Klipp fra media

Filter: November 2019 siviltsamfunn

Det er jo dette som er problemet (Black Friday)

Dagbladet (meninger) | 30.11.2019

Kommentar av Ynghild Solholm (grunnlegger Sabona): Skjønner vi ikke at det er en del av problemet? Rovdrift av miljø og opprettholdelse av fattigdom? Priser som blir skrudd opp for å skape illusjonen av tilbud? Varer som ellers ikke ville blitt solgt blir pushet ut med gigantiske avslag? Jeg er stolt av å være norsk og ydmyk over å ha blitt født i dette landet, men når jeg hører ti år gamle jenter snakke om Black Friday, blir jeg redd.

Villedning om israelske skolebøker

Vårt Land (verdidebatt) | 29.11.2019

Debatt av Conrad Myrdal (MIFF): Kritikken av israelske lærebøker er lite troverdig. Tvert i mot viser israelske historiebøker bilder av palestinske flyktninger og utfordrer elevene til å tenke på deres lidelser.

Statlig eierskap i krise

Morgenbladet (meninger) | 29.11.2019

Kommentar av Aage Borchgrevink (Forfatter og seniorrådgiver i Helsingforskomiteen): Hensyn til klima og menneskerettigheter, og kamp mot korrupsjon er verdier som skiftende norske regjeringer beskriver som sentrale norske interesser. Internasjonaliseringen har ofte gått på bekostning av disse, uten at staten har reagert på det. Eierskapsmodellen har gitt konsernledelsene fripass til å gjøre hva de vil.

Det er systemet som er råttent

Klassekampen+ (meninger) | 29.11.2019

Kommentar av Jakob Hyllseth Ryen (Spire): Fredag 29. november er det klimastreik og Black Friday på samme dag. Vi kan ikke løse klimakrisa med forbrukermakt. Vi må gjøre drastiske samfunnsendringer, ikke bare endringer i vårt eget liv. Vi må anerkjenne at vi lever i et system som er designet for at vi skal kjøpe mer når vi allerede har nok, som skal gagne store selskaper på veien mot økonomisk vekst og kortsiktig profitt i stedet for menneskers velferd og trygghet og naturens bærekraft.

Utelatt fra fredsprosessen

Klassekampen+ (meninger) | 25.11.2019

Kronikk av Henriette Westhrin (generalsekretær, Norsk Folkehjelp): Etter flere års krig i landet, har FN annonsert etableringen av en grunnlovskomité, der 150 medlemmer er oppnevnt for å utforme Syrias nye grunnlov. Dette er et viktig skritt fram på den lange og kronglete veien mot en politisk løsning på konflikten i Syria, men hvis dette skal lykkes, er det viktig at prosessen inkluderer hele Syria.

Vindbransjen glemmer naturen

Stavanger Aftenblad (meninger) | 24.11.2019

Kommentar av Per Hanasand (DNT): Motstanden mot vindkraft handler om at urørt natur raseres og gjøres om til industriområder – altfor ofte uten at naturverdiene er kartlagt ordentlig, eller uten at lokalsamfunnet har blitt hørt.

På rett side av oljehistoria

Stavanger Aftenblad (meninger) | 23.11.2019

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (WWF): Vi må førebu oss på den verda vi ønskjer, ikkje den vi fryktar. Det ligg politikk i energiprognosar, ganske enkelt fordi mange lands myndigheiter nyttar seg av dei. Til dømes norske myndigheiter.

Noe er råttent i de nordiske bankene (skatteparadiser)

Aftenposten (meninger) | 21.11.2019

Kommentar av Ingrid Hjertaker og Sigrid Klæboe Jacobsen (Tax Justice Network - Norge): Hvitvaskingsskandalene i de nordiske bankene vil ingen ende ta, og nå er også Norge involvert. Islandske medier avslørte at fiskeriselskapet Samherji skal ha bestukket namibiske politikere og tjenestemenn gjennom DNB og skatteparadisselskaper for å tilegne seg fiskekonsesjoner. Hele 70 millioner dollar skal ha strømmet til og fra skatteparadisselskaper med ukjente eller tvilsomme eiere gjennom konti i norske DNB. To ministre i Namibia og konsernsjefen i Samherji har gått av etter avsløringene.

Menneskene Søreide glemmer

DN+ (meninger) | 21.11.2019

Kommentar av Pavan Awais (jurist) og Kiran Aziz (jurist og styremedlem ICJ Norge): Hvor er Norges respons til de grove menneskerettighetsbruddene i Kashmir? Norge må legge press på indiske myndigheter.

Barnekonvensjonen 30 år: En takk til barn i norske barnehager!

Vårt Land (verdidebatt) | 21.11.2019

Kommentar av Ida Oleanna Hagen (generalsekretær i FORUT): I 2019 er det 30 år siden verdens ledere forpliktet seg å oppfylle alle barns rettigheter gjennom FNs konvensjon for barnets rettigheter, populært kalt barnekonvensjonen. Den slår fast at alle under 18 år er barn og at alle har de samme rettighetene og behov for spesiell beskyttelse. På dagen i dag for 30 år siden vedtok verdens ledere å oppfylle alle barns rettigheter gjennom FNs konvensjon for barnets rettigheter. – Men takken i dag bør også gå til alle barn og voksne i norske barnehager som har engasjert seg for barns rettigheter i like mange år.

Barns rettigheter står i fare

Dagbladet (meninger) | 21.11.2019

Kommentar av Birgitte Lange (generalsekretær i Redd Barna): Idet FNs barnekonvensjon fyller 30 år, står den under stadig verre press. Konvensjonen og barns rettigheter nærmest latterliggjøres og bagatelliseres.

Den livsviktige doen

Vårt Land (verdidebatt) | 20.11.2019

Kommentar av Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp): En mann i min alder, som også er mye på reise, har lært seg aldri å passere et toalett uten å gjøre seg bruk av det. Med markeringen av verdens dodag 19. november, er det på tide å gi doen den oppmerksomheten den fortjener og trenger. Kirkens Nødhjelp bygger doer og sørger for bedre sanitære forhold i land over hele verden. Vi ser hvor avgjørende doen er for enkeltmennesket, samfunnet og verdens folkehelse.

En utviklingspolitikk for det 21. århundre

Morgenbladet (meninger) | 19.11.2019

Essay av Arnfinn Nygaard (daglig leder av RORG-samarbeidet): Vi løser ikke dagens store globale utfordringer med gårsdagens tilnærminger og tankemønstre.

Europas helter

VG (meninger) | 19.11.2019

Kommentar av Bjørn Engesland (generalsekretær i Den norske Helsingforskomité): Det er lenge siden Europa har hatt større behov for menneskerettighetsforsvarere enn akkurat nå.

Vi trenger en karbonnøytral idrett

Asker og Bærum Budstikke (meninger) | 17.11.2019

Kommentar av Erik Berg (pensjonist, leder Habitat Norge, nestleder i FN Habitats komite for likestilling, ungdom og eldre, tidl. leder i Asker Fotball): Det bygges idrettsanlegg i Asker og Bærum. Infrastrukturen består ofte av monumentale, lukkede betongbygg i sterk kontrast til miljøet rundt. I en tid med bærekraftig utvikling og grønn arkitektur som politiske mål må idrettsarkitekturen ta ny retning.

Islamkritikk er kommet for å bli

VG (meninger) | 16.11.2019

Kommentar av Shabana Rehman (leder i Født Fri): Den moderne islamkritikken er kommet for å bli. Spørsmålet nå er hvem som gjør det effektivt og med de riktige allianser som fremmer ikkevold og fellesskap, til tross for uenighet.

Uredelig og uforståelig, Ropstad

VG (meninger) | 15.11.2019

Kommentar av Silje Ask Lundberg (leder i Naturvernforbundet): Jeg har vokst opp i miljøbevegelsen i Norge. En bevegelse som er tuftet på solidaritet med mennesker over hele verden, og kjærlighet til naturen. Er det dette Ropstad mener er farlig tankegods?

Vi kan si ja til kjøttkutt og ja til beitedyr

Adresseavisen (meninger) | 14.11.2019

Debatt av Anja Bakken Riise (FIVH): Etter at jeg deltok på Debatten på NRK sist torsdag, ble jeg utfordret av sauebonde Marianne Dolpen. Hun mener det blir vanskelig å få til et mer bærekraftig landbruk dersom vi ikke bruker utmarksressursene. Det er vi enige i. Vi i miljøbevegelsen kjemper for det samme som den norske bonden: Retten til et levelig miljø.

Klimatiltak uten klimaeffekt?

DN+ (meninger) | 13.11.2019

Debatt av Stig Schjølset (fagsjef i Zero): Embetsverket i Finansdepartementet, som ofte finner argumenter mot klimatiltak i Norge, mener at tiltak innenfor kvotesystemet ikke vil ha effekt. Det er mange grunner til at den konklusjonen er feil. Nedenfor er de to viktigste.

En appell til Norge fra Nigeria: La oljen i Arktis ligge!

Aftenposten (meninger) | 13.11.2019

Jennifer Ugorj (21), talsperson for Young Friends of the Earth Nigeria, på Si;D: Denne appellen føles helt nødvendig nå som vi opplever de negative konsekvensene av oljeproduksjonen verden over. Dersom verden skal klare å hindre farlige klimaendringer, må mesteparten av oljen bli liggende i bakken.

Få Norge ut av EUs kvotesystem

Klassekampen+ (meninger) | 12.11.2019

Kommentar av Reidun B. Heggen (leder, Ungdom mot EU): Norges tilknytning til EUs system for kjøp og salg av klimakvoter, gjør at vi avpolitiserer vår egen nasjonale klimapolitikk. I tillegg kan vår inntreden på det europeiske kvotemarkedet føre til at EU kutter mindre enn de ellers ville gjort.

Det nytter å kjempe for fengslede forfattere

Aftenposten (meninger) | 12.11.2019

Kommentar av Kjersti Løken Stavrum (Leder, Norsk PEN): Denne uken markerer vi Fengslede forfatteres dag. Vi i Norsk PEN bruker hvert år denne muligheten til å minne om alle dem som er fengslet til taushet. Slik legger vi ytterligere press på dem som vil straffe det frie ord – og vi motiverer dem som er fengslet, ofte under svært vanskelige forhold.

Regjeringen ser mellom fingrene på Israels rettsbrudd

Klassekampen+ (meninger) | 11.11.2019

Kommentar av Jan P. Hammervold (Ship To Gaza Norway): 44 norske advokater har sendt ut et opprop om «Norges holdning til Israels brudd på internasjonal rett.» I introduksjonen skriver de: «Norske myndigheter og politikere må gjenreise respekten for folkeretten og arbeide for at Israels langvarige og systematiske brudd på de internasjonale kjørereglene blir møtt med sanksjoner.»

Besteforeldrenes klimaaksjon med kritiske spørsmål til Ola Borten Moe (Sp): Levestandard eller levevilkår? Har vi et valg?

Adresseavisen (meninger) | 11.11.2019

Kommentar av Astrid Sandvik (Besteforeldrenes klimaaksjon): Borten Moe tok utgangspunkt i at vi ønsker å opprettholde vår levestandard og da må verden ha tilgang til mer olje. Men spørsmålet er ikke om vi ønsker å opprettholde vår levestandard – spørsmålet er om jorden tåler vårt stadige økte ressursforbruk?

Faktaene som blir for vanskelige i oljedebatten

Nettavisen (meninger) | 10.11.2019

Debatt av Andreas Randøy (sentralstyremedlem i Natur og Ungdom): Oljeproduksjon i klimakrisa bør være gjenstand for en grundig offentlig debatt, av både moralsk, juridisk og økonomisk karakter. Derfor er det bra at Gunnar Stavrum vil debattere olja i Nettavisen, men synd at han lener seg på energimyter fremfor forskning. Stavrum hevder blant annet at: «kutt i norsk (olje)produksjon ikke vil bety noe som helst for verdens oljeforbruk».

Smertefulle møte med valdtekne

Stavanger Aftenblad (meninger) | 08.11.2019

Kommentar av Johannes Morken (redaktør i Stefanusalliansen): I mange land blir kvinner dobbelt forfølgde – både på grunn av trua si og kjønnet sitt. I Irak angreip IS jesidiane – mennene vart drepne, kvinner blei tekne som sexslavar og vart handelsvare i kalifatet. Framleis er 3000 kvinner ikkje sette frie. Dei overlevande vert forsøkt stabla på beina igjen. Men det er ikkje spor av noko rettsoppgjer etter folkemordet.

Ei løysing på plastproblemet

Dagsavisen (debatt) | 07.11.2019

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (WWF): På «Our Ocean»-konferansen i Oslo kom klima- og miljøminister Ola Elvestuen med ei forplikting om at regjeringa skal jobbe for at ei ny, internasjonal avtale mot marin forsøpling skal komme på plass innan 2023. Det er kanskje ikkje den mest biletevenlege av løysingane på den enorme utfordringa med plast i havet. Men det er kanskje starten på noko historisk.

Vi trenger ikke en ny nødutgang i klimapolitikken

DN+ (meninger) | 07.11.2019

Kommentar av Stig Schjølset (fagsjef i Zero – Zero Emission Resource Organisation): Regjeringen må snart avgjøre om Norge skal kunne bruke klimakvoter fra EUs system for å oppfylle klimamålene. En slik nødutgang demper presset for norsk omstilling.

Vi trenger grønt og sirkulært karbon

Nationen (meninger) | 07.11.2019

Kronikk av Anne Marit Post-Melbye og Marius Holm (Miljøstiftelsen Zero): Bruk av biomasse er ingen enkel klimaløsning; det må stilles strenge krav til bærekraft for å sikre høy klimanytte og forhindre negative konsekvenser på natur. Men risikoen for disse negative effektene er størst hvis vi fortsetter å bruke fossile råstoff og må ta i bruk negative utslipp i stor skala for å nå klimamålene. Vi må strategisk bruke biomasse for å erstatte fossilt. For å lykkes, foreslår Zero en grønn, sirkulær karbonstrategi:

Kvinnefiendtlighet i Sikkerhetsrådet

Vårt Land (verdidebatt) | 06.11.2019

Kommentar av Gry Larsen (Generalsekretær Care Norge): Kvinnefiendtlige holdninger finner i dag veien inn i internasjonale forhandlinger. Norge må være villig til å stå opp - i ord og smart handling – for å utgjøre en forskjell.

1 - 30 av 36
1 2

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.