Klipp fra media

Filter: Februar 2019 siviltsamfunn

FNs nedrustning – og Natos motstand

Klassekampen+ (meninger) | 28.02.2019

Kommentar av Mons Lie (medlem av Norske Leger mot Atomvåpen): FNs generalsekretær Antonio Guterres annonserte i fjor en visjon for global nedrustning som blant annet innebærer at vi kvitter oss med det kjernefysiske våpenarsenalet, i en verden der «en mekanisk, elektronisk og menneskelig svikt skiller oss fra utslettelsen».

Storskog endret asylpolitikken

Dagbladet (meninger) | 27.02.2019

Kommentar av Ann-Magrit Austenå (generalsekretær i NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere) og Bjørn Engesland (generalsekretær i Helsingforskomiteen): Med endringer i regelverk og praksis fra november 2015 har norske myndigheter med viten og vilje utestengt flyktninger fra rettigheter de har etter internasjonale konvensjoner.

Tid for pisk? (regnskogsatsingen)

Dagsavisen (nye meninger) | 25.02.2019

Debatt av Ida Morén Strømsø (Spire): Bistandsaktuelt skrev 15. februar om 7 grunner til at Amazonas-satsingen nå er i trøbbel. Det er ikke hyggelig lesning. I sitt svar på Spires kritikk av Norges passivitet viser Klima- og miljøminister Ola Elvestuen en bekymringsverdig ansvarsfraskrivelse fra å håndtere situasjonen noe annerledes enn vi har gjort før. «Det er knyttet betingelser til regnskogsmilliardene. Og det har vært det siden samarbeidet startet i 2008», sier Elvestuen.

Fremtidens velferd betales ikke av olje

Aftenposten (meninger) | 22.02.2019

Bård Vegar Solhjell og Guro Lystad (WWF Verdens naturfond): Med en ambisiøs og målrettet klimapolitikk er det er ennå en god mulighet for at overgangen til lavutslippssamfunnet kan skje på en smidig måte. Men det krever en helt annen holdning til, og forståelse for, Norges rolle og ansvar i det grønne skiftet både nasjonalt og globalt. Og det krever at vi satser på å utvikle nye næringer og arbeidsplasser i stedet for å beskytte oljeindustrien. Dersom vi begynner arbeidet nå, vil det gjøre jobbene til Øystein Olsen og Siv Jensens etterfølgere mye lettere.

Soyafri fôrfabrikk på Kvaleberg?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 22.02.2019

Kommentar av Heidi Lundeberg og Anja Bakken Riise (FIVH): Framtiden i våre hender gratulerer fôrsamvirket med den nye fabrikken i Stavanger. Men som FN påpeiker, avheng ei berekraftig framtid av at alle land utnyttar sine ressursar i matproduksjonen. Å redusere fôrimporten og basere husdyrfôr på norske ressursar, er ein viktig del av dette.

Må få vite hvordan verdiene skapes (SPU/skatt)

DN+ (meninger) | 21.02.2019

Debatt av Mona Thowsen (PWYP Norge): «Skatt bør betales der økonomiske verdier skapes», uttalte kommunikasjonssjef Thomas Sevang i Oljefondet i DN den 7. januar. Oljefondets forventningsdokument definerer tre prinsipper. Det er en god begynnelse. Problemet er at de ikke er tydelige nok. De gjør det ikke mulig å vite hvor økonomiske verdier skapes.

Europas demokratier er truet

VG (meninger) | 21.02.2019

Kommentar av Bjørn Engesland og Emil Andre Erstad (Den norske Helsingforskomité): EU-valget i mai kan bli et autoritært mareritt. Forrige uke ble Ungarnnedgradert på Freedom House sin årlige rangering av friheten i verden, fra å være et fritt land til å ikke lenger være det. Fra nå av blir Ungarn, midt i hjertet av Europa, bare rangert som delvis fritt. Det er spesielt tre grunnleggende verdier som undergraves i det stadig mer autoritære Ungarn: Demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

Eit humørlaust og gravalvorleg tilsvar

Dagbladet (meninger) | 20.02.2019

Debatt av Bård Vegar Solhjell (WWF): Geir Pollestad, stortingsrepresentant frå Senterpartiet, kjem med ei viktig og naudsynt utfordring til miljøorganisasjonane, miljøpolitikarar og andre miljøengasjerte samfunnsdebattantar i Dagbladet den 18. februar. Han kritiserer oss for å skremme folk, vere humørlause og negative. I stikkords form presenterer han så resepten på å gjere klimadebatten meir folkeleg. Sjølv om det er god grunn til å bli alvorleg over at vi berre har elleve år att, før utsleppa må vere halverte, er eg i grove trekk samd i det han foreslår.

Norges triste bidrag til klimatrusselen

Dagsavisen (nye meninger) | 20.02.2019

Kommenar av Finn Bjørnar Lund (Besteforeldrende klimaaksjon): Sentralbanksjefens formaning til industrien 14.2. om å fortsette oljejakta fikk tilsvar i TV samme kveld av unge i NRK2–programmet Urix. Han bør se programmet og tenke over oljestatsrådens parodiske opptreden.

Omsorg i skatteparadis

DN+ (meninger) | 18.02.2019

Debatt av Gregar Berg-Rolness og Ingrid Hjertaker (Tax Justice Network – Norge): At tunge aktører i norsk barnevern eies av fond registrert i Sveits og på Guernsey plager kanskje ikke Lorentzen eller Hammerich. Men engasjementet rundt de private velferdsaktørene er stort, og mange ønsker at de aktørene som leverer våre fellesfinansierte velferdstjenester, skal ha orden på skattebetaling og åpenhet, samt behandling av ansatte og brukere.

Med hovudet i sanden – medan olje og gass truar naturmangfaldet

Stavanger Aftenblad (meninger) | 18.02.2019

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (WWF): Olje- og gassaktivitet er ikkje berre i strid med klimaomsyn, det trugar stadig oftare sårbar og viktig norsk natur.

Pappa sto ved vinduet. Bombene falt. Ansiktet hans åpnet seg fra haka til panna.

NRK ytring | 17.02.2019

Kronikk av Birgitte Lange (Redd Barna): Mens Erna Solberg møter verdens ledere på sikkerhetskonferansen i München denne helgen, blir barn over hele verden utsatt for de verst tenkelige forbrytelser i krig. Ha dem i tankene.

Regjering setter Israel over folkeretten

Vårt Land (verdidebatt) | 16.02.2019

Kommentar av Viktoria Saxegaard (19 år), frivillig i KFUK-KFUM Global: Det er flott at regjeringen ønsker å sanksjonere land som bryter folkeretten, men da må de være konsekvente og ikke samtidig si at de vil de øke handel og annet samarbeid med Israel som bryter den. Så med mindre regjeringen mener at folkeretten faktisk ikke gjelder Israel, foreslår jeg at de korrekturleser punktene sine litt nøyere før de publiserer dokumenter der de krangler med seg selv. Dette er ikke en god start for en ny regjering, og heller ikke en god plan for å forsøke å finne en løsning på Israel/Palestina konflikten.

Det Nordpolen som Roald Amundsen oppdaget er i ferd med å forsvinne

Dagsavisen (nye meninger) | 15.02.2019

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (WWF) og Kristian Sinkerud (produsent i Motion Blur, aktuell med kinofilmen "Amundsen"): Arktis smelter. Klimaendringene skjer dobbelt så raskt her som på resten av jorden. Amundsen fikk mer rett enn han kunne ane.

Tyrkere må hjelpes der de er

Dagbladet (meninger) | 15.02.2019

Kommentar av Gunnar M. Ekeløve-Slydal og Emil André Erstad (Den norske Helsingforskomité): Her er tre av hovedgrunnene til at Tyrkia nå opplever en masseflukt, og de tre tingene vi bør gjøre for å hjelpe flest mulig av tyrkerne der de er.

Rasisme bør møtes med bot

Dagsavisen (nye meninger) | 15.02.2019

Kommentar av Rune Berglund Steen og Ervin Krohn (Antirasistisk senter): Ut fra debatter i sosiale medier virker det som om mange tror at terskelen for å bli dømt etter den såkalte «rasismeparagrafen», straffelovens § 185, er lav. Noen ser til og med ut til å tro at paragrafen kan brukes for å motvirke kritiske synspunkter på innvandring og integrering generelt. Slik er det selvsagt ikke.

Midt i skuddlinjen

Vårt Land (verdidebatt) | 15.02.2019

Kommentar av Birgitte Lange (Redd Barna): Nå når den norskledede observatørstyrken TIPH ikke lenger er tilstede i Hebron, forteller lærere Redd Barna at elevene føler seg mer utrygge på skoleveien.

Farlig trend om ofre for menneskehandel mister tilliten til politiet

Dagbladet (meninger) | 14.02.2019

Kommentar av Gina Marie Lie (prosjektleder i Lightup): Natt og Dag publiserte nylig en sak om «Elisabeth», et menneskehandelsoffer som var informant for politiet før det ble avgjort at hun får opphold i Norge. Fortsatt lever hun og familien med trusler fra de kriminelle nettverkene hun ble utnyttet av, men UNE mener hun ikke har behov for internasjonal beskyttelse.

Porno og utviklingspolitikk

Vårt Land (verdidebatt) | 09.02.2019

Kommentar av Gina Marie Lie og Ragnhild Lindahl Torstensen (lightup): Hva har porno med utviklingspolitikk å gjøre? Jo, nå skal dere få høre.Fra avtroppende utviklingsminister Astrup overtok Ulstein «bærekraftsballen». Sentralt blant FNs bærekraftsmål finner vi mål 5, som forplikter Norge til å ta grep for å stanse seksuell utnyttelse mot jenter og kvinner. Det er ingen tvil om at dette er en av de store globale utfordringene vi står overfor i dag, - vi trenger ikke se lenger enn til metoo-bølgen eller Nobelprisvinnerne Mukwege og Murads kamp mot seksualisert vold for å forstå hvorfor.

Ja, Rolness, vi taler flyktningenes sak

VG (meninger) | 07.02.2019

Debatt av Jan Egeland (Flyktninghjelpen): Det er riktig, som Rolness skriver, at det koster mindre å gi hjelp til flyktninger i fattige land enn i Europa, men summene Rolness viser til er å sammenligne epler og pærer. Hjelpen vi gir i nabolandene er av midlertidig karakter og skal legge grunnlag for retur så fort det er trygt i hjemlandet. Kvoteflyktninger som kommer til Norge er mennesker som ikke har utsikter til å vende hjem og som derfor må etablere et liv i et nytt land.

Israel drap 55 palestinske born i fjor. Dette landet vil regjeringa vår knyte endå sterkare band til

Dagbladet (meninger) | 07.02.2019

Kommentar av Tora Systad Tyssen (Fellesutvalget for Palestina): I Granavolden-erklæringa er nemlig Israel det einaste landet som spesifikt er trekt fram som ein viktig samarbeidspartnar i utanrikspolitikken. Det står at regjeringa vil «legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel». Samtidig står det i erklæringa at regjeringa vil «samarbeide med andre land for å gjennomføre økonomiske og politiske sanksjoner ved alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten.»

Skjør fred

Vårt Land (verdidebatt) | 07.02.2019

Kommentar av Knut Andreas Lid (fung. generalsekretær i Caritas Norge): Selv om Colombia fortsatt har mange utfordringer, har landet tatt et kvantesprang etter at fredsforhandlingene med FARC startet. Alle disse fremskrittene er nå truet dersom krigens dører igjen åpnes for fullt.

Vi må snakke om den nye regjeringsplattformen

Dagsavisen (nye meninger) | 06.02.2019

Kommentar av Kristine Martinsen (Palestinakomiteen i Norge): I den nye regjeringsplattformen nedfelles det først at regjeringen vil «samarbeide med andre land for å gjennomføre økonomiske og politiske sanksjoner ved alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten». De vil også «legge til grunn en balansert holdning til Midtøsten-konflikten». Så kommer det paradoksale, de vil samtidig legge til rette for «styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel.» Utelukker ikke de første punktene egentlig det siste?

Venezuela og media

Bergens Tidende (meninger) | 05.02.2019

Kommentar av Ivar Jørdre (styremedlem i Latin-Amerikagruppen i Bergen): Det som for tida hender i Venezuela, er av dei beste døma på forsøk på destabilisering av eit land – attende til det tidlegare marknadsstyrte tyranniet.

Helt riktig, Petter Stordalen

Klassekampen+ (meninger) | 04.02.2019

Kommentar av Martine Kopstad Floeng (leder i Attac): Petter Stordalen (Klassekampen 29. januar) har helt rett. Det er på høy tid å stille tydelige krav til teknologigigantene. Forrige uke ble det derimot mer uklart om norske myndigheter er enig med oss. Under toppmøtet i Davos var Norge blant en utbrytergruppe på 76 nasjoner som ble enige om å utvikle et regelverk på elektronisk handel i Verdens handelsorganisasjon (WTO), som vi frykter vil fjerne vår mulighet til å regulere de store teknologigigantene.

Sett foten ned. Nå!

Dagsavisen (nye meninger) | 04.02.2019

Kronikk av Ida Morén Strømsø (Spire): Norge ønsker med regnskogsatsingen sin å være et foregangsland på naturvern og klimatiltak. Ignorerer vi Brasils nye politikk, og miljøkonsekvensene av vårt eget landbruk, mister vår egen utenriks- og klimapolitikk legitimitet. Norge må knytte betingelser til regnskogsmilliardene og nøye overvåke konsekvensene av norske investeringer og samarbeidet med Brasils nye regime. Vårt samarbeid med Brasil kan ikke gjemme seg under tåkepratet rundt bærekraftsagendaen mot 2030. Alvoret i situasjonen krever handling akkurat NÅ.

Trenger CO2-fond med forpliktelse

DN+ (meninger) | 04.02.2019

Kommentar av Marius Holm (ZERO): Vi trenger et nytt klimavirkemiddel i transportsektoren. Hvis vi ønsker et effektivt CO2-fond, der næringslivet forplikter seg til tøffe klimamål, må det reelle forhandlinger til, ikke stortingsvedtak som deler ut seieren på forhånd. NOx-fondet fungerte fordi man først vedtok avgiftsøkning, deretter forhandlet om alternativer.

Våre inhumane atomvåpen

VG (meninger) | 02.02.2019

Kommentar av Robert Mood (Røde Kors) og Morten Bremer Mærlig (tidligere forsker ved NUPI): Atomvåpnene er tilbake i internasjonal storpolitikk. Norske politikere gambler på at vår atomflaks vil vare og overlater spørsmålet om vår felles sikkerhet til fagbyråkrater. Det er et farlig spill.

Myte-spinn om plast

Dagsavisen (nye meninger) | 02.02.2019

Debatt av Guro Hauge og Marius Holm (ZERO): ZERO er enige om at vi kommer til å trenge plast i fremtiden, og at plast på avveie er et stort problem. Samtidig er klimagassutslippene ved produksjon og forbrenning av plast det andre problemet. Det tar ikke Bellona høyde for i sitt innlegg. Fossilfri plast er et begrep som omfatter både resirkulert og fornybar plast. Det altså plast der du ikke tar opp ny fossil olje for å produsere plasten.

Lekkasjedrevet innsyn (skatteparadisene)

Dagbladet (meninger) | 01.02.2019

Kommentar av Sigrid Klæboe Jacobsen (Tax Justice Network Norge): Dubai-lekkasjen avslører at finansinstitusjoner der har registrert svært mange utenlandske kunder med «ukjent statsborgerskap», også flere nordmenn. Dermed spenner landet bena under de siste årenes forsøk på åpne opp skatteparadisene. De inngåtte avtalene kan vise seg tilnærmet verdiløse fordi informasjon som ikke registreres heller ikke kan utveksles.

1 - 30 av 32
1 2

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.