Klipp fra media

Filter: Februar 2019

Oljefondet ber ti selskaper skjerpe seg i salget av morsmelkerstatning

Aftenposten | 28.02.2019

Redd Barna gikk i fjor hardt ut mot en rekke selskaper som driver aggressiv markedsføring av morsmelkerstatning. Nå har de fått Oljefondet med på laget.

Aker skal produsere like mye olje i Ghana som i Norge

DN | 28.02.2019

Kjell Inge Røkke har lovet at Aker skal produsere en million fat om dagen i 2025. Røkkes Ghana-sjef Jan Arve Haugan vil bidra ved å bli like store som Aker BP.

Sannhetens øyeblikk i München

Dagens Perspektiv+ (meninger) | 28.02.2019

Kommentar av Carl Bildt (tidligere statsminister og utenriksminister i Sverige): Den årlige sikkerhetskonferansen i München er geopolitikkens svar på finansverdens toppmøte i Davos. Samlingen har utviklet seg fra perioden under Den kalde krigen med fokus hovedsakelig på tysk-amerikansk militært samarbeid, til å ta for seg globale temaer i et mye bredere perspektiv. Deltakerne diskuterer nå alt fra utenrikspolitikk, til internasjonal sikkerhet og klimaendringer.

FNs nedrustning – og Natos motstand

Klassekampen+ (meninger) | 28.02.2019

Kommentar av Mons Lie (medlem av Norske Leger mot Atomvåpen): FNs generalsekretær Antonio Guterres annonserte i fjor en visjon for global nedrustning som blant annet innebærer at vi kvitter oss med det kjernefysiske våpenarsenalet, i en verden der «en mekanisk, elektronisk og menneskelig svikt skiller oss fra utslettelsen».

Tidligere Sp-ministre vender tommelen ned for sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon

Aftenposten | 28.02.2019

Tidligere oljestatsråd og Sp-leder Åslaug Haga får ingen støtte fra tidligere olje- og energiministre fra Sp om å sette en sluttdato for utvinning av olje- og gass fra norsk sokkel.

Senterpartiet med best klimapolitikk

Nationen (meninger) | 28.02.2019

Kommentar av Geir Pollestad (Sp): Da jeg meldte meg inn i Senterpartiet i 1994 var det blant annet på grunn av partiets grønne profil. Jeg er derfor svært godt fornøyd at 2019-utgaven av Senterpartiet er «all time green».

Venstres nestleder Elvestuen skvises mellom partiet og tre globale trusler

ABC nyheter | 28.02.2019

I en tid da Venstre sårt trenger sine politikere for å gjenvinne velgere her hjemme, hjelper det lite at nestleder Ola Elvestuen vandrer i regnskogen i Papua.

Ap snur om Lofoten

Dagsavisen (nye meninger) | 28.02.2019

Lederkommentar: Aps landsmøte i 2017 gjorde et vedtak om oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja som det ikke er mulig å bli klok på.

En ny, effektiv og billig måte å fjerne CO2 fra luften på

ABC nyheter | 28.02.2019

Australske forskere ved RMIT University i Melbourne har utviklet teknologi som gjør det mulig å omgjøre karbondioksid til solide karbonpartikler – ren sot. Deres arbeid er publisert i journalen Nature Communications. Universitetet skriver at dette er et gjennombrudd som kan bidra til å forandre vår tilnærming til karbonfangst og lagring.

Hvor mange vindmøller må til om alle biler skal gå på strøm?

DN+ (meninger) | 28.02.2019

Kommentar av Stein B. Jensen (dr.ing.) og Anders Elverhøi (pensjonert professor): Skal vi slutte med fossil energi i Norge, må vi produsere mye mer fornybar kraft – men hvor mye? La oss starte med bilparken.

Klimakutt gir gull i grønne skoger

Klassekampen | 28.02.2019

Donald Trump og klimakrisa gjør at skogsnæringen går så det griner. Bransjen tror det kan hogges opptil 50 prosent mer hvis politikerne tør å satse.

Energiprofessor: Dropp solceller på taket

ABC nyheter (videnskab.dk) | 28.02.2019

Solceller på private tak gjør ingen forskjell for verdens klima. En professor i bærekraftig energi gir en rekke gode råd om hvordan du i stedet skal bruke kreftene hvis du vil redde verden.

Dette kan være Oslos viktigste klimatiltak

TV2 | 28.02.2019

Svære ovner ved energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo sluker restavfallet fra Oslos innbyggere. 1000 tonn avfall forvandles hver dag til fjernvarme. Forbrenningen fører også til store CO2-utslipp. Anlegget på Klemetsrud er det største utslippspunktet i Oslo.

Næringsliv og miljø er ikke motsetninger

Bergens Tidende (meninger) | 28.02.2019

Kommentar av Ulrich Pulg, Knut W. Vollset, Gaute Velle og Bjørn T. Barlaup (forskere i NORCE): Ifølge næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) blir næringslivet angrepet uansett hva de gjør. Han spurte retorisk i en Facebook-post: «Hvem skal bygge landet, hvis ingen inngrep skal være lov? Flere politikere hev seg på og heiet frem industriprosjekter som fører til miljøskader. Disse holdningene er utbredt. Kritikk mot miljøskader blir avfeid som ideologisk, venstrevridd og basert på misunnelse. Men den oppfatningen samsvarer ikke med realiteten.

MDG med krisepakke for å hindre insektdød

DN (NTB) | 28.02.2019

Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener det haster med å ta grep for å redde insektene i Norge, etter at forskere har advart mot katastrofal insektdød.

Wara mener ungdomskriminalitet er en integreringsutfordring

Aftenposten (NTB) | 28.02.2019

Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) ser alvorlig på økt bruk av kniv blant ungdom og sier det dreier seg om et integreringsproblem.

Vi må ta en prat, Raymond

Resett (meninger) | 28.02.2019

Kommentar av Shurika Hansen: 25 februar kunne vi høre byrådsleder Raymonds Johansens naive reaksjon på den økende voldsbruken i Oslo den siste tiden. – Vi har integreringsutfordringer i Norge, men vi må se på mer enn kriminalitetsstatistikken, vi må se på andre statistikker. Innvandrerjenter gjør det for eksempel godt i høyere utdanninger. Der kan vi snu på det og spørre hvorfor det går så godt med integreringen i Norge, sa Johansen.

Solberg mener det ikke er mulig å hente ut IS-barna

Vårt Land (NTB) | 28.02.2019

Norge kan ikke sende personell for å hente hjem norske IS-barn, sier statsminister Erna Solberg. Redd Barna mener det må gjøres mer for de traumatiserte barna.

IS-barna har ikke noe ansvar for forbrytelsene, og skal hentes hjem til Norge

Dagbladet (meninger) | 28.02.2019

Lederkommentar: Våre humanitære prinsipper blir satt på prøve i møtet med personer som har hatt tilknytning til grusomheter begått av IS.

Vente og se (IS-kvinnene)

Klassekampen (meninger) | 28.02.2019

Lederkommentar av Mari Skurdal: Vi syns også et forslag fra Agenda-rådgiver Sylo Taraku fra i fjor sommer er verdt å vurdere. Han foreslår at det opprettes spesialdomstoler for å sikre nasjonale rettsoppgjør og at verdenssamfunnet og Norge bidrar med ekspertise. Slik vil rettsoppgjøret kunne foregå der forbrytelsene er begått og der ofrene lever. I stedet ligger det an til at Norge anlegger en vente og se-holdning, i håp om at kalifatets fotfolk forblir kurdernes problem i overskuelig framtid.

Svenske terrorister går fri - norske dømmes

Dagbladet | 28.02.2019

Mens svensker som reiste til kalifatet slipper straff, sikrer en norsk lov at de som ville slutte seg til terroristene dømmes.

Eksperter: Pakistan og India er ikke interessert i krig

ABC nyheter (NTB) | 28.02.2019

Verken Pakistan eller India er interessert i at konflikten mellom de to atommaktene i Kashmir skal utvikle seg til full krig, mener eksperter.

20-åringen Adil utløste Indias hevnangrep i Pakistan

VG | 28.02.2019

Det går mot full krise mellom de to atommaktene India og Pakistan. Et angrep utført av en radikalisert indisk bondesønn to uker tidligere, er den utløsende årsaken.

EUs utenrikssjef: Kashmir-konflikten kan få farlige konsekvenser

Aftenposten (NTB) | 28.02.2019

EUs utenrikssjef mener opptrappingen av konflikten mellom Pakistan og India kan by på farlige konsekvenser og advarer mot en eskalering av situasjonen.

Kan det bli krig i Sør-Asia?

Aftenposten (meninger) | 28.02.2019

Kronikk av Torkel Brekke (professor, Universitetet i Oslo): En skummel mikstur av geopolitiske endringer, nasjonalistiske følelser og valgkamp kan nå skape en av de farligste sikkerhetspolitiske krisene i verden.

Videobilder viser mishandling av indisk pilot

NRK nyheter | 28.02.2019

Pakistan har skutt ned et indisk kampfly i Kashmir. Piloten overlevde nedskytningen, men videobilder viser at han ble mishandlet etter at han landet i fallskjerm. Det er nå meget spent mellom India og Pakistan.

Forsker om Kashmir: – Det alvorligste som har skjedd på flere tiår

NRK nyheter | 28.02.2019

Pakistan hevder at de har skutt ned to indiske kampfly og tatt to piloter til fange. India innrømmer at de savner en pilot, og sier samtidig at de har skutt ned et pakistansk fly.

– Vekker sterke følelser

Klassekampen | 28.02.2019

Konflikten mellom India og Pakistan handler om innenrikspolitikk i begge land, sier professor Arild Engelsen Ruud.

Farlig høyt konfliktnivå

VG (meninger) | 28.02.2019

Lederkommentar: Den militære opptrappingen i Kashmir viser hvor farlig det er for verdenssamfunnet å overse langvarige og uløste regionale konflikter. I 70 år har det tidligere fyrstedømmet i Himalaya vært åsted for tre kriger og uendelig konflikt. Nå er situasjonen mer spent enn på noe tidspunkt de siste 20 årene.

- Første gang atommakter angriper hverandres territorium

Dagbladet | 28.02.2019

Spenningen mellom atommaktene Pakistan og India eskalerer. - Bekymringsverdig, sier orlogskaptein Thomas Slensvik.

1 - 30 av 913
1 2 3 4 5 6 .... 27 28 29 30 31

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.