Klipp fra media

Filter: Juni 2020 debatt

Til kamp mot paradisene (Sør-Varanger kommune)

Klassekampen+ (meninger) | 30.06.2020

Kronikk av Fanny Voldnes (analytiker av reformer i offentlig sektor): Fra nå av blir det krevd i kommunens anbudsdokumenter at internasjonale selskaper viser inntekter, kostnader, antall ansatte og betalt skatt for hvert enkelt land de har virksomhet, kalt «Utvidet land-for-land-rapportering» (ULLR). I tillegg må selskapene vise hvem som er de virkelige eierne av selskapene. Det betyr at også virksomhet i skatteparadiser må vises. Nettverket Publish What You Pay Norge, som jobber for slik åpenhet, har laget veilederen som kommunen skal bruke.

Vi treng ikkje meir drøfting (FNs sikkerhetsråd)

Vårt Land (verdidebatt) | 30.06.2020

Kommentar av Pauline Tomren (fylkespolitiker for Miljøpartiet De Grønne i Vestland fylke): Noreg fortener ikkje plassen i FN sitt tryggleiksråd fordi oljeutvinninga vår er farleg for småstatøyane. Men det er framleis tid til at vi kan gjere oss fortent til plassen.

Hyklersk av Noreg

Bergens Tidende (meninger) | 30.06.2020

Kommentar av Ivar Jørdre (Aktivist og bloggar): No skal me kome oss inn i det «gode selskap», med eit udemokratisk tryggingsråd, der fem makter kan bruke veto. Dei som er der for to år, kan berre nikke med, eller la vera å krevja noko. Nei takk, hald deg heime, Mona Juul, Noregs FN-ambassadør! Reinsk opp i vår eigen dobbeltmoral og vårt eige hykleri, i staden for å sitja på fanget til dei store!

Norges blodpenger (våpeneksport/Jemen)

Klassekampen+ (meninger) | 30.06.2020

Kommentar av Rahiima Mahamud (student): Norges eksport av militært materiell til de krigførende partene har økt betraktelig de siste årene. Eksporten av B-materiell til Saudi-Arabia økte fra 41 millioner i 2017 til 66 millioner i 2018. Til sammenligning var den bare på 23.000 kr i 2016. Til Emiratene økte eksporten fra 3.7 millioner i 2017 til 42 millioner i 2018. Samme år eksporterte Norge A-materiell verdt 23 millioner til Kuwait. I 2017 var den kun på 54.000 kroner

Særinteresse kan du vere sjølv

NRK ytring | 30.06.2020

Replikk av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Ola Borten Moe tek grundig feil når han meiner at grøne satsingar er «svada», og at framtida ligg i olje og gass.

Fra en bladfyke til olje-Ola

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.06.2020

Kommentar av Hilde Øvrebekk: Nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe, slår hardt ned på det grønne skiftet. Kanskje det er på tide å ta en tur ut av oljebobla.

Oljemannens oppgjør med grønn svada

Aftenposten (meninger) | 30.06.2020

Kommentar av Kjetil B. Alstadheim: Ola Borten Moe har rett. Det grønne skiftet blir vanskelig for Norge. Han vil gjøre det enda verre.

Debatten om utslippskutt er nærsynt

Aftenposten (meninger) | 30.06.2020

Lederkommentar: Norske utslipp går ned. Men det viktigste er at de samlede utslippene i Europa går enda mer ned.

Haramsøya trenger deg, Erna! (vindmøller)

VG (meninger) | 30.06.2020

Kommentar av Roar Hagen: For klimasaken vil det være best om Erna stanser et par av de mest kontroversielle prosjektene og utbetaler full erstatning til investorene. Sammenlignet med de katastrofale tapene i Equinor og andre steder er det småpenger og regjeringen har allerede annonsert en ny politikk. Hvis investorene får sine penger kan det ikke skade Norges interesser. For Haramsøya kan det være for sent, men det er lov å håpe. Reis til Haramsøy og ordne opp, Erna!

Kampen om det grøne

Nationen (meninger) | 30.06.2020

Kommentar av Geir Pollestad (Stortingrepresentant for Sp, leder av næringskomiteen): Det er heilt naudsynt å stå fram med Senterpartiet som eit klart og tydeleg klimaparti. Det gjer me ikkje med å kopiera politikken til SV eller MDG. Det gjer me med å utvikla og stå på for Senterpartipolitikk. Då er minimumskravet at klimapolitikken har effekt og at den ikkje berre sender rekninga for politikken til dei med minst eller til folk i distrikta.

Identitetspolitikken truer det åpne samfunnet

Aftenposten (meninger) | 30.06.2020

Kronikk av Alex Iversen (Medieviter): Der den originale borgerrettighetsbevegelsen trodde på universelle verdier som frigjørende, fordi minoritetene ville bli beskyttet hvis de samme reglene gjelder for alle, ser dagens Woke-aktivister på den liberale universalismen som en del av problemet. Målet deres er å frigjøre minoritetene fra det universelle og beskytte dem fra majoritetens flertallstyranni.

En bekmørk dato

Klassekampen+ (meninger) | 30.06.2020

Kommentar av Hoda Imad (sentralstyremedlem i AUF): 1. juli 2020 kan komme til å stå seg i historiebøkene som den datoen verdenssamfunnet ble holdt for narr av israelske myndigheter. Mens store deler av verden forholder seg til de samme spillereglene, folkeretten og Menneskerettighetserklæringen, spiller Israel med helt andre kort og regler, på bekostning av den palestinske befolkningen.

Netanyahus spill om Jordandalen

Dagbladet (meninger) | 30.06.2020

Kommentar av Jan-Erik Smilden: I morgen skal Israels statsminister etter planen kunngjøre at den politiske og juridiske prosessen for annektering av Jordandalen har begynt. Mye tyder på at dette ikke blir så dramatisk som ventet.

Loddet er kastet

Aftenposten (meninger) | 30.06.2020

Kommentar av Harald Stanghelle: Ingen kan stoppe Israel. Resten av verden demonstrerer bare avmakt mens Netanyahu gjør Vestbredden til israelsk eiendom.

Vi kan ikke gamble med havets helse

Bergens Tidende (meninger) | 29.06.2020

Kommentar av Sissel Rogne (Direktør, Havforskningsinstituttet): For første gang har Havforskningsinstituttet (HI) undersøkt hvor sårbar fisken i våre farvann er for klimaendringene. Arbeidet viser at det både er vinnere og tapere, når havet blir varmere.

Over en kinesisk øl

Aftenposten (meninger) | 28.06.2020

Kommentar av stortingsrepresentant Marianne Marthinsen (Ap): Kina har avlivet myten om at med økonomisk vekst følger demokrati. Deres modell er nå en reell internasjonal konkurrent til Vestens.

Mot norrmalt

Morgenbladet (meninger) | 28.06.2020

Kommentar av Sigurd Skirbekk (Professor emeritus i sosiologi, UiO): Det normale i tidligere tider, i alle fall for levekårene til folk flest, var i ulik grad preget av kamp mot sult og sykdom, krig og konflikter. Tidstypiske forestillinger om at en normal samfunnsutvikling etter koronaperioden vil gå i retning av tilstander preget av fremskritt og fred, frihet og forbruk, er i beste fall fantasiløse. En alternativ tolkning av koronakrisen vil være at dette er naturens reaksjon på menneskers uvettige inngrep i naturens orden.

Vindkraftverk - angår det kirken?

Vårt Land (verdidebatt) | 28.06.2020

Kommentar av Kari Stray Nordberg (Diakon i Den norske kirke): Jeg vet jo at Den norske kirke er svært opptatt av miljøvern, og i planen for diakoni har vi et kapittel som heter «Vern om skaperverket», en plan som er vedtatt av kirkemøtet for Den norske kirke, og som menighetsråd og diakoner jobber etter. Hva skyldes tausheten? Har ikke kirken fått med seg at flere og flere nå forstår at etablering av vindkraftverk ikke lenger har noe med det grønne skiftet å gjøre? Flere miljøvernorganisasjoner, som Naturvernforbundet, har snudd i denne saken, likeledes flere politiske partier. Hvorfor?

Inntekt og klimaavtrykk

Adresseavisen (meninger) | 28.06.2020

Kommentar av Anders Skonhoft (professor samfunnsøkonomi): Vi vet mye mer systematisk om sammenhengen mellom forbruk og bidrag til klimagassutslipp enn det som framgår av saken til Adresseavisen. Et viktig funn fra forskningslitteraturen er at en dobling av inntekten til en person, eller familie, i gjennomsnitt betyr nær en dobling av klimagassutslippet. Direktøren med to millioner i årsinntekt bidrar derfor med omtrent fem ganger så mye CO2 og klimaavtrykk som hjelpepleieren med 400 tusen i årsinntekt. Denne sammenhengen for personer og husholdninger holder for mange land, og er for Norge er vist av Isaksen og Narbel (2017).

Vesten mot Østen

Aftenposten (meninger) | 27.06.2020

Kommentar av Therese Sollien: Det skulle bare mangle at Kina tar mer plass på den internasjonale arenaen. Landet huser tross alt 1,4 milliarder mennesker. Hvert femte menneske på jorden er en kineser. Men Kinas vekst provoserer. For Vesten ser det slik ut: Et stadig mer selvsikkert Kina breier seg og oppfører seg brautende i nærområdene. De forurenser, dumper priser, kjøper opp gruver, monopoliserer infrastruktur, nykoloniserer Afrika, hacker og stjeler forretningshemmeligheter og oppfører seg generelt bøllete.

Dårlig etikk fra Etikkutvalget

Vårt Land (verdidebatt) | 27.06.2020

Kommentar av Ida Oleanna Hagen (Generalsekretær i Forut), Cecilie Widnes (Generalsekretær i IOGT Norge) og Kjetil Vesteraas (Daglig leder i Juvente): Statens pensjonsfond Utland bør ikke investere i en vare som alene er årsaken til tre millioner dødsfall årlig. Hvorfor er ikke Etikkutvalget enig i det? Etikkutvalget la denne uken frem sin rapport om det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland (Oljefondet). Det var til dels skuffende lesing. Etikkutvalget mener det i dag ikke er nasjonal konsensus for å ekskludere alkohol som produkt fra Oljefondets investeringer og anbefaler derfor ikke uttrekk. I seg selv en nokså mangelfull etisk vurdering.

Trump fører en utrettelig kamp mot alle miljøkrav som rammer arbeidsplasser

Klassekampen+ (meninger) | 27.06.2020

Kronikk av Dag Seierstad (rådgiver for SVs stortingsgruppe og medlem av fagrådet til Attac): Da forhandlere fra alle verdenshjørner satte kursen mot FNs klimatoppmøte i København i 2009, sto det en helsides annonse i New York Times. Annonsen var utforma som et åpent brev til Barack Obama, USAs daværende president: «Hvis vi mislykkes i å handle nå, vil det ha katastrofale og uopprettelige konsekvenser for menneskeheten og for planeten vår.» Det åpne brevet var undertegna av næringslivsledere, enkelte kjendiser og Donald Trump. (Annonsen handla ikke om korona-smitte, men om klimakrisa.) I løpet av det neste tiåret ble Trump oppslukt av helt andre tankeganger.

Grønn svada?

NRK ytring | 27.06.2020

Kronikk av Ola Borten Moe (nestleder i Sp og medeier i oljeselskapet Okea): Min observasjon er at mange snakker stadig om «det grønne skiftet», men få, om noen, klarer å fylle det med konkret innhold. Foreløpig virker det grønne skiftet mest som en merkelapp på prestisjeprosjekter uten lønnsomhet, prosjekter som krever massivt med subsidier for å bli realisert. Jo større subsidier som kreves, jo grønnere er resultatet, virker å være en slags hovedregel.

Coronakrisen kan føre til grønn omstilling

E24 (meninger) | 27.06.2020

Kommentar av Aud Wærnes (Sintef), Benjamin Ravary (Eramet Norway), Gabriella Tranell (NTNU), Kari Håland (NTNU): Regjeringen vil bruke 3,6 milliarder kroner på en grønn omstillingspakke. Dette er blant tiltakene for å få industrien på fote igjen etter koronapandemien. Norsk industri må jobbe for å opprettholde, eller helst øke, produksjonen. Samtidig skal alle ledd i verdikjeden bli grønnere og mer effektive. Her kan være mye å lære av norsk metallindustri som allerede har gjort en stor innsats for å få til dette. Norsk metallindustri har blitt mer energieffektiv og miljøvennlig på flere områder.

Vi deler frykten til Naturvernforbundet

Bergens Tidende (meninger) | 27.06.2020

Debatt av Daniel J. Willoch og Andreas T. Aasheim (Norwea): Vi deler frykten Silje Ask Lundberg og Synnøve Kvamme fra Naturvernforbundet legger til grunn i BT 21. juni, for konsekvensene av rovdriften på naturen, både fra et arts- og mangfoldsperspektiv, og fra et systemperspektiv.

Å stjele jord

Klassekampen+ (meninger) | 27.06.2020

Lederkommentar av Mari Skurdal: For verdens befolkning er koronaepidemien en pågående katastrofe, men for enkelte er den en gyllen mulighet. De internasjonale reiseforbudene gjør at Israels statsminister Benjamin Netanyahu kan annektere deler av Vestbredden uten at verdenspressen er til stede med sine kameraer og brysomme spørsmål. Datoen er satt til 1. juli, altså førstkommende onsdag, selv om Israel er restriktive med informasjon om tidspunkter og hva landet konkret vil gjøre.

Med sult som våpen

Klassekampen+ (meninger) | 27.06.2020

Kommentar av Lars Birkelund (Oslo): Det å bruke sult som våpen er etter Genèvekonvensjonen en forbrytelse mot menneskeheten. Vesten har derfor ved utallige anledninger kritisert Syria for beleiring av opprørskontrollerte områder. Påstander om at syriske myndigheter bruker sult som våpen, har også kommet fra organisasjoner som Amnesty Norge. Men verken de eller Norsk Folkehjelp har noen gang fordømt Vestens beleiring av hele det regjeringskontrollerte Syria, ved hjelp av sanksjoner som frarøver 15 millioner syrere livsnødvendigheter.

Sårende for det kasakhstanske folk

Dagbladet (meninger) | 27.06.2020

Debatt av Yerkin Akhinzhanov (Kasakhstans ambassadør til Norge): For noen dager siden ble det fra offisielt hold i Kasakhstan meldt at Norsultan Nazarbayev (79), Kasakhstans første president, har testet positivt på covid-19. Da Dagbladet brakte meldingen videre, var det med de respekterte nyhetsorganisasjonene AFP og BBC som kilde. Dagbladet gjør ikke noe selvstendig journalistisk arbeid med saken, bortsett fra å sette en tittel på saken der den første presidenten i det uavhengige Kasakhstan etter oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 blir kalt «eks-diktator». For det kasakhstanske folk oppleves dette som sårende.

Bekymring og usikkerhet

VG (meninger) | 26.06.2020

Lederkommentar: De økonomiske konsekvensene av pandemien ser ut til å bli enda verre enn tidligere antatt. Det internasjonale pengefondet (IMF) forventer at verdensøkonomien vil krympe med nesten fem prosent i år. Størst blir fallet i Europa og Nord-Amerika, med en antatt nedgang på hele åtte prosent.

Kina sett fra en forskningsaktivist

VG (meninger) | 26.06.2020

Debatt av Øystein Tunsjø (professor, Institutt for Forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole): Professor Kåre Dahl Martinsen går i en kronikk i VG hardt ut mot norsk Kina-politikk og norsk Kina-forskning. Man registrerer at Martinsen tilnærmer seg spørsmålet som en aktivist i stedet for å bidra til en dyptpløyende analyse fra et forskningsperspektiv.

1 - 30 av 318
1 2 3 4 5 6 .... 7 8 9 10 11

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.