Klipp fra media

Filter: April 2019 siviltsamfunn

Barnefaglig og juridisk kunnskap er ikke «føleri». Det er forutsetninger for et sivilisert samfunn.

Aftenposten (meninger) | 30.04.2019

Debatt av Heidi Wittrup Djup (psykologspesialist, Norsk psykologforenings menneskerettighetsutvalg - MRU): Innvandringspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, Jon Helgheim, spør retorisk om barn av IS-krigere er mer verdt enn andre barn, før han følger opp med at den pågående debatten bærer preg av dårlig kvalitet og affektstyrt perspektivløshet.

Vi lever i en farlig tid

Bergens Tidende (meninger) | 28.04.2019

Kommentar av Susanne Urban (styremedlem, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, IKFF): Det er kun atomvåpen-landene, og de som vil bli det, som absolutt vil bygge nye atomkraftverk. Saudia Arabias eneveldige regjering besluttet i 2018 å satse på atomkraft, selv om næringslivet også der omfavner solenergi, fordi den er rimeligere – og mye tryggere. England har to reaktorer under bygging, som blir fem ganger så dyre som planlagt. Det er helt vilt i forhold til vanlig samfunnsøkonomi! Hvorfor skjer dette allikevel? Grunnen er ønsket om å beholde ingeniørmiljøet, utdanningen og teknisk kompetanse. Vi lever i en veldig farlig tid.

Tør Norge ta kampen mot skatteflukt?

Vårt Land (verdidebatt) | 26.04.2019

Kommentar av Ingrid Rostad (ForUM), Henriette Killi Westhrin (Norsk Folkehjelp), Hege Skarrud (Spire), Embla Mathisen (Changemaker), Thea Tveter Lysvik (Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom) og Mathilde Dahl (Attac): Vi trenger en omfattende inter­nasjonal reform, men vi kan ikke sitte stille og vente på den. Norge må innføre ­utvidet land for land-rapportering, for å sikre at selskap skattlegges for det de faktisk omsetter for. ­Videre er det viktig å få på plass et norsk offentlig eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskap. I tillegg er det avgjørende at Norge ­støtter ­utviklingsland slik at også de kan styrke sine skattesystemer. ­Skatteflukt gagner kun skatteflyktninger og m­ultinasjonale selskaper, og alle andre betaler dyrt. Vi trenger mer åpenhet og et rettferdig skattesystem. Tør Norge å gå i front?

KrF må si ja til atomvåpenforbudet

Vårt Land (verdidebatt) | 26.04.2019

Kommentar av Mari Seilskjær (ICAN Norge): Et parti som KrF burde ikke ha vanskeligheter med å støtte et forbud mot verdens verste masseødeleggelsesvåpen. Tiden er overmoden for å si ja til FNs atomvåpenforbud.

Fiendens barn er ikke fienden

DN+ (meninger) | 25.04.2019

Debatt av Birgitte Lange (Redd Barna): Janne Haaland Matlary spør om Norges fiender skal hjelpes til Norge. Men fiendens barn er uskyldige ofre for en grusom krig.

Lov mot dårlig informasjon

Vårt Land (verdidebatt) | 24.04.2019

Kommentar av Anja Bakken Riise (leder i Framtiden 
i våre hender) og Fredrik Glad-Gjernes (daglig leder i KFUK-KFUM Global): En etikkinformasjonslov vil ikke være en quickfix som forhindrer all urett mot arbeiderne. Men den kan pålegge merkevareselskapene å fortelle det de vet om produksjonsforholdene. Og de vet at de kan bli spurt. Målet er at selskaper i samarbeid med fagbevegelse på ulike nivåer, trapper opp innsatsen for tryggere arbeidsforhold og høyere lønninger.

Skap oppstandelse, Ropstad!

Vårt Land (verdidebatt) | 22.04.2019

Kommentar av Fredrik Glad-Gjernes (daglig leder KFUK-KFUM Global): Kjell Ingolf Ropstad skriver i påsken om hva denne handler om, feiringen av Jesu oppstandelse fra de døde og hvordan troen, religionene og den kristne kulturarven virker i samfunnet hver dag. Jeg vil utfordre ham på å aktivt (enda mer aktivt) bruke de kristne verdiene til å skape oppstandelse og løse dagens kriser (fattigdom, klima, migrasjon, osv).

Skolen stenger døra til verden

Dagsavisen (nye meninger) | 17.04.2019

Kommentar av Mette Bjerkaas (FN-Sambandet): Fagfornyelsen og de nye læreplanene skal gi elevene kompetanse til å møte og løse fremtidens utfordringer. Skal vi tro Kunnskapsdepartementet, vil disse utfordringene følge Norges landegrenser. I det siste utkastet til de nye nasjonale læreplanene, som nå er ute på høring, er det globale perspektivet fraværende og bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema har mistet sin tyngde. I stedet skal elevene få kompetanse om Norden, det nasjonale og det lokale.

Vi tar kampen – her

Klassekampen+ (meninger) | 17.04.2019

Debatt av Kathrine Jensen (leder, Palestinakomiteen i Norge): Flere enn 100 norske artister har signert Palestinakomiteen i Norges artistopprop om å boikotte Eurovision Song Contest 2019 (ESC) i Israel. Artistene gjør dette i solidaritet respekt for palestinernes ønske om hvordan kampen for like rettigheter skal føres. I Klassekampen 9. april tar Arild Rønsen til orde for å heller reise til Tel Aviv og veive med palestinske flagg i gatene.

Gazas barn er også Israels ansvar

Aftenposten (meninger) | 17.04.2019

Debatt av Jan Egeland (Flyktninghjelpen): Ambassadør Alon Roth nevner ikke noe om Israels ofte disproporsjonale militære svar på Hamas’ raketter.

En dytt i riktig retning (gjeldslette)

Vårt Land (verdidebatt) | 16.04.2019

Kommentar av Thea Sofie Rusten Grastveit (SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk): Norge er en viktig støttespiller for Somalia. Blant annet har Stortinget bestemt at Somalia skal være et av Norges partnerland for norsk utviklingspolitikk. Den norske utviklingsministeren Dag-Inge Ulstein har også hatt møte med statsminister Khaire under IMF og Verdensbankens vårmøter i Washington. Vi håper Norge vil fortsette å støtte gjeldsslette for Somalia i internasjonale fora og at dette arbeidet krones med innvilgelse i den nærmeste framtid. Det moralske og humanitære behovet for gjeldsslette for Somalia er stort.

NHH-pensumets klimatiltak virker ikke i praksis

DN+ (meninger) | 16.04.2019

Debatt av Ebba Boye (samfunnsøkonom og leder av Rethinking Economics Norge) og Anders Fagernæs (samfunnsøkonom og fagansvarlig bærekraft i Geelmuyden Kiese): I sitt tilsvar til vår kronikk i DN 5. april skriver NHH-student Audun Flatebakken at økonomipensumet gir mange klimatiltak som virker (innlegg i DN 6. april). Vi er enige: Avgifter og kvoteordninger er gode løsninger. I teorien.

Kunnskapsløst fra Aftenposten om CO2-fond

Aftenposten (meninger) | 15.04.2019

Debatt av Per Øyvind Langeland (avdelingsdirektør, Næringspolitisk avdeling, NHO): Det er skuffende at Aftenposten ikke har mer kunnskap om hva initiativet fra næringslivet innebærer.

Klimaflyktninger må få de samme rettighetene

Bergens Tidende (meninger) | 15.04.2019

Kommentar av Kaja Nordby og Marie Legernes Teigen (jusstudenter ved Universitetet i Bergen og styremedlemmer i ICJ Studentnettverk Bergen):

Kampen mot terror rammer ofre for terror

ABC nyheter (meninger) | 15.04.2019

Kommentar av Jan Egeland (Flyktninghjelpen): Antiterrorlovgivning kan gjøre det ulovlig for humanitære organisasjoner å gi hjelp til sivilbefolkningen i enkelte konfliktområder. Det fører til at ofre for terror rammes for andre gang.

Såkalte «IS-kvinner» og barn har vært uvelkomne i Nigeria lenge. Det går ikke så fryktelig bra.

Dagsavisen (nye meninger) | 14.04.2019

Kommentar av Hilde Jørgensen (bistandsarbeider i nordøst Nigeria, bosatt i Borno. Har arbeidet med internasjonale spørsmål og bistand, hjemme og ute, i 10 år): Norsk samfunnsdebatt føles ofte fjernt fra virkeligheten her i det konfliktherjede nordøst-Nigeria. Men siste tids debatt, om hvorvidt «IS-kvinner» og deres barn skal få komme, eller hentes, hjem, har gjort den ubehagelig gjenkjennbar.

Greta Thunberg har Asperger og selektiv mutisme, likevel er ho den helten verda treng no

Stavanger Aftenblad (meninger) | 13.04.2019

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (WWF): Både i Noreg og i andre delar av verda, vaks det fram eit opprør bland barn og ungdomar. Det er dei som skal leve i den framtida vi no skapar, og dei som vert hardast ramma av dei vala vi vaksne tar. Kanskje er dette vår tids 68-opprør, generasjonsoppgjeret som endrar verda. Kanskje vil mobiliseringa tvinge fram nye tankesett, nye handlingar og ei ny kjensle av hastverk. Kanskje vil barn og unge i framtida lese i historiebøkene om #FridaysForFuture, hashtaggen dei klimastreikande brukte for å nå fram til omverda med bodskapen om at deira framtid står på spel.

Noen glemt?

Klassekampen+ (meninger) | 12.04.2019

Debatt av Agnes Granli Lægreid, miljøagent og leder for Barnas Klimapanel (13): I Klassekampen 9. april påstår Bente Aasjord: «Det er tre demokratiske miljøorganisasjoner i Norge: Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Framtiden i våre hender.» I likhet med mange i mellomgenerasjonen glemmer hun de eldste og de yngste.

En solidarisk handelspolitikk

Vårt Land (verdidebatt) | 11.04.2019

Kommentar av Kathrine Kleveland (leder i Nei til EU) og Reidun Heggen (leder i Ungdom mot EU): Det er stor enighet om at den beste måten å dra utviklingsland ut av fattigdom er å handle med dem. Samtidig er det ikke slik at all form for handel mellom Europa og utviklingsland har vært et gode for utviklingslandene.

Vi endrar farleg mykje (naturavtalen)

Dagsavisen (nye meninger) | 11.04.2019

Kronikk av Bård Vegar Solhjell (WWF): Neste år har verdssamfunnet, og vår eiga regjering, sjansen til å ta eit viktig miljøsteg. Å skape ein naturavtale. Hausten 2020 er Kina og byen Kunming vertskap for eit internasjonalt naturtoppmøte. Kunming er nok ukjent for dei fleste nordmenn, men er regionhovudstad i det sør-vestlege Kina og med sine 6,6 millionar innbyggjarar større enn heile Noreg.

Norge har et ansvar for å kutte klimagassutslipp

VG (meninger) | 11.04.2019

Kommentar av Anders Bjartnes (ansvarlig redaktør i Energi og Klima og for Norsk klimastiftelses publikasjoner): Med høyt konfliktnivå, som i vindkraftdebatten, har alle aktører ansvar for å tenke gjennom hvilke argumenter de tar i bruk. Fakta må identifiseres og respekteres – ellers går vi oss bort i polariseringens tåkehav.

Nå har du sjansen, Ola Elvestuen!

Vårt Land (verdidebatt) | 11.04.2019

Kommentar av Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp) og Embla Regine Mathisen (Changemaker): Klimaendringene er riv ruskende urettferdige. Vi blir alle rammet, men det er de som har sluppet ut minst, som opplever de mest alvorlige konsekvensene. Til neste år skal alle land bestemme seg for nye klimamål som skal meldes til FN. Både klimaministeren og statsministeren har sagt at Norges klimamål skal økes. Det er lovende. Men verken Ola Elvestuen eller Erna Solberg har sagt hva regjeringen vil lande på. Vi har vår klare anbefaling.

Bergen må støtte atomvåpenforbudet

Bergens Tidende (meninger) | 10.04.2019

Kommentar av Saima Akhtar (Norske leger mot atomvåpen): Atomvåpen utgjør en uakseptabel trussel mot verdenssamfunnet. Av den grunn ble FNs atomvåpenforbud vedtatt av 122 land i juli 2017. Norge har så langt valgt å stå utenfor denne viktige globale avtalen som forbyr atomvåpen. Bergen bystyre har i dag en enestående mulighet til å si ifra at de er uenige i denne avgjørelsen.

Ja til KAF-utredning

Klassekampen+ (meninger) | 10.04.2019

Kommentar av Anja Bakken Riise (leder i Framtiden i våre hender): I Klassekampen 30. mars blir vi spurt om hvordan Framtiden i våre hender stiller seg til KAF – også kjent som Karbonskatt til fordeling. Det overordnede målet for Framtiden i våre hender er global rettferdighet, økologisk balanse og en løsning på verdens fattigdomsproblemer, slik at det blir mulig for alle mennesker på jorda å leve et verdig liv. Etter vårt syn forsøker KAF å svare på flere av våre ambisjoner samtidig.

Ikke ensidig nedrustning

Dagsavisen (nye meninger) | 06.04.2019

Kommentar av Henriette Killi Westrin (Norsk Folkehjelp): Sterke krefter jobber mot atomvåpenforbud på Arbeiderpartiets landsmøte, men de er heldigvis på vikende front - og i mindretall blant sine medlemmer. Igjen fremmes påstanden om at FN-traktaten legger opp til ensidig nedrustning. Den er fortsatt like usann.

Hvor er Støres grønne visjon?

ABC nyheter (meninger) | 06.04.2019

Kommentar av Anja Bakken Riise (leder i Framtiden i våre hender): Torsdag 4. april sparket Arbeiderpartiet i gang sitt landsmøte. De yngre kreftene i partiet vil parkere debatten om Lofoten, Vesterålen og Senja, en gang for alle. Jeg håper de vinner frem, men vi er mange som forventer mer av Arbeiderpartiet enn å verne LoVeSe. Fremtidige generasjoner trenger at Arbeiderpartiet gjør omstillingen til lavutslippsamfunnet til sin viktigste oppgave.

Grunnleggende rettigheter ofres

Dagbladet (meninger) | 06.04.2019

Kommentar av Mona Reigstad Dabour, politisk rådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS): Behovet for å «løfte blikket» legitimerer ikke brudd på flyktningkonvensjonen og menneskerettighetene til barn og voksne som befinner seg i Norge.

Umulige krav til oktoberbarna

Dagbladet (meninger) | 06.04.2019

Kommentar av Kai Eide (tidligere FNs utsending til Afghanistan. Styreleder i NOAS): Oktoberbarna er født i den mest kaotiske perioden i nyere afghansk historie – under Talibans siste tid ved makten. Mange har fått midlertidig opphold med begrensede rettigheter på ubestemt tid, med nesten umulige krav for å oppheve begrensningene.

Hjerterå avvisning av norske barn

Bergens Tidende (meninger) | 06.04.2019

Kommentar av Heidi Wittrup Djup, Norsk psykologforenings menneskerettighetsutvalg (MRU): Det viktigste nå hvordan vi kan hjelpe IS-barna. Det er et spørsmål om politisk vilje.

Hva har Toje i Nobelkomiteen å gjøre?

Dagsavisen (nye meninger) | 05.04.2019

Kommentar av Fredrik S. heffermehl (Jurist og forfatter, redaktør av nobelwill.org): Asle Toje viste i et intervju nylig (Klassekampen 13.2 2019) hvor lite egnet han er til å delta i forvaltningen av Nobels fredspris og dens idé om et samarbeid mellom verdens nasjoner om sikkerhet og nedrustning.

1 - 30 av 41
1 2

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.