Klipp fra media

Filter: April 2017 debatt

Høyrepopulister knytter bånd til Putin

ABC Nyheter (meninger) | 30.04.2017

Kommentar av Kjell Arild Nilsen (journalist): Høyrepopulistiske partier drar til Moskva for å knytte forbindelser til Putins regime.

I møte med de mest sårbare gruppene skal vi ikke tenke strategisk på hva enkelte velgergrupper kan tenke og mene

Bergens Tidende (meninger) | 30.04.2017

Kommentar av Dag Inge Ulstein (KrF): Vi har ennå ikke stilt opp når det gjelder det som er vår tids aller største flyktningkatastrofe.

Viktig visitt

VG (meninger) | 30.04.2017

Lederkommentar: Egypt var et av de første land som ble kristnet. De har preget og beriket det egyptiske samfunn i 2000 år. De koptiske kristne utgjør fortsatt om lag ti prosent av befolkningen og er det største kirkesamfunn i Midtøsten. De kristne utsettes for diskriminering og vold til tross for at de fullt og helt er en del av den egyptiske nasjonen. De trenger vår oppmerksomhet og støtte. Pavens engasjement er forbilledlig.

Oljepenger forsvinner til paradis

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 29.04.2017

Kommentar av Jørgen Juel Andersen (Handelshøyskolen BI): Analysene våre viser at en økning i et lands oljeinntekter i gjennomsnitt øker landets private skatteparadisbeholdninger – men kun blant oljenasjoner der demokratiet står svakt (som Libya og Nigeria), ikke der demokratiet står sterkt (som Norge eller USA).

Saudi-Arabisk tull (menneskerettigheter)

NRK ytring | 29.04.2017

Debatt av Jostein Hole Kobbeltedt og Ingrid Rostad (Rafto-stiftelsen): Når menneskerettighetene brytes, er det vårt problem. Også når det handler om kvinner i Saudi-Arabia.

Det beleilige hemmeligholdet

VG (meninger) | 29.04.2017

Kommentar av Astrid Meland: Som å la en pyroman slukke brann, lød det da Saudi-Arabia ble valgt inn i FNs kvinnekommisjon. Og hva Norge stemte får du ikke vite.

Er det islam som driv dem til terror?

Bergens Tidende (meninger) | 29.04.2017

Kommentar av Ate Møen (UiB): Er det islam som driv unge menn til terror, eller er det heller eit opprør frå utstøytte og fornedra unge menn?

Mener virkelig Aftenbladet at å velge mellom en fascist og en sosial/liberal er det samme?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 28.04.2017

Debatt av Alexandre Dessingué (professor ved Universitetet i Stavanger): Så ja, det ideologiske samfunnsprosjektet til Le Pen er ikke det samme som Macron. Mitt valg er tatt, og det er ikke et valg mellom pest eller kolera, men mellom frykt eller håp for mennesker og fremtiden.

Clemets omskriving av historien

Aftenposten (meninger) | 28.04.2017

Debatt av Marte Gerhardsen (Tankesmien Agenda): Kristin Clemet forsøker å tegne et bilde der høyrepopulismens vekst utelukkende skyldes innvandring og ikke har noe med andre politikkområder å gjøre.

Marine Le Pen vinner ikke – ennå

NRK ytring | 28.04.2017

Kronikk av Kjerstin Aukrust (UiO): På mange måter er Macron den perfekte motstanderen for Le Pen. De står så langt fra hverandre at det er lett å få frem forskjellene mellom dem, og fremme Nasjonal Fronts verdensbilde: Valget blir dermed et oppgjør mellom sentrum og periferi, europeisk overstyring mot nasjonal suverenitet, systemet mot anti-systemet, globalisering mot patriotisme.

Børge Brende tar utenrikspolitiske veivalg like brautende som en anleggsmaskin legger asfalt på E18 (veivalg)

Morgenbladet+ (meninger) | 28.04.2017

Kommentar av Tove Gravdal: Litteraturhuset i Oslo torsdag i forrige uke: To statsråder presenterer resultatet av 14 måneder med offentlig diskusjon om veivalg i norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk. De to innleder, et panel kommer med innspill, så er det spørsmål fra salen, og Liv Kjølseth fra Afghanistankomiteen får ordet. Hun viser til fjorårets eksperttunge evaluering av Norges innsats i Afghanistan, hvor det blant annet heter at USAs krig mot terror utfordret folkerettslige rammer for maktbruk, og at Norge inntok «en tidvis uklar og lite aktiv holdning».

Tåkefyrsten er en oljefyr (energi/klima)

Dagbladet (meninger) | 28.04.2017

Kommentar av Eivind Trædal (MDG): Støre sparer ikke på kruttet når han snakker om klimaet. «Vi er den første generasjonen som til fulle ser og erfarer virkningene av klimaendringene. Kanskje er vi den siste generasjonen som kan gjøre noe med det», sier han. Da han tok over som Arbeiderpartileder var han til og med så dristig at han sa seg enig med verdens klimaforskere i at olje og gass må bli liggende for klimaets skyld. Uttalelsen sendte sjokkbølger gjennom norsk offentlighet. Men Støres prøveballong sprakk raskt.

Norge bør ta imot 10 000 kvoteflyktninger

Vårt Land (verdidebatt) | 28.04.2017

Kommentar av Ida Lindtveit (KrFU): Historisk mange mennesker er på flukt i verden. Norge tar imot færre mennesker på flukt enn vi har gjort de siste 10 årene, med unntak av 2015. Derfor bør Norge ta imot 10 000 kvoteflyktninger.

For å fremme integrering av flyktninger bør næringslivet ta ansvar

Dagsavisen (nye meninger) | 28.04.2017

Kommentar av Silje Belghaug Knarud: Arbeidsføre unge og mindreårige asylsøkere og flyktninger blir i dag i stor grad passivisert på mottakene. Ved å la ungdommen få arbeidstrening gjennom praksis i bedrifter allerede mens de sitter på mottakene, mener Ung Intro at integreringen inn i det norske samfunnet vil bli lettere.

Behandlingen av mindreårige asylsøkere er nådeløs og til liten nytte

Dagbladet (meninger) | 28.04.2017

Kommentar av Marie Simonsen: Regjeringen vil sende et signal. Selvskading og selvmordsforsøk på norske asylmottak.

Tyrkia-analyse med flere mangler

Aftenposten (meninger) | 28.04.2017

Debatt av Fredrik Drevon: Faktisk.no får mye å gjøre hvis de skal faktasjekke norsk Tyrkia-dekning.

Storpolitikkens offer

Bergens Tidende (meninger) | 28.04.2017

Lederkommentar: Verdssamfunnet stiller ikkje opp for Jemen, korkje med fredsinitiativ eller pengar.

Hjelp til Jemen må koordineres

Aftenposten (meninger) | 28.04.2017

Kommentar av Esam Abid Al Thagafi (Saudi-Arabias ambassadør til Norge): Vi forstår at CARE, Redd Barna og Flyktninghjelpen prøver å belyse den humanitære krisen i Jemen. Det foreligger ingen restriksjoner på import som gjør at landet ikke mottar tilstrekkelig mat. Vår jobb er å organisere humanitær hjelp i samarbeid med FNs organisasjon for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) i Djibouti for å hindre at ulovlig våpen og raketter blir smuglet fra Iran til Houthi-militsen.

Stans overgrepene i Tsjetsjenia

VG (meninger) | 28.04.2017

Kommentar av John Peder Egenæs (Amnesty International Norge), Ingvild Endestad (FRI) og Bjørn Engesland (Den norske Helsingforskomité): Nyheten om systematiske arrestasjoner, tortur og drap på antatt homofile menn i Tsjetsjenia kom første april, og rystet en hel verden.

Problemet Macron (hurra-globalisme)

Bergens Tidende (meninger) | 27.04.2017

Kommentar av Asle Toje (utenrikspolitisk forsker og skribent): De statsbærende partiene led forsmedelige nederlag og velgerne skal nå velge mellom den nye bevegelsen Fremad Marsj! og Nasjonal Front, en eventyrlig seier for 39-åringen Macron. Dersom velgerne sender ham til Elysee-palasset betyr det at hurra-globalisme fortsatt kan vinne valg. Derfor trykker det bestående Macron til sitt bryst.

Det høyrepopulistiske bølgeskvulpet

Aftenposten (meninger) | 27.04.2017

Kommentar av Jan Arild Snoen (spaltist): Høyrepopulistiske partier gikk frem i mesteparten av Europa i 2015, hovedsakelig som en reaksjon på den store asylbølgen det året. Men senere har veksten stoppet opp, og disse partiene har tapt litt oppslutning, uten at «den store fortellingen» har endret seg noe særlig av den grunn.

Djevelen er global

Vårt Land (verdidebatt) | 27.04.2017

Kommentar av Lars Gilberg: Å være mot globaliseringen, blir litt som å være mot verdenshistorien fram til nå.

Hvor blir det av verdensborgeren i norsk skole? (UBU)

Dagsavisen (nye meninger) | 27.04.2017

Kommentar av Anne Cathrine da Silva (FN-Sambandet): Meldingen peker fram mot en skole der eleven skal «mestre livet i verden både som medborger, statsborger og verdensborger». Da kan vi ikke ha en overordnet del hvor verdensborgeren er utelatt. Skal vi få en bærekraftig skole, må kunnskapsministeren sørge for å inkludere verdensborgeren i den nye læreplanen, for vi ser henne ikke.

– Skadelig fiskebistand til Afrika

ABC Nyheter (meninger) | 27.04.2017

Kommentar av Tor F. Næsje (Norsk institutt for naturforskning) og Jeppe Kolding (UiB): Til tross for iherdige forsøk i 40 år har fiskeoppdrett i ferskvann i Afrika aldri vært til hjelp for de fattige. Men det har skadet fiskerier og store økosystemer.

263 millioner barn får ikke gå på skolen (utdanning/bistand)

Dagsavisen (nye meninger) | 27.04.2017

Kommentar av Tove Wang (Redd Barna) og Alice Albright (Det globale partnerskapet for utdanning): Norge har en historisk rolle å spille for kvalitetsutdanning til alle barn.

Mot Norden og Europa (veivalg)

Dagsavisen (nye meninger) | 27.04.2017

Kronikk av Bård Vegar Solhjell (SV): Sakte vender Norge blikket mot våre nærmeste naboer i sikkerhetspolitikken, og zoomer ut fra USA, Afghanistan og Irak.

Makt, legitimitet og kjernevåpen

VG (meninger) | 27.04.2017

Debatt av Målfrid Braut-Hegghammer (UiO): Den norske diskusjonen om eit kjernevåpenforbud har vore unyansert, skreiv eg i VG 29. mars. Svaret frå Kjølv Egeland og Torbjørn Graff Hugo tidlegare i denne veka er eit godt døme på det.

Virkelighetsfjernt om Saudi-Arabia

NRK ytring | 27.04.2017

Kronikk av Esam Abid Al Thagafi (Saudi-Arabias Ambassadør til Norge): Det er mye diskusjon blant norske politikere om hvorvidt Norge har stemt eller ikke for Saudi-Arabia som medlem i FNs kvinnekommisjon og mange stempler landet «som kanskje er det verste i verden for kvinner». I kraft av min stilling som ambassadør og borger av Saudi-Arabia er det av særdeles viktig at vi korrigerer den til dels misvisende og virkelighetsfjerne beskrivelse av situasjonen for saudiske kvinners rettigheter fra et arabisk og muslimsk perspektiv.

Norges rolle i FNs kvinnekommisjon må avklares

Aftenposten (meninger) | 27.04.2017

Lederkommentar: At Saudi-Arabia, en av klodens mest kvinneundertrykkende nasjoner, skal sitte i et organ som utarbeider retningslinjer for de nordiske landene i likestillingsspørsmål, er komikk på Monty Python-nivå – med en alvorlig undertone.

Lektyre for Listhaug (flyktninger/asylpolitikk)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 27.04.2017

Kommentar av Sverre Strandhagen: Nå har professor Paul Collier, som for øvrig deltok på et seminar arrangert av Justisdepartementet i januar, skrevet en bok både Listhaug og Sandberg kan ha på nattbordet. Den heter «Refuge: Transforming a Broken Refugee System» og er skrevet sammen med flyktningeksperten Alexander Betts.

1 - 30 av 224
1 2 3 4 5 6 7 8

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.