Bistandsdebatten nå

Etter noen år med fokus på forvaltningsreform har det de siste ukene igjen vært engasjert bistandsdebatt i Norge. Hvordan bør bistanden innrettes i kampen for FNs bærekraftsmål? I Bistandsaktuelt har Amnesty utfordret bistandsorganisasjonene. I Vårt Land har Zero og Utviklingsfondet braket sammen i debatt om klimatiltak versus bistand og NHO har fått både bistandsministeren, Norad og bistandsorganisasjoner på nakken etter å ha tatt til orde for at næringslivet må sterkere inn. Og regjeringens plan for å utrydde sult har fått kritisk oppmerksomhet i Vårt Land og Nationen. Vi har samlet lenkene til dagens debatt, så vel som lenker til bistandsdebatten det siste tiåret.

Bistandsdebatt - bærekraftsmål - 6.jpg

Redaksjonen avsluttet 13. mars 2020.
Saken ble delvis fulgt opp i egen dybdeartikkel 16. juni: -Europeiske (og norske) løsninger på Afrikanske problemer? 

Medieklipp og -debatt (sist oppdatert 18.03.2020):

 • Clemets verden: Ny giv i bistandspolitikken? Debatt av Andrew P. Kroglund og Morten Eriksen, Atlas-alliansen i Bistandsaktuelt 18.03.2020
  «Så lenge KrF er en maktfaktor i norsk politikk, er det antagelig umulig for en hvilken som helst regjering å bevilge mindre enn én prosent av BNI (bruttonasjonalinntekten, red. anm.) til bistand», skrev Kristin Clemet i Bistandsaktuelt den 26. februar i år. Ja, og takk og pris for det, sier vi. Vi ser ingen grunn til å bevilge mindre til utviklingspolitiske formål. Særlig i disse koronatider. Men denne én-prosenten kommer selvsagt med noen forutsetninger. Og vi opplever at det egentlig er det Clemet er opptatt av.
 • Jobbskaping krever samarbeid. Debatt av Andreas Andersen (Generalsekretær i Misjonsalliansen) i Vårt Land (verdidebatt) 13.03.2020
  Fattigdomsbekjempelse og næringsutvikling kan ikke være motsetninger, de må gå hånd i hånd. Våre erfaringer med jobbskaping blant verdens fattige viser at det er den oppskriften som skaper varige og verdige arbeidsplasser. I det arbeidet ønsker vi nye aktører velkommen, også dem som ser muligheter for å tjene penger på samarbeidet.
 • Næringsbistand: Etterlyser gigantsatsing i Afrika. Vårt Land 09.03.2020
  Norfund-sjefen applauderer NHO-sjef Ole Erik Almlid som her i avisen har dratt i gang en debatt om mer satsing på norske bidrag til næringssatsing i sør, og Norad-direktør Bård Vegar Solhjell som denne uken fulgte opp med å varsle et taktskifte i bistandsdirektoratet for å styrke næringsutvikling i norsk bistand. – Bare i Afrika sør for Sahara må det skapes 18 millioner arbeidsplasser i året for å holde tritt med befolkningsøkningen, mens man i dag bare skaper 3 millioner formelle jobber. Behovene er enorme, men investeringene altfor små, sier Tellef Thorleifsson.
 • Afrika: Norske bedrifter vil bidra med yrkesopplæring. Debatt av Helge Brochmann (Seniorrådgiver i utdanningsseksjonen, Norad) i Bistandsaktuelt 06.03.2020
  Afrika preges av mangel på kvalifisert arbeidskraft, og det er liten grad av samsvar mellom arbeidslivets behov og yrkesopplæringen som tilbys, skriver seniorrådgiver i Norad Helge Brochmann. Norge støtter en rekke tiltak for yrkesopplæring, og målet med norsk bistand er å bidra til bærekraftig vekst og utvikling i våre samarbeidsland.
 • Nei, Clemet du bommer. KrF vil ikke tie ihjel debatt. Kommentar av Sturla Henriksbø og Mathias Slettholm (KrF) i Bistandsaktuelt 03.03.2020
  Det er stor forskjell på å være uenig og å hindre en god debatt. Kristin Clemet må gjerne være uenig med KrF om bistandspolitikken, men vi ønsker alle debatter om innretningen av norsk bistand velkommen.
 • Norad vil gi mer plass for private. Vårt Land 03.03.2020
  Debatten har rast i etter at NHO nylig ba om milliardoverføring til norsk næringsliv fra bistandsbudsjettet. Nå får de drahjelp fra Norad, som varsler nye tiltak for å få flere jobber særlig i Afrika. – Ifølge Verdensbanken ­trenger Afrika sør for Sahara opptil 15–20 millioner nye ­jobber hvert år, men er svært langt unna dette i dag, sier Solhjell.
 • Norad åpner for kommersielle partnere og legger over 200 millioner i potten til jobbskaping. Vårt Land 03.03.2020
  Norad legger ekstra millioner i potten for å stimulere bedrifter til å satse på bistandsprosjekter som kan gi næringsutvikling og jobber i sør.
 • Bistand til fagutdanning kan styrke næringslivet. Kommentar av Øivind Engh (Tidligere bistandsarbeider, snekkermester og skoleleder) i Bistandsaktuelt 28.02.2020
  Tidlig i 2020 har det blitt ført en debatt om norsk bistand og næringsliv i media. Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid startet med å ta til orde for at deler av bistandspengene mer direkte skal gå til å utvikle næringslivet i afrikanske land. Og kanskje med den konsekvens at mindre penger skal gå til grunnleggende fattigdomsbekjempelse.
 • Norsk bistand kritiserer egen bruk av dieselaggregater. Ber regjeringen stille miljøkrav. Vårt Land 27.02.2020
  Tiden er overmoden for å slutte å fly inn fossilt drivstoff og kjøre det ut på lastebil til dieselaggregater for å få energi og lys der det drives utvikling og nødhjelp, mener flere bistandsorganisasjoner. Lisa Sivertsen regnet med laber interesse og kanskje motstand da Kirkens Nødhjelp skulle finne «grønne piloter» i arbeidet med egen bærekraftstrategi. I stedet var responsen fra ulike kanter av organisasjonen overveldende.
 • Strategiske partnerskap må satse på småbøndene. Kommentar av Kari Helene Partapuoli (Generalsekretær i Plan) i Nationen 25.02.2020
  Noe spennende er i ferd med å skje i norsk utviklingspolitikk. Næringslivet er på vei inn, og man ser store gjensidige fordeler ved strategiske partnerskap.
 • KrF bør ikke kunne hindre en god debatt om bistand. Kommentar av Kristin Clemet (Civita) på egen blogg 21.02.2020
  Det er generelt ingen mangel på debatt om bistand og utvikling. På Arendalsuka, for eksempel, er det hvert år et stort antall møter og debatter om utvikling og bistand, og Civita har selv arrangert noen av dem. Men det virker som om deltakere og publikum er de samme, altså bistandsbransjen selv – og at alle tilløp til grunnleggende og kritisk debatt har en tendens til å visne veldig raskt. Og går det ikke å tie slike debatter ihjel, kan man bruke storslegga, slik Dagfinn Høybråten nylig gjorde overfor NHO. Mitt tips er at det er lenge til vi hører fra NHO igjen, enda det de gjorde, altså var å reise spørsmål om bruken av cirka to og en halv prosent av bistandsbudsjettet.
 • Hvordan skape 20 millioner nye jobber i Afrika? Debatt av Tellef 
Thorleifsson (CEO, Norfund) i Vårt Land 20.02.2020
  Bruken av bistandsmidler blir heftig debattert for tiden. Men alle er enige om at det trengs flere jobber. Så hvordan gjør vi det?
 • Kjønnslemlestelse er et irrelevant argument. Debatt av Mathias Onsrud (Pensjonert misjonær og lege) i Vårt Land (verdidebatt) 20.02.2020
  Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp reagerer kraftig på ideen om å ta bistandsmidler «fra de fattigste» for å stimulere næringsutvikling. Kampen mot kjønnslemlestelse fremheves som et felt som vil lide spesielt som følge av en slik omlegging. Jeg syns dette er et dårlig argument.
 • Unyansert fra NHO-sjefen. Debatt av Per Øyvind Bastøe (Evalueringsdirektør i Norad) i Vårt Land (verdidebatt) 18.02.2020
  En av de viktigste debattene innenfor bistand for tiden er derfor nettopp hvordan man kan øke investeringene ved at privat kapital investeres i bærekraftsmålene. Så langt er jeg enige med NHO direktøren og hans kenyanske kollega. Det virker imidlertid som om de i sin kronikk blander norsk bistand til næringsutvikling med bistand til fremme av norsk næringsliv. Norge gir ikke bistand for å subsidiere norske bedrifter (eller sivilsamfunnsorganisasjoner for den saks skyld), men for å oppnå utviklingseffekter.
 • NHO-sjefens forslag er fornuftig. Kommentar av Mathias Onsrud (Pensjonert lege og misjonær) i Vårt Land (verdidebatt) 15.02.2020
  Afrika trenger bærekraftige arbeidsplasser. Norge ble ikke et velstandsland bare fordi noen ordnet så vi fikk kortere vei å bære vann, og jenter fikk lære å lese.
 • Bistandsbransjen er i konstant endring. Debatt av Hjalmar Bøe (Digni) i Vårt Land (verdidebatt) 14.02.2020
  Vårt Land etterlyser en generalgjennomgang av norsk bistand. NHO mener næringsutvikling er svaret. Det grunnleggende premisset later til å være at bistandsaktører motsetter seg forandring. Det stemmer dårlig med virkeligheten.
 • Jobbskaping i utviklingsland er høyt prioritert. Debatt av utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) i Vårt Land (verdidebatt) 14.02.2020
  I mandagens Vårt Land etterlyser NHO-sjefen mer penger fra utviklingsbudsjettet til norsk næringsliv i Afrika. Jeg er ikke begeistret for forslaget om å ta penger fra utdanning og bekjempelse av kjønnslemlestelse, men jeg deler det sterke engasjementet for å skape flere jobber i Afrika.
 • Det er Høybråten som er fantasiløs. Debatt av Eivind Fjeldstad (Adm. dir., Norwegian-African Business Association - NABA) og Sigrun Marie Moss (Postdoktor, Universitetet i Oslo) i Vårt Land (verdidebatt) 14.02.2020
  Det er synd at Kirkens Nødhjelp, som har vært en av de viktigste bistandsorganisasjonene i Norge til å sette jobbskaping på dagsorden, nå begår skivebom.
 • Utslippskutt ikke nok til å stanse klimakrisen. Debatt av Jan Thomas Odegaard (Utviklingsfondet) i Vårt Land (verdidebatt) 14.02.2020
  Om kullkraft skal erstattes med fornybar energi, vil det også kunne skape muligheter for norsk næringsliv Med det bedrer ikke nødvendigvis livet til de fattigste.
 • Hva skal vi med jobbskaping når ingen kan lese? Debatt av Anders Breilid (OsloMet) i Vårt Land 14.02.2020
  Hvis vi vil skape flere arbeidsplasser i Afrika må kvaliteten på utdanningen bli langt bedre enn hva den er i dag. Ikke minst må utdanningsbistanden avkoloniseres.
 • Bom og blink for Almlid. Lederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv (meninger) 13.02.2020
  NHO-sjef Ole Erik Almlid har rett: Afrika trenger norsk næringsliv. Men det er skivebom å foreslå at en milliard skal tas fra utdanning av jenter og kamp mot kjønnslemlestelse på bistandsbudsjettet.
 • Næringsutvikling som bistand i fattige land. Kommentar av Andreas Andersen (Generalsekretær i Misjonsalliansen), Svein Arne Lende (CEO i Alliance Microfinance) og Rune Øygard (CEO Business for Development, Misjonsalliansen)  i Vårt Land (verdidebatt) 13.02.2020
  Den siste uken har det vært stor oppmerksomhet omkring næringsutvikling i bistandsarbeid. Både NHO og Norad satte temaet på agendaen i forrige uke, og flere medier har fulgt opp debatten de siste dagene. Misjonsalliansen hilser velkommen NHO-sjef Ole Erik Almlids initiativ om å engasjere næringslivet i bærekraftig bistand, og vil ikke uten videre støtte Kirkens Nødhjelps knallharde kritikk av NHO-sjefens ideer om å flytte penger fra klassisk bistand til bistand rettet mot norsk næringsliv.
 • Ulstein har ikke én krone til NHO. Vårt Land 12.02.2020
  – Å ta fra dem som trenger det mest, tror jeg ikke er den beste måten å gjøre det på, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF). Han svarer på NHO-sjef Ole Erik Almlids utfordring om at én milliard kroner, av bistandsbudsjettets totalt 40 milliarder, bør flyttes over til næringsrettede tiltak, i afrikanske land.
 • Behov for grundig gjennomgang av norsk utviklingshjelp. Lederkommentar i Vårt Land (verdidebatt) 11.02.2020
  Vi mener det er behov for en grundig gjennomgang av norsk utviklingshjelp. Men i denne sammenhengen er det viktig å høre på innspill både fra NHO, Agenda og Kirkens Nødhjelp, og mange flere. Det er uten tvil store utfordringer på utviklingsfeltet. Dette bør tas opp i sin helhet og diskuteres grundig.
 • Dagfinn Høybråten fillerister NHO-bistand. Vårt Land 11.02.2020
  – At norsk næringsliv skal tilføres midler som rammer de aller svakeste gruppene er både dårlig utviklingsstrategi og en usedvanlig dårlig politikk, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp (KN). Han er ikke begeistret for NHO-sjef Ole Erik Almlids forslag om å vri 1 av 40 milliarder på bistandsbudsjettet fra klassisk bistand over til bistand rettet mot norsk næringsliv i Afrika, slik NHO-sjefen gjorde i Vårt Land i går.
 • Fattigdom må ha høyest prioritet. Debatt av Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp) i Vårt Land 10.02.2020
  Å ta fra de fattige for å gi midler til en ordning som fort kan ende opp som subsidier for norske bedrifter, er en prioritering Kirkens Nødhjelp ikke er med på.
 • Mer næringsliv i norsk bistand vil gi flere jobber. Kommentar av Ole Erik Almlid (administrerende direktør i NHO) i Vårt Land (verdidebatt) 10.02.2020
  Privat sektor forblir en ubetydelig partner for norsk bistand. NHO samler nå næringslivet til en felles satsning for å gi råd om hvordan næringslivet kan skape flere jobber i utviklingsland.
 • Det handler om resultater, ikke prosenter. Debatt av utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) i Nationen (meninger) 10.02.2020
 • I sitt innlegg i Nationen 22. januar viser Aksel Nærstad til hvorfor det er viktig å satse på småskala matprodusenter. Jeg er helt enig i disse argumentene, dette er også grunnen til at vi gjennom «Mat, mennesker og miljø – regjeringens handlingsplan på bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk» nettopp fremhever disse matprodusentene.
 • Vag sult-plan fra utviklingsministeren. Kommentar av Catharina Bu (Internasjonal rådgiver for Tankesmien Agenda) i Vårt Land (verdidebatt) 10.02.2020
  Skal Norges bidrag gi resultater, må vi tørre å ta tak i de strukturelle problemene – også om det rammer våre egne interesser. Derfor må ikke bistanden til dette området forbli en teknisk skrivebordsøvelse, men innrettes for å endre politikken. Dette må utviklingsministeren og de seks andre ministerne ta tak i. Det haster for verdens fattige som sulter.
 • NHOs Ole Erik Almlid: Bistandsbudsjettet 2020 svikter. Vårt Land 09.02.2020
  NHO-sjef Ole Erik Almlid vil vri Norges bistand. Han vil ta en milliard kroner fra klassisk bistand og gi pengene til norsk næringsliv som ønsker å satse i Afrika.
 • Bistand er viktig – å stanse klimakrisen er viktigere. Debatt av Per Kristian Sbertoli (fagansvarlig i Zero) i Vårt Land (verdidebatt) 08.02.2020
  Jan Thomas Odegard i Utviklingsfondet tar 6. februar utgangspunkt i at jeg skal ha argumentert for at «det er bortkastet å bruke bistandsmidler på land langs ekvator». Det har jeg aldri sagt og selvsagt aldri ment. Min påstand var at «jeg tror at det vi kan gjøre innenfor klima, har langt større betydning for verdens fattige enn tradisjonell bistand», noe jeg underbygget med å vise til scenarioer som viser at noen av de fattigste landene kan bli ubeboelige om vi ikke stanser klimakrisen.
 • Zero bryr seg null om de fattige. Kommentar av Jan Thomas Odegard (Daglig leder i Utviklingsfondet) i Vårt Land (verdidebatt) 06.02.2020
  I Vårt Land 3. februar argumenterer Per Kristian Sbertoli i miljøstiftelsen Zero for at det er bortkastet å bruke bistandsmidler på land langs ekvator fordi klimaendringene uansett vil gjøre det ubeboelig å bo der om den globale middeltemperaturen stiger med fire grader. Fordi Zero «bryr seg om de fattige» vil de heller bruke bistandsmidler til å erstatte kullkraftverk i Asia med fornybar energi for å få store kutt utslippene før det er for sent. Vi lurer på om dette et utslag av inhuman teknologioptimisme eller bare overfladisk forståelse av klimautfordringene og utvikling?
 • Menneskerettigheter og bistand – ingen motsetning. Debatt av Lisa Sivertsen (Kirkens Nødhjelp) i Bistandsaktuelt 06.02.2020
  Flere interessante innlegg, fra Amnesty, Atlas-Alliansen og Norad, har den siste tiden blitt skrevet om menneskerettigheter og bistand. Ett perspektiv som ikke har kommet godt nok frem hittil er behovet for samarbeid - at menneskerettighetsorganisasjoner og bistandsorganisasjoner jobber sammen for menneskerettigheter.
 • Skatt for eller mot utvikling. Debatt av Dagfinn Høybråten (generalsekretær i Kirkens Nødhjelp) i Dagsavisen (debatt) (KN) 05.02.2020
  leverer et sterkt forsvar for å styrke utviklingslands skattesystemer i Dagsavisen 29.1. Kirkens Nødhjelp er enig. Men arbeidet for en verden med effektive og rettferdige skattesystemer er ikke uten dilemmaer.
 • Norad: La makt og ressurser tilfalle dem som skal gjøre jobben. Debatt av Fredrikke Kilander (Norad) i Bistandsaktuelt 03.02.2020
  Amnestys Tale Hungnes og Atlas-alliansen ved Andrew Kroglund og Morten Eriksen trekker opp en god debatt om bistandsorganisasjonenes rolle i rettighetskampen.  
 • Miljøorganisasjon: – Viktigere med stans av kullkraft enn tradisjonell bistand.Vårt Land 04.02.2020
  Blir oppvarmingen fire grader, vil mye av beltet dit Norge retter bistanden være ubeboelig. Zero mener at en lovet satsing for å stoppe kullkraft, har mye større virkning.
 • Skitten solenergi i Honduras. Kommentar av Vilma Taubo (journaliststudent, Oslomet, og medlem, Latin-Amerikagruppene i Norge) i Klassekampen (meninger) 04.02.2020
  Solenergi fra det norske selskapet Scatec Solar er trendy om dagen. Sammen med statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, Norfund, investerer de i solcelleparker verden over, og har i løpet av det siste året solt seg på børsen. Scatecs rykte i Norge er dominert av lovord om bærekraft og miljøvennlig energi, men i Honduras er selskapets prosjekter kontroversielle.
 • Kan skatt erstatte bistand? Kommentar av Bård Vegar Solhjell (direktør i Norad) i Dagsavisen (debatt) 30.01.2020
  Store summar forsvinn ut av landet, i staden for å finansiere vekst og velferd. Korrupsjon og omfattande unntak gjer også at tilliten til skattesystemet er låg, gjerne med god grunn: Ein studie i Uganda viste at 70 av 71 offentlege tenestemenn ikkje betalte skatt, og berre 5 prosent av direktørar i leiande selskap betalte. Dette må endrast. Eit betre skattesystem er etter mi oppfatning ein heilt sentral del av løysinga for å skape utvikling og kunne finansiere tiltaka som trengst for at vi når berekraftsmåla.
 • Svar til Amnesty: Tvisyn og menneskerettigheter. Debatt av Morten Eriksen og Andrew Kroglun (Atlas-alliansen) i Bistandsaktuelt 27.01.2020
  Tale Hungnes fra Amnesty Norge kommer i Bistandsaktuelt den 20. januar med en betimelig påminnelse til norske bistandsorganisasjoner. Budskapet er: Glem ikke kampen for de sivile og politiske menneskerettighetene.
 • Femti år siden marerittet Biafra. Kommentar av Bjørn Magnus Berge (sekretær til Ministerkomiteen i Europarådet) i Vårt Land (verdidebatt) 26.01.2020
  De grufulle reportasjene med utsultede Biafra-barn førte til et helt unikt folkelig engasjement. Krisen var med på å forme Norge til den megler-, freds-, og bistandsnasjonen vi kjenner i dag.
 • Hvor mye vil regjeringen øke landbruksbistanden med? Debatt av Aksel Nærstad (pensjonist og aktivist) i Nationen (meninger) 22.01.2020
  Jeg vil takke utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og regjeringen for at de øker midlene til landbruksbistand, og for et godt leserinnlegg i Nationen den 17. januar. Ikke noe kan være viktigere enn å bidra til at alle får nok mat. Støtte til familielandbruket i utviklingsland er også den mest effektive måten å redusere fattigdom på.
 • Er norske bistandssjefer lite opptatt av ytringsfrihet? Kommentar av Tale Hungnes (Amnesty) i Bistandsaktuelt 20.01.2020
  Ytringsfrihet er under press og det pågår en global autoritær vending. Men norske bistandsgeneraler virker mest opptatt av egne hjertesaker.

Tidligere dybdeartikler om bistandsdebatten fra RORG-samarbeidet/Global:

 • Bistandsepoken er over - hva har vi lært og hvor går veien videre? 05.10.2018
  Bistandsepoken, som epoke i norsk historie, er over. Det betyr ikke at bistanden er historie. I følge Terje Tvedt står viljen blant nordmenn til å gi litt av sin overflod til de fattige fortsatt som "en påle". Bistanden har imidlertid blitt brukt til - og blitt begrunnet med - så mangt. I slutten av august var dette tema for et frokostmøte der Tvedt møtte Jon Lomøy (Norad), Lisa Sivertsen (Kirkens Nødhjelp) og Svein Åge Dale (tidligere fagrådgiver i UD) til debatt. Spørsmålene var mange og svarene sprikte ved inngangen til en ny historisk epoke, der bistandens begrensede rolle i utviklingsprosesser er erkjent og den vestlige dominansen og troen på universelle verdier svekket. 
 • Hvordan bør bistandsforvaltningen reformeres?
  11.06.2018
  Utviklingsminister Nikolai Astrup (H) tar sikte på å gjennomføre en reform av bistandsforvaltningen i løpet av året, men mange har reagert negativt på hans signaler om å skille fag og forvaltning og å rendyrke Norad som et forvaltningsorgan. KrF frykter en ytterligere forvitring av bistandskompetansen. Forvaltningsreformen er imidlertid nært knyttet til samstemthetsreformen og en styrking av kompetansen i UD rundt utviklingsministeren vil også kunne bidra til en mer ustemt og/eller samstemt politikk for utvikling. Vi har sett litt på debatten og bakgrunnen for denne - og samlet lenker til bl.a. den siste tidens mediedekning. 
 • Bistandsdebatten sommeren 2017. 11.08.2017
  Etter omfattende behandling i Stortinget det siste året har utenriksminister Børge Brende (H) i sommer måttet forsvare norsk bistand mot kritikk fra tidligere bistandstopper og KrF har måttet forsvare seg mot bistandskritikk fra FrP. Samtidig har en ny Civita-rapport tatt til orde for å bekjempe verdens fattigdom med kontantstøtte. Bistandsdebatten har gått i sommer-Norge og vi har samlet lenkene.
 • Hvordan skal bistandsprosenten brukes? 15.01.2017
  Under budsjettbehandlingen på Stortinget før jul ba et flertall regjeringen sette av 1 prosent av BNI til bistand. Det gir rom for å legge prosentdebatten til side og fokusere på innhold. Til behandling i Stortinget ligger det allerede et forslag fra KrF om reform av utviklingspolitikken, primært forslag til bistandsreform, samtidig som de politiske partiene nå fornyer sin utviklings- og bistandspolitikk i forkant av stortingsvalget til høsten. 
 • Slutt på vestlig bistandspaternalisme med OECD/DACs bistandsreformer i 2014? 15.01.2014
  OECDs utviklingskomité (DAC) har siden opprettelsen tidlig på 1960-tallet sikret de rike landene kontroll med u-hjelpen til tidligere kolonier og fattige land. Slik har "rikmannsklubben" OECD også sikret sine egne interesser vel så mye som de har bidratt til utvikling i fattige land. Nå er imidlertid internasjonalt utviklingssamarbeid og bistand i endring og i år skal DAC-leder Erik Solheim skaffe mer penger til utvikling gjennom viktig reformarbeid. Går vi mot slutten på vestlig paternalisme og 0 fattige i 2030?
 • Internasjonal bistand i endring. 22.11.2011
  Mens bistandsgivere og -mottakere forbereder seg til toppmøte om "bistandseffektivitet" i Busan i Sør-Korea neste uke er de globale rammebetingelsene for det internasjonale utviklingssamarbeidet er i ferd med å endre seg fundamentalt. Stikkordet er "BRICS". Den Nord-dominerte bistandsarkitekturen kan stå for fall, tror noen, mens andre er bekymret for åpenhet og innsyn hos nye givere.
 • Aftenposten vs norsk bistand = utvikling? 15.11.2011
  Aftenposten har kastet seg over Norad og norsk bistand, med kritisk blikk på korrupsjon, forvaltning, åpenhet, forskning, evaluering og resultater m.m. Det er viktig alt sammen, men likevel: blir det mer og bedre utvikling av slikt? Er "samstemt politikk for utvikling" for vanskelig både for regjeringen, opposisjonen, de frivillige organisasjonene og media?
 • Bistandsavhengighet på retur. 19.09.2011
  FNs andre generalsekretær, Dag Hammarskjöld, fryktet de tidligere kolonimaktenes grep om fattige land gjennom u-hjelp og OECDs utviklingskomité (DAC). 50 år etter hans død er globale maktforhold i endring og grepet svekkes. En fersk rapport fra ActionAid kan nå fortelle at bistandsavhengigheten har falt betydelig i mange land og rapporten gir råd om hvordan bistandsavhengigheten kan svekkes ytterligere.
 • Etter bistandskritikken - hva nå? 14.03.2011
  Hvor står vi etter tung og grunnleggende kritikk av bistanden i de senere årene? Atle Sommerfelt i Kirkens Nødhjelp tar til orde for mer samstemt politikk og organisering av globale folkelige bevegelser, mens tidligere statssekretær i UD, Vidar Helgesen (H), tror bistandsepoken kan være i ferd med å ebbe ut og tar til orde for mer demokrati.
 • Mangelfull resultatorientering. 13.01.2011
  - Mangelfull resultatorientering i norsk langsiktig bistand, konkluderer Riksrevisjonens forvaltningsgjennomgang, som ble lagt fram i dag. FrPs Øyvind Vaksdal hevder i en kommentar at "rødgrønn bistand er uten kontroll", men tross skarp kritikk av norsk bistandsforvaltning bringer Riksrevisjonens rapport oss neppe nærmere et svar på det store spørsmålet mange har stilt i de senere årene: Virker bistand? Og dessuten: utviklingspolitikk er i dag mer enn bistandsbevilgninger.
 • Sommerens utviklingsdebatt II: Krigsbistand. 01.07.2010
  - Når hjelperne blir en del av problemet, var tittelen på et frokostseminar i regi av den liberale tankesmien Civita i begynnelsen av juni. I samarbeid med Asle Toje ble fokuset satt på nødhjelp og bistand til land, områder og parter i krig med utgangspunkt i innledninger fra to kritiske journalister, Linda Polman og Bengt Nilsson, forfattere av henholdsvis "Krisekaravanen" og "Sveriges Afrikanska krig". Debatt ble det og nå kreves det også ny debatt om Norges engasjement i det krigsherjede Afghanistan.
 • Sommerens utviklingsdebatt I: Middelklassens rolle. 30.06.2010
  – Støtt opp om middelklassen, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim til Norads magasin Bistandsaktuelt i mai. Slikt blir det debatt av. Ikke bare utfordrer han bistandens tradisjonelle fokus på de fattigste, men også en viktig del av grunnlaget for UNDPs årlige rapporter om menneskelig utvikling: skepsis til "trickle down"-effekten.
 • Vinterens bistandsdebatt. 04.01.2010
  - Det er nesten ikke lov til å diskutere hvorvidt bistanden fungerer, sa utenriks- og forsvarskomiteens leder, Ine Marie Eriksen (H), i budsjettdebatten i Stortinget i desember. Men vinterens bistandsdebatt i bl.a. avisa Klassekampen viste kanskje snarere det motsatte: at aldri før har rommet for kritisk debatt om bistanden vært større?
 • Bistandsdebatten ruller videre. 15.04.2009
  Bistanden til Afrika har forverret situasjonen for afrikanere, hevder Dambisa Moyo fra Zambia i en ny bok. - Ren elendighetsbeskrivelse uten nyanser, hevder Halle Jørn Hanssen. Fredag møter hun miljø- og utviklingsminister Erik Solheim til debatt på Litteraturhuset i Oslo. Men debatten om Moyo's bok er bare én av mange bistandsdebatter som for tiden ruller i media. Andre debatter omfatter bl.a. "diktatorbistand" til Zimbabwe og bistand på sviktende grunnlag.
 • Og resultatet av norsk bistand er: Tja. 07.01.2009
  I slutten av november la Norad fram sin andre resultatrapport, som ifølge direktør Poul Engberg-Pedersen viser at det internasjonale bistandssystemet gir resultater tross en ugjennomsiktig struktur. Rapporten ble forbigått i stillhet i Stortingets budsjettdebatt, tross fokus på resultater, mens Asle Toje og Anne Welle-Strand ved Handelshøyskolen BI gir den stryk. Har resultatrapportene gitt de ønskede resultater?
 • Den nye bistandsdebatten. 09.10.2008
  Utviklingspolitikken er i støpeskjeen og den nye bistandsdebatten ruller videre med engasjerte aktører og deltakelse fra et bredt politisk spekter. Fritt Ords seminar om "Nye tanker om bistand", der kritiske røster fra Sør deltok, har fått mye oppmerksomhet, men debatten går også andre steder.
 • Bedre med mindre bistand? 22.09.2009
  Vi har så det rekker og vil gjerne hjelpe andre. I sommer tok Jan Egeland til orde for å doble bistanden. - Vi bør begrense oss, mener imidlertid Jonathan Glennie fra Christian Aid, som i en ny bok hevder at mer bistand ikke nødvendigvis er bedre. Og Sør-senterets Yash Tandon har skrevet bok om hvordan utviklingsland kan frigjøre seg fra utviklingshjelp som ikke hjelper.
 • Utviklingspolitikk - mer enn fordeling av bistandsmilliarder. 15.09.2008
  - Det er på høy tid at vi gjør norsk utviklingspolitikk til noe mer enn et spørsmål om fordelingen av 22 milliarder bistandskroner, skrev utviklingsminister Erik Solheim i et innlegg i Dagbladet i går, etter at utviklingsutvalget sist uke la fram sin sluttrapport. Uka før lanserte UD boka "Norske interesser - utenrikspolitikk i en globalisert verden". Motsetninger?
 • Bistandseffektivitet = utvikling? 01.09.2008
  Denne uka samles ministre fra over 100 land, såvel som representanter fra det internasjonale sivilsamfunn, i Ghanas hovedstad Accra for å drøfte "bistandseffektivitet".  Det såkalte høynivåforumet skal se på oppfølgingen av Pariserklæringen fra 2005. Her står striden bl.a. om hvor effektiv bistanden er, hvor mye utvikling bistanden resulterer i og ikke minst hvem som har hånden rattet?

Bistandsdebatten 2007:

 • Bistandsdebatten 2007. RORG-samarbeidets samlesider 2007
  Den offentlige, norske bistandsdebatten har ofte vært en debatt om prosenter, om hvor mye penger som skal bevilges til bistand. Iblant har den vært en bistandskritisk debatt med utgangspunkt i en "trade-not-aid"-kritikk fra den politiske høyresiden. Iblant har den vært en bistandsteknisk debatt blant aktørene om hva slags bistand som virker best. I 2006 startet en ny type debatt med utgangspunkt i grunnleggende kritikk av bistanden, der professorene Terje Tvedt og Øyvind Østerud har vært sentrale premissleverandører.

Aktuell debatt nå!

Aktuell debatt nå!

Her samler vi lenker til utvalgte aktuelle debatter hentet fra dagens eller ukens medieklipp.