Klipp fra media

Filter: 2019 debatt

En varslet katastrofe

Dagbladet (meninger) | 17.08.2019

Lederkommentar: Også Norge må gjøre det klart for Kina at en militær intervensjon i Hongkong er uakseptabelt.

Norges «alkoholisme» er en presis diagnose

Dagbladet (meninger) | 17.08.2019

Kommentar av Geir Ramnefjell: Av og til kan det være nyttig å få et blikk utenfra. Denne uka kom det i form av et spissformulert angrep på spagaten vi står i som oljenasjon, og høylytt klima- og miljøforkjemper på den internasjonale arenaen. Kritikken er ikke ny, vi har hørt varianter av den mange ganger i norsk debatt også. Innenlandske kritikere pleier riktignok å nøye seg med karakteristikken «petroholiker», for å illustrere avhengigheten. Thomas Moores versjon er litt saftigere; alkoholikeren som vet at det er galt, men likevel kommer tilbake for mer. Norge er en skapdranker, ifølge Moore.

Bompenger og lærepenger

Dagsavisen (debatt) | 17.08.2019

Kommentar av Hege Ulstein: Bompengesaken handler om klimapolitikk – og om et nytt politisk klima.

Fornuftig å tilpasse introduksjonsprogrammet

Aftenposten (meninger) | 17.08.2019

Lederkommentar: Fredag la kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) frem et forslag til ny integreringslov. Formålet med lovforslaget er å sørge for at innvandrere og flyktninger får bedre tilpasset opplæring og kommer raskere i jobb.

Et helt uakseptabelt angrep

Klassekampen+ (meninger) | 17.08.2019

Kommentar av Angelina Penner, Agata Kochaniewicz og Stella Mililli (stipendiater, NTNU): 19. juli skrev Klassekampen om Jon Helgheims (Frp) offentlige appell for mer innvandringskritisk forskning i Norge. Han beskylder migrasjonsforskningen for å være politisk partisk og hevder at forskere ikke tør å stille «ubehagelige spørsmål». Helgheim og Frp ser en klar ensidighet i migrasjonsforskningen, som derfor må kritisk revideres og «åpnes for mer meningsmangfold innen samfunnsfag som arbeider i innvandrings-, integrasjon- og kriminalitetsområdet».

Vi kan ikke fullt ut forstå hat og vold mot muslimer hvis vi bare ser dette som lokale fenomener

Aftenposten (meninger) | 17.08.2019

Kommentar av Iselin Frydenlund (MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn), Torkel Brekke (C-REX, Senter for ekstremismeforskning, Universitetet i Oslo), Cathrine Thorleifsson (C-REX senter for ekstremismeforskning, Universitetet i Oslo) og Sindre Bangstad (KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning. Alle fire er i forskergruppen INTERSECT («Intersecting Flows of Islamophobia»): Hatretorikk og vold mot muslimske minoriteter er ikke isolerte fenomener som kun kan forstås nasjonalt. De finnes i økende grad i Europa, Nord-Amerika og Asia. Kan vi forstå dem som transnasjonale og globale fenomener?

Solberg bør lytte til Kapur

Vårt Land (verdidebatt) | 17.08.2019

Lederkommentar: Hvis vi skal lage en handlingsplan mot islamhat har vi verdifulle erfaringer i Norge med å ­begrense og bremse utviklingen av ekstremistmiljøer. På 90-tallet klarte politiet på Manglerud å stanse nyrekrutteringen til nynazistmiljøene på Nordstrand og Bøler i Oslo.

Helgheims metode

NRK ytring | 17.08.2019

Replikk av Lisa Esohel Knudsen (Rådgiver i Minotenk): Frps innvandringspolitiske talsmann legitimerer og sprer høyreekstreme ideer.

Ut i gatene

Klassekampen+ (meninger) | 16.08.2019

Kommentar av Susanne Urban (styremedlem IKFF-Bergen): I dag samles folk på Festplassen i Bergen for å demonstrere mot norsk krigsdeltakelse i Persiagulfen. Én ting endret seg fundamentalt siden 2003: Stadig flere skjønner at klima trumfer alt. Og da må vi også snakke om militæret. Nedrustning for klima, opprør for fred er det som gjelder nå.

Hva bør en småstat gjøre?

Klassekampen+ (meninger) | 16.08.2019

Kronikk av Øystein Steiro (vaktmester): Det er åpenbart at Norge bør delta i Persiabukta– og like åpenbart at vi ikke har noe å bidra med der.

Hva nå med Kinas omdømme?

Morgenbladet (meninger) | 16.08.2019

Lederkommentar: I Kinas tilfelle er det mer sannsynlig at rene økonomiske hensyn vil være avgjørende for om man skal gripe inn militært eller ikke. Handelskrigen med USA kan anses som et vel så viktig anliggende som gateslagene i den tidligere britiske kolonien. Dette gjenspeiles også i virkemidlene som tas i bruk.

Skogturen avlyst. Skogen også

DN+ (meninger) | 16.08.2019

Kommentar av Kjetil B. Alstadheim: Avskogingen i Amazonas øker igjen. Og samarbeidet mellom Brasil på den ene siden og Norge og Tyskland på den andre er i ferd med å ryke. Årsaken er det politiske regimeskiftet som kom da høyrepopulisten Jair Bolsonaro vant presidentvalget i Brasil i fjor høst.

Tampen brenner

Dagbladet (meninger) | 16.08.2019

Kommentar av Morten Strand: For dem som leter etter de viktigste årsakene til den økologiske katastrofen som nå brenner seg gjennom skogen i Sibir, så er det like enkelt som det er hodeløst. Det begynte med noen i russisk sammenheng relativt uskyldige forbrytelser. Og det fortsatte med et byråkrati og et regelverk som er gjennomført ansvarsfraskrivende. 

Mindre skam og mer frimodighet

Vårt Land (verdidebatt) | 16.08.2019

Kommentar av Solveig Schytz (sentralstyremedlem i Venstre): Vi som er rikest må ta størst ansvar for å kutte utslipp, fordi vi kan, fordi vi bærer det største ansvaret for utslippene, og fordi konsekvensene av våre utslipp rammer fattige land aller hardest.  Den nye rapporten fra FNs klimapanel understreker sammenhengen mellom å kutte klimagassutslipp og å verne naturen. Skal mennesker i fattige land og generasjonene som kommer etter oss ha den friheten vi har, må vi ta ansvar for å kutte klimagsstuslipp og bevare naturen.

Frp sporer av i klimadebatten

Dagbladet (meninger) | 16.08.2019

Lederkommentar: For eller imot bompenger? Ja eller nei til eiendomsskatt? Høyere eller lavere avgifter på drivstoff? Valgkampen er full av legitime og velkjente problemstillinger som samtlige partier debatterer i et ustanselig kjør, året rundt. Argumentene er mange, og det finnes gode og dårlige på begge sider. I en offensiv mot sine politiske motstandere denne uka har imidlertid både Siv Jensen og Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet hoppet over argumentasjonen, og gått rett til ideologisk brennmerking.

Naturen ødelegges lokalt, vindmøllepark for vindmøllepark

Morgenbladet+ (meninger) | 16.08.2019

Kommentar av Maria Berg Reinertsen: Helst ville vi hatt et stortingsvalg for å gi utløp for misnøyen. Bompengeopprørerne, vindkraftdemonstrantene, de klimastreikende ungene og vi, de klimabekymrede foreldrene deres. Men alt vi fikk, var et kommunevalg. På redaksjonsmøtet bestemmer vi oss for å lage en vignett: «Naturvalget 2019». For visst er katastrofene – fra klimakrise til masseutryddelse av dyr og planter – globale, men naturen ødelegges lokalt, vindmøllepark for vindmøllepark.

Koseprat om klima

Klassekampen+ (meninger) | 16.08.2019

Kommentar av Stefan Sundström (musiker og skribent): Vi som spiser dyre erteburgere på festival redder ikke sivilisasjonen.

Godt nytt halvår

Dagsavisen (debatt) | 16.08.2019

Kommentar av Sigrid Bonde Tusvik: Hvis ikke Klimabrølet som går av stabelen 30. august ikke har Bastholm som en av storbrølerne, blir jeg skuffa. Det var deilig å se ekte raseri uten at det handlet om skjønnhetsidealet eller noe annet angstvennlig. 

Men Greta vet en stor ting

Morgenbladet (meninger) | 16.08.2019

Debatt av Marius G. Nordby (Jurist): Utenfor den stenen jeg antar at Trygve Hegnar bor under, har vi en cocktail av andre klimagasser fra menneskelige aktiviteter.

– Bypakker gir bedre byer og lavere utslipp

Dagbladet (meninger) | 16.08.2019

Kommentar av Hallstein Bjercke / Solveig Schytz (Oslo og Viken Venstre), Erlend Horn / Julie Andersland (Bergen Venstre), Jan Erik Sønderland (Stavanger Venstre), Erling Moe (Trondheim Venstre) og Morten Skandfer (Tromsø Venstre): Byene er en viktig del av løsningen for å kutte klimagassutslipp. Bypakkene er nødvendig for å lykkes. 

Bekjempelse av høyreekstrem terror krever andre metoder enn forebygging av negative holdninger hos folk flest

Aftenposten (meninger) | 16.08.2019

Kommentar av Torkel Brekke (Senter for ekstremismeforskning (C-REX), Universitetet i Oslo): Det er ikke gitt at vi er kvitt terrortrusselen selv om vi skulle klare å bli kvitt antimuslimske holdninger i befolkningen generelt.

Islamkritikk og hersketeknikk

NRK ytring | 16.08.2019

Kommentar av stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp): «Islamofobi» er et begrep som utelukkende brukes som en hersketeknikk. Begrepet er et forsøk på å sykeliggjøre eller tillegge religionskritikere en mental lidelse. I det øyeblikk du kaller din meddebattant psykisk syk på grunn av hans meninger, er debatten over. 

Høyres HRS-problem

Minerva+ (meninger) | 16.08.2019

Kommentar av Nils August Andresen: Hvis Høyre antar at pengene til HRS aksepteres som et lite offer for å holde Frp inne i folden blant partiets velgere, sikrer de også at det vil være få muslimer blant dem.

Myndighetene har ikke noe valg. Norske barn må hentes hjem fra Syria!

Aftenposten (meninger) | 16.08.2019

Kommentar av Jens Johan Hjort (Leder, Advokatforeningen): Barnekonvensjonen er ikke en ønskeliste, men en folkerettslig forpliktelse.

Avgjørende med en fredelig løsning i Venezuela

Aftenposten (meninger) | 16.08.2019

Lederkommentar: For freden videre er det avgjørende at et maktskifte ikke skjer med militære midler og særlig ikke med USA i spissen. Gitt USAs historie med illegitim inngripen i regionens politiske prosesser er landet selve hovedfienden for Maduro-regimet. Det vil dessuten føre til at de nye makthaverne vil starte med manglende legitimitet. Det er avgjørende at dialogen mellom partene gjenopprettes så snart som mulig.

For lavmælt om Hongkong

Vårt Land (verdidebatt) | 15.08.2019

Lederkommentar: Søreides understreking om å gi lyd fra seg, er for svak til å høres i Beijing. Vi bør snakke høyere, og sammen med andre land være tydeligere på å formidle til Kina hvilke politiske, økonomiske og ikke minst menneskelige kostnader som vil komme dersom ikke situasjonen i Hongkong normaliseres. Selv om vi er et lite land.

Derfor nøler Kina

DN+ (meninger) | 15.08.2019

Kommentar av Kjetil Wiedswang: Kina har bygget seg opp til å bli en global spiller, med massive investeringer blant annet ifra infrastruktur i Afrika til mobilnett i Europa. Selv om Kinas økonomiske vekst i seg selv har gjort landet mektigere, vil en hardhendt aksjon i Hongkong bekrefte bildet av Kina som et brutalt diktatur. Etter Tiananmen skal daværende leder Deng Xiaoping ha sagt at «Vesten vil glemme». Det kan ta mye lengre tid denne gang.

Dårlige tider gir grønne milliarder

DN+ (meninger) | 15.08.2019

Kommentar av Kjetil Wiedswang: Tyske analytikere tolker de politiske signalene som varsel om endring av den stramme tyske budsjettpolitikken. Eksisterende klimaplaner i ulike departementer har en prislapp på 30 milliarder euro. Nye og svært store prosjekter vil neppe være mulig uten betydelige låneopptak. Blant instrumentene som nå vurderes i finansdepartementet i Berlin er å utstede «grønne statsobligasjoner» til et eget statlig klimafond, utenfor det ordinære statsbudsjettet.

Finans kan løse klimakrisen

DN+ (meninger) | 15.08.2019

Kommentar av Trond Drøskeland (Professor ved Norges Handelshøyskole, leder av Karl Borch-komiteen): Som eier av mye kapital, for eksempel via Oljefondet, er vi nordmenn med å bestemme hvor ressursene havner. Dette gir oss en mulighet til å støtte opp om en bærekraftig utvikling.

Jeg forstår Bastholms sinne

Dagsavisen (debatt) | 15.08.2019

Kommentar av Iver Syverud Thorsen (tekstforfatter): I kjølvannet av partilederdebatten under Arendalsuka har vi fått nok en irriterende metadebatt om en irriterende metadebatt. MDG vil redde verden, særlig de fattige barna i Afrika. Slik reduserte en over gjennomsnittlig politisk engasjert 30–50-åring Une Aina Bastholms klimaengasjement i partilederdebatten mandag, en god nok barnsliggjøring til at Aftenposten trykket den svart på hvitt som innledning av sin kommentarsak om den samme debatten.

1 - 30 av 2460
1 2 3 4 5 6 .... 79 80 81 82 83

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.