Klipp fra media

Filter: 2020 siviltsamfunn

Krisen i Sahel rammer barna hardt (Norge i FNs sikkerhetsråd)

Vårt Land (verdidebatt) | 21.10.2020

Kommentar av Anne Pedersen (regionleder, Vest-, Sentral- og sørlige Afrika i Redd Barna) og Helene Aall Henriksen, (seniorrådgiver, utviklingspolitikk og utdanning i krise i Redd Barna): Kombinasjonen av konflikt, flom, tørke, og fattigdom gjør barn i Sahel stadig mer utsatt. Med plassen i Sikkerhetsrådet har Norge nå en mulighet til å sikre disse barnas rettigheter.

Uansvarlig jakt på «den nye oljen»

DN (meninger) | 21.10.2020

Kommentar av Ingvild Fonn Asmervik (rådgiver i Naturvernforbundet): I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 har Olje- og energidepartementet foreslått å bevilge 30 millioner kroner til å kartlegge havbunnsmineraler. Håpet et at mineralutvinning på havbunnen skal bli en ny og viktig havnæring for Norge, noen tror det kan bli «det nye oljeeventyret». Vi, derimot, frykter at jaget etter «den nye oljen» vil kunne få et katastrofalt utfall for ukjente og uvurderlige naturverdier på havets bunn.

Vi må aldri kompromisse rundt dette

Vårt Land (verdidebatt) | 20.10.2020

Kommentar av John Peder Egenæs (Generalsekretær i Amnesty International i Norge): I Frankrike ble Samuel Paty drept fordi noen tok seg retten til å bestemme at hans undervisning krenket dem på en måte som krevde blod. Det er forferdelig og det bringer en utrygghet inn på et sted som bare kan fungere dersom det er trygt der. Lærere og elever må få drive skole i trygghet. De må få lov til å stille spørsmål ved historiefagets «sannheter» og det som hevdes å være guds ord. Hvis ikke snakker vi ikke om en skole, men om en robotfabrikk. Dette må vi alle insistere på og vi må ikke la oss skremme av de som truer den frie tanke med vold.

Barna ut av fengsel, nå!

Klassekampen+ (meninger) | 20.10.2020

Kommentar av Birgitte Lange (generalsekretær i Redd Barna): Den siste tiden har israelske myndigheter overført hundrevis av voksne fanger til husarrest av frykt for et koronautbrudd i fengslene. Samtidig har de latt 160 palestinske barn bli værende igjen i varetektsfengsel i påvente av avhør eller dom. De er overlatt til seg selv. Og de trenger hjelp.

Vi må holde et øye med Chile

Dagsavisen (debatt) | 20.10.2020

Kommentar av John Peder Egenæs (generalsekretær i Amnesty International i Norge): Chile er ifølge den norske regjeringen det nest viktigste markedet for norske bedrifter i Latin-Amerika, og senest våren 2019 var kongeparet på offisielt statsbesøk med en stor næringslivsdelegasjon. Norges nære forhold til Chile gir norske myndigheter gode muligheter til å reise bekymringer rundt voldsbruken fra politiet med sine kollegaer i Chile. Utenriksministeren bør følge med på utviklingen, og ikke nøle med å protestere mot overdreven bruk av vold fra myndighetene.

Norges troverdighet om nedrustning krever et nei til atomvåpen

Aftenposten (kort sagt) | 17.10.2020

Debatt av Ivar Stokkereit (leder, Enhet for humanitære verdier og folkerett, Norges Røde Kors): Målfrid Braut-Hegghammer påstår i Aftenposten 11. oktober at en norsk tilslutning til FN-forbudet mot atomvåpen strider mot Norges forpliktelser overfor Nato. Det er imidlertid betydelig politisk og humanitært handlingsrom i Nato.

Atomkraft løser dessverre ikke klimakrisen

Aftenposten (meninger) | 17.10.2020

Debatt av Bror Eskil Heiret (20), Energimedarbeider for Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt, på Si;D: Enok Mørch Grova fra Unge Venstre skriver i et Si ;D-innlegg 7. oktober at «atomkraft kan være løsningen på klimakrisen». Nå må vi se på fakta. Atomkraft er den mest kostbare energikilden. Milliardsatsingen har vært et bunnløst tapsprosjekt. Denne satsingen har gjort kraftverk med kort levetid vanlig i hele Europa.

Realisme og atomvåpen

Aftenposten (kort sagt) | 16.10.2020

Debatt av Anja Lillegraven (dagleg leder, Norske legar mot atomvåpen): I Aftenposten 12. oktober åtvarar Målfrid Braut-Hegghammer mot norsk tilslutning til FN-traktaten som forbyr atomvåpen. «Vi kan arbeide for nedrusting og samtidig ta omsyn til sikkerheitspolitiske realitetar», skriv ho. Det er nettopp sikkerheitspolitiske realitetar som nyleg fekk seks tidlegare norske ministrar til å gå ut med støtte til atomvåpenforbodet.

Europeiske klimaløsninger

Nationen (meninger) | 15.10.2020

Kommentar av Knut André Sande (Leder av Europeisk Ungdom): Mens den norske regjeringen forrige uke la fram sitt forslag til nytt statsbudsjett, stemte EU-parlamentet for å styrke klimamålene. Europas folkevalgte vil at EU skal kutte utslippene med 60 prosent innen 2030 – en klar økning fra dagens mål om 40 prosent utslippskutt. Forhandlingene med EUs regjeringer gjenstår, men det er ingen tvil om at EU er i ferd med å forsterke sine klimaambisjoner. Heldigvis, for det er nødvendig.

Hån mot ungdom (klima)

Dagsavisen (debatt) | 13.10.2020

Kommentar av Elise Åsnes (koordinator for klimautvalget i miljøorganisasjonen Spire): Regjeringens statsbudsjett er en hån mot unges rettigheter og et brudd med alle dimensjoner av klimarettferdighet. Forslaget ignorerer klimastreikernes krav og er et tydelig eksempel på hvordan unges stemmer systematisk tilsidesettes i utformingen av dagens klimapolitikk. I et klimarettferdighetperspektiv har Norge, som et rikt oljeland, et særskilt ansvar for å bøte på skadene vi har påført verden.

Stillheten etter Moria

Klassekampen+ (meninger) | 12.10.2020

Kronikk av Rune Berglund Steen (leder, Antirasistisk Senter): Det norske samfunnet har gradvis blitt mer numment i møte med lidelse. Hvor er solidariteten?

Elektrifisering av sokkelen er grønnvasking

Bergens Tidende (meninger) | 11.10.2020

Kommentar av William Helland-Hansen (Naturvernforbundet Hordaland): Det har blitt mye snakk og lite handling, men nå har vinden snudd: Equinor, LO og NHO lanserte i januar den «nye» planen om elektrifisering av norsk sokkel innen 2050. Prislapp: 50 milliarder kroner. Vi forledes nå til å tro at elektrifisering er et viktig klimatiltak, slik som Equinors nettside gir uttrykk for. Det er det ikke. Det er flere grunner til å tro at det betyr lite for klimaet. Å bruke ren, norsk energi på å drive plattformene er sløsing med selveste arvegodset, norsk vannkraft.

"Det burde har vært jeg som døde"

Dagbladet (meninger) | 11.10.2020

Kommentar av Sara Tannouri (Psykolog for Leger Uten Grenser i Libanon): I tiden etter eksplosjonen har Libanon stått overfor tre kriser på samme tid: covid-19, økonomisk krise og eksplosjonen selv.

Extinction Rebellion-aktivist: Dette er ikke pøbelstreker

Vårt Land (verdidebatt) | 10.10.2020

Åpent brev fra Fredrik Glad-Gjernes (Extinction Rebellion-medlem og frivillig, KFUK-KFUM Global leder): Kjære statsminister Erna Solberg. Jeg ble arrestert på Ring 1 for sivil ulydighet 21. september. Vi var 53 vanlige borgere som endte på glattcelle. Dine partikolleger kalte oss bortskjemte pøbler og Gandhi-lekende fjols. Dette er verken lek eller pøbelstreker. Dette er nødrett og blodig alvor. Vi er foreldre, arbeidstakere, studenter og pensjonister som er dypt urolige for klimasaken. Du gjør som statsminister for lite for å sikre et raskt grønt skifte, selv om du gjør mer enn Jens Stoltenberg. Forskning viser at atmosfæren og økosystemene er nær metnings- og tippepunkt som gjør Parisavtalens målsetninger vanskelige å nå.

Utopisk at atomvåpen beskytter oss

Aftenposten (meninger) | 07.10.2020

Debatt av Akari Izumi Kvamme (daglig leder i Nei til Atomvåpen): Å slutte seg til FNs atomvåpenforbud er utopisk, skriver stortingsrepresentant Michael Tetzschner (H) i Aftenposten 25. september. Det som er utopisk, er å tro at atomvåpen beskytter oss. I en verden der atomvåpenstatene utvikler nye og mer anvendelige atomvåpen, er det naivt å snakke om bruk av atomvåpen som en «teoretisk mulighet», slik Tetzschner gjør.

Uklokt å kutte i bistanden nå

Vårt Land (verdidebatt) | 07.10.2020

Kommentar av Dagfinn Høybråten (generalsekretær i Kirkens Nødhjelp), Henriette Westhrin (generalsekretær i Norsk Folkehjelp), Birgitte Lange (generalsekretær i Redd Barna), Jan Egeland (generalserkretær i Flyktninghjelpen), Bernt G. Apeland 
(generalsekretær i Røde kors) og Martha Rubiano Skretteberg (generalsekretær i Caritas): Mens vi venter på regjeringens fremleggelse av statsbudsjett for 2021, ønsker vi å oppfordre alle til å løfte blikket: Vi må søke kollektive løsninger på felles trusler. Det er ikke et alternativ å bli seg selv nok og å senke ambisjonene i kampen for å bekjempe fattigdom og nød. Utviklingen mot å nå FNs bærekraftsmål går feil vei, og det synes både i statistikk og i folks liv.

En bistand som takler kriser

Vårt Land (verdidebatt) / Bistandsaktuelt | 07.10.2020

Kommentar av Morten Eriksen (Atlas-Alliansen), Kaj-Martin Georgsen (CARE Norge), Hjalmar Bø (Digni), Kari Helene Partapuoli (Plan International Norge), Yngve Kristiansen (Regnskogfondet), Tina Sødal (Strømmestiftelsen) og Jan Thomas Odegard (Utviklingsfondet): Stortingsvedtaket om 1 prosent av BNI til bistand har vært en bunnplanke i norsk utviklingspolitikk. Vi er glade for at utviklingsministeren er så tydelig på at vi må opprettholde nivået, og at han forstår at det er den langsiktige bistanden som bidrar til fattigdomsreduksjon og varige endringer. Norge har en lang tradisjon i å tenke utenfor landets grenser. Vi har bidratt til å utjevne forskjeller i verden, og Norge har stått frem som et godt eksempel for andre europeiske land. En verden i krise har behov for at Norge opprettholder bistandsinnsats på et høyt nivå og retter den mot de som trenger det mest.

En tredje runde i Kirgisistan?

VG (meninger) | 07.10.2020

Kommentar av Ivar Dale (senior fagrådgiver, Den norske Helsingforskomité): Kirgisistan har tatt så mange runder på revolusjonskarusellen at landet risikerer å bli svimmel og miste fotfestet.

Bremseklossen

Klassekampen+ (meninger) | 06.10.2020

Debatt av Bjørn Hilt (styremedlem Norsk leger mot atomvåpen og Nei til atomvåpen): I sitt svar til Frode Ersfjord 3. oktober peker Aps forsvarspolitiske talskvinne Anniken Huitfeldt helt riktig på det prekære behovet for å få fart i atomvåpennedrustningen. Hun skryter, med rette, av tidligere bragder fra Ap, som for eksempel å ta viktige initiativ om de humanitære virkningene av atomvåpen. Men så ble det også stopp.

Stort sett bare tåkeprat (sikulærøkonomi)

Dagbladet (meninger) | 06.10.2020

Kommentar av Marius Holm (daglig leder i ZERO): Først når vi diskuterer slike konkrete forslag, fyller vi sirkulærøkonomien med reelt innhold. Og først da kan vi virkelig snakke om sirkulær økonomi som en selvsagt klimaløsning. ZERO forventer at dette vises igjen i strategien for sirkulærøkonomi som Rotevatn skal legge fram i løpet av året.

Matlarys uvitenskapelige metode

DN+ (meninger) | 06.10.2020

Debatt av Pål Nesse (seniorrådgiver i Flyktninghjelpen): Professor Janne Haaland Matlary har i sitt innlegg i DN 18. september, «Skamløs bruk av skam om Moria», skrinlagt elementære statsvitenskapelig krav til faglig metode. Hun fremsetter den ene påstanden etter den andre uten grunnlag i fakta og som hennes meningsmotstandere aldri har forfektet, for deretter å argumentere for at de tar feil.

Nei, vi gir ikke støtte til korrupte regimer (bistand)

Aftenposten (meninger) | 03.10.2020

Kommentar av Jan Egeland (Generalsekretær, Flyktninghjelpen): Aftenpostens store oppslag, «Norge øker støtten til korrupte land», står i sjelden kontrast til realitetene i internasjonalt hjelpearbeid. Det er riktig at Norge, i likhet med samtlige donorland, har økt den humanitære støtten til krigs- og katastroferammede mennesker i Syria, Jemen, Somalia og Sør-Sudan. Det har vi fordi titalls millioner, hovedsakelig kvinner og barn, står på kanten av stupet her etter mange år med krig og katastrofer. Alternativet til internasjonal nødhjelp er sult og død.

Denne smultringen viser vei mot en bedre verden (økonomisk vekst)

Morgenbladet+ (meninger) | 02.10.2020

Kommentar av Marie Storli (Leder i Rethinking Economics Norge): Vi lever i en verden preget av overforbruk på den ene siden, og fattigdom på den andre. Samtidig har vi et klima i endring og tap av naturmangfold uten sidestykke i menneskets levetid. Planeten vår har begrensninger, og vi må holde oss innenfor visse grenser for at jorda skal forbli et trygt sted å bo for mennesker i fremtiden. For å løse de store krisene i vår tid, må vi holde to tanker i hodet samtidig. Oppdraget som venter neste generasjon, er å bygge en økonomi som fungerer innenfor planetens grenser, og samtidig sørger for at alle menneskene lever gode liv.

Ikke ta fra oss stemmen vår også! (Operasjon Dagsverk)

Aftenposten (meninger) | 02.10.2020

Sunniva Maria Roligheten (20) leder av Operasjon Dagsverk og Kristin Schultz (20) Leder av Elevorganisasjonen på Si;D: Vi ungdommer har mistet mye på grunn av koronaen. Vi har måttet ofre skoleavslutninger og russetiden, og vi har måttet flytte konfirmasjoner og klasseturer. Og det har vært greit. Men vi kan ikke også bli fratatt muligheten vår til å engasjere oss. Akkurat nå har flere kommuner, skoler og rektorer bestemt at elevene ikke får være med på Operasjon Dagsverk (OD). Solidaritetsaksjonen som hvert år engasjerer over 100.000 skoleelever i kampen for en bedre verden.

Gi dem fredsprisen!

VG (meninger) | 01.10.2020

Kommentar av Aage Borchgrevink (seniorrådgiver Den norske Helsingforskomité) og Gunnar Ekeløve-Slydal (fung. generalsekretær Den norske Helsingforskomité): Trekløveret representerer ikke bare en trussel mot Lukasjenko, men mot hele det korrupte systemet som har vokst frem i tidligere sovjetrepublikkene og som utgjør en trussel mot menneskerettigheter og internasjonal sikkerhet. Derfor er det én ting som antagelig bekymrer Lukasjenkos støttespillere når det gjelder Norge: Tanken på en Nobelpris til Maria Kolesnikova, Svetlana Tikhanovskaja og Veronika Tsepkalo.

Vi har råd til det grønne skiftet

DN (meninger) | 30.09.2020

Kommentar av Marie Storli (leder for Rethinking Economics Norge): For å bygge en bærekraftig økonomi som fungerer innenfor planetens grenser, må vi dirigerer pengene i riktig retning. På samme måte som man på 30-tallet måtte ta et oppgjør med datidens dogmer må vi i dag ta et oppgjør med vår forestilling av at pengepolitikken er, og må være, nøytral. I stedet kan vi bruke pengeskapelsen aktivt for å nå de målene vi har satt oss, om å bygge en bærekraftig økonomi som fungerer innenfor planetens grenser.

Jeg applauderer ikke, Erna

Bergens Tidende (meninger) | 30.09.2020

Kommentar av Sara van der Moer (Sotra, medlem i Extinction Rebellion): Mandag 21. september fikk jeg helt «olje» over meg foran Olje- og energidepartementet, under en fredelig aksjon med Extinction Rebellion. Fordi jeg føler at det er min moralske plikt til å handle. Nå. Vi befinner oss i en akutt klima- og økologisk krise, men våre politikere er handlingslammede. Med denne performancen ville jeg vise hvor sårbare vi mennesker er, og naturen som helhet. Vi står nakne foran krisen.

Kanskje det er du som bør tørke av deg oljen, Erna?

Nettavisen (meninger) | 30.09.2020

Kommentar av Arild Nøkland (medlem av Extinction Rebellion Norge): Vi applauderer alle tiltak som kan redusere klimagassutslippene; også karbonfangst. Det er imidlertid ikke aktivistene som bør tørke av seg oljen.

EU må lære av tidligere feil

Klassekampen+ (meninger) | 30.09.2020

Kommentar av Birgitte Lange (generalsekretær i Redd Barna): EU-pakten er tydeligere på det ansvaret europeiske land må ta for å relokalisere mennesker på flukt i Europa, samt hva som skjer dersom land ikke følger opp. Selv om Norge ikke er med i EU, angår den nye avtalen oss i aller høyeste grad, all den tid vi er med i det europeiske asyl- og migrasjonssamarbeidet. Regjeringen må sikre barns rettigheter står sentralt i den nye avtalen.

Brasil i flammer

Klassekampen+ (meninger) | 29.09.2020

Kommentar av Ninthu Paramalingam (Latin-Amerikagruppene Blindern): Vi krever at den norske regjeringen tar stilling til den kritiske situasjonen i Brasil, samt hjelper til med å slukke brannene og redde liv ved å støtte organisasjoner på bakken. Som et land som henter ut flere millioner kroner fra investeringer i miljøødeleggende industrier i Brasil, har Norge et stort ansvar for å beskytte naturen som er igjen og urfolket som lever av den. Den norske regjeringens stillhet er alarmerende, spesielt for en nasjon som prøver å fremstå som miljøvennlig og grønn.

1 - 30 av 341
1 2 3 4 5 6 .... 8 9 10 11 12

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.