Klipp fra media

Filter: 2019 offmyndigheter

50 år med oljeeventyr

Aftenposten (meninger) | 23.12.2019

Kronikk av olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp): Det er lett å glemme hva funnene på norsk sokkel egentlig har betydd for oss nordmenn. Men i en tid hvor noen politikere tror vi kan stenge ned norsk olje- og gassproduksjon og samtidig bevare en velferd som andre land bare kan drømme om, er det viktig å huske på historien.

Smart bruk av data mot fattigdom (bistand)

DN+ (meninger) | 20.12.2019

Kommentar av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF): I Nepal møtte jeg småbønder som hadde tyvedoblet omsetningen etter at en liten app på smarttelefonen ga dem noe så enkelt som tilgang til værmeldingen og grønnsaksmarkedene. Det er et av flere gode eksempel på hvordan digitaliseringen kan hjelpe flere mennesker ut av fattigdom.

Mot polarisering, eller nye fellesskap?

Dagsavisen (debatt) | 19.12.2019

Kronikk av Bård Vegar Solhjell (generalsekretær i WWF, fra 1. januar 2020 leder for Norad): Er vi bekymra for eit militært angrep? Det hjelper å styrke forsvaret, sjølv om vi må ha hjelp av andre. Til og med handelen kan vi styrke gjennom avtalar med enkeltland, sjølv om det globale handelssystemet ikkje fungerer. Klimaet er derimot 100 prosent globalt. Klimapolitikk hjelper BERRE dersom mange nok land, selskap og lokalsamfunn også stiller opp.

En utenrikspolitikk for en uviss fremtid

Morgenbladet (meninger) | 13.12.2019

Debatt av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Rammene for fremtidens utenrikspolitikk kjenner ingen, men jeg mener Norge er godt rustet. Vår politikk er fundert på oppdaterte analyser, og vilje og evne til omstilling. Samtidig holder vi fast ved viktige grunnlinjer i utenrikspolitikken. Ikke ut fra tradisjonalisme, men fordi de fortsatt best sikrer Norges interesser og over tid har vist at de står sin prøve i møte med svært ulike scenarioer.

Rasisme er fortsatt et problem

Aftenposten (meninger) | 11.12.2019

Kommentar av Erna Solberg (Statsminister, H), Trine Skei Grande (Kulturminister, V), Siv Jensen (Finansminister, Frp) og Kjell Ingolf Ropstad (Barne- og familieminister, KrF): Vi ser rasistiske ytringer og negative stereotypier, holdninger og fordommer og fremlegger nå en handlingsplan.

Regjeringens rett til å ytre og ta avstand

Aftenposten (meninger) | 30.11.2019

Kommentar av statssekretær i UD Jens Frølich Holte (H): Selv om en ytring er lovlig, trenger ikke norske myndigheter å stille seg bak den. Regjeringen tar avstand fra organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norges (SIAN) handling i Kristiansand og forbeholder oss retten til å ta avstand fra andre lovlige ytringer som vi ikke er enige i.

Vi trenger ingen alternativ oljefortelling

Stavanger Aftenblad (meninger) | 28.11.2019

Debatt av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp): Så avslutningsvis til Øvrebekks påstand om gass. Gass har erstattet kull i elektrisitetsproduksjonen i blant annet USA og Storbritannia. Utslippseffekten er uomtvistelig. Samtidig vet vi at EU-landene bruker gass til mye annet enn elektrisitetsproduksjon. Dette er i bruksområder der gass er enda mer konkurransedyktig enn i el-sektoren. På lang sikt kan gass, i kombinasjon med karbonfangst og -lagring (CCS), være en nøkkel til å gjøre hydrogen til en viktig energibærer i lavutslippssamfunnet.

Norge står opp for ytringsfrihet og religionsfrihet, både hjemme og ute

VG (meninger) | 27.11.2019

Kommentar av statssekretær i Utenriksdepartementet, Jens Frølich Holte (H): Norges ambassadør til Pakistan har på vegne av norske myndigheter formidlet at for Norge er ytringsfriheten et grunnleggende prinsipp.

Globaliseringen utfordrer kristne og vestlige verdier

Vårt Land (verdidebatt) | 25.11.2019

Kommentar av Siv Jensen (Partileder i Frp og finansminister): Selv om det er mye positivt med globalisering, betyr en mer åpen verden at vi i større grad enn tidligere må stå opp og forsvare våre grunnleggende verdier som Norge har vært tuftet på gjennom flere hundre år. Jeg mener det er viktigere enn noen gang å forsvare de vestlige og kristne verdiene våre, fordi globaliseringen utfordrer disse.

Nei, jeg prøver ikke å hemmeligholde noen norsk klimaplan

Nationen (meninger) | 22.11.2019

Kommentar av klima- og miljøminister Ola Eøvestuen (V): EUs medlemsland skal levere klima- og energiplaner. Til sammen skal disse planene gi en status på hvordan EU ligger an til å nå sine felles europeiske mål for klima og energi. Avtalen mellom EU og Norge omfatter bare klimamålet, ikke EUs energimål og regelverk. Derfor skal ikke Norge levere en integrert energi- og klimaplan.

Mer energi - lavere utslipp

Nettavisen (meninger) | 16.11.2019

Kommentar av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp): Det er gitt et løfte om energi til alle. Samtidig har nesten én milliard mennesker fortsatt ikke tilgang til elektrisitet. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og begrense klimaendringene. Felles for mange av de 17 målene er at de krever økt tilgang på energi.

Vi kan aldri ta friheten for gitt

Bergens Tidende (meninger) | 09.11.2019

Kommentar av statsminister Erna Solberg (H): En hel generasjon har vokst opp etter Berlinmurens fall for 30 år siden. En mur som i flere tiår hadde delt Europa. Det var dette Europa jeg ble født inn i.

Regnskogene er ikke «verdens lunger», de er viktigere enn som så

Stavanger Aftenblad (meninger) | 08.11.2019

Kommentar av Jon Lomøy (direktør i Norad): Skal vi løse verdens klimautfordringer, må vi bevare verdens regnskoger. «Avsløringene» av gamle bilder og slurvete begrepsbruk må ikke føre til at vi mister det viktigste budskapet av syne.

Kalde vinder og åpne dører

Morgenbladet (meninger) | 01.11.2019

Debatt av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (Krf): Henrik Thune er mer oppdatert på hundre år gamle værmeldinger enn på KrF og Solberg-regjeringens utviklingspolitikk. All ekstrem fattigdom i verden skal utryddes innen 2030. Det er dét som er målet for vår utviklingspolitikk. Bare de mest moderne og effektive virkemidlene er gode nok hvis vi skal ha håp om å lykkes. Derfor oppdaterer vi verktøykassen fortløpende.

Klarer vi ikke målene, blir det straff fra EU

Dagbladet (meninger) | 29.10.2019

Debatt av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V): Det stemmer likevel ikke, som SVs Lars Haltbrekken og Audun Lysbakken framstiller det i et innlegg 21. oktober og MDGs Arild Hermstad uka før, at ingenting har skjedd siden Solberg-regjeringen overtok i 2013. Etter at regjeringen overtok, peker endelig viktige trender i riktig retning, og vi legger rammer som skaper forutsigbarhet om at utslippene skal fortsette å gå ned – raskt.

Norges innsats mot skadelige skikker styrkes

Vårt Land (verdidebatt) | 15.10.2019

Kommentar av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF): Før helgen presenterte regjeringen en ny strategi mot skadelige skikker. Den handler om arbeidet mot barneekteskap, kjønnslemlestelse av jenter og preferanse for sønner. Disse skikkene bidrar til å forsterke ulikhetene mellom kjønnene og gjør det vanskelig å sikre jenter og kvinner utdanning, helse og deltakelse i samfunns- og ­arbeidslivet. Gjennom å etablere et rammeverk for å måle resultat­oppnåelse, vil vi se om utviklingen går rett vei.

Et klimaoffensivt utviklingsbudsjett

Vårt Land (verdidebatt) | 09.10.2019

Kommentar av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF): Zero og enkelte andre kritiserer i Vårt Land 8. oktober regjeringen for å redusere satsingen på fornybar energi med 255 millioner kroner. Forhistorien her er at regjeringen har doblet støtten til dette feltet i løpet av de to siste årene til over 1,14 milliarder kroner. I tillegg jobber vi nå med en satsing på garantiordninger, som senker risikoen og dermed gjør det enklere å investere i fornybar energi i fattige land. Samtidig er vi i sluttfasen av arbeidet med en ny strategi for fornybar energi i utviklingspolitikken.

Kallmyr om IS-fremmedkrigerne: Ikke et politisk spørsmål

VG (meninger) | 05.10.2019

Debatt av justis- og innvandringsminsiter Jøran Kallmyr (Frp): Debatten om de norske IS-fremmedkrigerne og hvorvidt de skal straffeforfølges i Norge kan gi et inntrykk av at dette er et politisk spørsmål. Det er det ikke.

En blå og bærekraftig åker

Nationen (meninger) | 03.10.2019

Debatt av fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp): Lise Bergan stiller i sitt innlegg «Byttet bort kua – fikk havvind igjen» spørsmål ved at havvind får mer oppmerksomhet enn sjømat. Det er ikke overraskende. I 2014 konkluderte FNs matsikkerhetskomité nettopp med at sjømatens rolle for matsikkerhet og ernæring får for lite oppmerksomhet.

Handel sikrer våre nasjonale interesser

DN+ (meninger) | 19.09.2019

Debatt av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H): I sin kronikk «Naiv frihandel eller nasjonal kontroll» argumenterer senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum for at norsk handelspolitikk går på tvers av norske sikkerhetsinteresser (DN 6. september). Det kan ikke stå uimotsagt.

Kan ikke bruke Equinor til å presse Brasil

DN+ (meninger) | 14.09.2019

Kommentar av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H): Brasil kan ikke fri seg fra det ansvaret de har for å verne om den betydning regnskogen har for biologisk mangfold på kloden. Frihandelsavtalen støtter opp om vårt mål om å fremme bærekraftig handel, også med landbruks- og skogprodukter. Partene forplikter seg også til å gjennomføre forpliktelsene som følger av FNs klimakonvensjon og Parisavtalen. Bolsonaro har tidligere uttrykt skepsis overfor Parisavtalen. Nå er han også forpliktet til å oppfylle den gjennom frihandelsavtalen med EU og Efta.

Hvorfor holder du barnebarna for narr?

Bergens Tidende (meninger) | 04.09.2019

Debatt av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp): Des Bouvrier kommer inn i rekken av flere som vil gi oljearbeideren dårlig samvittighet. Hun stempler urettmessig dem i kjeledress som nærmest kriminelle og ansvarlige for at verden går under dersom de ikke finner seg noe annet å drive med. Det er helt uakseptabelt.

Situasjonen i Middelhavet krever langsiktig europeisk løsning

NRK ytring | 04.09.2019

Kronikk av utenriksminister Ine Eriksen Søriede (H) og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp): En europeisk løsning bør ikke føre til at flere legger ut på den farefulle ferden over Middelhavet. Det må også lages et system der migrantene som plukkes opp i Middelhavet hurtig blir vurdert for avdekke om de har beskyttelsesbehov, behov for et annet oppholdsgrunnlag eller om de skal returneres fordi de ikke har krav på beskyttelse.

Har rett til å bli hørt om vindkraft

Nationen (meninger) | 02.09.2019

Kommentar av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp): Vindkraftutbyggingen her til lands opptar mange om dagen. Selv om de fleste av oss ser verdien av lønnsom og utslippsfri fornybar energiproduksjon, er det forståelig at mange ikke ønsker vindparker nær seg. Det må vi ta hensyn til når ny vindkraft skal bygges ut. Jeg mener derfor det er riktig å se nærmere på deler av vindkraftpolitikken vår, slik at vi på bedre måte kan sikre at utbygginger skjer til gode for både lokalsamfunn og storsamfunnet.

Norge prioriterer fortsatt kampen for kvalitetsutdanning for alle

Vårt Land (verdidebatt) | 30.08.2019

Debatt av utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF): Redd ­Barna etterlyser i Vårt Land et tydeligere norsk lederskap fra Norge på ­global ­utdanning. Jeg er glad for at Redd ­Barna anerkjenner Norges betydelige bidrag for å styrke retten til utdanning. Det er likevel grunn til å minne om at å være en global leder for ­utdanning, handler om mer enn pengene vi ­bevilger over bistandsbudsjettet. Lederskap handler vel så mye om å bygge brede partnerskap og å stå for våre verdier. Dette er avgjørende for å oppnå bærekraftsmål 4 om kvalitetsutdanning for alle innen 2030.

Norsk industri + grønt skifte = sant

Klassekampen+ (meninger) | 19.08.2019

Kommentar av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H): Det har falt Ap tungt for brystet at jeg poengterer at det er en borgerlig regjering som leverte den første industrimeldingen på 30 år, og at norsk industri nå er full av optimisme. Samtidig underspiller Ap de store endringene som allerede er i gang i norsk industri for å lede an i det grønne skiftet og få ned klimautslippene – tiltak som regjeringens politikk støtter opp under. Det passer ikke med det dystre bildet Aps Terje Aasland tegner opp.

Kina er godt kjent med våre standpunkter

Aftenposten (meninger) | 13.08.2019

Debatt av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Harald Stanghelle etterlyser i Aftenposten 2. august klarere tale om Hongkong og menneskerettighetssituasjonen i Kina. Jeg er enig i at det er anledninger der et stille diplomati skal og må gi lyd fra seg, og det gjør det. Fremme av menneskerettighetene er med oss i all vår kontakt med andre land, også Kina. Stanghelle kunne derfor med fordel ha lagt til at regjeringen ved flere anledninger den siste tiden har uttrykt vår bekymring over menneskerettighetssituasjonen i Kina.

Norge er pådriver for skjerpede klimakutt i EU

DN+ (meninger) | 31.07.2019

Debatt av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V): en ellers utmerket kronikk i DN 26. juli skriver seniorrådgiver Anne Therese Gullberg i Kruse Larsen og Marianne Aasen ved Cicero at «regjeringen har vært klar på at et skjerpet klimamål i EU ikke vil gjelde automatisk også for Norge». Dette er ikke riktig. Regjeringen arbeider aktivt for at EU skal heve sitt klimamål til 55 prosent utslippskutt innen 2030.

Muslimhatet

Vårt Land (verdidebatt) | 25.07.2019

Kommentar av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H): Muslimhat er en sikkerhetstrussel. På samme måte som politisk terror fra høyreekstreme, ytterliggående venstrekrefter eller radikale og voldelige islamister.

Internasjonalt skattesamarbeid er en forutsetning for å bekjempe fattigdom

Stavanger Aftenblad - UD (meninger) | 20.07.2019

Debatt av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF): På lederplass onsdag 17. juli kalles regjeringens støtte til FNs arbeid for bedre internasjonalt skattesamarbeid og større skatteinntekter for utviklingsland naivt. Jeg er enig i at regjeringens ambisjoner er høye. Det er jeg stolt av. Det trengs nemlig enorme ressurser for å nå bærekraftsmålene. 90 prosent av disse ressursene må komme fra landene selv. For å opprettholde et minimum av grunnleggende tjenester til befolkningen, må skatteinngangen utgjøre minst 15 prosent av brutto nasjonalprodukt.

1 - 30 av 62
1 2 3

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.