Norsk sokkel utslippsfri i 2050. Hurra?

Året 2020 hadde bare såvidt startet da Equinor varslet at de har ambisjoner om å kutte sine utslipp i Norge til nær null innen 2050. Samtidig inviterte de til åpning av Johan Sverdrup-feltet, som med strøm fra land skal gi rekordlave produksjonsutslipp og staten inntekter på mer 900 milliarder kroner. - Slik ser det ut når politikk virker, skriver Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv og olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) kaller det et industrieventyr. Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet deler ikke begeistringen: Det holder ikke med utslippsfri produksjon av utslipp - vi er forbi det. Her samler vi medieomtalen og -debatten.

Utslippsfri 2015 - 3.jpg

Redaksjonen avsluttet 31. januar 2020.

Aktuelle lenker:

 • Statsministeren åpner i dag Johan Sverdrup-feltetEquinor 07.01.2020
  Johan Sverdrup forventes å gi samlede produksjonsinntekter på mer enn 1.400 milliarder kroner, og mer enn 900 milliarder kroner i inntekter til staten. De forventede utvinnbare reservene i Johan Sverdrup er 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter. To tredjedeler av oljen fra Johan Sverdrup vil forventes å bli produsert før 2030.
 • Equinor med ambisjon om å kutte utslippene i Norge til nær null i 2050. Equinor 06.01.2020
  Equinor lanserer i dag nye klimaambisjoner om å redusere de samlede klimagassutslippene fra sine opererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040 og ned mot nær null utslipp innen 2050. Innen 2030 betyr dette årlige kutt på over fem millioner tonn CO2, tilsvarende om lag ti prosent av Norges samlede utslipp.
 • Sverdrup – industrieventyret fortsetter. Pressemelding fra olje- og energidepartementet 14.12.2018
  Regjeringen har i dag fremmet forslag for Stortinget om å godkjenne Sverdrup-feltets andre byggetrinn. Planene omfatter også etablering av en områdeløsning for kraft fra land til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog.
 • Klimasommeren 2018 - og hva nå?  Dybdeartikkel fra RORG-samarbeidet / Global 10.09.2018
  Rapporter, bekymring og debatt om klimaendringer har fylt avisenes spalter denne rekordvarme sommeren, samtidig som regnskogene forsvant rekordraskt og forskere advarte om at verden er nær ved å nå vippepunktet for en flerdimensjonal miljøkrise. Om klimatoppmøte i Polen i desember (COP24) vil bringe oss fremover er likevel et åpent spørsmål. Fortsatt står fattige mot rike land og her hjemme jublet energiministeren og andre over at "miljøvennlig" olje fra Johan Sverdrup-feltet vil kunne berge velstanden i Norge i mange tiår fremover. Vi har samlet og sett litt på debattene i Norge i kjølvannet av klimasommeren 2018. NB: langlesing!

Medieklipp og -debatt (oppdatert per 31.01.2020):

 • Oljenæringen bør ikke kutte utslipp. Kronikk av Teodor Bruu (talsperson i Grønn ungdom) i Morgenbladet (meninger) 31.01.2020
  Equinors planer om å kutte utslipp fra oljeproduksjonen kan være det verste som har skjedd for klima i Norge på lang tid. Det er bare oljelobbyen som vinner på at klimadebatten stadig sporer av. Problemet er olja og gassen i seg selv, ikke hvor langs kysten den produseres eller hvor lave utslipp selve produksjonen av den har.
 • Energirådgiver i EU fnyser av Equinors klimaplan. NRK nyheter 28.01.2020
  Norges viktigste gasskunde lar seg ikke imponere av Equinors planer om utslippskutt. Norsk gass må uansett bort når EU skal bli karbonnøytralt, sier EUs visepresident.
 • Mener Equinor unndrar seg klimadugnaden. E24 27.01.2020
  Equinor og oljebransjen planlegger utslipp på 1990-nivå i 2030, mens norske utslipp skal kraftig ned. SV frykter at det kan kreve «ville avgiftsøkninger» for vanlige folk og industrien.
 • Ja, Equinor har muskler – men hvordan brukes de? Debatt av Anders Bjartnes (redaktør i Norsk klimastiftelse og i Energi og Klima) i DN (meninger) 23.01.2020
  Tre dyktige Equinor-medarbeidere, Anniken Haugen Jebsen, Stein Hernes og Lotte Grepp Knutsen, beskriver i DN 21. januar hvorfor de finner det meningsfylt å jobbe i selskapet. De tre fremholder helt riktig at det er krevende å skaffe energi til alle i tråd med FNs bærekraftsmål og samtidig stanse klimaendringene: «Oppgaven er formidabel, men skal vi ha en sjanse til å løse denne, er vi ikke i tvil. Da trengs det muskler. Store muskler».
 • Equinor inn i opprørt hav. Klassekampen 23.01.2020
  Vindkraft har skapt dype konflikter på land. Nå forflytter striden seg til Nordsjøen, der fiskere protesterer mot at Equinor vil reise verdens største flytende vindpark.
 • Vi er energipåhopperne. Kommentar av Lotte Grepp Knutsen (rådgiver på samfunns- og myndighetskontakt), Stein Hernes (direktør i bærekraftsenheten) og Anniken Haugen Jebsen (direktør for merkevarebygging), alle i Equinor i DN (meninger) 22.01.2020
  Skal verden lykkes med overgangen til lavutslippssamfunnet, må selskaper som Equinor lykkes. Det ønsker vi å være en del av.
 • Oljens bærekraftsjef. DN (Magasinet - portrettet) 18.01.2020
  – Norsk oljeproduksjon vil falle videre av seg selv, mye raskere enn etterspørselen i verden. Likevel vil trolig norsk sokkel det neste tiåret gi 3000 milliarder i skatteinntekter til det norske folk, sier Bjørn Otto Sverdrup, direktør for bærekraft i Equinor.
 • Dette må vi snakke om i 2020. Kommentar av Stian Amadeus Antonsen i Dagsavisen (debatt) 14.01.2020
  Utfordringen vi nå står overfor er større enn gjenreisingen av landet etter krigen. Verden bruker fortsatt millioner av fat olje hver dag. Det nyåpnede feltet Johan Sverdrup vil alene ha utslipp i sin levetid som er 25 ganger så store som hele Norges årlige klimagassutslipp.
 • Equinor-sjefen vil ta ansvar for grønn omstilling: – Men vi kan ikke gjøre det alene. Dagens Perspektiv 14.01.2020
  Solamøtet samlet kystbasert næringsliv mandag.
 • Equinor og deres våpendragere må slutte å tåkelegge klimasaken. Kommentar av Torkel Ystgaard (Saksvik) i Adresseavisen (meninger) 14.01.2020
  Elektrifisering av olje og gassproduksjonen på norsk sokkel er trolig bra for Norge, men betyr lite for det globale klimaet.
 • 17 prosent av utsleppa frå Equinor kjem frå éin stad: Mongstad-anlegget. Klassekampen 13.01.2020
  Mongstad er det største CO2-ureinaren i Noreg og står for 17 prosent av utsleppa til Equinor. Det vil fagforeiningane snu med ny teknologi.
 • Norge kan ikke løse klimaproblemet ved å legge ned olje- og gassproduksjonen. Kommentar av Kjell-Magne Rystad i Nettavisen (meninger) 12.01.2020
  7. januar ble det store oljefeltet Johan Sverdrup offisielt åpnet - til klimabevegelsens store irritasjon. For klodens klima er feltet bra fordi alternativene er verre.
 • Equinor forlenger produksjon ved Statfjord A til 2027. Aftenposten (NTB) 12.01.2020
  Equinor skroter planene om å stenge Statfjord A i 2022 og forlenger produksjonen til 2027. Også Statfjord B og C får lengre levetid.
 • Svarte Equinor kler seg i grønt. Aftenposten 11.01.2020
  Equinor skal forlenge levetiden for Norges største oljefelt og utvinne mer olje. Nyheten ble sluppet i glansen fra den store planen om å bli oljeprodusent nesten uten klimautslipp.
 • Har ingen plan klar. Klassekampen 11.01.2020
  Equinor lanserte nye klimamål rett før de åpnet Johan Sverdrup-feltet. Sam­tidig jobber hele bransjen med den faktiske planen for klimakutt.
 • Leteboom på norsk sokkel. Nettavisen 10.01.2020
  2019 var det beste året for oljeleting på fem år. Det får miljøbevegelsen til å rase.
 • Equinors utslippskutt gir ingen klimaeffekt uten hjelp fra EU. Aftenposten 10.01.2020
  Equinor er avhengig av hjelp fra andre for at deres utslippskutt skal gi klimaeffekt. EU eller klimaminister Ola Elvestuen må fjerne utslippskvoter i takt med Equinors kutt.
 • Equinor forlenger produksjon ved Statfjord A til 2027. Aftenposten (NTB) 10.01.2020
  Equinor skroter planene om å stenge Statfjord A i 2022 og forlenger produksjonen til 2027. Også Statfjord B og C får lengre levetid.
 • Norsk gass trenger nok fangst og lagring også. Kommentar av Gunnar S. Eskeland (NHH) og Asgeir Tomasgard (NTNU, begge professorer, forsker sammen om miljøvennlig energi i prosjektet Ntrans) i DN (meninger) 10.01.2020
  Equinors planer om utslippskutt på sokkelen er vel og bra, men norsk gass trenger også karbonfangst og -lagring om vi skal sikre oss varige kundeforhold som gir avsetning for ressursen.
 • Equinors klimaplan gir motbør både for vindkraftmotstandere og klimabrølere. Kommentar av Aslak Bonde i Morgenbladet (meninger) 10.01.2020
  Da det gigantiske oljefeltet Johan Sverdrup ble formelt åpnet tirsdag, var de aller fleste talere og kommentatorer høflige. De nevnte ikke at Equinor for bare drøye seks år siden kjempet intenst imot kravet fra miljøbevegelsen om at feltet måtte drives med strøm fra land. Det daværende Statoil ville heller gjøre som vanlig: Montere et gasskraftverk på plattformen, og kompensere for utslippene ved å kjøpe CO2-kvoter. Det ble heller ikke rippet opp i historien fra Stortinget våren 2014 da Høyre og Frp jobbet i det lengste mot opposisjonens ønske om å elektrifisere både Sverdrup og omliggende felt.
 • Equinors klimaplan kan sikre norsk oljeboring langt inn i framtiden. NRK nyheter 10.01.2020
  Equinors planer om å kutte utslippene på norsk sokkel blir kalt en oljepolitisk genistrek. Kuttene er nemlig betinget av stor oljeaktivitet i flere tiår fram i tid.
 • Utslippsfri olje? Kommentar av Arild Rønsen i Klassekampen (meninger) 10.01.2020
  Equinor lover 50 prosent kutt i klimagassutslippene fra virksomheten på sokkelen innen 2030, og spår «nesten null» i 2050. Dette er spill for galleriet, og vil – om administrerende direktør Eldar Sætre når sine mål – ikke få noen betydning i det globale klimaregnskapet.
 • Feil om olje og gass. Debatt av olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) i Dagbladet (meninger) 09.01.2020
  Det eneste verden vil oppnå ved at Norge stenger oljeproduksjonen er at klimagassutslippene fra verdens oljeproduksjon øker.
 • Tid for omstilling. Kommentar av Hilde C. Bjørnland (Professor og prorektor ved Handelshøyskolen BI) i DN (meninger) 09.01.2020
  Norge står foran store tilpasninger uansett om oljen skal fases ut raskt eller i løpet av de neste tiårene. Vi har vært vant til å ha store inntekter og et handlingsrom i offentlig politikk som andre land bare kan drømme om. Samtidig står vi, som alle andre land, overfor store utfordringer på grunn av klimaendringene. Vi må gjøre det vi kan for å bidra til å bremse den globale oppvarmingen.
 • Elvestuen tror ikke vi klarer å erstatte «superinntekten» fra norsk sokkel. DN (NTB) 09.01.2020
  Offentlig sektor vil bli tvunget til å spenne inn livremmen når olje og gass fases ut, advarer klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).
 • Equinor-sjefen om Paris-målene: - Ingenting går fort nok. Det gjør helt sikkert ikke vi heller. DN 09.01.2020
  Equinor-sjefen innrømmer at næringen kan ha somlet i møte med klimaendringer, men nå vil bransjen bli motor i det grønne skiftet.
 • Solberg: Styrt avvikling av oljenæringen er en usedvanlig dårlig idé. Dagsavisen (NTB) 09.01.2020
  Statsminister Erna Solberg (H) avviste alle forslag om styrt avvikling av oljenæringen da hun åpnet NHOs årskonferanse.
 • Optimisme. Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen (meninger) 09.01.2020
  Næringslederne på NHOs årskonferanse i går kunne glede seg over at norske bedrifter, nærings­organisasjoner, LO og forsknings­miljøene arbeider målbevisst for å gjennomføre et grønt industrielt skifte i Norge. Det går for seint – og mye burde ha kommet før – men det er også grunn til forsiktig optimisme.
 • Mener statsministeren tåkelegger oljedebatten. Vårt Land 09.01.2020
  Da NHO inviterte til årskonferanse om «neste trekk» for å ivareta klima, et arbeidsliv for alle og velferd, la Erna Solberg (H) vekt på at en sluttdato for oljenæringen er en dårlig idé.
 • Naturvernforbundet sier nei til Equinors klimakutt. Dagsavisen 09.01.2020
  Equinors planer om å kutte i klimautslippene fra produksjonen av olje, henger ikke på greip, mener Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.
 • Trur gass gjer EU grønt. Klassekampen 09.01.2020
  Norsk gasseksport kan få ned klimautsleppa i EU, meiner Equinorsjef Eldar Sætre. Men han føresett politisk velvilje. – Norsk gass kan sikra meir utbygging av fornybar kraft. Totalt sett vil det bidra til at klimagassutsleppa går ned, seier konsernsjef i Equinor Eldar Sætre til Klassekampen.
 • Gass og grønne skoger. Kommentar av Jo Skårderud i Klassekampen (meninger) 09.01.2020
 • Fjoråret var året ungdommen tok til gata mot fossilindustrien. I sommer demonstrerte 40.000 ungdommer landet rundt under hovedkravet «ingen flere utvinningstillatelser til oljeindustrien». Denne uka lanserte Equinor tiltakene som skal redde dem fra klimaopprøret.
 • Equinor ville ha klare regler for å operere nær iskanten. Aftenposten 09.01.2020
  Equinors konsernsjef, Eldar Sætre, forventer ikke et nytt gigantfunn på norsk sokkel, men regner med mange små og mellomstore funn i årene som kommer.
 • Equinor-sjefen tatt på senga av ungdommens olje-svar. Nettavisen 09.01.2020
  Eldar Sætre tror ungdommen er mer faktabevisste: - Man kan drømme seg bort fra dem, men realiteter er realiteter.
 • En forlengelse av oljealderen. Kommentar av Astrid Meland i VG (meninger) 08.01.2020
  Lobbyistene, industrien, fagforeningene, politikerne og nesten alle andre er enige. Nå skal norsk sokkel bli utslippsfri.
 • Klimapolitikk som virker. Lederkommentar i VG (meninger) 08.01.2020
  Norges nye oljefelt Johan Sverdrup skal hente opp gigantiske oljeressurser med rekordlave utslipp.
 • Så lenge det er behov for olje og gass, er det et poeng at den produseres med lavest mulig utslipp. Lederkommentar i DN (meninger) 08.01.2020
  Man kan godt mislike det, men i likhet med global oppvarming er det en kjensgjerning at verden enn så lenge er helt avhengig av olje og gass. Uansett hvor mye som investeres i fornybar energi de nærmeste årene, er dette noe deltagerne i debatten om norsk oljevirksomhet må forholde seg til.
 • Equinor som veiviser. Lederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv (meninger) 08.01.2020
  Equinor skal kutte utslippene ved olje- og gassproduksjonen ned mot null. De er på ville veier om de tror det binder politikerne til å holde fast på dagens lukrative leterefusjonsordning.
 • Støre og Listhaug skremmer henne. Dagbladet 08.01.2020
  MDG sier Sylvi Listhaug og Jonas Gahr Støre er skremmende kunnskapsløse i oljediskusjonen. - Vi skal ikke ha sluttdato for industrien, men vi skal sette en sluttdato for utslipp, sier Støre.
 • Driver Solberg feilinformasjon, eller er hun dum? Kommentar av Bjarne Zachariassen i Dagbladet (meninger) 08.01.2020
  Erna Solberg forsvarer ved åpningen Sverdrup-feltet at Norge bør forurense mer. Fordi det er bra for norsk velferd. Problemet er at hun igjen roter det til. Diskusjonen dreide seg ikke om norsk velferd gjennom oljeproduksjon, men om klimaet på jorda.
 • Sylvi Listhaug vil pumpe opp mer olje: – Vi skal gjøre det vi kan for å finne nye Johan Sverdrup-felt. DN 08.01.2020
  Olje- og energiminister Sylvi Listhaug vil huske åpningen av Johan Sverdrup-feltet resten av livet. Konsernsjef Eldar Sætre mener funnet av feltet er det største i hans 40 år lange karriere.
 • Erna Solberg åpnet Johan Sverdrup. Dagsavisen (NTB) 08.01.2020
  Gigantfeltet Johan Sverdrup skal sikre staten inntekter på mer enn 900 milliarder kroner. Det utgjør 168.000 kroner per nordmann.
 • Nasjonen som ville vente og se. Kommentar av Jo Moen Bredeveien i Dagsavisen (debatt) 08.01.2020
  Equinors løfter om kutt i utslippene på norsk sokkel er litt bra for klimaet. Men veldig dårlig for selvbildet vårt.
 • Oljegigant bør feires. Kommentar av Kjell Werner (ansvarlig redaktør, ANB) i Dagsavisen (debatt) 08.01.2020
  Verden vil uansett trenge mer olje og gass i mange tiår framover. Det er etterspørselen som er problemet, ikke selve produksjonen. En ensidig nedstengning av norsk sokkel vil bare føre til at andre land øker produksjonen. Svaret på å løse klimautfordringen er derfor å satse storstilt på fornybar energi, som vindkraft både til lands og til havs. Men det tar tid.
 • Freder ikke oljefordeler. Klassekampen 08.01.2020
  Oljebransjen kan glemme at Equinors nye klimakutt-plan gir fritak for andre innstramminger, ifølge AUF-leder Ina Libak til Klassekampen. Equinor lover store utslippskutt mot at politikerne holder fingrene unna oljebransjens skatteordning. Libak mener Equinor ikke kan kreve at fordelene i skatteregimet skal ligge fast i bytte mot selskapets klimakutt.
 • Klimaendringene skjer nå, i Australia! Kommentar av Silje Ask Lundberg (leder, Naturvernforbundet) i Klassekampen (meninger) 07.01.2020
  Klimaendringene er ikke noe som kommer til å ramme oss en gang, langt inn i framtida. De er her nå. Og de blir bare verre. Vi kan ikke «forte oss langsomt» i klimapolitikken, slik en del har tatt til ordet for. Vi må ha en totalt omveltning av klimapolitikken, både i verden og i Norge. Og da holder det ikke med utslippsfri produksjon av utslipp. Vi er forbi det.
 • Equinor kaster «miljøpenger» ut av vinduet. Kommentar av Arild Rønsen i Nettavisen (meninger) 07.01.2020
  Equinor skal bruke 50 milliarder på å elektrifisere Nordsjøen. Til hvilken nytte? Så godt som ingen.
 • Elektrifisering av sokkelen krever mye kraft: – Umulig uten vindkraft. E24 07.01.2020
  Equinor vil elektrifisere plattformene på norsk sokkel, og øke kraftforbruket. – Det blir umulig uten vindkraft, sier bransjeorganisasjonen Norwea.
 • Vil investere 50 milliarder på 10 år for å nå klimamålet: Utslippsversting kan bli fullelektrisk. E24 07.01.2020
  Equinor regner med at de og partnerne må legge betydelige summer på bordet for å ruste opp det norske strømnettet i årene fremover, hvis de skal klare å elektrifisere norsk sokkel. Et av anleggene som skal elektrifiseres er Melkøya i Hammerfest, men hvor mye Equinor vil bidra til norsk nettutbygging er ikke avklart ennå.
 • Her er tallet som viser oljebransjens klimaproblem. Kronikk av Cecilie Langum Becker på NRK ytring 07.01.2020
  Norge produserer to prosent av verdens olje. Likevel kan man håpe at andre oljeselskaper, som driver virksomhet i andre deler av verden, lar seg inspirere av Equinor – også i land der rammebetingelsene ikke er like sjenerøse. Oljen blir ikke ren, men å kutte i utslippene fra produksjonen er like fullt mye bedre enn å ikke gjøre det.
 • Equinor varsler flere klimamål i februar: Skal også kutte utenlands. E24 07.01.2020
  Equinor vil kutte så å si alle utslippene sine fra norsk sokkel innen 2050. På flere norske felt kan det bli svært krevende, men selskapet varsler også at de vil komme med nye klimamål for utenlandsvirksomheten om en måned.
 • Equinor som miljøfyrtårn? Lederkommentar i Stavanger Aftenblad (meninger) 07.01.2020
  Equinors plan for utslippskutt på norsk sokkel er svært ambisiøs og vil merkes i Norges samlede klimaavtrykk. Men norsk olje og gass vil fortsatt forurense over hele verden.
 • To forsøk på bedrageri i oljedebatten. Kommentar av Hans K. Mjleva i Bergens Tidende (meninger) 07.01.2020
  Sorry, MDG: Johan Sverdrup blir ei gullgruve. Sorry, Equinor: Elektriske oljeplattformer vil ikkje stagge klimakritikken.
 • Equinors klimaplaner betyr ikke olje til evig tid. Lederkommentar i Adresseavisen (meninger) 07.01.2020
  Equinor har ambisiøse planer for å kutte sine klimagassutslipp frem mot 2050. Det er på tide. Men en «grønnere» oljebransje kan likevel ikke bety at norsk oljeproduksjon skal forsette inn i evigheten.
 • Equinors nye klimaplan: Skritt i riktig retning. Lederkommentar i Nationen (meninger) 07.01.2020
  Oljebransjens klimaplan skal gi nullutslipp fra utvinningen på norsk sokkel innen 2050. Ap-leder Jonas Gahr Støre roser klimaplanen, og det er det også god grunn til.
 • Da Equinor, skal også vi juble. Lederkommentar i Dagbladet (meninger) 07.01.2020
  Når utslippene fra sokkelen er nær null skal vi klappe. Når investeringene i fornybar energi er nær 100 prosent, skal vi juble.
 • Klimaforsker mener Equinor styrker satsingen på olje og gass: – Strategisk grep. DN 07.01.2020
  Equinors nye klimamål viser at selskapet vil kjempe for olje og gass i en stadig hardere klimapolitisk debatt, mener klimaforsker i Cicero, Bård Lahn.
 • Slik ser det ut når klimapolitikk virker. Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i DN (meninger) 07.01.2020
  For fem år siden slepte Statoil bena etter seg da et flertall på Stortinget krevde elektrifisering av ikke bare Johan Sverdrup-feltet, men alle anleggene på Utsirahøyden. Nå vil Equinor elektrifisere både her og der. Det er ikke først og fremst selskapets nye navn som er årsaken. Det er klimapolitikk.
 • Utslippskutt fra norsk sokkel bør applauderes. Lederkommentar i Aftenposten (meninger) 07.01.2020
  Det har vært kongehusets egen beslutning å ville delta. Det var også kongehusets beslutning å avlyse deltagelsen mandag ettermiddag, på grunn av «påkjenningene den siste tiden». Johan Sverdrup er et stort felt. I et klimaperspektiv er det relevant at utslippene fra selve produksjonen er svært lave, fordi det er strukket strømkabler fra land.
 • Kongen avlyser Johan Sverdrup-besøk. NRK nyheter 07.01.2020
  Erna Solberg forsvarte kongens deltakelse mandag, etter at MDG kritiserte både regjeringen og Equinor for å sette ham i en situasjon der han «må kaste glans over et oljeprosjekt som vil bidra massivt til klimakrisen».
 • Oljebransjen vil ha mer kraft fra land: Slik vil de sikre nok strøm. E24 07.01.2020
  Effektivisering av vannkraften, subsidier av havvind og «edruelig» utbygging av vindkraft på land skal sikre nok kraft til det grønne skiftet i oljebransjen, ifølge Norsk Industri.
 • Equinor vil kutte drastisk i utslippene på norsk sokkel. NRK nyheter 06.01.2020
  Equinor lover å kutte klimagassutslippene i Norge med 40 prosent innen 2030. Det kommer til å koste Equinor og partnerne rundt 50 milliarder kroner.
 • Equinor, LO og NHO sammen om nytt klimamål: Norsk sokkel skal bli utslippsfri. E24 06.01.2020
  Klimadebatten er heftigere enn noen gang og oljenæringen blant dem som har fått et kraftig kritisk søkelys rettet mot seg. Ifølge VG/E24s opplysninger svarer nå oljenæringen, norske redere og LO med å love et saftig klimakutt.
 • Erna Solberg forsvarer kongelig åpning av Johan Sverdrup. E24 06.01.2020
  Statsminister Erna Solberg mener det er helt naturlig at kong Harald deltar på den offisielle åpningen av oljefeltet Johan Sverdrup.
 • Listhaug: – Respektløst av MDG. DN (NTB) 06.01.2020
  MDG er kritisk til at kong Harald skal delta på åpningen av Johan Sverdrup. Det får olje- og energiminister Sylvi Listhaug til å tenne på alle plugger.
 • Kritisk til konge-åpning av oljefelt. Dagbladet (NTB) 06.01.2020
  Tirsdag flyr kong Harald ut til Johan Sverdrup sammen med statsminister Erna Solberg (H) og olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp). Der skal de delta på den høytidelige åpningen av feltet. Det syns ikke MDG noe om. – Åpningen av Johan Sverdrup-feltet er ikke noe å feire. Det er en gigantisk feilinvestering, sier stortingsrepresentant og nasjonal talsperson Une Bastholm.
   

Aktuell debatt nå!

Aktuell debatt nå!

Her samler vi lenker til utvalgte aktuelle debatter hentet fra dagens eller ukens medieklipp.