Klipp fra media

Filter: 2020 debatt

Bare 10 prosent av norsk kraft er fornybar - tro det eller ei!

ABC nyheter (meninger) | 09.08.2020

Kommentar av Thomas Vermes: NVE har nå offentliggjort kildene til strømmen Norge ifølge EUs fornybardirektiv brukte i 2019. Tallene vil overraske deg og kan true industrien.

Lukasjenkos tre-fronts krig

Dagbladet (meninger) | 09.08.2020

Kommentar av Morten Strand: «Europas siste diktator» Aleksandr Lukasjenko slåss på tre fronter i helgas valg i Hviterussland. Selv om han vil «vinne» er utfallet likevel helt uklart.

75 år etter atombombene nekter stormakter og allierte fortsatt å støtte forbud

Klassekampen+ (meninger) | 08.08.2020

Analyse av Yohan Shanmugaratnam: Ikke bare Norge nøler med å støtte forbud mot atomvåpen. Også Japan, det eneste landet som har vært offer for atomangrep, vil unngå forbud. Hvorfor?

Verdens grusomste fredsbevaring

Aftenposten (meninger) | 08.08.2020

Kommentar av Therese Sollien: Denne uken er det 75 år siden bombene falt over Hiroshima og Nagasaki. Like lenge har det vært fred mellom stormaktene.

Trykkokeren Irak (Norge i Sikkerhetsrådet)

Klassekampen+ (meninger) | 08.08.2020

Kommentar av Omar Al-Samarai (Oslo): Norge har inngått mange avtaler med de ulike irakiske regjeringene etter USA og Storbritannia invaderte Irak i 2003. Avtalene omhandler blant annet oljeutvinning og opplæring av irakiske sikkerhetsstyrker. Norge har nå fått en plass i FNs sikkerhetsråd i 2021–2022 og vil ha en mulighet til å påvirke reelle politiske endringer i Irak. Jeg oppfordrer Solberg-regjeringen til å bruke anledningen til å tydelig kreve at menneskerettighetene respekteres i Irak og at landets suverenitet blir gjenopprettet. Hvis det internasjonale samfunnet fortsetter å være passive, kan Irak bli det nye Syria.

Øystein Olsen i trøbbel (oljefondet/etikk)

VG (meninger) | 08.08.2020

Kommentar av Hanne Skartveit: Olsen og hans folk i Norges Bank har også godtatt at Tangen har verdier i skatteparadis. Det fremstår som uforenelig at Tangen som oljefondsjef samtidig skal ta en mer aktiv rolle i kampen mot skatteparadiser, slik Stortinget har pålagt fondet. Olsen har avvist denne problemstillingen gjentatte ganger. Det er uforståelig - og ganske arrogant overfor våre folkevalgte. Det er viktig å huske at Nicolai Tangen selv ikke har gjort noe galt. Han har søkt på en jobb, og fått den. Han har klargjort hva forutsetningen fra hans side har vært. Og han har, så langt vi vet, gitt Norges Bank all informasjon de har bedt om.

Grønn vekst forsterker miljøproblemene!

Adresseavisen (meninger) | 08.08.2020

Debatt av Alette Sandvik (Nestleder i Naturvernforbundet i Trøndelag): Fungerende politisk redaktør i Adressa, Kato Nykvist, skriver i en kommentar den 27. juli at vi «av hensyn til miljø og klima bør bruke mer av naturressursene våre». Nykvist viser til NHO-sjef Ole Erik Almlid og mener han var inne på noe virkelig klokt da han tidligere i år sa at vi må tåle naturinngrepene som vindkraftutbyggingene medfører. Det er så bakvendt som det kan bli. Klimaendringene er jo nettopp en viktig årsak til at vi ikke må ødelegge mer natur.

Oljemakta rår – litt til

Klassekampen+ (meninger) | 08.08.2020

Kronikk av Dag Seierstad (rådgiver for SVs stortingsgruppe og medlem av fagrådet til Attac): 11. desember 2019 la EU-kommisjonen fram forslaget sitt om en europeisk «Green Deal» som blant annet har som mål at EU er klimanøytral i 2050. Klimanøytralitet krever at EU er helt uten utslipp av klimagasser. Det kan om nødvendig skje ved å lagre store nok mengder klimagasser på en slik måte at de ikke lekker ut i atmosfæren – eller ved å plante så mye ny skog at det hvert år binder nok klimagasser til at det motvirker de utslipp som fortsatt foregår. I teorien er det en vakker plan.

Enova styrer ikke klimapolitikken

Adresseavisen (meninger) | 08.08.2020

Debatt av Tonje Foss (strategidirektør i Enova): Stig Schjølset i Zero skriver i et innlegg i Adressa den 5. august at klimapolitikken i stor grad styres av Enova. Enova styrer ikke i klimapolitikken, men vi gjennomfører deler av den klimapolitikken som Regjeringen og Stortinget har besluttet. Helt konkret forvalter vi det norske Klima- og energifondet på vegne av staten ved Klima- og miljødepartementet.

Grønn verdiskaping bygger fremtidens næringsliv

Adresseavisen (meninger) | 08.08.2020

Kommentar av statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Lucie Sunde-Eidem (V): Norge har de beste forutsetningene for å skape verdens grønneste industri og arbeidsliv. Utslippene er på vei ned og jobbene på vei opp, men omstillingen har fortsatt bare så vidt begynt. Likevel er det all grunn til å være optimistiske. Det er en fantastisk grønn driv i Norge, og det er svært gledelig å se at stadig større deler av næringslivet snur seg mot grønnere verdiskaping.

Bryr vi oss egentlig om Europa (demokrati/menneskerettigheter)

Aftenposten (meninger) | 08.08.2020

Kronikk av Csilla Czimbalmos (Avdelingsleder, Avdeling for Sentral og Øst-Europa, Den norske Helsingforskomité): På samme måte som covid-19 påvirker oss alle uansett land, påvirker også demokratiunderskuddet i det europeiske fellesskapet oss alle. Det er på tide at norske medier setter mer fokus på forhold i vårt eget nabolag, nemlig hele Europa. Det er hyggelig med agurknyheter, men det er enda viktigere med en opplyst offentlighet her hjemme om tilstanden for demokrati og menneskerettigheter på vårt eget kontinent.

Stanken av ein mislukka stat

Bergens Tidende (meninger) | 08.08.2020

Kommentar av Emil André Erstad: Det er eigentleg eit under at det ikkje har eksplodert i Beirut før no. Lukta av noko alvorleg gale har vore der lenge.

En stemme fra Beirut

VG (meninger) | 08.08.2020

Kommentar av Elias El Mokdessi (gründer, Beirut): Takk, Gud! Dette er ordene som avslutter nesten hver eneste setning libanesere overalt i verden uttrykker nå. I dagene etter den grusomme eksplosjonen som kun lot jord og stein bli igjen av det som var Beirut havn og som samtidig tok livene fra et hundretall, såret tusenvis og etterlot mer enn 300 000 mennesker uten tak over hodet.

Diktatoren, modige kvinner og mistenkelige grønne menn

VG (meninger) | 08.08.2020

Kommentar av Ole Kristian Strøm: Tre modige kvinner tar opp kampen mot Aleksandr Lukasjenko, som har sittet som president i 26 år og omtales som «Europas siste diktator».

Sæle er dei som skaper fred

Vårt Land (verdidebatt) | 07.08.2020

Kommentar av Kari Veiteberg (Oslo biskop): Vår tale bør vere fred, fred og nei, nei til atomvåpen! Nei. Utropstegn! Ferdig snakka.

Du store kineser, vi er alle sjanghaiet!

Bergens Tidende (meninger) | 07.08.2020

Kommentar av Jens Lorentzen (Bergen): I Europa har vi latt oss bedøve og kan hende forføre av billige varer fra Kina. Det skjer mye i Kina vi ikke vet. Uheldigvis. Vi burde få et større innblikk i hva som foregår i verdens mest folkerike land. Er landet et diktatur eller et autokrati?

Quo vadis Kina? Og Vesten?

Minerva+ (meninger) | 07.08.2020

Kommentar av Arild Pedersen: En lakseavtale er ikke verdt ødelagt nasjonal selvrespekt. Vesten må tydeliggjøre sin avvisning av det kinesiske regimets ideologi.

Dialogen lever ennå i noen små lommer

Dagens Perspektiv+ (meninger) | 07.08.2020

Debatt av Steinar Bryn ( senior rådgiver på Nansen Fredssenter): For å få i gang dialog på toppnivå, mellom nasjonale toppolitikere, er det nødvendig at dialogen på mellomnivået styrkes. Gjennom et større press både internasjonalt og lokalt på nasjonale politikere, er det håp om forandring. Dette presset må komme både ovenfra og nedenfra for å få effekt. Kai Eide har rett, håpet ligger i at de europeiske landene vil legge ny kraft i en politikk basert på dialog. Dette vil ikke bare styrke fredsbyggingen på Balkan, men også styrke kampen mot etnonasjonalisme i de fleste europeiske land.

Hør vinden suse – uten vindturbiner

Nationen (meninger) | 07.08.2020

Debatt av Eivind Salen (styreleder i Motvind): Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle fra regjeringspartiet Høyre har 5. august et innlegg i Nationen som ikke må få stå uimotsagt. Det er viktig hva hun skriver, for hun sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Hva hun skriver, er politikken hun og partiet hennes vil gi oss, hva de vil gå inn for.

Humanisme eller egoisme? Vi må velgje.

Dagbladet (meninger) | 07.08.2020

Kommentar av Jarl Wåge: Det er over to månader sidan det blei vedteke at Noreg skal ta imot barn frå greske flyktningeleirar. To månader med håpløyse. To månader med politikarar som ikkje tør.

Beirut: De knuste drømmers by

Aftenposten (meninger) | 07.08.2020

Kronikk av Tine Gade (Seniorforsker, NUPI): Libanon trenger ikke bare hjelp til å håndtere ødeleggelsene etter eksplosjonen, men også til å presse gjennom økonomiske og politiske reformer for å sikre landets overlevelse.

Norge skal hjelpe Libanon

Aftenposten (meninger) | 07.08.2020

Kommentar av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Norge har i mange tiår vært en sterk støttespiller for Libanon. I tillegg til 470 millioner kroner vi allerede har bevilget til Libanon i år, setter regjeringen av inntil 25 millioner kroner for å kunne hjelpe i denne akutte fasen. Vi har fått en forespørsel fra Libanon om å sende medisinsk utstyr fordi flere sykehus og medisinske lagre ble ødelagt i eksplosjonen. Norge vil derfor sende ca. 40 tonn medisinsk utstyr til Libanon så raskt det lar seg gjøre, for å kunne behandle de som er skadet.

Polarisering og propaganda

Klassekampen+ (meninger) | 07.08.2020

Kronikk av Lemma Desta (rådgiver i Norges kristne råd og etiopier): Er det fredsprisvinneren som svikter, eller hans motstandere som vil dra Etiopia ned i en langvarig konflikt?

En verden uten atomvåpen er mulig

Adresseavisen (meninger) | 06.08.2020

Kronikk av Knut Mork Skagen (Lege i spesialisering ved St. Olavs Hospital og styrenestleder i Norske leger mot atomvåpen) og Bjørn Hilt (Overlege ved St. Olavs Hospital og styremedlem i Norske Leger mot atomvåpen): Lysglimtene fra bombene over Hiroshima og Nagasaki varslet om en destruktiv kraft ulik alt menneskeheten kjente til på den tid. Nå, 75 år senere, svir etterbildet fortsatt i verdens øyne.

Atomvåpen må bli forbode

Nationen (meninger) | 06.08.2020

Kommentar av Solveig Fiske (biskop i Hamar): Eg skulle ønskt eg kunne seie, 75 år sidan bombene fall, at verda har tatt lærdom av det som skjedde i Hiroshima og Nagasaki.

1 - 30 av 2332
1 2 3 4 5 6 .... 74 75 76 77 78

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.