Aps migrasjonsutvalg

- Arbeiderpartiets innvandringspolitikk skal være solidarisk, rettferdig, human, bærekraftig og forutsigbar. Den skal samle – ikke splitte – Norge, sa lederen for Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg, Masud Gharahkhani, da han 12. september la fram utvalgets forslag til asyl- og innvandringspolitikk. - Dette er ikke humant, mener Venstres Abid Raja, mens FrPs Jon Helgheim synes det er oppsiktsvekkende at Ap har brukt så lang tid på å komme fram til ting som Frp har ment i mange år. SVs Karin Andersen "har slutta å være skuffa over Ap" og Bjørgulv Braanen i Klassekampen spør: Er Ap på vei mot større enighet i innvandring- og integreringspolitikken? Vi har samlet lenkene til debatten.

Redaksjonen avsluttet 16. oktober 2018

Aktuelle lenker:

Tidigere relevante saker på RORG-samarbeidet / Global:

Medieklipp og -debatt (oppdatert 02.10.2018):

 • Aps migrasjonsutvalg vil ikke gjøre bistanden mer solidarisk. Kommentar av Maren Sæbø på Bistandsaktuelt 16.10.2018
  En solidarisk flyktningpolitikk må ta utgangspunkt i flyktningenes behov, ikke våre egne. En såkalt solidaritetspott som Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg foreslår er ikke solidaritet, men binding av bistand.
 • Verdikamp for vår tid. Lederkommentar i VG 02.10.2018
  Det bør være mulig for Arbeiderpartiet og samle bred, tverrpolitisk støtte for store deler av partiets nye forslag. til en helhetlig innvandrings og integreringspolitikk.
 • «Tøff kjærlighet» fra Ap. Vårt Land 02.10.2018
  Ap-utvalg foreslår «radikale grep» for å sikre flyktninger jobb og gode oppvekstvilkår. Vil tvangsflytte domfelte.
 • Kvoteflyktninger mer humant. Kommentar av Masud Gharahkhani (Ap) i Dagsavisen (nye meninger) 03.10.2018
  Kjernen i den enstemmige innstillingen fra Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg, er flere FN-kvoteflyktninger, færre asylsøkere.
 • Gode migrasjonsforslag fra Ap. Kronikk av Torstein Ulserød og Haakon Riekeles i Civita og Nikolai Hegertun (SUM/UiO) i Dagsavisen (nye meninger) 01.10.2018
  Ap har med migrasjonsutvalgets innstilling gitt et viktig bidrag til å bringe flyktningdebatten ut av et spor der det bare er mulig å drive symbolmarkeringer, og over i en diskusjon om nye løsninger. Det fortjener utvalget honnør for. Utvalget har i sin innstilling løsrevet seg fra Aps slagorddrevne asyl- og flyktningpolitikk, som i mange år har vært «streng og rettferdig», og tar i stedet utgangspunkt i noen prinsipper som forsøker å balansere de mange motstridende hensynene på dette feltet.
 • – Frykten for å bli skjelt ut er den største barrieren mot en strengere innvandringspolitikk. Minerva 30.09.2018
  Jon Helgheim mener Arbeiderpartiets nye innvandringspolitikk er et skritt i riktig retning, men han er usikker på om partiet egentlig mener noe med det.
 • Asylpolitikken og Ap. Debatt av Andor Normann i Dagsavisen (Nye Meninger) 24.09.2018
  Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg ledet av stortingsrepresentant Masud Gharahkani, har levert sin innstilling med forslag om partiets framtidige asyl- og flyktningepolitikk. Denne politiske sak var viktigst for velgerne ved vårt siste stortingsvalg, og var det også suverent i Sverige nylig. Dette politiske felt vil stå helt sentralt i de vestlige demokratier i årtier framover. Migrasajonsutvalget er kommet med en enstemmig innstilling. Ut fra det jeg har lest i media er det gledelig konstatere at utvalgets leder, Masud, har vunnet fram med sitt syn på en strengere og mer rettferdig politikk på dette felt. Han er i hovedsak enig med de danske sosialdemokraters nyorientering på dette område, og vi er mange i Ap som støtter Masud i det.
 • To av Aps forslag til asylinnstramning vil vise om partiet mener alvor. Lederkommentar i DN 20.09.2018
  Masud Gharahkhani har vært leder av Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg som onsdag la fram sine første forslag til hvordan partiets innvandringspolitikk bør se ut.
 • Trist at partiene konkurrerer om å ha den strengeste innvandringspolitikken. Debatt av Simen Bondevik i Aftenposten 18.09.2018
  Innvandringsdebatten har nå sunket til det nivået at man konkurrerer om å være det strengeste partiet på området.
 • Realistisk asylpolitikk. Lederkommentar i Stavanger Aftenblad 14.09.2018
  Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg har levert et grundig, men potensielt splittende, forslag om innstramming av norsk asylpolitikk.
 • Varsler landsmøtekamp i Ap om asyl. Vårt Land 14.09.2018
  Bedre enn fryktet, men mye å ta tak i, er tilbakemeldingene fra Aps liberale fløy på forslaget til ny asyl- og flyktningpolitikk for partiet.
 • Arbeiderparti-utvalg vil ha A- og B-lag blant flyktninger. Kommentar av Ann-Magrit Austenå (generalsekretær i NOAS) i Dagbladet 14.09.2018
  Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg vil betale flere land for å holde flyktninger tilbake fra asylprosess og flyktningstatus. I Norge vil de innføre A- og B-lag blant flyktninger som har rett til beskyttelse.
 • Asylinstituttets dødMorgenbladet 14.09.2018
  Arbeiderpartiet har lite nytt å komme med om flyktning- og asylpolitikk, mener Noas-lederen.
 • To av Aps forslag til asylinnstramning vil vise om partiet mener alvor. Lederkommentar i DN 14.09.2018
  Etter migrantbølgen mot Europa i 2015–2016 og velgerflukt til innvandringskritiske partier, har sosialdemokratene i Sverige og Danmark strammet inn sin asylpolitikk. Nå følger Arbeiderpartiets integreringsutvalg under ledelse av Masud Gharahkhani. Hvis utvalget får gjennomslag på partiets landsmøte, vil det bli stort sammenfall mellom innvandrings- og integreringspolitikken til Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
 • Hjelp flest mulig der behovet er størst. Kommentar av Erling Nordgård (Stavanger AP) i Stavanger Aftenblad 14.09.2018
  Vi kan ikke føre en asylpolitikk basert på førstemann-til-mølla-prinsippet.
 • Selvsagt er antallet viktig. Kommentar av Astrid Meland i VG 13.09.2018
  Arbeiderpartiet har lagt frem sitt forslag til ny innvandringspolitikk. For første gang vil de sette et tak. Og de vil sende hjem barn.
 • Aps nye asylpolitikk: Strengere, mer kontrollerende og litt urealistisk. Kommentar av Andreas Slettholm i Aftenposten 13.09.2018
  Fortsatt er det «streng, rettferdig og human», som gjelder, forsikret utvalgsleder Masud Gharahkhani. Men innstillingen er i realiteten en kraftig politikkendring. Om den er blitt strengere eller mer liberal, kommer litt an på øyet som ser og hva det ser på, men det er lettest å argumentere for det første. Både å sende mindreårige tilbake til «omsorgssentre» i hjemlandet og lage flere returavtaler med tredjeland trekker i den retning.
 • Aps nye innvandringspolitikk: Ønsker færre asylsøkere. Kommentar av Masud Gharahkhani (Ap) i VG 13.09.2018
  Arbeiderpartiets innvandringspolitikk skal være solidarisk, rettferdig, human, bærekraftig og forutsigbar. Den skal samle – ikke splitte – Norge. Da kreves en omlegging av dagens system. Mer og bedre hjelp til det store flertallet av mennesker på flukt. Kontroll på grensene og en trygg forutsigbarhet her hjemme. Et mer rettferdig og humant asylsystem. Asylretten skal sikres, Norge skal overholde sine internasjonale forpliktelser. Dette er pilarene i den enstemmige innstillingen fra Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg, i delen som gjelder flyktning- og asylpolitikk.
 • Ap: – Vi må aldri overlate innvandringspolitikken til Frp. ABC nyheter 13.09.2018
  – Vi må aldri overlate innvandringspolitikken til høyrepopulistiske partier som Sverigedemokraterna eller Fremskrittspartiet, sier Aps innvandringspolitiske talsmann, Masud Gharahkhani.
 • – Jeg har slutta å være skuffa over Ap. Dagsavisen (NTB) 13.09.2018
  SVs Karin Andersen mener Ap har adoptert mye retorikk fra Frp i innvandringspolitikken.
 • Frp: Bra asyltakter fra Ap, men de burde gått lenger. Dagsavisen 13.09.2018
  Fremskrittspartiet ønsker Arbeiderpartiet velkommen etter i asylpolitikken.
 • Ap-utvalg vil gi 5 milliarder til å hjelpe flere flyktninger i nærområdene. Dagsavisen 13.09.2018
  Aps migrasjonsutvalg går inn for å gi minst 5 milliarder til en solidaritetspott til dem som er på flukt i nærområdene rundt konflikt- eller kriseområder.
 • Frp om Aps innvandringspolitikk: – Slår inn åpne dører. NRK nyheter 13.09.2018
  Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim, mener det er lite nytt i Aps migrasjonsutvalgs innstilling til ny innvandringspolitikk.
 • Ap: Vil bruke 5 milliarder kroner mer i nærområder. NRK nyheter 13.09.2018
  Arbeiderpartiet vil bruke fem milliarder kroner for å hjelpe flyktninger i nærområdene. I retur ønsker de nye returavtaler.
 • Vil ikke konkludere. Klassekampen 13.09.2018
  Begge fløyene i Ap er fornøyde med migrasjonsutvalgets innstilling. Ekspertene mener den er uklar.
 • Foreslår tak på årlig innvandring. Vårt Land 13.09.2018
  Onsdag la Masud Gharahkhani fram Arbeiderpartiets migrasjonsutvalgs forslag til ny asyl- og flyktningpolitikk.
 • Forslag til asylplan fra Ap: – Viktig for Norge. ABC nyheter 13.09.2018
  Aps migrasjonsutvalg går inn for å gi minst 5 milliarder til en solidaritetspott til dem som er på flukt i nærområdene rundt konflikt- eller kriseområder.
 • Ap vil hjelpe i nærområdene og ha flere EU/Tyrkia-avtaler. Dagens perspektiv 13.09.2018
  – Vi kan ikke ha en flyktningpolitikk som skiller oss fra våre naboland, sier leder for Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg, Masud Gharahkhani.
 • Solidaritet der de er. Kommentar av Frøy Gudbrandsen i Bergens Tidende 13.09.2018
  Aps migrasjonsutvalg har vært gode på solidarisk innpakning av en strengere linje.
 • Et skjørt kompromiss. Kommentar av Bjørgulv Braanen i DN 13.09.2018
  Er Ap på vei mot større enighet i innvandring- og integreringspolitikken?
 • Arbeiderpartiets afrikanske alternativ. Kommentar av Kjetil Wiedswang i DN 13.09.2018
  Så vidt det gikk an å tolke Gharahkhani, mener han også at flyktninger skal kunne returneres til norskfinansierte asylmottak i Afrika. Arbeiderpartiet ser dermed ut til å være på linje med andre EU-land som ønsker å opprette leire i Afrika hvor man kan sende (og for Aps del, helst gi jobb til) migranter. Tanken er kanskje ikke dum, men hittil har ingen har fått dette til.
 • Asylpolitikk etter Merkel-metoden. DN 13.09.2018
  Arbeiderpartiet vil betale andre land for å bremse en flyktningstrøm til Norge. Pengene skal hovedsakelig tas fra bistandsbudsjettet.
 • Flere ubesvarte spørsmål enn gode svar fra Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg. Lederkommentar i Dagbladet 13.09.2018
  Selv om intensjonen er god, må partiet på et eller annet tidspunkt ta stilling i spørsmålet om antall og bærekraft.
 • Raser mot Aps nye innvandringspolitikk. Dagbladet 13.09.2018
  Abid Raja (V) mener Ap går mot partiets tradisjon for solidaritet. Han ber LO ta affære og stanse det hele.
 • Arbeiderpartiets afrikanske alternativ. Kommentar av Kjetil Wiedswang i DN 13.09.2018
  Så vidt det gikk an å tolke Gharahkhani, mener han også at flyktninger skal kunne returneres til norskfinansierte asylmottak i Afrika. Arbeiderpartiet ser dermed ut til å være på linje med andre EU-land som ønsker å opprette leire i Afrika hvor man kan sende (og for Aps del, helst gi jobb til) migranter. Tanken er kanskje ikke dum, men hittil har ingen har fått dette til.
 • Asylpolitikk etter Merkel-metoden. DN 13.09.2018
  Arbeiderpartiet vil betale andre land for å bremse en flyktningstrøm til Norge. Pengene skal hovedsakelig tas fra bistandsbudsjettet.
 • Flere ubesvarte spørsmål enn gode svar fra Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg. Lederkommentar i Dagbladet 13.09.2018
  Selv om intensjonen er god, må partiet på et eller annet tidspunkt ta stilling i spørsmålet om antall og bærekraft.
 • Raser mot Aps nye innvandringspolitikk. Dagbladet 13.09.2018
  Abid Raja (V) mener Ap går mot partiets tradisjon for solidaritet. Han ber LO ta affære og stanse det hele.
 • Flere kvoteflyktninger, mer bruk av midlertidig opphold. Dagbladet 13.09.2018
  Allerede før de hadde hatt sitt første møte, ble det bråk. I dag la Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg fram sin nye politikk.
 • Ap vil sette innvandrings-tak: Antyder noen tusen i året. VG 13.09.2018
  Ap vil heller ta imot flere kvoteflyktninger enn asylsøkere. Familieinnvandring skal begrenses, og land i hjemmeregionen som vil ta imot returer, kan bli belønnet med visumavtale og uttak av kvoteflyktninger.
 • Oslo-varaordfører vil ha mer spredning av flyktninger. ABC nyheter 13.09.2018
  – Hele Norge må tas i bruk i fordeling av flyktninger, sier varaordfører i Oslo og medlem av Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg.
 • Gammelt nytt fra Aps migrasjonsutvalg. Rights.no 12.09.2018
  Vi har over tid blitt kjent med at Arbeiderpartiet skal legge om innvandring- og integreringspolitikken, og vi har lenge skjønt at partiets utvalg har lagt seg tett opp til Fremskrittspartiets politikk. I dag kom Ap-utvalgets innstilling - en tynn suppe på knappe fem sider. Samtidig setter FrP ned et nytt utvalg som skal stake ut ny politikk på området.
 • – Splittelsen går tvers gjennom Ap. NRK nyheter 12.09.2018
 • I dag legger Arbeiderpartiet fram sin nye innvandringspolitikk. Politiske kommentatorer mener partiets problem er at velgerne deres spriker voldsomt i spørsmålet.
 • – Ap har ikke stått for en liberal linje på veldig, veldig lenge. Dagsavisen 12.09.2018
  Er Arbeiderpartiet vinglete og liberale i asylpolitikken? Nei, Ap har konsekvent blitt stadig strengere, mener Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter.
 • Ap-utvalg meisler ut ny innvandringspolitikk: – Vi gjør ikke dette for å imøtekomme høyrepopulister. Dagsavisen (NTB) 12.09.2018
  Det er ikke sosialdemokratisk å la lommeboka avgjøre hvem som får asyl. Flest må hjelpes i nærområdene, sier Aps innvandringspolitiske talsmann.

Aktuell debatt nå!

Aktuell debatt nå!

Her samler vi lenker til utvalgte aktuelle debatter hentet fra dagens eller ukens medieklipp.