Klipp fra media

Filter: 2020 offmyndigheter

Ingen nedrustning uten kjernevåpenstatene

Aftenposten (meninger) | 23.09.2020

Debatt av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): I en kronikk og et opprop i Aftenposten 21. september tas det til orde for at Norge bør slutte seg til Forbudstraktaten mot kjernevåpen. Regjeringen deler forfatternes mål: En verden uten kjernevåpen. Om vi skal nå dette målet, er det nødvendig å engasjere landene som har kjernevåpen. Traktaten om forbud mot kjernevåpen gjør ikke dette.

Vi vil ha et sterkere nordisk samarbeid i et sterkere FN

Aftenposten (meninger) | 20.09.2020

Kronikk av Mette Frederiksen (DK), Sanna Marin (FIN), Erna Solberg (NO), Stefan Löfven (SVE) og Katrín Jakobsdóttir (IS): Årets generalforsamling markerer at De forente nasjoner nå feirer 75 år. Behovet for multilateralt samarbeid har aldri vært viktigere for å sikre en bærekraftig og rettferdig fremtid for alle. Økt polarisering innad i og mellom stater er både dypt bekymringsfullt og svært alvorlig. Det blir stadig tydeligere at progressive land må føre an og ta større ansvar for å beskytte det multilaterale systemet. De nordiske landene ønsker å jobbe tettere sammen innenfor FN, og vi er rede til å ta ansvar sammen med EU og andre likesinnede aktører fra hele verden.

Leverer store ord men lite resultater

Dagbladet (meninger) | 17.09.2020

Debatt av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og bystyrerepresentant i Oslo i Marit Kristine Vea (V): Andrew P. Kroglund spør i Dagbladet 10. september om regjeringen «vil Oslo til livs» fordi det ikke er fattet en statlig investeringsbeslutning for karbonfangst ved Oslos energigjenvinningsanlegg. Han spekulerer i om «regjeringen er redd for å gi byrådet i Oslo en storseier, som vil føre Oslo til topps i internasjonal klimasammenheng». Ingen av delene har rot i virkeligheten. Vårt viktigste oppdrag som politikere er å stanse klimaendringene, og fra regjeringen legger vi aktivt til rette for at byene skal lykkes i klimapolitikken.

Noreg held fram med sin innsats i Hellas

Bergens Tidende (meninger) | 15.09.2020

Debatt av statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Hilde Barstad (H): Den norske innsatsen for barna i Moria er skammeleg, skriv Morten Myksvoll i BT 9. september. Myksvoll omtalar dei 50 som no skal relokaliserast, som om det er alt Noreg gjer. Det gir eit svært ufullstendig bilete av Noregs omfattande innsats i Hellas.

Norge - en internasjonal klimadiplomat

E24 (meninger) | 05.09.2020

Kommentar av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Etter at det ble nytt flertall i 2013 har klimapolitikken blitt skjerpet kraftig. Nå går utslippene ned. Foreløpige tall for 2019 viser at utslippene nå er lavere enn i 1990. Vi ligger an til å nå klimamålet for 2020, noe som ble sett på som en umulighet i 2013. Og Norge tar et globalt ansvar for å kutte klimagassutslipp som langt overgår utslippene i Norge. Vi bevarer regnskog, vi er en av de største giverne til FNs grønne klimafond og fremmer fornybar energi internasjonalt. Slik jobber en ekte klimadiplomat.

Vi skal ta hensyn til naturen, men noen ulemper må vi tåle

Stavanger Aftenblad (meninger) | 04.09.2020

Debatt av olje- og energiminister Tina Bru (H): Knut Sellevolds innlegg den 26. august «Gi urørt natur rettsvern» tar opp viktige temaer. Jeg deler hans intensjon om å ta vare på naturen for kommende generasjoner. Likevel er det nødvendig å nyansere noe av det som kommer fram i innlegget.

Feilaktige påstander om norsk Kina-politikk

Dagbladet (meninger) | 02.09.2020

Debatt av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Kinesiske myndigheter er godt kjent med hva som er Norges syn. Det er overraskende at Dagbladet ikke ser ut til å være kjent med det.

Vi står sterkast saman

Dagsavisen (debatt) | 27.08.2020

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (direktør i Norad): Vil globale fellesløysingar vinne over vaksinenasjonalisme?

Ingen er trygge før alle er trygge (Covid 19)

Vårt Land (verdidebatt) | 26.08.2020

Kommentar av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF): Norge først?’ spurte programleder Fredrik Solvang. Lederen i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum svarte: «Det er jo vår jobb.» Ja, det er vår jobb å sikre at vaksine til den norske befolkningen. Men, det er også vår jobb å sørge for en rettferdig fordeling av denne vaksinen. Viruset har vist oss at det ikke er et oss og et de. Det er vi. Da holder det ikke med en «Norge først»-holdning, vi må bidra til at helsepersonell og særlig utsatte grupper i både rike og fattige land får tilgang til den beskyttelse som en vaksine gir

Verda er blitt rikare, men meir ufri

Stavanger Aftenblad (meninger) | 25.08.2020

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (direktør i Norad): Dei siste tiåra har verda blitt markant rikare – og opplevd ei markant svekking av menneskerettar og demokratiske institusjonar. Dette er globale økonomiske og demokratiske trendar.

Norge har oppfordret Bahrain til å avskaffe dødsstraff

Aftenposten (meninger) | 11.08.2020

Debatt av statssekretær i UD Ingvild Stub (H): Som Alsabeehg skriver, arbeider regjeringen mot dødsstraff. Menneskerettigheter er en integrert del av norsk utenrikspolitikk, og vi har gjentatte ganger oppfordret Bahrain til å avskaffe dødsstraff og etterleve sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Dette gjør vi både i multilaterale fora, som FNs menneskerettighetsråd, og bilateralt.

Grønn verdiskaping bygger fremtidens næringsliv

Adresseavisen (meninger) | 08.08.2020

Kommentar av statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Lucie Sunde-Eidem (V): Norge har de beste forutsetningene for å skape verdens grønneste industri og arbeidsliv. Utslippene er på vei ned og jobbene på vei opp, men omstillingen har fortsatt bare så vidt begynt. Likevel er det all grunn til å være optimistiske. Det er en fantastisk grønn driv i Norge, og det er svært gledelig å se at stadig større deler av næringslivet snur seg mot grønnere verdiskaping.

Norge skal hjelpe Libanon

Aftenposten (meninger) | 07.08.2020

Kommentar av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Norge har i mange tiår vært en sterk støttespiller for Libanon. I tillegg til 470 millioner kroner vi allerede har bevilget til Libanon i år, setter regjeringen av inntil 25 millioner kroner for å kunne hjelpe i denne akutte fasen. Vi har fått en forespørsel fra Libanon om å sende medisinsk utstyr fordi flere sykehus og medisinske lagre ble ødelagt i eksplosjonen. Norge vil derfor sende ca. 40 tonn medisinsk utstyr til Libanon så raskt det lar seg gjøre, for å kunne behandle de som er skadet.

Hun bestemmer!

VG (meninger) | 14.07.2020

Kommentar av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) og Tor-Hugne Olsen (daglig leder, Sex og Politikk): I dag, 11. juli, er FNs internasjonale befolkningsdag. På denne dagen ønsker vi å rette fokus på verdens befolkning, på fattigdom og på reproduktiv helse. Vi vil løfte fram behovet for bedre tilgang til helsestasjoner og økt tilgang til prevensjonsmidler i alle land. I år er dagens markering ekstra spesiell. Det er nemlig 30 år siden dagen ble markert for første gang. Samtidig gjør coronapandemien markeringen ekstra viktig i år.

En tydelig stemme

Klassekampen+ (meninger) | 02.07.2020

Debatt av Audun Halvorsen (statssekretær, UD): I et innlegg 30. juni går Hoda Imad fra AUF til angrep på regjeringens midtøstenpolitikk. Imads bekymring for konsekvensene av en eventuell israelsk anneksjon av deler av Vestbredden er berettiget, og deles av regjeringen. Det er samtidig misvisende å hevde at Norge ikke reagerer på brudd på folkeretten og menneskerettighetene.

Særinteresse kan du vere sjølv

NRK ytring | 30.06.2020

Replikk av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Ola Borten Moe tek grundig feil når han meiner at grøne satsingar er «svada», og at framtida ligg i olje og gass.

Strengere vindkraftpolitikk

Dagsavisen (debatt) | 26.06.2020

Kommentar av olje- og energiminister Tina Bru (H) og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Vindkraft på land har fått mye oppmerksomhet det siste året og vekker sterke følelser hos mange. Nettopp derfor er det viktig at vi har en vindkraftpolitikk som blir forstått og som gir forutsigbare rammer for de som blir berørt. På få år har mye endret seg innen vindkraft.

En strengere vindkraftpolitikk framover

Nationen (meninger) | 25.06.2020

Kommentar av klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) og olje- og energiminister Tina Bru (H): Vi må roe ned vindkraftdebatten – og vi må roe ned utbyggingen.

Store muligheter for hydrogen

Stavanger Aftenblad (meninger) | 18.06.2020

Kommentar av olje- og energiminister Tina Bru (H): Skal vi løse klimautfordringene må vi jobbe bredt. Hydrogen gir store muligheter for å redusere CO₂ utslipp i fremtiden.

Der nøden er størst

Dagsavisen (debatt) | 16.06.2020

Kommentar av utenriksminister Ine M. Søreide Eriksen (H): Verdens oppmerksomhet er rettet mot innsatsen for å stoppe videre spredning av covid-19. De ofte dramatiske tiltakene berører alle deler av samfunnet i alle land. Dette gjelder også for humanitære aktører. FN, Røde Kors, frivillige organisasjoner og landene selv gjør en formidabel innsats med å svare på utfordringene som følge av pandemien.

Skog- og trenæringen er en pådriver for det grønne skiftet

DN (meninger) | 13.06.2020

Debatt av landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF): I en kronikk i DN 5. juni kritiserer Bård Harstad regjeringens koronatiltak for næringslivet. Han mener det er viktig å legge til rette for grønn omstilling. En av de fem bærebjelkene i regjeringens strategi for å ta Norge ut av koronakrisen er nettopp å skape en grønn fremtid og flere grønne jobber. Da er det underlig at Harstad trekker frem skogbruket som eksempel på en næring som ikke er bærekraftig.

Når pengane ikkje kjem… (bærerkaftsmål)

Dagsavisen (debatt) | 04.06.2020

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (direktør i Norad): Nokre land har laga digitale plattformar for å hjelpe migrantar finne den beste og billigaste måten å overføre til sitt land. Å få redusert gebyra for migrantar sine pengetransaksjonar er ein del av berekraftsmåla. Under målet om å bidra til mindre ulikskap er det ei forplikting om at landa innan 2030 skal få gebyra ned til tre prosent. Dette er eitt av dei mest konkrete berekraftsmåla; 10c, faktisk.

Norge har nettopp åpnet en ny næring. Anslått verdi: 1000 milliarder. (havbunnsmineralser)

Adresseavisen (meninger) | 04.06.2020

Kommentar av olje- og energiminister Tina Bru (H): Hvorfor er denne typen metaller viktig? Fordi det er viktig for det grønne skiftet, og fordi det er viktig å finne nye forekomster av disse ressursene – spesielt sjeldne jordarter. Det vil være en mulig viktig strategisk ressurs for Norge i fremtiden. De brukes i de tingene du har i hverdagen – mobiltelefon, elbiler, batterier. Vår elektrifiserte hverdag er avhengig av at vi har tilgang til flere slike ressurser.

Proteksjonismens pris

Sarpsborg Arbeiderblad (meninger) | 02.06.2020

Kommentar av næringsminister Iselin Nybø (V) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Koronakrisen har gitt verdenshandelen en solid knekk. Dette er ikke tidspunktet for å undergrave tilliten til det det internasjonale handelssystemet. Når alle tenker på sitt, blir alle tapere. Dette er tidspunktet for å stå sammen. La oss ikke forspille den sjansen.

Historisk har idealismen gått hånd i hånd med egeninteressen

Morgenbladet+ (meninger) | 29.05.2020

Debatt av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H): Når Norge deltar i FN, forhandler fred eller påtar oss internasjonale forpliktelser, er det ikke bare for å frelse verden eller gjøre den litt bedre. Det er fordi det gir oss som et lite land en plass ved bordet, ikke minst er det viktig i forhold til vår allierte USA. Det var Bjørnstjerne Bjørnson som i Andersen fra Toten ga opphav til uttrykket «Skit i verden, leve Toten» (egentlig var det skit i Norge). Men Toten med sin internasjonale, eksportrettede industri, går det dårlig med dersom vi skiter i verden. Skal Toten leve, må vi faktisk ut i verden.

Menn må snakke mer om mensen

Bergens Tidende (meninger) | 28.05.2020

Kommentar av utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF): I en lang periode gikk verden i riktig retning. Vi løftet flere ut av fattigdom. Flere fikk tilgang til utdanning og til viktige helsetjenester. Men som utviklingsminister har jeg også hatt menneskemøter som jeg vil bære med meg gjennom resten av livet. Som da jenten fra Malawi stirret på den norske delegasjonen og fortalte om da hun hadde fått mensen for første gang.

Norske prioriteringer for medlemskap i FNs sikkerhetsråd

Aftenposten (meninger) | 24.05.2020

Kronikk av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Det er under en måned igjen til valget til FNs sikkerhetsråd. Behovet for internasjonalt samarbeid er bare blitt tydeligere under koronakrisen. Norge søker plass i Sikkerhetsrådet for å bidra til felles løsninger på felles problemer og for å bidra til internasjonal fred og sikkerhet. Per Krohgs ikoniske maleri av fuglen Føniks som stiger opp av asken etter andre verdenskrig, pryder salen til FNs sikkerhetsråd. Vi har nylig markert at det er 75 år siden slutten på andre verdenskrig.

Greenpeace gjer det beste til det gode sin fiende

DN (meninger) | 22.05.2020

Debatt av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Regjeringa har foreslått å flytte grensa for iskantsona lengre sør, og at den skal vere ei fast og føreseieleg grense for petroleumsverksemd. Det er bra for miljøet, det skaper klårleik og føreseielegheit for oljenæringa, og det er ei løysing det er politisk realistisk å få til.

Regjeringa bryr seg om miljøet

Dagbladet (meninger) | 20.05.2020

Kommentar av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Forslaget frå regjeringa om ei ny, tydeleg og fast grense for kor langt nord ved iskanten det skal setjast i gang petroleumsverksemd, er ei klar betring for miljøet. Det vil òg rydde av vegen usemja om kva grense som gjeld i dag. Den nye grensa er betre for miljøet, uansett kva tidlegare grense ein samanliknar med.

Tal som tel (bistand)

Aftenposten (meninger) | 19.05.2020

Kronikk av Bård Vegar Solhjell (Direktør, Norad): Samla norsk bistand var i 2019 på 37,8 milliardar kroner. Sjølv om vi akkurat no lever i ei tid kor milliardane fer kring oss, er nesten 38 milliardar eit stort tal. I motsetning til kva mange trur, går lite, om lag tre prosent, til myndigheitene i utviklingsland. Over halvparten av bistandsmidlane går gjennom globale kanalar som Verdsbanken, FN, store internasjonale organisasjonar og globale fond. Mykje er øyremerka til bestemte føremål som helse og utdanning. Store aktørar kan ofte få til meir enn mange små.

1 - 30 av 70
1 2 3

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.