Klipp fra media

Filter: 2020 debatt

Dagens skattekonkurranse tar fra de fattige og gir til de rike

DN (meninger) | 26.02.2020

Kommentar av Kulsum Abbasi (student ved NMBU) og Marthe Sofie Løkeland Eide (student ved NMBU og styremedlem av Rethinking Economics): Glem skatteparadiser som Panama og Cayman Islands. I årtier har europeiske land lokket rike borgere fra andre land til å flytte på seg, og medvirket i åpenlys skatteunngåelse gjennom gunstige skattefordeler. Ta for eksempel vårt naboland Danmark, som har smykket seg med det beste velferdssystemet og skattemoral i verdensklasse. Bak den stolte fasaden er det selv et skatteparadis.

Hva skjedde i Sør-Sudan? (bistand)

Klassekampen+ (meninger) | 26.02.2020

Kommentar av Per Øyvind Bastøe og Anette Wilhelmsen (Norads evalueringsavdeling): Vår evaluering viser at Norge spilte en konstruktiv rolle i fredsprosessen opp til 2005. Det bidro til at prosessen kom i havn. Samtidig kan Norge kritiseres for å ha neglisjert lokale konflikter i sør. Borgerkrigen i 2013 kom derfor som en overraskelse på nordmennene. Frem til da hadde Norge prioritert bidrag til etablering av en ansvarlig og transparent stat. Norges engasjement i Sør-Sudan har vært preget av flere dilemmaer. Ett av de mest sentrale har vært om man skulle fortsette å styrke sørsudanske myndigheter som ikke prioriterte å levere tjenester til egen befolkning.

Klimakrisen endrer sikkerhetspolitikken

DN (meninger) | 26.02.2020

Kronikk av Stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap): Klimaendringene er på full fart opp på den sikkerhetspolitiske og militære agenda.

MDG bør inn i Solberg-regjeringen i 2021

Minerva+ (meninger) | 26.02.2020

Kommentar av Gard Løken Frøvoll: Miljøpartiet vil ha regjeringsmakt i 2021. Fagbevegelsen setter foten ned for Ap, mens Senterpartiet ikke vil styre med de grønne. Resultatet bør bli at MDG går inn i Solberg-regjeringen etter stortingsvalget.

Har vi lært?

Klassekampen+ (meninger) | 26.02.2020

Kronikk av Maria Walberg (økonom og spesialrådgiver i LO): Norsk industri og energiproduksjon står foran endringer. Behovet for å kutte klimagassutslipp og å tilpasse oss endringer i internasjonale energimarkeder forutsetter det. Den store oppgaven blir å endre oss uten å ramme sysselsettingen og norsk eksport – som igjen legger grunnlaget for vårt velferdssamfunn. Det kommer til å kreve investeringer og politisk prioriteringsevne. Men minst like viktig er det å ivareta og bygge videre på kompetansen som er i bedriftene.

Flere tror på kompromiss i striden om iskanten

Minerva+ (meninger) | 26.02.2020

Kommentar av Anne Marte Blindheim: En gang før påske skal regjeringen legge frem sitt forslag til ny forvaltningsplan for Barentshavet. Her skal regjeringen foreslå en ny definisjon av iskanten, som så skal vedtas i Stortinget.

Stemmer fra mange kanter

Dagsavisen (debatt) | 26.02.2020

Debatt av Susanne Normann (stipendiat ved SUM, UiO) og Henrikke Ellingsen (mastergradsstipendiat ved Institutt for samfunnsgeografi, UiO): I kommentaren «Motvind fra alle kanter» i Dagsavisen 14.02, etterlyser Hege Ulstein en dypere og mindre polarisert debatt om vindkraft. Vi ønsker en slik debatt velkommen, men Ulsteins innlegg bidrar i våre øyne til det motsatte.

Klimadebatten trenger mer kraft

Bergens Tidende (meninger) | 26.02.2020

Kommentar av Ragnhild Stolt-Nielsen (administrasjonssjef på Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret): Norge har naturgitte forutsetninger for å kunne produsere vindkraft i rikelige mengder. I kombinasjon med vannkraft, blir fordelene store. Vannmagasiner er et naturlig batteri som gjør at energien kan lagres til seinere bruk mens vi bruker den energien som produseres når det blåser. Men da må vi tåle å se en vindturbin i et vindkraftanlegg. Og det er det foreløpig ingenting som tyder på at vi gjør.

En kur på lur

Klassekampen+ (meninger) | 26.02.2020

Kronikk av Frida Holsten Gullestad: I ulike beregninger står karbonfangst og -lagring for opp mot en femdel av kuttene som må tas, om vi skal unngå at den globale temperaturen stiger over 1,5 eller 2 grader. Også i regjeringens nylig leverte rapport Klimakur 2030 spiller karbonfangst og -lagring en viktig rolle. Og karbonparkeringen er ikke kun tenkt som et grep for å redde oss fra å kutte fossile brensler, men som et grep for å ta CO2-kutt der det ikke hjelper å melde overgang til fornybar energi, som med søppel og sement.

«Folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteriet» speler ballen rett i fanget på klimafornektarane

ABC nyheter (meninger) | 26.02.2020

Kommentar av Andrea Rygg Nøttveit: Me var ferdige å diskutera kor vidt klimaendringane skjer og er menneskeskapte – heilt til Noreg delte seg i to Facebook-grupper for å driva skyttarkrig.

Godt, men ikke nok

Vårt Land (verdidebatt) | 26.02.2020

Lederkommentar: Engangsløsninger for ureturnerbare asylsøkere burde ­omfattet flere av dem lever i et vakuum i Norge.

Noen er mer sandfaste enn andre (Vest-Sahara)

Aftenposten (meninger) | 26.02.2020

Kommentar av Theodor Barndon Helland (Støttekomiteen for Vest-Sahara): Høsten 1975 ble drømmen om selvstendighet i Vest-Sahara knust. Spania, som var kolonimakten i territoriet, forlot Vest-Sahara uten å gjøre det FN forlangte. I stedet så de passivt på at marokkanske styrker rullet inn i territoriet, stikk i strid med folkeretten og Den internasjonale domstolen i Haag. Folket fra Vest-Sahara – saharawiene – flyktet østover under marokkanske bombeangrep gjennom et av Saharas mindre gjestmilde strøk. De som overlevde, slo seg ned i leirer sørvest i Algerie ved byen Tindouf.

Akademisk samarbeid med kinesiske institusjoner er viktig, men ikke uproblematisk

VG (meninger) | 25.02.2020

Debatt av Dag Rune Olsen (rektor UiB), Annelin Eriksen (viserektor for globale relasjoner, UiB) og Camilla Brautaset (leder for UiBs kompetanseutvalg for Kina): Vi ønsker å takke VGs Hanne Skartveit for å bidra til å løfte en viktig debatt om Norges samhandling med Kina. Norge har en bred kontaktflate med Kina innenfor mange samfunnsområder, inkludert forskning og utdanning. Stikk i strid med internasjonale råd og i motsetning til en rekke andre land, inkludert Danmark og Sverige, mangler Norge en nasjonal strategi for forsknings- og utdanningssamarbeid med kinesiske institusjoner. 

Kina prøver å eksportere sitt overvåkingssamfunn

Dagsavisen (debatt) | 25.02.2020

Kronikk av Torbjørn Færøvik: Organisasjonen Human Rights Watch advarer eksplisitt mot denne utviklingen i sin siste årsrapport. Organisasjonens direktør, Kenneth Roth, minner om at Kina samtidig arbeider aktivt for å skremme brysomme kritikere i andre land. Det skjer ved bruk av visumavslag og verbale trusler, selv kidnappinger på fremmed jord.

Kina er ikke en ideologisk fiende

VG (meninger) | 25.02.2020

Debatt av Henrik Stålhane Hiim (seniorforsker, Norsk utenrikspolitisk institutt): Kina vil i kraft av sin størrelse påvirke nær sagt alle land, markeder og teknologier. Den raske kinesiske veksten er også en stor utfordring for hele den internasjonale orden. Kina går i stadig mer autoritær retning, og det er viktig å forholde seg kritisk til landets framferd overfor dissidenter og minoriteter, særlig i Xinjiang. Skartveits kommentar representerer likevel en urovekkende tendens, der det tegnes overdrevne fiendebilder av Kina. Påstanden om at Kina ønsker å utbre sin samfunnsmodell er misvisende. 

WWF og TV-aksjonen 2020

Nationen (meninger) | 25.02.2020

Debatt av Jon Ingebretsen (Naturrettleiar, MDG-politikar og WWF-medlem): Agendaen med klagemåla er viktig å vite om når ein ser kven dei kjem frå. Dersom klagemåla er legitime, støttar eg langt på veg Ester K. Hasle sitt standpunkt. Dette må likevel ikkje «sette kjeppar i hjula» for at WWF skal ha TV-aksjonen som planlagt.

Hva skal vi leve av når MDG overtar makten?

Minerva (meninger) | 25.02.2020

Kommentar av Owe Ingemann Waltherzøe (leder i Industri- og næringspartiet, INP): Når jeg ser inn i MDG-kula, riktignok uten klimahysteriske briller, blir jeg virkelig skremt. Jeg trodde jeg bare skulle se et Norge anno 1955 der vi igjen måtte søke om få ha egen bil. Denne gangen blir det med godkjent forklaring på hvorfor og hvor nødvendig transportmiddelet er for deg, jobben din og familien.

Omstillingen er allerede i gang

DN (meninger) | 25.02.2020

Debatt av Marius Menth Andersen (analytiker i Norsk olje og gass): Debatten om omstilling av olje- og gassektoren bør være mer nyansert enn det Kari Due-Andresen gir uttrykk for.

Frps skivebom om Høyres oljepolitikk

VG (meninger) | 25.02.2020

Debatt av Daniel Skjevik-Aasberg (1. nestleder i Unge Høyre og leder av Unge Høyres klimaprogramkomite): Frps påstand om at oljedebatten i Høyre burde få næringas alarmklokker til å ringe, står ikke til troende. Unge Høyre har aldri tatt til orde for å «la oljen ligge» eller «avvikle oljenæringa».

Klimakuren kan bli en skadelig slanking av norsk landbruk

Nationen (meninger) | 25.02.2020

Kommentar av stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp): Grønt gras og norsk mat er bærekraft og beredskap på sitt beste, men i Klimakur 2030 virker det som om jo mindre norsk landbruk vi har, jo bedre er det.

Diktatordomstolen

Dagsavisen (debatt) | 25.02.2020

Kronikk av Maren Sæbø: Nylig åpnet Sudans midlertidige regjering for å utlevere den tidligere diktatoren Omar al-Bashir til den Internasjonale strafferettsdomstolen (ICC). Om han blir utlevert og satt på tiltalebenken, vil det være første gang en statsleder må svare for tiltalen folkemord på dette nivået. Den internasjonale straffedomstolen ble nedsatt i 2002, for å kunne rettsforfølge mennesker som står bak alvorlige forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og folkemord.

«Et morderisk system er i ferd med å skapes»

Ny Tid (meninger) | 25.02.2020

Kommentar av John Y. Jones (Leder for Networkers North/South og Dag Hammarskjöld-programmet): «Hvis Julian Assange dømmes, er et morderisk system i ferd med å oppstå rett for øynene på oss. Det vil være dødsstøtet for pressefriheten og rettssamfunnet», sier Nils Melzer, FNs spesialrapportør for tortursaker. «Det morderiske systemet» som Melzer ser anta form, ifølge magasinet Republik 28. januar, er verken begrenset til Trumps verden eller USA, men inkluderer Storbritannia og ikke minst Sverige. Hvorfor har ikke denne uhyrlige anklagen skapt storm i norsk og svensk presse?

Hva er Julian Assanges forbrytelse?

Bergens Tidende (meninger) | 25.02.2020

Kommentar av Frode Helmich Pedersen (Leder av forskningsprosjektet Strafferettens fortellinger, UiB): Hvis Julian Assange utleveres, risikerer han å dømmes etter spionasjeloven. Det ville være et stort anslag mot pressefriheten.

Klimafordrevne nå

Vårt Land (verdidebatt) | 25.02.2020

Kommentar av Hildegunn Marie Tønnessen Seip: Jeg tenker først og fremst på de som opplever at hjemmet deres blir ubeboelig som følge av klimaendringene, og som har fortvilende få muligheter til å etablere seg på nytt. De har bedre grunn enn de fleste til å heve stemmen mot mangelen på klimahandling, men ofte er det for lett å overhøre dem. Makten er andre steder, rettighetene deres er uklare, ansvaret for indirekte og spredt.

Norge er en uforskammet vert. Hvor ble det av gjestfriheten?

Aftenposten (meninger) | 25.02.2020

Kommentar av Thomas Hylland Eriksen (Sosialantropolog, medlem av forskergruppen NORDHOST, en del av den tverrfaglige forskningssatsingen UiO:Norden): Det er ingenting flyktninger og innvandrere heller vil enn å bli stilt krav til.

Drept av USA, «vant» valget

Dagbladet (meninger) | 25.02.2020

Kommentar av Jan-Erik Smilden: Haukene slo knockout på de moderate under parlamentsvalget i Iran. Det har USAs president Donald Trump mye av skylda for – gjennom attentatet mot general Qasem Soleimani.

Vi gjør lurt i å stålsette oss for fire nye år med Trump

DN (meninger) | 24.02.2020

Kommentar av Erik Solheim (tidl. leder for FN miljø): Der Trump særlig utfordrer norske verdier og interesser er ved dramatisk å svekke demokratiet og ved å gå til frontalangrep på den amerikanskbygde verdensorden. Da norsk etterretning nylig anklaget Kina for å true den liberale verdensorden, snudde de alt på hodet. Kina er for frihandel og støtter Verdens handelsorganisasjon, USA angriper, trekker seg ut og innleder handelskriger i øst og i vest. Kina støtter FNs klimaforhandlinger og innfrir sin forpliktelse før tida, USA har meldt seg ut. Kina er verdens største bidragsyter til FNs fredsbevarende operasjoner som USA viser mindre og mindre interesse for.

Vi må investere midler fra oljefondet i fornybar energi

Aftenposten (meninger) | 24.02.2020

Ingvild Halderaker (17), 1. nestleder i Oslo KrFU, på Si;D: Norge har utrolig mye å gjøre opp for. Tenk på all olje og gass vi har pumpet opp, eksportert og investert i.

Vi trenger et grønt skifte som er sosialt rettferdig

Aftenposten (meninger) | 24.02.2020

Varin Hiwa Ali (19), nestleder AUF Oslo, på Si;D: Om de rikeste kan kjøpe seg ut, blir det vanskelig å få folk til å bidra i klimadugnaden.

Norge må innføre klimatoll

Nationen (meninger) | 24.02.2020

Kommentar av Jesper Nohr, Espen Thygesen og  Kristin Amrud (Senterungdommens internasjonale utvalg): Senterungdommen mener vi må innføre en klimatoll. Det vil gjøre at vi kan sette krav til andre land og stimulere til flere tiltak for klima.

1 - 30 av 708
1 2 3 4 5 6 .... 20 21 22 23 24

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.