Klipp fra media

Filter: April 2016 debatt

Europas mareritt kommer ovenfra

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.04.2016

Kronikk av Svein Egil Omdal: Mathilde Fasting er ikke alene om denne oppfatningen, men hun bommer likevel. Terroristen skaper nok frykt, men han er ikke årsaken til at den europeiske drømmen brister. Det finnes andre som er langt farligere, som hogger løs på selve fundamentet for den kulturen både Fasting og mange av oss andre setter slik pris på. Det går et nytt jernteppe gjennom Europa. Det går ikke først og fremst mellom øst og vest, men mellom de som stadig får mer, og de som er i ferd med å miste det lille de hadde.

ZERO om Oljefondet: Av olje er du kommet, til fornybart skal du bli

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.04.2016

Kronikk av Lene Westgaard-Halle og Marius Holm (ZERO): Oljefondets investeringer i fornybar energi utklasser investeringene i olje når det gjelder lønnsomhet.

Telenors unntakstilstand

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 30.04.2016

Lederkommentar: Den eksterne granskningsrapporten om Telenors håndtering av korrupsjonen i Vimpelcom byr på mange eksempler på hvordan børsnoterte selskaper ikke bør forholde seg til varsler om ulovligheter.

Om Telenor hadde fulgt sine egne råd... (CSR/korrupsjon)

VG (meninger) | 30.04.2016

Kommentar av Astrid Meland: Telenor-saken har noen paralleller til skatteparadis-trøbbelet til DNB. Heller ikke DNB ser ut til å ha gjort noe ulovlig, likt med Telenor, der ingen Telenor-ansatte har deltatt i korrupsjonen.

Alvorlig krøll på linjen (CSR/Korrupsjon)

Dagsavisen (nye meninger) | 30.04.2016

Lederkommentar: To direktører har fått sparken. Telenor har fått en dyr ripe i lakken. Stortinget må gå nye runder med Telenor og næringsministeren om Vimpelcom-saken.

Ingen flere liv å miste (legemiddelindustrien)

NRK ytring | 30.04.2016

Kronikk av Audun Vik og Frida Aftab Gull (studenter ved UiO og aktivister i UAEM): Over en milliard mennesker lider av sykdommer det ikke finnes behandling for – sykdommer som Zika og multiresistent tuberkulose. Dette er mennesker i den fattige delen av verden. Sykdommene kunne vært kurert, og millioner av tapte menneskeliv kunne dermed vært forhindret.

Avholdsfolkets pilegrimer (UNGASS)

Dagbladet (meninger) | 30.04.2016

Debatt av Kenneth Arctander Johansen (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon), Dag Endal (FORUT) og Stig Erik Sørheim (Actis): I forkant av forrige ukes FN-toppmøte hadde Sturla Haugsgjerd fra Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN) et innlegg om norsk politikk og sivilsamfunnets rolle. Engasjementet er bra, men noen av Haugsgjerds påstander må kommenteres.

Kinas to ansikter

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 30.04.2016

Kommentar av Soraya Baker og Gunnar Fermann (NTNU): Kinas krasse kritikk av fredspristildelingen i 2010 har ikke påvirket handelen mellom landene. Eller?

Såkalt kvalitetssikring

Dagbladet (meninger) | 30.04.2016

Lederkommentar: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har satt sinnene i kok i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Komitéen har enstemmig bedt Stortinget om å utsette det lenge planlagte ordskiftet om salg av utrangert forsvarsutstyr. Grunnen er at komitéen fredag ettermiddag fikk to rapporter fra Forsvarsdepartementets internrevisjon om salg av brukt utstyr, med bare én arbeidsdag til å lese dem før møtet i Stortinget.

Innenriks- versus utenriksmoral (våpeneksport)

VG (meninger) | 30.04.2016

Kommentar av Shoaib Sultan og Alexander Mousavi: Stortinget har nok en gang vedtatt salg av militært utstyr til Saudi Arabia. Dette sviket mot menneskerettigheter fortjener et mye større fokus.

Vi som ikke liker bomber (Libya/krig)

Aftenposten (meninger) | 30.04.2016

Kommentar av Harald Stanghelle: Sjelden hører vi ordet krig, og aldri erkjenner vi hensikter som ikke både er humanitære og ideelle. Derfor er det ikke så rart at Stortinget tirsdag denne uke sa blankt nei til en ekstern granskning av Norges deltagelse i Libya-krigen.

Akademisk frihet – ytringsfrihetens fattige fetter?

Aftenposten (meninger) | 30.04.2016

Kronikk av Ole Petter Ottersen (UiO): Det er intet mindre enn oppsiktsvekkende at det i Storbritannia nå diskuteres å innføre en endring i lovverket som i praksis vil kneble akademikere som har finansiering fra det offentlige.

Ensidig framstilling 
av offerbildet i Nigeria

Vårt Land (verdidebatt) | 30.04.2016

Kommentar av Camilla Houeland: Onsdag 20. april møter Vårt Land sine lesere med forsidetittelen «Kristne presses ut av Nigeria», fulgt av ingressen «13.000 kirker er ødelagt eller forlatt etter angrep i Nigeria de siste ti årene. 10.000 kristne skal være drept og en million er på flukt.» Det er bra at Vårt Land setter søkelys på de kristnes vanskelige situasjon i Nord-Nigeria. Men avisen har valgt en unødvendig ensidig vinkling på et større konfliktbilde med flere ofre.

Formalismefellen

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 29.04.2016

Kommentar av Eva Grinde: Kort fortalt har ikke Deloitte funnet noen bevis på at Telenor-ansatte bevisst har tilbakeholdt informasjon for å komme unna med ulovligheter. Men selskapet finner systematisk svikt i systemer, lederskap og dømmekraften hos enkeltpersoner underveis.

Profittproblemet

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 29.04.2016

Kommentar av Bård Bjerkholt: Jusprofessor Beate Sjåfjell mener det. I en kronikk i Aftenposten hevder hun at statens eierskapspolitikk er en fiasko fordi hensynet til samfunnsansvar er skjøvet for langt ned på prioriteringslisten og lønnsomhet for høyt.

Er det sant at norsk utenrikspolitikk er grunnlagt på drømmen om evig fred?

Morgenbladet+ (meninger) | 29.04.2016

Kommentar av Tove Gradvdal: Fem menn i panelet, en mannlig ordstyrer. Slik så det ut da Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) tirsdag inviterte til lansering av tidenes første bok om ideene bak norsk utenrikspolitikk. Scenen var symptomatisk: Menn har formet, og former fortsatt utenrikspolitikken.

Tåkesvar om våpeneksport

Dagbladet (meninger) | 29.04.2016

Kommentar av Tor Kristian Birkeland (Norges Kristne Råd), Hanne Sofie Lindahl (Changemaker), Fredrik Heldal (Norges Fredslag) og Hedda Bryn Langemyr (Norges Fredsråd): Både Nybakk og Navarsete skylder oss en begrunnelse - med argumenter! - på hvorfor de ikke vil lage regler som ikke tillater salg av militært utstyr til autoritære regimer. Men mest av alt skylder de det til dem som tortureres og drepes i landene vi eksporterer til.

Klimaministeren svarer kritiske organisasjoner: Vi har økt ambisjonene!

Aftenposten (meninger) | 29.04.2016

Debatt av Vidar Helgesen (Klima- og miljøminister): Regjeringen har økt ambisjonene for klimapolitikken. Vi skal redusere utslippene med minst 40 prosent innen 2030, og vi skal gjøre det i et forpliktende samarbeid med EU. Det vil sette fart på vår omstilling mot lavutslippssamfunnet.

Viktig Fornybar-satsing

Bergens Tidende (meninger) | 29.04.2016

Lederkommentar: Etableringa av Fornybar AS er eit resultat av budsjettavtalen mellom Venstre, KrF og regjeringspartia Høgre og Frp. Fondet skal over tid få ein forvaltningskapital på inntil 20 milliardar kroner og investere i selskap som utviklar og brukar grøn teknologi, ifølgje avtalen.

Et miljø uten rettigheter

Dagbladet (meninger) | 29.04.2016

Kommentar av Mathias Stang (Juss-Buss): Hvordan kan vedtak som går på tvers av miljøhensyn vedtas når lovgivning i dag tilsynelatende verner miljøet?

Fryktens lederskap (asylpolitikk)

Vårt Land (meninger) | 29.04.2016

Kommentar av Berit Aalborg: Hilde Frafjord Johnson og Jan Egeland roper på et europeisk politisk lederskap som ikke er drevet av frykt. Men hvor står Norge?

Aps uansvarlige vingling

VG (meninger) | 29.04.2016

Debatt av Sylvi Listhaug (innvandrings- og integreringsminister): Under Jonas Gahr Støre har Arbeiderpartiet skiftet kurs i innvandringspolitikken i liberal retning som kan få store konsekvenser. Dette er uansvarlig.

Selvopptatt av Frp

Aftenposten (meninger) | 29.04.2016

Lederkommentar: Jo flere tiltak som henger på spinkle flertall, desto lenger fortsetter diskusjonen og polariseringen. Det synes å være akkurat det Frp ønsker med sitt ønske om å stemme over hvert enkelt tiltak i forslaget til asylinnstramminger fremfor hele pakken. Det gagner Frp, som da hele tiden kan få vist frem hvor de fikk gjennomslag og hvor andre partier ønsket noe annet.

På gyngende grunn (asylpolitikk)

Dagbladet (meninger) | 29.04.2016

Kommentar av Marie Simonsen: Det kan hende Sylvi Listhaug møter motstand, fordi politikken rett og slett er feil medisin.

Asyldokumentarisk kvakksalveri? Kritikken er full av faktafeil

Aftenposten (meninger) | 29.04.2016

Debatt av Margreth Olin (filmskaper): 24. april trykket Aftenposten en kronikk av Arnt Folgerø, «Asyldokumentarisk kvakksalveri», om min film De Andre (2012). Filmen er aktuell igjen. Stortinget behandler nå Regjeringens forslag om å utvide ordningen med midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere, slik at dette kan gis til flere og enda yngre barn.

Noen flyktningfamilier kunne vi tatt imot. 450 mennesker på 174 rom blir for mye.

Aftenposten (meninger) | 29.04.2016

Mina Gjerde 20) på Si;D: De 40 innbyggerne i Bolkesjø ble urettferdig fremstilt på Brennpunkt. Vi ønsker å bidra, men må bidra etter evne.

Normaliserer okkupasjonen av Vest-Sahara

Dagsavisen (nye meninger) | 29.04.2016

Kommentar av Magnus Utseth Christoffersen: Politikere i EU vil anke dommen i EU-domstolen som annullerer en handelsavtale med Marokko. Det gir okkupasjonsmyndigheten legitimitet.

Vi trenger en kvinnelig FN-sjef - fordi det er 2016!

Dagbladet (meninger) | 28.04.2016

Kommentar av Gro Lindstad (FOKUS): FOKUS som pådriver for kvinners menneskerettigheter og nasjonal komite for UN Women i Norge har større forventninger til den forhåpentligvis første kvinnelige generalsekretæren i FN: En av de første oppgavene bør være å rekruttere flere kvinner i ledende stillinger I FN-systemet.

Tankesmien Agendas spørsmål til deg: Vil du betale for ulikheten?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 28.04.2016

Kronikk av Marte Gerhardsen (Agenda): I mange land, også i Europa og USA, er den økonomiske ulikheten nå farlig stor. Og ulikheten øker også i Norge. Vi er fortsatt et land med ganske små forskjeller mellom de som har mest og de som har minst, men som Tankesmien Agenda viser i et notat vi lanserer i Stavanger i dag: Forskjellene øker, og det har de gjort lenge.

Panama Papers’ mørkeste side

Aftenposten (meninger) | 28.04.2016

Kommentar av Mark B. Taylor (Fafo/UiO): Panama Papers har vist oss hvordan en vanlig «skatteluring» kan havne i samme selskap som en krigsherre og et diktatur.

1 - 30 av 346
1 2 3 4 5 6 .... 8 9 10 11 12

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.