Nobels fredspris 2020 - og Nobelkomiteens kritikere

Nobels fredspris 2020 går til Verdens matvareprogram (WFP). Mange håper at årets tildeling blir et viktig bidrag i kampen mot sult, et av de sentrale bærekraftsmålene som har blitt hardt rammet av coronapandemien. Mange ser også tildelingen som en pris til internasjonalt samarbeid og et spark mot USAs president Donald Trump og hans slagord "USA først". Prisen blir godt mottatt på tvers av politiske skillelinjer og blant avisenes lederskribenter, men er den i tråd med Nobels vilje? Ja, mener Nobelkomiteen. Nei, mener mangeårig forsvarer av Nobels vilje, Fredrik S. Heffermehl, som i høst ga ut bok om "Medaljens bakside".

Nobels fredspris 2020.jpg

Redaksjonen avsluttet 23. oktober 2020.

Aktuelle lenker:

 • Nobels fredspris 2020 tildeles Verdens matvareprogram (WFP). Nobelkomiteens kunngjøring 09.10.2020
  .. for dets innsats i kampen mot sult, for dets bidrag til å skape forutsetninger for fred i konfliktutsatte områder, og for å være en pådriver i arbeidet mot bruken av sult som et våpen i krig og konflikt. 
 • Medaljens bakside (bok). Av Fredrik S. Heffermehl, utgitt på Svein Sandnes Bokforlag 2020
  Blant kandidatene til Nobels fredspris Heffermehl har funnet i Nobelarkivene står det fram en liten hær av de ekte fredsforkjemperne som Nobel selv ønsket å støtte med prisen. Gobal nedrustning var nemlig virkemiddelet for fred for Alfred Nobel. Fredrik S. Heffermehls konklusjon er klar: Enten må Nobelkomiteen følge testators intensjoner, eller Stortinget må frasi seg oppdraget om å nedsette en komite på fem medlemmer som testamentfullbyrder for Alfred Nobel.
 • Fredrik S. Heffermehl om Nobels fredspris. Spartacus 13.10.2020
  «Den norske forvaltningen av Nobels fredsvisjon er et totalhavari» sier Fredrik S. Heffermehl. I sin nye bok «Medaljens bakside. Nobels fredspris – hundre års ubrukte muligheter» tar han et kraftig oppgjør med hvordan Nobelkomiteen har forvaltet arven etter Alfred Nobel.
 • Nobels fredspris 2020: Verdas matvareprogramHvor hender det? NUPI 27.10.2020
  Konflikt fører til svolt, og nokon meiner svolt kan føre til konflikt. Ein vond spiral som nobelprisvinnar Verdas matvareprogram (WFP) ønsker å bryte. Men kan utdeling av mat bidra til fred?

Tidligere saker om Nobels fredspris fra RORG-samarbeidet / Global:

Medieklipp og -debatt om boka "Medaljens bakside":

 • Fredriks Fredspris-flopper. Bokomtale av Lars Døvle Larssen i Tønsberg Blad+ 09.10.2020
  Dette er en bok som fortjener å leses, både fordi den gir mye ny kunnskap for de fleste av oss og fordi Heffermehl stiller noen ubehagelige spørsmål Stortinget og Nobelkomiteen ikke kan ignorere i all evighet.
 • Nasjonens store oppdrag. Kommentar av Randi Rønning Balsvik (professor emerita i historie ved UiT - Norges arktiske universitet) i Nordlys (Nordnorsk debatt) 07.10.2020
  Fredag kunngjøres Nobels fredspris 2020. Jurist, forfatter og fredsaktivist Frederik S. Heffermehl skriver i en ny bok om fredsprismedaljens bakside.
 • Journalistikk er også rettshåndhevelse. Kommentar av Fredrik S. Heffermehl i Journalisten 30.09.2020
  Min nye bok inneholder 120 års idéhistorie om den pris vi skulle ha hatt og den verden vi kunne ha fått. Disse ideene har Nobelkomiteen konsekvent foraktet og motarbeidet, det viser de interne arkivene jeg har fått tilgang til. Den første statsmakt har misbrukt betrodde midler. Hermed er den fjerde statsmakt utfordret til å stille opp til forsvar for Nobels fredspolitiske dissidenter, «fredsforkjemperne», etter at de har lidd så massiv urett i så mange år.
 • «Medaljens bakside» – fra journalistikkens bakgård. Omtale i Journalisten 24.09.2020
  Den nettopp utkomne, «Medaljens Bakside», med undertittelen «Nobels fredspris - hundre års ubrukte muligheter» av juristen Fredrik S. Heffermehl, er en bok om en blindsone i samfunnsdebatten. Et gjennomgangstema er hvordan media og journalistikk dekker et livsviktig arbeid - den politiske motstanden mot hasardiøs og stadig eskalerende militær kapprustning. Det største hindret for fred er at så mange tror det er umulig, mener forfatteren. Skal vi være ærlige gjelder vel det også oss journalister?
 • Knusende kritik af Nobels fredspris. The Transnational 23.09.2020
  Gjengivelse av forfatter Fredrik Heffermehls brev til Den norsk Nobelkomite og utdypende redegjørelse til The Transnational.
 • Kraftfullt om «sviket mot Alfred Nobel». Omtale i Bistandsaktuelt 08.09.2020
  Gjennom 40 år har juristen, forfatteren og fredsaktivisten Fredrik S. Heffermehl fremholdt at Den norske Nobelkomiteen og Stortinget har sveket Alfred Nobels testamente. I sin ferske bok, «Medaljens bakside», søker han mer grundig og standhaftig enn noen gang å dokumentere dette, skriver vår anmelder Bjørn Johannessen.

Medieomtale av Fredrik S. Heffermehl og årets fredspris internasjonalt:

 • Food Crimes: Why WFP Doesn’t Deserve the Nobel Peace Prize. The Elephant 16.10.2020
  Fredrik S. Heffermehl, a Norwegian lawyer and long-time critic of the political and bureaucratic processes behind the awarding of the Nobel Peace Prize, for instance, stated: “We recognise the great value of the World Food Programme, but the 2020 prize is much less ambitious than [Alfred] Nobel’s idea of ‘conferring the greatest benefit to humankind’.”
 • ‘Not Nobel’s will’: World Food Programme’s peace prize sparks criticism. RFI (fransk radiostasjon) 09.10.2020
  This year’s Nobel Peace Prize has been awarded to the World Food Programme. The UN institution beat famous and notorious competitors for the prestigious award, notably climate activist Greta Thunberg, US President Donald Trump and the World Health Organization. The award to the WFP has nonetheless generated criticism.
 • Nobel Peace Prize: Still credible? Debate on TRT World (Turkish State international news channel) 08.10.2020

Medieklipp og -debatt om årets fredspris (oppdatert per 23.10.2020):

 • Mat som bistand er ei blanda velsigning (Nobels fredspris). Kommentar av Ida Rudolfsen (Stipendiat ved Uppsala Universitet og Institutt for fredsforskning - Prio) og Halvard Buhaug (Professor Institutt for fredsforskning - Prio - og NTNU) i Morgenbladet+ (meninger) | 23.10.2020
  Er det verkeleg ein samanheng mellom å bekjempe svolt og å bygge fred? Den 9. oktober annonserte Den Norske Nobelkomité at årets Nobels fredspris går til Verdens matvareprogram (WFP) «for dets innsats i kampen mot sult, for dets bidrag til å skape forutsetninger for fred i konfliktutsatte områder, og for å være en pådriver i arbeidet mot bruken av sult som et våpen i krig og konflikt».
 • Nok mat i verden – men ikke til alle. Kommentar av Catharina Bu i Agenda Magasin 20.10.2020
  Utdelingen av fredsprisen til Verdens Matvareprogram er et solid og ukontroversielt valg, på grensen til kjedelig. Men at 690 millioner mennesker i verden sulter fortjener mer enn et skuldertrekk.
 • Uten Bertha von Suttner hadde det ikke eksistert noen fredspris. Kronikk av Birgit Brock-Utne (professor ved institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo) i Klassekampen+ (meninger) | 20.10.2020
  Hva ville Alfred Nobel ha sagt om han hadde fått greie på hvilken organisasjon årets fredspris har gått til? Sannsynligvis at Verdens matvareprogram er et uhyre viktig program. Og at sult, som lederen av nobelkomiteen sa, brukes som et politisk virkemiddel i krig. Samtidig ville han sikkert ha minnet om at han opprettet sitt testament for å hedre dem som jobber for reell nedrustning i verden. At han opprettet testamentet, hadde å gjøre med hans beundring for den østerrikske fredskjemperen og pasifisten Bertha von Suttner (1843–1914).
 • Fredsprisen til mat og fred – eit femtiårsminne. Kommentar av Åsmund Bjørnstad (professor emeritus i planteforedling ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet.) i Dag og Tid+ (meninger) | 16.10.2020
  Fredsprisen til Verdas matvareprogram (WFP) er godt motteken. At krig avlar svolt og svolt avlar krig, minner òg sterkt om grunngjevinga då Norman Borlaug i 1970 fekk fredsprisen for den grøne revolusjonen.
 • Et nytt svik mot Nobel. Kommentar av Fredrik Heffermehl (jurist og forfatter) i Klassekampen+ (meninger) | 12.10.2020
  Nobelkomiteen insisterer igjen på å ignorere testamentet og sine juridiske forpliktelser. Selv med en jurist ved roret nekter komiteen å ta hensyn til testamentet og Nobels visjonære ønske om å støtte en global fredsorden og samarbeid om folkerett og nedrustning. Intet kunne bety mer for å mette verdens hungrende og fortapte.
 • Fredsprisvinner frykter sult av «bibelske proporsjoner». ABC nyheter (NTB) | 11.10.2020
  Verdens matvareprogram har gjentatte ganger i år advart om at koronapandemien kan føre til en sultpandemi som kan koste hundrevis av millioner mennesker livet.
 • Fredsprisen er en lissepasning til norske myndigheter. Kommentar av Cecilie Hellestveit (forsker med doktorgrad om borgerkrig og folkerett) i Nettavisen (meninger) | 11.10.2020
  Prisen er også en lissepasning til norske myndigheter. Sikkerhetsrådet erklærte i 2018 for første gang sammenhengen mellom væpnet konflikt og sult. Prisen setter dermed fokus på et av svært få tema som ikke splitter vetomaktene ved Sikkerhetsrådets bord, hvor Norge altså tar plass i januar. Victoria Terrasse bør være meget fornøyde med komiteen i år. Jeg er imidlertid mest opptatt av tildelingens vektlegging av sult som virkemiddel i krig. Jeg håper at dekningen fremover tar behørig tak i denne dimensjonen.
 • Nobels fredspris til WFP. VG | 10.10.2020
  Årets fredspris går til FN-organisasjonen Verdens matvareprogram. Årsaken er at nødhjelp for å bekjempe sult er blitt enda viktigere grunnet coronaepidemien.
 • Verdens matvareprogram er vinner av Nobels fredspris 2020. NRK nyheter | 10.10.2020
  Verdens matvareprogram tildeles årets Nobels fredspris. Deres livreddende rolle under pandemien er noe av det som vektlegges i begrunnelsen.
 • Verdens matvareprogram får Nobels fredspris. ABC nyheter (NTB) | 10.10.2020
  «Verdens Matvareprogram står sentralt i det multilaterale samarbeidet for å gjøre matsikkerhet til et redskap for fred og har bidratt sterkt til å mobilisere FNs medlemsland til å bekjempe bruken av sult som et våpen i krig og konflikt», heter det i begrunnelsen. Den viser til at organisasjonen bidrar daglig til den forbrødring mellom nasjonene som Alfred Nobel viste til i sitt testamente, og peker videre på at organisasjonens innsats er noe alle verdens nasjoner bør kunne samles om og støtte.
 • Nobels fredspris til Verdens matvareprogram. Dagbladet | 10.10.2020
  - Gratulerer med en svært velfortjent pris til Verdens matvareprogram (WFP). Matvareprogrammet fortjener virkelig denne anerkjennelsen for å hjelpe over 86 millioner mennesker hvert år, gjennom matvareassistanse i krisesituasjoner og i langsiktige prosjekter. Dette er også en viktig anerkjennelse til FN og multilateralt arbeid, sier Anne Cath da Silva, generalsekretær i FN-sambandet til Dagbladet.
 • Velfortjent fredspris til Verdens matvareprogram. Lederkommentar i Aftenposten (meninger) | 10.10.2020
  Sult og matmangel blir brukt som våpen. Verdens matvareprogram bidrar til fred.
 • En verdig fredsprisvinner. Lederkommentar i Vårt Land (verdidebatt) | 10.10.2020
  Verdens matvareprogram har gjort en ekstremt viktig jobb det siste året, men Fredsprisen er også viktig fordi det peker framover på den ekstremt viktige jobben de vil gjøre i årene som kommer.
 • God fredspris til en Trump-tilhenger. Lederkommentar i Dagbladet (meninger) | 10.10.2020
  Nobels fredspris til Verdens matvareprogram er godt timet, og følger tradisjonen med å gi støtte til organisasjoner som står ved avgjørende korsveier.
 • Verdig fredspris-vinner- Lederkommentar i VG (meninger) | 10.10.2020
  Verdens Matvareprogram er en verdig vinner av Nobels fredspris. Tidspunktet er også velvalgt. Pandemien kan utløse en store sultkatastrofer hvis ikke den internasjonale innsatsen trappes opp.
 • Priser samarbeidet. Lederkommentar i Dagsavisen (debatt) | 10.10.2020
  Å utrydde sult er FNs andre bærekraftsmål, men stadig flere mennesker i verden sulter. Over 800 millioner mennesker legger seg sultne hver dag, ifølge WFP. Ytterligere 135 millioner mennesker led i fjor av akutt sult. FNs matorganisasjon frykter at nye 130 millioner skal bli rammet av sult på grunn av pandemien. Vi gratulerer FNs matvareprogram WFP, dets leder David Beasley og alle de millionene som får daglig hjelp med prisen.
 • Fredspris uten brodd. Lederkommentar i Stavanger Aftenblad (meninger) | 10.10.2020
  Verdens matvareprogram (WFP) er en verdig vinner av Fredsprisen, men Nobelkomiteen kunne vært spenstigere i et kritisk år for verdensfreden og ytringsfriheten.
 • Verdig fredspris med brodd. Lederkommentar i Adresseavisen (meninger) | 10.10.2020
  Tilgang på nok og riktig mat er en forutsetning for fred og stabilitet. Årets Nobels fredspris til Verdens matvareprogram (WFP) er en fortjent påskjønnelse til en ofte undervurdert innsats for fred.
 • En solid pris for maten. Kommentar av Kjetil Wiedswang i DN+ (meninger) | 10.10.2020
  Verdens matvareprogram får Nobels fredspris for å hjelpe 86 millioner mennesker i 83 land. Det er en god pris i pandemiens år.
 • Årets fredspris er ikke ukontroversiell. Kommentar av Maren Sæbø (skribent og Afrika-kjenner) i VG (meninger) | 10.10.2020
  De er igjen når resten av oss må dra, de driver verdens største humanitære operasjoner, og et eget flyselskap. Men også matvarehjelp kan være omstridt.
 • Dette sier Erna Solberg om Nobelprisvinneren. TV2 | 10.10.2020
  – Arbeidet til Verdens matvareprogram er avgjørende i årene som kommer, sier statsminister Erna Solberg.
 • Gledelig og viktig: Hyller fredsprisvinneren. VG | 10.10.2020
  Ukontroversiell, gledelig og veldig viktig er ord som går igjen. Gratulasjonene renner inn til vinner av Nobels fredspris, WFP, Verdens matvareprogram, fra norske politikere og humanitære organisasjoner.
 • Hedrer verdens største hjelpeorganisasjon. Vårt Land | 10.10.2020
  Fredsprisen går til Verdens matvareprogram. WFP hjelper årlig 86.7 millioner mennesker i 83 land. Norge er blant de som gir mest støtte.
 • En trygg og solid pris. NRK nyheter (urix forklarer) | 10.10.2020
  Tildelingen av årets Nobels fredspris til Verdens matvareprogram, er også et forsvar for internasjonalt samarbeid.
 • Jubler over prisen. Klassekampen+ | 10.10.2020
  En av få kritiske kommentarer kommer fra den norske juristen Fredrik Heffermehl og svenske Transnational Foundation for Peace & Future Research (TFF), som i årevis har kritisert Nobelkomiteen for ikke å følge Alfred Nobels intensjoner. De skriver i en pressemelding at selv om de «anerkjenner WFPs store verdi», så er ikke dette en pris som forholder seg til Nobels ønske om å fjerne «de grunnleggende årsakene til krig».
 • – Kampen mot sult er også fredsarbeid. NRK nyheter | 10.10.2020
  Klokken 11 i dag ble det klart at Verdens matvareprogram (WFP) tildeles Nobels fredspris. Organisasjonen ble nominert av Senterpartiets stortingsrepresentant Marit Arnstad. Hun har også nominert WFP to ganger tidligere. – Jeg er veldig glad. Jeg synes det er en vel fortjent fredspris. Matvareprogrammet er en stor humanitær aktør som både forebygger konflikt og hindrer at konflikter eskalerer, sier Arnstad.
 • Ekspert: – Sult er ikke et nytt problem. Dagsavisen | 10.10.2020
  Verdens matvareprogram er en verdig vinner av Nobels fredspris, mener professor Ruth Haug. Hun håper tildelingen kan ha en viktig signaleffekt.
 • Gunhild Stordalen: Dette blir en ekstremt viktig pris. Dagsavisen (NTB) | 10.10.2020
  EAT-grunnlegger Gunhild Stordalen har lenge samarbeidet med FN og årets fredsprisvinner. Hun tror tildelingen blir viktig for arbeidet framover.
 • WFP-sjefen hyllet Trump som Amerikas neste president. ABC nyheter (NTB) | 10.10.2020
  Beasley befinner seg i Niger og fikk høre nyheten fra en medarbeider som akkurat var blitt informert av AP. Selve fredsprisen gikk riktignok ikke til Beasley, men han er likevel WFPs øverste representant. Beasley er tidligere republikansk politiker, og tjenestegjorde én periode som guvernør for delstaten Sør-Carolina på 1990-tallet. Beasley har også tidligere vist støtte til Donald Trump før han ble valgt til president.
 • WFPs norske visepresident: – Veldig riktig pris. Nettavisen (NTB) | 10.10.2020
  WFPs norske visepresident Elisabeth Rasmusson sier hun er veldig glad for at organisasjonen endelig får denne store anerkjennelsen.
 • Fredsprisvinneren får kritikk av Jemens opprørere. ABC nyheter (NTB) | 10.10.2020
  Houthi-opprørerne hevder Verdens matvareprogram (WFP) mangler nøytralitet og mener fredsprisvinneren har sviktet i kampen mot sult i Jemen.
 • WFP-direktør til Dagsavisen: – En enorm anerkjennelse for oss. Dagsavisen | 10.10.2020
  En enorm anerkjennelse, sier nordisk WFP-direktør om tildelingen av Nobels fredspris. Koronapandemien gjør fredsprisen til Verdens Matvareprogram enda mer aktuell, mener eksperter.
 • Fredsprisvinneren til NRK: – Tuller du med meg?! NRK nyheter | 10.10.2020
  David Beasley, leder for Verdens matvareprogram, er overveldet etter å ha blitt tildelt Nobels fredspris.
 • Trump halverte bidraget til fredsprisvinneren. Da fikk barna i krigssonen mindre mat. Aftenposten | 10.10.2020
  20 millioner mennesker i Jemen trenger hjelp til å skaffe seg mat. Verdens matvareprogram sliter med å samle inn penger for å hjelpe dem.
 • Årets fredsprisvinner. Debatt med bl.a. Nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen, i Dagsnytt 18, NRK P2 09.10.2020
 • PRIO: Flyktninger, glemte konflikter eller menneskerettighetsbrudd sannsynlige fredspriskandidater. ABC nyheter (NTB) | 09.10.2020
  Dagen før kunngjøringen av Nobels fredspris 2020 blir kjent, tipper PRIO-direktør Henrik Urdal at vinneren er noen som har havnet i skyggen av pandemien.
 • Fredsforskere tror ikke koronaviruset får noen fredspris. Nettavisen (NTB) 09.10.2020
  – De økonomiske og sosiale ødeleggelsene i kjølvannet av koronaen truer livsgrunnlaget og velferden til millioner. Flere hundre millioner jobber er forsvunnet. Det er særlig uformell sektor som er rammet, sier generalsekretær i FN-sambandet Anne Cathrine Uteng da Silva.
 • Årets fredspris blir helt spesiell. Den kan også minne om alt som skjer til tross for pandemien. Aftenposten | 09.10.2020
  Hvem får årets Nobels fredspris? Her er fem kandidater. Og én som trolig ikke får den.
 • Fredsprisen til WHO, Greta Thunberg eller journalistorganisasjon? Vårt Land+ | 09.10.2020
  Mange tror Verdens helseorganisasjon (WHO) får årets Nobels fredspris. Fredsforsker løfter fram journalistorganisasjonen Committee to Protect Journalists.
 • Hvem kan vinne i et pandemiår? NRK nyheter (urix forklarer) | 09.10.2020
  Er tiden inne for en historisk pris til internasjonale medier, i takt med at falske nyheter og desinformasjon florerer. Eller vil Nobelkomiteen rette oppmerksomheten mot konsekvensene av koronapandemien.
 • Hvem vinner Nobels fredspris 2020? Her er spekulasjonene. Transit Magasin i forkant av Nobelkomiteens kunngjøring 20.09.2020

 

Aktuell debatt nå!

Aktuell debatt nå!

Her samler vi lenker til utvalgte aktuelle debatter hentet fra dagens eller ukens medieklipp.