Klipp fra media

Filter: Februar 2017 debatt

Brende, du må forstå alvoret og delta i forhandlingene om atomvåpen

Aftenposten (meninger) | 28.02.2017

Signert 12 organisasjoner og ungdomspartier: I dag finnes det 15.000 atomvåpen i verden fordelt på ni land. Faren for uhell er en skremmende realitet, og konsekvensene av disse våpnene er grunn nok alene til å forby og avskaffe dem. Uansett hvor avansert teknologi man har, kan vi aldri fri oss fra den harde realiteten at mennesker er feilbarlige vesener.

Politisk krise

Klassekampen | 28.02.2017

Lederkommentar: Vi merker alle den stille ristingen under føttene. Er det et lite jordskjelv som raskt går over, eller er det jordplatene som er i bevegelse? I USA og Europa ser vi et begynnende opprør mot økte sosiale forskjeller og sentralisering; en utbredt følelse av at politikerne ikke tjener vanlige folks interesser, men i stedet lar markedskreftene råde i møte med utfordringer som migrasjon, tap av arbeidsplasser og opparbeidete velferds- og arbeiderrettigheter, sosial dumping og økt sosial utrygghet.

Oslo Nye Teater har satt opp en farse om æresdrap. Bare svart skokrem mangler.

Aftenposten (meninger) | 28.02.2017

Kronikk av Shabana Rehman: Dere har tatt fra Oslo-publikumet en unik sjanse til å bli utfordret ved å være politisk korrekte og fargeblinde.

Om innvandrarar skal løna seg, må dei tena eigne pengar netto gjennom livet

Aftenposten (meninger) | 28.02.2017

Debatt av Jon Hustad: Litt enkelt sagt bør innvandrarar ha ei gjennomsnittsinntekt på litt over 600 000 kroner i året i 45 år før dei går i null. Det gjer svært få.

Det som forega å være en vurdering av min nylig publiserte bok, var i realiteten et personangrep

Aftenposten | 28.02.2017

Debatt av Carl Schiøtz Wibye: Å gå etter mannen snarere enn ballen. Aftenposten publiserte torsdag 23. februar kronikken «En slags konspirasjonsteori om islam». Kronikken forega å være en vurdering av min nylig publiserte bok Terrorens rike (Gyldendal), men var i realiteten et personangrep snarere enn en faglig etterrettelig anmeldelse.

Tostatsløsningen dør

Dagsavisen (Nye Meninger) | 28.02.2017

Debatt av Henriette Westhrin og Mette Nord: Det året vi markerer femti år med okkupasjon av Palestina, bør bli det året Norge anerkjenner Palestina som stat.

Trumps overtramp

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 27.02.2017

Kommentar av Joseph Stiglittz: Jeg har til tider kritisert deler av den økonomiske og sikkerhetsmessige orden, basert på FN, Nato, EU og en rekke andre institusjoner og ordninger opprettet etter annen verdenskrig. Men det er stor forskjell på å prøve å reformere disse institusjonene, slik at de kan tjene verden bedre, og en agenda som akter å ødelegge dem totalt.

Gulvplanken gynger

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 27.02.2017

Kommentar av Jann Haaland Matlary (UiO): Europa venter nervøst på neste utspill fra amerikanere, russere eller tyrkere. Faren for kaos og splittelse stor.

Når private selskaper får mer makt enn land

Aftenposten (meninger) | 27.02.2017

Kommentar av Erling Røed-Larsen (BI): Globale selskaper innebærer global makt. Global makt gir kolossale inntekter – og dertil svære inntektsforskjeller.

Feil om norsk regnskogstøtte

Dagbladet (meninger) | 27.02.2017

Debatt av klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H): Dagbladet har de siste dagene publisert flere artikler om Norges regnskogstøtte til Den demokratiske republikken Kongo – DRK. Artiklene gir inntrykk av at milliarder av norske kroner brukes på kommersielt skogbruk i DRK. Det er feil, og dette har Dagbladet blitt informert om.

Hagen fortsetter sin kamp mot vitenskapen

Aftenposten (meninger) | 27.02.2017

Debatt av Lena M. Tallaksen, Nils Chr. Stenseth, Joseph H. Lacasce, Frode Stordal og Bernd Etzelmüller (UiO): Carl I. Hagen hevder i Aftenposten 13. februar at hans skepsis til klimaforskningen er kunnskapsbasert. Da må man spørre seg om hvilke kilder Hagen støtter seg på?

Det er en fryktkultur som sprer seg i Norge

Dagbladet (meninger) | 27.02.2017

Kommentar av Amal Aden: Jeg fulgte med på nettavisens konferanse «Islam. Innvandrere. Ytringsklima». Jeg kjenner meg igjen når Unni Wikan i sitt innlegg forteller hva hun har gjennomgått tidligere. Jeg også opplever en mistenkeliggjøring om rasisme, jeg møter en nedlatende tone og får høre at jeg gir «høyresiden» rett og at jeg er en «Frp- sympatisør». Å stemple en motdebattant slik meninger er feigt og usaklig.

Barn og foreldrenes synder

VG (meninger) | 27.02.2017

Lederkommentar: Enkelte tar nå til orde for å sette en endelig tidsfrist for når et statsborgerskap kan tilbakekalles. Vi mener dette er en dårlig løsning. Det kan ikke være slik at de som lyver, og som klarer å holde dette skjult i lang tid, skal belønnes. Myndighetene må ha den muligheten dagens lovverk gir, til å kalle tilbake statsborgerskap.

Syria-forhandlere krangler i Genève, og al-Qaida-grupper vinner terreng

Dagbladet (meninger) | 27.02.2017

Lederkommentar: Mens det krangles om dagsordenen på FNs Syria-konferanse i Genève, blir al-Qaida-tilknyttede grupper i Syria stadig sterkere. Disse deltar ikke på konferansen, men tjener på at syriske myndigheter og mer moderate opprørsgrupper ikke engang blir enige om hva de skal diskutere.

Ordet fanger

VG (meninger) | 27.02.2017

Kommentar av Ingeborg Huse Amundsen: Tyrkias mest liberale og prestisjefylte universitet har professorene ilagt seg selv munnkurv.

Hungersnøden i Sør-Sudan er en lenge varslet, menneskeskapt katastrofe

VG (meninger) | 26.02.2017

Kommentar av Hilde Frafjord Johnson (KrF): Det er bare en fredsløsning som virkelig kan hindre en altomfattende hungersnød. Vil utenriksminister Børge Brende (H) nå bidra til dette?

Atomraketter – igjen

Aftenposten (meninger) | 26.02.2017

Kommentar av Kjell Dragness: Ronald Reagans og Mikhail Gorbatsjovs store arv fra Reykjavik i 1986 er i ferd med å ødelegges. Moskva bryter avtalen som fjernet over 2000 atomraketter.

«Norway first» – menneskeliv etterpå (klima/energi)

Stavanger Aftenblad (meninger) | 26.02.2017

Kommentar av Vårin E. Sinnes (MDG Rogaland): Vi har skapt en verdensorden der rike land bruker opp de begrensede ressursene vi har felles, og tvinger de fattige til å betale for at det skjer. En verdensorden norske politikere hver dag er med på å opprettholde.

Vanskelig å håndtere autoritære land

Aftenposten (meninger) | 26.02.2017

Lederkommentar: Mange land har en urovekkende utvikling, men problemet løses neppe ved å kaste dem ut av internasjonale organisasjoner.

Svensken, dansken og nordmannen

Dagsavisen (nye meninger) | 26.02.2017

Kommentar av Hege Ulstein: Den nye svenskevitsen går sånn: Har du hørt om svensken som åpnet landet for flyktninger, og fikk ødelagt hele samfunnet av brennende biler, gjengoppgjør, no go-zones og voldtektsmenn, og som nektet folk å diskutere fritt mens hele sivilisasjonen kollapset?

La oss snakke om signaler

Dagbladet (meninger) | 26.02.2017

Kommentar av Andreas Halse: Uansett hva man mener om innvandringspolitikken bør vi alle kunne enes om at vi er tjent med at integreringen fungerer så godt som mulig. Praksisen med å lete med lykt og lupe etter feil langt tilbake i fortiden er ødeleggende for den målsetningen.

Russland er verdens største land, men langt færre søker om asyl der enn i lille Norge. Hvorfor?

Aftenposten (meninger) | 26.02.2017

Kronikk av Johanne Kalsaas (masterstudent i russisk, UiB): Norge har fordømt Russland for å ha brutt folkeretten på Krim. Hvorfor stiller saken seg annerledes når de folkerettslige bruddene gjelder mennesker på flukt? Dette er det egentlige spørsmålet Stortinget – og alle vi andre – burde stille.

«Sitter jeg helt stille, så kommer kanskje ikke turen til meg og mine...»

Aftenposten (meninger) | 25.02.2017

Kommentar av Gülay Kutal (SVs etniske likestillingsutvalg): Det virker som om UDI plutselig har masse ressurser og bruker sin ledige kapasitet (det er færre asylsøkere til landet enn antatt) til å gjennomføre en skremmende utkastelsesprosess av folk som har bodd i landet to, og ja, til og med i tre generasjoner.

Nåde bør gå for rett etter en viss tid

Aftenposten (meninger) | 25.02.2017

Lederkommentar: Tankene går fort til arvesynden når både barn og barnebarn kan bli skadelidende dersom norske myndigheter finner ut at deres opphav har gitt uriktige opplysninger i oppholdssøknaden.

En solskinnshistorie

VG (meninger) | 25.02.2017

Kommentar av Axel Støren Wedén: Hassan Ali Khaires vei fra flyktning til statsminister i Somalia er en solskinnshistorie av de helt sjeldne.

«Make the world great again», stopp Trump!

Stavanger Aftenblad (meninger) | 24.02.2017

Kommentar av Christian W. Holst: USA trenger verden for å være stor, og verden trenger USA. Ingen blir store ved å trø over lik. De som bestrider dette faktum, forveksler storhet med stormannsgalskap.

Med sin aggressive retorikk bryter Trump klart – ikke bare med Obama, men også med to Bush og en Reagan

Aftenposten (meninger) | 24.02.2017

Kommentar av Hans Olav Lahlum (forfatter og historiker): Donald Trump er etterkrigstidens mest ukonvensjonelle nye president og har stått for epokens mest kontroversielle start – men er han unik i USAs historie?

Donald Trump: Trøste og bære?

Dagsavisen (nye meninger) | 24.02.2017

Kronikk av William M. Lafferty: Fire profilerte norske akademikere virker mest opptatt av å redusere faren ved Trumps ledelse.

De tre høyrepopulistene har medvind i hvert sitt land, men ingen reell mulighet til å ta makten

Dagbladet (meninger) | 24.02.2017

Kommentar av : Hysteriet rundt trusselen fra europeiske høyrepopulister overskygger enhver kritisk tenkning og fornuft.

Liberale utfordringer i populismens tid

Stavanger Aftenblad (meninger) | 24.02.2017

Kronikk av Jonas Vikingstad (Civita): Om man hever blikket og ser på de langsiktige trendene i verden, ser ting bra ut. Til tross for daglige nyheter om Brexit, Trump, IS og terrortrusler, er det store bildet at det aldri har vært et bedre tidspunkt å bli født inn i verden på enn nettopp nå.

1 - 30 av 211
1 2 3 4 5 6 7 8

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.