Klipp fra media

Filter: Juli 2019 offmyndigheter

Norge er pådriver for skjerpede klimakutt i EU

DN+ (meninger) | 31.07.2019

Debatt av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V): en ellers utmerket kronikk i DN 26. juli skriver seniorrådgiver Anne Therese Gullberg i Kruse Larsen og Marianne Aasen ved Cicero at «regjeringen har vært klar på at et skjerpet klimamål i EU ikke vil gjelde automatisk også for Norge». Dette er ikke riktig. Regjeringen arbeider aktivt for at EU skal heve sitt klimamål til 55 prosent utslippskutt innen 2030.

Muslimhatet

Vårt Land (verdidebatt) | 25.07.2019

Kommentar av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H): Muslimhat er en sikkerhetstrussel. På samme måte som politisk terror fra høyreekstreme, ytterliggående venstrekrefter eller radikale og voldelige islamister.

Internasjonalt skattesamarbeid er en forutsetning for å bekjempe fattigdom

Stavanger Aftenblad - UD (meninger) | 20.07.2019

Debatt av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF): På lederplass onsdag 17. juli kalles regjeringens støtte til FNs arbeid for bedre internasjonalt skattesamarbeid og større skatteinntekter for utviklingsland naivt. Jeg er enig i at regjeringens ambisjoner er høye. Det er jeg stolt av. Det trengs nemlig enorme ressurser for å nå bærekraftsmålene. 90 prosent av disse ressursene må komme fra landene selv. For å opprettholde et minimum av grunnleggende tjenester til befolkningen, må skatteinngangen utgjøre minst 15 prosent av brutto nasjonalprodukt.

Kun nulltoleranse er godt nok

Klassekampen+ (meninger) | 12.07.2019

Debatt av statssekretær i UD Aksel Jakobsen (KrF): FNs anslår kostnaden for internasjonal korrupsjon å være 3,6 trillioner dollar hvert år. Dette er penger som kunne vært brukt til utbygging av infrastruktur, skoler og et bedre helsevesen. I en kronikk i Klassekampen 28. juni fremstiller Dagrunn Eriksen, tidligere styreleder i Digni, Norges politikk mot korrupsjon og andre økonomiske misligheter som et problem i utviklingspolitikken. Det er å snu problemet på hodet.

Regjeringens langsiktige mål er styrende for det vi gjør i klimapolitikken her og nå.

Aftenposten (meninger) | 11.07.2019

Debatt av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V): I Aftenposten 8. juli skriver Andreas Slettholm at langsiktige klimamål virker mot sin hensikt hvis de erstatter de kortsiktige. Mitt svar er at regjeringens langsiktige mål er styrende for det vi gjør i klimapolitikken her og nå. For å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn må vi handle nå, samtidig som vi planlegger langsiktig. Vi må gjøre mye mer hele tiden. Bare de siste ukene har regjeringen lagt fram handlingsplaner for grønn skipsfart, fossilfri kollektivtransport og alternative drivstoff, samt etablert et nullutslippsfond for næringstransport på 1 milliard kroner.

En rolle å spille i FN

VG (meninger) | 10.07.2019

Debatt av statssekretær i Utenriksdepartementet Audun Halvorsen (H): FN og folkeretten er ryggraden i en verdensorden som har ivaretatt vår sikkerhet og velstand og våre verdier i over 70 år. Dette gjelder ikke minst innenfor rammen av FNs sikkerhetsråd, det eneste internasjonale organet med mandat til å fatte folkerettslig bindende vedtak om konfliktløsning, fredsoperasjoner, sanksjoner og maktbruk. Vi har derfor sterk egeninteresse av å sitte i Sikkerhetsrådet.

Langsiktig grønn næringspolitikk

DN+ (meninger) | 02.07.2019

Debatt av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V): Espen Barth Eide (Ap) etterlyser en ny kurs for grønn næringsutvikling i DN 27. juni. Men han slår inn vidåpne dører. Det trengs ingen ny kurs for grønn næringsutvikling i Norge, men det trengs vilje til å holde kursen over tid.

1 - 30 av 7
1

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.