Klipp fra media

Filter: September 2016 debatt

Effektiv bistand

Dagbladet (meninger) | 30.09.2016

Lederkommentar: Utviklingspolitikere- og byråkrater må lære av effektiv altruisme-bevegelsen, som søker å få mest mulig fattigdomsbekjempelse og helsehjelp ut av hver krone.

Misjon og global solidaritet – for 190 år siden og i dag

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.09.2016

Kronikk av Knut Holter (professor): I august var det 190 år siden misjonsagent Jørgen W. Cappelen besøkte misjonsmiljøet i Stavanger med sin radikale misjonsforståelse: Gjennom misjon kan vi gjøre soning for de lidelser vestlig slavehandel har påført medmennesker og samfunn i Vest-Afrika.

Greit å tjene penger på krig? (våpeneksport)

ABC Nyheter (meninger) | 30.09.2016

Kommentar av Gunvor Knag Fylkesnes (Redd Barna): Det er på tide at Norge slutter å selge utstyr til et land som bryter reglene for krig i Jemen.

En verden av frykt og hat

Dagsavisen (nye meninger) | 30.09.2016

Kommentar av Erik Sagflaat: Ungarerne skal søndag stemme over innvandring. Fremmedfrykt og intoleranse preger valgkampen.

Flyktningene og Orbán-effekten

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 30.09.2016

Kommentar av Kjetil Wiedswang: Søndag dør EUs flyktningpolitikk. Flyktningene forsvinner ikke.

Eliteflyktninger

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 30.09.2016

Lederkommentar: Regjeringen har bestemt at det skal etableres fem såkalte integreringsmottak i løpet av 2016. Fem hundre håndplukkede asylsøkere skal tilbys et fulltids aktivitetsprogram tilpasset sine behov. Tilbudet vil for eksempel kunne inkludere norskopplæring, karriereveiledning, jobbtrening og innføring i norsk kultur- og samfunnsliv. Dette er bra og i tråd med regjeringens integreringsmelding som ble lagt frem i vår.

Dette er en av de verste periodene i hele Syria-krigen. Og hva så?

Aftenposten (meninger) | 30.09.2016

Kommentar av Helene Skjeggestad: Beleiringen av Aleppo er ikke det samme som beleiringen av Sarajevo. Den er mye verre.

Å tro at jo mer vi gir i bistand, jo mer reduserer vi verdens fattigdom, er rett og slett feil

Aftenposten (meninger) | 29.09.2016

Kommentar av Øivind Østerud (UiO): Mange fattige land ville vært tjent med stans i all bistand mot at kapitalflukt og plyndring av naturressurser opphørte.

Klimafinanskrisen

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 29.09.2016

Kommentar av Kjetul B. Alstadheim: Kontrasten kunne knapt være større: I Berlin advarer den britiske sentralbanksjefen Mark Carney om at klimaproblemet kan utløse den neste finanskrisen. I USA forklarer Donald Trumps kampanjesjef Kellyanne Conway på CNN denne uken at Trump mener global oppvarming skyldes naturlige svingninger, ikke menneskeskapte utslipp.

Krav for bedre klima

Bergens Tidende (meninger) | 29.09.2016

Lederkommentar: En klimalov kan bidra til å følge opp målene, men ikke til å nå dem.

Norsk klimapolitikk kjennetegnes av mye surr og rot

Dagbladet (meninger) | 29.09.2016

Kronikk av Nina Jensen (WWF): Når man anerkjenner behovet for endring er det nesten ubegripelig at det går an å foreslå å lovfeste status quo. Likevel er det akkurat det Vidar Helgesen gjør i utkastet til en ny klimalov, som ble lagt fram denne uka.

Tidenes klimabudsjett

Dagsavisen (nye meninger) | 29.09.2016

Kommentar av Arne Strand: Byrådets ambisiøse mål er å gjøre Oslo til Europas miljøhovedstad. Klimabudsjettet inneholder hele 47 konkrete tiltak.

Si nei til genmodifisert mais

NRK ytring | 29.09.2016

Kronikk av Anne Ingeborg Myhr, Idun Merete Grønsberg og Odd-Gunnar Wikmark (GenØk): På Klima- og miljøministerens bord ligger det en søknad om godkjenning av en genmodifisert mais. Vi mener søknaden må avslås fordi vi mangler informasjon om maisens effekter på miljø, helse og samfunn.

Merkelapper

Klassekampen (kommentar) | 29.09.2016

Lederkommentar: Sp har sikkert ikke så mye mot å bli karakterisert som nasjonalkonservative av Civita-lederen, selv om partiet tilhører sentrum i norsk politikk og samarbeider til venstre. Likevel kan Kristin Clemets merkelapper gi et inntrykk av at Sp er like ille eller verre enn fremmedfiendtlige høyrenasjonale partier fordi det er mot EØS-avtalen.

Ingen takk til asylbaronene

VG (meninger) | 29.09.2016

Kommentar av Andreas C. Halse: Det er rene kommersielle hensyn som driver asylbaronene. Ikke veldedighet eller humanisme.

Norsk bistand bidrar til drap og tortur i Etiopia

Dagbladet (meninger) | 29.09.2016

Kommentar av : Norge må slutte å gi økonomisk støtte til den etiopiske regjeringen. De bruker midlene til å torturere sitt eget folk, mens norske politikere og bistandsorganisasjoner sitter stille på sidelinjen.

Mer politikk enn fred?

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 29.09.2016

Kommentar av Henrik Wiig (NIBR-HiOA): Et nei i folkeavstemningen i Colombia søndag gir reforhandling av fredsavtalen. Et ja betyr også ny politisk tautrekking.

Shimon Peres er død, den palestinske staten er døende

Dagbladet (meninger) | 29.09.2016

Kommentar av Jan-Erik Smilden: Høyesterett i Palestina har utsatt kommunevalgene på Vestbredden og i Gaza på ubestemt tid. Med hjelp fra Israel har den palestinske statsbyggingen gått opp i liminga.

Hvem ledet DNB inn på feil vei i Luxembourg?

Aftenposten (meninger) | 28.09.2016

Kommentar av Ola Storeng: Postkasseselskaper var ikke særlig mye verre enn andre ting DNB drev med i Luxembourg. Er det beroligende eller skremmende?

Koloniherrelivet i Afrika

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 28.09.2016

Kommentar av Ole Sæthre og Elisabeth Klerck Nilssen (Safi International): Økonomisk vekst og utvikling av fattige land er av de viktigste og vanskeligste utfordringene verden står overfor i dag. Store aktører som med hell får til resultater i Afrika, som for eksempel Norfund, Abraaj Group, ulike fond og noen bistandsorganisasjoner, vet at langvarig satsing og seriøse, kunnskapsrike team må på plass for å lykkes.

Typisk norsk å tjene penger på krig (våpeneksport)

Aftenposten (meninger) | 28.09.2016

Kommentar av Tuva Krogh Widskjold (Changemaker): Da vi gikk inn i 2016 var 65,3 millioner mennesker på flukt fra krig og konflikt, mange av dem kan ha flyktet fra norske våpen. Den politiske viljen har vært stor når det gjelder å stoppe flyktningstrømmene til Europa, men det har så langt vært liten vilje til å stoppe våpenstrømmene som går motsatt vei.

Gi kvinner tilgang til trygge aborter!

Dagsavisen (nye meninger) | 28.09.2016

Kommentar av Gro Lindstad (FOKUS): Tilbakeslagene for kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter skjer over hele kloden, særlig i land med sterk konservativ religiøs innflytelse, i Europa og USA, i Afrika og Latin-Amerika.

Kampen mot terror blir langvarig

Aftenposten (meninger) | 28.09.2016

Lederkommentar: Nettverkene i Europa er fortsatt virksomme. I sin propaganda oppildner IS sine tilhengere og sier at de er pliktige til å fortsette kampen. IS-trusselen mot Europa blir mer kompleks og uforutsigbar i tiden som kommer, ifølge Etterretningstjenestens analyser.

Skal vi virkelig lukke øynene for totalitær ideologi?

Aftenposten (meninger) | 28.09.2016

Kommentar av Hege Storhaug (HRS): Vi lever i en urolig tid der både ikke-voldelige og voldelige totalitære krefter vinner terreng. Disse kreftene er først og fremst knyttet til politisk islam. Dette har tydeligvis gått Vårt Lands tidligere sjefsredaktør Helge Simonnes hus forbi.

Sant helvete inne i Aleppo

Dagbladet (meninger) | 28.09.2016

Lederkommentar: Rapporter innenfra vitner med all tydelighet om at regjeringsstyrkene, med russisk hjelp, er i ferd med å skape et sant helvete på jord. At FN ikke er i stand til å forhindre dette, er vårt alles nederlag.

TTIP er ikke død

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 27.09.2016

Kommentar av Tore Myhre (NHO): Etter flere utspill om å stoppe TTIP-forhandlingene, har norske kommentatorer vært raske med å gravlegge avtalen. Det er litt for tidlig. Det er helt vanlig at frihandelsforhandlinger trekker ut over mange år.

TISA-avtalen har skapt et bekymret demokrati i Norge (handel)

Dagbladet (meninger) | 27.09.2016

Kommentar av Petter Slaatrem Titland (Attac): Start med to spørsmål. For det første, hva slags omstilling skal vi ha i Norge og globalt? For det andre, hvilke internasjonale avtaler skal vi lage for å klare omstillingen?

Havet lever farlig

Aftenposten (meninger) | 27.09.2016

Kommentar av Per Andres Madsen: Utenriksminister Bjørge Brende (H) har varslet den første stortingsmelding noen gang om havets rolle i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Meldingen skal ifølge Brende «legge til rette for en norsk lederrolle i internasjonale havspørsmål».

Norge må unngå å bli en «nyttig idiot» for stormaktenes egeninteresser (Libya)

Dagbladet (meninger) | 27.09.2016

Kommentar av Tormod Heier (Forvarets høgskole): En Libya-granskning vil vise at det å lære av sine feil blir helt avgjørende for å styrke det norske forsvaret.

Tøvete fra Matlary

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 27.09.2016

Debatt av Trine Skei Grande (V) og Knut Arild Hareide (KrF): Janne Haaland Matlary klarer det kunststykke å senke nivået i forsvarsdebatten.

1 - 30 av 199
1 2 3 4 5 6 7

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.