Klipp fra media

Filter: September 2019 siviltsamfunn

Snik-krigføring

Klassekampen+ (meninger) | 30.09.2019

Kommentar av Asta B. Håland (Kvinnegruppa Ottar): Mens vi diskuterer snikislamisering, støtter Norge diskret opp om Saudi-Arabia.

Møtet med IS-uhyret

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.09.2019

Kommentar av Johannes Morken (Stefanusalliansen): IS-bestialiteten har skremt også mange muslimar. Vi må støtta dei som konverterer – og ikkje skulda muslimar som tek avstand frå vald, for å lyga om religionen sin.

Idretten brukes som vaskemiddel

Dagbladet (meninger) | 28.09.2019

Kommentar av John Peder Egenæs (generalsekretær i Amnesty International): Tiden er inne for at idretten stiller seg selv noen spørsmål: Kan vi virkelig skille idrett og politikk? Hvordan kan vi unngå å gi legitimitet til dem som bryter menneskerettighetene? Er tiden inne for å utvikle nye krav til dem som skal arrangere våre aller største idrettsarrangementer? Amnesty tar ikke til orde for boikott, og hovedansvaret ligger hos dem som eier mesterskapene. Dermed er det idrettens mektige internasjonale organer, som FIFA, IOC eller IAAF, som både må utforme og sette ut i livet helt andre regler.

Tro og realisme i «digital» skattereform

DN+ (meninger) | 27.09.2019

Debatt av Sigrid Klæboe Jacobsen (Tax Justice Network Norge): Skattedirektør Hans Christian Holte advarer i Dagens Næringsliv 18. september mot nasjonale tiltak for å skattlegge digitale selskaper. Han oppfordrer til å «bevare troen på det internasjonale samarbeidet». Troen må imidlertid suppleres med realisme.

Godt begynt er halvt fullført

Nationen (meninger) | 27.09.2019

Kommentar av Jan Thomas Odegard (Leder i Utviklingsfondet), Kjersti Hoff (Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag), Annabelle Lefébure-Henriksen (Daglig leder i Fairtrade Norge), Kathrine Sund-Henriksen (Daglig leder i Forum for utvikling og miljø), Martha Rubiano Skretteberg (Generalsekretær i Caritas) og Reinaart Pretorius (Utviklingssjef Norges Vel internasjonal avdeling): Denne uka lanserte regjeringens sin Handlingsplan for bærekraftige matsystemer internasjonalt på FNs generalforsamling. Hvordan kan den få maksimal effekt?

Verden går ikke til helvete!

Klassekampen+ (meninger) | 27.09.2019

Kommentar av Embla R. Mathisen (leder i Changemaker), Hege Skarrud (leder i Spire) og Sunniva Folgen Høiskar (leder i SAIH): På nesten alle områder går verden framover. Det er likevel et område hvor det går i motsatt retning: klima og miljø. Vi befinner oss i en klima- og miljøkrise, og vi er på etterskudd. Samtidig opplever vi en bølge med klimaopprør og framtidshåp, men også en bølge av framtidspessimisme og følelsen av at det uansett ikke nytter. Vår eksistens er avhengig av at den første bølgen trumfer.

Når natur blir politikk

Dagsavisen (debatt) | 26.09.2019

Kronikk av Bård Vegar Solhjell (WWF Norge): Denne ukas internasjonale klimamøte i New York markerte flere viktige tidsskiller. En ny generasjon tok ordet. Det ble enda tydeligere for alle at fossil energi er på vei ut. Til gjengjeld er naturen på vei inn. Klimamøtet i FN september 2019 vil for alltid bli husket som møtet der Greta Thunberg utfordret verdens toppledere på vegne av en hel ungdomsgenerasjon. Fremtiden er ikke lenger representert ved årstall på en graf i en rapport med scenarier. Når millioner av ungdommer fyller gatene, kommer klimakrisen nærmere. Verdens ledere er vel aldri blitt utfordret så direkte som da Thunberg satte øynene i dem og spurte hvordan de våget.

Ja til et atomvåpenforbud

Stavanger Aftenblad (meninger) | 26.09.2019

Kommentar av Lilian Aarek (Kvekersamfunnet) og Jorunn Karin Berg (IKFF): De klokeste hodene som i dag arbeider med å utvikle mer ondskapsfulle atomvåpen, trengs for å lage ny teknologi til det grønne skiftet!

Bare flaks har hindret atomkrig. Nå må vi forby disse våpnene.

Bergens Tidende (meninger) | 26.09.2019

Kommentar av Saima Naz Akhtar og Anja Lillegraven (Norske leger mot atomvåpen): Atomvåpen produserer radioaktiv stråling som dreper umiddelbart, men også i etterkant gjennom strålesykdommer og kreft. Atomvåpens eksistens er en trussel mot menneskeheten. Så lenge de finnes, er det fare for at de blir brukt. De kan detoneres gjennom en planlagt og villet handling, ved uhell eller som et resultat av terror. Vi kan ikke stole på flaksen. Norge må signere FNs atomvåpenforbud og bidra til avskaffelse av verdens verste masseødeleggelsesvåpen!

Følg folkeviljen!

Klassekampen+ (meninger) | 26.09.2019

Kommentar av Lars Egeland (Nei til atomvåpen): Det store flertallet av det norske folket støtter atomvåpenforbudet. Nå krever vi at regjeringa følger folkeviljen og tilslutter seg atomforbuds-avtalen slik vi har signert avtalene mot andre umenneskelige våpen som kjemiske og biologiske våpen og miner.

Islamiseringen styrkes hvert år

Aftenposten (meninger) | 26.09.2019

Kronikk av Hege Storhaug (Human Rights Service): I beste fall ser vi en snikende islamisering av Norge. Mest redelig er det likevel å kalle fenomenet en åpen islamisering.

Norge skuffet FN-sjefen

Dagbladet (meninger) | 25.09.2019

Kommentar av Lisa Sivertsen (Kirkens Nødhjelp): Det var på forhånd knyttet spenning til om Norge kom til å følge opp anmodningen om å legge fram økte klimamål, ettersom det målet Norge har i dag, er i samsvar med en global oppvarming på opptil tre grader. Det er dobbelt så mye som det Parisavtalen sier. Det Norge leverte fra talerstolen må ha skuffet FN-sjefen. For det var ikke mye nytt statsminister Solberg kom med. Derimot kom hun med flere gamle løfter.

Svinaktig stygg artikkel om Israel

Stavanger Aftenblad (meninger) | 25.09.2019

Debatt av Conrad Myrland (MIFF): Arild I. Olssons kommentarartikkel 20.9. må være en av de mest svinaktig stygge artiklene på norsk som er skrevet etter Knesset-valget. Adjektivvalget i overskriften vil du forstå bedre når du har lest hele artikkelen.

Forventer ambisiøs Solberg under klimatoppmøtet

Vårt Land (verdidebatt) | 24.09.2019

Kommentar av Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp): Når verdens ledere nå samles i New York er FN-sjefen streng – ingen får gå på talerstolen hvis de ikke legger fram økte klimaambisjoner. Hva blir Norges budskap?

Jo, vi må slutte med olje og gass!

VG (meninger) | 24.09.2019

Debatt av Jørgen Næss Karlsen (2. nestleder i Natur og Ungdom, og samfunnsøkonomi-student): 21. september deler Hanne Skartveit i sin kommentar i VG sine tanker om klimadebatten, og om norsk oljeindustri. Her faller Skartveit for noen myter oljelobbyen stadig sprer, selv om tiden har vist at det er lite god forskning som tilsier at mytene faktisk er sanne. For det første: Kutt i norsk oljeproduksjon er et effektivt tiltak for å redusere verdens klimagassutslipp. Dette har støtte i forskning fra flere kjente økonomer.

Statsminister i naturkrisenes tid

VG (meninger) | 23.09.2019

Kommentar av Bård Vegard Solhjell (WWF Norge): Når Erna Solberg drar til FN-toppmøte i New York, må hun ta med seg et nytt norsk klimamål, en plan for mer natur og en bukett nye tanker om storpolitikk i klima- og naturkrisenes århundre.

Klimatoppmøte krever ny norsk klimapolitikk

Dagbladet (meninger) | 23.09.2019

Kronikk av 17 ulike sivilsamfunnsorganisasjoner: FNs generalsekretær inviterer til ekstraordinært klimatoppmøte i New York. Statsledere som bare kommer for å snakke, er ikke velkomne. Dette er vårt brev og bønn til vår statsleder, Erna Solberg, om å pakke kofferten med ny klimapolitikk.

Nei, redningsbåter lokker ikke flere ut på Middelhavet

Aftenposten (meninger) | 21.09.2019

Thomas Stillingen (19), Ragnhild Kirkhus (21) og Mikkel Elvebakk Saidi (18) på Si;D: På Si ;D 7. september skriver Ole Jørgen Holden i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) at Norge ikke bør påta seg å ta inn flere båtmigranter, og at redningsskip i Middelhavet gjør at flere forsøker å flykte over havet. Vi i Studenter Uten Grenser mener at Goldens argumentasjon er preget av flere feilaktige påstander, og det er sjokkerende å angripe humanitært arbeid på den måten han gjør.

Snikbrutaliseringen

NRK ytring | 21.09.2019

Kronikk av Bjørn Engesland (Generalsekretær i Den norske Helsingforskomité): Det har skjedd en gradvis endring de siste årene, der stadig mer ekstreme uttalelser og utspill har fått aksept i stadig bredere deler av befolkningen. Den siste tidens munnhuggeri mellom Abid Raja fra venstre og Frp-leder Siv Jensen er det ferskeste eksempelet, men det er dessverre ikke enestående. Vi ser en stadig hardere politisk retorikk, preget av utspill som skaper frykt, fremmer polarisering og underbygger konspirasjonsteorier.

Enkelte Frp-eres retorikk er farligere enn Abid Rajas ordvalg

Dagbladet (meninger) | 20.09.2019

Kommentar av Ervin Kohn (2. nestleder Antirasistisk Senter): Hva er det som kjennetegner brun, eller fascistisk retorikk?

Tusets underlige ambisjoner

Klassekampen+ (meninger) | 19.09.2019

Debatt av Gunnar Kvåle (Professor emeritus, Universitetet i Bergen, og styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon): Lars Tuset skriver nokså aggressivt om MDG og det han mener dette partiet står for (Klassekampen 16.09). Representanter for MDG kan sikkert svare for sin politikk. Jeg vil bare minne om at resultatene, både av Jens Stoltenbergs og Erna Solbergs klimapolitikk, ikke er mye å skryte av. Jeg vil derfor tro at de fleste klimaengasjerte mener at det er på høy tid at en ny og mer virksom klimapolitikk kommer på plass.

Ungdomsopprøret held fram

DN+ (meninger) | 19.09.2019

Kommentar av Gaute Eiterjord (leiar i Natur og Ungdom): Då regjeringa fekk ei bompengekrise i fanget, mangla det ikkje på evne til å finne løysingar — kvifor skal det vere så sjukt mykje vanskelegare å ta vare på miljøet?

Sammen for Sri Lanka

Vårt Land (verdidebatt) | 19.09.2019

Kommentar av Stig Utnem (prest Den norske kirke), Aron Halfen (Caritas Norge), Sabry Razick (Dialog Forum for Sri Lanka), Anees Rauf (Dialog Forum for Sri Lanka), Balasingham Yogarajah (Dialog Forum for Sri Lanka) og Einar Tjelle (Mellomkirkelig råd for Den norske kirke): Sri Lanka har alltid huset fire verdensreligioner. Terroren første påskedag hadde som mål å sette disse opp mot hverandre.

Rike lands interesser trumfer afghanske krigsofres rettigheter

DN+ (meninger) | 18.09.2019

Kommentar av Pamir Ehsas (jusstudent og leder av Brighter Tomorrow, som har sikret utdannelse til 2000 barn og unge i Afghanistan): Millioner har mistet livet som følge av krigen i Afghanistan. Likevel besluttet Den internasjonale straffedomstolen å vrake mulighetene for en rettssak.

Refleksjoner rundt et velmenende, men mislykket debattinnlegg om gjeld

Minerva (meninger) | 17.09.2019

Debatt av Synnøve Ofte Jakobsen (SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk): Utenrikspolitisk forsker Asle Toje er i Minerva fredag 13. september svært bekymret for at afrikanske ledere har tatt opp store lån som kun har kommet landenes eliter til gode. Toje antyder at gjeldsslette har bidratt til en kultur for uansvarlighet rundt å gi og ta opp lån, og at udemokratiske eller korrupte regimer låner over evne fordi de forventer gjeldsslette når krisen rammer. Dette er bekymringer som vi deler med Toje, derfor er uansvarlig långivning og låneopptak nettopp det SLUG jobber imot. Vi er glade for at Toje tar opp viktige problemstillinger i internasjonal gjeldspolitikk, men deler ikke hans konklusjoner.

Muslimfiendtlighet maskert som religionskritikk

Aftenposten (meninger) | 17.09.2019

Kommentar av Ervin Kohn (2. nestleder, Antirasistisk Senter): Muslimfiendtlighet har en helt annen agenda enn religionskritikk. En ondskapsfull agenda. En kunnskapsløs agenda.

Gjeldskrisen er en tillitskrise

Vårt Land (verdidebatt) | 16.09.2019

Kommentar av Henrik Mathias Hvaal (SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk): Argentina har igjen store gjeldsproblemer. Hvordan presidentkandidatene vil løse dem kommer til å avgjøre valget.

Norge må støtte FN-erklæringen om småbønders rettigheter

Vårt Land (verdidebatt) | 14.09.2019

Kommentar av Hans Morten Haugen (professor, VID) og Jan Thomas Odegard (Utviklingsfondet): Småbønder spiller en avgjørende rolle for matsikkerhet, klimavennlig jordbruk og sikring av biologisk mangfold i en rekke land. Å oppnå FNs bærekraftsmål 2.3 om å doble produktiviteten blant småbønder er fullt mulig, og er det viktigste virkemidlet for å nå bærekraftsmål 1 om å utrydde fattigdom.

Slik kan du bekrefte lederskapet, Ulstein

Vårt Land (verdidebatt) | 14.09.2019

Kommentar av Birgitte Land (generalsekretær i Redd Barna): Redd Barna er glade for å få utviklingsministerens forsikring om at utdanning er topp prioritert i Utenriksdepartementet. Derfor tillater jeg meg å komme med tre anbefalinger om hvordan lederskapet bør forvaltes nå i forkant av FNs generalforsamling.

Jordbrukets ufortjent dårlige klimarykte

Nationen (meninger) | 14.09.2019

Kommentar av Anne Berit Wichstrøm Moldsvor (Medlem i Spires kampanjeutvalg): Mat kan dyrkes mer bærekraftig - og binde mer karbon.

1 - 30 av 49
1 2

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.