Norges forhold til stormakten Kina

Knappe to år etter at de diplomatiske forbindelsene mellom Norge og Kina ble gjenopprettet er kong Harald og dronning Sonja på statsbesøk i Kina, sammen med representanter fra regjeringen, en rekordstor næringslivsdelegasjon med rundt 310 deltakere og aktører fra kultur, idrett, forskning og høyere utdanning. Hvordan bør Norge balansere hensyn til norske næringslivsinteresser opp mot hensyn til mennskerettigher og demokrati? Hvordan bør Norge balansere behov for kontakt, dialog og handel opp mot faren for å bli avhengig av den framvoksende, autoritære stormakten i Asia? Kina-kjenner Torbjørn Færøvik er blant de som advarer mot å knytte seg for tett til Kina og John Peder Egenæs i Amnesty Norge har skrevet talen han håpet kongen ville holde på søndag.

Redaksjonen avsluttet 7. november 2018.

Aktuelle lenker:

  • Statsbesøk til Kina. regjeringen 03.10.2018
    Deres Majesteter kong Harald og dronning Sonja har takket ja til invitasjonen fra Folkerepublikken Kinas president Xi Jinping om å avlegge statsbesøk i 2018. Besøket planlegges for tidsrommet 11.–19. oktober.

Medieklipp og -debatt (oppdatert per 07.11.2018):

Tidligere relevante saker fra RORG-samarbeidet / Global:

 

Aktuell debatt nå!

Aktuell debatt nå!

Her samler vi lenker til utvalgte aktuelle debatter hentet fra dagens eller ukens medieklipp.