Klipp fra media

Filter: September 2020 debatt

Oppgjør med vanetenkningen (atomvåpenopprop)

DN (meninger) | 30.09.2020

Kommentar av Sverre Lodgaard (seniorforsker NUPI): Opprustningen skyter fart, spenningen øker, og samtaleklimaet er på et lavmål. Da bør man ikke fortsette som før.

Norges møte med skjulte bakmenn og diffuse pengeoverføringer

E24 (meninger) | 30.09.2020

Kommentar av Sindre Heyerdahl): Det er ikke bare Angolas omdømme som står på spill. Også Norges ry om landet i det godes tjeneste kan bli skadelidende. Et ry vi iallfall liker å tro på selv, når vi globalt fremhever arbeidet for menneskerettigheter og mot korrupsjon. Den talen vil lett høres mer hul ut i fremtiden, om ikke også norske politikere engasjerer seg der det gjelder som mest. Særlig når også norske penger er involvert. I utlandet vil man dessuten ha vanskelig for å skille mellom den norske stat og Equinor. Det er da også valgene vi tar i dilemmaer som gjerne måler vår integritet best.

Vi har råd til det grønne skiftet

DN (meninger) | 30.09.2020

Kommentar av Marie Storli (leder for Rethinking Economics Norge): For å bygge en bærekraftig økonomi som fungerer innenfor planetens grenser, må vi dirigerer pengene i riktig retning. På samme måte som man på 30-tallet måtte ta et oppgjør med datidens dogmer må vi i dag ta et oppgjør med vår forestilling av at pengepolitikken er, og må være, nøytral. I stedet kan vi bruke pengeskapelsen aktivt for å nå de målene vi har satt oss, om å bygge en bærekraftig økonomi som fungerer innenfor planetens grenser.

Ingen omstilling uten oljenæringen

Bergens Tidende (meninger) | 30.09.2020

Debatt av Anniken Hauglie (Adm. dir. i Norsk olje og gass): Olje- og gassnæringen utvikler fornybare løsninger, som Norge trenger for å nå klimamålene. Derfor er det riktig å hjelpe industrien ut av krisen. I et i innlegg i BT 20. september fremmer Sissel Rogne, direktør ved Havforskningsinstituttet, og Dag Rune Olsen, rektor ved UiB, flere påstander som må korrigeres.

Slike tilbakesteg i klimapolitikken har vi ikke råd til

Aftenposten (meninger) | 30.09.2020

Vårin Sinnes (20), leder for Grønn Ungdom Rogaland, på Si;D: I utkast til nytt stortingsprogram har Rødt gått bort fra en sluttdato for oljeindustrien. 21. september kunne vi lese at MDG i Rogaland ønsker at vi i De Grønne skal gjøre det samme. Slike tilbakesteg i klimapolitikken har ikke min generasjon råd til. Vi trenger en tydelig sluttdato for oljen fordi klimaet gir oss en sluttdato.

Hvem eier vinden?

Nationen (meninger) | 30.09.2020

Kommentar av Synne Bjørbæk (Leder av distrikts-og ressurspolitisk utvalg i Rødt): Det er vanskeligere enn jeg hadde trodd å skrive et innlegg om hvorfor jeg mener kampen mot vindindustriens naturødeleggelser er den viktigste miljøsaken akkurat nå.

Jeg applauderer ikke, Erna

Bergens Tidende (meninger) | 30.09.2020

Kommentar av Sara van der Moer (Sotra, medlem i Extinction Rebellion): Mandag 21. september fikk jeg helt «olje» over meg foran Olje- og energidepartementet, under en fredelig aksjon med Extinction Rebellion. Fordi jeg føler at det er min moralske plikt til å handle. Nå. Vi befinner oss i en akutt klima- og økologisk krise, men våre politikere er handlingslammede. Med denne performancen ville jeg vise hvor sårbare vi mennesker er, og naturen som helhet. Vi står nakne foran krisen.

Kanskje det er du som bør tørke av deg oljen, Erna?

Nettavisen (meninger) | 30.09.2020

Kommentar av Arild Nøkland (medlem av Extinction Rebellion Norge): Vi applauderer alle tiltak som kan redusere klimagassutslippene; også karbonfangst. Det er imidlertid ikke aktivistene som bør tørke av seg oljen.

Assange fortjener asyl

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.09.2020

Lederkommentar: Rettsforfølgelsen av Wikileaks-grunnleggeren Julian Assange er en skamplett. Assange bør innvilges politisk asyl, ikke sendes i fengsel.

Tenk nytt om returavtalene

Klassekampen+ (meninger) | 30.09.2020

Kommentar av Maja Janmyr (professor, juridisk fakultet, UiO) og Özlem Gürakar Skribeland (stipendiat, juridisk fakultet, UiO): EU-kommisjonen har akkurat lagt frem sitt forslag til ny migrasjonsavtale. Som med tidligere lovgivningsforslag er et sentralt mål at en større andel av dem som ankommer Europa irregulært, kan bli returnert, herunder til transittland. Blant annet er planen at flere asylsøknader kan avvises gjennom raskere prosedyrer ved grensen, og at de avviste deretter blir returnert gjennom forenklede prosedyrer. For å kunne gjennomføre retur, er samarbeid med land utenfor EU og tilbaketakelsesavtaler (returavtaler) fortsatt sentralt.

EU må lære av tidligere feil

Klassekampen+ (meninger) | 30.09.2020

Kommentar av Birgitte Lange (generalsekretær i Redd Barna): EU-pakten er tydeligere på det ansvaret europeiske land må ta for å relokalisere mennesker på flukt i Europa, samt hva som skjer dersom land ikke følger opp. Selv om Norge ikke er med i EU, angår den nye avtalen oss i aller høyeste grad, all den tid vi er med i det europeiske asyl- og migrasjonssamarbeidet. Regjeringen må sikre barns rettigheter står sentralt i den nye avtalen.

Trygt i tråd med folkeretten

Dagbladet (meninger) | 30.09.2020

Debatt av statssekretær, Justis- og beredskapsdepartementet Hilde Barstad (H): Jeg blir beskyldt for å snu folkeretten på hodet i innlegget til André Møkkelgjerd i Dagbladet torsdag. Jeg tror nok beskyldningen hviler på en misforståelse, for jeg snur ikke folkeretten på hodet. Norge kunne presset på for å få Hellas til ta 1028 asylsøkere tilbake til Hellas i tråd med Dublinregelverket, men det gjorde vi ikke.

Nye åpninger i Midtøsten

Dagsavisen (debatt) | 30.09.2020

Kommentar av Roger Hercz: Regionen er nå preget av så mange kriger at en faktisk ikke lenger kan vite hva det siktes til når man bruker terminologien «Midtøsten-konflikten». Det som nå skjer, etter avtalene, er at disse fiendebildene begynner å bli bygget ned. Allerede nå strømmer forretningsfolk fram og tilbake mellom de tidligere frontlinjene. Universitetene inngår samarbeidsavtaler. I tillegg må en ikke glemme at Gulfstatene er tonesettende, ettersom de store satellittkanalene Al Jazeera og Al Arabiyah kommer herfra.

Russland og NATO møtes også i Kaukasus-krig

VG (meninger) | 30.09.2020

Kommentar av Ole Kristian Strøm: Russlands president Vladimir Putin og hans tyrkiske kollega Recep Tayyip Erdogan støtter hver sin side i konflikten om den lille enklaven Nagorno-Karabakh.

Tyrkias nye front?

Vårt Land (verdidebatt) | 30.09.2020

Kommentar av Erling Rimehaug: Krigen mellom Armenia og Aserbajdsjan har nådd kokepunktet etter å ha simret på lavbluss i mange år. Om Tyrkia blander seg inn, kan dette bli en krig som angår mange - også Israel.

Alt i verden er ikke ondt og mørkt

Stavanger Aftenblad (meninger) | 29.09.2020

Kommentar av Erik Tunstad (Biolog og forskningsjournalist): Optimisme har vært et underliggende tema i mine tekster i denne spalten i Aftenbladet. Verden er bedre enn vi tror den er, og klimakrisen ikke så ødeleggende som vi frykter, så senk skuldrene. I tillegg er ikke folk så fæle som vi vil ha det til.

FN-jubileum med dramatikk

Dagsavisen (debatt) | 29.09.2020

Kommentar av Sverre Lodgaard (seniorforsker ved NUPI): FN har lidd under hardnakkede stormaktskonflikter og gjør det fortsatt, mest som følge av konflikten mellom USA og Kina. Men med forbehold for Trump-administrasjonens distansering fra organisasjonen ser de aller fleste seg fortsatt tjent med å delta. Organisasjonen har beholdt to særdeles viktige funksjoner: Den er arnestedet for utviklingen av internasjonale normer og standarder, og Sikkerhetsrådet gir - eller gir ikke - legitimitet til bruk av makt.

Amerikanerne er ikke engang enige om hva som truer dem mest

DN+ (meninger) | 29.09.2020

Kommentar av Sverre Strandhagen: Rangeringen av de syv viktigste truslene er slik: 1) Covid-19, 2) Innenlands voldelig ekstremisme, 3) Kina, 4) Global økonomisk nedtur, 5) Politisk polarisering, 6) Internasjonal terrorisme og 7) Utenlandsk innblanding i amerikanske valg. Susan Rice som er tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver under president Barack Obama, har studert listen og mener hele opplistingen kan ses som nasjonale sikkerhetstrusler. Det ekstraordinære er at nesten alle truslene må håndteres samtidig, skriver hun i en kronikk i The New York Times.

Fra Moria til FNs sikkerhetsråd

Dagbladet (meninger) | 29.09.2020

Kommentar av Jørgen Jensehaugen, Maria Gabrielsen Jumbert og Marta Bivand Erdal, Institutt for Fredsforskning (PRIO): Det er tydelig at Norges politikk er formulert med innenrikspolitiske hensyn, men når vi skal innta en av de viktigste plassene i internasjonal politikk, så er det vel ikke for å vente på foregangsland, slik at vi kan følge etter?

Brasil i flammer

Klassekampen+ (meninger) | 29.09.2020

Kommentar av Ninthu Paramalingam (Latin-Amerikagruppene Blindern): Vi krever at den norske regjeringen tar stilling til den kritiske situasjonen i Brasil, samt hjelper til med å slukke brannene og redde liv ved å støtte organisasjoner på bakken. Som et land som henter ut flere millioner kroner fra investeringer i miljøødeleggende industrier i Brasil, har Norge et stort ansvar for å beskytte naturen som er igjen og urfolket som lever av den. Den norske regjeringens stillhet er alarmerende, spesielt for en nasjon som prøver å fremstå som miljøvennlig og grønn.

EU og klima

Klassekampen (meninger) | 29.09.2020

Lederkommentar av Bjørgulv Braanen: Venstres landsmøte sa i helga ja til norsk medlemskap i EU. Et av de tyngste argumentene for EU i Venstre, men også i økende grad i MDG, er det som karakteriseres som EUs ambisiøse klimapolitikk, som Norge må være en del av. En fersk klimarapport fra Nei til EU av samfunnsøkonom Ole Dahle Kvadsheim viser at et medlemskap ikke nødvendigvis vil styrke den norske klimapolitikken.

Nordiske gnisninger skader klimakampen

Dagbladet (meninger) | 29.09.2020

Kommentar av Cato Kjølstad (Leder for myndighetskontakt i Fortum Norge): Klimakampen tvinger fram et tettere nordisk klima- og energisamarbeid. Da kan ikke coronasituasjonen komme i veien for videreutvikling av dette svært viktige arbeidet.

Månelanding i Oslo

Klassekampen+ (meninger) | 29.09.2020

Kommentar av Ingunn Gjerstad og Petter Vellesen (Oslo LO): LO i Oslo er veldig glade for at det blir karbonfangst i Brevik og gratulerer Norcem, Porsgrunn kommune og hele Grenlands-området med månelandingen som skal skje der. Vi er tilsvarende skuffet over at regjeringen ikke vil fullfinansiere karbonfangst ved Fortums anlegg på Klemetsrud. Både LO, NHO og samtlige partier i Oslo bystyre har gått inn for at prosjektet på Klemetsrud skal realiseres.

Derfor nektet jeg å flytte meg (XR/klima)

Dagsavisen (debatt) | 29.09.2020

Kommentar av Arild Nøkland: Jeg var med på Extinction Rebellion sin aksjon, der flere gater ble blokkert med bannere og aktivister som hadde låst seg sammen til hverandre. Forbipasserende kunne se bannere med budskapet: «Oljealderen er over, grønn omstart nå!» og «For deg og fremtidige generasjoner». Målet var selvsagt ikke å forstyrre vanlige folk. Målet var å få myndighetene til å handle i klimapolitikken.

Å leve for noe større enn seg selv (klima)

Vårt Land (verdidebatt) | 29.09.2020

Kommentar av Hildegunn Marie Tønnesen Seip: Som samfunnsengasjert kirkegjenger fra Sørlandet er jeg vel midt i KrFs målgruppe. Men jeg kjenner meg igjen i Bondeviks undring over retningen partiet har valgt, noen år etter at KrFU ville ha med oss som har «større drømmer enn billig bensin». Det var derfor jeg takka ja da jeg ble spurt om å stille til valg, for noe større enn egen lommebok og forurensningsfrihet. Men det var ikke da KrF spurte jeg sa ja. Det var da MDG spurte. For større felles utfordring enn klima- og naturkrisa skal du lete lenge etter.

Det handlar om solidaritet

Klassekampen+ (meninger) | 29.09.2020

Kronikk av Arve Thorvik (pensjonist): Eit ope brev til Erna Solberg og Jonas Gahr Støre: Hent 500 flyktningar frå Moria-leiren, 50 er ikkje nok!

Mye utenriksstoff formidles på en skala som går fra grov omtrentlighet til ville spekulasjoner

Morgenbladet+ (meninger) | 29.09.2020

Kommentar av Sten Inge Jørgensen: Under en helt vanlig Dagsnytt 18-debatt, en helt vanlig onsdag i september, diskuterte to av våre folkevalgte hva vi kunne gjøre for å hjelpe flyktningene i Hellas. Først fortalte Frps Jon Helgheim at «alle land» som har hentet mennesker fra Moria, har sagt at de ikke vil ha unge afghanske menn – og likevel har de stort sett endt opp med nettopp det. Med andre ord: Å hente syrere kunne vi altså bare glemme. Deretter fikk vi høre fra SVs Karin Andersen. Hun uttalte at Hellas sender halvparten av flyktningbistandspengene fra Norge i retur fordi EU krever at grekerne kutter i budsjettene sine. Følgelig er det også svært begrenset hva vi kan bidra med på den fronten.

For sen handlingsplan mot muslimhets

Dagbladet (meninger) | 29.09.2020

Lederkommentar: Planene om å styrke dialogen mellom politiet og de muslimske trossamfunnene er gode. Men hvorfor har ikke dette kommet før?

Muslimhat må bekjempes, religionskritikken består

Vårt Land (verdidebatt) | 29.09.2020

Kommentar av Arina Aamir (styremedlem i Aker Unge Høyre) og Ola Svenneby (nestleder i Unge Høyre): Vi skal kritisere både religionen, praksiser og imamer som forfekter et konservativt syn. Men det skal hånd i hånd med bekjempelse av muslimhatet.

Glemt rapport, KK?

Klassekampen+ (meninger) | 29.09.2020

Kommentar av Bjørnar S. Utheim (tidligere ambassadør i Venezuela): En granskingsgruppe av eksperter nedsatt av FNs menneskerettighetsråd for å undersøke og rapportere om menneskerettighetssituasjonen i Venezuela har nylig framlagt sin rapport. Rapporten – som i disse dager behandles i menneskerettighetsrådet – er rystende lesning. Den beskriver graverende brudd på fundamentale menneskerettigheter, som utenomrettslige henrettelser av opposisjonelle, grov tortur og andre menneskerettighetsbrudd, som er så alvorlige at de må kalles «forbrytelser mot menneskeheten».

1 - 30 av 329
1 2 3 4 5 6 .... 7 8 9 10 11

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.