Klipp fra media

Filter: 2020 siviltsamfunn

Hviterussland velger sin fremtid

Morgenbladet (meninger) | 10.08.2020

Kommentar av Inna Sangadzhiyeva (Seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité): Det skjer ting i Hviterussland. Store folkelige protester kan være starten på slutten for 26 år med Aleksandr Lukasjenkos harde grep om makten.

Grønn vekst forsterker miljøproblemene!

Adresseavisen (meninger) | 08.08.2020

Debatt av Alette Sandvik (Nestleder i Naturvernforbundet i Trøndelag): Fungerende politisk redaktør i Adressa, Kato Nykvist, skriver i en kommentar den 27. juli at vi «av hensyn til miljø og klima bør bruke mer av naturressursene våre». Nykvist viser til NHO-sjef Ole Erik Almlid og mener han var inne på noe virkelig klokt da han tidligere i år sa at vi må tåle naturinngrepene som vindkraftutbyggingene medfører. Det er så bakvendt som det kan bli. Klimaendringene er jo nettopp en viktig årsak til at vi ikke må ødelegge mer natur.

Bryr vi oss egentlig om Europa (demokrati/menneskerettigheter)

Aftenposten (meninger) | 08.08.2020

Kronikk av Csilla Czimbalmos (Avdelingsleder, Avdeling for Sentral og Øst-Europa, Den norske Helsingforskomité): På samme måte som covid-19 påvirker oss alle uansett land, påvirker også demokratiunderskuddet i det europeiske fellesskapet oss alle. Det er på tide at norske medier setter mer fokus på forhold i vårt eget nabolag, nemlig hele Europa. Det er hyggelig med agurknyheter, men det er enda viktigere med en opplyst offentlighet her hjemme om tilstanden for demokrati og menneskerettigheter på vårt eget kontinent.

Polarisering og propaganda

Klassekampen+ (meninger) | 07.08.2020

Kronikk av Lemma Desta (rådgiver i Norges kristne råd og etiopier): Er det fredsprisvinneren som svikter, eller hans motstandere som vil dra Etiopia ned i en langvarig konflikt?

En verden uten atomvåpen er mulig

Adresseavisen (meninger) | 06.08.2020

Kronikk av Knut Mork Skagen (Lege i spesialisering ved St. Olavs Hospital og styrenestleder i Norske leger mot atomvåpen) og Bjørn Hilt (Overlege ved St. Olavs Hospital og styremedlem i Norske Leger mot atomvåpen): Lysglimtene fra bombene over Hiroshima og Nagasaki varslet om en destruktiv kraft ulik alt menneskeheten kjente til på den tid. Nå, 75 år senere, svir etterbildet fortsatt i verdens øyne.

Verden står på ny foran trusselen om atomkrig

Aftenposten (meninger) | 06.08.2020

Kronikk av 11 Røde Kors-presidenter: Mindre enn en måned etter angrepene mot Hiroshima og Nagasaki satte ICRC spørsmålstegn ved om atomvåpen var lovlige, og oppfordret land til å forby bruken av disse våpnene. «Kun en samordnet verdenspolitikk kan redde verden fra ødeleggelse,» skrev Dr. Junod. Vi har ventet lenge nok. Altfor ofte har det internasjonale samfunnet mislyktes i å forhindre forutsigbare kriser. Vi har fremdeles en sjanse til å forhindre en global atomkatastrofe. Våre barn og barnebarn skal ikke måtte bære konsekvensene av vår handlingslammelse.

Aldri mer Hiroshima

Klassekampen+ (meninger) | 06.08.2020

Kommentar av Nina Sofie Pedersen (rådgiver i Nei til Atomvåpen) og Lars Egeland (nestleder i Nei til Atomvåpen): I dag er det 75 år siden atomvåpen ble brukt i krig for første gang. Klokka 08.15 om morgenen 6. august 1945, slapp det amerikanske bombeflyet Enola Gay atombomben «Little Boy» over den japanske byen Hiroshima. Eksplosjonen ødela 90 prosent av byen og drepte 80.000 mennesker umiddelbart. Helsepersonell kunne gjøre lite for å hjelpe.

Hvem skal styre norsk klimapolitikk?

Adresseavisen (meninger) | 05.08.2020

Kommentar av Stig Schjøset (Fagsjef i Miljøstiftelsen ZERO): Vi har lenge diskutert om norsk klimapolitikk styres for mye fra Brussel. Norske bedrifter har siden 2008 vært inkludert i EUs kvotesystem, og Norges forpliktelse under Parisavtalen er uløselig knyttet til vårt klimapolitiske skjebnefellesskap med EU. Men norsk klimapolitikk er ikke bare outsourcet til Brussel. Den blir i økende grad også overlatt til embetsmenn- og kvinner i Trondheim, i det statlige foretaket Enova. Bevilgningene til Enova har økt jevnt og trutt under Solberg-regjeringene. Siden 2013 er den årlige overføringen til Enova økt med nesten 80 prosent, fra 1,8 til 3,2 milliarder kroner.

Gi urfolk plass! (handel)

Klassekampen+ (meninger) | 04.08.2020

Kommentar av Frankie Rød (leder i Ungdom mot EU) og Kathrine Kleveland (leder i Nei til EU): 9. august er verdens urbefolkningsdag, en av dagene FN bruker til å sette fokus på saker verdenssamfunnet må endre til det bedre. Urbefolkning over hele verden blir frarøvet en plass ved forhandlingsbordet når det skal lages handelsavtaler, selv når det gjelder deres egne territorier. Et eksempel på en slik avtale er handelsavtalen Mercosur mellom EFTA og Mercosur-landene (Brasil, Paraguay, Uruguay og Argentina), en avtale med mange likhetstrekk med avtalen EU nettopp har ferdigforhandlet med Mercosur-landa.

Aldri mer Hiroshima

Dagsavisen (debatt) | 04.08.2020

Kommentar av Nina Sofie Pedersen (rådgiver i Nei til atomvåpen): Vi har hatt 75 år med atomflaks.

6000 døde av korona, men en million ble kastet ut i fattigdom

Vårt Land (verdidebatt) | 04.08.2020

Kommentar av Rolf Olsen (Styreleder i Impande): Halvparten av Sør-Afrika går arbeidsledig mens finansministeren ikke vil bruke statlige midler til å hjelpe.

Jemen: Fra katastrofe til undergang?

Aftenposten (meninger) | 02.08.2020

Kronikk av Alvhild Strømme (Seniorrådgiver, Redd Barna): Dette er historien om hvordan Jemen ble åsted for det FN kaller den verste humanitære krisen i verden.

Facebook – En trussel og en støttespiller i miljøkampen

DN (meninger) | 31.07.2020

Kommentar av Kenneth Eriksen og Maren Esmark (Digital rådgiver og generalsekretær i Naturvernforbundet): Kampanjen #Stophateforprofit går globalt og vi støtter helhjertet budskapet om at Facebook må ta grep for å stanse hat, trusler og løgn som i dag spres via deres plattform.

«Vi frykter ikke korona»

Dagsavisen (debatt) | 29.07.2020

Kommentar av Hameed Hilal (feltarbeidr for Leger uten grenser og innbygger i en leir for internt forrevne i Irak): I flyktningleiren jeg bor i er det ikke viruset, men mangel på arbeid som skremmer mest.

Still krav til melkepulvercowboyene

Vårt Land (verdidebatt) | 28.07.2020

Kommentar av Birgitte Lange (Generalsekretær i Redd Barna) og Kjersti Koffeld (Utviklingspolitisk seniorrådgiver i Redd Barna): Det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet slo i 2016 fast at 823.000 barn under fem år kunne overlevd hvert år hvis de hadde blitt ammet. Det store flertallet av disse dødsfallene skjer i lav- og mellominntektsland. Det er mange årsaker til at barn ikke ammes. En av dem er kynisk og aggressiv markedsføring fra selskapene som produserer morsmelkerstatning.

Hva gjør Norge for trosfriheten?

Dagsavisen (debatt) | 28.07.2020

Kommentar av Ed Brown (Stefanusalliansen): Så truet som menneskers trosfrihet er i store deler av verden, er det påfallende hvor tause eller utydelige mange partier er.

Equinors kostnader i USA og skatteparadisparagrafen

DN (meninger) | 24.07.2020

Kommentar av Mona Thowsen (generalsekretær PWYP Norway): Ifølge DN har Equinors internrevisorer advart om at selskapets juridiske struktur i USA kan «gi inntrykk av at selskapet drev spekulativ skatteplanlegging». Ola Kvaløy har vist at Equinors resultater er middelmådige– i stor grad grunnet utenlandssatsingen (2.7.2020).

25 millioner barn rammes av korrupsjon i afrikanske land. Norge kan bidra til å forhindre det

Vårt Land (verdidebatt) | 22.07.2020

Kommentar av Kari Helene Partapuoli (Generalsekretær i Plan International Norge): Kampen mot korrupsjon er viktig i norsk utviklingspolitikk. Utviklingsminister Dag Inge Ulstein uttalte nylig i Stortinget at bistand bare er en del av det som må til. Jeg er enig. Norge må fortsette å ta kampen mot korrupsjonen i våre samarbeidsland og støtte utviklingen av gode skattesystemer og åpenhet om hvordan fellesskapets ressurser fordeles. Ingen barn skal miste skolegang og god helse på grunn av korrupsjon.

Vi treng ikkje vente. Norge kan sjølv straffe internasjonale forbrytarar

Vårt Land (verdidebatt) | 21.07.2020

Kommentar av Emil André Erstad (Kommunikasjonssjef i Den 
norske Helsingforskomité): Vi veit at straff og sanksjon må målrettast mot akkurat dei menneska som står ­ansvarleg. Då må vi straffe dei der det gjer vondt. Kvifor ser vi nesten aldri bilete av folk som blir stilt til doms for ugjerningane sine?

Vi kan ikke utdanne framtidas lærere i fortidens læreplaner

Vårt Land (verdidebatt) | 20.07.2020

Kommentar av Victoria Thoresen (UNESCO Chair for Education about Sustainable Lifestyles), Tom Sverre Tomren (Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning, NABU), Anne Cathrine da Silva (FN-sambandet), Arne Holte (Nettverk for Livsmestring), Arnfinn Nygaard (RORG-samarbeidet), Robert Didham (Senter for Samarbeidslæring for bærekraftig utvikling Høgskolen i Innlandet), Brita Phuthi (Folkehøgskolerådet), Egil Nygaard (Psykologisk institutt, UiO) og Judith Klein (Nettverk for utdanning for bærekraftig utvikling, NUBU): Bærekraftig utvikling, medborgerskap og livsmestring er inne i alle skolens trinn. Nå må lærerutdanningene i hele landet henge med!

Etikk straffer seg i næringslivet

DN (meninger) | 15.07.2020

Kommentar av Embla Regine Mathisen (leder i Changemaker): Selv om mange i norsk næringsliv er opptatt av etikk, straffer dagens system de ansvarlige bedriftene. Like spilleregler er en nødvendig forutsetning for et velfungerende, sunt og bærekraftig næringsliv. Dessverre ser vi at bedrifter i dag har muligheten til å opparbeide seg urettferdige konkurransefortrinn ved å ikke ta hensyn til menneskerettigheter og miljø i andre deler av verden.

Hun bestemmer!

VG (meninger) | 14.07.2020

Kommentar av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) og Tor-Hugne Olsen (daglig leder, Sex og Politikk): I dag, 11. juli, er FNs internasjonale befolkningsdag. På denne dagen ønsker vi å rette fokus på verdens befolkning, på fattigdom og på reproduktiv helse. Vi vil løfte fram behovet for bedre tilgang til helsestasjoner og økt tilgang til prevensjonsmidler i alle land. I år er dagens markering ekstra spesiell. Det er nemlig 30 år siden dagen ble markert for første gang. Samtidig gjør coronapandemien markeringen ekstra viktig i år.

Næringsutvikling for mer natur

Nationen (meninger) | 14.07.2020

Kronikk av Karoline Andaur (generalsekretær i WWF Norge): Så lenge miljø står mot arbeidsplasser, kommer begge deler til å tape. Vi trenger nytenkning om næringsliv og natur. Vekst eller vern, miljø eller arbeidsplasser, bruk eller fredning av natur?

Jenter rykker bakover i køen

Dagsavisen (debatt) | 13.07.2020

Kronikk av Kari Helene Partapuoli (generalsekretær i Plan International Norge): Korona kommer på toppen av klimakrisen, fattigdom og politisk ustabilitet i en rekke land. Utfordringene står i kø, og arbeid for likestilling og beskyttelse av jenter nedprioriteres. For jenter er situasjonen nå så alvorlig at vi risikerer å nullstille resultatene av en mangeårig kamp for likestilling og jenters rettigheter. I stedet for å gjøre fremskritt, rykker jenter nå bakover i køen.

Ti utfordringer til politikere før stortingsvalget

Bergens Tidende (meninger) | 12.07.2020

Kommentar av Janet Wiberg (Leder, Besteforeldrenes klimaaksjon i Bergen og omegn): 2021 bør bli året for et klimavalg.

Guds ambassadører i Europa

Vårt Land (verdidebatt) | 11.07.2020

Kommentar av Erhard Hermansen (Generalsekretær i Norges Kristne Råd): Antallet rapporterte mennesker på flukt er rekordhøyt. Men gjennom samarbeid kan kirken, sivilsamfunnet og myndighetene lykkes med å lette krisen.

Å minnes Srebrenica kan bekjempe dagens fascisme

Aftenposten (meninger) | 11.07.2020

Kommentar av Aage Borchgrevink og Enver Djuliman (Den norske Helsingforskomité): Å minnes Srebrenica er å huske ofrene og støtte håpet om at Bosnia kan gjenoppstå som et reelt flerkulturelt samfunn. Men det er også en måte å bekjempe fascismen som alltid har vært i Europa, og fremdeles befinner seg rett rundt hjørnet, gjerne nærmere enn vi liker å tro.

Vindkraft på land: En manglende konklusjon

Klassekampen+ (meninger) | 10.07.2020

Kommentar av Olav Hjeljord (Styremedlem i La naturen leve): Stortingsmeldingen om «Vindkraft på land» berører flere sider ved vindkraftens framtid i Norge. Men et viktig moment er ubesvart i meldingen, nemlig en kritisk diskusjon av vårt behov for ytterligere vindkraftutbygging.

Lytt til barnas stemmer

Dagsavisen (debatt) | 09.07.2020

Kommentar av Jeremy Stoner (regional dirketør i Midtøsten i internasjonale Redd Barna): Annekteringen av Vestbredden kan resultere i det 21. århundrets apartheid.

1 - 30 av 258
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.