Nyheter

Filtrering

 Dybdeartikler  
 Aktuelt tema  
 Aktuell debatt nå!  
Filter: April

Hummer og kanari om utvikling

Utviklingsfondet | 30.04.2004
"Regjeringens melding om norsk utviklingspolitikk inneholder mye bra, men også politikk for økt fattigdom og sult," sier Aksel Nærstad, informasjonsansvarlig i Utviklingsfondet - en av de mellomstore norske bistandsorganisasjonene. "Det er nå behov for en bred debatt om utviklingspolitikken, og store endringer i meldingen før Stortinget vedtar den," sier Nærstad

? Svært positiv utviklingsmelding

Plan Norge | 30.04.2004
Generalsekretær Sandro Parmeggiani gleder seg stort over Stortingsmeldingen om utviklingspolitikken som ble lagt fram av regjeringen tidligere i dag. - Den foreslåtte økningen på over en milliard i den totale potten blir svært gledelig mottatt her hos oss. At bistanden også skal konsentreres om færre land og færre emner tror vi vil gi et økt fokus som kommer til å skape bedre resultater, sier Parmeggiani.

Regjeringens utviklingspolitikk strekker ikke til!

ForUM | 30.04.2004
Regjeringen brisker seg med at utviklingsbudsjettet skal økes med 1 milliard, men dette er slett ingen nyhet. "Økningen er positiv, men den skjuler at regjeringen ikke har noen grep for å motvirke negative sider ved globalisering og utviklingstrekk som undergraver bærekraftig utvikling" sier styreleder Halle Jørn Hanssen i Forum for Utvikling og Miljø.

Ti bud til Hilde Frafjord Johnson: Ta vare på de fattiges livsgrunnlag, sats på miljøbistand

WWF-Norge | 30.04.2004
Fredag 30. april legger Regjeringen frem utviklingsmeldingen. I Ti bud til Hilde Frafjord Johnson krever WWF at Regjeringen følger opp Verdenstoppmøtet om bærekraftig utvikling i 2002 med en kraftig satsing på bistand til miljø og naturressursforvaltning for å sikre livsgrunnlaget og fremtiden til de fattigste.

Film fra sør i kveld

Film fra Sør | 30.04.2004
Den Brasilianske filmen CARANDIRU av Hector Bebenco har premiere fredag 30. april på Klingenberg kino i Oslo.

Norske lastebiler fremme i Haiti

Norges Røde Kors | 30.04.2004
Et skip lastet med 32 lastebiler og åtte firehjulstrekkere fra Norges Røde Kors ankom Haitis hovedstad Port-au-Prince mandag. Lastebilene skal brukes til å distribuere mat til Haitis fattige.

Lansering av stortingsmeldingen om utviklingspolitikken

Utenriksdepartementet | 29.04.2004
Regjeringen legger fredag 30. april fram sin stortingsmelding om utviklingspolitikken. Velkommen til lanseringsarrangement fredag kl. 12.10 ved Wergelandsstatuen (Spikersuppa). Statsminister Kjell Magne Bondevik og utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson vil med visuelle midler markere hovedbudskapene i meldingen. Arrangementet varer til 12.45.

27000 strømmålere til Øst-Timor

Norad | 29.04.2004
Norge har bidratt sterkt til at Øst-Timor i løpet av neste år har til sammen 27 000 strømmålere på plass hos kundene, og dermed til at statsbudsjettet tilføres helt nødvendige inntekter fra strømleveransene. Kundene betaler strømmen på forhånd gjennom et datakort.

Evaluering av støtte til stiftelsen CESARs aktiviteter i Midtøsten

Utenriksdepartementet | 29.04.2004
Nordic Consulting Group (NCG) har på oppdrag fra Utenriksdepartementet gjennomført en uavhengig evaluering av departementets og NORADs støtte til CESARs aktiviteter i vannsektoren i Midtøsten, fra CESAR ble etablert i 1995 til og med 2001. Den samlede støtten fra Utenriksdepartementet på kr 75,4 mill og fra NORAD på kr 3,7 mill utgjorde i denne perioden hovedtyngden av CESARs finansiering.

Mer forskning for bedre helse i fattige land

Forskningsrådet | 29.04.2004
Norge skal bruke mer penger til forskning på fattigdomsrelaterte sykdommer. Et nytt forskningsprogram i global helse er under planlegging, og Forskningsrådet har nå oppnevnt programplankomité.

Unctad-rapport: Afrika sitter fast i råvarefellen

Global | 28.04.2004
De fleste afrikanske landene sitter fast i en råvarefelle. Avhengigheten av råvarer med fallende priser har begrenset både sparing og investeringer, bremset utviklingen og skapt store lån. Det viser en ny rapport fra Unctad. Les mer i svenske OmVärlden:

Sør-Afrika 10 år

Fellesrådet for Afrika | 27.04.2004
Sør-Afrika er 10 år, dette markeres bl.a. med en felleskronikk om i dagens utgave av Dagbladet fra Fellesrådet, SAIH, Folkehjelpa med flere. Les kronikken her:

Håp for verdens største papegøye

WWF | 27.04.2004
Verdens største papegøye, den truede hyasintaraen, er i fremvekst. Et WWF-støttet prosjekt har bidratt til at bestanden er doblet på ti år.

Lever ikke opp til FN-mål

WWF | 27.04.2004
Norge og andre land lever ikke opp til forpliktelsene om å halvere andelen mennesker uten tilgang på rent vann og grunnleggende sanitærforhold innen 2015. Dette viser en undersøkelse utarbeidet av seks ledende organisasjoner på feltet.

Røde Kors trapper opp hjelpen i Darfur

Norges Røde Kors | 27.04.2004
Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) trapper opp innsatsen i Darfur i Sudan. ? Denne operasjonen vil bli blant våre største aksjoner i verden, sier talsmann for ICRCs Afrika-operasjoner Juan Martinez.

Utfordrer CSD

Kirkens Nødhjelp | 27.04.2004
- Støtten til vann og sanitær må økes betydelig dersom vi skal nå FNs tusenårsmål om tilgang til rent vann for verdens fattigste. Det internasjonale samfunn har ikke fulgt opp de lovnader som er blitt gitt når det gjelder utviklingshjelp til vann og sanitær, sier Atle Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp og norske NGO'ers representant under det pågående CSD-møtet i New York.

Et tiår med utfordringer

Kirkens Nødhjelp | 27.04.2004
- Det internasjonale samfunn har særlig ansvar for å støtte Sør-Afrika i arbeidet for økt rettferdighet og bekjempe fattigdom, sier generalsekretær Atle Sommerfeldt.

FOKUS lanserer nye web-sider om reproduktive rettigheter

FOKUS | 26.04.2004
Det er i år 10 år siden FNs internasjonale konferanse om befolkning og utvikling i Kairo (ICPD). FOKUS ønsker å markere dette med lanseringen av temasider om reproduktive rettigheter og helse. Kairokonferansen var banebrytende når det gjelder kvinners rettigheter, og mye har skjedd i kjølvannet av konferansen. Men hva er egentlig reproduktive rettigheter? Og hvordan er situasjonen nå? På temasidene om reproduktive rettigheter finner du artikler, fakta, aktuelle lenker og materiell.

Handelskampanjen dannes i morgen

Utviklingsfondet | 26.04.2004
Nå går fagbevegelse, bondeorganisasjoner, miljø-, bistands- og solidaritetsorganisasjoner i Norge sammen og danner Handelskampanjen. Dannelsen skjer på tirsdag 27. april. Samme kveld kl 1900 i Folkets Hus i Oslo er det åpent møte med den kjente indiske forskeren, forfatteren og aktivisten Vandana Shiva.

Hvem er de uorganiserte?

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner | 26.04.2004
Bare sju prosent av barn og unge i Norge har aldri vært medlem i en organisasjon. ? Hvorfor snakker politikere likevel om "de uorganiserte" som om de utgjorde en stor del av befolkningen? spør Alise Narjord i et åpent brev til utviklingsministeren.

Blekkulf goes to Bronx

Blekkulfs Miljødetektiver | 26.04.2004
Blekkulfs Miljødetektiver inntar storbyen New York og FNs Hovedkvarter. Nå skal den norske organisasjonen bli FNs hjelpere. Miljødetektivene drar til New York for å være med på FNs Kommisjon for Bærekraftig Utvikling. Vi vil vise FN-systemet hvordan vi i Norge formilder et miljøbudskap til barn og unge, forteller Daglig leder Andrew P. Kroglund. Få land har på samme måte som Norge tatt barn på alvor i miljøsaken, sier Kroglund, og viser til hvordan organisasjonen bruker kultur og humor for å skape engasjement.

Madeira er "far" til 120 barn

PYM | 26.04.2004
De siste sju årene har pastor Madeira begravd over 400 aidsoffere. Han har også solgt taket og møblene sine for å hjelpe barna som har mistet sine foreldre i epidemien. I dag ser 120 foreldreløse barn på pastoren som sin far.

Svensk UD-rapport: Fattigdom må omdefineres

OmVärlden | 25.04.2004
Fattigdomsbegrepet må omdefineres og kvinneperspektivet må inn. Hvis ikke kommer vi ikke til å nå frem til de aller fattigste som ofte er kvinner. Svensk UDs rapport, "Makt og privilegier", om kjønnsdiskriminering og fattigdom er resultatet av to års arbeid med tre fokus: Hva man vet om kvinners fattigdom, hva man gjør med den og hva det koster, samt hva man burde gjøre.

Debattmøte om Globalt konkurransetilsyn

Én Verden | 25.04.2004
Globalt marked og demokratiske utfordringer - Behov for et globalt konkurransetilsyn? Justisminister Odd Einar innleder etterfulgt av åpen debatt i Nobelinstituttet førstkommende tirsdag.

Tilbake i Basra

Kirkens Nødhjelp | 23.04.2004
Kirkens Nødhjelp gjenopptok torsdag sin norske representasjon i Basra i Sør-Irak for å sikre at arbeidet kan drives videre på en effektiv måte.

Militærutgifter er ikke bistand

Kirkens Nødhjelp | 23.04.2004
Forslaget i OECD-landenes utviklingskomité om at militære utgifter skal kunne defineres som bistand, er foreløpig stanset i følge avisen Vårt Land. Bistandsministeren har dermed handlet i tråd med Kirkens Nødhjelps posisjon.

Vietnams visepresident hyllet Plan

Plan Norge | 22.04.2004
Plan Vietnam feiret nylig tiårsjubileum sammen med 150 barn fra Plans programområder og Vietnams visepresident Truong My Hoa. Visepresidenten takket Plan for organisasjonens bidrag til å gjøre hverdagen bedre for tusenvis av barn, deres familier og lokalsamfunn i Vietnam.

Stormakter i Sør på offensiven

RORG-samarbeidet / Global | 22.04.2004
I juni i fjor møttes utenriksministrene fra tre stormakter i Sør, India, Brasil og Sør-Afrika, i Brasilia for å drøfte felles interesser og samarbeid på den internasjonale arena. På ministerkonferansen i Verdens handelsorganisasjon (WTO) Cancun i oktober viste de, sammen med andre land i Sør, at samhold gir styrke. Nå er det bl.a. reform av FN og Bretton Woods-institusjonene som er satt på dagsorden. Sør krever innflytelse i verdenssamfunnet!

Mer dialog på CSD 12

Terje Kronen | 22.04.2004
På den tolvte sesjonen for Kommisjonen for bærekraftig utvikling (CSD 12) ønsker formannen for CSD, miljøvernminister Børge Brende, å få til mer dialog mellom regjeringene, samt mellom regjeringene og ulike organisasjoner som er representert.

Korrupsjonen vokser i norske bistandsland

Global | 22.04.2004
De siste fem årene har korrupsjonen vokst i 14 av 15 land som får penger fra norske skattebetalere. Det viser en sammenstilling Kanal 24 har laget på basis av en stor verdensomspennende undersøkelse.
1 - 30 av 66
1 2 3

Klipp fra Media

Flere partier reagerer på Rød-Larsens IPI-inntekt

Dagsavisen (NTB) | 29.11.2020

Ap, Høyre, Frp og SV er kritiske til lønnen diplomaten Terje Rød-Larsen fikk som sjef i det UD-støttede International Peace Institute.

Nye EU-regler: – Ikke interessert i at vi grønnmaler norsk oljeproduksjon

NRK nyheter | 29.11.2020

EUs nye klimaregler vil ikke definere havvind og strøm fra land til oljeplattformer som bærekraftig, mener bærekraftsledere.

Her leverer de nesten 90.000 underskrifter til statsministerboligen

TV2 (NTB) | 29.11.2020

Da ingen fra regjeringen dukket opp på Redd Barnas Moria-markering utenfor Stortinget, ble underskriftene levert på døra til statsministeren.

KrF og MDG høster skryt – Frp på sisteplass (klima- og utviklingspolitikk)

Dagsavisen | 27.11.2020

Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet de Grønne har de beste programutkastene på klima- og utviklingspolitikk, mener Kirkens Nødhjelp. Fremskrittspartiet får ros for gjeldspolitikken, men scorer likevel dårligst

Barn får ikke livsviktige vaksiner – Norge presser på internasjonalt

Dagsavisen | 27.11.2020

Både utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) og Norad-direktør Bård Vegar Solhjell deler Redd Barnas bekymring for at barn ikke får livsviktige vaksiner, og forsikrer at Norge trapper opp den internasjonale innsatsen.

Israel vil bygge 1257 nye boliger på Vestbredden. Drømmen om en palestinsk stat blir stadig fjernere.

Aftenposten | 27.11.2020

Den nye bosetningen vil drepe muligheten for en selvstendig palestinsk stat og en tostatsløsning, mener kritikerne.

KrF kan snu og støtte forbud mot atomvåpen

Aftenposten (NTB) | 26.11.2020

En enstemmig programkomité i KrF går inn for å melde Norge inn i FN-traktaten om å forby atomvåpen. I fjor stemte partiet mot et slikt forslag i Stortinget.

Ikke bare flyktningstrid – for Siv Jensen inngår nå hele asylfeltet i budsjettkampen

Vårt Land | 26.11.2020

Rett fra nytt toppmøte med Høyre, KrF og Venstre løftet Frp-leder Siv Jensen frem hele asyl- og innvandringsfeltet som stridstema i budsjettkampen.

Biden vil kjøre en hard linje mot Kina. Han kommer til å få hjelp fra allierte land som Norge.

Aftenposten | 25.11.2020

Donald Trump har gjort det mulig for Kina å øke sin globale innflytelse. Det har skapt vanskeligheter for Europa, mener utenriksminister Eriksen Søreide (H).

Norge truer Afghanistan med bistandskutt

Vårt Land (NTB) | 25.11.2020

Norge vil holde bistanden til Afghanistan på et høyt nivå ut 2024, men kan redusere potten hvis fredssamtalene og innsatsen mot korrupsjon svikter.