Klipp fra media

Filter: April 2020 debatt

Hvilket samarbeid?

Klassekampen+ (meninger) | 30.04.2020

Kommentar av Hege Skarrud (leder i Attac): Den åpne økonomien og sterke fordelingspolitikken i etterkrigstida som Jonas Gahr Støre hyller i Klassekampen 27. april, er en luksus de færreste kan nyte under dagens handelsavtaler og finanssystem. Flere land i det globale sør sliter nå med å holde samfunnskritiske institusjoner oppe å gå. Som sykehus, skole og landbruket. Støre sine uttalelser om internasjonalt samarbeid må puttes under lupen.

Tangens bruk av skatteparadiser

Vårt Land (verdidebatt) | 30.04.2020

Kommentar av Hans Morten Haugen (Dr.Jur, Professor i internasjonal diakoni, VID vitenskapelige høgskole): Det jeg og de fleste andre mener er det sentrale i spørsmålet om Nicolai Tangen er egnet som sjef i Statens Pensjonsfond Utland handler ikke om hvordan Tangen har søkt å styrke nettverket sitt, men om Tangens utstrakte bruk av skatteparadiser. I Dagsnytt 18 den 21. april var dette temaet for debatten, og Syse forsvarer Tangens handlinger, siden intensjonen ikke er å unndra seg skattebetaling i det enkelte land.

Unyansert om skatteparadis

VG (meninger) | 30.04.2020

Kronikk av Kristin Clemet (Civita): Kommentator i Aftenposten, Christina Pletten, er en av dem som har skrevet ganske unyansert om temaet i en artikkel i Aftenposten i går. La meg innlede med å si at jeg har stor respekt for det som antagelig er Plettens kilde, nemlig organisasjonen Tax Justice Network. Det er en organisasjon som, hovedsakelig finansiert av staten, arbeider for internasjonal skatterettferdighet, og demokratiske og åpne skattesystemer. Jeg tror det er et formål som alle kan slutte seg til.

Oljen er bra for det grønne skiftet

Bergens Tidende (meninger) | 30.04.2020

Kommentar av Natalia A. Golis (Fylkesvaraordfører i Vestland, MDG): Begrepet «det grønne skiftet» ble først brukt i 2012. Det er på overtid at vi kommer i gang. Når oljebransjen nå ber om krisehjelp, beregnet av Finansdepartementet til å gi staten et tap på 82 milliarder kroner for 2020 i sin helhet, er det grunn til å stille spørsmål.

Hellelands politiske forlis

Dagbladet (meninger) | 30.04.2020

Lederkommentar: Høyre-toppens analyse om forholdet mellom arbeidsplasser og miljø er ufattelig svak og grunnleggende feil.

Grønne jobber er ikke «luksus»

Aftenposten (meninger) | 30.04.2020

Lederkommentar: – De siste årene har vern fått gå foran vekst. (...) Nå har vi ikke den luksusen lenger, sa distrikts- og digitaliseringsminister Helleland, som mener Norge ikke lenger kan ofre «titusenvis av nye jobber». Dette er et underlig budskap fra et parti som har satset svært mye på å bygge en grønnere profil. Under FN-toppmøtet i New York i fjor kalte statsminister Erna Solberg klimaendringene for «en trussel mot menneskeheten». Det samsvarer dårlig med Hellelands beskrivelse av klima- og miljøhensyn som «luksus».

Olje- og leverandørindustrien trenger krisehjelp

VG (meninger) | 30.04.2020

Kommentar av Hadia Tajik (nestleder i Ap) og Bjørnar Skjæran (nestleder i Ap): Svært mye av arbeidet knyttet til fossile energikilder har overføringsverdi til fornybare industrier. Derfor trengs det handling. Arbeiderpartiet er villige til å vurdere alle tiltak som innfrir tre helt sentrale krav: De må sikre jobbene i norsk olje-, gass- og leverandørindustri. De må sikre staten inntekter. De må bidra til klimavennlige investeringer.

Utenfor vår empatiske sone

Dagsavisen (debatt) | 30.04.2020

Kommentar av Heidi Wittrup Djup (psykologispesialist, daglig leder Klinikk for krisepsykologi) og Vanja Hjelmseth (psykolog, Institutt for psykologisk rådgivning): 7500 barn lever under grundig dokumenterte kritiske forhold i Moria-leiren. Deres liv og helse er i umiddelbar fare og flere europeiske land har nå påbegynt evakueringen. Norge er imidlertid ikke blant dem. Til tross for oppfordringer fra en rekke kommuner, politiske parti, Den norske kirke, FN-organisasjoner og EU, står den norske regjering tilsynelatende handlingslammet i møte med den menneskelige lidelsen som utspiller seg i Moria.

Globalismens renessanse

Aftenposten (meninger) | 29.04.2020

Kommentar av stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (andre nestleder, arbeids- og sosialkomiteen, H): Globalismen er ikke død. Vi trenger samhandling mer enn noensinne. Men vi må fikse det som ikke fungerer.

Europas farlige nye cocktail

DN+ (meninger) | 29.04.2020

Kronikk av Asle Toje (utenrikspolitisk forsker og kommentator): Dette kan være de store følgene av koronakrisen: Sterkere stat, hyperventilerende velgere og mindre multilateralisme.

Viktigheten av vaksiner

Dagsavisen (debatt) | 29.04.2020

Kommentar av Camilla Viken (Generalsekretær UNICEF Norge): Tilstrekkelig tilgang på vaksiner for de mest marginaliserte og sårbare, er helt grunnleggende for å redusere risikoen for alle, og ikke minst samsvarer det med FNs bærekraftsmål om at ingen skal utelates.

Respiratorer for europeere, såpe for afrikanere?

Vårt Land (verdidebatt) | 29.04.2020

Kommentar av Christopher Stokes (Senior humanitærrådgiver og tidligere internasjonal generalsekretær i Leger Uten Grenser): Vi må fordømme politikk som nøyer seg med å tilby såpe til noen og høykvalitetsbehandling til andre. Vi kan ikke godta at tusenvis av covid-19-pasienter skal dø av kvelning.

Jentene glemmes i coronakrisa

Dagbladet (meninger) | 29.04.2020

Kommentar av Kari Helene Partapuoli (generalsekretær i Plan International Norge): Generalsekretæren i FN har ropt et varsku på vegne av jenter og kvinner under coronakrisen. Hjemmet kan være en slagmark, sier António Guterres. Land som Malaysia, Libanon og Kina opplever en økning av henvendelser til hjelpetjenester for voldsrammede kvinner. Når samfunnet og hverdagen brytes ned, står jentene midt i skuddlinjen. Beskyttelse av jenter i kriser er underprioritert, underfinansiert og underrapportert.

Til forsvar for Tangen

Klassekampen+ (meninger) | 29.04.2020

Kommentar av Ralph Høibakk (næringslivsleder og fjellklatrer): Navnet Cayman Island utløser et ras av negative assosiasjoner: Skattesnyteri, hvitvasking, kriminalitet. Vel, det er ikke så mange år siden banker i Sveits og Luxemburg hadde noe av det samme renommé, men det er neppe mange som i dag ville ha hevet på øyenbrynene om Tangen eller hans firma hadde hatt penger i en sveitsisk bank. Som Sveits, prøver Cayman Islands å forbedre sitt rykte. De har inngått tosidige avtaler med mange land, deriblant Norge, som gjør det mulig å unngå dobbeltbeskatning, ikke bare på lovlig vis, men basert på ordentlighet og god oppførsel.

Nicolai Tangen vil trolig tiltre som Oljefond-sjef i september. Her får han tre lekser å pugge i sommerferien

Vårt Land (verdidebatt) | 29.04.2020

Kommentar av Veslemøy Østrem: I mange tiår har diskusjonene om etikk i næringslivet handlet svært lite om etikk, mest om jus. Om ikke å bryte loven. Flere korrupsjons- og skattesaker i rettssystemet har vist hvor krevende det er faktisk å avdekke lovbrudd. Det betyr ikke at selskaper nødvendigvis har holdt sin etiske sti ren. Dette er i ferd med å endre seg. Etikk- og samfunnsansvar-avdelingen er i mange selskaper løftet opp fra den borteste korridoren og inn i konsernledelsen.

Trøbbel i paradis

Aftenposten (meninger) | 29.04.2020

Kommentar av Christina Pletten: Det er «helt vanlig» for finansinstitusjoner i London å ha pengene sine i skatteparadiser. Slik svarte sentralbanksjef Øystein Olsen da han ble spurt hvordan Norge kan ansette en oljefondssjef som har både formue og foretak på Cayman Islands. Nå jobber Norges Bank på spreng for å finne ut hvordan Tangen kan fortsette å la sine verdier yngle i skatteparadisene, samtidig som han leder verdens største pensjonsfond.

Positiv kapitalisme

Klassekampen+ (meninger) | 29.04.2020

Kommentar av Mari Skurdal: Da Financial Times lanserte kampanjen for bedre kapitalisme, skrev konkurrenten Economist en lederartikkel som advarte om at alt snakket om sosialt ansvar kunne forvirre dem som skal regulere selskapene. Kanskje er det noe slikt vi nå ser: Pengefolk som selv får definere en sosial agenda, mens politikere og byråkrater takker og bukker for hyggelige initiativ. De burde heller stille krav: Vil dere bli tatt på alvor som ansvarlige kapitalister, må dere bidra i kampen mot skatteunndragelse.

Ubalansert og tendensiøst av NGO Monitor

Aftenposten (meninger) | 29.04.2020

Kommentar av Henriette Westhrin (Norsk Folkehjelp): På ny fremsetter NGO Monitor uriktige påstander om Norsk Folkehjelp og våre samarbeidspartnere. Vår partner i Palestina, UAWC, som er det palestinske Bonde- og småbrukerlaget, har siden 80-tallet jobbet for å styrke palestinske bønders situasjon. UAWCs arbeid gjennomgår årlig rigid kontroll av oss og andre givere.

Den koronasyke oljenæringen

Dagens Perspektiv (meninger) | 29.04.2020

Lederkommentar av Magne Lerø: Før koronakrisen økte investeringene innen grønn energi, delvis på bekostning og olje og gass. Kriser forsterker gjerne tendenser en kan observere før krisen blir et faktum. Vi kan forutsette at de oljeproduserende land etter hvert tar ned produksjonen slik at oljeprisen kommer på et levelig nivå. Landene kommer ikke til å plage seg selv til døde. Men når koronakrisen en gang er over, har grønn energi styrket seg og fossil energi svekket seg.

Kor går iskanten - og kor gjekk den?

Dagbladet (meninger) | 29.04.2020

Debatt av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Regjeringa si avgjersle om å flytte grensa for iskantsona lenger sør skjermar ikkje berre 56 539 nye kvadrakilometer sårbar natur i Barentshavet. Den gjer samstundes slutt på ei årelang forvirring om kor grensa eigentlig går. Ei forvirring som diverre òg pregar korleis enkelte har motteke meldinga.

Elfly-drømmen er satt på bakken

DN (meninger) | 29.04.2020

Kommentar av Einar Sørensen (rådgiver, ES Consulting International, Toulouse): Airbus skrinlegger elflyprosjektet sitt, flyet som Avinor, miljøorganisasjonene, politikerne og Widerøe har satset på som bærebjelke for klimavennlig luftfart i Norge.

Rett og feil om utslipp i by og bygd

Nationen (meninger) | 29.04.2020

Kommentar av Carlo Aall (Forsker ved Vestlandsforsking og leder av Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning - Noradapt): Folk i by og bygd er like store klimasyndere om vi ser på klimagassutslipp fra forbruk.

Jeg er så lei av å være miljøaktivist, men jeg kommer aldri til å slutte

Adresseavisen (meninger) | 29.04.2020

Kronikk av Hedwig Thiery Aresvik (Sentralstyremedlem i Natur og Ungdom): Etter streiken den 22. mars i fjor følte vi oss ustoppelige, vi hadde gjort det klart og tydelig: Fremtiden skapes nå, målene for 2050 må være oppnådd for å sikre vår og alles fremtid, derfor krever ungdommen handling. Men ukene gikk, og handling sto stille. Måneder kom og gikk, og handling gikk for sakte. Nå har et helt år gått, og fortsatt har ikke regjeringen vist stor vilje til å nå målene vi har satt oss. Fortsatt settes oljeinteressen før naturinteressene, fortsatt ofres matjorden til asfalt og bilhjul, og fortsatt tar ikke Norges regjering sitt rettmessige klimaansvar. Da er det lett å føle på håpløshet.

Retten til egen mening

VG (meninger) | 29.04.2020

Lederkommentar: Gharahkhani er mannen som klarte å mønstre et enstemmig utvalg bak partiets nye innvandringspolitikk på landsmøtet i fjor. Men i debatten om å hente barn fra flyktningleirene i Moria har uenighetene igjen flammet opp, og han er blitt skyteskive, både for opposisjonen i eget parti og i krefter utenfor. Det må selvfølgelig en politiker tåle. Men en del av argumentene som brukes mot ham, ikke minst i sosiale medier, er uakseptable i et sivilt politisk ordskifte.

Grenser for populisme (globalisering)

Dagsavisen (debatt) | 28.04.2020

Kommentar av Stian Bromark: Det er veldig mye negativt å si om globalisering også, som utnytting av billig arbeidskraft, skatteparadiser og økte klimautslipp, men det har altså gjort nordmenn steinrike. Økt nasjonalisme og proteksjonisme vil gjøre oss fattigere, også på kunnskap og opplevelser. Det kan godt Trygve Slagsvold Vedum ville, men da bør han være åpen om det.

Karantenens kriminelle profitører i Latin-Amerika

Dagsavisen (debatt) | 28.04.2020

Kronikk av Benedicte Bull (professor ved Senter for utvikling og miljø, SUM, ved Universitet i Oslo): Kanskje vil vi få en ny statsvitenskapelig grunnsetning etter korona-pandemien: at det er i krig og under pandemi at samfunnets maktstrukturer kommer til syne. Det er da vi forstår hvem som virkelig har makt, og hva makten baserer seg på. I Latin-Amerika trer det nå frem flere mønstre: I noen områder har politi og militæret kommandoen. Andre steder er det kriminelle organisasjoner som fyller behovet for en autoritet.

En varslet sultpandemi

Klassekampen+ (meninger) | 28.04.2020

Kommentar av Peter M. Johansen: Sult og kjente sjukdommer tar atskillig flere liv hvert eneste år enn det covid-19 har gjort – uten at verden stenger ned økonomien av den grunn. Dette skjer i Asia, Afrika, Midtøsten og Latin-Amerika, ikke i USA og Europa. Nå blir befolkningen i disse delene av verden i tillegg møtt av virkningene av at store og vitale deler av verdensøkonomien blir skrudd av. Med de konsekvenser av nød og død det fører med seg. Hva sier det om verden? At liv i fattigdom er lite verdt? Det er det nok mange asiater, afrikanere og latinamerikanere som spør seg.

Usikkerhet er normalen

Vårt Land (verdidebatt) | 28.04.2020

Kommentar av Geir Ove Fonn: Denne linjen mellom korona, klima, kald krig og Khrusjtsjov, kan stå som en illustrasjon på hvordan lammende framtidsfrykt gjerne blir avløst av troen på at det skal gå bra. Det er en nødvendig og god overlevelsesrespons, men bare så lenge den kobles med vilje til handling for å redusere risikoen for de krisene som alltid vil true oss.

Det er feil at Tangens forretningsdrift ikke ble vurdert av hovedstyret i Norges Bank

Aftenposten (meninger) | 28.04.2020

Kommentar av Egil Matsen (Tidl. visesentralbanksjef og medlem av ansettelsesutvalget, Norges Bank): Tangen og andre partnere betaler skatt på inntekt fra AKO Capital LLP i Storbritannia. Tangen gjorde det klart første gang vi møtte ham (tidlig i februar) at hans inntekter fra AKO Capital LLP ville gå direkte til den veldedige stiftelsen AKO Foundation hvis han ble leder for NBIM.

Du skal ikke tro at du er noe, Nicolai Tangen!

VG (meninger) | 28.04.2020

Kommentar av Eirik Furuseth (formuesforvalter og samfunnsdebattant): Det er mange «skatteparadiser» her i verden. Norge er et av dem. Vi har nullskatt for redere. Dette beskrives slik på nettsidene til den internasjonale revisjonsgiganten KPMG: «Skipsfartsinntekter under rederiskatteordningen er endelige skattefrie. Dette er begrunnet i næringens internasjonale og mobile karakter og formålet er å etablere en konkurransedyktig norsk rederiskatteordning».

1 - 30 av 320
1 2 3 4 5 6 .... 7 8 9 10 11

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.