Biodrivstoff og palmeolje

- Esso og Shell er regnskogverstinger, mente Regnskogfondet i begynnelsen av mai og utdypet det slik: "Bruken av palmeoljediesel i Norge i 2017 førte til at 220 km² regnskog ble ødelagt. Det er halvparten av Oslo kommunes areal. Esso og Shell/St1 er de to bensinstasjonskjedene i Norge som blander palmeolje i diesel." Debatten går og her finner du lenker til den siste tidens mediedebatt.

Medieklipp og -debatt:

 • Skal norsk biodrivstoff koma frå Asia? Kronikk av Hilde Lysengen Havro i Nationen 04.06.2018
  EUs berekraftskriterium for biodrivstoff krev at livsløpsproduksjonen for biodrivstoffet skal redusere klimautsleppa med 50 prosent. Kravet til nye anlegg er 60 prosent. Fossilt drivstoff har ingen slike berekraftskriterium. At det finst berekraftskriterium for biodrivstoff er sjølvsagt bra, all den tid mykje av råstoffet vil koma frå arel som anten produserer mat, oksygen eller bind co2. Men til sjuande og sist kan me ikkje øydeleggje verda for å redde henne.
 • Klimapolitikk dynket i palmeolje. Kommentar av Lars Haltbrekken (miljøpolitisk talsperson for SV) i Dagbladet 28.05.2018
  Det er ikke for sent å snu. Alternativet er ikke å gå tilbake til fossilt drivstoff, men å føre en klimapolitikk som faktisk kutter utslipp. Derfor gir vi Frp og regjeringen en ny sjans. Vi vil igjen foreslå en egen avgift på palmeolje. Så får vi se om de mener alvor eller om det er tomt prat. Hvem vet, kanskje klima- og miljøminister Ola Elvestuen til og med kan bli enig med stortingsrepresentant Ola Elvestuen om at dette problemet må løses.
 • Kuttet miljøskadelig palmeolje i mat – Nå fyller vi mangfoldige ganger mer på bilen isteden. NRK nyheter 26.05.2018
  Storstilt mobilisering fra matvarebransjen, bloggere og forbrukere førte til en drastisk reduksjon i palmeolje i mat produsert i Norge. Samtidig brukte vi 60 ganger mer palmeolje til biodrivstoff enn til mat, ifølge Regnskogfondet.
 • Klimavennlig biodrivstoff er en del av løsningen. Kommentar av miljø- og klimaminister Ola Elvestuen (V) i Bergens Tidende 23.05.2018
  Utslippene i transportsektoren må ned. Det viktigste er å gå over til nullutslippsløsninger, som elektrisitet, hydrogen og biogass. Men bærekraftig biodrivstoff med god global klimaeffekt er en del av løsningen.
 • Biodiesel er et viktig bidrag til å løse klimautfordringene. Kommentar av Bjørn Eidem (prosjektleder i RURALIS Utredning) i Aftenposten 18.05.2018
  Ny teknologi og måter å løse klimautfordringene på er under utvikling. Felles for de fleste er at det vil ta tid før de kan settes ut i livet. Derfor er det så viktig å komme i gang med biodiesel, den kan rulles ut raskt og gi positive bidrag med en gang. Den nye, fullraffinerte biodieselen, HVO i dagligtale (Hydrotreated Vegetable Oil), representerer dessuten et nytt fremskritt.
 • Frykter mer avskoging hvis de slutter å kjøpe palmeolje. Dagbladet 18.05.2018
  - Da blir det enklere og billigere å produsere palmeolje som det ikke stilles strenge krav til og som fører til avskoging.
 • Klimaministeren vil kutte bruken av palmeolje. Får slakt av SV. Dagbladet (NTB) 18.05.2018
  Klimaminister Ola Elvestuen (V) vil ha ned bruken av omstridt palmeolje i biodrivstoff ved å øke produksjonen av norsk biodrivstoff. SV slakter strategien.
 • «Putt en tiger på tanken», sier Esso: - Tragisk hvor sant slagordet er. Dagbladet 18.05.2018
  Norge er verdensledende i å ødelegge regnskog gjennom drivstoffbruket vårt, hevder Regnskogfondet.
 • Det vanskelige biodrivstoffet. Debatt av Christoffer Sundby (Norgessjef i Circle K) i Aftenposten 16.05.2018
  Regjeringen løser sitt behov for biodrivstoff ved å peke på oss. Men vi produserer ikke drivstoff – vi selger det.
 • Palmeolje, det er ESSO og Shell det. Kommentar av Erik Martinussen i Dagbladet 09.05.2018
  Alt palmeoljebasert biodrivstoff som selges i Norge, selges av ESSO eller Shell. Styrer du unna disse to selskapene, styrer du også unna palmeoljen.
 • Ut med både fossilt og palmeolje! Debatt av Marius Holm (Zero) i VG 09.05.2018
  Biodrivstoffpolitikken skaper marked for klimaeffektivt biodrivstoff basert på bærekraftige ressurser, men billig palmeolje er med på lasset. Det kan regjeringen gjøre noe med.
 • Truer Norge med handelskrig over palmeoljeforbud. Dagbladet 09.05.2018
  16. - 18. april i år var fiskeriminister Per Sandberg (Frp) på reise i Singapore og Indonesia. Da møtte han blant annet Indonesias handelsminister Enggartiasto Lukita, på Lukitas kontor i Jakarta. Der truet Lukita med handelskrig mot Norge. Årsaken er den kontroversielle palmeoljen, som Indonesia er verdens største produsent av.
 • Alle advarte. Politikerne nektet å høre (biodiesel). Kommentar av Astrid Meland i VG 08.05.2018
  Toneangivende forskere og store medier sa stopp. Likevel vedtok regjeringen en «miljøpolitikk» som øker utslippene.
 • Klima- og miljøminister Ola Elvestuen må rydde opp i Venstres biodrivstoff-rot. Lederkommentar i Stavanger Aftenblad 08.05.2018
  Bruken av palmeolje i norsk drivstoff øker dramatisk. Nå må Venstres klima- og miljøminister Ola Elvestuen rydde opp.
 • Satsing på biodrivstoff er symbolpolitikk. Lederkommentar i Aftenposten  08.05.2018
  I Bioeventyret kom innvendingene tydelig frem. En hovedinnvending fra flertallet av miljøorganisasjonene, for eksempel, var at for mye av biodrivstoffet inneholder palmeolje, og kommer til å gjøre det fremover. Palmeoljeproduksjon er en direkte trussel mot regnskogen, som med god grunn omtales som verdens lunger. Globalt er det utenkelig å se for seg en løsning på CO-problemet uten at regnskogen beskyttes og bevares. Dette besvares tydelig gjennom Norges internasjonale bidrag i klimakampen, der Norge bruker store summer på å bevare nettopp regnskog.
 • Et nødvendig onde? Debatt i politisk kvarter NRK P2 07.05.2018
  Må vi bruke palmeolje for å nå klimamålene våre? Hva skjer med de globale utslippene da?
 • Biodrivstoffets janusansikt. Lederkommentar i Dagbladet (meninger) 07.05.2018
  Vi fyller altså nesten hele omsetningskravet med den typen biodrivstoff som er løsningen for framtida. Dette viser at den ambisiøse biodrivstoffsatsningen kan lykkes. Men da må det settes inn tiltak mot det som truer med å velte prosjektets legitimitet. Palmeoljen er nissen som følger med på lasset. Regjeringen har gjort lite eller ingenting for å følge opp stortingsvedtak fra juni i fjor for å bidra til utfasing. Her må det settes inn tiltak. I mellomtida kan kjeder som kjøper det billige palmeoljedrivstoffet som nå er unntatt veibruksavgift, skamme seg. UnoX og Cirkle K omsetter ikke slikt drivstoff, det fortjener skryt og er noe norske kunder bør notere seg.
 • Norsk selskap med storstilt palmeoljeproduksjon i Colombia. NRK nyheter 05.05.2018
  Et norsk selskap vil dyrke så mye palmeolje i Colombia at de kan dekke 7,5 prosent av det norske dieselforbruket.
 • Mer palmeolje i norsk biodiesel enn noensinne. NRK nyheter 05.05.2018
  – Palmeoljedieselen som ble solgt i fjor fører til avskoging på et område på omtrent halve Oslos areal. 220 kvadratkilometer med regnskog som er ødelagt for alltid, som følge av norsk biodieselpolitikk, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet til NRK. Og det holder ikke at norsk palmeolje er bærekraftsertifisert og regnskogfri, mener han.
 • Regnskogfondet: – Norges bruk av biodrivstoff er en katastrofe for regnskogen. Aftenposten 05.05.2018
  Bruk av biodrivstoff på norske veier øker voldsomt. Bra for klimaet, mener myndighetene. Mange burde heller kjørt på vanlig diesel, sier Regnskogfondet.
 • Nei til bio på tanken. Kommentar av Anders Karlsson-Drangsholt (seniorrådgiver i Bellona) i DN (meninger) 28.04.2018
  Stortinget har stilt krav om 20 prosent biodrivstoff i alt drivstoff til veigående transport innen 2020. Regjeringen vil øke andelen til 40 prosent innen 2030. Dette mener Bellona er feil politikk.
 • Ja til bio på tanken. Kommentar av Erling J. Ølstad (administrerende direktør i Mester Grønn as) i DN (meninger) | 28.04.2018
  Biodrivstoff reduserer klimautslipp i Norge. Denne positive effekten kan forsterkes. I Mester Grønn gikk vi over til bioenergi på alle lastebiler i 2017. På et halvt år har vi redusert CO2-utslippene med 240 tonn og bidratt til ren luft i storbyene.

Aktuell debatt nå!

Aktuell debatt nå!

Her samler vi lenker til utvalgte aktuelle debatter hentet fra dagens eller ukens medieklipp.