Klipp fra media

Filter: Mars 2020 offmyndigheter

Vi trenger globalt samhold mot viruset

Dagbladet (meninger) | 26.03.2020

Kommentar av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF): Coronaviruset, klimatrusselen og konflikter grunnet fattigdom, bryr seg ikke om stengte grenser, og gjør bistand enda viktigere. Jo mer vi gjør for utvikling andre steder, desto bedre vil det være for verdens samlede evne til å møte trusler som ingen kan stenge grensene for.

Kva har ein ulovleg dyremarknad i ein ukjend kinesisk storby med oss å gjere? Alt.

Aftenposten (meninger) | 26.03.2020

Kronikk av Bård Vegar Solhjell (Direktør, Norad): Verda er full av konfliktar, men det vi har til felles, er langt sterkare. Klimaendringar, ulikskap og pandemiar er globale trugslar vi har felles interesse av å kjempe imot. Å unngå dei er fellesgode. Kampen mot dei er nedfelt i ein internasjonal plan fram mot 2030 kalla berekraftsmåla. Pengane vi brukar på det, er investeringar. «Det heiter ikkje eg, no lenger, heretter heiter det vi», siterer vi i desse dugnadstider. Vi-et og dugnaden må strekke seg lenger.

En annerledes nødhjelpsoperasjon (Norfund/bistand)

Aftenposten (meninger) | 25.03.2020

Kommentar av (Tellef Thorleifsson, CEO Norfund): Bedriftene i Norfunds portefølje står for over 300.000 direkte arbeidsplasser i Afrika, Mellom-Amerika og Sørøst-Asia. Som en ansvarlig eier vil vi gjøre vårt for at bedriftene og de ansatte kan komme gjennom krisen. Verden er i en unntakstilstand. Nå må vi handle klokt for å opprettholde næringsliv og arbeidsplasser, både i Afrika og i Norge.

Fakta skal ha makta i Norad!

Stavanger Aftenblad (meninger) | 14.03.2020

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (Direktør i Norad): Når ein startar i nytt arbeid, ligg ein gjerne litt lågt. Då eg møtte Norad for første gong før jul i fjor, gjorde eg eit unntak. Programerklæringa mi var: «Fakta skal ha makta!» Det gjorde eg ikkje berre fordi det stadig vert snakka meir om alternative fakta og falske nyhende, men fordi eg er opptatt av at det vi gjer best mogleg skal bidra til å kjempe mot fattigdom og til å skape berekraftig utvikling.

Afrika: Førebels få smitta

Dagsavisen (debatt) | 12.03.2020

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (leder i Norad): Det kan koste dyrt å vere fattig – også i møte med eit virus. Som vanleg kan det bli sårbare afrikanske land med dårlege helsesystem som vert hardast ramma.

Norge bidrar med å sikre EUs grenser

Dagbladet (meninger) | 11.03.2020

Kommentar av justis- og innvandringsminister Monica Mæland (H): Å styrke kontrollen på de europeiske yttergrensene øker kontrollen på egne grenser. I forbindelse med situasjonen på grensen mellom Hellas og Tyrkia vil Norge bistå den europeiske grensevakten.

Klimaet endrer seg. Det er løsningene vi må diskutere

Nettavisen (meninger) | 08.03.2020

Debatt av statsminister Erna Solberg (H): La meg slå fast først som sist: Klimaet endrer seg, mennesker påvirker det. Men hva vi skal gjøre med det, må vi selvsagt kunne ha ulike meninger om. Denne uken skrev Kjell-Magne Rystad en kommentar i Nettavisen hvor han tillegger meg en hel del meninger jeg ikke har. Blant annet at jeg ikke «takler folkelig protest» fordi jeg har uttalt meg kritisk om Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteri».

Norske verdier er til for å deles

VG (meninger) | 08.03.2020

Kommentar av Liebe Rieber-Mohn (direktør i IMDi): Klart det finnes norske verdier. Vi som jobber med integrering har et stort ansvar for å dele på friheten vi har kjempet fram i Norge.

Norsk klimapolitikk er god næringspolitikk

VG (meninger) | 07.03.2020

Kommentar av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og olje- og energiminister Tina Bru (H): Eit framtidsretta næringsliv i Noreg må vere med å utvikle teknologi og løysningar som reduserer utsleppa – den jobben kan vi ikkje overlate berre til utlendingar.

Ulovlig kapitalflyt, korrupsjon og Verdensbanken

Minerva (meninger) | 06.03.2020

Kommentar av utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF): Forskningsrapporten som blant annet den norske BI-professoren Jørgen Juel Andersen har arbeidet fram, viser en statistisk sammenheng mellom Verdensbankens store utbetalinger til fattige land, og overføringer av penger fra personer og selskaper i disse landene til skatteparadiser.Dette er viktig forskning som jeg både vil berømme og ønsker mer av. Å avdekke ulovlig kapitalflyt og bruken av skatteparadiser av rike eliter, er avgjørende for å kunne sette inn tiltak for å forebygge og bekjempe slike finansielle lekkasjer.

Vi har kontroll på egne grenser, også ved ny asylbølge

VG (meninger) | 02.03.2020

Kommentar av justis- og innvandringsminister Monia Mæland (H): De siste dagers utviklinger i Tyrkia og Syria har skapt usikkerhet rundt asylstrømmene til Europa. Vi vet enda ikke hva det vil si for strømmen av flyktninger og migranter til Europa og Norge, men vi følger nøye med på utviklingen. Skulle Tyrkias åpne grense føre til en stor økning av mennesker som ankommer norske grenser for å søke asyl, er vi forberedt.

1 - 30 av 11
1

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.