Debatt om ny etikkinformasjonslov

Etikkinformasjonsutvalgets rapport, med forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger, ble denne uken overrakt en entusiastisk forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), som ser fram til debatten nå forslaget legges ut på høring. Framtiden i våre hender (FIVH) kaller forslaget "en milepæl for forbrukermakt", mens Etisk handel Norge har invitert til debatt og spør: Vil en slik lov bidra til bedre vern av grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid i leverandørkjeden?

Etikkinformasjonsutvalget.jpeg

Redaksjonen avsluttet 21. desember 2019.

Aktuelle lenker:


Kommentarer fra sivilsamfunnet og andre aktører:

 • - Viktig skritt mot et ansvarlig norsk næringsliv. ForUM 05.12.2019
  28. november presenterte regjeringens Etikkinformasjonsutvalg et lovforslag som vil forplikte næringslivet til å drive mer etisk. -Et viktig steg mot et mer åpent og ansvarlig norsk næringsliv, mener Forum for utvikling og miljø.
 • Etikkinformasjonsloven: et godt utkast, men mye gjenstår. Spire 04.12.2019
  Om dette lovforslaget blir vedtatt, som vi forventer at det blir, så er det ingen tvil om at det er en seier for norske forbrukere som ønsker å ta mer informerte valg. Hvilken direkte effekt det vil ha på bakken i andre enden av leverandørkjedene er vanskeligere å si. 
 • Stort engasjement for lovforslag om ansvarlig næringsliv! Etisk handel 03.12.2019
  Frivillighet er ikke nok, mener Etikkinformasjonsutvalget – en mening som har bred oppslutning, også i næringslivet. 100 engasjerte deltakere fra næringsliv og sivilsamfunn var til stedet på dagens frokostmøte i regi av Etisk handel Norge og Virke, hvor lovforslaget ble presentert og diskutert.
 • Et stort skritt for en etikklov. Framtiden i våre hender (FIVH) 28.11.2019
  Forslaget til en ny etikkinformasjonslov er en milepæl for forbrukermakt.
 • En etikklov gir åpenhet. Framtiden i våre hender (FIVH) 27.11.2019
  En etikkinformasjonslov skal passe på at vi forbrukere kan få informasjon om hvor en vare er produsert, og hvilke forhold den er produsert under.
 • Trenger Norge en lov om ansvarlig næringsliv? Etisk handel 27.11.2019
  Etikkinformasjonsutvalget foreslår en lov som skal bidra til mere åpenhet og innsyn i virksomheters globale leverandørkjeder, både i og utenfor Norge. Men vil en slik lov bidra til bedre vern av grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid i leverandørkjeden?
 • Ny undersøkelse: Nordmenn sier nei til barnearbeid. Kirkens Nødhjelp 26.11.2019
  Det regjeringsoppnevnte etikkinformasjonsutvalget har fått i oppgave å utrede en lov om etikkinformasjon. Utvalget skal overlevere sin rapport til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad denne uken.  – Det er avgjørende at regjeringen innfører et juridisk rammeverk, slik at det ikke lenger er frivillig å hindre menneskerettighetsbrudd. Dette må bli obligatorisk for alle selskaper som opererer i Norge, sier Høybråten.
 • Utvalg foreslår ny lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder. Virke 27.11.2019
  Etikkinformasjonsutvalget foreslår en lov om virksomheters åpenhet om forholdet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjeder. Her finner du informasjon om loven, og spørsmål og svar.

Tidligere dybdeartikkel fra RORG-samarbeidet / Global:

 • Mer etikk i butikken. RORG-samarbeidet 02.06.2016
  - Forholdene for tekstilarbeidere i lavkostland er under enhver kritikk, skrev nylig Aftenposten på lederplass etter å ha lansert "Sweatshop II". Initiativ for etisk handel (IEH) og Framtiden i våre hender (FIVH), som begge har jobbet i en årrekke for å bedre forholdene, vil ha mer etikk i butikken. Kanskje vil et forslag fra KrF, MDG og Sp om en norsk etikkinformasjonslov være et viktig skritt på veien? Vi har sett på og samlet lenker til debatten.  

Medieklipp og -debatt (oppdatert 21.12.2019):

 • Et taktskifte for ansvarlig næringsliv. Kommentar av Anja Bakken Riise (Leder i Framtiden i våre hender), John Peder Egenæs (Generalsekretær i Amnesty International Norge) og Jostein Hole Kobbeltvedt (Daglig leder i Raftostiftelsen) i Vårt Land (verdidebatt) 21.12.2019
  I slutten av november fikk regjeringen en gavepakke av et lovforslag i hendene. Etikkinformasjonsutvalgets Forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger er et historisk steg mot å lovfeste at næringslivet har ansvar for menneskerettigheter og åpenhet. Utvalget har maktet å se en rekke gode initiativer under ett. Slik har de levert et forslag til lov som representerer et taktskifte for ansvarlig ­næringsliv.
 • Etikkutvalg foreslår informasjonsplikt for næringslivet. Aftenposten (NTB) 29.11.2019
  Etikkinformasjonsutvalget foreslår at det innføres en lov som pålegger næringslivet åpenhet. Forbrukertilsynet skal kunne gi dagbøter til dem som bryter loven.
 • Lov skal tvinge fram kunnskap om korleis varer er produserte. Vårt Land 29.11.2019
  Forbrukarminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) får torsdag ein utvalsrapport som ber han lage ein ny lov som pålegg næringslivet å opplyse korleis varer er produserte.
 • Ny lov kan gi forbrukere rett til å få vite om barnearbeid. NRK nyheter 29.11.2019
  I dag mottar regjeringen et forslag til en lovendring som vil gi forbrukere rett til å få svar på om det er en risiko for at barnearbeidere eller slaver har laget produktet de vil kjøpe.
 • Kundene har rett til å få vite hvor klærne er laget. Kommentar av Steinar J. Olsen (gründer og leder av Stormberg) i Aftenposten (meninger) 28.11.2019
  Denne uken overrakte Etikkinformasjonsutvalget forslaget om en Åpenhetslov til Regjeringen. Dersom loven blir vedtatt av Stortinget, vil Norge være første land i verden som pålegger alle virksomheter å ha åpne fabrikklister. Det betyr at forbrukerne får innsikt i hvor produktene de kjøper er produsert. Åpenhetsloven gir alle rett til informasjon om produksjonssted og rett til å vite hvordan virksomheter jobber med oppfølging av menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i leverandørkjedene.
 • Kirkens Nødhjelp ber om «kraftfull lov». Vårt Land 28.11.2019
  – Det er avgjerande at regjeringa innfører eit juridisk rammeverk, slik at det ikkje lenger er frivillig å hindre menneskerettsbrot. Dette må bli obligatorisk for alle selskap som opererer i Norge, meiner Høybråten. Han dreg fram eit konkret døme som han meiner alle nordmenn kjenner til; mineralet cobolt i mobilen.
 • Lov skal tvinge fram kunnskap om korleis varer er produserte. Vårt Land 28.11.2019
  Medan dei ventar på rapporten frå etikkinformasjonsutvalet, seier Ulstein og Ropstad seg samde: Informasjonsplikt hjelper forbrukarane med å ta gode, etiske val og påverke næringslivet til auka ansvar for menneskerettar og arbeidstilhøve.
 • Du må få vite hvor klærne er produsert. Kommentar av Steinar J. Olsen (Stormberg-gründer og medlem av Etikkinformasjonsutvalget) i DN (meninger) 28.11.2019
  Etikkinformasjonsutvalget har nettopp overlevert forslaget om en Åpenhetslov til regjeringen. Dersom loven blir vedtatt av Stortinget, vil Norge være første land i verden som pålegger alle virksomheter å ha åpne fabrikklister. Det betyr at forbrukerne får innsikt i hvor produktene de kjøper, er produsert. Dette vil være et paradigmeskifte i arbeidet med forbedring av arbeidsforhold i leverandørkjedene til norske virksomheter.
 • Etikkutvalg vil forby hemmelige fabrikker. DN 28.11.2019
  Et utvalg foreslår en lovendring som vil gjøre det forbudt for norske virksomheter å holde hemmelig hvem de bruker som leverandører.
 • Lov mot dårlig informasjon. Kommentar av Anja Bakken Riise (leder i Framtiden i våre hender) og Fredrik Glad-Gjernes (daglig leder i KFUK-KFUM Global) i Vårt Land (verdidebatt) 24.04.2019
  En etikkinformasjonslov vil ikke være en quickfix som forhindrer all urett mot arbeiderne. Men den kan pålegge merkevareselskapene å fortelle det de vet om produksjonsforholdene. Og de vet at de kan bli spurt. Målet er at selskaper i samarbeid med fagbevegelse på ulike nivåer, trapper opp innsatsen for tryggere arbeidsforhold og høyere lønninger.

Aktuell debatt nå!

Aktuell debatt nå!

Her samler vi lenker til utvalgte aktuelle debatter hentet fra dagens eller ukens medieklipp.

Utvalgets mandat

«Utvalget skal utrede om det er mulig og hensiktsmessig, herunder konsekvensene av, å pålegge næringsdrivende å utgi informasjon til forbrukere og organisasjoner om hvilke produksjonssteder som benyttes i vareproduksjonen og hvordan næringsdrivende arbeider med samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeden. (…)»

«Hvis utvalget mener lovregulering er mulig og hensiktsmessig, skal utvalget foreslå virkeområde og hvordan informasjonsplikten bør håndheves.»

Departementet besluttet 27. august 2019 at utvalget også skulle utforme et konkret lovforslag.