Klipp fra media

Filter: Juli 2019 debatt

Proteksjonismeteori (handel)

Klassekampen+ (meninger) | 31.07.2019

Kronikk av Erik S. Reinert (sivil- og sosialøkonom, professor i Utviklingsstrategi ved Tallinn University og Technology og leder av The Other Canon Foundation): Selv om det finnes mange unntak, representerer USAs handelspolitikk i dag i stor grad det stikk motsatte av den politikken landet førte på 1800-tallet. Den vellykkede formelen var enkel: ingen importtoll på råvarer, men en toll på ferdigvarer som steg proporsjonalt med varenes bearbeidelsesgrad. Ikke bare i Afrika, men også i USA er det på tide å vekke opp teoriene bak fortidens vellykkede politikk.

Man kan ikke drive kanonbåtdiplomati uten kanonbåter

DN+ (meninger) | 31.07.2019

Kommentar av Janne Haaland Matlary (professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets Høgskole): Å sette en stat under militært press er alltid risikabelt, men all bruk av militærmakt er risikabel, og frykt er ofte det eneste som kan få en aktør til å endre politikk. Irans opptreden er også meget risikabel, for angrep på skip i internasjonalt farvann må nødvendigvis få et robust svar. Sanksjonene mot landet gjør det risikovillig, men den amerikanske responsen nå kan tvinge landet til forhandlingsbordet.

Ingen virkelighetsflukt (miljø og klima)

Vårt Land (verdidebatt) | 31.07.2019

Tale av Østerrikes president, Alexander Van der Bellen, ved åpningen av Festspillene i Salzburg 27. juli: La oss sammen arbeide for dette. «Sammen» er i denne sammenhengen det viktigste ordet. For løsninger ligger i fellesskapet. Og på mange måter gjelder det jeg har sagt om miljøet, jorda og klimaet også for den Europeiske Unionen. På tross av all kritikk er den bra og nyttig. Ja, uunnværlig for de europeiske småstatene. EU har potensial i seg til å ha nøkkelen og svaret til vår tids presserende spørsmål. Fordi ingen av temaene som utfordrer oss kan løses av ett land alene.

Norge er pådriver for skjerpede klimakutt i EU

DN+ (meninger) | 31.07.2019

Debatt av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V): en ellers utmerket kronikk i DN 26. juli skriver seniorrådgiver Anne Therese Gullberg i Kruse Larsen og Marianne Aasen ved Cicero at «regjeringen har vært klar på at et skjerpet klimamål i EU ikke vil gjelde automatisk også for Norge». Dette er ikke riktig. Regjeringen arbeider aktivt for at EU skal heve sitt klimamål til 55 prosent utslippskutt innen 2030.

Karbonfangst kan bli god butikk

DN+ (meninger) | 31.07.2019

Debatt av Atle Midttun (Handelshøyskolen BI): Iet DN-innlegg 19. juli krever Stein B. Jensen og Anders Elverhøi at oljeselskapene tar klimaansvar og sørger for karbonfangst og lagring (CCS). Nye initiativ fra kommunal søppelforbrenning og prosessindustri koblet opp mot lagringsmuligheter i Nordsjøen er nå aktuelle. Med cirka 110 millioner tonn årlig søppelforbrenning i områdene rundt Nordsjøen, og en omfattende nordeuropeisk prosessindustri med behov for å få ned sitt klimafotavtrykk, er det volumer nok for omfattende satsing på CCS over tid.

Ditt utslipp, ditt ansvar

Klassekampen+ (meninger) | 31.07.2019

Kronikk av Gabriel Qvigstad (student ved NTNU): Utslipp av klimagasser kan ikke lenger være gratis. I dag vet ikke du hvor mye ditt liv har ført til av utslipp i løpet av den siste dagen, måneden eller året. Alle i verden deler den samme klimakontoen, og ingen har sperre på kortet. Festen er dessverre over, og fri bar må erstattes med én enhet til hver. Personlig klimakvote bør innføres så du, jeg og verden har et tak på hvor mye vi kan slippe ut. Kun slik kan klimakrisen unngås.

Turister på besøk i helvete

Klassekampen+ (meninger) | 31.07.2019

Debatt av Farid Ahmad Behzad (journalist, lærer og flyktning): Jeg fortviler over livet vårt her på Lesvos og over den situasjonen flyktningene er i! Samtidig undrer jeg meg over hvor mange små frivillige organisasjoner det kan finnes rundt Moria-leiren. Jeg bor i flyktningleiren i Moria. Jeg er journalist. Jeg setter pris på at disse organisasjonene er der, men de gjør meg også forvirret. Det eneste de som jobber der vil, er å ta bilder av flyktningene for å dele dem på Facebook og sosiale medier.

Et liv i usikkerhet

Vårt Land (verdidebatt) | 31.07.2019

Kommentar av Hilde Frafjord Johnson (tidl. spesialutsending for FN): Dersom Regjeringen mener alvor med å styrke integreringen, bør de bygge tillit og trygghet, og ikke bidra til et liv i frykt og usikkerhet.

Eksistens

Klassekampen (meninger) | 31.07.2019

Lederkommentar av Pål Hellesnes: Alle er enige om at Norway Cup ikke skal være en politisk slagmark. Det er det da også bare en side som har forsøkt å gjøre det til i denne situasjonen: Ledelsen i Norway Cup, som mener seg berettiget til å sensurere de palestinske gjestenes selvsagte rett til å uttrykke hvem de er og hvor de kommer fra. Det burde de holdt seg for gode til.

Med ryggen mot bymuren (Jerusalem)

Klassekampen+ (meninger) | 31.07.2019

Kommentar av Sissel Henriksen: Dajani-familien har drevet hotell Imperial i 70 år. Bosettere vil ta over.

Hongkong står i fare for å bli nok en by med en kuet befolkning, overvåket og styrt fra Beijing.

Dagsavisen (debatt) | 31.07.2019

Kronikk av Torbjørn Færøvik (forfatter og Kina-kjenner): Situasjonsbildet kan minne om Beijings i 1989, da flere hundre tusen mennesker demonstrerte på Den himmelske freds plass i seks uker. Til slutt grep Makten inn, og stillheten senket seg over byen. Det samme kan skje i Hongkong.

Si nei til Iran-krig

VG (meninger) | 30.07.2019

Kommentar av Seher Aydar (vararepresentant, Rødts stortingsgruppe): Mens USAs president Trump åpent bryter folkeretten ved å true med å utslette Iran, vurderer Solberg-regjeringa å sende norske styrker mot iransk farvann under britisk ledelse.

Evig vekst

Klassekampen (meninger) | 30.07.2019

Lederkommentar av Pål Hellesnes: Den dystre sannheten er at vi lever i et globalt økonomisk system som er basert på evig vekst. Når veksten blir for lav, går samfunnet inn i økonomisk krise. Et stadig økende konsum av varer og energi er en grunnleggende bestanddel i den moderne kapitalismen. Skal vi lykkes med å skape en reelt bærekraftig verden, holder det derfor rett og slett ikke å appellere til den gode moral i hver enkelt av oss. Vi må gjøre grunnleggende endringer i hvordan det økonomiske systemet er bygget opp.

Den glovarme baksiden av værmedaljen

VG (meninger) | 30.07.2019

Kommentar av Kari Spets: Mandag ble jordens ressurser for i år brukt opp. Faren for en katastrofal global oppvarming er overhengende. Hetebølgen i Europa og knusing av norske værrekorder er tegn på en varslet katastrofe.

Tilslørte sannheter

Klassekampen+ (meninger) | 30.07.2019

Kommentar av Ellen Engelstad (redaktør i Manifest Tidsskrift): Pussig nok går ikke regjeringen rundt og siterer fra rapportene til FNs klimapanel og tolker hva kunnskapen i dem innebærer. I stedet sier de at det som står der er veldig, veldig viktig, samtidig som klimagassutslippene bare fortsetter å øke. Og at barnas engasjement er bra, men politikk for voksne er bedre. Dette tyder på at tiden er overmoden for en utvidet definisjon av klimafornekter.

Hvem forurenser – og betaler?

DN+ (meninger) | 30.07.2019

Debatt av Per-Christian Endsjø (ph.d.): Stein B. Jensen og Anders Elverhøi skriver i DN 19. juli at norsk olje- og gassindustri i fjor var ansvarlig for utslipp med konsekvenser som kostnadsberegnes til 130 til 250 milliarder kroner. De mener prinsippet «forurenseren skal betale» medfører at produktleverandøren skal bære alt og sluttbrukeren slippe unna. Det er en misforståelse.

Mange har sterke meninger om vindkraft uten å noensinne ha vært i nærheten av en vindturbin

Dagbladet (meninger) | 30.07.2019

Kommentar av Per Christian Kittilsen (ansvarlig for eieroppfølging av vindkraft i Fortum i Norge): Hvis du passerer et vindkraftverk i ferien – stopp gjerne innom og se hva det egentlig er!

Sertifisert bærekraftsforvirring

DN+ (meninger) | 30.07.2019

Debatt av Kaj-Martin Georgsen (direktør samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB): Bærekraftssertifikater kan være vel og bra, men er ingen garanti for at selskaper faktisk tar samfunnsansvar og sikrer bærekraft i virksomheten.

Et forsvar for regimet (demokrati)

Dagbladet (meninger) | 30.07.2019

Kommentar av Hans Fredrik Dahl (forfatter, professor emeritus ved Universitetet i Oslo og tidligere kulturredaktør i Dagbladet): Det hersker stor forvirring om den tid vi lever i – om de tegn og brikker vi så gjerne vil føye sammen til én tendens for å oppnå mening, egentlig lar seg samle. Vi spør for eksempel om vi er på vei inn i en ikke-demokratisk tid? Med ledere som Trump, Putin, Li, Orban, Modi – alle til høyre? Eller utfordres vi mer av de folkelige protestene som nå reiser seg mot etablerte eliter – fra gule vester til globale populister, fra lokale bompenge-opprøre til den generelle misnøyen nedenfra?

Et godt forslag

VG (meninger) | 30.07.2019

Lederkommentar: Forslaget fra justisministeren og Fremskrittspartiets nestleder om en internasjonal straffedomstol for forbrytere som har søkt tilflukt blant flyktninger, fortjener å bli mer enn bare en god idé.

Den farlige redningsplanken

Dagsavisen (debatt) | 30.07.2019

Kronikk av Linn Victoria Sirnes (Rødt Oslo): I en situasjon der 68,5 millioner mennesker er på flukt, er Norge et av de strengeste landene i Europa når det gjelder asyl-og flyktningpolitikk. Gjennom flyktningkonvensjonen har Norge forpliktet seg til å beskytte mennesker på flukt, men istedenfor å følge våre moralske og folkerettslige forpliktelser, jobber samtlige partier for å stenge flest mulig ute, og for å kaste ut de vi allerede har tatt i mot. Når Arbeiderpartiet vil bli som FrP, har dette alvorlige menneskelige konsekvenser.

Kan venstresida kjempe for norske arbeidsfolk og mot rasismen?

Klassekampen+ (meninger) | 30.07.2019

Kommentar av Magnus Marsdal (leder i Manifest tankesmie): For arbeiderbevegelsen kan ikke fattigfolk av utenlandsk herkomst være «de andre». Essahli har også helt rett når hun påpeker at trenger det antirasistiske perspektivet for å kunne inkludere den mangfoldige arbeiderklassen i venstresidas store «vi».

Høy og mørk - og puslete

Dagbladet (meninger) | 30.07.2019

Kommentar av Morten Strand: Da den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-un sendte ut to raketter sist torsdag, var han høy og mørk, og truende.

Redd avtalen

Klassekampen (meninger) | 29.07.2019

Lederkommentar av Yohan Shanmugaratnam: Som USAs allierte har de europeiske garantistene for atomavtalen et særskilt ansvar for å minimere skadene av Trumps alenegang. I første omgang er det avgjørende at Iran sikres retten til å eksportere olje fritt. På sikt må USA vende tilbake til atomavtalen – selv om det neppe vil skje så lenge Trump er president.

Hvor er Erna?

Dagsavisen (debatt) | 29.07.2019

Kommentar av Lan Marie Nguyen Berg (byråd for miljø og samferdsel i Oslo Kommune): Barna har spurt «hvor er Erna», og Erna har gitt sitt svar: Hun velger ikke deres side. Hun frykter bompengeopprøret mer enn klimakrisa, og er mer interessert i å klamre seg til roret enn å styre skuta trygt i havn. Det er trist, for klima- og miljøkampen hadde trengt et miljøengasjert konservativt parti, som forsto at den viktigste konservative kampen i vår tid er å bevare en levelig planet til våre etterkommere. Men det er også klargjørende før høstens valg, både for velgerne og for oss i De Grønne.

Naturrasering med skatterabatt

Stavanger Aftenblad (meninger) | 29.07.2019

Kommentar av Hogne Hongset (forfatter): All videre bygging av vindkraftverk på land i Norge må stoppes. Det betyr at det ikke gis nye konsesjoner, og at alle konsesjoner der bygging ikke er påbegynt, trekkes tilbake.

Motvind for vindmøller

Dagsavisen (debatt) | 29.07.2019

Lederkommentar: Stortinget må finne ut om vindkraftutbyggingen lar seg realisere på en politisk akseptabel måte.

Norske klimatiltak kan øke global oppvarming

Bergens Tidende (meninger) | 29.07.2019

Kommentar av Jan M. Lindemann (pensjonist med yrkesbakgrunn i norsk prosessindustri): De som kjøper Tesla fra og med neste år, er ansvarlig for et klimautslipp tilsvarende en middels stor fossilbil.

Nødvendig elbilsatsing

DN+ (meninger) | 29.07.2019

Debatt av Erik Lorentzen (leder fag og rådgivning Norsk elbilforening): DN 20. juli skriver SSB-forsker Geir H.M. Bjertnæs at elbilpolitikken er svært dyr, og at økt bruk av elbiler i Norge ikke vil gi utslippsreduksjoner i EU etter 2021 på grunn av klimakvotesystemet. Dette er åpenbart helt feil.

Full forvirring i bærekraftsjungelen

DN+ (meninger) | 29.07.2019

Debatt av Kristian R. Andersen (partner i analyse- og rådgivningsselskapet The Governance Group): Jeg har ingen grunner til å klage på at bærekraft skaper arbeid for konsulenter. Det er likevel grunn til å være skeptisk der bærekraft behandles med skrantende substans og høy hurrafaktor – vi trenger hverken klimasjarlataner eller bærekraftsjamaner. Tiden er moden for å stramme opp i regnskapslovens paragraf 3–3 c. Da vil det bli enklere å skille nyttige fra ubrukelige standarder for bærekraftsarbeid.

1 - 30 av 285
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.