Klipp fra media

Filter: 2020 debatt

På tide med revisjon av debattformatene

Dagsavisen (debatt) | 23.09.2020

Kommentar av Hedda Langemyr (daglig leder i fagplattformen utsyn - forum for utenriks og sikkerhet): NRK er i en særstilling her og kan fungere som et flaggskip for både mer opplyst dialog og debatt. Det fordrer at debattformatene tar mål av seg å overgå debattene som florerer på sosiale medier og tilbyr mer kontekst. Verden er mer uoversiktlig og komplisert enn på lenge, rikskringkastingen burde som ledd i sitt opplysningsarbeid i større grad formidle noen av disse komplekse sammenhengene. Folk er ikke så dumme som vi tror!

Vi vil ha svar, NRK!

Klassekampen+ (meninger) | 23.09.2020

Kommentar av Jan P. Hammervold (Ship To Gaza): Ship to Gaza Norway har gjennom flere annonser i Klassekampen dokumentert NRKs forvridde og feilaktige dekning av Israels daglige overgrep mot palestinerne i Gaza. Inkompetansen formelig løper løpsk i NRKs utenriksavdeling. Ser de ikke, eller vil de ikke se? Er det en bevisst og villet politikk for å støtte korrupsjonstiltalte Netanyahu? Jeg vet ikke hva som svir mest for en som i årevis har hatt ubetinget tillit til NRKs dekning av Midtøsten. Jeg tror jeg foretrekker inkompetansen, det svir minst.

Ingen nedrustning uten kjernevåpenstatene

Aftenposten (meninger) | 23.09.2020

Debatt av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): I en kronikk og et opprop i Aftenposten 21. september tas det til orde for at Norge bør slutte seg til Forbudstraktaten mot kjernevåpen. Regjeringen deler forfatternes mål: En verden uten kjernevåpen. Om vi skal nå dette målet, er det nødvendig å engasjere landene som har kjernevåpen. Traktaten om forbud mot kjernevåpen gjør ikke dette.

Omdømmerisikoen for både Norge og Equinor bør tas opp til bred diskusjon

E24 (meninger) | 23.09.2020

Kronikk av Arne Wiig (Seniorforsker, Chr. Michelsens Institutt), Rune Jansen Hagen (professor ved Universitetet i Bergen) og Ivar Kolstad (førsteamanuensis ved NHH): Det er avdekket at Equinor ikke har sørget for mekanismer som sikrer byggingen av et tiltenkt forskningssenter i regi av statsoljeselskapet Sonangol, og at det også er bevilget store summer til ubundne formål, uten at Equinor vet hva som har skjedd med pengene. Til sammen utgjør overføringene til Sonangol over 700 millioner kroner. Debatten er viktig fordi Angola er et eksempel på et land som er rammet av den såkalte ressursforbannelsen. Til tross for rike olje- og diamantforekomster, er den økonomiske veksten negativ, fattigdommen høy og befolkningens helse skral.

EUs klimaambisjoner gir norske konkurransefordeler

E24 (meninger) | 23.09.2020

Kommentar av Hilde Merete Aasheim (Konsernsjef Hydro): EU skal styrke fremtidsrettet industri og prioritere klimavennlig produksjon. Norsk industri står klar til å levere, men vi trenger drahjelp fra en offensiv norsk industripolitikk som utnytter våre fornybarressurser.

En risk vi må ta

Stavanger Aftenblad (meninger) | 23.09.2020

Lederkommentar: At den norske staten igjen satser store penger på CO2-lagring, er helt riktig.

Karbonlageret på Kollsnes er historisk

Bergens Tidende (meninger) | 23.09.2020

Lederkommentar: Regjeringas vedtak om å finansiere karbonfangst og lagring er Noregs viktigaste bidrag for å få ned klimautsleppa i Europa.

Et spark til Oslo

Dagsavisen (debatt) | 23.09.2020

Lederkommentar: Regjeringen jubler entusiastisk over milliardbevilgningene til Norcems sementfabrikk i Brevik. Fabrikken har fått grønt lys for å gå videre med planene om fangst og lagring av CO2. Det snakkes ikke så høyt om at Fortum Oslo Varmes prosjekt på Klemetsrud er satt på vent.

Det stinker penger av fornybar energi

DN+ (meninger) | 23.09.2020

Kommentar av Terje Erikstad: De råeste finansfolkene i Norge kaster seg inn i den grønne finansboomen. Kapitalmarkedene belønner fornybar energi, men fordømmer olje og gass.

Vindkraft i løse lufta

Klassekampen+ (meninger) | 23.09.2020

Debatt av Anders Skonhoft (professor i samfunnsøkonomi): I kronikken min om norsk vindkraft 8. september hevdet jeg at ny vindkraft ikke er nødvendig for å sikre framtidig energiproduksjon i Norge. Jeg skrev at utbyggingen så langt har foregått planløst, og at naturhensyn har blitt helt neglisjert. Det har blitt lagt vekt på bedriftsøkonomi, mens samfunnsmessige vurderinger og samfunnsøkonomi har betydd lite for Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) og de politiske myndigheter.

«Klimaaktivister» – her er sannheten

VG (meninger) | 23.09.2020

Kommentar av stortingsrepresentant Jon Georg Dale (Frp): I et forsøk på å ramme kritisk infrastruktur midt under en pågående pandemi tok aktivistene til orde for å legge ned oljenæringen og en rekke andre industriarbeidsplasser, og oppfordret politikere til å «fortelle sannheten». La meg gjøre et forsøk på det siste. For sannheten er den at verden i overskuelig fremtid vil trenge olje og gass, slik at stadig flere mennesker som er langt mindre privilegerte enn norske klimaaktivister utstyrt med siste versjon av iPhone og offentlige velferdsgoder, kan løftes ut av fattigdom og elendighet.

Hvorfor skal vi bry oss om Moria?

Aftenposten (meninger) | 23.09.2020

Kommentar av Katrin Glatz Brubakk (Barnepsykolog, Leger Uten Grenser): Jeg har vært i Moria åtte ganger og sett på nært hold hvordan barn har begynt med selvskading som følge av uroen og usikkerheten de lever i. Jeg har holdt hendene til skjelvende tiåringer som vil dø fordi de ikke orker være redde lenger. Det er klart det gjør inntrykk. Det gjorde det også da jeg møtte lignende historier da jeg jobbet i Egypt og i Kongo. Den store forskjellen er at dette skjer i Europa.

Karikatur og krise

Klassekampen+ (meninger) | 23.09.2020

Debatt av Ingrid Vik (religionshistoriker og spesialrådgiver i Utsyn – Forum for Utenriks- og Sikkerhetspolitikk): Vebjørn Selbekk skriver i en respons den 19. september på min kommentar fra 17. september at tidligere utenriksminister Støres håndtering under karikaturstriden i 2006 ikke roet ned konflikten, men tvert imot bidro til å helle bensin på bålet. Det er ikke vanskelig å være enig med Selbekk i at deler av kritikken mot Støres håndtering var betimelig og også nødvendig. Mitt innlegg handlet imidlertid om at UDs arbeid, under ledelse av Støre, også bidro til effektiv krisehåndtering ute i verden.

Det nye palestinaspørsmålet

Klassekampen+ (meninger) | 23.09.2020

Kommentar av Ingjerd Schou (medlem av Stortingets utenrikskomité for Høyre): Midtøsten er ofte en region kjennetegnet av konflikt, lidelse og uro. Én ting har like fullt hittil vært stabil: Konflikten mellom Israel og flere av sine arabiske naboland, med bakgrunn i det uløste palestinske spørsmålet. Det er derfor svært interessant at dette er i ferd med å endres nå.

Vi jobbar for ei naturvenleg omstilling

Bergens Tidende (meninger) | 22.09.2020

Debatt av Per Hanasand (styreleiar Den Norske Turistforening), Silje Lundberg (leiar Noregs Naturvernforbund), Helene Ødven, (talsperson DNT Vest og dagleg leiar Bergen og Hordaland Turlag) og Synnøve Kvamme (fylkessekretær Naturvernforbundet Hordaland): I BT 12. september spør Olav Bruvik kva Den Norske Turistforening og Naturvernforbundet vil i klimasaka. Det korte svaret til Bruvik er at vi jobbar for ei naturvenleg omstilling til eit fornybart samfunn. Intakt og urørt natur er ein avgjerande reiskap i klimakampen, i innsatsen for naturmangfaldet og i arbeidet for å sikre økosystemtenestene. Utan ein fungerande natur har vi ingenting å stille opp med mot klimaendringane

Gi oss et hyrdebrev!

Klassekampen+ (meninger) | 22.09.2020

Kronikk av Elisabet B. Breen (mormor, teolog og medlem i Besteforeldrenes klimaaksjon): Kjære biskoper! Stadig flere sliter med å forholde seg til virkeligheten: en global krise av uante dimensjoner. Gi oss et hyrdebrev om kirken og økokrisa som er kort nok til å leses i en gudstjeneste. Slagkraftig nok til å spikres på kirkedøra. Inderlig nok til å bore seg dypt ned og strekke seg langt ut. Ledere av kirken, led oss!

Starten på det omvendte oljeeventyret

Dagbladet (meninger) | 22.09.2020

Kommentar av Geir Ramnefjell: Norges største, grønne industrisatsing – karbonfangst- og lagring, er ikke science fiction. Snarere tvert imot.

Tenk å være så heldige

NRK nyheter | 22.09.2020

Kronikk av Lars Nehru Sand: Å putte 16 milliarder kroner inn i svart hull kan vise seg å bli det mest lønnsomme og klimagunstige Norge har gjort noensinne. Bra for kloden, også for oss selv, da!

Er dette et politisk linjeskift?

Dagsavisen (debatt) | 22.09.2020

Kommentar av Ed Brown (Stefanusalliansen): Vi skulle så gjerne sett at Høyre sa tydelig fra om at trosfriheten internasjonalt er under bekymringsfullt press.

I skyggen av korona

Klassekampen+ (meninger) | 22.09.2020

Kronikk av Tore Linné Eriksen (historiker og professor emeritus i utviklingsstudier ved Oslomet): I kjølvannet av covid-19-pandemien kan én million flere afrikanere dø av malaria eller aids.

Åpent brev til støtte for FN-traktaten som forbyr atomvåpen

Aftenposten (meninger) | 21.09.2020

Kommentar av 55 tidligere internasjonale ledere: Det finnes ingen kur for atomkrig. Forebygging er vår eneste valgmulighet.

Vi kan ikke overlate denne risikoen til våre barn og barnebarn. Forby atomvåpen nå!

Aftenposten (meninger) | 21.09.2020

Kronikk av Kjell Magne Bondevik, Thorbjørn Jagland, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Eldbjørg Løwer, Knut Vollebæk og Bjørn Tore Godal: Atomvåpen er forferdelige våpen som truer menneskeheten. De bør, i likhet med kjemiske og biologiske våpen, avskaffes. Hvis de blir benyttet, kan konsekvensene bli katastrofale. De forsvares med at de skal være avskrekkende. Men hvor avskrekkende er våpen som ikke skal brukes? Nytteverdien av kjernefysisk avskrekking er tvilsom, mens risikoen er enorm. Fortsetter vi å satse på kjernefysisk avskrekking, kan det ende med at atomvåpen blir brukt. Uansett hvor i verden det skjer, vil konsekvensene bli globale. Ingen kan lukke øynene for dette lenger. Vi kan ikke overlate denne risikoen til våre barn og barnebarn.

Matprodusentens tidsalder

Nationen (meninger) | 21.09.2020

Kommentar av Andrew P. Kroglund (kritiker og skribent): Ren og rettferdig mat og mer vekt på økologisk produksjon er fremtidens melodi. Matprodusenter her til lands vil derfor bli enda viktigere aktører enn før i klimaendringens tid.

Den grønne pengebølgen

Dagbladet (meninger) | 21.09.2020

Kommentar av Geir Ramnefjell: Den utviklingen vi nå ser, la oss kalle det «den grønne pengebølgen», øker kraftig sjansene for at verden vil nå klimamålene. Det endelige beviset? I sommer kunngjorde Jan Petter Sissener at hans fond skal satse hardere på bærekraftige investeringer. Når til og med fossiler tar den grønne bølgen er det ingen som vil la være å kaste seg på.

Lite folkevennlig kristenparti

NRK ytring | 21.09.2020

Kronikk av John Harald Bondevik: For meg er det umulig å støtte et parti i en regjering som ikke får gjort mer. Som skryter av at vi skal hente 50. Femti! Under andre verdenskrig slapp nærmere femti tusen norske flyktninger inn i Sverige. Tenk om de skulle stengt grensene etter femti. Og skrytt av hva de fikk til. Femti! Jeg skammer meg.

1 - 30 av 2794
1 2 3 4 5 6 .... 90 91 92 93 94

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.