Klipp fra media

Filter: Mars 2020 debatt

Nei, koronakrisen er ikke dødsstøtet for den liberale verdensorden

Aftenposten (meninger) | 31.03.2020

Debatt av Ciwan M. Can (PhD ved Fudan University i Shanghai): Direktør ved Fridtjof Nansens Institutt, Iver B. Neumann, og forskningssjef ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Ole Jacob Sending, mener i en kronikk i Aftenposten at effekten av koronakrisen er at Kinas hegemoni blir fremskyndet og at dette truer den liberale verdensorden. Kinas fremvekst har vært mulig innenfor denne ordenen, og det er klart at fortsatt vekst krever mer integrasjon og arbeid for dens opprettholdelse.

Korona og alle tyrannenes løgner

Dagsavisen (debatt) | 31.03.2020

Kommentar av Bjørn G. Sæbø: Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan, Victor Orbán og Donald Trump har funnet kuren mot korona­viruset. Medisinen deres er å bli de enda mer autoritære utgavene av seg selv.

Diktatorviruset

Stavanger Aftenblad (meninger) | 31.03.2020

Lederkommentar: USA går mot full nedstengning, Ungarn går mot diktatur, mens Hviterussland ikke gjør noe i kampen mot koronaviruset.

Et lite virus i en stor verden

Dagsavisen (debatt) | 31.03.2020

Kronikk av Torbjørn Færøvik: Mens viruset forårsaker sykdom og død i USA, ber de kinesiske lederne om større amerikansk velvilje. Med Trump ved roret er det tvilsomt om de får det. Når viruset er jaget på flukt, vil de gamle motsetningene tårne seg opp på ny. I første omgang krever USA «full opprydning« på de uhygieniske mat- og dyremarkedene i Kina. Amerikanske myndigheter krever også at kineserne varsler verden straks de oppdager et nytt og ukjent virus. Også denne gang brukte de altfor lang tid.

Vårherres smitteveier

Dagbladet (meninger) | 31.03.2020

Kommentar av Morten Strand: Fra Qom i Iran har religiøse skikker og konservativ teologi bidratt til spredning av corona-viruset. Også kristenheten har sine svin på skogen.

Kapitalens elektrosjokk

Klassekampen+ (meninger) | 31.03.2020

Kronikk av Åsa Linderborg (forfatter og historiker): Kapitalismen befant seg allerede i krise før korona, det meste var bare luft, men nå står vi foran et formativt øyeblikk der vi må snakke om makt og eiendom, ikke bare forbruk og fossilkapitalisme. Når døden banker på døra, kan det fundamentale spørsmålet endelig vekkes til live.

Korona, bistand og Afrika

Vårt Land+ (verdidebatt) | 31.03.2020

Kommentar av Anders Breidlid (Professor i internasjonal utdanning og utvikling, OsloMet): Det er viktig at Norge tar tilbake styringen over bistanden til det globale Sør, slik at landene blir mer robuste til å håndtere kriser som vi i dag er vitne til.

Opp på hesten!

Klassekampen+ (meninger) | 31.03.2020

Kronikk av Magnus Marsdal (leder i Manifest tankesmie): Norges strategiske dilemma er at vi må bidra til å redde klodens klima, samtidig som vi må utvikle en norsk økonomi som, per i dag, er avhengig av olje og gass. Hvordan? Dette er problemstillingen for Manifest Tankesmies utrednings- og dialogprosjekt Grønn Industri 21. Utredningen går fram til valget neste år, men store kriser akselererer historiens gang. Jeg tjuvstarter derfor med sju punkter til et industrimanifest for det grønne skiftet i koronakrisas tid.

Vi må bygge landet nå (grønt skifte)

DN+ (meninger) | 31.03.2020

Kronikk av stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV): Begrepet «grønn omstilling» har de siste årene fått et preg av å nærmest bli et forslitt uttrykk. Men gjennom det siste året har selv de mest oljevennlige stemmene i næringspolitikken sett ut til å ha innsett at Norge trenger flere ben å stå på. Men nå er det slutt på tiden da omstilling var forbeholdt festtalene. Nå må vi omstille oss på ekte. For det dummeste vi som samfunn gjør nå, er å tro at så fort pandemien er slått tilbake, så vil alt gå tilbake til normalen, og at vi vil være en oljenasjon som tidligere.

Gamle «fiender» i ny allianse!

Stavanger Aftenblad (meninger) | 31.03.2020

Kommentar av Hogne Hongset (forfatter): Strømkabelen NorthConnect til Skottland er lagt på vent, – ikke minst fordi naturvernere har stått sammen med tillitsvalgte og ledelse i industrien i kampen mot prosjektet. Alliansen kan virke overraskende, men er helt logisk!

Man kjøpslår ikke om det man må

Klassekampen+ (meninger) | 31.03.2020

Kronikk av Jesús Alcalá (jurist, forfatter og tidligere leder for Amnesty International Sverige): For Stortinget har hun ikke eksistert. En eneste gang er navnet blitt nevnt, og da i forbifarten, i et skriftlig spørsmål til utenriksministeren om utleveringen av Assange til USA. En eneste gang i løpet av de ti årene som har gått siden Manning gjorde det Nürnberg-tribunalet en gang slo fast at vi alle burde gjøre, nemlig å trosse ordre som forhindrer at krigsforbrytelser blir avslørt og påtalt.

Iran og den store fare

VG (meninger) | 31.03.2020

Kommentar av Per Olav Ødegård: Iran rammes hardt av pandemien. Alle land angripes, men noen er mer utsatt enn andre. Iran er i risikogruppen på grunn av store underliggende problemer.

Nærheten blir en utfordring

Vårt Land+ (verdidebatt) | 31.03.2020

Kommentar av Eivind Aalborg (Landdirektør i Kirkens Nødhjelp, bosatt i Etiopia): I Etiopia er det foreløpig «stille før stormen». Gatene er mye roligere enn normalt og mye aktivitet er stoppet opp. Nå gjenstår det å se om og hvordan smitten sprer seg. Foreløpig er det kun tolv personer, ifølge offisiell statistikk, som er smittet av COVID-19 i Etiopia.

Global krise uten lederskap

VG (meninger) | 30.03.2020

Lederkommentar: Slik situasjonen er nå, står Kina i en posisjon hvor resten av verden er avhengig av kunnskap, medisiner og smittevernutstyr fra landet for å håndtere katastrofen. Og ledelsen i det kinesiske kommunistparti kan samtidig stille krav om gjenytelser for å gi hjelp. Den situasjonen ville til en viss grad kunne begrenses om den vestlige verden fremdeles hadde stått under amerikansk lederskap, slik man gjorde gjennom hele Den kalde krigen og nesten frem til i dag.

Kan vi lære noe av koronakrisen?

DN+ (meninger) | 30.03.2020

Kronikk av Erik Solheim (Tidligere leder for FN Miljø - UN Environment): Krisen har vist hvor svakt FN står. En fra før totalt usynlig generalsekretær har vært om mulig enda mer usynlig. Men krisen har samtidig hamret inn at det 21. århundres kriser og teknologier er globale i natur og krever felles handling. Krisen vil tvinge frem en nytenking av de globale systemene. Vi vil se en ny globalisering. Vi er mer, ikke mindre avhengige av hverandre enn før. Konfucius sa det best: «Den som ønsker å være suksessfull, må også hjelpe andre å bli suksessfulle».

Hva kan vi lære av coronaviruset?

Dagbladet (meninger) | 30.03.2020

Kommentar av Carsten Jensen (forfatter og journalist): Vi må bare håpe på én eneste ting: At vi får tilbake verden slik den var fem minutter før viruset brøt ut. Vår eneste fremtidsvisjon skal være å vende ryggen til framtida. Bare hvis vi hengir oss til blind selvforelskelse kommer vi oss gjennom coronapandemien. Så hvordan så den ut, denne fantastiske verden vi levde i før viruset meldte sin ankomst? Danmark opplevde den varmeste januar noen sinne.

Koronakrisen krever demokratisk ledelse

Aftenposten (meninger) | 30.03.2020

Debatt av Ola Elvestuen (nestleder i Venstre): Iver B. Neumann og Ole Jacob Sending spør i en kronikk i Aftenposten om koronakrisen blir dødsstøtet for den liberale verdensorden. Koronautbruddet spiller inn i en global konkurranse mellom demokratiske og autoritære regimer. Gjennom pandemien forsøker Kina med alle krefter å posisjonere seg som en ledende verdensmakt.

Et virus med skummel sans for timing

Aftenposten (meninger) | 30.03.2020

Kommentar av Frank Rossavik: Det hersens viruset vil åpenbart ha langsiktig politisk virkning, ikke bare på pandemiberedskapen. Økonomier vil svekkes, maktforhold forskyves. Vanskeligere er det å si noe om ideenes fremtid. Vil det som nå skjer, styrke det liberale demokratiet og politikere som sverger til dets premisser, som ytringsfrihet, maktdeling og rettssikkerhet?

Åpent brev til sjefredaktør Gunnar Stavrum (Kina og Covid 19)

Nettavisen (meninger) | 30.03.2020

Skrevet av talsperson for den kinesiske ambassade i Oslo: Å beskylde Kina for ikke å være åpent og gjennomsiktig, og at vi har forårsaket spredningen av viruset, er fullstendig utenfor fakta og tvert imot sannheten. Er herr Gunnar Stavrum virkelig ikke klar over de ovennevnte fakta, eller forvrenger han sannheten med vilje?

Kan svinge seg opp igjen

Klassekampen+ (meninger) | 30.03.2020

Analyse av Peter M. Johansen: Viruskrisa kan gi varige endringer i den globale økonomien. Kina bruker sin posisjon på vei ut av krisa til å hevde seg i 5G-kappløpet.

En permanent pandemi

Klassekampen+ (meninger) | 30.03.2020

Kronikk av Erik Berg (styreleder i Habitat Norge): Forholdene i Moria finnes i flyktningleirer verden over, men ifølge FN finnes de også for 1,8 milliarder mennesker som lever under utilstrekkelige boligforhold og hjemløshet i slum. Flyktningleirer og slum har det til felles at de neglisjeres av globalt utviklingssamarbeid og humanitære stormakter som Norge. Med covid–19 kan det få apokalyptiske følger.

Er det i Norges interesse å sitte til bords med bøllene i Sikkerhetsrådet?

Aftenposten (meninger) | 30.03.2020

Kommentar av Tove Gravdal (Journalist og forfatter): Kinas og delvis Russlands innflytelse på den internasjonale arenaen er kommet for å bli. Den innflytelsen vil de med stadig større tyngde bruke til å få sin vilje igjennom, særlig i FNs sikkerhetsråd. Det gjør at om Norge blir valgt inn, blir det uhyre vanskelig å balansere mellom de rivaliserende stormaktene. Når Søreide blir konfrontert med at Norge derfor bør trekke seg som kandidat til rådet, avviser hun problemstillingen.

Fra skatteparadis til Oljefondet på 1-2-3

Klassekampen+ (meninger) | 30.03.2020

Kommentar av Halvor Fjermeros (tidligere bystyrerepresentant, Rødt i Kristiansand): Når Søreide stiller spørsmål i DN, er det vel å merke «på generelt grunnlag». Slik snakkes det i det høflige sjiktet der også skatteparadis-kritiske politikere befinner seg. Når det kommer til det konkrete, så svares det som sentralbanksjef Øystein Olsen gjør i sitt forsvar for ansettelsen: «Tangen har vært helt åpen om sine økonomiske forhold, også om at AKO-fund ltd. er registret på Caymanøyene. Dette er helt vanlig for slike forvaltningsselskaper.» Da, så.

Rike Norge må hjelpe dem som har det verst

Adresseavisen (meninger) | 30.03.2020

Lederkommentar: Norge har gjort noe. Regjeringen har bevilget over to milliarder til vaksineutvikling og har tatt initiativ til at FN oppretter et nytt fond som skal bistå de fattigste landene under koronakrisen. Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har sagt at internasjonalt samarbeid er helt nødvendig i globale kriser som denne. Det stiller vi oss bak. Alle land må bidra så godt de kan. Med tanke på verdensøkonomien, er det i de rike landenes egen interesse. Aller viktigst er det likevel å hjelpe dem som har det verst.

Lavere klimautslipp i Europa nå gir neppe vedvarende lave kvotepriser

DN (meninger) | 30.03.2020

Kommentar av Knut Einar Rosendahl (professor ved Handelshøyskolen, NMBU): Nedstengning av store deler av aktiviteten i Europa skaper store problemer for økonomien, men fører også til mindre utslipp av klimagasser. Prisen på utslippskvoter i EU har falt omtrent 30 prosent den siste måneden.

Flaggermusen fra diktaturet

Stavanger Aftenblad (meninger) | 29.03.2020

Kommentar av Jørg Arne Jørgensen (Lektor og religionshistoriker): En verdensorden i ferd med å falle. Utløst av en flaggermus fra verdens største og mektigste diktatur.

Slik vil viruset forandre verden

Dagbladet (meninger) | 29.03.2020

Kommentar av John Olav Egeland: Verden slik vi kjenner den kommer aldri tilbake. Det gjelder alt fra svekket globalisering til hverdagslivet. Her har du en skisse av hva vi kan vente oss.

Kina har ført oss bak lyset

Nettavisen (meninger) | 29.03.2020

Kommentar av Mahmoud Farahmand: Samtidig som Kina aktivt har tildekt omfanget av COVID-19 og etterhvert har brukt COVID-19 til å splitte Vesten, takker vi dem for at de tilsynelatende kommer til vår unnsetning.

Sannhetens øyeblikk

Nationen (meninger) | 28.03.2020

Kommentar av Erling Kjekstad: For er det noe som nå blir demonstrert, er det behovet for ny kurs og nytenkning. Nå ser alle hvilken gambling den enøyde satsingen på globalisering og økonomisk frislipp er. Vi ser at oppfordringer om «nasjonal dugnad» blir meningsløse dersom makthaverne på forhånd har tømt nasjonens politiske verktøykasse.

Men klassekampen trengs

Klassekampen+ (meninger) | 28.03.2020

Kronikk av Dag Seierstad (rådgiver for SVs stortingsgruppe­ og medlem av fagrådet til Attac): Det mest skremmende vi ikke veit noe om, er likevel svaret på dette spørsmålet: Hva skjer når smitten får fotfeste i de enorme slumområdene rundt storbyer i Asia, Latin-Amerika og Afrika? Der bor millioner av mennesker bokstavelig talt oppå hverandre, med helsefarlig vannforsyning og avfallshåndtering og med et helsevesen som ikke er rusta til å ta seg av dem som trenger det mest. Aller verst stilt er de millionene som har flykta fra krig og forfølgelser rundt om i verden, de som lever et slags liv i flyktningleirer i måneder og år.

1 - 30 av 322
1 2 3 4 5 6 .... 7 8 9 10 11

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.