Klipp fra media

Filter: Mars 2019 siviltsamfunn

Negativ verdiskaping i oljeindustrien

VG (meninger) | 30.03.2019

Kommentar av Erik Sauar og Marius Holm (ZERO): Det er få oljefelt i Norge som gir en fortjeneste på mer enn 25 USD per fat. Skadekostnadene ved CO2-utslippet fra det samme fatet derimot anslås nå til rundt 200 USD per fat. Det betyr i praksis at rent samfunnsøkonomisk er det antakelig en sterk, negativ verdiskaping ved utvinning av olje. Det er det ikke alle som har skjønt.

Demonstrantene på Gaza trenger vår støtte

Dagsavisen (nye meninger) | 30.03.2019

Kommentar av Fredrik Glad-Gjernes (KFUK-KFUM Global), Henriette Westhrin (Norsk Folkehjelp), Kathrine Jensen (Palestinakomiteen i Norge), Nikos Tavridis Hansen (BDS Norge), Stein Guldbrandsen Fagforbundet), Tora Systad Tyssen (Fellesutvalget for Palestina) og Torstein Dahle (Ship to Gaza Norway): La oss vise palestinere og israelere at ikke-vold nytter, og at når tusenvis av palestinere marsjerer mot grensegjerdet hver fredag så er det ikke forgjeves. Disse ikke-voldelige initiativene fortjener vår aktive støtte, på samme måte som menneskerettighetsbrudd fortjener fordømmelse og mottiltak som ansvarliggjør. Derfor markerer vi på lørdag at det er et år siden de ikke-voldelige demonstrasjonene startet på Gaza.

Bistand fremmer migrasjon

Morgenbladet (meninger) | 29.03.2019

Kommentar av Klaus-Christian Küspert (seksjonsleder for migrasjon i Det Norske Misjonsselskap): I Norge diskuterer vi om det ble brukt bistandsmidler for å få til en returavtale for migranter fra Etiopia, og EU-kommisjonen legger frem et strategipapir hvor bistandsmidler skal brukes til «migrasjonshindrende tiltak». Men forskerne mener at minkende fattigdom i første omgang vil føre til økende migrasjon.

Det er kjekt at du engasjerer deg, Erna. Men gjer det på ekte

Aftenposten (meninger) | 29.03.2019

Debatt av Kristin Sønnesyn Berg (leder, klimautvalget i KFUK-KFUM Global) og Sofie Nordvik (kampanjekoordinator, KFUK-KFUM Global): Kjære Erna, det er bra å sjå at du engasjerer deg i klimadebatten! Det hadde vore endå betre om vi også kunne sjå engasjementet i statsbudsjettet ditt. Vi var mange som sov på dørmatta di natt til fredag. Vi er lei av naiv klimapolitikk som tek oss til 3 grader global oppvarming.

Delegater på Arbeiderpartiets landsmøte – la oss legge denne saken død en gang for alle!

Aftenposten (meninger) | 28.03.2019

Mansoor Hussain (20), leder AUF i Oslo, på Si;D: Vi bør bruke helgens landsmøte på å gjøre tydelige valg. Varig vern av LoVeSe er det tydeligiste vi kan gjøre.

Antidemokratiske ideer har ingen plass i kampen for å redde jorda vår

Aftenposten (meninger) | 27.03.2019

Kommentar av Lars Bjergene (leder, Natur og Ungdom, Oppegård): Som ungdom og lokallagsleder i Natur og Ungdom, er jeg veldig stolt av klimastreiken vår. Men jeg blir alvorlig bekymret når voksne akademikere og kulturpersonligheter bruker streiken til å splitte fremfor å samle folket i kampen for kloden. Før klimastreiken 22. mars fikk et opprop underskrevet av en rekke kulturpersonligheter og akademikeremye oppmerksomhet.

Slik kan Norge ta sitt ansvar for barna

Vårt Land (verdidebatt) | 27.03.2019

Kommenar av Birgitte Lange (Redd Barna): Norge har ansvar for barn av foreldre med tilknytning til IS. Også når de er langt borte og vanskelige å nå. Nå haster det å jobbe sammen for å få barna hjem og ta dem godt imot.

Mer Lebensraum for antisemitter?

Dagbladet (meninger) | 27.03.2019

Kommentar av Conrad Myrdal (Med Israel for fred - MIFF): En israelsk tilbaketrekning fra Golanhøydene ville belønnet Syria for sin tidligere aggresjon fra området, utvidet området for den syriske borgerkrigen og gitt større lebensraum for antisemitter.

Grunnloven bør skjerpes

Dagsavisen (nye meninger) | 26.03.2019

Kronikk av Aslak Storaker og Kari Anne Næss (Norges Fredslag): Petersen-utvalgets evaluering av Norges deltakelse i operasjonene i Libya i 2011 tar blant annet opp spørsmålet om krigen var i strid med Grunnlovens paragrafer 25 og 26, som legger sterke begrensninger på Norges rett til å delta i krigføring utenfor Norges grenser. Utvalget tar til orde for at Grunnlovens paragrafer bør revideres slik at Grunnloven tilpasses den nåværende praksisen med å delta i internasjonale operasjoner. Fredslaget vil advare mot alle forsøk på å tilpasse Grunnloven til gjeldende praksis for krigføring i utlandet.

Se torsken

Stavanger Aftenblad (meninger) | 26.03.2019

Kommentar av Fredric Hauge (Bellona): «En feit og fin og norsk en», heter det i KLMs gamle torskesang. Det er en passende beskrivelse av løgnen om hvor godt fisk og miljø ivaretas når det drilles etter olje i Barentshavet.

Kvaliteter som gjør Norge til det landet vi kjenner, er truet

Dagbladet (meninger) | 26.03.2019

Kommentar av Martin Eggen og Kjetil Solbakken (Norsk Ornitologisk Forening): Landbasert vindkraft gir store naturødeleggelser i utmark, og naturfaglige vurderinger blir altfor ofte tilsidesatt. Vi må holde fast på at industrialisering av viktige naturområder aldri kan bli god miljøpolitikk, selv om klimakrisen stiller oss foran vanskelige dilemmaer.

Byen er ikke en sektor (bistand)

DN+ (meninger) | 25.03.2019

Debatt av Erik Berg (Habitat Norge): 80 prosent av globalt brutto nasjonalprodukt (bnp) skapes urbant, med tre fjerdedeler av alt energiforbruk og CO2-utslipp. 70 prosent av kriger og konflikter skjer her. «The bottom bilion» lever i byslum. Naturkatastrofene rammer flest og skaper størst skade i byen. 84 prosent av verdens befolkning bor i byer,ifølge EU. Slike utfordringer mener Arve Ofstad i replikk i DN 16. mars at det er flott at norsk bistand lar ligge. Han mener vi ikke trenger flere sektorer. Men like lite som landsbygda er byen en sektor. Den er fler- og tverrsektoriell.

«25 under 25» om klimastreiken: – Som å spytte ungdommen rett i fjeset

VG (meninger) | 23.03.2019

Kommentar av Vilja Helle Bøyum (Hordaland Natur og ungdom), Matilla Færevåg Berger (Spire Bergen) og Carmen Bjørg Gomez Svanes (aktivist i Klimaopprøret i Bergen): Regjeringen og oljepartiene påstår at de setter pris på klimaengasjementet hos ungdommen. Takk, det er hyggelig å høre. Men samtidig vil de dele ut 90 blokker for oljeleiting. Dere vet jo at vi krever full stans, slik vitenskapen gjør det. Slik demonstrerer dere for all verden at klimaframtiden for dagens unge åpenbart interesserer dere midt bak.

Jeg er mindre alene enn jeg trodde

NRK ytring | 23.03.2019

Kronikk av Penelope Lea (Ungdommens klimapanel): De siste månedene har jeg forstått at jeg er mindre alene enn jeg trodde. De siste ukene har jeg fått venner over hele verden. Da Greta Thunberg satte seg ned for å streike for klimaet høsten 2018, så det kanskje ut som om hun var alene. Det var hun aldri. Barn og ungdommer over hele verden føler det på samme måte og følger etter henne.

Nei, tusenvis av ungdommer dropper ikke skolen for å svartmale norsk klimapolitikk

Aftenposten (meninger) | 23.03.2019

Haldis Tjeldflaat Helle (21), nestleder i Natur og Ungdom, og Markus Refsdal (16), leder i Hamar Natur og Ungdom på Si;D: Å kreve at politikerne når klimamålene de selv har satt, er ikke å skape usunne og usaklige holdninger.

Krav til næringslivet

Vårt Land (verdidebatt) | 22.03.2019

Debatt av Jon Peder Egenæs (Amnesty Norge): I lys av lov­utviklingen internasjonalt bør ­regjeringen i ­arbeidet med den nye ­norske loven se på hele bredden av denne typen lover i flere land. Vi ­håper ­regjeringen setter ned et eget offentlig utvalg med sivilsamfunns­-
representasjon. Det vil bidra til at Norge kan gå fra å være ­etternøler til å få en pionerrolle: ­Målet må 
være at Norge får den mest ­effektive loven mot moderne slaveri, 
menneske­rettighetsbrudd og miljø­ødeleggelse.

Ungdomsopprøret trenger ungdomsmakt

Vårt Land (verdidebatt) | 22.03.2019

Kommentar av Rode Hegstad (styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner - LNU): Regjeringen er i gang med å utforme en ny ungdomsmelding. Klimastreiken er et levende eksempel på at vi heller trenger en strategi om hvordan vi kan ta ungdom på alvor og inkludere dem i demokratiet.

Lånekassen for utvikling!

Vårt Land (verdidebatt) | 21.03.2019

Kommentar av Beathe Øgård (SAIH) og Håkon Randgaard Mikalsen (NSO): Samtidig som etterspørselen etter utdanning øker, har det gradvis skjedd et skifte i internasjonal høyere utdanningspolitikk. Dette skiftet beskrives i rapporten «An Excluding Consensus», som lanseres av Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond og Norsk Studentorganisasjon i dag. Her presenteres konsekvenser av økt kommersialisering og ulike modeller for kostnadsbæring innenfor høyere utdanning globalt.

Ingen beredskap mot atomvåpen

Dagsavisen (nye meninger) | 20.03.2019

Kronikk av Bjørn Hilt styremedlem i Norske leger mot atomvåpen og Nei til atomvåpen): Det finnes bare en måte å hindre at atombåpen blir brukt igjen, og det er deres totale avskaffelse.

Hysj! De voksne prater!

Dagbladet (meninger) | 19.03.2019

Kommentar av Embla Regine Mathisen (Changemaker), Jens Øygarden Ingebrigtsen (Operasjon Dagsverk) og Hege Skarrud (Spire): Den rykende ferske utviklingsministeren, Dag Inge Ulstein, inviterte til dialogmøte med en rekke utviklingsaktører forrige uke. Av de inviterte fant man blant annet næringslivsaktører, universiteter, og oss utviklingsorganisasjoner. Her skulle alle få delta i samtalen. Eller, det var i alle fall det vi ungdomsorganisasjonene trodde.

Vi streiker for handling, ikke «toppmøter»

Aftenposten (meninger) | 17.03.2019

Haldis Tjeldflaat Helle (21), nestleder i Natur og Ungdom, på Si;D: Vi trenger ikke flere møter hvor vårt engasjement blir hyllet. Vi trenger å bli tatt på alvor.

Tre ting å gleda seg over

Stavanger Aftenblad (meninger) | 16.03.2019

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (WWF): USA trekte seg frå Paris-avtala. Klimagassutslepp aukar, og naturområde vert bygde ned. I Brasil har den nye presidenten lova meir gruvedrift i regnskogen i Amazonas. Og det er før vi har snakka om Trump, Putin, Brexit og det europeiske samarbeidet. Går alt internasjonalt samarbeid og avtalar i sund no, liksom? Nei da, heldigvis ikkje. Mange ting går faktisk i rett retning der ute i verda. Her er tre av dei.

«Bla, bla, bla», men hvor er handlingen?

Aftenposten (meninger) | 16.03.2019

Markus Refsdal (16), leder, Hamar Natur og Ungdom, på Si;D: Den 22. mars kommer tusenvis av norske ungdommer også til å skulke skolen. Poenget ser allikevel ut til å gå både mediene og politikerne hus forbi.

Ekko fra 22. juli

Dagbladet (meninger) | 16.03.2019

Kommentar av Rune Berglund Steen (Antirasistisk senter): New Zealand-terroristens manifest er fylt med høyreradikal propaganda, akkurat som i 2011.

Norge må ta avstand fra masseødeleggelse. Forbud mot atomvåpen er en forutsetning, ikke en snarvei.

Aftenposten (meninger) | 15.03.2019

Debatt av Grethe Lauglo Østern (våpenpolitisk rådgiver i Norsk Folkehjelp): Det er ingen motsetning mellom å støtte FN-forbudet mot atomvåpen og å arbeide for å redde andre avtaler og regimer, slik Målfrid Braut-Hegghammer gir inntrykk av i et innlegg i Aftenposten 5. mars. Atomvåpenstatene har startet en informasjonskrig for å fremstille forbudsavtalen som en avsporing og hindre den i å få nok statsparter til å tre i kraft. Men forbudet er en uunnværlig byggestein i avtaleverket.

Innvandrer i avisa

NRK ytring | 14.03.2019

Replikk fra Rune Berglund Steen (Antirasistisk senter): Mejlænder illustrerer ellers godt hvorfor kriminalitetsdebatten ikke bør etnifiseres. Han viser tendenser nettopp til de sveipende, negative holdningene som preger oppveksten til altfor mange unge med minoritetsbakgrunn. Fordommer som bidrar til å redusere deres muligheter i det norske samfunnet.

Omstilling av oljenæringen: Hvis ikke oss, hvem?

Aftenposten (meninger) | 13.03.2019

Debatt av Silje Ask Lundberg og Aled Dilwyn Fisher (Naturvernforbundet): Aftenposten vil ikke ha en styrt avvikling av oljenæringen (leder, 6. mars), men sier klimakrisen er blant våre største utfordringer. Det henger ikke på greip.

Blind utviklingspolitikk

DN+ (meninger) | 12.03.2019

Kommentar av Erik Berg (pensjonist og leder for Habitat Norge, tidligere sjef for UDs evalueringsenhet og utviklingsdiplomat): Ifølge et evalueringspanel oppnevnt i 2017 av FN-generalsekretær António Guterres trenger vi en utviklingstilnærming som favner videre enn selve byen og dens slumområder. Det er behov for en integrert «territorial approach» hvor rurale og urbane økonomiske sammenhenger utnyttes. Hverken FNs eller medlemslandenes utviklingspolitikk, inkludert Norges, reflekterer slike perspektiv.

EU trenger ikke norsk gass

DN+ (meninger) | 11.03.2019

Kommentar av Silje Ask Lundberg og Aled D. Fisher (Naturvernforbundet): DN er i lederartikkelen 4. mars kritisk til Åslaug Hagas utspill om at vi må finne en sluttdato for norsk olje- og gassvirksomhet. DN begrunner kritikken med et velkjent argument – at Europa trenger norsk gass for å omstille seg fra kull. Men påstanden er ikke lenger holdbar. EU går inn for stadig mer offensiv klima- og energipolitikk, inkludert klimanøytralitet innen 2050. Kommisjonens langtidsstrategi forutsetter redusert import av energi på mist 70 prosent.

En rettferdig klimapolitikk

Klassekampen+ (meninger) | 09.03.2019

Kronikk av Anja Bakken Riise (Framtiden i våre hender): Sunn klimapolitikk må forsterke en aktivt omfordelende politikk som opprettholder likheten i samfunnet og viljen til å bidra i klimadugnaden. Samtidig må den øvrige virkemiddelbruken balansere avgifter, forbud og påbud. Om de rikeste kan kjøpe seg fri, blir det vanskeligere å få folk med. Og når vi skal halvere verdens utslipp på rekordtid – da trenger vi alle med på laget.

1 - 30 av 46
1 2

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.