Klipp fra media

Filter: August 2018 debatt

Umoralsk å tie om Kinas overgrep mot muslimsk minoritet

Dagbladet (meninger) | 31.08.2018

Kommentar av Inger Bentzrud: Anført av komitéleder Anniken Huitfeldt (Ap) skal Stortingets utenriks- og forsvarskomité besøke Beijing 3. til 6. september. Besøket skjer omtrent samtidig med en høring og en rapport fra FNs komité for avskaffelse av rasediskriminering (UNCERD) som framlegger sjokkrapporter om at de kinesiske myndighetene har internert en million uigurer i Xinjiang-regionen vest i Kina. Uigurene er den tyrkiskspråklige muslimske minoriteten i Kina.

Prosjekter i verdensklasse er de prosjektene som tar verdens klimautfordringer på alvor

Dagbladet (meninger) | 31.08.2018

Kommentar av Roman Linneberg Eliassen: 64 prosent av menneskeskapt global oppvarming skyldes CO₂-utslipp, og kilden til dette er nesten utelukkende forbrenning av fossilt brensel som olje, gass og kull. Det må vi ganske enkelt prøve å slutte med. Innenfor 50-årsperspektivet til Sætre vil havnivået stige med 24–30 cm, ifølge FNs klimapanel. Da kan man skjønne Equinors trang til å bore seg ned under havoverflaten og gjemme seg der. Radioens melding var i alle fall en feilmelding: Prosjektet, lansert som en investering for fremtiden, er et fossil fra fortiden.

Kor blei orda klima og miljø av, Søviknes?

Stavanger Aftenbladet (meninger) | 31.08.2018

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (WWF): Om vi skal unngå dei verste klimaendringane, må to tredelar av dei fossile ressursane vi har funne bli liggjande i bakken.

Vi trenger en menneskerettighetssuperhelt

Dagbladet (meninger) | 31.08.2018

Kommentar av Anne Cath da Silva (generalsekretær i FN-sambandet): I starten av september tar Michelle Bachelet over posisjonen som FNs høykommissær for menneskerettigheter. Dette skjer i en tid der menneskerettighetene er under et stadig sterkere press. Hun påtar seg en av de mest utfordrende rollene i FN, og vil trenge sterk støtte og flere ressurser.

Det er grunn til bekymring

Bergens Tidende (meninger) | 31.08.2018

Debatt av Peter Markovski (kommunikasjonsdirektør i NHO): Vi har aldri hevdet at ungdom generelt ikke synes at demokrati er viktig.

Voldelige nazister overtok gatene i Chemnitz - mens politiet sto og så på

Dagbladet (meninger) | 31.08.2018

Kommentar av Asbjørn Svarstad: Opptøyer og gatekamper i Chemnitz avslører nye kvaliteter i samarbeidet mellom grupper fra ytterste høyre. Nå marsjerer vanlige folk sammen med voldelige nazister og jager utlendinger gjennom gatene.

Gigantlån + geopolitikk = gjeldskriser

DN+ (meninger) | 30.08.2018

Kommentar av Isabella Dahl Kormilitzine (daglig leder i SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk): DNs Lars Heltne skrev 11. august om situasjonen i Angola, hvor hver innbygger «skylder» 6000 kroner til Kina, men det er ikke bare der Kina fester grepet om land gjennom lån. Pakistan og andre som har lån gjennom infrastrukturprogrammet «Belt and Road Initiative» (BRI), er på vei inn i en utvikling som kan ende i gjeldskrise. Landene kan bli fanget i maktkampen mellom USA og Kina med få veier ut uten å gi slipp på ressurser og – i ytterste konsekvens – egen suverenitet.

Kina-trikset som ikke kan gjentas

DN+ (meninger) | 30.08.2018

Kommentar av Terje Erikstad (innholdssjef i Dagens Næringsliv): Kina reddet oljemarkedet etter finanskrisen. Trikset var å pøse på med lån. Gjelden i verden er nå så høy at ingen land kan repetere det trikset.

Oljefondet bør ut av oljeaksjer

DN+ (meninger) | 30.08.2018

Kommentar av Steinar Holden (professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo), Espen R. Moen (professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI) og Ragnar Torvik (Professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU): Thøgersen-utvalget støtter ikke Norges Banks forslag om å ta oljeaksjer ut av fondet. Regjeringen bør høre på Norges Bank.

Tydelig tale i Beijing (menneskerettigheter)

VG (meninger) | 30.08.2018

Lederkommentar: Da Liu Xiaobo i 2010 ble tildelt Nobels fredspris for sin langvarige kamp for grunnleggende menneskerettigheter brøt Kina all politisk kontakt med Norge i seks år. Norge arbeidet hardt i kulissene for en normalisering og i desember 2016 ble forholdet gjenopprettet. Regjeringen skrev under på en erklæring der vi fullt ut anerkjente Kinas sosiale system og lovet å ikke gjøre noe som “skadet deres kjerneinteresser”. Vi ønsket normaliseringen velkommen, med et vesentlig forbehold: Avtalen med Kina kan ikke innebære at norske politikere tar på seg munnkurv av frykt for kinesiske reaksjoner. Norge må våge å ta opp det som er kritikkverdig.

Blodkaffe og blodbananer ikke en nødvendighet

Dagbladet (meninger) | 30.08.2018

Kommentar av Helle Mjøs (Fairtrade Norge): Det var nok mange som mistet appetitten på kaffe og bananer da de leste i Dagbladet at produksjonen av disse råvarene nå tar flere liv enn de utskjelte bloddiamantene. Vi kunne lese at det ikke bare er i forbindelse med utvinning av diamanter og kostbare mineraler at miljøvernere, urfolk og øvrig befolkning omkommer og tas av dage: nå skjer dette også i forbindelse med dyrking av råvarer som kaffe, bananer og palmeolje.

En fange skal ha blitt mishandlet til døde. Forsvarsministeren kan ikke svare med hemmelighold

Dagbladet (meninger) | 30.08.2018

Lederkommentar: Saken gjelder de norske spesialstyrkene i Jordan som fram til mars i år trente syriske opprørere i kampen mot Den islamske staten (IS), og som også hadde mandat til å trene, rådgi og gi operativ støtte inne i Syria. Tidligere i år vedgikk forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at «norske styrker oppdaget en alvorlig episode blant de lokale styrkene i den tiden de var operative». Utover dette sa han ingenting om episoden.

Venstre må gjøre en forskjell (klima)

Dagbladet (meninger) | 30.08.2018

Kommentar av Marius Holm (Zero): Vi kan grovt sett dele verdens land inn i tre kategorier: Land som er for fattige til å drive aktiv klimapolitikk, land som ikke har politisk vilje til å bidra, og land som har både evne og vilje, som Norge. Skal klimaproblemet løses, må den siste kategorien land drive en klimapolitikk som kutter utslipp også i de to første. Klimainnsatsen vår må derfor rettes dit det trengs mest, og der Norge med sitt utgangspunkt kan bidra effektivt til globale klimaløsninger.

Oljå møter sommaren 2018 (klima/energi)

Bergens Tidende (meninger) | 30.08.2018

Kommentar av Hans K. Mjelva: Årets sommar vart summert opp av bladet The Economist med framsida «Verda tapar krigen mot klimaendringar». Nokre veker seinare i Stavanger: Norsk oljeindustri finn endeleg grunn til å feire igjen, etter at oljeprisfallet i 2014 skapte masseoppseiingar og depresjon i næringa. Oljeprisen har tatt seg opp, kostnader er kutta og pengane renn igjen inn i oljeselskapa.

Vi har fått et demokratisk tilbakeslag

Aftenposten (meninger) | 30.08.2018

Debatt av Camilla AC Tepfers (partner og medgründer inFuture): Morten Eikeland skriver i Aftenposten 28. august at det liberale demokratiet lever bedre enn noensinne. For å underbygge påstanden viser han til statistikk som går tilbake til åttitallet. På den måten tildekker han utviklingen de siste ti årene. Andelen av verdens befolkning som lever i et velfungerende demokrati er gått ned fra 14.4 prosent til 4.5 prosent i perioden 2008–16.

Italienske tilstander

DN+ (meninger) | 30.08.2018

Kommentar av Kjetil Wiedswang: Italias visestatsminister ønsker å lede en ny politisk front i Europa. Går det som innenriksminister Matteo Salvini ønsker, vil valget til nytt europaparlament våren 2019 bli et oppgjør mellom nasjonalister og globalister, snarere enn en tradisjonell kamp mellom høyre- og venstreside. Innvandring vil være hovedtema. Det kan bli lettere sagt enn gjort, tross det som kan se ut som en ny og kraftfull europeisk allianse.

Norge kan og bør ta imot langt flere flyktninger enn i dag

Dagbladet (meninger) | 30.08.2018

Kommentar av Anders Sørlien (frivillig på asylmottak): Økt asylinnvandring til Norge vil føre til mer ulikhet og fattigdom. Likevel bør vi åpne for langt høyere innvandring enn vi gjør i dag.

SSB – uavhengig og troverdig

VG (meninger) | 30.08.2018

Debatt av Geir Axelsen (adm. direktør, SSB): Rolness har utfordret meg til å klargjøre mitt syn på byråets rolle som nøytral og troverdig leverandør av fakta på innvandrings- og integreringsfeltet. Svaret er at jeg er enig i at SSB må opptre både uavhengig og troverdig. Siden tiltredelsen som SSB-direktør for litt over to uker siden, har jeg møtt medarbeidere og ledere som legger stor vekt faglig kvalitet, uavhengighet og med ønske om å levere stadig bedre og mer statistikk.

Boikott er et legitimt virkemiddel mot Israel

Aftenposten (meninger) | 30.08.2018

Kommentar av Kathrine Jensen (leder i Palestinakomiteen i Norge): Når Israel hindrer kontakt med palestinere på Vestbredden og i Gaza, er det uttrykk for et forsøk på å skjule undertrykkelsespolitikken Israel fører overfor det palestinske folk.

Har vi gitt opp?

Nationen (meninger) | 29.08.2018

Kronikk av Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Obamas seier var starten på en ny tidsalder, men ikke den vi håpet på. Det var på mange måter startskuddet for en utvikling i retning av det motsatte. Obama ble motarbeidet og svekket. Hans internasjonale rolle vingeklippet. Og siden har vi sett en utvikling i retning av mindre demokrati, større miljøødeleggelser, økte forskjeller, og direkte angrep på grunnleggende menneskerettigheter.

Amerika er ikke lenger først

Dagbladet (meninger) | 29.08.2018

Kommentar av Morten Strand: De som drømte om Amerika har våknet til en kraftig bakrus. Donald Trump snur verden på hodet for europeerne.

Vi tillater ikke at USA får handle over hodet på oss

Aftenposten (meninger) | 29.08.2018

Kronikk av Heiko Maas (utenriksminister i Tyskland): Henry Kissinger ble nylig spurt om Donald Trump kanskje uten å ville det kunne bli fødselshjelper for et fornyet Vesten. Kissinger svarte at det ville riktignok være ironisk, men ikke umulig. I stedet for å konsentrere blikket over Atlanterhavet til de stadig nye helomvendingene fra den amerikanske presidenten, burde vi gjøre denne ideen til vår egen.

Høstoppgjør om WTO (handel)

DN+ (meninger) | 29.08.2018

Kommentar av Kjetil Wiedswang: Det tok nær et halvt århundre å bygge opp et regelverk for internasjonal handel og senke internasjonal toll på industrivarer fra 22 prosent til dagens nivå på rundt tre prosent. Neste måned kan verden få vite om president Donald Trump ønsker å rive byggverket som regulerer 98 prosent av verdenshandelen.

Trumps Nafta (handel)

Vårt Land (verdidebatt) | 29.08.2018

Lederkommentar: Kritikken mot Nafta, ikke minst fra amerikansk fagbevegelse, har vært at bilindustrien flytter jobbene fra USA til lavkostlandet Mexico. Bilindustrien på sin side har vært opptatt av at amerikanske biler ikke skal bli for dyre. Her har Trump altså interessant nok vært mer lydhør for fagbevegelsen enn kapitalistene.

Våpenhvile i handelskrig

VG (meninger) | 29.08.2018

Kommentar av Per Olav Ødegård: Ved å inngå en handelsavtale med Mexico legger president Donald Trump et voldsomt press mot Canada. Med økonomisk muskler skal naboer tvinges i kne.

Vi vil gjerne ha en skattesystemdebatt

DN+ (meninger) | 29.08.2018

Debatt av Øystein Dørum (sjeføkonom i NHO): I Dagens Næringsliv 21. august skriver SVs Kari Elisabeth Kaski godt om hvordan globaliseringen utfordrer skattesystemet. Hennes analyse ligner mye på den vi selv presenterer i vår siste kvartalsrapport. Det er derfor noe overraskende at hun hevder NHO ikke er opptatt av å finne løsninger for en mer bærekraftig omlegging av skattesystemet.

Selg Equinor, ikke oljefondets energiaksjer

Aftenposten (meninger) | 29.08.2018

Kommentar av Haakon Riekeles (samfunnsøkonom i Civita): I forrige uke kom en utredning som frarådet å selge oljefondets energiaksjer. En konklusjon var at «det trolig vil være mer effektivt å selge statlige eierposter i Equinor eller Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE)». Regjeringen bør følge opp det rådet, ikke minst fordi det kan rette opp i problemer de borgerlige pleide å være opptatt av, men nå synes å ha glemt.

En skinndebatt tjener hverken fondet eller kloden

DN+ (meninger) | 29.08.2018

Kommentar av Gunnar S. Eskeland (professor i miljøøkonomi ved Norges Handelshøyskole): Ja, det har vært prøvd før: Argumentet om at Oljefondet bør trekkes ut av oljeaksjer fordi Norge er overeksponert mot den uforutsigelige oljeprisen. Det nye er at mange mener klimahensyn taler for at Norge ikke skal eie oljeaksjer, men klimahensyn er holdt utenfor den offisielle diskusjonen. Diskusjonen, invitert av Norges Bank og Finansdepartementet, dreier seg bare om det gamle spørsmålet, nemlig rene finansielle risikostyringshensyn.

Vi trenger en matrevolusjon

Dagens Perspektiv+ (meninger) | 29.08.2018

Kronikk av Bob Geldof: Beboerne på Påskeøya bygde i sin tid opp en stor sivilisasjon, men gikk til grunne fordi befolkningen selv ødela skogen og eget eksistensgrunnlag. Nå kan det samme kan skje med hele jordkloden, dersom vi ikke handler.

Jo, oljekutt kan være god klimapolitikk

DN+ (meninger) | 29.08.2018

Debatt av Taran Fæhn og Cathrine Hagem (seniorforskere ved Statistisk sentralbyrå), Michael Hoel (professor emeritus ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo) og Knut Einar Rosendahl (professor ved Handelshøyskolen ved NMBU): Vi er enige i at store kutt i svært lønnsomme oljefelt er svært kostbar klimapolitikk. Marginalt lønnsomme felt koster det lite å la ligge.

1 - 30 av 285
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.