Klipp fra media

Filter: 2019 debatt

Rett mann på rett plass

Klassekampen+ (meninger) | 10.12.2019

Kronikk av Lemma Desta (prosjektleder, Flerkulturelt kirkelig nettverk): Selv om alt var på stell på papiret, uteble drømmen om demokrati. I årene fram til 2018 økte volden og den økonomiske og politiske ulikheten. Abiy Ahmed er et vendepunktet i denne utviklingen. Han skapte stor begeistring og håp om endring. Ved sin innsettelsestale, la Abiy fram en visjon om å lede Etiopia bort fra vold og undertrykkelse til en samlende politikk med rettferdig fordeling av makt og ressurser. 

Derfor er det kontroverser rundt tildelingen av årets fredspris

Adresseavisen (meninger) | 10.12.2019

Kronikk av Svein Ege (førsteamanuensis i Afrikanske studier, Sosiaalantropologisk instituttet, NTNU): Fredsprisen var overraskende, men utvilsomt fortjent. Det er likevel lett å være kritisk til tildelingen.

Fredspris uten fred

VG (meninger) | 10.12.2019

Lederkommentar: I dag mottar statsminister Abiy Ahmed Ali Nobels fredspris. Men hjemme i Etiopia er det ikke fred å få.

Fredspris i en uforutsigbar tid for Etiopia

VG (meninger) | 10.12.2019

Kommentar av Dagfinn Høybråten (generalsekretær Kirkens Nødhjelp) og Eivind Aalborg (landdirektør i Etiopia, Kirkens Nødhjelp): 10. desember mottar Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali Nobels fredspris for 2019. Vi mener Abiy er en verdig vinner av fredsprisen. Vi håper den kan støtte opp under pågående reform og fredprosesser i Etiopia og regionen. Situasjonen flere steder innad i Etiopia er nå ustabil og uforutsigbar. Siden Abiy kom til makten i fjor har mange reformer kommet til. 

Facebooks destabilisering i Etiopia

Vårt Land (verdidebatt) | 10.12.2019

Kommentar av Maren Sæbø (Afrika-ekspert): Statsminister Abiy Ahmed slapp fri ordet i Etiopia, det har bidratt til oppblomstring av konfliktene landet nå sliter med å få kontroll over.

Fra kald krig til «varm» fred

DN+ (meninger) | 10.12.2019

Kommentar av Børge Brende (president i World Economic Forum og tidligere utenriksminister i Norge): EU kan bli et slags G3 sammen med USA og Kina – hvis unionen makter å ta raskere beslutninger og å øke konkurransekraften og innovasjonsevnen.

Lysene slukkes på høyden

Minerva+ (meninger) | 10.12.2019

Kommentar av Øyvind Strømmen: Kanskje vil amerikansk politikk bli snudd på hodet igjen, gjennom en demokratisk valgseier. Men kanskje ikke, og kanskje nettopp ikke, dersom demokratene ikke makter å svare på spørsmål fra de som opplever seg selv – med rette og med urette – som globaliseringens tapere. Dermed kan vi som elsket Amerika, om enn med ironisk distanse, om enn med avsmak i munnen, være i ferd med å ta steget inn i en annen verden, en verden der USA ikke lenger sitter i førerseter, og der ingen – heller ikke Kina – setter seg der istedenfor.

Ikke boikott israelske varer

Stavanger Aftenblad (meninger) | 10.12.2019

Kommentar av Bjarne Bjelland (Stavanger): Kanskje er det tid for å takke Israel for deres hjelp på mange områder enn å fortsette kravet om boikott av israelske varer.

Oslo kommune kan vise vei i folkeretten (Israel/Palestina)

VG (meninger) | 10.12.2019

Kommentar av Mads Harlem (folkerettsjurist): Trump-administrasjonens standpunkt om at bosetningene på Vestbredden ikke strider med folkeretten er feil. Men at dette synet skal medføre en ny debatt om lovligheten av Israels okkupasjon av Vestbredden blir en avsporing. Heldigvis viser EU og Oslo kommune nå vei.

Slik unngår vi å utvanne «bærekraft»

DN+ (meninger) | 10.12.2019

Kommentar av Sjur Baardsen (rektor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet): "i driver bærekraftig", hevder nærmest alle virksomheter. De pumper olje, driver flyselskap, seiler cruiseskip, produserer biler og så videre. Men hva betyr det egentlig å drive bærekraftig? Er det tilstrekkelig å referere til at virksomheten støtter opp om to eller tre av FNs vedtatte bærekraftsmål? Jeg mener ambisjonene bør være større.

Det skjøre korthuset

Klassekampen+ (meninger) | 10.12.2019

Kommentar av Andrea Owe (rometiker – bærekraftig utvikling i verdensrommet): Det mange kanskje ikke tenker på som konsekvenser av global oppvarming, er en alvorlig svekkelse, og i verste fall en total kollaps, av også de sosiale, etiske og juridiske normene og reglene store deler av verden har blitt enige om. De normene og reglene som står som grunnsteiner i de systemene vi tar for gitt i et moderne sivilisert samfunn, som demokrati, rettsstaten og menneskerettigheter.

Grunn for håp eller ny miljø-fiasko?

Vårt Land (verdidebatt) | 10.12.2019

Kommentar av Gunnar Kvåle (professor emeritus og styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon): Denne uken er Madrid senter for verdens klimaelite. Vil Greta Thunberg få rett i det hun sa til deltagerne ved FNs klimatoppmøte i Polen for et år siden? «Dere har ignorert oss til nå, og dere vil ignorere oss igjen». Tjuefem år med klimatoppmøter har dessverre ikke ført til endring som monner. Politisk vilje til handling har manglet, og globale utslipp fortsetter å øke.

Dette er «Greta Thunberg»

DN+ (meninger) | 10.12.2019

Kommentar av Kjetil B. Alstadheim: Denne uken får statsminister Erna Solberg et brev fra svenske Greta Thunberg (16) og 15 andre unge klimaaktivister. Brevet anklager Norge for å bryte FNs barnekonvensjon fordi oljefeltet Johan Sverdrup er åpnet. De har ikke skrevet brevet selv. Det er undertegnet den amerikanske advokaten Michael D. Hausfeld. Han har lang erfaring med konkurranserett og ulike profilerte saker, blant annet søksmål fra Holocaust-ofre mot sveitsiske Union Bank. Under klimamøtet i Cop 25 i Madrid sitter han utenfor pressesenteret ved siden av den amerikanske aktivisten Alexandria Villaseñor (14).

Klimakrisen kan løses

Minerva+ (meninger) | 10.12.2019

Kommentar av Nils August Andresen: Konservative har slitt med å komme på offensiven i klimaspørsmålet. Det er et problem ikke bare fordi det kan gjøre kampen om velgernes gunst vanskeligere; men også fordi klimaløsninger trenger et konservativt perspektiv, som insisterer på å bevare både miljøet og sentrale trekk ved vårt politiske og økonomiske system. Hva kan gjøres?

Gass er en del av løsningen

DN+ (meninger) | 10.12.2019

Debatt av Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (direktør, Norsk olje og gass): Det er positivt om gass erstatter kull, men det hjelper lite når de totale utslippene vokser, skriver DN i en lederartikkel 5. desember. Det DN ikke tar innover seg, er at de totale utslippene ville vært høyere om gass sammen med fornybar energi ikke erstattet kull.

På kant med kunnskapen

Dagbladet (meninger) | 10.12.2019

Kommentar av Karoline Andaur (fungerende generalsekretær WWF Verdens naturfond): I kampen om iskantsonen står store og uerstattelige naturverdier på spill. Våre folkevalgte vil huskes i generasjoner for hvordan de forholder seg til kunnskap i miljø- og klimakrisens tid.

Tre ganger så dyrt, nå! (klima)

Klassekampen+ (meninger) | 10.12.2019

Kommentar av Toril Kvadsheim (Stavanger): Det eneste som kan få folk til å forandre vaner, er penger. Politikerne må våge å legge så høye avgifter på CO2-utslipp at vi ikke tar oss råd til å fortsette som før. Flybilletter, rødt kjøtt, bensin/diesel, klær og annet må bli tre ganger så dyrt. Da tror jeg vi kan nå målet om en halvering av utslipp. Så enkelt og så vanskelig – vi er helt avhengige av modige politikere.

Å faktasjekke Jon Helgheim

Dagsavisen (debatt) | 10.12.2019

Kronikk av Rune Berglund Steen (Antirasistisk senter): Fremskrittspartiet har hatt en serie med innvandringspolitiske talspersoner som har hatt som oppgave å radbrekke både politikk og fakta på asylfeltet. Jon Helgheim er den siste i denne ubrutte, populistiske tradisjonen. La meg bare ta Helgheims bidrag på Dagsnytt Atten 29. november som et talende eksempel.

Kan feministene redde Latin-Amerika?

Dagsavisen (debatt) | 10.12.2019

Kronikk av Benedicte Bull (professor ved SUM, UiO, og leder for Norsk nettverk for Latin-Amerikaforskning - NorLarNet): Suksessen til den opprinnelig chilenske flashmobben mot seksuelle overgrep og statlig undertrykking #VoldtektsmannenErDeg, forteller mye om det som beveger seg under den siste tidas politiske uro i Latin-Amerika. Det dreier seg ikke bare om sosial og økonomisk ulikhet eller en høyre-venstre konflikt. Det handler også om mangfold, rettigheter, og ikke minst om mistillit til institusjoner. Men autoritære motkrefter er på offensiven, og det er høyst usikkert hvilken vei utviklingen vil gå.

Med et slikt bakteppe var det mange som var nervøse før møtet

Adresseavisen+ (meninger) | 09.12.2019

Kommentar av Randi Ness (tidl. rådgiver for NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg): De møttes bare i tre timer, Natos statsledere. Men slik forholdene er i verden, var det tre viktige timer.

Kroken på døren for WTO? Appelldomstolen legges ned.

Aftenposten (meninger) | 09.12.2019

Kronikk av Hildegunn Kyvik Nordås (Forsker I, NUPI): Kan WTO fungere uten et tvisteløsningsorgan? Det får vi snart vite, for den 11. desember legger appelldomstolen i WTO ned virksomheten. Krisen har oppstått fordi Trump-administrasjonen nekter å godkjenne nye dommere. Den 10. desember er det bare én igjen, og da er det slutt. Tvisteløsningsorganet med tilhørende appellinstans har vært WTOs største suksess.

Det kan bli katastrofe å kutte disse kostnadene

DN+ (meninger) | 09.12.2019

Kommentar av Terje Erikstad: Bankene bruker stadig mer penger på å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Det er vel anvendte penger.

Norske klimaresultater er bedre enn sitt rykte

Dagbladet (meninger) | 09.12.2019

Kommentar av Mats Kirkebirkeland (rådgiver i Civita og vararepresentant til Stortinget for Høyre): Norsk klimapolitikk er ikke er bra nok. Likevel viser den nyanser i klimastatistikken som gir et litt annet bilde enn det som ofte tegnes i klimadebatten. Statistikken om klimagassutslipp per krone fortjener derfor mer oppmerksomhet når noen påstår at vårt markedsbaserte økonomiske system ikke kan håndtere klimaproblemet. Sist ut med denne påstanden var Thomas Hylland Eriksen i Aftenposten 23.november.

Svenske penger til irakisk minister

DN+ (meninger) | 09.12.2019

Kommentar av Mah-Rukh Ali (forfatter og kommunikasjons- og samfunnssjef i Care Norge): Nylig oppdaget svenske myndigheter at al-Shammari og al-Adeli er en og samme mann, men med to svært så ulike liv. Nå er den irakiske ministeren mistenkt for trygdesvindel fordi han har mottatt velferdsgoder i Sverige, slik som barne- og bostøttebidrag, selv om han har bodd i Irak. Ifølge Aftonbladet har han tidligere også mottatt sykepenger, fordi han hevdet at han ikke var i stand til å jobbe. 

NATO og Kina

VG (meninger) | 08.12.2019

Lederkommentar: For første gang sto Kina denne uken på dagsorden da NATO-landenes ledere møttes. Det er på høy tid. Kinas vekst utfordrer de allierte.

NATO er blitt en dysfunksjonell storfamilie, med ustabil patriark, fulle onkler og mange nervøse

Aftenposten (meninger) | 07.12.2019

Kommentar av Frank Rossavik: Jens Stoltenberg har krevende dobbeltrolle som familieterapeut og direktør.

Skadeskutt 70-åring

Dagsavisen (debatt) | 07.12.2019

Kommentar av Arne Strand: Det går en linje fra diskusjonen om NATO-medlemskapet i 1949 til etableringen av venstresidens avis Orientering i 1952, til påskeopprøret blant Aps studenter 1959 og til dannelsen av SF (SV) i 1961. I dag er diskusjonen om NATO historie. Folk bryr seg ikke om NATO og sikkerhetspolitikk. Velgerne har samme lidenskapsløse forhold til NATO som til sitt forsikringsselskap. Det er dyrt, men nødvendig.

Ekstremt vanskelig NATO-debatt

Dagens Perspektiv+ (meninger) | 07.12.2019

Kommentar av Aslak Bonde: Norge står ikke bare overfor vanskelige sikkerhetspolitiske utfordringer. Vi må også få i gang en opplyst og åpen debatt om et tema der det både er riktig å hemmeligholde og å legge lokk på konflikter.

2, 3 eller 4 grader?

Klassekampen+ (meninger) | 07.12.2019

Kronikk av Dag Seierstad: At det haster med overgangen fra det fossile til det fornybare har sammenheng med at folketallet i verden øker med 1,2 milliarder det nærmeste tiåret. I mange fattige land øker både folketallet og klimagassutslippene særlig raskt. Samtidig er det USA og europeiske land som har det tyngste historiske ansvaret for den globale oppvarminga som rammer mennesker over hele kloden. USA er anslått til å stå for 30 prosent av de historiske utslippene, europeiske land for 27 prosent og Kina for 10 prosent.

Rettferdighet først

Klassekampen+ (meninger) | 07.12.2019

Kommentar av Embla Regine Mathisen (leder, Changemaker): Under åpningen av klimaforhandlingene i Madrid talte Erna Solberg om alt regjeringen har gjort, som litt mer penger til klimafinansiering og elbilsatsingen. Statsoverhoder fra andre land snakker om liv og død. Kontrasten er talende. Vi har ikke har tatt inn over oss urettferdigheten i klimakrisen. Mens rike land har pøst ut klimagasser, opplever lav- og mellominntektsland humanitære kriser. 

1 - 30 av 3933
1 2 3 4 5 6 .... 128 129 130 131 132

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.