Klipp fra media

Filter: 2019 forskning

Ofrene rett foran oss (menneskehandel)

Klassekampen+ (meninger) | 11.12.2019

Kronikk av Anne Mette Ødegård og Anette Brunovskis (Fafo institutt for arbeidslivs- og velferdspolitikk): Det er vanskelig å avdekke menneskehandel i arbeidslivet. Bruddene skjer i tilsynelatende legitime bedrifter.

Derfor er det kontroverser rundt tildelingen av årets fredspris

Adresseavisen (meninger) | 10.12.2019

Kronikk av Svein Ege (førsteamanuensis i Afrikanske studier, Sosiaalantropologisk instituttet, NTNU): Fredsprisen var overraskende, men utvilsomt fortjent. Det er likevel lett å være kritisk til tildelingen.

Slik unngår vi å utvanne «bærekraft»

DN+ (meninger) | 10.12.2019

Kommentar av Sjur Baardsen (rektor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet): "i driver bærekraftig", hevder nærmest alle virksomheter. De pumper olje, driver flyselskap, seiler cruiseskip, produserer biler og så videre. Men hva betyr det egentlig å drive bærekraftig? Er det tilstrekkelig å referere til at virksomheten støtter opp om to eller tre av FNs vedtatte bærekraftsmål? Jeg mener ambisjonene bør være større.

Grunn for håp eller ny miljø-fiasko?

Vårt Land (verdidebatt) | 10.12.2019

Kommentar av Gunnar Kvåle (professor emeritus og styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon): Denne uken er Madrid senter for verdens klimaelite. Vil Greta Thunberg få rett i det hun sa til deltagerne ved FNs klimatoppmøte i Polen for et år siden? «Dere har ignorert oss til nå, og dere vil ignorere oss igjen». Tjuefem år med klimatoppmøter har dessverre ikke ført til endring som monner. Politisk vilje til handling har manglet, og globale utslipp fortsetter å øke.

Kan feministene redde Latin-Amerika?

Dagsavisen (debatt) | 10.12.2019

Kronikk av Benedicte Bull (professor ved SUM, UiO, og leder for Norsk nettverk for Latin-Amerikaforskning - NorLarNet): Suksessen til den opprinnelig chilenske flashmobben mot seksuelle overgrep og statlig undertrykking #VoldtektsmannenErDeg, forteller mye om det som beveger seg under den siste tidas politiske uro i Latin-Amerika. Det dreier seg ikke bare om sosial og økonomisk ulikhet eller en høyre-venstre konflikt. Det handler også om mangfold, rettigheter, og ikke minst om mistillit til institusjoner. Men autoritære motkrefter er på offensiven, og det er høyst usikkert hvilken vei utviklingen vil gå.

Kroken på døren for WTO? Appelldomstolen legges ned.

Aftenposten (meninger) | 09.12.2019

Kronikk av Hildegunn Kyvik Nordås (Forsker I, NUPI): Kan WTO fungere uten et tvisteløsningsorgan? Det får vi snart vite, for den 11. desember legger appelldomstolen i WTO ned virksomheten. Krisen har oppstått fordi Trump-administrasjonen nekter å godkjenne nye dommere. Den 10. desember er det bare én igjen, og da er det slutt. Tvisteløsningsorganet med tilhørende appellinstans har vært WTOs største suksess.

Handlingsregelen oppfordrer til rask oljeutvinning

DN+ (meninger) | 06.12.2019

Kommentar av Bård Harstad (Professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo): Jo mer av formuen som er pumpet opp og plassert i Oljefondet, desto mer tillates regjeringen å bruke. Incentivet kan skade det globale klimaarbeidet.

Ikke kunnskapsløst å tro på solkraft og havvind

Nationen (meninger) | 06.12.2019

Debatt av Bård Wathne Tveiten (Forskningssjef, Sintef) og Håkon Nordhagen (Seniorforsker, Sintef): Ola Borten Moe overser viktige fakta som gir folk god grunn til å heie på ny fornybar energi – og stille spørsmål om fremtiden til norske petroleumsinvesteringer.

Det må lovendringer til (klesbransjen)

Dagsavisen (debatt) | 06.12.2019

Kommentar av Beate Sjåfjell (professor dr. juris ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO og leder av forskningsprosjektet "Sustainable Market Actos for Responsible Trade" - SMART), Martine Bosman og Bart Jansen (begge Nyenrode Business University): Vårt enorme forbruk av klær har store miljømessige konsekvenser. Klesbransjen må derfor lage klær som varer lenger og lettere kan resirkuleres. Lovendringer må til, for å legge bedre til rette for gode valg.

Flyskammens mange ansikter

Morgenbladet (meninger) | 06.12.2019

Debatt av Ole Jacob Madsen (Professor i psykologi, UiO): I forrige ukes Morgenbladet har Jakob Grandin en interessant kommentar til min kronikk «Skaminvasjon» der han spør om skam likevel kan være produktivt, og han utfordrer forestillingen om at moral ikke virker. Grandin viser til hvordan flyreiser i Sverige har avtatt siden flyskam ble tema i samfunnsdebatten i 2018.

Vi trenger venner – verden blir mer krevende

DN+ (meninger) | 05.12.2019

Kommentar av Knut Anton Mork (Professor ved NTNU og Handelshøyskolen BI): Som et lite land med en liten og svært åpen økonomi vil vi fremover trenge venner enda mer enn før etter som verden blir stadig mer uforutsigbar. Noen sier vi må gi opp vår tradisjonelle lojalitet mot USA og vise mer åpenhet mot Russland. Det blir litt av en selvmotsigelse så lenge den amerikanske presidenten overstyrer sine militære ledere og setter vennskapet til sin russiske kollega foran sine allierte.

Barneekteskap, æresdrap og kvinners rettigheter. Den feministiske likestillingskampen i islam skjer nå.

Aftenposten (meninger) | 05.12.2019

Kronikk av Marianne Hafnor Bøe (Førsteamanuensis i religion, Universitetet i Stavanger): Torsdag 5. desember mottar Seyran Ateş Universitetet i Oslo sin menneskerettighetspris for 2019 for sin viktige feministiske rettighetskamp i islam.  Prisvinneren er mest kjent som imam i Ibn Rush-Goethe-moskeen i Berlin, en såkalt inkluderende moské hvor alle muslimer, uavhengig av kjønn, etnisitet og seksuell orientering og kjønnsidentitet kan komme sammen og be. Moskeen åpner også for likekjønnet vigsel. Men Ateş står ikke alene i dette arbeidet.

Vi må få frem et riktigere bilde av stormakten Kina

Adresseavisen (meninger) | 05.12.2019

Kronikk av Magnus Langset Trøan (forskningsassistent ved NUPI): Offentlig debatt handler mye om hvorvidt makthaverne i Beijing vil gripe inn militært i Hong Kong. Jeg tror ikke det vil skje. Vi må heller prøve å forstå makthavernes vurderinger og slik sørge for en mer saklig debatt.

Sudans problem

Klassekampen+ (meninger) | 04.12.2019

Kommentar av Erik S. Reinert (sivil- og sosialøkonom, professor ved Tallinn University of Technology og gjesteforsker ved Senter for Vitenskapsteori ved UiB): Etter 30 år med brutalt regime, ble Omar al-Bashid tidligere i år avsatt. På invitasjon av UNDP og den norske ambassaden, besøkte jeg en søndag morgen i november Sudans nye sivile statsminister Abdalla Hamdok. Han hadde lest min bok, som han hadde på bordet, og vi var skjønt enige om at for å komme ut av fattigdommen, måtte landets økonomiske struktur endres.

NATOs Kina-diskusjon synliggjør Norges krevende balansegang

Aftenposten (meninger) | 03.12.2019

Kronikk av Johannes Gullestad Rø (Førsteamanuensis, Institutt for forsvarsstudier - IFS) og Ingeborg Nortvedt Bjur (Forsker, Institutt for forsvarsstudier - IFS): Norge skal både holde seg inne med USA, ikke bli stengt ute av Kina og opprettholde oppmerksomheten om Russland.

Cicero dirigerer klimaet i Norge

Morgenbladet (meninger) | 03.12.2019

Kommentar av Klimarealistene: Klimakrisen finnes bare i modellene. Det er bare å senke skuldrene. Bjørn Samset ved Cicero angriper den 29. oktober et opprop fra 700 forskere, med seks velbegrunnede utsagn om klimautviklingen, og sier at han savner en faglig diskusjon med Klimarealistene. Vi arrangerte nylig en internasjonal klimakonferanse, med interessante offentlige diskusjoner i forbindelse med de ulike presentasjonene. Samset og andre inviterte fra Cicero glimret med sitt fravær.

Planlagt produksjon av fossil energi bryter med klimamålene

DN+ (meninger) | 03.12.2019

Kommentar av Kristin Halvorsen (direktør ved Cicero) og Bård Lahn (forsker ved Cicero): For første gang har vi tall for gapet mellom klimamålene i Parisavtalen og planlagt produksjon av kull, olje og gass. Økt produksjon kan kanalisere kapital og kompetanse i feil retning.

Når barna får klimarekninga

Stavanger Aftenblad (meninger) | 03.12.2019

Kommentar av Svein Erik Tuastad (Statsvitar og dr. polit., Universitetet i Stavanger): Dei unge sitt klimaopprør er legitimt. Kvifor lyttar ikkje styringspartia i norsk politikk?

Macrons veddemål om NATOs fremtid

Dagbladet (meninger) | 02.12.2019

Kommentar av Franck Orban (førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, forskningsgruppe AreaS): NATO-toppmøtet 3. og 4. desember skulle bli en ellevill feiring av Alliansens 70 års-jubileum. I stedet vil feststemningen rammes av kritikken som kom til uttrykk i november da den franske presidenten Emmanuel Macron i The Economist beskrev NATOs tilstand som «hjernedød». Et ureflektert og farlig utspill, ble det sagt fra flere hold. Men Macrons diagnose fortjener kanskje mer positiv oppmerksomhet hvis man vil at NATO skal ha en fremtid.

En ny internasjonalisme

Klassekampen+ (meninger) | 02.12.2019

Kronikk av Jørgen Eiken Magdahl (stipendiat i samfunnsgeografi, UiO): I det nyliberale samfunnet svekkes velferdstjenestene. Samtidig vokser det frem en global motstand.

Uvitskapleg klimadebatt

Bergens Tidende (meninger) | 01.12.2019

Kommentar av Jarle Tryti Nordeide (professor i økologi, Nord universitet) og Hans Petter Saxi (professor i statsvitenskap, Nord universitet): Ifølge vitskapsfilosofien tek både klimaforskaren og skeptikaren feil.

Nettstengingen kostet Iran milliarder av sårt tiltrengte kroner

Nettavisen (meninger) | 01.12.2019

Kommentar av Mehdi Azadmehr, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, Horten): En kan da spørre seg hvorfor regimet går til det ekstreme skrittet å stenge internett over så lang tid. Grunnen til det er rett og slett at presteregimet er under et press uten sidestykke - både internt i landet og fra det internasjonale samfunnet. Og de skyr ingen midler for å tviholde på makten.

Klimaskam og integritet

Morgenbladet (meninger) | 29.11.2019

Kommentar av Jakob Grandin (Stipendiat ved Senter for klima- og energiomstilling, UiB): Rakryggede mennesker med integritet er en kraft å regne med i klimaomstillingen.

Palestina i israelske lærebøker (bistand)

Vårt Land (verdidebatt) | 28.11.2019

Kommentar av Hans Morten Haugen (leder av Sabeels venner i Norge, professor ved VID vitenskapelige høgskole) og Jens Olav Mæland, pensjonert sogneprest, som har skrevet Glemt av sine egne. Rapport fra de kristnes situasjon i Det hellige land): Israelske skolebøker forherliger krigene, og skriver at ødeleggelse av landsbyer var nødvendigfor sikre jødisk majoritet.

Ny blasfemilov?

Klassekampen+ (meninger) | 28.11.2019

Kommentar av Lars Gule (førsteamanuensis Oslomet – storbyuniversitetet): Selvsagt kan en slik «vanhelligelse» virke provoserende, støtende og/eller sårende, men lovverket er ikke til for å beskytte folks følelser. Ytringsfrihet innebærer at man har rett til å provosere og fornærme. Slik må det være fordi ytringsfrihetens «tvilling», religionsfriheten, innebærer at det som er hellig for noen, er hverdagslig for andre. Noen religiøse mennesker blir provosert og støtt av ateisters blotte eksistens, og særlig om ateister benytter sin ytringsfrihet til å kritisere gudstro. 

Macrons hilsen til NATOs 70-årsdag

Dagsavisen (debatt) | 26.11.2019

Kommentar av Sverre Lodgaard (NUPI): USA er radikalt forandret og hele det internasjonale systemet er i spill. President Macrons oppsiktsvekkende uttalelser er forbilledlig klare.

Hemmeleghald om skatteparadis må bekjempes

DN+ (meninger) | 26.11.2019

Kommentar av Annette Alstadsæter (Professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU, leiar av Senter for skatte- og adferdsforskning): Norge må presse på for å endre internasjonale avtalar som står i veien for ny kunnskap om skatteunndragelse. På same måte som trolla sprekk i sola, er offentlighetens lys essensielt for å bekjempe skatteunndragelse, kvitvasking og korrupsjon som skjer under skatteparadisas usynlighetskapper.

Oljefondets politiske risiko

Klassekampen+ (meninger) | 26.11.2019

Kronikk av Camilla Bakken Øvald (høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania og skriver en doktorgrad om Oljefondet): Risiko er avgjørende for investeringsstrategien, men ekspertene bør være varsomme med for kreativ og ensidig bruk av risikoargumentet. I 2014 ble det eksempelvis foreslått at Etikkrådet burde legges ned, delvis på grunn av fare for en «innebygget operasjonell risiko». Det er åpenbart mange andre risikofaktorer som veier tungt i den andre retningen og forslaget ble avvist.

Elefanten i politikken

Klassekampen+ (meninger) | 26.11.2019

Kommentar av Nils Roll-Hansen (Professor emeritus): Det er noe irrasjonelt og absurd ved dagens klimadebatt. På den ene siden tas det som et udiskutabelt mål at utslippene av CO2 og andre klimagasser må halveres innen 2030 og at innen 2050 må det være netto null utslipp. På den andre siden blir det stadig mer klart at det er umulig å oppnå en slik reduksjon i utslippene og at den globale oppvarmingen vil bli betydelig mer enn to grader. 

Ildpåsetting pågår

Klassekampen+ (meninger) | 26.11.2019

Kronikk av Arne Johan Vetlesen (professor i filosofi): Som illustrert ved det nettopp åpnede Johan Sverdrup-feltet, med planlagt oljeutvinning frem til 2080, er Norge de facto en verdensledende pådriver for forlengelse av oljealderen langt utover tidspunktet der alle klimagassutslipp må være kuttet for å nå Parisavtalens 1.5-gradersmål. Bare USA, Brasil og Irak er forventet å øke oljeproduksjonen mer enn Norge gjør, ifølge Det internasjonale energibyrået.

1 - 30 av 342
1 2 3 4 5 6 .... 8 9 10 11 12

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.