Fra klimavalg 2019 til klimavalg 2021?

- Jeg tar sjansen på at stortingsvalget 2021 blir et klimavalg, skriver Dagsavisens kulturredaktør Lars West Johnsen, mens Aslak Bonde i Morgenbladet peker på at klimabølgen egentlig ble ganske svak. Uansett: klimabrøøl, klimastreiker, bompenge- og distriktsprotester satte sitt preg på årets valgkamp. De er jo egentlig ulike sider av samme sak: klima/miljø og fordeling. Å få til begge deler samtidig er en utfordring i Norge, som i verden forøvrig, i arbeidet for FNs bærekraftsmål. Her hjemme dreier ettervalgsdebatten seg bl.a. om Arbeiderpartiets veivalg foran Stortingsvalget i 2021: Skal MDG inn i folden, eller vil det støte bort enda flere velgere ved neste korsvei? Her finner du oppdaterte lenker til debatten.

bigstock-Business-Woman-Holding-The-Ear-276406963.jpg

Redaksjonen avsluttet 04.10.2019.

Aktuelle lenker:

Medieklipp og -debatt (oppdatert 04.10.2019):

 • Klimakrisen er skummel. Kommentar av Kari Jordal (Sentralstyremedlem i Senterungdommen) i Nationen (meninger) 04.10.2019
  Klimabevegelsen appellerer stadig bredere, og jeg forstår godt hvorfor!
 • Moxnes med klimafrieri til MDG og Sp. Dagsavisen 04.10.2019
  Fra å rope varsku om den «elitistiske miljøpolitikken» MDG og Ap kan komme til å føre i regjering, prøver nå Rødt-leder Bjørnar Moxnes å samle de rødgrønne partiene i en felles klimaallianse.
 • VG-måling: Velgerne sier ja til MDG og Ap i regjering. VG 04.10.2019
  Per nå er det mest aktuelt å samarbeide med venstresiden, sier MDG-talsperson Arild Hermstad. Han har både Aps og MDGs velgere bak seg.
 • Konservativ klimapolitikk. Kommentar av Stefan Heggelund (klimapolitisk talsperson i Høyre) i Dagbladet (meninger) 03.10.2019
  Til deg som er bekymret for klima, og derfor ikke stemmer Høyre. Og til deg som stemmer Høyre og er bekymret for klima.
 • Frykter nytt krisevalg. Klassekampen 03.10.2019
  Det «nye Høyre» må være et grønnere Høyre, mener Asheim. – Jeg tror Høyre må bli grønnere, men jeg tror også Høyre må bli et parti som har andre løsninger enn for eksempel MDG. Han tror at Norge kommer til å ligne mer på Danmark i klimadebatten: Alle partiene vil ha klimaløsninger, men debatten kommer til å gå på hvilken type løsninger.
 • MDG-splid om oljemål. NRK nyheter 02.10.2019
  Det er usemje i Miljøpartiet Dei Grøne om kor tøffe ein skal vere i eventuelle regjeringsforhandlingar om to år. No tek ein profilert partiprofil til ordet for å droppe ultimatum og absolutte krav.
 • Rødt + grønt = sant. Kommentar av Jonas Bals (rådgiver i LO) i Dagsavisen (debatt) 02.10.2019
  Kamp mot innleie og klimautslipp er to sider av samme sak.
 • Kompromiss. Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen (meninger) 01.10.2019
  Tida er inne for et nasjonalt kompromiss i klimapolitikken som bygger på vi at trenger oljeindustriens kompetanse, teknologi og økonomiske styrke for å lykkes i det grønne skiftet. Dette må kombineres med tiltak av en helt annen størrelsesorden for å redusere klimautslippene. Industrien må pålegges å bygge anlegg for karbonfangst og -lagring. Målene kan ikke nås uten en fundamental omlegging av næringspolitikken og et endret forbruksmønster. Det krever en betydelig mer aktiv stat. Vi kan ikke alene basere oss på frie forbrukervalg.
 • Høyre i klima-spagat. Dagbladet 01.10.2019
  - Høyre står midt i et klima-dilemma. Vi kommer til å utfordre vedtatte sannheter, sier Henrik Asheim, Høyres finanspolitiske talsperson.
 • Høyre frykter drastiske klimatiltak skal gi folkeopprør. NRK nyheter 01.10.2019
  Høyres klimapolitiske talsperson, Tina Bru, frykter at folket skal vende ryggen og gjøre opprør dersom man gjennomfører for store klimatiltak for raskt.
 • De nasjonale klimastrateger. Lederkommentar i Dagbladet (meninger) 30.09.2019
  Vår tids nasjonale strateger må modernisere norsk klimapolitikk på en måte som fordeler goder og ansvar mer rettferdig enn i dag.
 • Uenige om utløpsdato. Klassekampen 30.09.2019
  Fylkestopper i MDG har ulike syn på hvilken dato det må bli stans i utvinningen av norsk olje- og gass. Hvor lenge er 15 år? I Miljøpartiet De Grønne (MDG) råder det en viss forvirring.
 • Høyre-plan: Stjele Lan fra Raymond. Dagbladet 30.09.2019
  Det har vært kontakt mellom Høyre og MDG med tanke på et byrådssamarbeid i Oslo. Frp vrakes, og Høyre gir MDG store gjennomslag i klimapolitikken.
 • Venstresida har tre svar å velge mellom på anklager om elitisme. Kommentar av Jonas Bals (rådgiver i LO) i Klassekampen 29.09.2019
  Jeg tror den klassiske høyre-venstre-aksen må aktiveres som en politisk konflikt dersom det skal skapes en brei nok mobilisering for å løse klimakrisen. Alternativet er at nye, politiske konfliktlinjer fortolkes og forsterkes slik professor Tor Bjørklund ved Institutt for statsvitenskap nylig gjorde, da han forklarte den store framgangen for Miljøpartiet De Grønne ved hovedstadens «A-skoler», der karaktersnittet er høyest, med at «det er de skrive- og taleføre» og «intellektuelt sterke» som «er de toneangivende når nye tanker lanseres».
 • Kan noen gi Eggum en glasskule? Kommentar av Toine C. Sannes (sentralstyremedlem og fiskeripolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne) i Dagbladet (meninger) 29.09.2019
  Nå vil hele landet farges av MDG'ere som ønsker endring fra de etablerte partienes politikk. Dette bekymrer Fellesforbundets leder Jørn Eggum, som sier i Dagbladet at han har hørt fra sine medlemmer at vi som er folkevalgte fra Miljøpartiet De Grønne i små kommuner og distrikter, er folk som ikke forholder oss til den verden vi lever i. Da Espen Barth-Eide uttrykte seg positivt til et potensielt regjeringssamarbeid mellom Ap og MDG fikk han samme diagnosen.
 • SV positiv til regjeringssamarbeid med MDG. ABC nyheter (NTB) 27.09.2019
  Mens Ap og fagbevegelsen debatterer regjeringssamarbeid med MDG ved en eventuell valgseier i 2021, holder SV døren vidåpen for miljøpartiet.
 • Rettferdig miljøpolitikk. Kommentar av Bjørnar Moxnes (Rødt) i Dagsavisen (debatt) 27.09.2019
  Dagsavisen skriver på lederplass at Rødt aldri har prioritert klima og miljø særlig høyt. Det stemmer ikke.
 • Kunsten å ødelegge for seg selv. Kommentar av Ola Magnussen Rydje i Dagbladet (meninger) 26.09.2019 Jørn Eggums angrep på klimasaken gjør ham til en udugelig strateg for fagbevegelsen.
 • All klimapolitikk er umulig. Kommentar av Eivind Trædal (MDG Oslo) i Dagbladet (meninger) 26.09.2019
  Klimapolitikken er alltid umulig, og klimaaktivister gjør alltid ting feil. I følge dem som aldri løfter en finger selv.
 • Ap skal finpusse klimaprofilen – AUF krever stans i nye oljelisenser. Aftenposten 26.09.2019
  AUF-leder Ina Libak vant i fjor striden om oljevirksomhet i Lofoten. Nå krever ungdomsorganisasjonen at Aps klimaløfter fylles med innhold. Det skaper strid.
 • Ap-nestleder Bjørnar Skjæran: – Jeg tror ikke lyset på norsk sokkel skal slukkes. Dagsavisen (NTB) 26.09.2019
  Selv med alternative energikilder, vil det nok være behov for norsk olje og gass, mener Ap-nestleder Bjørnar Skjæran. Han ser på oljeindustrien som en del av løsningen på klimakrisen.
 • Fire utfordringer fra Rødt. Kommentar av Bjørnar Moxnes (Rødt) i Klassekampen (meninger) 26.09.2019
  Det er vanskelig å forene utsagnet om klima som vår tids viktigste sak, med støtten til den rådende oljepolitikken. Ikke minst når vi veit at to tredeler av verdens kjente fossile energiressurser må bli liggende i bakken hvis vi skal unngå farlige klimaendringer. En nedtrapping må kombineres med en plan for industrivekst på andre områder, slik at de som i dag jobber i olje og gass ikke «omstilles» til arbeidsledighet.
 • Åpner for samtaler med MDG. Klassekampen 26.09.2019
  Fellesforbundets leder Jørn ­Eggum vil ikke kategorisk avvise MDG-samarbeid i 2021. Men da må partiet være villig til å fire på kravet om oljesluttdato.
 • Dyp konflikt. Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen (meninger) 26.09.2019
  Noen i Ap har vært raskt ute med å utrope valget til en slags seier i og med at det ble rødgrønt flertall i de store byene. I den grad det er behov for å gjøre noe med partiets politikk, handler det om å satse enda mer på klima og miljø. I andre deler av partiet er det en helt annen oppfatning av hva som er årsakene til valgnederlaget.
 • Oljeministeren om Aps nye klimapolitikk: – Et taktskifte i partiets industripolitikk. VG 25.09.2019
  At Jonas Gahr Støre varsler en ny klimapolitikk som medfører at olje og gass kan bli liggende, er oppsiktsvekkende, mener olje og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp). Ap-lederen sier Freiberg driver bevisst villedning.
 • Ap som industrigrønn. Lederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv 25.09.2019
  Det er såpass kraft i den grønne bølgen at Ap ikke vil vinne valget om to år som et haleheng til MDG og med LO som bremsekloss. Det har Jonas Gahr Støre forstått.
 • Oljeministeren om Aps nye klimapolitikk: – Et taktskifte i partiets industripolitikk. VG 25.09.2019
  At Jonas Gahr Støre varsler en ny klimapolitikk som medfører at olje og gass kan bli liggende, er oppsiktsvekkende, mener olje og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp). Ap-lederen sier Freiberg driver bevisst villedning.
 • Natur og Ungdom om Støres klimaplan: – Ap må si nei til mer oljeleting. VG 25.09.2019
  Natur og Ungdom mener at Jonas Gahr Støre (Ap) må lytte til unge som streiker for klimaet, om han vil forene industriarbeidere og miljøbevegelsen. Bellona-leder Frederic Hauge mener saken kan rive Ap i to.
 • Støre varsler ny klimapolitikk: Olje kan bli liggende igjen under havet. VG 25.09.2019
  Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at klima nå skal seile opp blant Aps viktigste profil-saker. Det medfører at olje og gass kan bli liggende igjen under havbunnen, ifølge partilederen.
 • LO-topp om MDG: Nikkersfolk. Dagbladet 25.09.2019
  Raymond Johansen mener Ap bør skaffe seg flere venner, men LO-topp Jørn Eggum vil ikke samarbeide med det han kaller «nikkersfolk» i MDG.
 • Ap-topper i krangel om MDG-samarbeid. NRK nyheter 25.09.2019
  Fagforeningstopper mener det bør være uaktuelt for Arbeiderpartiet å regjere med MDG, men Raymond Johansen tror partiet kan lære mye av samarbeidet i hovedstaden. Støre vil ikke utelukke noe.
 • Her er Støres grønne plan (klimavalg 2021). Klassekampen 24.09.2019
  Klima og omstilling blir en hovedsak for Ap fram mot valget i 2021, varsler Ap-leder Jonas Gahr Støre.
 • MDG + Venstre = sant?. Minerva 23.09.2019
  De siste dagenes tilnærminger mellom MDG og Venstre i Oslo har vakt oppsikt hos mange. Det kan være et frampek til grønne flertall i framtida, både nasjonalt og lokalt.
 • Rødts miljøproblem. Lederkommentar i Dagsavisen (debatt) 23.09.2019
  Rødt har aldri prioritert miljø og klima spesielt høyt. Før helgen var vi tilbake i vante spor: Partileder Bjørnar Moxnes advarer mot Miljøpartiet de Grønne.
 • Samarbeidet til venstre. Klassekampen 23.09.2019
  MDG har undertegnet samarbeidsavtaler i tolv kommuner. I ni av tolv kommuner samarbeider de med rødgrønne partier.
 • Uavhengige? Lederkommentar av Simen Tallaksen i Klassekampen (meninger) 23.09.2019
  Raymond Johansens byråd har styrt med Rødt som støtteparti, men MDG ivrer for å hive ut Rødt til fordel for Venstre. Det irriterer ikke bare Rødt, men også en breiere venstreside som frykter hvilken innflytelse Venstre kan få i hovedstaden. Likevel er det flere tegn som viser at MDG på nasjonal basis tar sjumilssteg mot venstresida:
 • Erna må lære av Greta. Lederkommentar i Dagsavisen (debatt) 21.09.2019
  I går var det igjen klimastreik. Ungdom i 150 land over hele verden brukte sin stemme til å rope opp og ut mot politikk som ødelegger deres framtid. I Norge var det i går klimastreik 11 steder. Ungdommen viser vei.
 • Revolusjonen man bør frykte. Kommentar av Egon Holstad (kommentator i VGs samarbeidsavis iTromsø) i VG (meninger) 21.09.2019
  «Gule vester og brennende bildekk – franske tilstander! – vil bli konsekvensen om Arbeiderpartiet og MDG får styre klimapolitikken».
 • – Erik Solheims selvbilde er nok større enn oversikten. Dagsavisen 20.09.2019
  Siavash Mobasheri mener det er tull og tøys at Rødt ikke er et miljøparti. Nå slår han tilbake mot angrepene fra Ap og MDG.
 • Se - det grønne skiftet skjer rundt deg akkurat nå. Replikk av Stortingsrepresentant Stefan Hegglund (H), klimapolitisk talsperson på NRK ytring 20.09.2019
  Se deg rundt. Elbilene suser lydløst forbi, elbussene ruller inn i stadig flere byer, fergene blir elektrifisert i rekordfart, Norge kan bli testland for elfly, og i sommer døpte Erna Solberg en elektrisk fritidsbåt. Og et hybrid cruiseskip. Dette er bare noen få eksempler som viser at transportbransjen er i full gang med omstilling fra fossilt til fornybart. Dette hadde ikke skjedd av seg selv.
 • Er EU svaret på klimautfordringane? Debatt av Asbjørn Stensrud (Jordskiftekandidat NMBU Sør-Fron/Lillehammer) i VG (meninger) 19.09.2019
  Politisk kommentator i VG Hanne Skartveit skriv at EU har tatt ei leiande rolle i klimautfordringane og argumenterer for at Norge må inn i EU for å kunne ta del i ein meir aktiv klimapolitikk.
 • Hva er prosjektet vårt? Kommentar av Jonas Bals (utdannet maler og historiker, rådgiver i LO) i Dagsavisen (debatt) 19.09.2019
  De folkelige bevegelsene som bærer og nærer de politiske partiene har et stort ansvar for hvilke konflikter de velger seg. Enkelt sagt må miljøbevegelsen bli mer klassebevisst, og arbeiderbevegelsen bli mer miljøbevisst.
 • Tusets underlige ambisjoner. Debatt av Gunnar Kvåle (Professor emeritus, Universitetet i Bergen, og styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon) i Klassekampen 19.09.2019
  Lars Tuset skriver nokså aggressivt om MDG og det han mener dette partiet står for (Klassekampen 16.09). Representanter for MDG kan sikkert svare for sin politikk. Jeg vil bare minne om at resultatene, både av Jens Stoltenbergs og Erna Solbergs klimapolitikk, ikke er mye å skryte av. Jeg vil derfor tro at de fleste klimaengasjerte mener at det er på høy tid at en ny og mer virksom klimapolitikk kommer på plass.
 • En blågrønn fremtid. Kommentar av Eirik Løkke (rådgiver i den liberale tankesmien Civita) i VG (meninger) 19.09.2019
  Høyre og Miljøpartiet De Grønne bør undersøke muligheten for et samarbeid.
 • Ungdomsopprøret held fram. Kommentar av Gaute Eiterjord (leiar i Natur og Ungdom) i DN (meninger) 19.09.2019
  Då regjeringa fekk ei bompengekrise i fanget, mangla det ikkje på evne til å finne løysingar — kvifor skal det vere så sjukt mykje vanskelegare å ta vare på miljøet?
 • Refser Rødts miljøpolitikk. Dagsavisen 18.09.2019
  Nyfrelst MDG-er Erik Solheim mener Venstre er en opplagt samarbeidspartner for MDG. Grønn politikk fra Rødt har han aldri sett noe til.
 • Strekker ut hånda til LO. Klassekampen 18.09.2019
  Flere LO-forbund har kontant avvist å inkludere MDG i en rødgrønn koalisjon i 2021. Nå inviterer MDG fagbevegelsen til samtaler.
 • - Kan ikke særbehandle MDG-Lan. Dagbladet 18.09.2019
  MDG møtte i dag Venstre til samtaler der partiene skal finne ut om Rødt kan byttes ut med Venstre som støtteparti for Ap/SV/MDG-byrådet i hovedstaden. Oslo Venstre-topp Hallstein Bjercke sier til Dagbladet at det «var en god samtale». Den oppsiktsvekkende utviklingen i Oslo kommer etter at Venstre snudde etter valget og åpnet opp for å være støtteparti for byrådet.
 • Lykkelandet har fått enda en gullbillett. Kommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet (meninger) 18.09.2019
  Da vi skulle bygge industrien og landet, fikk vi vannkraften. Da vi begynte å sakke akterut, fant vi oljen. Nå som oljealderen er i ferd med å ta slutt, kommer vindkraften seilende. Det skulle nesten ikke vært lov til å ha sånn flaks. De som måtte irritere seg over dette, kan trøste seg med én ting: Vi kan ennå skusle bort den siste muligheten. Vinden kan fare forbi, uten at vi griper mulighetene den gir.
 • Nå kommer vindkraftopprøret. Kommentar av Astrid Meland i VG (meninger) 18.09.2019
  Vindkraft er de nye bompengene. For Norge trenger mer kraft for å oppfylle våre klimaforpliktelser. Og havvind er ikke et alternativ.
 • Nordmenn øverst på listen over klimaskeptikere sammen med USA og Saudi-Arabia. Aftenposten 17.09.2019
  Norge troner på toppen sammen med USA og Saudi-Arabia over land hvor flest mennesker er uenig i at klimaet endrer seg og at mennesket er delvis ansvarlig.
 • Frykter franske tilstander. Klassekampen 17.09.2019
  Rødt-leder Bjørnar Moxnes advarer mot et samarbeid mellom MDG og Arbeiderpartiet.
 • Aps veivalg handler ikke om et ja eller nei til offensiv klimapolitikk. Kommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 17.09.2019
  Veivalget for sosialdemokratiet i Europa handler ikke om for eller mot en offensiv klimapolitikk, men om hvilke velgergrupper de skal representere og være til for.
 • Støre må ta på seg ledertrøya. Kommentar av Halvor Finess Tretvoll (forfatter av boka »Sosialdemokrati i en skjebnetid») i Dagbladet 17.09.2019
  Nå har posisjoneringen før stortingsvalget i 2021 begynt. For Ap's utsikter til et regjeringsskifte framstår splittelsen mellom distrikt/industri og klima som en alvorlig trussel. Man kan ende opp med å trenge både Sp og MDG, men er det mulig hvis de to partiene utgjør ytterpunkter på en ny politisk akse? Heldigvis finnes det grunner til å tro at maktambisjonene vil dempe striden.
 • Rødt frykter for Ap-MDG-miljøpolitikk. DN (NTB) 17.09.2019
  Rødt-leder Bjørnar Moxnes er skeptisk til hva slags miljøpolitikk som kan bli resultatet av et samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne.
 • – MDG bør tenke seg nøye om. Dagsavisen 17.09.2019
  Leder i LO Oslo, Ingunn Gjerstad, er ikke imponert av MDGs forsøk på å tekkes Venstre.
 • Klimautsleppa må vekk. Lederkommentar i Bergens Tidende 17.09.2019
  Fleirtalet i det nye Vestland fylke vil krevje nullutslepp innan 2030. Ap, Sp, MDG, SV, KrF og Venstre har signert ei ambisiøs, dyr, men ytst nødvendig målsetjing. Klimaendringane ligg ikkje som ein fare langt inn i framtida. Dei skaper allereie meir ekstremvêr, og Vestlandet er spesielt utsett.
 • Statsbudsjettet må bremse og bøte klimaendring. Lederkommentar i Nationen 17.09.2019
  Norge trenger et helhetlig klimastatsbudsjett. Stikkordene er avfossilisering, CO2-binding og samfunnssikkerhet.
 • Ernas alternative virkelighet. Kronikk av Dag Øistein Endsjø (Professor i religionsvitenskap, UiO) på NRK ytring 16.09.2019
  Klimapolitikken vil altså føre til enorme masseutryddelser, ifølge det regjeringsutnevnte risikoutvalget. Norges statsminister Erna Solberg synes i stedet overbevist om at hun kan redde verden med litt flere elbiler, noe mindre klesvask og forbud mot engangsbestikk i plast. Velkommen til Ernas alternative virkelighet.
 • MDG, narsissistenes parti. Kommentar av Lars Tuset (professor, Oslomet – Storbyuniversitetet i Klassekampen 16.09.2019
  Det er på tide man avklarer hvor MDG står rent politisk, noe som dessverre også forklarer partiets økende popularitet. Jeg sier dessverre fordi jeg er genuint opptatt av klimaet på kloden, og synes klimakrisen er for alvorlig til å bli brukt i et politisk spill.
 • Valget og vindkrafta. Kommentar av Per Svein Dufva (lektor emeritus) i Klassekampen 16.09.2019
  Som nevnt, Senterpartiet er valgets vinner, men ikke i Vindafjord. Der vil Sp ha vindkraft og gikk tilbake med 6,8 prosentpoeng i forhold til 2015. Høyreordføreren har tatt et klart standpunkt mot vindkraft, og de fikk samme resultat som ved forrige lokalvalg.
 • Valg ble tatt av vinden. Klassekampen 16.09.2019
  Vindkraft gjør velgerene forbannet. I Aure mistet Senterpartiet ordføreren og gikk tilbake nesten 13 prosent i kommunevalget etter å ha åpnet for vindpark i kommunen.
 • Nikolai Astrup med overraskende kritikk av klimaforliket. ABC nyheter 15.09.2019
  – Målene i klimaforliket ble formulert av Jens Stoltenberg og det får han svare for. Personlig må jeg si at jeg aldri har vært spesielt fan av den tilnærmingen.
 • Skal klimamålene nås, må utslippskostnadene økes på bygda. Kommentar av Einar Lie (Professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo) i Aftenposten 15.09.2019
  Det hviler for tiden en sterk berøringsangst over klimatiltak som kan ramme distriktsvelgerne.
 • Tør MDG å si ja til EU? Kommentar av Hanne Skartveit i VG 14.09.2019
  Miljøpartiet De Grønne kan bli partiet som får Norge inn i EU - hvis de tør. For den som vil redde klimaet hjelper det lite med bompenger rundt norske storbyer. Det blir for smått. I EU, derimot - der skjer det ting. De nyvalgte EU-sjefene løfter klima helt til toppen av sin dagsorden. De har både ambisjoner og makt til å skape et grønt Europa.
 • Valget har gitt Oslo et nytt skille: – En klassekonflikt kommer til syne. Aftenposten 14.09.2019
  Hovedstaden har alltid vært en delt by. Klima- og miljøpolitikken ser ut til å gi skillet en ny dimensjon.
 • Venstresiden er avhengig av at MDG «gir blaffen i vanlige folk». Kommentar av Andreas Slettholm i Aftenposten 14.09.2019
  Noen elsker bilen. Andre elsker bomringen. Venstresiden elsker å plage seg selv med fornuftsekteskapet med MDG.
 • Fra utopi til maktparti. Vårt Land 14.09.2019
  På et hotell i Rondane ble Miljøpartiet De Grønne et parti for tretti år siden. De var utålmodige. Først nå er drømmen virkelighet.
 • Hele Norge snakker ikke. Kommentar av Håvard Nyhus i Vårt Land (verdidebatt) 14.09.2019
  Også leder i Manifest analyse, Magnus Marsdal, la ansiktet i alvorlige folder: «For kjernetroppene på valgvake er det kanskje stor stas når MDGs byråd roper ut hvor mye hun ‘elsker bomringen’. For alle som ønsker et handlekraftig, rødgrønt flertall i klima- og industripolitikken, er den polariserende retorikken et problem.»
 • Rødgrønne ettertanker. Kronikk av Dag Seierstad (rådgiver for SVs stortingsgruppe­ og medlem av fagrådet til Attac) i Klassekampen 14.09.2019
  Må miljøpolitikken ha en sosial profil for å være bærekraftig?
 • Magnus Marsdal kritiserer Hanna Marcussens MDG for klima-moralisme. Klassekampen 14.09.2019
  Marsdal: – Ja. Bomringen er et helt nødvendig virkemiddel for reinere luft. Likevel oppleves nye flate avgifter som usosialt. Derfor bør vi vurdere bompengerabatt til folk med lav inntekt over skatteseddelen. Når noen MDG-ere avviser at bomringen overhodet kan ha noe urettferdig med seg, så er vi på vei inn i en boble av moralsk sannhetsmonopol, som jeg er sikker på ikke tjener klimasaken.
 • Nærer på næringen. Klassekampen 14.09.2019
  Mens Ap har havnet på kant med industri-LO etter at flere partitopper åpnet for samarbeid med Miljøpartiet De Grønne, varsler Ola Borten Moe at Senterpartiet nå akter å bli Norges ledende industriparti. En næringspolitisk sjarmoffensiv overfor ansatte i olje, oppdrett, landbruk og skog, står øverst på lista til den tidligere oljeministeren.
 • Slik skal Høyre komme på offensiven i klimapolitikken. ABC nyheter (NTB) 14.09.2019
  Næringslivet er ikke skurkene i klimapolitikken, og vi trenger økonomiske muskler for å investere i det grønne skiftet, mener statsminister Erna Solberg.
 • MDG åpner opp for å vurdere nye oljefelt. DN 14.09.2019
  MDG-topp Une Bastholm setter døren på gløtt for å forhandle om partiets absolutte nei til nye oljefelt.
 • EU har klimamakten, ikke Norge. Lederkommentar i Stavanger Aftenblad 13.09.2019
  At EU løfter klimasaken er derfor godt nytt for politikere i Norge, som slipper å ta ansvaret selv for at upopulære tiltak settes inn. Og med dagens regjering, som i klimaspørsmål ofte taler med to tunger, er det mer sannsynlig at et høyere organ som EU klarer å få noe til.
 • Avviser ikke MDG i regjering. Dagbladet 13.09.2019
  Fagforbundet utelukker ikke regjeringssamarbeid mellom Ap og MDG. Handel og Kontor mener det er uklokt å kategorisk avfeie MDG som samarbeidsparti. Kampen om Ap's nye kurs er i gang.
 • Arbeiderpartiet trenger klimaendringer. Kommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet 13.09.2019
  Fagbevegelsen er i ferd med å ødelegge Arbeiderpartiets mulighet til å bli et troverdig klimaparti. Det kunne vært motsatt.
 • MDG må passe på symboleffekten. Kommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet 13.09.2019
  Lan Marie Berg har dekning for politikken bak utsagnet «Vi elsker bomringen». Men MDG må passe på symboleffekten av partiets radikale utspill.
 • Erik Solheim: MDG kan ikke være vannmelon – grønn utenpå og rød inni. Dagsavisen (NTB) 13.09.2019
  Erik Solheim sier til Dagens Næringsliv at om MDG skal lykkes, må partiet fjerne inntrykket av å være en vannmelon: rødt inni og grønt utenpå.
 • MDG-profil Erik Solheim: – Hvis Ap ikke vil samarbeide med MDG, ender de som Nokia eller Kodak. DN 13.09.2019
  Erik Solheim er overbevist om at Ap, og også Høyre på sikt, vil ønske regjeringssamarbeid med MDG.
 • Dette er Oslos mest populære politiker. NRK nyheter 13.09.2019
  Hun kjemper for klimaet, er samferdselsbyråd i Oslo og partiet hennes gjorde et brakvalg under årets kommunevalg. Nå er hun også Oslos mest populære politiker.
 • Distriktspolitikk bør bli honnørord i klimapolitikken. Kommentar av Maria Dyrhol Sandvik i Klassekampen 13.09.2019
  Aps migrasjonsutval reiste land og strand i Noreg for å meisle ut partiets nye innvandringspolitikk. Politikken måtte vere forankra i heile partiet. No bør Ap vurdere å legge ut på tur igjen. Dersom det får feste seg eit inntrykk av klima- og miljøpolitikk som ein hemsko for bygdene og eit gode for byane, vil ei eventuell ny regjering bli upopulær og det grøne skiftet gå treigt. Trur du ikkje på framtida, er det vanskeleg å stemme for den.
 • MDG er eplekjekke: «Oljepartiene» fikk ti ganger flere stemmer enn dem. Kommentar av Gunnar Stavrum i Nettavisen 13.09.2019
  Oljeindustrien kveler krigserklæringen fra De Grønne med et gjesp.
 • Oljeminister Kjell-Børge Freiberg inviterer Lan Marie Nguyen Berg hjem til seg. DN 13.09.2019
  – Diskusjonen nordpå, men også langs kysten for øvrig, er ikke om vi skal ha bil. Der er debatten om vi klarer oss med to, sier oljeministeren, som bor i Hennes i Vesterålen.
 • Oljelobbyisten. Kronikk av Sara Elvelund Sandvik (Petroleumsgeolog) på NRK ytring 13.09.2019
  Eg jobbar i olja. Då eg høyrde Lan Marie Bergs tale på MDGs valvake, datt haka ned.
 • Tror ikke oljen ender som kull. E24 13.09.2019
  Vil investorer bli like skeptiske til olje som de har vært til kull de siste årene, når klimautslippene skal kuttes kraftig? Svaret er nei, tror Akers sjeføkonom og Pareto-analytiker.
 • Når klimapolitikk blir en kamp mot vindmøller. Kommentar av Thor Egil Braadland (samfunnsgeograf, SV-medlem, ansatt i NAF) i Dagsavisen 13.09.2019
  Miljøpartiene vekter naturhensyn tyngre enn hensyn til klima.
 • Politikarane i Hordaland seier nei til vindkraft på land. NRK nyheter 13.09.2019
  Fylkespolitikarane i Hordaland er svært kritiske til den nasjonale ramma for vindkraft, og krev alle areal i fylket fjerna.
 • Ap mot eller med den grønne bølgen. Lederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv (meninger) 12.09.2019
  Jonas Gahr Støre må sørge for at MDG ikke fristes til å støtte de borgerlige, men løsningen for Ap er ikke å legge seg tettere på MDG.
 • MDG vil lovfeste nullvekstmålet i Stortinget. ABC nyheter 12.09.2019
  Une Bastholm mener partiets nye stortingsforslag bør få flertall hvis de andre partiene tør å stemme i tråd med sin egen politikk, og kommer med en særlig utfordring til Venstre.
 • Rødt vil rødmale miljøpolitikken i Oslo. ABC nyheter (NTB) 12.09.2019
  Rødt vil bruke forhandlingene med de rødgrønne til å sikre en miljøpolitikk som tar mer hensyn til vanlige arbeidsfolk, ifølge Oslo-leder Siavash Mobasheri.
 • Lokale Arbeiderparti-topper er uenige om et nasjonalt samarbeid med MDG. Klassekampen 12.09.2019
  Et MDG-samarbeid vil slå negativt ut blant industrifolk, advarer Årdal-ordfører Hilmar Høl. Han får motstand fra partiets mektigste fylkeslag.
 • Her er planen: Slik skal Ap reise seg. VG 12.09.2019
  – Vi må vise at vi kan få til en myk overgang, hvor klimaarbeidet gir nye arbeidsplasser – vi må lede an når det gjelder havvind og fangst og lagring av CO₂. Vi kan bli verdensledende på områder hvor vi kan skape nye arbeidsplasser og bygge videre på teknologien til vår oljesektor.
 • Olje- og finanstopper slår tilbake mot Lan Marie Nguyen Berg og MDG: – Hun har ikke noe i et storting å gjøre. DN 12.09.2019
  Deltagere på Paretos olje- og offshorekonferanse er mindre imponert over Lan Marie Nguyen Bergs oppgjør med «oljelobbyen».
 • Raymond Johansen: – MDG er som internett, det har kommet for å bli. DN 12.09.2019
  Oslos byrådsleder Raymond Johansen står på sitt i debatten om Ap-samarbeid med MDG. Han mener det også er en diskusjon i Sp, selv om partilederen har satt foten ned.
 • MDG-Lan om Morna Jens-sammenlikning. Dagsavisen 12.09.2019
  MDGs Lan Marie Berg har feiret valgresultatet, men også fått kritikk for sitt utsagn «vi elsker bomringen» på valgkvelden.
 • Lan Marie Bergs tirade vekker furore blant oljetoppene. Dagsavisen (NTB) 12.09.2019
  Flere av bransjefolkene som er samlet på Paretos olje- og gasskonferanse i Oslo, reagerer på den omstridte valgtalen til MDGs Lan Marie Berg.
 • – Det er helt klart en anti-olje og gass-atmosfære nå. E24 12.09.2019
  Oljebransjen merker at stadig flere investorer spør dem om hvordan de skal håndtere klimaspørsmålet, men de frykter ikke kapitalskvis av den grunn. Lundin-sjefen vurderer fornybarinvesteringer.
 • Dragkamp om vindkraft i fleire LO-forbund. Klassekampen 12.09.2019
  LO-toppane Jørn Eggum, Frode Alfheim og Jan Olav Andersen vil ha meir vindkraftutbygging på land. Dei møter motstand i eigne rekker.
 • Jo, kutt i norsk oljeproduksjon reduserer klimagassutslipp. Debatt av Thor Due (sentralstyremedlem, Natur og Ungdom) i Dagbladet 12.09.2019
  Terje Halleland, stortingsrepresentant og energipolitisk talsperson for Frp, skriver i Dagbladet: «Under det feilaktige påskuddet om at en utfasing av oljeutvinning vil redusere de globale klimagassutslippene, representerer de rødgrønne en reell trussel for velferden og for verdifulle arbeidsplasser i kommunene.» Nei, det er ikke noe feilaktig påskudd at reduksjon i norsk oljeindustri vil redusere de globale klimagassutslippene. Reduksjon i oljeproduksjon vil føre til mindre klimagassutslipp globalt. Dette er blitt omfattende dokumentert.
 • Klimasaken og valget i 2019 og 2021. Kommentar av Kristin Clemet (CIVITA) på Clemets blogg 11.09.2019
  Det skal bli spennende å følge klimasakens utvikling i norsk politikk – både når det gjelder velgernes preferanser og hvordan partiene håndterer klimasaken. Noen av partiene merker nok at MDG utfordrer dem nå. Gradvis vil vi nok se at flere også utfordrer MDG.
 • - Ikke gå mot MDG. Debatt i Dagsnytt 18 på NRK P2 11.09.2019
 • Seiersintervjuene dekker ofte over realitetene. En av dem er at klimabølgen ble ganske svak. Kommentar av Aslak Bonde i Morgenbladet 11.09.2019
  Miljøpartiet De Grønne feiret på valgdagen slik at det virket som om vi har hatt tidenes klimavalg. Partiet gjorde det veldig bra, men 6,7 prosent er ikke mer enn 2,4 prosentpoeng høyere enn sist lokalvalg. Dersom man betrakter Venstre som et klimaparti, og trekker fra de 1,7 prosentpoengene partiet tapte, er fremgangen for de to klimapartiene til sammen ganske liten. Så kan det selvfølgelig innvendes at SVs fremgang skyldes klimabevisst ungdom.
 • LO topper sier bastant nei til MDG-samarbeid. Men flere i Ap-ledelsen holder døren på gløtt. Aftenposten 11.09.2019
  Lederen for Fellesforbundet, Jørn Eggum, setter foten ned og sier at det er «utenkelig» med regjeringssamarbeid med MDG. Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen er langt mer positiv.
 • Grønnere Oslo er bra, rødere Oslo er dårlig. Lederkommentar i Aftenposten 11.09.2019
  Når Ap først faller, er et lyspunkt at MDG er den rødgrønne blokkens klare vinner. MDGs vekst vil gjøre at den positive, grønne utviklingen i byen fortsetter med fornyet kraft. Oppgaven fremover må være å finne ut hvordan grønn politikk kan fenge nye velgergrupper.
 • Jeg tar sjansen på at stortingsvalget 2021 blir et klimavalg. Kommentar av Lars West Johnsen i Dagsavisen (debatt) 11.09.2019
  Det må bli et klimavalg. Stemningen i folket, momentet internasjonalt, tilsier det. Det er umulig å se for seg at klimaspørsmålet ikke vil dominere dagsorden de neste to årene. De andre partiene vil prøve å lokke sine frafalne klimavelgere tilbake. Arbeiderpartiet vil åpenbart måtte prøve. Det kan bli et grønt slag i 2021.
 • Et sug etter ansvarlighet. Lederkommentar i Vårt Land (verdidebatt) 11.09.2019
  En viktig grunn til dette jordskjelvet er at mange velgere ønsker mer klimahandling. Særlig yngre ­velgere vil ha politiske ledere som tør å snakke ærlig om de krevende endringene vi må foreta for å klare de tøffe klimamålene i egen kommune, i Norge og i verden. Det er et sug etter ansvarlige politikere som er villig til å ta en støyt for å få nettopp dette til.
 • Sosialt rettferdig klimakamp. Kommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 11.09.2019
  Det vi burde ha lært av De gule vestene i Frankrike er at miljøpolitikken må ha en sosial profil for å være bærekraftig. Høye bompenger er en koppskatt som er lik for alle og derfor fungerer sosialt skeivt. MDG kan blåse i den sosiale profilen, men det kan ikke Ap.
 • Sosialt opprør. Lederkommentar av Mari Skurdal i Klassekampen 11.09.2019
  Valgresultatet viser at bompengeopprøret er ikke er et uttrykk for klimafornektelse og dieseleufori. Det er et sosialt opprør mot skeiv fordeling av byrden ved veiutbygginger og kollektivsatsing, fra folk i områder som har mist. Dersom Ap allierer seg med et MDG som elsker bompenger og ikke har noe å gi et bekymret LO, kan partiet miste disse velgerne i lang tid framover.
 • Splitter fagbevegelsen. Klassekampen 11.09.2019
  Mens LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er avvisende til et mulig nasjonalt MDG-samarbeid, vil ikke Mette Nord i Fagforbundet utelukke en slik allianse.
 • MDG glad for Ap-bråket om regjeringssamarbeid. Dagsavisen (NTB) 11.09.2019
  En elendig idé, raser Fellesforbundets leder Jørn Eggum. MDG syns for sin del at det er bra med diskusjonen som nå piskes opp i Ap om en mulig allianse.
 • - Noen klimadesperate vil ha samarbeid med MDG. Dagbladet 11.09.2019
  Industri Energi sier at Ap mister deres støtte hvis de åpner for samarbeid med MDG nasjonalt. Fellesforbundet kaller det en elendig idé.
 • Lan Marie Berg sa oljelobbyen er redde - nå får hun svar på tiltale. Nettavisen 11.09.2019
  MDG har gjort sitt beste valg noensinne, men Norsk olje og gass skjelver ikke av den grunn. - Vi skjelver ikke i buksene. Men dette valget har vist to veldige viktige trekk. Det ene er at den største vinneren i natt er Senterpartiet. De vinner valg fordi de er opptatt av aktivitet i hele Norge. Og denne næringen er kanskje den mest vesentlige bidragsyteren til aktivitet i hele landet.
 • Ikke rart de elsker bompenger. Kommentar av Maria Kleve i Dagbladet 10.09.2019
  Miljøpartiet De Grønne har gjort maks ut av både tidsånden og bompengekrisa.
 • Lan Marie Berg: - Nå er det to grupper som skjelver. Nettavisen 10.09.2019
  - Det er to grupper som skjelver litt ekstra nå, den ene er oljelobbyen som innser at tiden da det var greit på å ødelegge fremtida vår snart er forbi. Den andre gruppen er er utdaterte politikere som i årevis har feiga ut og sovet i timen i 30 år, sa hun fra talerstolen.
 • Lan Marie Berg (MDG): – Sammen har vi endret Norge for alltid. ABC nyheter (NTB) 10.09.2019
  – Til alle barn og unge som har streiket for klimahandling. Til alle foreldre og besteforeldre som har brølt av sin fulle hals. Til alle som har engasjert seg i valgkampen. Og til alle som har stemt grønt og gitt klar beskjed om at vi må ta vare på livsgrunnlaget vårt: Sammen har vi endret Norge for alltid!
 • MDG-Lan: – Det føles uvirkelig! VG 10.09.2019
  Ikke bare ligger MDG an til å vokse seg større enn Frp i fylkestingsvalget – de har også gjort et brakvalg i Oslo. Partiets frontfigur, Oslo-byråd Lan Marie Berg, er klar til å stille knallgrønne krav.
 • Grønne gledeshyl. Kommentar av Hans Petter Sjøli i VG 10.09.2019
  På landsbasis gjør MDG et solid byks fremover. Den store fremgangen skjer i de største byene, men ikke bare. De Grønne tar sats også i flere mindre kommuner landet over. Partiet seiler nå opp til å bli en potensiell regjeringspartner ved en eventuell rødgrønn valgseier i 2021. Det hadde ikke mange trodd for få år siden, da MDG ble sett på som et hasj-, hamp- og hippie-parti, smått på utsiden av folkeskikken.
 • Et nytt politisk landskap. Lederkommentar i VG 10.09.2019
  Balansen mellom Ap og de andre partiene på rødgrønn side er dramatisk endret. Også Miljøpartiet De Grønne vil ha en annen tyngde nå. Det er et åpent spørsmål om MDG klarer å utvikle en mer helhetlig politikk, eller om det forblir et ensaksparti.
 • Klar beskjed fra Raymond til Jonas: - Samarbeid med MDG nasjonalt. Dagbladet (valg) 10.09.2019
  Raymond Johansen (Ap) innrømmer at tradisjonelle Arbeiderparti-velgere har følt seg personlig angrepet av miljøpolitikken hans. Likevel anbefaler han partiledelsen å søke samarbeid med MDG fram mot 2021.
 • - Uaktuelt å snakke om regjeringssamarbeid med MDG nå. Dagbladet (NTB) 10.09.2019
  Ap-nestleder Hadia Tajik gir MDG en kald skulder. Hun sier til Dagsavisen at det mest naturlige er å styre med Senterpartiet og SV om to år.
 • Grønt halleluja. Kommentar av Lars West Johnsen i Dagsavisen (debatt) 10.09.2019
  Med målinger på rundt 20 prosent, var lufta dirrende på valgvaka til Miljøpartiet De Grønne. Rufsete Mesh fra valgvaka 2015 var byttet ut med Marmorsalen i bygget til en gammel bank i hovedstaden. Det var riktigere rammer for en grønn stjerne.
 • – Vi prøver å halde hovudet kaldt. NRK nyheter 10.09.2019
  Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) har segla på ein jamn opptur gjennom heile valkampen. No går det mot eit brakval for klimapartiet.
 • Et protestvalg som dramatisk endrer det politiske landskapet. Analyse av Magnus Takvam i NRK nyheter 10.09.2019
  Valget bekrefter at det økte miljø- og klima-engasjementet gir MDG et nasjonalt gjennombrudd.
 • Erna, bli med i klimaopprøret! Kommentar av Tina Razafimandimby Våje (initiativtaker til nasjonal skolestreik for klimaet) og Agnes Granli Lægreid (leder for Barnas klimapanel) i Dagsavisen (debatt) 10.09.2019
  De som har størst makt har størst ansvar, og sitter med muligheten til å bestemme om Norge skal bidra til løsningen eller til forverringen av klimakrisen. Vi trenger at ledere og politikere blir med i klimaopprøret, og setter inn alle midler for å få til en snuoperasjon. Dette er ikke en kamp mot verken ledere, politikere eller folk flest. Det er en kamp mot handlingslammelse og ansvarsfraskrivelse. Det er en kamp for klimahandling, nå!

Aktuell debatt nå!

Aktuell debatt nå!

Her samler vi lenker til utvalgte aktuelle debatter hentet fra dagens eller ukens medieklipp.