Ny rapport slår alarm om verdens natur

– Vi sager av greina vi sitter på, sier Natur og Ungdom. En omfattende ny rapport fra FNs naturpanel (IPBES) sender en klar advarsel til verdens land, som neste år skal vedta en naturavtale i Kina. Helsetilstanden til økosystemene som vi og alle andre arter er avhengige av forverrer seg raskere enn noensinne og vi undergraver selve grunnlaget for våre økonomier, levebrød, matsikkerhet, helse og livskvalitet over hele verden.

Foto IPBES Shutterstock.jpg

Foto: IPBES/Shutterstock

Redaksjonen avsluttet 8. juni 2019.

Aktuelle lenker:

 • Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’; Species Extinction Rates ‘Accelerating’. IPBES Media Release 06.05.2019
 • Alarmerende fra naturpanelet. Klima- og miljødepartementet 06.05.2019
  - Rapporten fra Naturpanelet viser at naturens tilstand blir stadig dårligere. Situasjonen er alarmerende. Å ta vare på naturen her helt avgjørende for vår eksistens og vår velferd. Det er også hele grunnlaget for vår økonomi og sysselsetting. Rapporten viser at det som gjøres globalt for å ta vare på naturen er for lite og det går for sakte, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.
 • Naturpanelet: Alvorlig utvikling for naturen. Miljødirektoratet 06.05.2019
  – Dette er en historisk rapport, den mest omfattende i sitt slag og et enestående bidrag til en felles forståelse av de store utfordringene tap av naturmangfold gir. Dette er et særdeles godt utgangspunkt for å vurdere hva som må til for å bevare naturen og dermed livsgrunnlaget vårt også for kommende generasjoner, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.
 • Kan vi nå bærekraftsmålene uten å ødelegge jorda? ForUM 17.10.2018
  Hvordan kan bærekraftsmålene nås innenfor planetens tålegrense? Spørsmålet besvares av forskere i en ny rapport lansert i New York, Roma og Oslo i dag, der politikere, forskere og organisasjoner deltok - og en 14-åring ble møtt med stående applaus.

Kommentarer fra sivilsamfunnet:

Medieklipp og -debatt (oppdatert 07.06.2019):

 • Skal vi ikke tro på FNs naturpanel? Debatt av Jostein Henriksen (skribent, fluefisker og redaktør i nettavisen Oppstrøms) i Morgenbladet 07.06.2019
  At grønn vekst er umulig er ikke min påstand, men naturpanelets konklusjon.
 • Jakt og fiske utgjør størst fare for ville dyr. DN (NTB) 02.06.2019
  Jakt, fiske og skogsdrift utgjør fortsatt en langt større fare for de fleste ville dyr enn global oppvarming, viser nye undersøkelser.
 • Naturpanelets rapport bør tas på største alvor. Kommentar av Ellen Hambro (direktør i Miljødirektoratet) og Ivar Baste (styrerepresentant for vestgruppelandene i Naturpanelet gjennom seks år) i Aftenposten 29.05.2019
  I Aftenpostens spalte Uviten tirsdag 21. mai reagerer spaltist Simen Gaure ved Frischsenteret på oppmerksomheten som vies Naturpanelets hovedrapport. Artikkelen gir inntrykk av at panelet står for en uvitenskapelig publiseringspraksis. Som ansvarlige for Norges representasjon i Naturpanelet vil vi fra Miljødirektoratets side gjøre rede for hvorfor dette inntrykket er feil.
 • Menneskets fotavtrykk. Morgenbladet 24.05.2019
  Naturpanelet påpeker at den viktigste årsaken til at så mange arter står i fare for å utryddes, er ødeleggelse av leveområder. Et synkende antall individer har med andre ord stadig mindre plass å leve på. Hele 75 prosent av landoverflaten er «betydelig endret» og 85 prosent av de opprinnelige våtmarksområdene er allerede forsvunnet. De største endringene skyldes jordbruk, skogsdrift og urbanisering.
 • Hvordan veie fornybar og lønnsom kraftproduksjon opp mot verdien av naturmangfold? Aftenposten 23.05.2019
  Kampen om dråpene er igang. Vannkraft og naturvern står som ytterpunktene i kampen.
 • Naturvern på norsk. Kronikk av Maren Esmark (Generalsekretær i Naturvernforbundet), Øyvind Stranna Larsen (Leder av Naturvernforbundet i Kongsberg) og Martin Lindal (Leder av Naturvernforbundet i Buskerud) i Nationen 22.05.2019
  Gravemaskinene er nå i full gang i den ene av Kongsbergs tre kjente biotoper for storsalamander. På samme måte mister vi dyrebare naturverdier i kommunal regi over hele landet. Norge, som ansvarlig for oppfølging av rapporten fra Naturpanelet, er alt annet enn rigget for å levere på det som Norge skrev under på i Paris. Vi er snarere rigget for fortsatt avvikling av vårt eget naturmangfold.
 • Kristin Clemets blindsone. Kommentar av Kriss Rokkan Iversen (førstekandidat for MDG Troms og Finnmark) i Nettavisen 22.05.2019
  Når selve livsgrunnlaget vårt står i fare, er det ignorant av Kristin Clemet å late som MDG er et «ensaks-parti».
 • Gode forhold, dårlig glid. Kommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet 22.05.2019
  Klima- og miljøsaken er et av de mest brennbare politiske temaene i vår tid, men det fører ikke til noen kraftig mobilisering for partiet. To av de andre store stridsspørsmålene, ulikhet og sentralisering, gir en tydelig vekst for partier som Rødt og Senterpartiet - MDG slurer litt mer på lavgir, selv om potensialet antakelig er vel så stort for et grønt parti. Spørsmålet blir: Hva mangler?
 • «Grønn vekst» er umulig. Kommentar av Jostein Henriksen (skribent, fluefisker og redaktør i nettavisen Oppstrøms) i Morgenbladet 16.05.2019
  Hvorfor vil ingen snakke om konklusjonene i rapporten fra FNs naturpanel?
 • Miljøorganisasjon: – Mange ganger ofres naturen på økonomiens og arbeidsplassenes alter. ABC nyheter (forskning.no) 16.05.2019
  Rapporten fra FNs naturpanel slår alarm om naturens tilstand i verden, men Norge går feil vei i bevaring av naturen, mener miljøorganisasjonen Sabima.
 • Klarer verden å samarbeide i tide? Kommentar av Hildegunn Marie Tønnessen Schuff (stipendiat/høgskolelektor i psykologi og interkulturelle studier på Ansgarskolen) i Vårt Land (verdidebatt) 15.05.2019
  Som om klimakrisen ikke var nok, har FNs naturpanel nå denne måneden varsla om naturkrise. Vi ødelegger naturen fortere enn noen gang. En million arter trues av utryddelse – fordi leveområdene deres legges under asfalt, av overfiske og overhøsting, invaderende arter, forurensning og klimaendringer. Hver art som utryddes etterlater seg tomrom i den intrikate helheten som igjen skaper trøbbel for andre arter.
 • – Mange ganger ofres naturen på økonomiens og arbeidsplassenes alter. forskning.no 14.05.2019
  Rapporten fra FNs naturpanel slår alarm om naturens tilstand i verden, men Norge går feil vei i bevaring av naturen, mener miljøorganisasjonen Sabima.
 • Klimakamp frå hytta. Kommentar av Bente Aasjord (skribent og statsviter) i Klassekampen 14.05.2019
  I heile etterkrigstida er skilnaden mellom fattig og rik handtert ved å gjere kaka større. Mykje større. Dei siste tiåra er veksten forsterka av ein globalisert masseproduksjon av billege varer og tenester. Klima- og miljøkrisa endrar dette: På ei rekkje område kan ikkje kaka vekse meir. Ho må verte mindre. Det kan bli den tøffaste klassekampen i moderne tid.
 • Livet i et epleskall. Kommentar av Anne Sverdrup-Thygeson (professor i bevaringsbiologi ved NMBU og forfatter av Insektenes planet) i Klassekampen 10.05.2019
  Bare vårt fjørfe veier tre ganger mer enn alle verdens ville fugler. Vi breier oss noe innmari, altså. Det er dette Naturpanelet (IPBES) sin rapport om biomangfold og økosystemtjenester, lagt fram mandag, handler om.
 • Artenes utryddelse: En eksportvare. Morgenbladet 10.05.2019
  Forskerne i Det internasjonale naturpanelet har forsøkt noe nytt: Å lytte til andre. De konkluderer med at vi er i ferd med å sage av grenen vi sitter på.
 • Gjør en klimapsykose at vi ikke ser at den eksplosive utryddingen av arter truer livet på Jorden? Kommentar av Erik Tunstad (biolog og forskningsjournalist) i Stavanger Aftenblad 10.05.2019
  Det er liten tvil om at mennesket kan påvirke klimaet, det er liten tvil om at vi i fremtiden vil merke klimaendringer – og det er oppmuntrende at barn roper varsko for klodens fremtid.
 • Elvestuen kan ikke late som om alt er bra. Kommentar av Christian Steel (Sabima) 09.05.2019
  Naturpanelet rapporterer om en svekkelse av natur og økosystemer uten sidestykke i menneskehetens historie, med ubegripelige konsekvenser for våre samfunn og økonomier. Vi trenger en helt annen kraft for å snu skuta – også i Norge.
 • En grønn kriger er borte. Kronikk av Andrew P. Kroglund (forfatter og skribent) i Dagsavisen (nye meninger) 09.05.2019
  Det var i 2010 at den britiske advokaten Polly Higgins foreslo for FN at «ecocide»– den omfattende ødeleggelsen av økosystemer – skal inkorporeres i det internasjonale rettssystemet. Vi har fire eksisterende internasjonale rammeverk for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. De er alle del av det internasjonale rettssystemet. Higgins arbeidet utrettelig for å få økosystemkriminalitet brakt opp på samme nivå. Hun argumenterte for at dette var en femte forbrytelse mot freden, i vid forstand.
 • Tur, utur og urørt natur. Lederkommentar i Vårt Land (verdidebatt) 09.05.2019
  Rapporten til FNs naturpanel understreker viktigheten av at norske kommuner avstår fra å falle for fristelsen til å la hyttebebyggelse ese utover urørte naturområder.
 • Vi trenger en global, sivil beredskapsplan. Kommentar av Ove Braaten (Stavanger) i Stavanger Aftenblad  09.05.2019
  Kloden vår er et lukket økologisk system – vi har ingen klode B å flykte til når miljøet bryter sammen på grunn av overutnyttelse av naturressursene.
 • Alle rødlysene blinker! Kommentar av Eva Nordlund i Nationen 09.05.2019
  Dersom vi ikke klarer å slutte å utrydde arter, så ryker vår sivilisasjon og våre liv. En million arter er truet. Naturkrisa er like alvorlig som klimakrisa.
 • Landbruk og artsmangfold. Lederkommentar i Nationen 09.05.2019
  I ei tid med både naturkrise og klimakrise, har våre folkevalgte et tyngre ansvar på sine skuldre enn noen gang. Nå advarer FN om at artsmangfoldet på kloden er alvorlig truet. Dermed er også vår sivilisasjon og våre liv truet. Det kom fram da Naturpanelet (IPBES) presenterte sine konklusjoner i Paris lørdag: Av jordas åtte millioner arter, er en million arter truet. Om vi ikke stopper utryddelsen av arter, kollapser altså naturen selv.
 • Finn de beste løsningene! Lederkommentar i Stavanger Aftenblad 08.05.2019
  «Samfunnet er veldig dynamisk, og ny teknologi kan hjelpe oss. Dessuten er mennesker gode til å løse kompliserte utfordringer.» Det sa Ivar Baste, styreleder i FNs naturpanel, da FNs rapport om artsmangfoldet i verden ble lagt fram denne uken.
 • Regjeringen må handle. Lederkommentar i Bergens Tidende 08.05.2019
  Aldri før i menneskehetens historie blir naturen ødelagt i større tempo. Én million arter står i fare for utryddelse. Insekter forsvinner. Plastforsøplingen er tidoblet de siste 40 årene. Dette viser en fersk og alarmerende rapport fra FNs naturpanel (IPBES). Hittil har responsen fra verdenssamfunnet vært utilstrekkelig, ifølge FN. Det er på tide å ta den økologiske krisen på alvor. Det er et globalt ansvar å sette alle krefter inn på å reparere skadene vi har påført naturen.
 • Thunberg kritiserer mediene for ikke å ha prioritert FN-rapport. DN (NTB) 08.05.2019
  FNs naturpanel la mandag frem en skremmende rapport om at én million arter er utrydningstruet. Greta Thunberg (16) mener det burde skapt flere overskrifter.
 • FN-rapport advarer: Lytt på urfolk. NRK nyheter 08.05.2019
  Urfolk bor i store områder som trues miljømessig. Nå må urfolk sine stemmer bli hørt, konkluderer FN-rapport om naturens tilstand.
 • Grønn framtid? Kommentar av Trond Arnesen (naturviter) i Klassekampen 08.05.2019
  IPBES’ rapport er et godt utgangspunkt. Det blir ikke enkelt, men det er mulig. Om vi ønsker å redde klimaet og livsvilkåra på kloden, må vi ha tre tanker i hodet: vi må anerkjenne problemet i sin fulle dybde, vi må begynne arbeidet med å senke forbruket og vi må utvikle miljøvennlig teknologi. I den rekkefølgen. Kort sagt: Bruk vett, bruk mindre, bruk rett.
 • Bønn til bønder (FN-rapport). Klassekampen 07.05.2019
  Mer av beiteressursene må benyttes, gammel sæterdrift må få en ny æra og vi må bli mer selvforsynte. Det er blant tiltakene som foreslås for det norske landbruket. Hver åttende av klodens ulike arter er under press og kan forsvinne. Globalt fører manglende naturmangfold til at menneskers livsgrunnlag er i fare.
 • SV om ny FN-rapport: – Alarmklokkene må ringe. VG (NTB) 07.05.2019
  Én million av jordens åtte millioner arter er utrydningstruet, viser rapporten. – Vi er i ferd med å ødelegge vårt eget livsgrunnlag, sier Lars Haltbrekken (SV) om den nye FN-rapporten.
 • Artenes utryddelse. Kommentar av Per Olav Ødegård i VG 07.05.2019
  Charles Darwin utga i 1859 verket «Artenes opprinnelse». Vår generasjon kan skrive oppfølgeren: Artenes utryddelse. Arter forsvinner raskere enn noensinne. Av klodens åtte millioner arter av planter og dyr er en million truet av utryddelse, ifølge det internasjonale Naturpanelet (IPBES), som mandag la frem den mest omfattende rapport om naturens tilstand noensinne.
 • Rekkevidden på ødeleggelsene er vanskelig å fatte. Lederkommentar i Dagbladet 07.05.2019
  Det er bare å lære seg en ny forkortelse: IPBES. Det fulle navnet på FNs naturpanel er Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, og tilsvarer FNs klimapanel (IPCC). På samme måte som klimapanelets rapporter har lagt grunnlaget for internasjonale avtaler om klima, og skapte et virkelig gjennombrudd med Parisavtalen i 2015, må naturpanelets rapport få samme oppfølgning og konsekvens.
 • FN-rapport tegner illevarslende bilde om naturmangfoldet i verden. DN (NTB) 07.05.2019
  Mens naturen bidrar med mer mat, energi og materialer enn noen gang, vil det økende tapet av arter og naturmangfold få alvorlige konsekvenser for hele verden.
 • Ny rapport om naturens tilstand får FN til å slå alarm: – Vanvittig skummelt. NRK nyheter 07.05.2019
  Tapet av natur er en like stor trussel som klimaendringene, mener forskerne. Den nye FN-rapporten skal gi grunnlaget for at verden kan endre retning før det er for sent.
 • Varsler økologisk kollaps. Klassekampen 07.05.2019
  Menneskene tar ut langt flere ressurser fra jorda enn det som er bærekraftig på sikt. Mange livsviktige økosystemer vil ødelegges om ikke verdensøkonomien blir lagt om. Verre enn fryktet. Det er konklusjonen i en svært omfattende FN-rapport offentliggjort mandag.
 • – Hyttebygging er den største trugselen mot norsk natur. NRK nyheter 07.05.2019
  Tapet av natur er ein like stor trugsel som klimaendringane, ifølgje ein ny FN-rapport. I Noreg er omfattande hyttebygging den største trugselen, meiner fleire politikarar.
 • FN-rapport om naturmangfold. Debatt i Dagsnytt 18, NRK P2, 06.05.2019
 • Trusselen mot naturen. Lederkommentar i VG 06.05.2019
  Klimaavtalen ble vedtatt i Paris i 2015. Nå trenger vi en lignende forpliktende avtale for å redde klodens artsmangfold og natur. Klima- og naturmangfold bør sees i sammenheng med klimakampen. De to representerer vår tids største miljøutfordringer.
 • Dramatisk rapport: Naturen ødelegges så raskt at det truer evnen til å livnære Jordens befolkning. Aftenposten 04.05.2019
  Nesten 10 prosent av verdens plante- og dyrearter er i realiteten allerede utryddet, selv om det finnes noen få eksemplarer igjen.
 • Farlig beroligelse. Kronikk av Erik Dammann (grunnlegger av FIVH) i Dagsavisen 30.04.2019
  Den dagen vi erkjenner at videre vekst for verdens rikeste befolkninger er i ferd med å ødelegge ikke bare klimaet vi er avhengig av, men hele det livsmiljøet vi lever i, da blir det modige politikere løsningen vil avhenge av. De vil nok dukke opp, hvis bare behovet for en total kursomlegging blir satt på dagsordenen for debatt, ikke minst blant de unge. Det er ikke en fare for demokratiet, tvert imot. Men om det skal skje trenger vi veivisere som erkjenner krisen vi står i og ikke ber oss ta det med ro og nøye oss med en gradvis og mindre drastisk politikk. Det har vi gjort altfor lenge allerede.
 • FN-panel: En million arter kan bli utryddet. VG (NTB) 23.04.2019
  Tap av natur og annen miljøødeleggelse er en like stor trussel som klimaendringene, ifølge et utkast til en omfattende rapport fra FNs naturpanel.

Tidligere relevante saker fra RORG-samarbeidet / Global:

Aktuell debatt nå!

Aktuell debatt nå!

Her samler vi lenker til utvalgte aktuelle debatter hentet fra dagens eller ukens medieklipp.