Klipp fra media

Filter: Juni 2019 offmyndigheter

Mer internasjonalt samarbeid er bra for Norge

DN+ (meninger) | 27.06.2019

Debatt av statssekretær i UD, Jens Frølich Holte (H): En verden preget av alenegang, konflikt og stormaktsrivalisering vil være et mareritt for små land som oss. Derfor er Asle Tojes kritikk i DN 19. juni svært lite treffsikker. Han anerkjenner regjeringen for å omtale norske interesser i det multilaterale systemet, men i neste setning avfeier han omtalen som språklig krydder. Toje bør forholde seg til det som faktisk står i stortingsmeldingen. Vi omtaler hvordan økt internasjonalt samarbeid har gitt Norge store gevinster.

Klimapolitikken setter kursen for næringslivet

VG (meninger) | 27.06.2019

Debatt av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V): Stortingsrepresentanter fra Ap, Sp, SV og MDG etterlyser en ny kurs forgrønn næringsutvikling i VG 24. juni. Men forslagene deres slår inn vidåpne dører. Regjeringen oppnevnte i juni 2015 et ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Næringslivet ble invitert til lage veikart til nullutslipp for alle bransjer. Dette arbeidet har fått fram hvilken rolle næringslivet kan spille i det grønne skiftet, og hvordan myndighetene må bidra.

Polarisering og kompromisser

VG (meninger) | 26.06.2019

Kommentar av statsminister Erna Solberg (H): Bærekraftmålene ble vedtatt i september. I desember 2015 satt jeg utålmodig sammen med andre verdensledere i Paris og ventet på USAs president Obama og Indias statsminister Modi. De to satt i bilaterale møter for å sikre at India likevel kunne bli med på en internasjonal klimaavtale. Heldigvis seiret evnen og viljen til å finne løsninger, og vi ble enige om Parisavtalen.

En bevisst Kina-politikk

Aftenposten (meninger) | 25.06.2019

Debatt av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Harald Stanghelle er i Aftenposten 7. juni kritisk til norsk Kina-politikk. Jeg er enig i at Kinas posisjon som stormakt skaper spenninger internasjonalt. I en tid når verden blir stadig mer polarisert, må vi gjøre hva vi kan for å motvirke denne utviklingen. Samtidig må vi forsvare norske interesser og de verdiene vi bygger vårt samfunn og vår utenrikspolitikk på. Dette er et hovedtema i stortingsmeldingen om multilateralt samarbeid, som ble lagt frem 14. juni.

Nyttig å bruke scenarioer i oljeindustrien

Stavanger Aftenblad (meninger) | 24.06.2019

Debatt av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp): Øvrebekk skriver at å sette en dato for nedstengning av oljeindustrien ikke er noen god løsning, «men det er det heller ikke å tro at alt vil fortsette som før». Det er jeg enig i. Verden er i endring. Alle beslutningstakere – inklusive politikere – må derfor ta beslutninger under usikkerhet, blant annet om hvordan de ulike markedene vil se ut i fremtiden. Da er det nyttig å bruke scenarioer for bedre å forstå utfallsrommet og dermed konsekvenser av de beslutninger som tas.

Visjon, virkelighet – og cash

Dagbladet (meninger) | 12.06.2019

Debatt av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) og Jon Lomøy (direktør i Norad): Dagbladets Ola Magnussen Rydje stiller et sentralt spørsmål i sin kommentar 28. mai. Hvordan når vi fram til de fattigste? Han tar så til orde for at den mest effektive bistanden er å gi cash til dem som trenger det mest. Det en sterk overforenkling.

Utydelige resultater av norsk bistand

Vårt Land (verdidebatt) | 07.06.2019

Kommentar av Per Øyvind Bastøe (evalueringsdirektør i Norad): Et eksempel på hvor vanskelig det er å si noe om resultatene er evalueringen av ivaretakelse av menneskerettigheter i bistanden til næringsutvikling. Mens Norge spilte en aktiv rolle i å få på plass FN-prinsippene, fant evalueringen mange uklarheter i oppfølgingen i de ulike delene av bistandsforvaltningen. Det var derfor ikke mulig å svare på om menneskerettigheter blir godt ivaretatt i de ulike tiltakene rettet mot næringsutvikling. For å lykkes med sin reform er det minst tre grep utviklingsministeren må ta.

1 - 30 av 7
1

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.