Klipp fra media

Filter: Desember 2017 debatt

Feilslått forenklingsforsøk (samfunnsansvar)

Dagsavisen (nye meninger) | 30.11.2017

Kronikk av Beate Sjåfjell og Eli Rudshagen (UiO): EU har vedtatt nye rapporteringsregler for samfunnsansvar, og flere land har fått på plass nye lover som skal styrke selskapers samfunnsansvar. Finansdepartementet benytter anledningen til å foreslå å fjerne årsberetningskravet for alle små selskaper. Dette undergraver arbeidet med selskapers samfunnsansvar og er i strid med Stortingets tidligere vedtak om å bevare og styrke rapporteringen om likestilling.

Derfor bør Hagen inn i Nobelkomiteen

VG (meninger) | 30.11.2017

Kommentar av Morten Wold (FrP): Spørsmålet er om et eventuelt valg av Carl I. Hagen til Nobelkomiteen dreier seg om prinsipp eller person. Jeg er dessverre redd det er det siste.

Den nest siste oljen (klima/energi)

VG (meninger) | 30.11.2017

Kommentar av Astrid Meland: Nå er det kanskje slutt på oljealderen? I går presenterte Det internasjonale energibyrået (IEA) sin prognose for verdens behov for energi i årene som kommer. Hovedkonklusjonen er at verdens energibehov øker, nærmere bestemt med ett Kina og ett India de neste 20 årene. Av hensyn til den norske pengebinge bør mest mulig av dette dekkes av olje og gass. Klimaet, derimot, krysser fingrene for fornybar energi.

Lytt til de muslimene som tør å advare

resett (meninger) | 30.11.2017

Kommentar av Kaltham Alexander Lie: Det norske samfunnet lytter til feil innvandrerrepresentanter. I stedet for å lytte til de av oss som har mer erfaring med hva konservative muslimske krefter kan få seg til å gjøre, lytter politikerne til de som tvert imot legger opp til et islamsk samfunn. Dette skremmer de av oss som kjenner islams mørke sider på vår egen kropp og som har historisk erfaring. Islamistproblemet blir feid under teppet. Nordmenns arroganse, uvitenhet og døvblindhet skremmer meg.

Den tikkende bomben

Dagbladet (meninger) | 30.11.2017

Kommentar av Inger Bentzrud: Dommedagsklokka står nå på to og et halvt minutt før midnatt, og det er ikke bare Kim Jong-uns feil.

Kim Jong-un står i spagaten

VG (meninger) | 30.11.2017

Kommentar av Sun Heidi Sæbø (forfatter): Endring kommer til Kim Jong-uns Nord-Korea enten han vil eller ikke. Spørsmålet er om det vil skje på grunn av eller på tross av ham.

Kims farlige provokasjon

VG (meninger) | 30.11.2017

Lederkommentar: Etter enda en rakettutskytning sier Nord-Korea at de har nådd et historisk gjennombrudd ved at de er blitt en atommakt som kan ramme det amerikanske fastland.

Tostatsløsningen kunne vært realisert for 70 år siden

Vårt Land (verdidebatt) | 30.11.2017

Kommentar av Raphael Schutz (Israels ambassadør til Norge): I dag, 29. november 2017, er det 70 år siden FN vedtok delingsplanen for det britiske mandatområdet Palestina. Hadde delingsplanen av 1947 blitt godtatt av begge parter, kunne vi i dag markert 70 år med fred.

Kulturkrig er borgerkrig uten våpen

VG (meninger) | 29.11.2017

Kronikk av Bård Larsen (Civita): Etter den kalde krigens slutt ble vi fortalt at vi var ved historiens slutt, at vi alle var unike og kunne bli hvem vi ville. Det var ikke måte på fremtidsoptimisme. I dag fosser identitetspolitikk og gruppetenking som appellerer til det mest grunnleggende av menneskelige instinkter: Sinne og utsondring fra fellesskapet.

Kina er ikke lenger fornøyd med å være verdens fabrikk. Nå vil landet bli verdens butikksjef, og kanskje også direktør

Stavanger Aftenblad (meninger) | 29.11.2017

Kronikk av Harald Birkevold: Kinas økende selvtillit og synlighet på den internasjonale arenaen er slående. Fra å være et relativt lukket og selvtilstrekkelig land har Kina nå ingen problemer med å hevde seg − både i sine nærområder og i land og regioner langt hjemmefra. Og som mange kommentatorer har påpekt, skaper den nye amerikanske tilbaketrekningen fra den internasjonale arenaen under Trump et vakuum som Kina selvsagt vil forsøke å fylle.

Kunnskap som bistand

Vårt Land (verdidebatt) | 29.11.2017

Lederkommentar: I litt over tjue år har Noreg hatt ei ordning med opptak av såkalla kvotestudentar der stordelen av plassane gjekk til studentar frå utviklingsland. Mange studentar som elles ikkje ville hatt råd til det, har på denne måten fått verdfull utdanning i Noreg og reist attende til heimlanda sine med nyttig og samfunnsbyggande kunnskap. Ordninga har i praksis vore ein måte å drive bistand på.

Tydelige prinsipper er det eneste forsvarsverket for en uavhengig Nobelkomité

Dagbladet (meninger) | 29.11.2017

Lederkommentar: Etter utdelingen av fredsprisen til Liu Xiaobo i 2010, ble Norges diplomatiske forbindelser til Kina nesten helt kuttet. Det har gitt ytterligere behov for å markere avstand mellom norske myndigheter og den uavhengige fredsprisen.

Nøkler til en bærekraftig framtid

Dagsavisen (nye meninger) | 29.11.2017

Kommentar av John-Arne Røttingen og Henrik O. Madsen (Forskningsrådet): Nok et klimatoppmøte er avsluttet. Denne gangen et arbeidsmøte før de store beslutningene skal tas neste år. FNs bærekraftmål står fast, og skal følges opp innen 2030. Tiden er knapp. Vi kan ikke vente på at internasjonale politiske beslutninger alene skal løse det hele. Norge har et ansvar, og vi har mulighet til å ta en lederrolle i arbeidet.

Risikosamfunnet

Dagsavisen (nye meninger) | 29.11.2017

Kommentar av Sigmund Hågvar: Den største globale risikoen er klimaendringene. De truer med å utrydde en stor del av artsmangfoldet, å forsure havet slik at fiskeriene kollapser, ødelegge avlinger og rent vann, bringe mennesker på flukt, og skape fare for kriger. En besk forsmak har vi allerede fått i form av ødeleggende orkaner, oversvømmelser, tørkekatastrofer og ustyrlige branner. Hvordan håndterer vi disse risikofaktorene?

Stadig flere vitenskapelige arbeider viser lav klimafølsomhet

Stavanger Aftenblad (meninger) | 29.11.2017

Debatt av Nicolay Stang (Klimarealistene): I kronikken «CO₂-termostaten repetert» 22. november fremsetter miljøjournalist Odd Idar Pihlstrøm påstander om Klimarealistene som krever oppklaring.

Frølich kaller det «amerikanisering». Jeg velger å kalle det sunn fornuft.

Bergens Tidende (meninger) | 29.11.2017

Debatt av Kine Ervik: I sitt innlegg til BTskriver Peter Frølich (H) at klimasøksmålet er en trussel mot vår rettstradisjon. Dette begrunnes med at Stortinget har makt til å avgjøre politiske spørsmål, og at Stortingets posisjon dermed vil bli svekket om søksmålet vinner frem. Da blir jeg bekymret for hvilken posisjon Peter Frølich mener Stortinget har i dag.

Feil om slavehandel

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 29.11.2017

Debatt av Erik Thoresen: Slavehandelen ligger som en skygge over den vestlige sivilisasjon, mens den i meget liten grad ligger den arabiske/muslimske sivilisasjon til byrde. Dette bildet bør korrigeres, og i denne sammenheng kan også det nevnes at Danmark-Norge som første land forbød slavehandel i 1803, mens Saudi Arabia fulgte etter først i 1962, og Mauritania 1981

Terje Tvedt sine høner

Aftenposten (meninger) | 29.11.2017

Debatt av Trond Ali Lindstad: Terje Tvedt gjør fjær til høns i sin kronikk 27. november. Han griper fatt i utsagn fra Kairo-erklæringen, som omhandler islamsk syn på menneskerettigheter. Tvedt mener det syn ikke samsvarer med et «universelt» syn på det samme. Tvedt blåser opp egen uvitenhet og gjør poenger av det.

Ti grunner til å anerkjenne Palestina

Dagbladet (meninger) | 29.11.2017

Kommentar av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Grønn Ungdom, Unge Venstre, AUF, NTL Ung, FO-Studentene, Fagforbundet Ung og Fellesutvalget for Palestina: 2017 har vært preget av to viktige Palestina-markeringer: 50 år med okkupasjon og 10 år med blokade. 2017 burde også vært året Norge anerkjenner Palestina.

Ledsagerprogrammet forenkler ikke (Israel/Palestina)

Vårt Land (verdidebatt) | 29.11.2017

Kommentar av Berit Hagen Agøy (Mellomkirkelig råd), Fredrik Glad-Gjernes (KFUK-KFUM Global), Knut Refsdal (Norges Kristne Råd) og Jan Olav Baarøy (Kirkens Nødhjelp): Under ledsagerkurset gis en bred innføring i kompleksiteten i situasjonen og historikken, både på den palestinske og israelske siden. Anklagen om ensidig kildetilgang er ikke riktig.

Dramatisk WTO-forslag (handel)

Nationen (meninger) | 28.11.2017

Lederkommentar: De alvorligste truslene mot norsk matproduksjon kommer utenfra. I WTO ligger det nå et kuttforslag fra EU og Brasil på bordet. Dersom forslaget blir vedtatt, innebærer det at handlingsrommet for norsk landbrukspolitikk krymper dramatisk.

Stortinget har rotet det til for seg selv. Forholdet til Nobelkomiteen er et eneste virvar

Aftenposten (meninger) | 28.11.2017

Kommentar av Harald Stanghelle: Diskusjonen om Carl I. Hagens kandidatur til Nobelkomiteen har vært krass, høylytt, tvetydig og forvirrende. Slik ligner den til forveksling rekken av tidligere diskusjoner om komiteen og dens priser. Nå er Nobelkomiteens uavhengighet av storting og regjering debattens kjerne. Slik har det ikke alltid vært.

Hvordan kan vi tro på arbeid for fred, når vi lever av krig på Raufoss?

Dagsavisen (nye meninger) | 28.11.2017

Kommentar av Dag Hoel (forfatter): Det er vanskelig å åpne en samtale om norsk våpeneksport. Vi vegrer oss for å berøre at våpenindustrien på den ene siden er en innovasjonskraft som holder mennesker i arbeid, og på den andre siden genererer inntekter fra krig- og konfliktområder. Industrien og politikere forteller oss at våpeneksporten er en del av vår sikkerhetspolitikk og er underlagt et strengt regime. Det forhindrer ikke at prosjektilene fra samlebåndet på Raufoss har hatt menneskekropper som endelige adresser i kriger over store deler av kloden i snart hundre år. Arbeidsplasser trumfer all etikk.

Har ikke ledet lavkarbonrevolusjon

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 28.11.2017

Debatt av Jeanette Bergan (PwC): DN kommenterer på lederplass 21. november PwCs karbonutslippsrapport som villedende. Det vil vi gå i rette med. Skal vi nå målene i klimaavtalen, må verdens land i snitt avkarbonisere økonomien med 6,3 prosent årlig. Her er Norge blant de fem dårligste, med kun 0,9 prosent årlig reduksjon siden 2000, viser PwCs analyse. DNs leder har et viktig poeng i at Norge har et lavt karbonavtrykk, på grunn av vannkraft.

Det er fullt mulig å stoppe klimaendringene. Alt vi trenger er å vri hodene våre og tenke litt mer som Per Espen Stoknes

Dagbladet (meninger) | 28.11.2017

Kommentar av Geir Ramnefjell: I stedet for at vi skal se på klimaendringene som en uhåndterlig dommedagstrussel som det er alt for dyrt å gjøre noe med, må vi betrakte det som en forsikringsordning, mener Stoknes. Det er noe vi mennesker er vant med, og som gjør at vi aksepterer å åpne lommeboka selv om trusselen vi verner oss mot egentlig er fjern og uklar. Favoritteksempelet hans er husforsikring. Vi betaler kostbare forsikringer på husene våre, men gjør vi det egentlig fordi vi regner med at boligene våre kommer til å brenne opp? Nei.

Heia grøne Statoil

Bergens Tidende (meninger) | 28.11.2017

Kommentar av Hans K. Mjelva: Statoil lyftar vindkraft i media. Vonleg er det meir enn fasadepynting.

Oppløftende om innvandrere i Norge

Aftenposten (meninger) | 28.11.2017

Lederkommentar: Også SSBs levekårsundersøkelse blant innvandrere inneholder nok av materiale egnet til bekymring. Mest slående er hvordan fattigdom er et problem som rammer innvandrerbefolkningen hardt.

Spenningen bygger seg opp

Dagsavisen (nye meninger) | 28.11.2017

Kronikk av Sverre Lodgaard (NUPI): Nord-Korea nærmer seg en amerikansk smertegrense. Spenningen øker.

Norge er en pådriver i kampen mot internasjonal skatteplanlegging

Aftenposten (meninger) | 27.11.2017

Kommentar av finansminister Siv Jensen (FrP) og Hans Christian Holte (skattedirektør): Kompleksiteten og omfanget av grenseoverskridende eier- og selskapsstrukturer, hvor noen benyttes for å skjule inntekter og formue, viser at vi må gjøre en innsats for å beskytte tilliten til skattesystemene. Vi trenger ikke-statlige organisasjoners (NGOers) kontinuerlige engasjement og journalisters oppmerksomhet for å drive dette arbeidet fremover og å påvirke holdninger.

En nødvendig bistandspolitisk reformasjon

Vårt Land (verdidebatt) | 27.11.2017

Kronikk av Morten Eriksen og Arnt Holte (Atlas-alliansen): Stortinget og Utenrikskomiteen legger i disse dager siste hånd på budsjettet for 2018. Norad avholder den 11. desember sin store årskonferanse. Tema? Bistand i bærekraftsmålenes tid. Men har Storting, Regjering og Norad noen reell mulighet til å nå sine utviklingspolitiske mål? Ikke slik det er i dag. Ikke uten en bistandsreform. Vi i bransjen må tørre å «ta en Luther».

1 - 30 av 2558
1 2 3 4 5 6 .... 82 83 84 85 86

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.