Klipp fra media

Filter: August 2020 debatt

Når Norge er et lydrike

Dagbladet (meninger) | 31.08.2020

Lederkommentar: Den kinesiske utenriksministerens advarsel om å «politisere» Nobels fredspris er en påminnelse om de ydmykende forpliktelsene Norge har overfor Kina.

Vi må lytte til motstand, men ikke glemme realitetene: Norge blir ikke grønt uten vindkraft

E24 (meninger) | 31.08.2020

Kommentar av Gard L. Michalsen: Vindkraftprotester har ført til synlige endringer i politiske prosesser. Det kan gi bedre prosjekter og mindre uro. Og det er viktig, for uten flere vindmøller kan ikke Norge nå våre egne klimamål.

Kven skal få makta?

Klassekampen+ (meninger) | 31.08.2020

Kronikk av Heidi Lundeberg (samfunnsgeograf): Det vart stor debatt då Morales stilte til eit tredje presidentval i fjor. Kandidaturet var grunnlovsstridig og høgresida nytta situasjonen til å kuppe makta. Men trass kritikken rundt valet går den karismatiske aymaraen og sosialisten Evo Ayma Morales inn i historiebøkene som Bolivia sitt svar på Gerhardsen. Han bygde opp kimen til ein velferdsstat, halverte fattigdomen og reduserte ulikskapen. Morales var svært populær. Kven skal no styre det fattige urfolkslandet? Får den sosialistiske regjeringa fortsetje, og kva kandidatar står eigentleg valet om?

Selskaper som Facebook og Twitter må reguleres

Bergens Tidende (meninger) | 30.08.2020

Kommentar av Tor W. Andreassen (professor NHH), Line Lervik-Olsen (professor Handelshøyskolen BI), Seidali Kurtmollaiev og(førsteamanuensis Høyskolen Kristiania): I Representantenes hus 29. juli ble lederne av verdens fire største teknologiselskaper spurt om virksomhetene deres var til gode for samfunnet. Fordi lovgivere har sovet i timen, fordi vi har en gammel lovtekst som ikke dekker globale digitale selskaper, har disse selskapene fått utvikle seg og tilegne seg stor makt og skapt enorme verdier for sine eiere.

Naturen har alt å tjene på at vi lykkes med fornybar energi

Adresseavisen (meninger) | 30.08.2020

Debatt av Arne Fredrik Lånke (Leder i Stormvind): Biolog Arne Ulset bommer i sitt innlegg i Adressa 16. august angående motivene for vindkraftutbygging og vindkraftens påvirkning på natur. Bakgrunnen for kraftutbyggingen har ikke vært økonomi, men Norges internasjonale forpliktelser. Derfor ble det etablert støtteordninger for prosjekter som ferdigstilles i løpet av 2021. Etter 2021 vil ny kraft bygges ut for å sikre at Norge kan oppfylle Parisavtalen og omstille samfunnet, men det er ikke planlagt noen nye støtteordninger.

Hvem tapte for Kina?

Klassekampen+ (meninger) | 29.08.2020

Kronikk av Idar Helle (historiker og utreder i De Facto): «Hvem har ansvaret for at vi tapte Kina?» Det var spørsmålet som innledet jakten på syndebukker i det amerikanske utenriksdepartementet da Mao og kommunistpartiet KKP i 1949 overtok makten i Beijing. 70 år seinere står maktelitene i USA overfor et enda tøffere spørsmål om ansvar: Hvem sto på vakt da dragen i øst reiste seg og la grunnlaget for at Kina, heller enn USA og Vesten, kan bli det geopolitiske sentrum i løpet av det 21. århundret?

Klar tale fra Kina

Stavanger Aftenblad (meninger) | 29.08.2020

Lederkommentar: Kina er den neste supermakten. De er en viktig handelspartner. Men i kraft av den makten kan de også påvirke og presse vår og andre lands ytringsfrihet, og våre og andre lands holdninger til menneskerettigheter. Norske myndigheter må være villige til å forsvare disse verdiene overfor Kina også når det går utover økonomi og arbeidsplasser. For prisen for å bøye nakken for Kina i helt grunnleggende spørsmål har vi på ingen måte råd til.

Still krav til Kina!

Klassekampen+ (meninger) | 29.08.2020

Kommentar av Muetter Iliqud (kommunikasjonsansvarlig i Den norske Uighurkomiteen): Kinas utenriksminister Wang Yi hadde samtaler med statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide på torsdag. Vi tviler på at uigurenes rettigheter ble prioritert over nok en frihandelsavtale.

Pengegaloppen (Tangen-saken)

Dagsavisen (debatt) | 29.08.2020

Kommentar av Geir Rakvaag: Opp med hånda de som er fullt på høyde i diskusjonen rundt den nye lederen av oljefondet. Og som hvis jeg spør om hva som egentlig skjedde kan si at, «jo, Nicolai Tangen avvikler eierskapet i et hedgefond, en profesjonelt forvaltet fondsinvestering som har relativt frie rammer for investeringsaktiviteten sammenlignet med ordinære verdipapirfond, og endrer forvaltningen av sine personlige fondsinvesteringer slik at alle midlene kan plasseres som bankinnskudd» – og etterpå kan forklare meg hva det egentlig innebærer.

Et hav av muligheter

DN (meninger) | 29.08.2020

Kronikk av Jonas Gahr Støre (leder i Ap): Norge har et forsprang på resten av verden i utviklingen av havets næringer. Vi må satse for å beholde det.

Slik vinner olja de unge

Dagbladet (meninger) | 29.08.2020

Kommentar av Geir Ramnefjell: Olje- og gassnæringen kjemper en hard kamp for å vinne de unges hjerter og hjerner. Det ser de ut til å lykkes ganske godt med.

Bare vindkraft som skaper verdier og har lokal støtte, bør bygges

Aftenposten (meninger) | 29.08.2020

Kronikk av Kjetil Lund (Vassdrags- og energidirektør): Både i Norge og i resten av Europa ble energipolitikken sett i sterk sammenheng med klimapolitikken. Et enstemmig storting innførte i 2010 tallfestede mål for ny fornybar kraftproduksjon og etablerte i flere runder nye subsidieordninger for å gjøre det lønnsomt å investere i ny kraftproduksjon i Norge. Politikk virker. De siste årene har utbyggingen av vindkraft økt sterkt. Men med den har også motstanden økt sterkt. Vinden har igjen snudd.

Vikinger – takket være klimaendringer?

Adresseavisen (meninger) | 29.08.2020

Kronikk av Andrew P. Kroglund: Kanskje vi kan takke klimaendringer for at våre forferdre i vikingtida kunne dra på så lange ferder som de gjorde.

Kanskje kan demokratiet vente

Vårt Land (verdidebatt) | 29.08.2020

Kommentar av Ole Severin Nydal (Bistandskonsulent) : Mali har ikke råd til en turbulent valgprosess. Første prioritet må være å styrke det internasjonale samarbeidet, om så dette innebærer et midlertidig militærregime. Dette noe som det internasjonale samfunnet bør vurdere nøye.

Norge må stå ved sine internasjonale forpliktelser

Vårt Land (verdidebatt) | 28.08.2020

Kommentar av Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp): Pandemien og håndteringen av den gjør at millioner mister livsgrunnlaget sitt, samtidig som mange fratas sine rettigheter. Behovet for humanitær hjelp øker. Pandemien stopper vaksinering av barn og holder de hjemme fra skolen. Det er enormt vanskelig for utviklingsland å finne penger kampen mot korona. Og det kommer til å bli enda vanskeligere å få i gang økonomien etter pandemien. Det er viktigere enn noen gang at Norge prioriterer internasjonal innsats mot fattigdom i statsbudsjettet. Hjelper vi ikke nå blir det vanskeligere og dyrere å hjelpe senere, og ringvirkningene blir enorme.

Motstanden mot WWF handler ikke bare om ulv (TV-aksjonen)

Nationen (meninger) | 28.08.2020

Kommentar av Cecilie Sørli (Aurdal): At NRK valgte å tildele TV-aksjonen til WWF og deres plast-innsamlingsprosjekt har satt sinnene i kok hos mange. I mediene fremstilles det ofte som om motstanden kun handler om uenighet om ulv i Norge. Det gjør det ikke. Det handler også om internasjonale WWF sitt syn på mennesker og menneskers bruk av naturen.

Ser ikke plasten for bare ulv (TV-aksjonen)

Nationen (meninger) | 28.08.2020

Lederkommentar: Hvis ikke WWF kan aksepteres, støtt i alle fall den globale plastsøppel-ryddinga på en annen måte.

Den voksnes livsmestring (utdanning for bærekraftig utvikling)

Morgenbladet (meninger) | 28.08.2020

Kommentar av Simen Fjellstad Holm (Psykolog): Å lære ungdommen om klima, medborgerskap og bærekraft er å lære om foreldregenerasjonens manglende handlekraft. Det innebærer også å innse at hen i beste fall står overfor en grunnleggende omveltning i levesett, i verste fall en alderdom på andre siden av skrekkscenarioene. Dette, i kombinasjon med ukontrollert befolkningsvekst, antibiotikaresistens, økende økonomiske forskjeller, populisme, fascisme og falske nyheter, utgjør fundamentale problemer som «Den voksne» ikke har noen løsning på.

Er Grønlandsisen tapt for alltid – eller kan vi fortsatt snu skuta?

Klassekampen+ (meninger) | 28.08.2020

Kommentar av Frans-Jan Parmentier (forsker ved Universitetet i Oslo): Mens det i Death Valley ble målt temperaturer på 54,5 varmegrader – muligens en ny verdensrekord – kom nyheten om at iskappen på Grønland ikke står til å redde, selv om vi stanser klimaendringene. Studien ble blant annet omtalt på NRK 19. august. Iskappen på Grønland inneholder nok vann til å la havnivået stige med sju meter. Er lavtliggende land som Nederland, Bangladesh og øystatene i Stillehavet nå fortapt? Og vil vannet også renne inn i Oslo sentrum? Hvis vi ser nærmere på studien, viser det seg å være langt fra sikkert, selv om trenden ikke ser bra ut.

To CO2-fangstanlegg er dobbelt så bra som ett

VG (meninger) | 28.08.2020

Kommentar av Ole Henrik Almlid (administrerende direktør, NHO), Hans Christian Gabrielsen (leder, LO), Anniken Hauglie (administrerende direktør, Norsk olje og gass), Stien Lier Hansen (administrerende direktør, Norsk Industri), Marius Holm (daglig leder, Zero) og Frederic Hauge (daglig leder, Bellona): Skal regjeringen nå de nasjonale klimamålene, og bidra til Europas mål og den globale klimautfordringen, er tiden inne for å sette kraft bak festtalene og støtte begge fangstprosjektene Norcem og Fortum Oslo Varme.

Derfor ser Europa til Klemetsrud (karbonfangst)

E24 (meninger) | 28.08.2020

Kommentar av Aslak Hjelde (CEO i Kanfa Group, en del av TechnipFMC-konsernet. De er blant partnerne bak karbonfangst-prosjektet på Klemetsrud): Med to anlegg har Norge en unik mulighet til å bli global pioneer innen karbonfangst- og lagring - og dermed skape helt nye, og mye større, eksportmuligheter.

Kunnskapsløst av politikere om norsk sokkel og det grønne skiftet

Stavanger Aftenblad (meninger) | 28.08.2020

Kronikk av Jonny Hesthammer (PhD, Adm. direktør, M Vest Energy): Bastholm hevdet sågar at Trygve Slagsvold Vedum ikke forholder seg til FNs klimarapport. Men kapittel 2 i Klimapanels rapport er tydelig på at vi ikke når nullutslippsmålet uten fossil energi. Årsaken er, blant annet, at Klimapanelet også må forholde seg til FNs bærekraftsmål nummer 7, som sier at alle skal sikres tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris. Det klarer man ikke kun med sol- og vindkraft, noe Klimapanelet er fullt klar over. Mens Klimapanelet må være realistiske, så trenger tydeligvis ikke Bastholm være det.

Gi urørt natur rettsvern! (vindkraft)

Stavanger Aftenblad (meninger) | 28.08.2020

Kommentar av Knut Sellevold (Sandnes): Kraftforsyningen i Norge er kommersialisert ved at NVE og Statnett drives på rent kommersielle vilkår. Ren energi fra Norge er blitt en viktig kilde til profitt. Dette må ta slutt.

Utbyggingen av E18 er et generasjonssvik (klima)

Aftenposten (meninger) | 28.08.2020

Kommentar av klima- og miljøansvarlig i AUF Oslo Emre Gjul-Jensrud (17) og klima- og miljøansvarlig i AUF Akershus August Wærstad-Aalandslid (16) på Si;D: Arbeiderpartiet sørget mandag 24. august for at Fylkesrådet i Viken tok et byks i feil retning. Å bygge ut motorveien inn mot Oslo er dårlig klimapolitikk. Vi mener at utbyggingen av E18 vil bidra til dårligere luft og mer utslipp i Oslo og Akershus i flere tiår fremover. Det er et svik mot oss 40.000 unge som streiket for klimaet.

Tydelig tale om trosfrihet i Kina

Vårt Land (verdidebatt) | 27.08.2020

Kommentar av Bjørn Engesland (generalsekretær i Helsingforskomiteen) og Ed Brown (generalsekretær i Stefanusalliansen): Det er gode grunner for utenriksminister Ine Eriksen Søreide til å snakke med sin kinesiske kollega om både koronasituasjonen, arbeidet som venter Norge i Sikkerhetsrådet og den økende spenningen mellom verdens sterkeste militære og økonomiske makter. Vi er glad for at utenriksminister Søreide også inkluderer menneskerettigheter på sakslisten. Ønsket er «å styrke forholdet til Kina», sier utenriksministeren, ifølge NTB. Men undertrykkelsen av fundamentale rettigheter i Kina er så grov at protesten ikke må underordnes jakten på en frihandelsavtale med regimet i Beijing.

Utenriksminister Wang Yi hyller president Xi. Slikt lover ikke godt.

Aftenposten (meninger) | 27.08.2020

Kommentar av Harald Bøckman (Tidligere forsker ved Senter for utvikling og miljø, Universtitet i Oslo): Torsdag kommer Kinas utenriksminister Wang Yi på offisielt besøk til vårt land. Foruten Norge skal Wang besøke Nederland, Tyskland, Frankrike og Italia. Det er første gang Kinas utenriksminister besøker Europa etter utbruddet av koronapandemien. Selv om utbruddet har medført at en allerede turbulent utenrikspolitisk situasjon for Kina er blitt mer komplisert, har det også gitt Kina nye muligheter til å posisjonere seg på mange viktige felter internasjonalt.

Vi står sterkast saman

Dagsavisen (debatt) | 27.08.2020

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (direktør i Norad): Vil globale fellesløysingar vinne over vaksinenasjonalisme?

Vedum er unorsk (TV-aksjonen)

Dagbladet (meninger) | 27.08.2020

Lederkommentar: Vedum forstår boikotten av TV-aksjonen fordi arrangøren ikke bare bekjemper plast i havet, men også er motstander i ulvesaken. Det er milevis unna standarden for norsk, demokratisk tradisjon.

Hvorfor blir naturen ikke tatt hensyn til i nasjonal og lokal politikk?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 27.08.2020

Kommentar av Paul Grogan (Hafrsfjord): Norsk arealforvaltningspolitikk er ut av balanse. Vi mangler et etisk perspektiv knyttet til det ansvaret vi har til å holde ved like de velfungerende økosystemer som vi er avhengig av for vår egen eksistens.

Hvem ser helheten i dagens miljøproblemer?

Nationen (meninger) | 27.08.2020

Kronikk av Sigmund Hågvar (Professor emeritus i natur- og miljøvern ved NMBU​): Miljøproblemene våre er en floke der biologer, økonomer, jurister og sosiologer holder i hver sine tråder og prøver å gi råd. Men hvis det er noe grunnleggende feil med hele vår samfunnsform, er det ikke sikkert at spesialistene oppdager det. Da trenger vi personer som er tverrfaglig utdannet – for virkeligheten selv er tverrfaglig.

1 - 30 av 276
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.