Klipp fra media

Filter: Juni 2016 debatt

TiSA-avtalen: Børge Brende vedgår redusert politisk handlingsrom

Vårt Land (verdidebatt) | 30.06.2016

Debatt av Odd Tarberg: Dette innlegget er svar på eit svar frå Børge Brende i siste nr av LO-Aktuelt på kritikk av TiSA-avtalen. Reknar med at det er mange som har fulgt meg her, som ikkje les det bladet, og vel å legge det ut her også.

Klima må tillegges større vekt i norsk handelspolitikk

Nationen (landbruksbloggen) | 30.06.2016

Kronikk av Lars Fredrik Stuve (Norske Felleskjøp): Norsk handelspolitikk må sees i en større sammenheng der hensynet til egne arbeidsplasser og verdiskapning veier tungt.

Oljefondets etiske standard (skatteparadis/bærekraft)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 30.06.2016

Kommentar av Heidi Rapp Nilsen (NORUT) og Jukka Mähönen (UiO): Investeringer i skatteparadis unndrar midler fra beskatning. Selv om det kan være praktiske årsaker til disse investeringene, så undergraver denne praksisen et globalt bærekraftig skattegrunnlag. Vi har altså en situasjon i Oljefondet der mandatet tilsier uttrekk fra skatteparadis, men der de etiske retningslinjene ikke gjør det. Det gir en kraftig dissonans.

Bistandskavalkaden

Dagbladet (meninger) | 30.06.2016

Kommentar av Haakon Gjerløw (stipendiat ved UiO): Norsk utviklingspolitikk setter seg store mål, men har ingen ambisjoner om at de skal nås.

Terror mot det moderne

VG (meninger) | 30.06.2016

Kommentar av Per Olav Ødegård: Verden møtes på Atatürk lufthavn. Den travle internasjonale terminalen er et monument over globaliseringen, med fri fly av mennesker fra alle land og kulturer.

Terroristenes ærend

Dagsavisen (nye meninger) | 30.06.2016

Lederkommentar: Overilte hevntokt og stempling av folkegrupper er ikke det klokeste svaret på ugjerninger som angrepet i Istanbul.

Verden trenger en sterk middelklasse

Aftenposten (meninger) | 29.06.2016

Lederkommentar: Det internasjonale pengefondet (IMF) er bekymret for andelen fattige i USA. Andelen bekrefter at for få tar del i veksten og at middelklassen er for svak.

Mobilisering mot
 Europas grunnsynd

Vårt Land (verdidebatt) | 29.06.2016

Kronikk av Atle Sommerfeldt (biskop): Kjente globale kriser ble i 2015 en del av Europas hverdag i større grad enn tidligere. Klimakrisen, flyktningsituasjonen, gjeldskrisen og identitetskonflikter som mennesker og nasjoner i andre deler av verden har levd og kjempet med i årtier, er nå blitt en del av innenriks­politikken også i Europa.

Krisene verden glemmer

Nationen+ (meninger) | 29.06.2016

Lederkommentar: Mediedekning er ikke løsningen på verdens problemer. Men for at kriser skal løses, må folk engasjere seg. For at folk at folk skal engasjere seg, må de vite om krisene. Der har mediene et ansvar.

Ap på klimaoffensiven

Dagbladet (meninger) | 29.06.2016

Debatt av Arild Hermstad i Framtiden i våre hender kritiserer Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet for svak klimapolitikk i Dagbladet 27. juni. Sannheten er at Arbeiderpartiet i sak etter sak har dratt H/Frp-regjeringen i mer klimavennlig retning, sammen med andre partier på Stortinget: Elektrifisering av Utsirahøyden, omlegging av bilavgiftene til fordel for lav- og nullutslippsbiler, oljefondet ut av kull og en ny klimalov - som Frp stemte imot.

Norge - verdensledende våpenforhandler

Vårt Land (verdidebatt) - KK | 28.06.2016

Kronikk av Hanne Nabintu Herland: Vi omtaler oss selv som verdens beste land, en fredsnasjon, mens vi er i realiteten en av verdens største våpenleverandører. En stor del av de som drepes i verden, drepes altså med norsklagde våpen.

Utsettelsenes tid er ikke forbi (klima/energi)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 28.06.2016

Kommentar av Sirin Engen (Bellona): Siden Tord Lien tok over sjefsstolen i Olje- og energidepartementet har han utsatt den norske innsatsen på utvikling av CO2-fangst og -lagring (CCS) tre ganger. Fredag erklærte han at han ikke vil jobbe for at klimaforliket blir oppfylt, stikk i strid med Stortingets energi- og miljøkomités innstilling fra 7. juni.

Krigen mellom Vesten og islam

Dagbladet (meninger) | 28.06.2016

Kommentar av : På lederplass 17. juni kritiserer Dagbladet NOVA-studien som viser at seks av ti Oslo-ungdommer er «litt» eller «helt enig» i påstanden om at «det foregår en krig mellom islam og Vesten». Spørsmålet hevdes å være upresist. NOVA anklages for å løpe ekstremistenes ærend siden vi ikke skiller mellom islam og radikal islamisme. Dagbladet foreslår at vi i stedet bør gjøre en kvalitativ studie for å få mer nyanserte svar.

Venstres nei

Klassekampen (kommentar) | 28.06.2016

Lederkommentar: Det er direkte oppsiktsvekkende at Norge nå velger å slutte seg til den amerikanske militæraksjonen i Syria. Det kan se ut som om amerikanerne her prøver å skape en egen militær styrke i Syria som de kan kontrollere selv. Det vil i tilfelle trappe opp den blodige borgerkrigen i Syria ytterligere og øke faren for supermaktskonfrontasjon.

Bra folk og ikkje-bra folk (Syria/IS)

Dagsavisen (nye meninger) | 28.06.2016

Kronikk av Mari Bjørnsdotter Vinjar (lærer): Imot mange råd frå bra folk som har mykje kunnskap, og heilt på tvers av tilrådingane frå Godal-utvalet, har Ine Eriksen Søreide og Anniken Huitfeldt bestemt at vi no skal sende norske spesialsoldatar til Syria. Vi skal altså potensielt bidra til å forlenge ein konflikt som allereie alt for lenge har vore eit helvete for folket i Syria, og samtidig skal vi ha den strengaste asyl- og flyktningpolitikken i Europa.

IS hersker snart bare over ørkenområder

Dagbladet (meninger) | 28.06.2016

Kommentar av Jan-Erik Smilden: Etter Fallujahs fall vil IS-krigerne skifte taktikk.

Slaget om en IS-bastion

VG (meninger) | 28.06.2016

Kommentar av Per Olav Ødegård: Libya skulle bli IS’ nye vekstområde. Fra baser i et krigsherjet land uten fungerende myndighet skulle den såkalte islamske staten etablere kalifatet i Nord-Afrika. Det går ikke helt etter planen.

Jordan i frontlinjen (Syria/IS)

VG (meninger) | 28.06.2016

Kommentar av Per Olav Ødegård: Jordan ser bra ut fordi nabolaget er så ille. Norske soldater skal ha base i et land som oppfattes som en fredelig oase i den arabiske verden, beskyttet for den ørkenstorm som river med seg alt i Syria og Irak.

Politikkens byggeklosser

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 27.06.2016

Kommentar av Ulf Sverdrup (NUPI): Elitekritikk, manglende tillit og protest er en global trend og et allment tegn i vår tid. Fenomenet har naturligvis mange årsaker og arter seg også litt ulikt i ulike land. I noen land er kritikken mot globalisering dominerende, andre steder er det opprør mot korrupsjon og maktmisbruk. Noen steder er protestene først og fremst rettet mot ulikhet og manglende omfordeling, mens migrasjon og konkurranse om arbeidsplasser skaper særlig misnøye andre steder.

To tapte år med Støre (klima)

Dagbladet (meninger) | 27.06.2016

Kommentar av Arild Hermstad (FIVH): Akkurat nå er det to år siden ble Jonas Gahr Støre valgt til ny leder for Arbeiderpartiet. Han hadde skapt forhåpninger om at partiet ville føre en ny og kraftigere klimapolitikk under hans ledelse.

Aung San Suu Kyis tøffe jobb

Aftenposten (meninger) | 27.06.2016

Kommentar av Kjell Magne Bondevik (Oslosenteret): Fredsavtale med landets etniske minoriteter og sosial utvikling er hennes største utfordringer.

Religiøs terror

Dagsavisen (nye meninger) | 27.06.2016

Kommentar av Anlov Mathisen: Etter nok et islamsk terrorangrep: har det virkelig ingenting med islam å gjøre?

Krigen mot islam!

Nettavisen (blogg) | 27.06.2016

Kommentar av Mahmoud Farahmand: Funnene i NOVA rapport 4/16 om "Holdninger til ekstremisme, resultat fra Ung i Oslo 2015", av Viggo Vestel og Anders Bakken, har vakt berettiget oppsikt. Som det går fram av Aftenpostens oppslag den 15. Juni, viser rapporten at 58 prosent av ungdom mellom 16-19 år tror Vesten er i en krig med islam. Enda mer urovekkende er det at 25 prosent av ungdommene i Skedsmo sier at de støtter de som reiser til Syria for å føre væpnet kamp.

Vi har reddet liv gjennom økt oppmerksomhet

Dagbladet (meninger) | 26.06.2016

Kommentar av Morten Rostrup (Leger uten grenser): Vi har sett at vi kan få det til – media, politikere og folket. Vi har faktisk reddet liv gjennom økt oppmerksomhet. Nå må vi gjøre det samme for de glemte krisene.

Brett opp ermene Vidar!

VG (meninger) | 26.06.2016

Debatt av Arvid Solheim (ForUM): Etter å ha fulgt klimaforhandlingene oppsummerer vi slik: norske myndigheter har alt for svake ambisjoner og kommer ikke til å etterleve intensjonene i Paris-avtalen som ble ratifisert av Norge forrige uke.

Vi kan ikke tillate oss et fossilt tankesett

Aftenposten (meninger) | 26.06.2016

Kommentar av Vidar Helgesen (klima- og miljøminister): Veien til lavutslippssamfunnet går i stor grad – nettopp – på veien.

Kampen for homofiles rettigheter må være internasjonal

Aftenposten (meninger) | 26.06.2016

Lederkommentar: Den samlede politiske støtten til festivalen Pride i Norge er historisk og verd å feire. Internasjonalt henger det fremdeles mørke skyer over homokampen.

Landeplager

Dagsavisen (nye meninger) | 26.06.2016

Kommentar av Hege Ulstein: Den farligste snikislamiseringen kommer ikke fra muslimer, men fra ytre høyre.

Hvor mange terrorangrep må til før folk ser at islam er problemet?

Aftenposten (meninger) | 26.06.2016

Karl (18) på Si;D: Mye av det forferdelige islamistiske terrorister gjør, blir akseptert i Koranen.

Tyrkia og Israel har mistet sin sterkeste støttespiller i EU (Brexit)

Dagbladet (meninger) | 26.06.2016

Kommentar av Jan-Erik Smilden: Storbritannias Brexit vil kunne få store konsekvenser for Midtøsten.

1 - 30 av 189
1 2 3 4 5 6 7

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.