Klipp fra media

Filter: 2019 debatt

Hva venter oss i 2020?

Dagsavisen (debatt) | 31.12.2019

Kronikk av Sverre Lodgaard (NUPI): Et årsskifte er ikke noe brekkpunkt i internasjonal politikk, men en anledning til å ta tempen på de viktigste utviklingstrekkene.

Det liberale demokratiet trenger sterkere forsvar

Bergens Tidende (meninger) | 31.12.2019

Lederkommentar: De siste årene har vært preget av ideologisk og politisk uro det knapt var mulig å se for seg for ti år siden. Mest nedslående er kanskje truslene mot det liberale demokratiet, der toleranse, deltakelse og tillit er sentrale verdier. At lovlig valgte populistiske demagoger i noen av verdens største land utgjør dette presset, er tankevekkende. Det viser hvordan demokratiet noen ganger kan undergrave seg selv.

Dette ble Kinas annus horribilis

Dagbladet (meninger) | 31.12.2019

Kommentar av Inger Bentzrud: Folkerepublikken Kina feiret sitt 70-årsjubileum i 2019, men året har vist stygge riper i landets anseelse ute i verden. Det kinesiske lederskapet klarer ikke lenger å skjule sin nervøsitet. Trusler mot land som kritiserer kinesisk politikk eller viser skepsis overfor kinesiske investeringer og teknologi, begynner å bli et mønster. For Kinas er 2019 blitt et annus horribilis.

Fra bakrus til konflikt

DN+ (meninger) | 31.12.2019

Kronikk av Øystein Dørum (Sjeføkonom i NHO): Globaliseringen har gått i stå. Handelshindre som er bygget ned siden 1945, bygges nå opp igjen. Britene forlater EU. Verdens handelsorganisasjon vingestekkes. Før finanskrisen vokste global handel dobbelt så raskt som verdiskapingen. Nå vokser de to like raskt. Den globale eksportandelen har flatet ut.

Suveren kulturutveksling i Meråker (Norge/Kina)

Aftenposten (meninger) | 31.12.2019

Lederkommentar: At kinesiske sensurforsøk finner veien helt til Meråker i Trøndelag, sier sitt om hvor dårlig det står til med ytringsfriheten i Kina. Når kineserne finpusser fiskebensteknikken i Norge, er det særdeles gledelig om de samtidig får med seg en smakebit av norske verdier. Biblioteket i Meråker formidler dem på en suveren måte.

Psykiske lidelser tar liv i utviklingsland

Vårt Land+ (meninger) | 31.12.2019

Kommentar av Ingeborg Svartsund Arntsen (Psykolog) og Heidi Westborg Steel (Generalsekretær HimalPartner): Hvert 40. sekund tar noen livet sitt. 86 prosent av disse skjer i utviklingsland. Tross tydelige tall har feltet hatt lav prioritet hos nasjonale myndigheter, giverland og bistandsorganisasjoner.

Klimaåret var fylt av dårlige nyheter – og grunn til håp

DN+ (meninger) | 31.12.2019

Lederkommentar: Det ligger håp i ungdommens engasjement og investorenes bekymring.

Annus horribilis

Klassekampen+ (meninger) | 31.12.2019

Kronikk av Arne Johan Vetlesen (professor i filosofi): Toppmøtet i Madrid var en gedigen nedtur for alle som hadde håpet at momentumet barn og unge har bygget opp, ville omsettes til radikale tiltak for å bremse klimaendringene og stanse pågående naturtap. Hva realitetene på bakken angår, har 2019 vært et regelrett annus horribilis: enorme branner i Amazonas, California og Australia, monsuner og sykloner i Sørøst-Asia, rekordartet issmelting i Arktis, Antarktis og på Grønland, samt tørke på flere kontinenter.

Reis fanen ren og rød

Klassekampen+ (meninger) | 31.12.2019

Kronikk av Asbjørn Wahl: Det er på tide å innse at klimakampen er en interessekamp – og at fagbevegelsen må spille en avgjørende rolle.

EU forbereder et markant grønt skifte

Nationen (meninger) | 31.12.2019

Kommentar av Arne Ivar Sletnes (Fagsjef internasjonale spørsmål Norsk Landbrukssamvirke): All EU-politikk skal bidra til å oppfylle Parisavtalen om klima og innfri FNs bærekraftsmål og de globale biodiversitetsmålene. Dette vil påvirke utviklingen av landbruket og matindustrien, og skape ny dynamikk også i norsk politikk.

Symbolkutt i Norge gir minimal effekt

DN+ (meninger) | 31.12.2019

Debatt av Terje Halleland (klimapolitisk talsperson, Frp): I en kommentar i DN hevder Kjetil B. Alstadheim at Fremskrittspartiet behandler folk som idioter. Han bør vite bedre enn å trekke slike feilaktige slutninger. Kina og India, med til sammen cirka 2,8 milliarder innbyggere, vil i perioden 2017–2030 øke sine CO2-utslipp med over 5400 millioner tonn. Økningen tilsvarer hele 106 ganger Norges totale utslipp av klimagasser.

Equinor har ambisjonar om å redusere klimafotavtrykket vårt

Bergens Tidende (meninger) | 31.12.2019

Debatt av Henning Neverdal (kommunikasjonsansvarleg på Equinor Mongstad): I Equinor Mongstad meiner vi at vi må halde fram med å lage produkt, men at me må snu på alle mogelege steinar for å redusere CO₂-utsleppa.

Et tiår i protest

VG (meninger) | 30.12.2019

Kommentar av Per Olav Ødegård: Ikke siden 1968 har opprørene vært mer omfattende og vidtrekkende. Og denne gang er de globale. Tiåret startet med den arabiske våren og avsluttes i massedemonstrasjoner i Latin-Amerika, Midtøsten, Iran og Hongkong. Uroen har også nådd Europa, som med de gule vestene i Frankrike. Årsakene er forskjellige, men det finnes noen fellestrekk.

2020-tallet må ikke bli likegyldighetens tiår

Aftenposten (meninger) | 30.12.2019

Kommentar av Jan Egeland (Flyktninghjelpen): Internasjonal lov og humanitære prinsipper er stadig under angrep. Og med voksende fremmedfiendtlighet og nasjonalistisk populisme står vi overfor en hardere kamp for å forsvare grunnleggende medmenneskelige verdier i årene som kommer.

Den farlige flokkmentaliteten

Dagbladet (meninger) | 30.12.2019

Kommentar av Morten Rostrup (lege og mangeårig feltarbeider for Leger Uten Grenser): Vi lever i en brytningstid. Det som kalles «globalisme» blir i økende grad utfordret. Men uansett hvordan vi tenker og reflekterer rundt dagens utfordringer, må vi alle være oppmerksomme på hvor lett vi påvirkes av tribalistiske ideer. Verdens ledere ser det ikke alltid som hensiktsmessig å bryte ned barrierer mellom mennesker når de søker makt eller kontroll.

Gullfunnet på rismarkene

Bergens Tidende (meninger) | 30.12.2019

Kommentar av Morten Myksvoll: Vestlege aksjonistar burde vere meir redde for at folk døyr, enn at verdas fattigaste får genmodifisert mat til å leve av.

Ord som peker fremover

Aftenposten (meninger) | 30.12.2019

Kommentar av Harald Stanghelle: I alle de nordiske land er det i 2019 registrert et utall nye sammensatte ord på «-skam». Kjøttskam, pelsskam, flyskam, cruiseskam, bilskam, oljeskam og klimaskam er noen varianter. Alle er uttrykk for økt debatt og interesse for det individuelle ansvaret vi har for å legge av oss vaner med en negativ virkning for klimaet.

Vi når ikke nullutslipp uten fossil energi

Bergens Tidende (meninger) | 30.12.2019

Kommentar av Jonny Hesthammer (tidligere professor i geologi og geofysikk ved UiB, nå CEO i M Vest Energy): Hvorfor kan vi ikke bare fase ut olje og gass? Svaret ligger i vår avhengighet av den fossile energien som i dag dominerer verdens energitilførsel.

Til vår nye oljeminister: Oljebransjen må omstilles, ikke utvikles

Aftenposten (meninger) | 30.12.2019

Debatt av Haakon Riekeles (Samfunnsøkonom i Civita): Vår nye olje- og energiminister, Sylvi Listhaug (Frp), skriver i en kronikk i Aftenposten 23. desember om 50 års oljeeventyr. Kronikken gir en god beskrivelse av alt oljen har betydd for landet vårt de siste tiårene. Å kjenne til fortiden og å være takknemlig for det oljebransjen har gitt oss, er vel og bra. Problemet er bare at det ikke gir spesielt mye veiledning for fremtiden. Kjører man i full fart med blikket festet i bakspeilet, er faren stor for at man havner i grøften i første sving.

Klassekamp om grønn omstilling

DN+ (meninger) | 30.12.2019

Kommentar av Gunstein Skomedal (postdoktor i fornybar energi, SV-medlem) og Robin Hansson (ingeniør i fornybar energi, bystyrerepresentant for Kristiansand SV): I Norge vil det være umulig å gjennomføre det grønne skiftet ved å la de minst privilegerte ta støyten mens de rikeste får skumme fløten. Løsningen er like åpenbar som den er enkel; vi trenger en ny politikk for energi- og effektøkonomisering som alle deler av befolkningen kan dra nytte av.

Vet vi hva vi kjøper?

Nationen (meninger) | 30.12.2019

Kommentar av Marianne Doplen: Klimamerking av mat er noe som kommer om ikke så lenge, og det skulle bare mangle, for det er helt nødvendig om vi skal kunne ta bevisste valg i butikken. Egentlig er det mye vi kan tenke oss til selv; jo lengre maten har reist, jo verre er den for klimaet og miljøet. Men en merkeordning er på sin plass likevel, for de færreste tenker nok over slike ting på en travel handletur.

Julian Assange er ingen helt, men fortjener heller ikke 175 års fengsel

Aftenposten (meninger) | 30.12.2019

Kommentar av Frank Rossavik: Hvis liberale prinsipper – ytringsfrihet, rettssikkerhet – skal ha verdi, må de aller mest gjelde for ubehagelige folk som gjør ubehagelige ting. Hvis de ellers gjør noe det er verdt å forsvare, vel å merke. Julian Assange har gjort noe det er verdt å forsvare

Midtøsten 2020: Store farer, noen håp

Dagsavisen+ (debatt) | 30.12.2019

Kommentar av Roger Hercz: Året som kommer i Midtøsten vil bli preget av krig, konflikt, undertrykkelse samt enkelte spirer til håp. Spørsmålet er bare hvor – i hvilke land hvert av disse dramaene vil finne sted.

Endelig en gladnyhet for palestinerne

Dagbladet (meninger) | 30.12.2019

Kommentar av Gerd von der Lippe (professor): Endelig skal Den Internasjonale Straffedomstolen (ICC) i Haag foreta innledende undersøkelser om forholdene på disse okkuperte områdene. Det var tre respekterte Menneskerettighetsgrupper i Gaza (Det Palestinske Senter (PCHR), Al Mezan og Al-Haq organisasjoner) som kom med nyheten 20. desember på Twitter og Facebooksida til Freedom Flotilla Coalition, der Ship to Gaza Norway er med.

Mye peker i feil retning for Tyrkias president

Morgenbladet (meninger) | 30.12.2019

Kommentar av Simen Ekern: Da Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan på slutten av året fikk spørsmål fra en gruppe universitetsstudenter om hvilke statsledere han beundrer mest i dag, var svaret klart: Donald Trump og Vladimir Putin. Svaret interessant, ikke bare fordi Putin og Trump åpenbart er den type «sterke ledere» som appellerer til en autokrat som Erdogan. Det er talende fordi det går til kjernen av den balansegangen Erdogan forsøker å opprettholde i internasjonale spørsmål.

Meråker og Kina

VG (meninger) | 29.12.2019

Lederkommentar: Biblioteksjefen i Meråker, Anne Marken, gjorde det opplagte da kinesiske skiledere ved flere anledninger forlangte kontroversielle kinesiske bøker fjernet fra biblioteket hennes.

Det Greta sa

Vårt Land (verdidebatt) | 29.12.2019

Kommentar av Veslemøy Østrem: Vi trengte en jente som ser verden i svart-hvitt. I 2019 var Greta Thunberg utfordreren i eventyret om Keiserens nye klær. Hun har vært sint, rasende, fortvilet og er blitt beskyldt for å spre angst og håpløshet til barn og unge. Da hun freste mot FN-toppene i september, svarte aldrende presidenter med mobbing og hets. Noen ble bekymret for hennes mentale helse.

Vepsebolet er varmt nok nå

Bergens Tidende (meninger) | 29.12.2019

Kommentar av Frode Bjerkestrand: Årsakene til global oppvarming fortjener en opplyst debatt. Derfor kan ikke BT bidra til å spre feilinformasjon og konspirasjonsteorier.

At muslimer diskrimineres oftere enn andre er en sannhet med en rekke modifikasjoner

Nettavisen (meninger) | 29.12.2019

Kommentar av Mahmoud Farahmand: Klassekampen koker suppe på spiker og fremstiller det som om norske muslimer diskrimineres på grunn av sin religiøsitet. Dette er mildt sagt misvisende. Klassekampen forteller kunne halve historien og tar ikke med en rekke viktig nyanser.

Klimabrølet

DN (D2) | 28.12.2019

Ellen Sofie Lauritzen anmelder av «We Are the Weather»: Klimabrølet: Jonathan Safran Foer skriver rasende og ulidelig vakkert om vår tids største trussel.

1 - 30 av 4139
1 2 3 4 5 6 .... 134 135 136 137 138

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.