Klipp fra media

Filter: 2020 siviltsamfunn

La 2020 bli vendepunktet for naturen

Aftenposten (meninger) | 22.05.2020

Kronikk av Karoline Andaur (generalsekretær, WWF Verdens naturfond): Vi har fem forslag som må inn i regjeringens planer – både nasjonalt og internasjonalt. I dag er det 71 dager siden Norge stengte ned samfunnet grunnet en pandemi som etter alle solemerker er forårsaket av vår skjødesløse håndtering av naturen. I dag er også FNs dag for naturmangfold. Det har aldri vært tydeligere hvorfor vi trenger en slik dag.

Dette forandrer alt

NRK ytring | 20.05.2020

Kronikk av Gunvor Knag Fylkesnes (Leder for politikk og samfunn, Redd Barna): FN melder om den største økonomiske tilbakegangen siden 1930-tallet. Pandemien er en krise for oss og er en katastrofe for fattige land. Det kan ikke understrekes nok at det er helt nødvendig at tiltak settes inn i tide. Men dette er en tekst om lyspunktene i vår globale krise. Jeg nynner til Monty Phytons «Always look on the bright side of life» og vender blikket mot de positive tegnene. Her er noen grunner til å være håpefulle.

Norge må ta imot 750 flyktninger fra Hellas

Vårt Land (verdidebatt) | 20.05.2020

Kommentar av Trude Jacobsen (Dråpen i Havet), Jan Egeland (Flyktninghjelpen), Henriette Killi Westhrin (Norsk Folkehjelp), Ann-Magrit Austenå (NOAS), Gry Larsen (CARE), Birgitte Lange (Redd Barna), Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp) og John Peder Egenæs (Amnesty Norge): Norge er blant de landene som har gitt FNs Høykommissær for flyktninger et mandat for å ivareta og organisere ­internasjonal beskyttelse for mennesker på flukt fra krig og forfølgelse. Gitt den dramatiske situasjonen, er det vår humanitære plikt å stille opp mer og bedre slik at flere får beskyttelse i Norge.

Velkommen til gråsonen rike (skatteparadiser)

Klassekampen+ (meninger) | 19.05.2020

Kronikk av Sigrid Klæboe Jacobsen (daglig leder i Tax Justice Network Norge) og Peter Henriksen Ringstad (politisk rådgiver i Tax Justice Network Norge): Ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef i Oljefondet har ført til debatt rundt skatteparadis. Diskusjonene har tatt mer eller mindre konstruktive former, og spørsmålene er gjenkjennelige fra lignende diskusjoner i andre land: Er plasseringene ulovlige, og hvis ikke, er det da noe problem? Er skatteparadis så vanskelig å definere at det ikke gir mening å diskutere problemet overhodet? Vi har forhandlet frem avtaler om informasjonsutveksling mellom skatteparadiser og skattemyndigheter i andre land – er ikke problemet løst?

Luftfarten kan godt blø litt for klimaet

Bergens Tidende (meninger) | 18.05.2020

Debatt av Liv Csilla Utvik Wallace (Leder, Bergen Natur og Ungdom): Det er sant som Stian Sangvig skriver i et innlegg i BT 12.05: To prosent av verdens CO₂ utslipp kommer fra luftfart. Men det er først og fremst fordi den fattige delen av verden ikke har de samme vanene som nordmenn: Bare 5- 10 prosent av verdens befolkning flyr hvert år.

Nakba – fordrevet i 72 år

Stavanger Aftenblad (meninger) | 16.05.2020

Kommentar av Ingebreth Forus (Palestinakomiteen i Stavanger): I dag – 15. mai – er det 72 år siden de fleste palestinerne – omkring 750.000 – ble fordrevet fra sine hjem, etter en nøye planlagt aksjon (plan Dalet) fra militært overlegne sionistiske styrker.

Pandemiens doble slag mot flyktninger

Vårt Land (verdidebatt) | 15.05.2020

Kommentar av Jan Egeland (Generalsekretær i Flyktninghjelpen): For millioner av fordrevne er koronautbruddet ikke bare en kamp mot et virus, men også en kamp for mat og sosial overlevelse.

Regjeringen overkjører miljøvitenskap

DN (meninger) | 14.05.2020

Kommentar av Frode Pleym og Halvard Raavand (leder og havrådgiver i Greenpeace Norge): Nylig la regjeringen frem en plan for hvor den såkalte iskanten går. Vedtaket innebærer en urovekkende «trumpifisering» av norsk politikk, ved at regjeringen overkjører egne miljøeksperter. Nå må Stortinget stå opp for vitenskapen på samme måte som de har gjort tidligere. De miljøfaglige rådene fra Polarinstituttet, Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet er entydige.

Israels folkerettsstridige politikk

Vårt Land (verdidebatt) | 13.05.2020

Kommentar av Henriette Westhrin (generalsekretær i Norsk Folkehjelp) og Mette Nord (leder i Fagforbundet): Verden etter koronaviruset trenger alt annet enn mer urolighet i Midtøsten. Den planlagte annekteringen kan ikke føre til annet enn nettopp det. Palestinerne står utrettelig på barrikadene for sine menneskerettigheter, men uten ytterligere støtte fra verdenssamfunnet blir overmakten allikevel for stor. Nå må utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide legge innhold i ordene hun i 2018 ytret på Stortinget: «Norge skal stå først når folkeretten må forsvares. I prinsipp og med handling.». Vi forventer at hun holder ord, det gjør palestinerne også.

Norge må ta langt større ansvar for eget forbruk av biodrivstoff

Nationen (meninger) | 13.05.2020

Kommentar av Joakim Hauge (Leder for Bellonas bio-program): Frem mot 2030 kan vi ikke fortsette dagens praksis med å være storeksportør av fossil energi, mens vi lar andre land ta ansvar for å forsyne oss med biobasert energi.

Oljefondet står ved et etisk veiskille. Har Nicolai Tangen det som må til i den jobben?

DN (meninger) | 11.05.2020

Kommentar av Ingrid Westgaard Stolpestad og Ina Tin (politiske rådgivere i Amnesty International Norge): Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg for å revurdere hele den etiske forvaltningen, noe som bekrefter at utfordringen er alvorlig. Legg så til andre globale utfordringer som klimakrisen, en nøtt for enhver investor. Oljefondet står ved et etisk veiskille. Dette stiller store krav til fondets ledelse fremover. For oss er det uklart i hvilken grad ansvarlig forvaltning har vært et tema i ansettelsen av Tangen. Svarene fra Norges Bank har heller ikke gjort oss klokere på dette.

Jeg er lei av at politikere slipper unna med å ignorere det ekspertene sier

Aftenposten (meninger) | 11.05.2020

Freia Catana Aasdalen (20), medlem i Natur og Ungdom, på Si;D: Så kjære politikere: Ikke glem at dere for hver eneste oljelisens som deles ut, bidrar til å øke klimakrisen, eller at det er deres barn som må leve med konsekvensene av valgene dere tar på jobb. Ikke glem at vi har ti år på oss før klimaforandringene blir irreversible.

Nå er tiden inne for at EU og andre europeiske land skal sette hele Hizbollah på sin terrorliste

Nettavisen (meninger) | 11.05.2020

Kommentar av Kamal Khoshnood, Iranske Politiske Fanger for Fritt Iran (IPFFI): Tyskland kunngjorde endelig at de har utpekt libanesiske Hizbollah til en terrororganisasjon.

Aftenbladets kommentator treffer ikke spikeren på hodet

Stavanger Aftenblad (meninger) | 09.05.2020

Debatt av Conrad Myrland (MIFF): Arild I. Olsson skriver en kommentarartikkel 6. mai i Aftenbladet som fem ganger omtaler israelsk «annektering av Vestbredden». Med den, hevder han, «demonstrerer Israel den som skal snekre sin egen kiste, må treffe spikeren på hodet».

Vi feirer frigjøringsdagen i en verden med millioner på flukt.

Bergens Tidende (meninger) | 08.05.2020

Kommentar av Jostein Hole Kobbeltvedt (Daglig leder i Raftostiftelsen): I dag feirer vi frigjøringsdagen i en verden med millioner på flukt og mennesker som lever innestengt i umenneskelige vilkår, uten at Norge i stor nok grad velger å ta sin del av ansvaret. Vi feirer frigjøringsdagen mens barn verden over må gå til sengs på tomme mager i provisoriske telt, og privilegerte stater forsterker grenser for å holde dem utenfor. Vi feirer frigjøringsdagen i en verden, der mennesker nektes å bruke sin stemme til å fortelle om de overgrep og forbrytelser deres egne myndigheter begår.

Et verdivalg bare Nicolai Tangen kan ta

Vårt Land (verdidebatt) | 07.05.2020

Kommentar av Mona Thowsen (Generalsekretær i Publish What You Pay Norge, PWYP): Nå må organisasjoner og pressen følge nøye med. Endrer ansettelsen av Tangen på noen som helst måte Oljefondet holdning til, prioritering av og videre arbeid med åpenhet i internasjonale selskaper og innsyn i skatteparadiser? Vil forventningsdokumentet videreføres og oppdateres? Vil Oljefondets rolle være like aktiv som tidligere, og arbeide for å bli bedre, overfor styrene? Hva gjøres for å løfte forventningene om økt åpenhet i selskaper? Endres dialogen med sivilsamfunnet? Tangen må støtte åpenhet dersom han skal være en troverdig leder.

Livsmot fra Afrika

Vårt Land (verdidebatt) | 07.05.2020

Kommentar av Morten Eriksen (Atlas-alliansen) og Andrew P. Kroglund (Skribent, forfatter og konsulent): Verden ser ut til å gå av hengslene. Vi kan ikke reise. Vi glemmer hva det personlige møtet gir oss. Men en funksjonshemmet paraolympier og journalist gir oss likevel i disse dager inspirasjon. Reiseserien «Africa», nettopp vist på NRK (tilgjengelig på nrk.no), dekker ikke over at det er kaos, krig og krise. Men samtidig viser serien oss at personlig mot og integritet alltid er med på å gjøre verden til et bedre sted. Håpet er vårt sterkeste våpen. Og Afrika er et spennende og livgivende kontinent.

Regjeringa dreit i miljøet

Dagbladet (meninger) | 07.05.2020

Kommentar av Thor Due (sentralstyremedlem, Natur og Ungdom): «Viss ikkje det er bra for miljøet, så veit ikkje eg», seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn etter å ha tapt vårens store miljøsak: Iskantsona. Han meiner vi burde vere fornøgde over at regjeringa ikkje har lytta til forskarane, og kjem samstundes med feil fakta om kor iskanten har gått. Eg må først forklare kvifor Sveinung Rotevatn kjem med faktafeil. Så skal eg forklare det som eigentleg er viktig. Du kan hoppe over dei første avsnitta om du er interessert i faktisk politikk.

Ikke la dere lure: Iskantforslaget er ikke en miljøseier!

Aftenposten (meninger) | 07.05.2020

Mia Cathryn Haugen Chamberlain (21), Sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, på Si;D: Det er selvsagt ikke bare bare å trekke tilbake oljetillatelser. Men klimakrisen truer livet på planeten. Det er god nok grunn for regjeringen til å innrømme feil, selv om det vil koste dem dyrt. Rart de ikke tenkte på det da miljøekspertene advarte mot å dele ut tillatelsene i 2016. Natur og Ungdom gikk til søksmål mot staten for lisensene, fordi det strider med grunnloven å bore etter olje i Arktis.

Norges Banks fallitt

Aftenposten (meninger) | 06.05.2020

Kommentar av Bjørn Engesland (Generalsekretær i Den norske Helsingforskomité) og Sigrid Klæboe Jacobsen (Daglig leder, Tax Justice Network – Norge): Hva fondet gjør, har betydning verden over – også for menneskerettighetene. Etter å ha lest redegjørelsen fra Norges Banks hovedstyre som ble offentliggjort torsdag 30. april, er Den norske Helsingforskomité og Tax Justice Network bekymret for at ansettelsen av Tangen kan svekke tilliten til fondet som en pådriver for åpenhet og rettferdighet i skattespørsmål.

Livet i iskanten trenger beskyttelse

Dagbladet (meninger) | 06.05.2020

Kommentar av Karoline Andaur, generalsekretær (WWF Verdens naturfond): Den dårlige nyheten om regjeringens foreslåtte iskantgrense, er at streken er trukket altfor langt nord. Den gode nyheten er gjennomslaget for at det ikke skal drives oljevirksomhet nord for grensa.

Høyres mission creep

Dagbladet (meninger) | 06.05.2020

Kommentar av Ann-Magrit Austenå (generalsekretær i NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere): I Norge har nå 56 kommuner, store og små, vedtatt oppropet om at Norge bør ta imot barn fra Moria-leiren.

Verdens land må samles om en rettferdig fordeling av en vaksine

VG (meninger) | 05.05.2020

Kommentar av Dagfinn Høybråten (generalsekretær Kirkens Nødhjelp, og tidligere styreleder i vaksinealliansen Gavi): Coronaviruset rammer hardest der tilgangen til helsetjenester er dårligst. Hvis disse landene havner bakerst i vaksinekøen, vil ikke det bare være dypt urettferdig. Det vil også være korttenkt.

Si ja til etisk næringsliv

Dagsavisen (debatt) | 05.05.2020

Kommentar av Embla Regine Mathisen (leder av Changemaker): Regjeringen lukker øynene for norske bedrifters menneskerettighetsbrudd. Norske bedrifter bidrar til menneskerettighetsbrudd, men regjeringen fortsetter å skyve ansvaret over på forbrukerne. Vi trenger en menneskerettighetslov for næringslivet slik at bedrifter tvinges til å ta mer ansvar selv.

Vårt ekstreme forbruk av dyr må ta slutt

Bergens Tidende (meninger) | 04.05.2020

Kommentar av Live Kleveland (Kommunikasjonsleder og jurist i Dyrevernalliansen) og Helle Haukvik (Veterinær og fagrådgiver i Dyrevernalliansen): For å hindre nye pandemier, må vi ta dyrs velferd på alvor.

Klimakampen kan ikke hvile nå

Stavanger Aftenblad (meninger) | 03.05.2020

Kommentar av Matthieu Bulteau (Greenpeace Stavanger): 18. og 25. april hadde Aftenbladet en annonse fra Klimarealistene hvor de påstår at vi ikke trenger frykte konsekvensene av den økende konsentrasjonen av CO₂ i atmosfæren. Det er skuffende at Aftenbladet vil tjene penger på å trykke dette.

Truster og hemmelighold

DN (meninger) | 02.05.2020

Debatt av Sigrid Klæboe Jacobsen (daglig leder i Tax Justice Network – Norge): Professor Ole Gjems-Onstad skriver underholdende, men useriøst i "Tangen-sirkuset" 23. april: «Tax Justice Network vet det ikke er riktig når de, uimotsagt av sentralbanksjefen, på NRK Debatten fremstiller truster som svindelinstrumenter.» Det er meg han sikter til. Svindelinstrumenter er ikke mine ord, men er ingen dum beskrivelse. En trust lar deg beholde kontrollen over pengene, men frakobler deg fra det formelle eierskapet og dermed ansvar. Hvis skattemyndigheter eller kreditorer har krav mot deg, gjør du lurt i å ha formuen i en trust, ikke i et aksjeselskap.

Hva skal stå igjen etter coronakrisen?

Dagbladet (meninger) | 02.05.2020

Kommentar av Rune Berglund Steen (leder, Antirasistisk Senter): Mens coronasituasjonen i Norge nå i hovedsak er under kontroll, i alle fall inntil videre, lever asylsøkerne i Moria-leiren i en enda verre utgave av den elendige situasjonen de var henvist til allerede før pandemien. Nå er de i tillegg sperret inne. To asylsøkere som brøt portforbudet, har blitt skutt og skadd av ukjent gjerningsperson.

Jo, barna er de mest sårbare

Vårt Land (verdidebatt) | 01.05.2020

Debatt av Katrin Glatz Brubakk (Barnepsykolog og initiativtaker til kampanjen «Evakuer barna fra Moria nå»): Freelance-journalist Anne Håskoll-Haugen går i en kommentar i Vårt Land 27. mars langt i å antyde at kampanjen «Evakuer barna fra Moria nå» bruker kravet om evakuering av barna fra flyktningleiren som kalkulert «markedsføring» og dermed ignorerer de mest sårbare. Mer feil kan hun ikke ta. Kravet er faglig begrunnet.

Hvilket samarbeid?

Klassekampen+ (meninger) | 30.04.2020

Kommentar av Hege Skarrud (leder i Attac): Den åpne økonomien og sterke fordelingspolitikken i etterkrigstida som Jonas Gahr Støre hyller i Klassekampen 27. april, er en luksus de færreste kan nyte under dagens handelsavtaler og finanssystem. Flere land i det globale sør sliter nå med å holde samfunnskritiske institusjoner oppe å gå. Som sykehus, skole og landbruket. Støre sine uttalelser om internasjonalt samarbeid må puttes under lupen.

1 - 30 av 180
1 2 3 4 5 6 7

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.