Klimameldingen: mye bra, men er det bra nok?

Regjeringen har nå lagt fram klimameldingen. Her legger regjeringen fram sin plan for hvordan Norge kan oppnå Parisavtalens mål og omstille hele samfunnet fram mot 2030 - og samtidig skape grønn vekst. Mye bra, men ikke nok, mener mange av de som følger dette feltet innenfor akademia og sivilsamfunn. - For svak, mener Ap's energi- og miljøpolitiske talsperson, Espen Barth Eide, mens Frp's klimapolitisk talsperson Jon Georg Dale på ingen måte vil garantere for at regjeringen kan få flertall for planen hos dem. Hvem regjeringen vil "godblunke" til, gjenstår å se.

Klimameldingen - forside.jpeg

Informasjon om meldingen fra regjeringen:

Kommentarer og innspill fra akademia og sivilsamfunnsorganisasjoner:

 • Klimameldingen er for svak til å nå utslippsmålet. ForUM 08.01.2021
  I dag la regjeringen frem klimameldingen som er en plan med tiltak for hvordan Norge skal kutte utslipp i ikke-kvotepliktig sektor. Til tross for mange gode tiltak konstaterer ForUM at meldingen ikke er ambisiøs nok til å nå målene Norge har satt seg internasjonalt.
 • Klimameldingen - dette mener WWF. WWF 08.01.2021
  Det er bra at klimameldingen har sektorvise utslippsmål og tiltak. Og det er nødvendig og rettferdig at CO2-avgiften skal øke, så forurenser betaler. Men et av våre beste klimatiltak – naturlig karbonlagring – har fått altfor liten plass.
 • Vil gi klimakutt, men trenger styrking. Naturvernforbundet 08.01.2021
  Regjeringens forsinkede klimamelding ble lagt frem samtidig som det ble bekreftet at 2020 var det varmeste året noensinne. Planen inneholder en rekke nye virkemidler som vil sørge for økt tempo i utslippskuttene, men det er ikke en fullstendig plan for omstillingen av Norge og legger ikke opp til ambisiøse nok utslippskutt, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet. 
 • Etterlengtet ny klimaplan mangler ambisjoner. FIVH 08.01.2021
  Etter lang ventetid har regjeringen endelig lagt fram en plan for hvordan de skal kutte Norges klimagassutslipp fram mot 2030.
 • Klimameldinga: Et godt startskudd. Natur & Ungdom 08.01.2021
  Endelig kom planen som skulle fortelle hvordan Norge kan nå sine klimaforpliktelser. Planen er et stort, etterlengtet steg i norsk klimapolitikk. Men den mangler sikre klimakutt, som energisparing og kutt i bil- og flytrafikk.
 • Klimaplan med viktig seier, men manglende ambisjoner. Greenpeace 08.01.2021
  8. januar lanserte regjeringen en ny klimaplan. Økningen i CO2-avgiften er en viktig seier, men Greenpeace mener målet i meldingen er for lite ambisiøst og at det er håpløst at den klimafiendtlige oljeindustrien ikke tas tak i.
 • CICERO om klimaplanen. CICERO 08.01.2021
  Hvordan skal Norge nå målene for utslippsreduksjoner i 2030? Styrker og svakheter ved regjeringens klimaplan for 2021 til 2030.
 • Klimameldingen: Økt CO2-pris et viktig og riktig steg. Energi & Klima 08.01.2021
  Varselet om kraftig økning i oljesektorens utslippskostnader er den største overraskelsen i klimameldingen. En CO2-pris på 2000 kroner tonnet er et viktig og riktig steg.

Kommentarer og innspill fra privat sektor:

 • Fornøyd med at regjeringas klimaarbeid skal være i tråd med bærekraftmålene. Småbrukarlaget 09.01.2021
  I dag la regjeringa fram en stortingsmelding om hvordan den planlegger å nå Norges klimamål for 2030. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er fornøyd med at intensjonsavtalen om utslippskutt i jordbruket ligger til grunn og at regjeringa slår fast at klimaplanen skal være i tråd med bærekraftmålene.
 • Regjeringens klimamelding: Klimasatsingen må gi nye jobber. NHO 08.01.2021
  - NHOs ønsker et bredt forlik om klimapolitikken i Stortinget som gir et grønt skifte med flere nye jobber og økt eksport. En forutsetning er en forutsigbar klimapolitikk som gir næringslivet trygghet til å ta store investeringsbeslutninger, sier NHOs direktør for politikk Mari Sundli Tveit.
 • Vi skal både nå klimamålene og sikre lønnsom produksjon. Norsk olje og gass 08.01.2021
  Målet med økt CO2-pris må være å nå klimamålene, samtidig som vi sikrer lønnsom produksjon fra norsk sokkel som sikrer verdiskaping, arbeidsplasser og velferd. Det forutsetter konkurransedyktige rammebetingelser på sokkelen.
 • Liten vilje til å satse på klimaomstilling i jordbruket. Norges Bondelag 08.01.2021
  Regjeringa la i dag fram klimameldingen. – Vi hadde håpet at regjeringa delte våre ambisjoner for et klimavennlig landbruk, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Medieklipp og -debatt (oppdatert per 18.01.2021):

 • Regjeringens nye klimaplan: Skolestreikernes krav er ikke innfridd. Vårt Land | 18.01.2021
  – De klarer ikke gjøre det vi ber om, som er å sikre fremtiden vår. Det er kjempeskuffende, sier Dina Lau-Henriksen (14). Skolestreikerne hadde fire krav. Ingen blir innfridd i regjeringens nye klimaplan.
 • Nå er det alvor. Klimatiltakene kan dytte norsk produksjon ut av landet. Kommentar av Thomas Vermes i ABC nyheter (NTB) | 18.01.2021
  Regjeringen vil tredoble CO2-avgiften uten sikring mot utflagging av norsk produksjon til mer slepphendte land.
 • Kutt utslippene, ikke utviklingen. Kommentar av statsminister Erna Solberg (H) i DN (meninger) | 16.01.2021
  Norsk næringsliv har for lengst startet arbeidet med å redusere egne utslipp. Det ser vi i industrien, varehandelen, sjøfartsnæringen, finans, teknologibedriftene og de aller fleste andre næringer. Det samme gjør folk. Elbilsalget går opp og bensin- og dieselsalget går ned. Antallet som reiser kollektivt øker. At flere velger miljøvennlige løsninger avspeiler seg i utslippsstatistikken: Klimagassutslippene i Norge går ned, og er på sitt laveste nivå på 27 år. Det er en god utvikling.
 • MDGs retoriske angrep på klimaplanen. Debatt av Timo Nikolaisen (stortingskandidat for Venstre fra Drammen) og Ole Andreas Lilloe-Olsen (gruppeleder for Venstre i Viken) i Nettavisen (meninger) | 16.01.2021
  Kritikken fra MDG inneholder ingen naturvitenskapelig eller faglig substans. Den er derimot full av svulstig retorikk og synsing.
 • Klimaplanen er et historisk taktskifte. Debatt av klima-og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og Kjartan Alexander Lunde (Leder av Rogaland Venstre) i Stavanger Aftenblad (meninger) | 16.01.2021
  «Regjeringens klimaplan er ambisiøs, og har et tydelig Venstre-stempel», skriver kommentator Hilde Øvrebekk i Stavanger Aftenblad. Likevel kommer det – forutsigbart nok – rituell kritikk fra MDG (Ulrikke Torgersen), som i samme avis ikke klarer å finne særlig mange flere problemer med meldingen enn at den burde ha kommet tidligere.
 • Lars Haltbrekken (SV) mener oljeindustrien slipper billig unna i klimameldingen. Klassekampen+ | 16.01.2021
  Oljeindustriens skatteordning gjør at staten betaler for mye av økningen i CO2-avgifta i regjeringens klimaplan, mener SVs Lars Haltbrekken.
 • MDG-Lan: Vil fase inn dieselbilfrie gater fra 2022. Dagbladet | 16.01.2021
  Klima- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) vil ha større fart på fjerningen av bensin- og dieselbiler fra Oslos sentrumskjerne enn det som hittil er kjent. Byrådet vil starte med utslippsfrie soner allerede i 2022.
 • Sp-topper til kamp mot utslippsfrie soner i Oslo sentrum. Nettavisen | 16.01.2021
  Sp-toppene Trygve Slagsvold Vedum og Jan Bøhler går til kamp mot Oslo-byrådet som vil forby diesel- og bensinbiler i indre bydeler.
 • Nullutslippssoner er feilslått symbolpolitikk. Kommentar av Liv Røssland (Daglig leder, NAF Bergen og omegn) i Bergens Tidende (meninger) | 16.01.2021
  Regjeringens klimaplan åpner nå for å etablere nullutslippsoner i store byer. Det er vi i NAF svært skeptiske til. Med unntak av i Oslo sentrum, er alternativene til privatbil rett og slett ikke gode nok, ifølge våre undersøkelser.
 • Klimaplan mangler internasjonalt perspektiv. Kommentar av Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp) i Bistandsakteult 15.01.2021
  Regjeringens klimaplan er bra så langt den rekker, men mangler et internasjonalt fokus. Det trengs en langsiktig klimaplan for en opptrapping av norsk klimafinansiering det neste tiåret,
 • Regjeringens forslag til ny klimaplan setter Sp i en klemme. Kommentar av Aslak Bonde i Morgenbladet+ | 15.01.2021
  Regjeringen mener at CO2-avgiften ti år frem i tid bør være dobbelt så høy som det er antatt at den blir i EU. Det er oppsiktsvekkende offensivt, og det forklarer hvorfor deler av miljøbevegelsen roste regjeringen da utkastet til klimaplanen ble presentert for en uke siden. Regjeringen ser ut til å mene alvor med at den vil få klimakuttene ned til nesten det halve innen 2030.
 • Klimapolitikken vi glemte. Kronikk av Carlo Aall (leder i Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning - Noradapt) og Halvor Dannevig (forskningsleder ved Vestlandsforsking) i Klassekampen+ (meninger) | 15.01.2021
  Regjeringens nye klimaplan varsler økt klimainnsats, men sier ingenting om hvordan vi skal forholde oss til de klimaendringene som uansett kommer. Det er på høy tid å begynne å se de to sidene av klimautfordringene i sammenheng.
 • Et historisk taktskifte. Kommentar av Kjell Ingolf Ropstad (partileder i KrF) i Dagbladet (meninger) | 15.01.2021
  Vi har et ansvar for hverandre, for verdens fattigste og for fremtidens generasjoner. Klimaplanen bidrar til en rettferdig omstilling, og jeg er glad for at Norge nå tar sin del av ansvaret. Regjeringens klimamelding legger opp til et taktskifte i norsk klimapolitikk. De siste årene har klimautslippene gått ned, det er et resultat av et veldig viktig arbeid. Men dessverre går det ikke fort nok. Derfor er denne planen som kommer nå, så viktig. Skal Norge og verden nå målene under Parisavtalen, krever det omstilling.
 • Kritiske til klimaplan for anleggsplasser: – Dette har vi ikke tid til. E24 | 14.01.2021
  Regjeringens plan for fossilfrie anleggsplasser kritiseres av Norsk Eiendom, SV, MDG og Zero. – Dette har vi ikke tid til, sier administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.
 • Norge produserer under én prosent biodrivstoff selv – regjeringen vil fase inn mer i drivstoffet. Nationen+ | 14.01.2021
  Regjeringen vil fase inn biodrivstoff i anleggsdiesel, skipsfart og øke bruken i veitransport. Det kan føre til økte priser og økt avskoging.
 • Reagerer på manglende kjøttgrep i klimaplanen. E24 | 14.01.2021
  Regjeringen vil redusere kjøttkonsumet samtidig som de stimulerer til høy kjøttproduksjon. – Henger ikke på greip, mener Anja Bakken Riise, leder i Fremtiden i våre hender.
 • Klimaplanen er ein god start. Lederkommentar i Bergens Tidende (meninger) | 13.01.2021
  No bør regjeringa jobbe for å få breiast mogeleg fleirtal for planen i Stortinget.
 • Dette er klimapolitikk som virker. Kommentar av Anders Bjartnes (ansvarlig redaktør i Norsk klimastiftelses nettavis Energi og Klima) i DN+ (meninger) | 13.01.2021
  Det er klimapolitikk etter læreboken når regjeringen vil skru opp utslippskostnadene kraftig. CO2-prising virker. Den utfordrer mange forretningsmodeller, men stimulerer heldigvis også nye.
 • Vil øke oljebransjens avgifter enda mer. E24 | 13.01.2021
  SV ville helst ha økt oljebransjens CO₂-avgift til 2.000 kroner tonnet allerede i år, for å få fart på klimakuttene. I tillegg vil de pålegge bransjen en produksjonsavgift på 25 kroner fatet, eller 14 milliarder i året.
 • Frp frykter kraftig økt bensinpris. Dagsavisen (NTB) | 13.01.2021
  Bilorganisasjoner beregner at regjeringens nye klimaplan kan presse pumpeprisen kraftig opp. Frp er bekymret.
 • Bilutslippene må ned – slik kan det gjøres uten å skape nye opprør. Kommentar av Thor Egil Braadland (ansvarlig for myndighetskontakt i Naf, Norges Automobil-Forbund) i DN (meninger) | 13.01.2021
  Klimautslippene fra vei skal ned, samtidig som elbilen blir dyrere. Dette må løses i årene som kommer, uten kraftig pisking av bilisten og påfølgende folkelig motstand. Her er fire forslag.
 • Klimatiltak kun for de ressurssterke. Kommentar av Tore Landmark (Bystyrerepresentant, FNB Bergen) i Bergens Tidende (meninger) | 13.01.2021
  Nullutslippssoner får grønt lys fra regjeringen. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) vil åpne døren hvis myndighetene i Bergen banker på til enda et urettferdig klimatiltak. En gjennomsnittlig innbygger er stadig klimakampens store taper.
 • Klimaplanen er for svak på både mål og virkemiddel. Kommentar av Sondre Henriksen (16 - AUF i Trondheim) i Adresseavisen (Midtnorsk debatt) | 12.01.2021
  Nå har regjeringens klimaplan kommet. At det endelig kommer en klimaplan er bra, men det som kommer er dessverre for svakt på både mål og virkemiddel. Målet i klimaomstillingen må være å holde folk i jobb, samtidig som man kutter utslipp. Da må vi vise at vi har ambisjoner, og tør å satse. Dette gjør dessverre ikke regjeringen i tilstrekkelig grad. Heldigvis har Arbeiderpartiet løsningen: Vi må forene industriarbeideren og oss klimastreikende ungdom.
 • MDG, moralisme og klimamål. Debatt av Erling Moe (Kommunalråd Venstre) i Adresseavisen (Midtnorsk debatt) | 12.01.2021
  MDG framstår som et moralistisk og lite raust parti når de kommenterer regjeringens klimaplan – en plan som er godt mottatt i miljøbevegelsen. MDG viser til målene i Parisavtalen, men forkaster samtidig prinsippene avtalen bygger på.
 • Dette må til for å nå Parismålene. Kommentar av Karin Greve-Isdahl og Marcus Bruns (Henholdsvis konserndirektør for bærekraft og nordisk bærekraftssjef i Storebrand) i E24 (meninger) | 12.01.2021
  Null kull i vestlig energiproduksjon. Bruken av elektrisk transport må opp fra 2 til 30 prosent, og vi må finne en renere måte å produsere stål. Alt dette må skje på ni år skal vi nå Parismålene. Hva skal til for å gjøre det mulig?
 • Regjeringens klimaplan burde ledet ut av oljealderen. Den gjør det motsatte.. Rauand Ismail (21), Ungdomskandidat til Stortinget, Oslo Grønn Ungdom, på Si;D i Aftenposten (meninger) | 12.01.2021
  Verden har endret seg, men oljepolitikken er fortsatt den samme.
 • Fersk handlingsplan fra Hareide og Rotevatn: Slik vil de sikre fossilfrie anleggsplasser. E24 | 12.01.2021
  Strømdrevne gravemaskiner er tre ganger dyrere enn dieselmaskiner. Samferdselsminister Knut Arild Hareide vil sette i gang pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser, viser en fersk handlingsplan.
 • Transportsektoren sier at deres planlagte prosjekter ikke vil bidra til Norges klimamål. NRK nyheter | 12.01.2021
  Norge skal halvere sine klimagassutslipp innen 2030. I en rapport til Samferdselsdepartementet sier transportsektoren at deres fremtidige veiplaner ikke gjør det mulig å bidra utslippskuttene.
 • Klimaet må verdsettes høyere. Lederkommentar i Aftenposten (meninger) | 10.01.2021
  Det må bli dyrere å slippe ut for at det skal bli lønnsomt å være klimavennlig.
 • Dette er nådestøtet for regjeringens klimatroverdighet. Kommentar av Ask Ibsen Lindal (Energipolitisk Talsperson og førstekandidat for Sør-Trøndelag MDG) i Adresseavisen (meninger) | 10.01.2021
  Den tafatte klimaplanen som nå er lagt fram av regjeringen, er en tragedie for oss som er unge i dag. Norge må ta reelt klimaansvar og bidra aktivt til den globale omstillingen slik at min generasjon har en framtid med et levelig klima, intakte økosystemer og arbeidsplasser som faktisk er grønne. Da kan ikke oljenæringen skjermes. Da kan ikke Norge fortsette å være en bremsekloss i den globale energiomstillingen.
 • MDG-byråd mener regjeringen torpederer Oslos klimamål. ABC nyheter (NTB) | 10.01.2021
  Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) mener regjeringens nye klimaplan er ødeleggende for klimamålene i hovedstaden.
 • Kamp om klimaplan blir full av taktikk. Analyse av per Anders Hoel i Vårt Land+ | 10.01.2021
  I førvalgstiden har ikke opposisjonen råd til å la regjeringen få glans med ny klimaplan. Nå vil partier vri i den - og Ap vil sikre at den ikke hindrer egen klimapolitikk om de tar makten.
 • Naturen er verdens beste karbonfanger: – Dette kunne hevet regjeringens klimaplan. Vårt Land | 10.01.2021
  Regjeringen viser at den forstår at naturnedbygging skaper utslipp, men Jon Bjartnes i WWF synes klimaplanen mangler virkemidler for å ivareta naturens evne til å lagre karbon.
 • Nå må andre ta tak. Kommentar av Elisabeth Tveter Briseid (Besteforeldrenes klimaaksjon) i Vårt Land (verdidebatt) | 10.01.2021
  Engasjert ungdom har gjort en stor innsats for å stoppe Norges bidrag til klimakrisen. Til slutt vendte de seg til rettsvesenet. Der vant de heller ikke fram.
 • Første i dagligvarebransjen med klimakvittering. E24 | 10.01.2021
  Denne uken lanserte Kolonial et system som gjør det mulig for kunder å se sitt klimaavtrykk basert på handlekurven. – Samtidig må vi unngå å legge alt ansvaret over på forbrukeren, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.
 • Klimaplan med økt CO₂-avgift splitter de borgerlige partiene. Analyse av Magnus Takvam i NRK ytring | 09.01.2021
  Økt CO₂-avgift til 2000 kroner per tonn er den store nyheten i regjeringens klimaplan. Men skal prisen på bensin og diesel skjermes for avgiftsøkning? Det blir det kamp om i Stortinget.
 • Klimaplan med økt CO₂-avgift splitter de borgerlige partiene. Analyse av Magnus Takvam på NRK ytring | 09.01.2021
  Økt CO₂-avgift til 2000 kroner per tonn er den store nyheten i regjeringens klimaplan. Men skal prisen på bensin og diesel skjermes for avgiftsøkning? Det blir det kamp om i Stortinget.
 • Dette er Solbergs klimaplan. E24 | 09.01.2021
  Regjeringen vil gjøre det langt dyrere å slippe ut CO₂, og det kan øke prisen på bensin og flybilletter. Det kommer frem i regjeringens ferske klimaplan.
 • Ap om klimaplanen: − For svak. VG | 09.01.2021
  Ap er skuffet over Regjeringens klimaplan for 2021–2030 som ble offentliggjort fredag. Partiet mener den er for svak på både mål og virkemidler.
 • Miljøorganisasjoner ønsker seg en bredere klimaplan: – Den skjermer oljen. E24 | 09.01.2021
  Greenpeace, Naturvernforbundet og Fremtiden i våre hender er glade for at regjeringen vil øke CO2-avgiften, men etterlyser økte ambisjoner og flere tiltak i klimaplanen.
 • Ja til «Norge først». Lederkommentar i Dagbladet (meninger) | 09.01.2021
  I klimapolitikken sier vi gjerne «Norge først», ellers vil landet og økonomien havne helt i bakleksa. Regjeringens nye klimamelding bør danne utgangspunkt for et bredt forlik på Stortinget.
 • Norges klimamål er mange. Her er seks viktige punkter for å henge med. E24 (Aftenposten) | 09.01.2021
  Fredag la regjeringen frem sin klimaplan til 2030. Den omtaler tiltakene for å nå Norges ambisiøse klimamål.
 • Frp: Regjeringen forstår ikke at klimautfordringene er globale. Dagsavisen (NTB) | 09.01.2021
  Frp-politiker Jon Georg Dale frykter utflagging av norske arbeidsplasser som følge av regjeringens nye klimaplan.
 • Solberg: – Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen. Nettavisen (NTB) | 09.01.2021
  Regjeringen vil til våren legge fram en melding om langsiktig verdiskaping fra de norske energiressursene. I meldingen vil regjeringen vise hvordan det skal kuttes i utslippene fra olje- og gassnæringen med 50 prosent innen 2030.
 • Litt realisme i miljødebatten, takk. Kommentar av Ketil Solvik-Olsen (Oslo Frp) i Nettavisen (meninger) | 09.01.2021
  Fredag hadde Stortingets «miljøpolitikere» sin bonanza-dag i media. Uten krav til realisme, ansvar og prislapp, er partiene ute og overbyr hverandre i kampen om å «redde verden». Siden formålet er godt så kan edrueligheten åpenbart reduseres. Bakgrunnen er fremleggelse av regjeringens klimaplan. Venstresiden på Stortinget viser nå at de har ingen grenser for hvilke symboltiltak de vil innføre i «miljøpolitikken».
 • Ambisiøs klimaplan som krever samarbeid med andre partier enn Frp. Kommentar av Hilde Øvrebekk i Stavanger Aftenblad (meninger) | 09.01.2021
  Regjeringens klimaplan er ambisiøs, og har et tydelig Venstre-stempel. Men den vil kreve et samarbeid med andre partier enn Frp.
 • Skuffende klimamelding. Kommentar av Ulrikke Torgersen (1. kandidat til Stortinget for MDG Rogaland) i Stavanger Aftenblad (meninger) | 09.01.2021
  Klimameldingen til regjeringen og klimaminister Rotevatn har for få og for svake virkemidler.
 • – Regjeringens klimamelding burde ha et høyere ambisjonsnivå for verdens fattigste. Vårt Land+ | 09.01.2021
  Hjelpeorganisasjoner savner global innsats i klimameldingen om norske utslippskutt.
 • Slik skal Norge halvere utslippene. Vårt Land | 09.01.2021
  Halvering av utslipp fra transport, sjøfart og fiske, og en kraftig økning av CO2-avgiften er noe av det som står på menyen. Nedtrapping av olje- og gassproduksjon er ikke en del av regjeringens klimasatsing.
 • Kritiserer Klimameldingen for mangel på ambisjoner. NRK nyheter | 09.01.2021
  Flere av opposisjonspartiene mener regjeringen ikke tok i hardt nok da de la frem planene for hvordan Norge skal redusere CO₂-utslippene frem mot 2030.
 • Slik vil regjeringen at Norge skal nå klimamålet for 2030. NRK nyheter | 09.01.2021
  Regjeringen kaller det et «taktskifte» i norsk klimapolitikk. Blant annet skal CO₂-avgiften mer enn tredobles frem til 2030.
 • Jord- og skogbruk er viktig for norsk klimapolitikk. Kronikk av landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i Nationen (meninger) | 09.01.2021
  Klimakutt og økt opptak av karbon må skje på en måte som tar vare på norsk matproduksjon og fellesgoder.
 • Dette betyr regjeringens klimaplan for deg. VG | 09.01.2021
  Høyere CO2-avgifter kan føre til at reiser med bil og fly blir dyrere etter at regjeringen fredag la frem sin nye klimaplan for 2021–2030.
 • Regjeringen vil mer enn doble CO₂-prisen for oljenæringen. E24 | 09.01.2021
  I fjor ga regjeringen og Stortinget oljenæringen en skattepakke for å lindre smerten fra coronakrisen. På starten av det nye året kommer regjeringen med en annen og varslet medisin: Et kraftig prishopp på utslipp.
 • Etterlyser konkrete tiltak i Klimameldingen for å redusere utslipp fra jordbruket. NRK nyheter | 09.01.2021
  Regjeringen kom ikke med noen konkrete krav om kutt i jordbruket da den la frem Klimameldingen om CO₂-kutt frem til 2030. – Vi burde fått en avgift på kjøtt, sier Naturvernforbundet.
 • Fylkene ber staten ta regninga for el-ferger: – Ingen tjener på at nullutslipp skal rasere økonomien. NRK nyheter | 09.01.2021
  Om få år skal så og si alle ferger og hurtigbåter seile med nullutslipp. Fergefylkene støtter ambisjonen, men frykter at de selv må ta regningen for regjeringens «taktskifte» i norsk klimapolitikk.
 • Klimaplan fri for kjøttkutt. Dagens Perspektiv+ | 09.01.2021
  Landbruk og kjøttindustri kan puste ut: Regjeringens klimaplan legger bort kjøttkutt som sentralt virkemiddel i framtidens klimapolitikk. Bondelaget er likevel ikke fornøyd.
 • Widerøe-sjefen: Økt C02-avgift truer rutenettet vårt. VG | 09.01.2021
  Regjeringens planer om å firedoble CO₂-avgiften de neste 10 årene truer Widerøes rutenett, sier toppsjefen i flyselskapet.
 • Rotevatn skapte forvirring om regjeringens elbil-satsing. NRK nyheter | 09.01.2021
  Da regjeringen la frem Klimameldingen så det ut som om de hadde endret målet om at alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler. – En glipp, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.
 • Tror på ny rekord i oljeprosjekter neste år til tross for høyere CO2-avgift. DN+ | 09.01.2021
  Økt CO2-avgift til tross: Det kan bli ny rekord i investeringsbeslutninger på norsk sokkel neste år, med grønt lys for prosjekter på opptil 260 milliarder kroner, mener SEB. Forklaringen er den gunstige oljeskattepakken.
 • En klimamelding med muligheter. Kommentar av Andrew Kroglund i Transit Magasien 08.01.2021
  Regjeringen la den 8. januar frem sin nye klimamelding. Meldingen er solid og peker mot en grønnere fremtid. Mange av oss ville ha ønsket oss enda mer krutt, men realpolitisk er dette forventet. Det er ingen grunn til å tro at AP, SP og SV ville kunne ha levert noe bedre. Men fordi de er opposisjonspartier, vil de måtte «by over», og det lover godt for post 2021. Kanskje de også tør tenke nytt om et radikalt klimagrep som ikke omtales i det hele tatt i klimameldingen?
 • – Det har aldri hastet mer med klimakutt. Kommentar av Bernt Apeland (Norges Røde Kors) i Transit Magasin 08.01.2021
  Framtidige generasjoner avhenger av at verden lykkes med kraftige klimakutt nå, også Norge. Klimatiltakene kan rett og slett ikke bli for ambisiøse.
 • Frp ut mot regjeringens klimaplan før den er lagt frem. Aftenposten | 08.01.2021
  Frp vil på ingen måte garantere for flertall til tiltakene klimaminister Sveinung Rotevatn (V) legger frem fredag.
 • Forventer konkret klimaplan: – Vi må være ærlige: Dette blir ikke enkelt. E24 | 08.01.2021
  Må kjøtt og bensin bli dyrere for å halvere norske utslipp innen 2030? Partiene på Stortinget er spente på hva som kommer i regjeringens store klimaplan.
 • Klimaplan i utakt med EU. ABC nyheter (NTB) | 08.01.2021
  Norges klimaplan for neste tiår er endelig klar. Nå vurderer EU å forkaste hele systemet som planen bygger på.
 • Vi kan når vi vil. Kommentar av Anja Bakken Riise (FIVH) i Dagbladet (meninger) | 08.01.2021
  Det jeg lurer på, er hvor det blir av myndighetene som sier klart og tydelig: «Norge står i en klimakrise». Og som følger opp med å si «Det betyr at du og jeg må leve litt annerledes. Vi må bytte ut litt av kjøttet med fisk og grønt, de rikeste må kutte drastisk ned på flyreisene, og de fleste av oss må spare mer på strømmen.» Å si dette ville ha forpliktet; vi ville åpenbart ikke godtatt at regjeringen kom med formaninger uten selv å feie for egen dør, og tilrettelegge for vår nye hverdag.

Tidligere dybdeartikler fra RORG-samarbeidet / Global om klima:

Aktuell debatt nå!

Aktuell debatt nå!

Her samler vi lenker til utvalgte aktuelle debatter hentet fra dagens eller ukens medieklipp.