Klipp fra media

Filter: Juni 2019 siviltsamfunn

Tid for tog

Dagsavisen (debatt) | 29.06.2019

Kronikk av Holger Schlaupitz (Naturvernforbundet): Folk vil bidra til å kutte klimagassutslipp personlig og vil reise mer med tog.

Gode og dårlige bompenger

Vårt Land (verdidebatt) | 29.06.2019

Kommentar av Silje Ask Lundberg (leder i Naturvernforbundet) og Holger Schlaupitz (fagsjef i Naturvernforbundet): I byområdene er de grønne bompengene viktige for å sikre nok penger til utbygging og drift av kollektivtransporten og for å legge bedre til rette for sykling. Bompenger bidrar også til redusert trafikk, mens differensierte bomsatser fremmer bruken av kjøretøy med lavere utslipp. I mange bompengepakker i byene ligger det fortsatt inne veiprosjekter som strider med målet om null vekst i personbiltrafikken, og det bør derfor være et viktig mål å luke disse ut. Men i byene må det koste å kjøre bil, nettopp fordi bilbruken her påfører samfunnet store kostnader.

Når formålet er å ydmyke (menneskerettigheter/tortur)

Dagsavisen (debatt) | 28.06.2019

Kronikk av Nora Sveaass, Karl Eldar Evang og Heidi Wittrup Djup (medlemmer av Menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening - MRU): Tortur rammer menneskeheten og angår derfor oss alle. Da den 40. sesjon av FN-rådet ble åpnet i mai i år, uttalte FNs generalsekretær at «Menneskerettighetsagendaen er på vikende front». Dette er dystert, dramatisk og en uakseptabel utvikling. Vi må løfte dette på dagsorden igjen. For å klare dette, må vi kunne dokumentere og slå i bordet med informasjon om forholdene slik de er for så mange, og yte nødvendig hjelp.

Nei til flere bilaterale handelsavtaler

Klassekampen+ (meninger) | 27.06.2019

Kommentar av Embla Regine Mathisen (leder i Changemaker): I den nye stortingsmeldingen om Norges rolle i multilateralt samarbeid, anerkjenner regjeringen at bilateralisering undergraver rettferdig multilateralt samarbeid. Men de anerkjenner ikke at Norge selv er en del av denne trenden. Handling sier mer enn ord, og for å vise at Norge virkelig satser på multilateralisme må regjeringen flytte ressursene fra bilaterale forhandlinger til en god reform av WTO.

Forskningsbaserte krav

Vårt Land (verdidebatt) | 26.06.2019

Kommentar av Embla Regine Mathisen (Changemaker), Silje Ask Lundberg (Naturvernforbundet), Kathrine Sund-Henriksen, (Forum for utvikling og miljø), Gaute Eiterjord (Natur og Ungdom), Øyvind Eggen (Regnskogfondet) og Fredrik Glad-Gjernes (KFUK-KFUM Global): Klimastreikende ungdom krever at Norge må gi minst 65 milliarder årlig i klimafinansiering. Dette ble i en sak på NRK fremstilt som tilfeldig og urealistisk av Frps Terje Helleland og BIs Gunnar Eskeland. Regjeringspartiene stemte ned forslaget i Stortinget. Men tallet er ikke tatt ut av løse lufta. Det kommer fra verdensledende Stockholm Environmental Institute (SEI) i rapporten «Norway’s Fair Share of Meeting the Paris Agreement».

Alle har ansvar

Klassekampen+ (meninger) | 26.06.2019

Debatt av Silje Ask Lundberg (leder, Naturvernforbundet): I sin spalte i Klassekampen 18. juni skriver Bente Aasjord om miljøbevegelsens påståtte mangel på systemkritikk. Aasjord mener miljøbevegelsen har redusert miljøkampen til å dreie seg om enkeltindividets kjøpemønster og moral, og ikke politikk. Hun spør seg blant annet hvorfor Naturvernforbundet ikke krever et forbud eller begrensning som effektivt reduserer bruken av plast. Her tar Aasjord feil.

Forbrytelse: helsehjelp

Klassekampen+ (meninger) | 26.06.2019

Kronikk av Marit Hermansen (president i Den norske legeforening): Tyrkiske leger som arbeider mot tortur og krig forfølges av myndighetene. Det må stoppe nå.

Skal vi ikke få si ifra når politikere ikke tar vår fremtid på alvor?

Aftenposten (meninger) | 23.06.2019

Sigrid Svendsen Opheim (15), fylkesnestleder, Østfold Natur og Ungdom på Si;D: Greta Thunberg er ikke den eneste. Hundretusenvis av barn, unge, voksne og eldre står ved siden av henne. Ikke fordi hun er et «ikon», men fordi vi alle ser at tiden er i ferd med å renne ut.

D-dag for det tyrkiske demokratiet

VG (meninger) | 23.06.2019

Kommentar av Gunnar Ekeløve-Slydal og Emil André Erstad (Den norske Helsingforskomité): Dagens skjebneval i Istanbul kan verte starten på helinga av Tyrkias demokrati.

Usaklig om internasjonalt samarbeid

DN+ (meninger) | 22.06.2019

Debatt av Martine Kopstad Floeng (Attac): DN hevder på lederplass 14. juni at vi som ønsker en annen verden har sammenfallende interesser med president Trump. Det stemmer ikke. Selv om Attac har vært tydelig i sin kritikk av institusjoner som WTO og IMF, er det usaklig av DN å sette Donald Trumps egoisme og motvilje mot internasjonalt samarbeid i sammenheng med denne kritikken. Rettferdig handelspolitikk innebærer ikke en unilateral tolløkning eller handelskrig av den typen Trump iverksetter. Vi argumenterer for en rettferdig globalisering basert på internasjonalt regelverk.

Når virkeligheten er tøffere enn politikken

VG (meninger) | 22.06.2019

Debatt av Birgitte Lange (generalsekretær i Redd Barna): I en kommentar i VG skriver Astrid Meland om det hun kaller «politikernes asylpopulisme», hvor hun argumenterer for at når regjeringspartiene har vedtatt en tøff politikk, bør de stå for den også når de får kritikk. Men det Meland ikke tar innover seg, er at det er situasjonen i Afghanistan som er tøff, og så farlig at det er uholdbart å returnere barn dit.

De fattiges interesser må styre utviklingspolitikken

Aftenposten (meninger) | 20.06.2019

Debatt av Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp): I Aftenposten 10. juni gjør Nikolai Hegertun et godt forsøk på en ærlig debatt om norske interesser i bistandspolitikken. Jeg er enig i mye, men uenig i konklusjonen. En utviklingspolitikk styrt av norske interesser vil neppe gi ønsket utviklingseffekt, fordi disse ikke alltid tjener verdens fattige, for eksempel eksport av olje og våpen. Utviklingspolitikken må styres av målet om å bekjempe fattigdom, mens utenrikspolitikken skal sikre norske interesser.

Når Solheim hyller Indias Modi

DN+ (meninger) | 20.06.2019

Debatt av Johannes Morken (redaktør i Stefanusalliansen): Like før avslutningen av Indias valg, skrev Erik Solheim 22. mai en hyllest til statsminister Narendra Modi. Etter BJPs valgseier, er det grunn til å nyansere hyllesten. Fremskrittene i kampen for miljø er store. Det har Solheim rett i. Men hadde jeg vært ham, ville jeg nølt med sammenligninger mellom den hindunasjonalistiske familien og Europas arbeiderbevegelser.

Tre «generasjoner»: Norge må slutte å lete etter olje og gass

Stavanger Aftenblad (meninger) | 19.06.2019

Kommentar av Gaute Eiterjord (leder i Natur og Ungdom), Silje Ask Lundberg (leder i Naturvernforbundet) og Steinar Winther Christensen (leder for Besteforeldrenes klimaaksjon): Titusenvis av ungdommer har i vår streiket skolen for klima med krav om at politikerne må satse mindre på olje og gass, men regjeringens svar er det stikk motsatte. 29. mai kom nok en rekord i tillatelser til å utvinne olje og gass i flere tiår framover, i strid med FNs klimamål. Mange organisasjoner, ledende norsk klimaforskere og engasjerte mennesker fra ulike sektorer krever nå at regjeringen stanser all leting etter olje og gass.

Norsk råskap

Dagbladet (meninger) | 19.06.2019

Kommentar av Rune Berglund Steen (Antirasistisk senter): Det finnes ingen unnskyldning for Norges behandling av Abbasi-familien. Det skader oss å godta denne hardheten.

Hvor ender menneskeverdet?

Vårt Land (verdidebatt) | 18.06.2019

Kommentar av Erhard Hermansen (Generalsekretær, Norges Kristne Råd): For fire år siden opplevde vi en strøm av flyktninger til Europa – og til Norge. Og de gode initiativene sto i kø; matutdeling, klesinnsamling, dugnad, kollekt og bønn om politisk vilje. Frivillige organisasjoner vokste, nye dukket opp. Kirkene startet møteplasser, språkopplæring og leksehjelp. Vi erfarte hvordan det kunne være å brette opp ermene og stå sammen i Norges største dugnad. Fire år senere kan man undre – hva skjedde så? Hvor er engasjementet blitt av? Hvor har flyktningene blitt av? Er flyktningkrisen over?

Skivebom, Utheim!

Klassekampen+ (meninger) | 18.06.2019

Debatt av Dave Watson (Latin-Amerikagruppen i Bergen): I Klassekampen 15. juni gjør Norges tidligere ambassadør i Venezuela Bjørnar Utheim et forsøk på å framstille seg som ekspert på Venezuelas grunnlov, men det er tydelig at ekspertisen hans er hentet fra Twitter-kontoene til opposisjonstilhengere og Washingtons manipulerende tolkninger, der motivet er å få til et ulovlig regimeskifte. Kanskje en idé å lese grunnloven før man skriver om den, Utheim?

Løsning for konflikten i Venezuela blir vanskeligere enn Ronald Mayora forstiller seg

Vårt Land (verdidebatt) | 18.06.2019

Debatt av David Watson (LAG Bergen): Ronald Mayora Synnes siste debattinnlegg om forhandlingsprosess mellom partene i Venezuela som foregår i Oslo, er et bra bidrag til debatten om mulige komprimiser som kan føre til en løsning for konflikten.

Langt igjen til Equinor er en del av klimaløsningen

Stavanger Aftenblad (meninger) | 16.06.2019

Kommentar av Ragnhild Waagaard (seniorrådgiver i WWF Verden naturfond) og Martin Norman (leder for bærekraftig finans i Greenpeace Norge): Equinor, selskapet som har integrert klima i forretningsstrategien, produserer mer olje og gass nå enn de noensinne har gjort! Da hjelper det ikke med en flytende vindmølle eller to.

Er Oljefondet rigget for en brutal verden?

DN+ (meninger) | 15.06.2019

Kommentar av Ingrid Stolpestad og Ina Tin (Amnesty Norge): Amnesty støtter et forslag fra Etikkrådet om å vurdere en endring i forvaltningen av Oljefondet: At man siler ut de verste selskaper, sektorer eller land før man investerer istedenfor å rydde bort noen få verstingselskaper etter at man har investert. Diskusjonen er i gang, og den handler om våre felles menneskerettslige og finansielle verdier. Temaet er brennhett og Oljefondet kan stå ved et veiskille. Det handler om det norske fotavtrykket i verden.

Økonomisk fremgang og politisk undertrykkelse i Kina

Vårt Land (verdidebatt) | 15.06.2019

Kronikk av Roald Føreland (Daglig leder, Evangelisk Orientmisjon): I kjølvannet av den tragiske minnemarkeringen for massakren på Den himmelske freds plass er det grunnlag for å reflektere over hva som har skjedd på disse årene. Jeg var selv i Kina like etter denne brutale hendelsen i 1989, og det store spørsmålet som mange stilte seg var: Er det mulig å utvikle et samfunn som gir økonomisk vekst uten å gi folket mer politisk frihet? De fleste samfunnseksperter og økonomer mente dette var umulig. Vi hadde jo sett at det ene kommunistregimet etter det andre falt sammen som korthus, fordi folket krevde mer frihet – både økonomisk og politisk.

Norge må snakke høyt om sitt nei

Vårt Land (verdidebatt) | 12.06.2019

Kommentar av Birgitte Lande (generalsekretær i Redd Barna): I morgen står det et slag om kommersielle skoler i Stockholm - styret i verdens største utdanningsfond, Global Partnership for Education (GPE) skal avgjøre om de skal åpne opp for kommersielle skoler. FNs spesialrapportør for retten til utdanning, Koumbou Boly Barry har slått alarm og sendt et bekymringsmelding til styret. Derfor var det betryggende da Utviklingsminister Dag Inge Ulstein sa et tydelig nei til nettopp kommersielle skoler i forrige uke.

Militær klima- og miljøpåvirkning

Dagsavisen (debatt) | 11.06.2019

Kommentar av Ingeborg Breines (medlem IKFF og tidl. direktør i UNESCO): Kunnskapen vi har om militær miljø- og klimapåvirkning er særdeles alarmerende, men saken er delvis tabubelagt. Selv om mer data trengs, fremgår det allerede av eksisterende forskning at militærvesenet er verdens største miljø- og klimaversting.

La oss avslutte olje- og gassalderen med stil!

Klassekampen+ (meninger) | 11.06.2019

Kommentar av Anja Bakken Riise (leder for Framtiden i våre hender): En sluttdato vil kunne skape en sunn politisk konkurranse om hvem som klarer å nå politiske mål for å sikre at folk ikke mister jobben. Det er ikke en trussel mot fremtidige arbeidsplasser. Tvert imot er det en tidsfrist for når vi skal ha trygge, grønne arbeidsplasser.

Ut av plasthelvetet

NRK ytring | 11.06.2019

Kronikk av Silje Ask Lundberg (Naturvernforbundet): 60 prosent av alle klær er laget av plastmaterialer. Det er hverken bærekraftig eller nødvendig. Skal vi få bukt med plastproblemet, må vi også gjøre noe i vårt eget klesskap.

Erna leder an. Vi stoler på henne

Dagsavisen (debatt) | 11.06.2019

Kommentar av Mette Nord (leder i Fagforbundet) og Sandra Petersen (daglig leder i Menneskerettighetsfondet): Norge må sikre en ambisiøs ILO-konvensjon mot vold og trakassering i arbeidlivet.

Bildet av Venezuela ikke så enkelt; opposisjonen er splittet og har tidligere vist lite forhandlingsvilje

Stavanger Aftenblad (meninger) | 11.06.2019

Kommentar av Ronald Mayora Synnes (foktorgradsstipendiat, UiA og David Watson (Latin-Amerikagruppen i Bergen): Venezuelas problemer er større enn et valg mellom president Maduro og den selvoppnevnte presidenten Guaidó. Og tidligere forhandlinger viser også at det like gjerne var opposisjonen som ikke var villig til reelle forhandlinger.

Ungdom i kriser må tas på alvor!

Vårt Land (verdidebatt) | 08.06.2019

Kommentar av Julie Vik-Mo (16 år) og Agnes Nordvik (16 år), begge juniorrådgivere i URO, Ungdommens Rettighetsorgan, ungdomsorganisasjonen til Plan International Norge: Kjære utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide og utviklingsminister Dag Inge Ulstein,I naturkatastrofer og konflikter rammes ungdom hardt - likevel blir de ofte nedprioritert.

Ein hyllest til oljearbeidaren

Stavanger Aftenblad (meninger) | 08.06.2019

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (WWF Verdens Naturfond): Norske oljearbeidarar fortener ei takk, også frå oss som arbeider med miljø. Og dei fortener at vi ser kor avgjerande viktig kompetansen og arbeidskrafta kan bli i eit grønt skifte. Igjen treng Noreg at menneske deltek i å skape eit nytt økonomisk fundament.

Fafos rot med «rasehierarkier» har satt mye av rapporten i skyggen. Det er synd.

Aftenposten (meninger) | 08.06.2019

Kommentar av Ervin Kohn (2. nestleder, Antirasistisk Senter): Forhåpentlig vil noen forske mer på dette. Det bør ikke være Fafo.

1 - 30 av 36
1 2

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.