Klipp fra media

Filter: 2019 siviltsamfunn

Rett mann på rett plass

Klassekampen+ (meninger) | 10.12.2019

Kronikk av Lemma Desta (prosjektleder, Flerkulturelt kirkelig nettverk): Selv om alt var på stell på papiret, uteble drømmen om demokrati. I årene fram til 2018 økte volden og den økonomiske og politiske ulikheten. Abiy Ahmed er et vendepunktet i denne utviklingen. Han skapte stor begeistring og håp om endring. Ved sin innsettelsestale, la Abiy fram en visjon om å lede Etiopia bort fra vold og undertrykkelse til en samlende politikk med rettferdig fordeling av makt og ressurser. 

Fredspris i en uforutsigbar tid for Etiopia

VG (meninger) | 10.12.2019

Kommentar av Dagfinn Høybråten (generalsekretær Kirkens Nødhjelp) og Eivind Aalborg (landdirektør i Etiopia, Kirkens Nødhjelp): 10. desember mottar Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali Nobels fredspris for 2019. Vi mener Abiy er en verdig vinner av fredsprisen. Vi håper den kan støtte opp under pågående reform og fredprosesser i Etiopia og regionen. Situasjonen flere steder innad i Etiopia er nå ustabil og uforutsigbar. Siden Abiy kom til makten i fjor har mange reformer kommet til. 

Grunn for håp eller ny miljø-fiasko?

Vårt Land (verdidebatt) | 10.12.2019

Kommentar av Gunnar Kvåle (professor emeritus og styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon): Denne uken er Madrid senter for verdens klimaelite. Vil Greta Thunberg få rett i det hun sa til deltagerne ved FNs klimatoppmøte i Polen for et år siden? «Dere har ignorert oss til nå, og dere vil ignorere oss igjen». Tjuefem år med klimatoppmøter har dessverre ikke ført til endring som monner. Politisk vilje til handling har manglet, og globale utslipp fortsetter å øke.

På kant med kunnskapen

Dagbladet (meninger) | 10.12.2019

Kommentar av Karoline Andaur (fungerende generalsekretær WWF Verdens naturfond): I kampen om iskantsonen står store og uerstattelige naturverdier på spill. Våre folkevalgte vil huskes i generasjoner for hvordan de forholder seg til kunnskap i miljø- og klimakrisens tid.

Å faktasjekke Jon Helgheim

Dagsavisen (debatt) | 10.12.2019

Kronikk av Rune Berglund Steen (Antirasistisk senter): Fremskrittspartiet har hatt en serie med innvandringspolitiske talspersoner som har hatt som oppgave å radbrekke både politikk og fakta på asylfeltet. Jon Helgheim er den siste i denne ubrutte, populistiske tradisjonen. La meg bare ta Helgheims bidrag på Dagsnytt Atten 29. november som et talende eksempel.

Rettferdighet først

Klassekampen+ (meninger) | 07.12.2019

Kommentar av Embla Regine Mathisen (leder, Changemaker): Under åpningen av klimaforhandlingene i Madrid talte Erna Solberg om alt regjeringen har gjort, som litt mer penger til klimafinansiering og elbilsatsingen. Statsoverhoder fra andre land snakker om liv og død. Kontrasten er talende. Vi har ikke har tatt inn over oss urettferdigheten i klimakrisen. Mens rike land har pøst ut klimagasser, opplever lav- og mellominntektsland humanitære kriser. 

Hvorfor er Norge på gjerdet?

Klassekampen+ (meninger) | 05.12.2019

Kommentar av Ragnhild Håkonsen (Kongsberg Fredslag): Drapsroboter er ikke fysiske våpen, det er en teknologi. I rask utvikling. Forbudet må komme i forkant, og konsentrere seg om grad av autonomi. Våpen brukt i krig skal alltid ha en «meningsfull menneskelig» kontroll. Hva det betyr, må defineres. Norge må nå engasjere seg med full tyngde. Cecilie Hellestveit, medlem av Etikkrådet for Statens pensjonsfond, sier det sånn: «Vi kan ikke sitte og vente på at våpenselskaper som oljefondet investerer i skal utvikle dette.»

Brett opp ermene for omstillingen!

Stavanger Aftenblad (meninger) | 05.12.2019

Kommentar av Anja Bakken Riise (leder i FIVH), Atle Tranøy (konserntillitsvalgt og styremedlem i Aker-konsernet) og Magnus E. Marsdal (leder i Manifest Tankesmie): Sanner vil lene seg tilbake i kontorstolen og tenke rent finansielt. Men dette er ikke en tid for den late rentenistens passive positur. Som ved inngangen til oljeeventyret, trenger Norge fremsynte politikere og et strategisk lederskap som kan tenke industrielt. Utålmodige industriarbeidere og klimaaktivister etterlyser politiske ledere som vet når det er på tide å brette opp ermene.

Politikken har brutt sammen

Dagbladet (meninger) | 03.12.2019

Kommentar av Stig Schjølset (fagsjef, miljøstiftelsen Zero): Forventningene til Norge er derfor todelt. Vi må sette høyere ambisjoner for egne utslippskutt og bidra til å utvikle og få ned kostnadene på nullutslippsteknologi. Samtidig må vi gjøre mye mer for å stoppe utbygging av kull i utviklingsland. Det siste inkluderer en åpen diskusjon av hvordan Oljefondets investeringer kan brukes mer strategisk for å bidra til utbygging av fornybar energi i land med voksende energibehov.

Å lede mot bærekraftsmål

DN+ (meninger) | 02.12.2019

Kommentar av Birgitte Lange (generalsekretær i Redd Barna): Vi feiret da de 17 bærekraftsmålene ble vedtatt. Og da Redd Barna samme år skulle definere vår egen langtidsstrategi frem mot 2030, gjorde vi målene til våre egne gjennom å sette FNs bærekraftsmål i kjernen av vår egen strategi.

Det er jo dette som er problemet (Black Friday)

Dagbladet (meninger) | 30.11.2019

Kommentar av Ynghild Solholm (grunnlegger Sabona): Skjønner vi ikke at det er en del av problemet? Rovdrift av miljø og opprettholdelse av fattigdom? Priser som blir skrudd opp for å skape illusjonen av tilbud? Varer som ellers ikke ville blitt solgt blir pushet ut med gigantiske avslag? Jeg er stolt av å være norsk og ydmyk over å ha blitt født i dette landet, men når jeg hører ti år gamle jenter snakke om Black Friday, blir jeg redd.

Villedning om israelske skolebøker

Vårt Land (verdidebatt) | 29.11.2019

Debatt av Conrad Myrdal (MIFF): Kritikken av israelske lærebøker er lite troverdig. Tvert i mot viser israelske historiebøker bilder av palestinske flyktninger og utfordrer elevene til å tenke på deres lidelser.

Statlig eierskap i krise

Morgenbladet (meninger) | 29.11.2019

Kommentar av Aage Borchgrevink (Forfatter og seniorrådgiver i Helsingforskomiteen): Hensyn til klima og menneskerettigheter, og kamp mot korrupsjon er verdier som skiftende norske regjeringer beskriver som sentrale norske interesser. Internasjonaliseringen har ofte gått på bekostning av disse, uten at staten har reagert på det. Eierskapsmodellen har gitt konsernledelsene fripass til å gjøre hva de vil.

Det er systemet som er råttent

Klassekampen+ (meninger) | 29.11.2019

Kommentar av Jakob Hyllseth Ryen (Spire): Fredag 29. november er det klimastreik og Black Friday på samme dag. Vi kan ikke løse klimakrisa med forbrukermakt. Vi må gjøre drastiske samfunnsendringer, ikke bare endringer i vårt eget liv. Vi må anerkjenne at vi lever i et system som er designet for at vi skal kjøpe mer når vi allerede har nok, som skal gagne store selskaper på veien mot økonomisk vekst og kortsiktig profitt i stedet for menneskers velferd og trygghet og naturens bærekraft.

Utelatt fra fredsprosessen

Klassekampen+ (meninger) | 25.11.2019

Kronikk av Henriette Westhrin (generalsekretær, Norsk Folkehjelp): Etter flere års krig i landet, har FN annonsert etableringen av en grunnlovskomité, der 150 medlemmer er oppnevnt for å utforme Syrias nye grunnlov. Dette er et viktig skritt fram på den lange og kronglete veien mot en politisk løsning på konflikten i Syria, men hvis dette skal lykkes, er det viktig at prosessen inkluderer hele Syria.

Vindbransjen glemmer naturen

Stavanger Aftenblad (meninger) | 24.11.2019

Kommentar av Per Hanasand (DNT): Motstanden mot vindkraft handler om at urørt natur raseres og gjøres om til industriområder – altfor ofte uten at naturverdiene er kartlagt ordentlig, eller uten at lokalsamfunnet har blitt hørt.

På rett side av oljehistoria

Stavanger Aftenblad (meninger) | 23.11.2019

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (WWF): Vi må førebu oss på den verda vi ønskjer, ikkje den vi fryktar. Det ligg politikk i energiprognosar, ganske enkelt fordi mange lands myndigheiter nyttar seg av dei. Til dømes norske myndigheiter.

Noe er råttent i de nordiske bankene (skatteparadiser)

Aftenposten (meninger) | 21.11.2019

Kommentar av Ingrid Hjertaker og Sigrid Klæboe Jacobsen (Tax Justice Network - Norge): Hvitvaskingsskandalene i de nordiske bankene vil ingen ende ta, og nå er også Norge involvert. Islandske medier avslørte at fiskeriselskapet Samherji skal ha bestukket namibiske politikere og tjenestemenn gjennom DNB og skatteparadisselskaper for å tilegne seg fiskekonsesjoner. Hele 70 millioner dollar skal ha strømmet til og fra skatteparadisselskaper med ukjente eller tvilsomme eiere gjennom konti i norske DNB. To ministre i Namibia og konsernsjefen i Samherji har gått av etter avsløringene.

Menneskene Søreide glemmer

DN+ (meninger) | 21.11.2019

Kommentar av Pavan Awais (jurist) og Kiran Aziz (jurist og styremedlem ICJ Norge): Hvor er Norges respons til de grove menneskerettighetsbruddene i Kashmir? Norge må legge press på indiske myndigheter.

Barnekonvensjonen 30 år: En takk til barn i norske barnehager!

Vårt Land (verdidebatt) | 21.11.2019

Kommentar av Ida Oleanna Hagen (generalsekretær i FORUT): I 2019 er det 30 år siden verdens ledere forpliktet seg å oppfylle alle barns rettigheter gjennom FNs konvensjon for barnets rettigheter, populært kalt barnekonvensjonen. Den slår fast at alle under 18 år er barn og at alle har de samme rettighetene og behov for spesiell beskyttelse. På dagen i dag for 30 år siden vedtok verdens ledere å oppfylle alle barns rettigheter gjennom FNs konvensjon for barnets rettigheter. – Men takken i dag bør også gå til alle barn og voksne i norske barnehager som har engasjert seg for barns rettigheter i like mange år.

Barns rettigheter står i fare

Dagbladet (meninger) | 21.11.2019

Kommentar av Birgitte Lange (generalsekretær i Redd Barna): Idet FNs barnekonvensjon fyller 30 år, står den under stadig verre press. Konvensjonen og barns rettigheter nærmest latterliggjøres og bagatelliseres.

Den livsviktige doen

Vårt Land (verdidebatt) | 20.11.2019

Kommentar av Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp): En mann i min alder, som også er mye på reise, har lært seg aldri å passere et toalett uten å gjøre seg bruk av det. Med markeringen av verdens dodag 19. november, er det på tide å gi doen den oppmerksomheten den fortjener og trenger. Kirkens Nødhjelp bygger doer og sørger for bedre sanitære forhold i land over hele verden. Vi ser hvor avgjørende doen er for enkeltmennesket, samfunnet og verdens folkehelse.

En utviklingspolitikk for det 21. århundre

Morgenbladet (meninger) | 19.11.2019

Essay av Arnfinn Nygaard (daglig leder av RORG-samarbeidet): Vi løser ikke dagens store globale utfordringer med gårsdagens tilnærminger og tankemønstre.

Europas helter

VG (meninger) | 19.11.2019

Kommentar av Bjørn Engesland (generalsekretær i Den norske Helsingforskomité): Det er lenge siden Europa har hatt større behov for menneskerettighetsforsvarere enn akkurat nå.

Vi trenger en karbonnøytral idrett

Asker og Bærum Budstikke (meninger) | 17.11.2019

Kommentar av Erik Berg (pensjonist, leder Habitat Norge, nestleder i FN Habitats komite for likestilling, ungdom og eldre, tidl. leder i Asker Fotball): Det bygges idrettsanlegg i Asker og Bærum. Infrastrukturen består ofte av monumentale, lukkede betongbygg i sterk kontrast til miljøet rundt. I en tid med bærekraftig utvikling og grønn arkitektur som politiske mål må idrettsarkitekturen ta ny retning. 

Islamkritikk er kommet for å bli

VG (meninger) | 16.11.2019

Kommentar av Shabana Rehman (leder i Født Fri): Den moderne islamkritikken er kommet for å bli. Spørsmålet nå er hvem som gjør det effektivt og med de riktige allianser som fremmer ikkevold og fellesskap, til tross for uenighet.

Uredelig og uforståelig, Ropstad

VG (meninger) | 15.11.2019

Kommentar av Silje Ask Lundberg (leder i Naturvernforbundet): Jeg har vokst opp i miljøbevegelsen i Norge. En bevegelse som er tuftet på solidaritet med mennesker over hele verden, og kjærlighet til naturen. Er det dette Ropstad mener er farlig tankegods?

Vi kan si ja til kjøttkutt og ja til beitedyr

Adresseavisen (meninger) | 14.11.2019

Debatt av Anja Bakken Riise (FIVH): Etter at jeg deltok på Debatten på NRK sist torsdag, ble jeg utfordret av sauebonde Marianne Dolpen. Hun mener det blir vanskelig å få til et mer bærekraftig landbruk dersom vi ikke bruker utmarksressursene. Det er vi enige i. Vi i miljøbevegelsen kjemper for det samme som den norske bonden: Retten til et levelig miljø.

Klimatiltak uten klimaeffekt?

DN+ (meninger) | 13.11.2019

Debatt av Stig Schjølset (fagsjef i Zero): Embetsverket i Finansdepartementet, som ofte finner argumenter mot klimatiltak i Norge, mener at tiltak innenfor kvotesystemet ikke vil ha effekt. Det er mange grunner til at den konklusjonen er feil. Nedenfor er de to viktigste.

En appell til Norge fra Nigeria: La oljen i Arktis ligge!

Aftenposten (meninger) | 13.11.2019

Jennifer Ugorj (21), talsperson for Young Friends of the Earth Nigeria, på Si;D: Denne appellen føles helt nødvendig nå som vi opplever de negative konsekvensene av oljeproduksjonen verden over. Dersom verden skal klare å hindre farlige klimaendringer, må mesteparten av oljen bli liggende i bakken.

1 - 30 av 309
1 2 3 4 5 6 .... 7 8 9 10 11

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.