Klipp fra media

Filter: Mai 2017 debatt

Nordens statsministre prioriterer helt feil (klima/bærekraftsmål)

Aftenposten (meninger) | 31.05.2017

Kronikk av Bjørn Lomborg (Copenhagen Consensus Center): Denne uken er statsminister Erna Solberg i Bergen sammen med sine kolleger fra Danmark, Island, Finland og Sverige for å legge frem en felles tilnærming til FNs bærekraftsmål. Dessverre har statsministrene prioritert i helt feil rekkefølge.

Stortinget godtar skattesnyteri

VG (meninger) | 31.05.2017

Kommentar av Snorre Valen (SV): Stortinget hadde i fjor en helt glimrende mulighet til å ta et ordentlig oppgjør med kapitalflukt og skatteunndragelse. Den sjansen lot de gå fra seg.

Rådgivernes rolle i skatteplanlegging

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 31.05.2017

Debatt av Hans Christian Holte (skattedirektør): I arbeidet med Panama Papers har vi erfart at skattepliktige har fått ulike råd i sin skatteplanlegging. Rådgivere spiller en svært viktig rolle i etterlevelse av lover og regler, og fastsettelsen av riktig skatt. Men vi ser saker hvor noen rådgivere opererer i gråsonen, i andre gir de råd om ulovlig skatteplanlegging. Derfor arbeider vi nå med å skaffe oss mer informasjon om rådgivernes rolle. Det vil gi oss verdifull kunnskap vi vil bruke i fremtidig arbeid knyttet til å øke etterlevelsen.

Skatterådgjevarane må stillast til ansvar

Dagsavisen (nye meninger) | 31.05.2017

Kommentar av Tuva Krogh Widskjold og Synnøve Ofte Jakobsen (Changemaker): Panama Papers verka som ei vekkerklokke for skattemyndigheiter over heile verda. Det enorme omfanget av skatteflukta viser at til og med Finansdepartementet ikkje har klart å få heilt oversikt over taxfree-cocktailen skatterådgjevarar og skatteparadis saman kan lage.

Kan den mektige delstaten California redde både miljøet og USA?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 31.05.2017

Kronikk av Arne Neset (pensjonert førsteamanuensis i amerikanske studier, UiS): California har ikke tenkt å følge Trump og hans oljelobby frivillig med å redusere kravene til klimatiltak.

Nå er det lov å redde klimaet!

Dagsavisen (nye meninger) | 31.05.2017

Kommentar av Rasmus Hansson (MDG): Da Miljøpartiet De Grønne ble valgt inn på Stortinget i 2013, hadde jeg étt tydelig valgkampløfte: vi skal sørge for at Norge får en klimalov. Nå skal den endelig bli vedtatt på Stortinget – basert på De Grønnes forslag.

Nærsynt norsk energidebatt (energi/klima)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 31.05.2017

Kommentar av Tor Thorsen (forvalter av aksjefondet Fondsfinans Global Energi): Norsk energidebatt har en tendens til å handle om hva det er riktig av oss å produsere: olje og gass eller fornybar energi. Hva med å begynne i motsatt ende: Hva trenger verden? Det åpenbare svaret er mer energi. Det internasjonale energibyrået (IEA) sine siste prognoser tilsier en vekst i verdens totale energiforbruk på 48 prosent frem mot 2040.

Kampen mot ulovlig fiske kan vinnes

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 31.05.2017

Kommentar av utenriksminister Børge Brende (H) og fiskeriminiater Per Sandberg (FrP): Den internasjonale bindende avtalen mot ulovlig, uregulert og urapportert fiske (UUU-fiske), som trådte i kraft i fjor, er helt avgjørende for å lykkes med å bevare verdens fiskebestander. Som fiskerinasjon skal vi nå bidra til at den blir så effektiv som mulig. Denne uken er Norge vertskap for det første møtet mellom landene som deltar i avtalen.

Merkel tar Europa fatt igjen (Trump/Vesten)

Aftenposten (meninger) | 31.05.2017

Kronikk av Frank Rossavik: Merkel har selvsagt mye mer enn forsvar i tankene. Blant annet er hun frustrert over Trumps likegyldighet til klimaødeleggelsene. Men igjen, sett fra Det hvite hus: Om Tyskland og EU vil drive mer klimapolitikk, så god fornøyelse. Den nye isfronten, hvis det ordet ikke er for sterkt, frustrerer neppe Trump-administrasjonen så mye, men derimot demokrater og tradisjonelle republikanere som ser USAs lederrolle i verden gli unna.

Salafismen er venstresidens naturlige fiende

Aftenposten (meninger) | 31.05.2017

Kommentar av Andreas C. Halse: Når diktaturet Qatar finansierer Skandinavias største moske i Malmö, er det igjen stille fra de aller fleste. Unntaket i Sverige er en dedikert regionavis. Her hjemme er den venstreorienterte skribenten Nils Inge Graven en ensom stemme når han graver videre i saken på grundig vis i et innlegg i VG.

Norden har gått foran (klima/bærekraftsmål)

Bergens Tidende (meninger) | 30.05.2017

Kronikk av Erna Solberg (statsminister i Norge), Lars Løkke-Rasmussen (statsminister i Danmark), Juha Sipilä (statsminister i Finland), Bjarni Benediktsson (statsminister på Island) og Stefan Löfven (statsminister i Sverige): For å kunne nå de historiske målene i klimaavtalen fra Paris og FNs Agenda 2030, må vi alle gjøre en stor innsats. Derfor lanserer de nordiske statsministrene nå initiativet «Nordic Solutions to Global Challenges».

En ny tidsregning

Dagbladet (meninger) | 30.05.2017

Kommentar av Morten Strand: Nå har også Angela Merkel sagt det. Valget av Donald Trump som USAs president betyr en ny tidsregning for Europa.

Moland, French og det norske selvbildet

NRK ytring | 30.05.2017

Kronikk av Nikolaj Frobenius (manusforfatter for filmen om Moland og French): Moland og French-saken berørte ett av de mest ømtålige og sårbare spørsmålene for et Norge som seiler inn i en kompleks og uforutsigelig globalisert verden.

Viktig å stille krav til matprodusentene (soya/laks)

Adresseavisen (meninger) | 30.05.2017

Lederkommentar: Adresseavisen skriver at Coop vil ha oppdrettslaks som er bærekraftig produsert. Det innebærer blant annet at laksen ikke skal være foret på soya som fortrenger regnskog. Miljøsjef Knut Lutnæs i Coop Norge uttaler at kjeden er bekymret over oppdrettsbransjens dyrevelferd og miljøpåvirkning. Han viser til uakseptabel høy dødelighet, bruk at kjemikalier til lusebekjempelse, forurensing og rømming.

Den tause ytringsministeren

Aftenposten (meninger) | 30.05.2017

Kommentar av Harald Stanghelle: Kulturministeren våget ikke å nevne et ord om ytringsfrihet i Kina. Det er rett og slett for ynkelig.

EU gir Tyrkia ny sjanse. Alternativet er verre.

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 30.05.2017

Kommentar av Sverre Strandhagen: På møtet med Tusk og Juncker skal beskjeden fra tyrkisk side vært tydelig at målet er EU-medlemskap. Det er en viktig avklaring. Erdogan har sagt offentlig at Tyrkia vil revurdere sin søknad hvis landet måtte vente stort lenger og hvis «fiendtligheten» fra enkelte land fortsetter. Samtidig har Erdogan vært under sterkt press fra tyrkisk næringsliv og turistnæring som sterkt ønsker EU-medlemskap.

Fred på jord i 29 minutter

NRK ytring | 29.05.2017

Kronikk av Arne O. Holm: Det finnes en alvorlig og underliggende grunn til at Donald Trump kan herje med både venner og fiender samtid. Han, mer enn noen andre, utnytter det vakuum som oppstår når internasjonale organisasjoner spises opp innenfra og mister sin autoritet. Ikke bare utnytter han det. Han stimulerer til et internasjonalt demokratisk forfall som i sin tur fører til nasjonale valg hinsides vår tradisjonelle fatteevne.

Hetsen mot Kina

Aftenposten (meninger) | 29.05.2017

Debatt av Roar Bjerknes (H.r. advokat emeritus): Siden Ringen erkjenner at kinesere «er ikke mer godtroende enn andre», er det imidlertid god grunn til å anta at det er en annen forklaring på befolkningens tilfredshet: Det er et faktum at regimets politikk har ført til at mange hundre millioner kinesere i løpet av få år er brakt ut av fattigdom. Det finnes intet annet regime som så raskt i slik grad har greid å bedre sitt folks levekår.

Ille utenfor, vrien innenfor

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 29.05.2017

Kommentar av Kjetil B.Alstadheim: Med Trump blir USA i klimaarbeidet enten en sabotør, en skulker eller en etternøler. Det er ganske stor forskjell på de alternativene. Men alle betyr at andre land må ta ansvar for å drive klimasamarbeidet videre.

Ingen nye utslippskutt med klimaloven

Dagsavisen (nye meninger) | 29.05.2017

Kommentar av Heikki Eidsvoll Holmås, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski (SV): SV mener klimaloven er dårlig fordi den lovfester dårlig miljøpolitikk. Den setter ingen konkrete mål for Norges klimagassutslipp. Ikke i noen sektorer.

Elbilpolitikken: Hva koster den samfunnet?

Aftenposten (meninger) | 29.05.2017

Kommentar av Kine Josefine Aurland-Bredesen (doktorgradsstipendiat): Det er fra et føre-var-perspektiv, og ikke et samfunnsøkonomisk eller kostnadseffektivt, at elbilpolitikken er fornuftig.

Oppfordring til vold i Venezuela

Dagsavisen (nye meninger) | 29.05.2017

Debatt av Ane Hoel: Siste setning i Benedicte Bulls artikkel med den talende tittelen «Verkebyllen Venezuela» (16.5.17), roper, slik jeg leser den, på støtte til den USA-finansierte voldelige opposisjonen i landet.

Brende må be om løslatelse av Venezuelas politiske fanger

Aftenposten (meninger) | 29.05.2017

Kommentar av Dag Mork Ulnes (ambassadør): Situasjonen i Venezuela er nå så prekær at det kreves mer oppmerksomhet fra det internasjonale samfunnet.

Krigen som forandret Midtøsten

Dagsavisen (nye meninger) | 29.05.2017

Kommentar av Roger Hercz: Krigen i juni 1967 er en advarsel til alle og enhver. Ifølge nyere historikere, var storkrigen i Midtøsten en krig ingen av partene faktisk ønsket. Men en farlig dynamikk fikk dominere. Krigen brøt ut, og forandret regionen på en måte ingen kunne ha forestilt seg.

Tomt klimaskryt

VG (meninger) | 28.05.2017

Lederkommentar: Det er bra å sette seg nasjonale klimamål. Men det blir absurd når våre hjemlige klimaløfter ender med å forverre klima. Våre egne kutt kan selvsagt ikke være så viktige at det er verdt å øke den globale oppvarmingen for å nå dem. Ifølge nettstedet Energi og klima kostet tiltaket skattebetalerne 1.3 milliarder kroner i 2016.

Uviten om betydningen av «vi» og «de andre»

Dagbladet (meninger) | 28.05.2017

Kommentar av Guri Jørstad Wingård: I Aftenpostens Uviten-spalte skriver fagfolk om det de mener er «dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk». 23. mai setter professor i statsvitenskap Øyvind Østerud andres tematisering av inndelingen av mennesker i «vi» og «de andre» på dagsorden. Han gjør dessverre sin kritikk av dette alt for enkel for seg selv.

Terror er handling, ikke hendelse

VG (meninger) | 28.05.2017

Kommentar av Einar Øverenget (filosof, Høyskolen Innlandet): Når terror omtales som noe vi må venne oss til, som noe som nærmest er en naturlig del av å leve sammen i en storby, så slutter vi å forstå terrorismen og fratar oss selv muligheten til å bekjempe den.

Når dørene åpnes for salafismen, tar dens tilhengere seg til rette

VG (meninger) | 28.05.2017

Kommentar av Nils Inge Graven (skribent): Skandinavias største moské skal åpnes i Malmø, finansiert av Qatar. Gulfstaten oppfattes sjelden som en trussel mot vestlige verdier, men også her er salafisme statsreligion.

Det handler om Allah

Aftenposten (meninger) | 28.05.2017

Kronikk av Eskil Skjeldal (forfatter og Ph.d. i teologisk etikk): I Norge har vi fremragende forskere på radikalisering blant unge muslimer. En hyppig forklaring på radikaliseringen av unge muslimer, er kontekstuell og tar utgangspunkt i den opplevde situasjonen til ungdommen i det landet de har innvandret til: Det handler om utenforskap, om immigranter som kommer til vestlige land og kjenner på isolasjon, arbeidsledighet og fattigdom.

Trump i det fjerne Europa

Dagbladet (meninger) | 27.05.2017

Lederkommentar: Verden viser seg nok ikke så enkel som Trump trodde. Europeerne lar seg neppe skyves til side.

1 - 30 av 208
1 2 3 4 5 6 7

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.