Oljefondet - et politisk redskap?

– Vi må begynne å vende oss til å si at vårt pensjonsfond er et politisk redskap, sa Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, på Zerokonferansen i Oslo 6. november. Det tror både statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) er farlig. På lederplass i både Dagbladet og Dagsavisen får Støre støtte, mens Dagens Næringsliv mener at Støre fortsatt ikke har "skjønt poenget" og understreker at "Fondets suksessoppskrift er indeksforvaltning".

NBIM 10000 milliarder - og etikken.jpg

Redaksjonen avsluttet 29.11.2019.

Debatten om Oljefondet i utenriks- og utviklingspolitikken i 2016:

Gjennomgang av de etiske retningslinjene for Oljefondet 2019-2020:

Medieklipp og -debatt nå (oppdatert 28.11.2019):

 • Sanner argumenterer mot Sanners tolkning av mitt sitat om Oljefondet. Debatt av Jonas Gahr Støre (Ap-leder) i DN 28.11.2019
  På Zerokonferansen slo jeg fast at vi må venne oss til å si at vårt pensjonsfond er et politisk redskap. Erna Solberg utbrøt umiddelbart at dette var «veldig farlig» og tilla meg en rekke meninger om opplegg for uansvarlig politisk aktivisme. Det var påstander jeg avviste der og da - og utdypet i mitt innlegg i DN 16. november. Jan Tore Sanner følger opp i Solbergs spor i DN 21.november. Jeg gjentar; disse uriktige spekulasjonene får Høyre ta ansvar for. Men debatten hadde fortjent mindre spill og større åpenhet.
 • Oljefondets politiske risiko. Kronikk av Camilla Bakken Øvald (høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania og skriver en doktorgrad om Oljefondet) i Klassekampen 26.11.2019
  Risiko er avgjørende for investeringsstrategien, men ekspertene bør være varsomme med for kreativ og ensidig bruk av risikoargumentet. I 2014 ble det eksempelvis foreslått at Etikkrådet burde legges ned, delvis på grunn av fare for en «innebygget operasjonell risiko». Det er åpenbart mange andre risikofaktorer som veier tungt i den andre retningen og forslaget ble avvist.
 • Strategisk grønt fond. Kommentar av Alf Holmelid (pensjonist og tidlegare medlem av næringskomiteen, SV) i Klassekampen 21.11.2019
  Det er ikkje urimeleg at litt av den kapitalen som kjem frå utvinning av fossil energi, blir investert i teknologi for å redusere klimautsleppa. I tillegg til å vere eit kraftfullt miljøtiltak, så vil det bidra til å utvikle marknaden for grøn teknologi til beste for industri og sysselsetting. Støre bør vurdere å bruke noko av oljefondet til eit strategisk grønt oljefond som kan bidra til rettferdig grøn omstilling.
 • Støre ror tilbake, for denne gang. Debatt av Jan Tore Sanner (nestleder i H) i DN 21.11.2019
  Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre argumenterer mot seg selv om Oljefondet.
 • Oljefondet skal være et forbilde. Kommentar av Ina Tin og Ingrid Westgaard Stoplestad (Amnesty) i Dagsavisen 21.11.2019 (ikke på nett)
  Oljefondet har i dag en rolle som utvikler av nye standarder. Fondet bør bruke posisjonen til å utvikle en bestillingsliste for etisk forsvarlige investeringer, med kriterier for forhåndsfiltrering av selskap og bransjer – en etisk indeks. Slik kan fondet fortsette å være et forbilde nå som mye står på spill. Stortinget har bestemt at fondet skal være etisk forsvarlig. Det forplikter.
 • Ti tusen milliarder. Kommentar av Ola Innset (historiker) i Klassekampen 19.11.2019
  For nesten to år siden uttalte Jonas Gahr Støre at han ønsket et linjeskift bort fra «den nyliberale vendingen». På miljøstiftelsen Zeros årskonferanse fulgte han omsider opp, og uttalte at vi må bli vant til å se på Norges oljeformue som «et politisk verktøy». Man skulle kanskje ikke tro det var særlig kontroversielt å ønske seg at en stat bruker sine ressurser på å oppnå politiske mål, men de kraftige reaksjonene viser at Støre her utfordrer flere tiårs klam, nyliberalistisk konsensus.
 • Støre setter Aps interesser foran Norges interesser. Kommentar av Jan Tore Sanner (nestleder i Høyre) i Nettavisen (meninger) 18.11.2019
  Det er skremmende, men kanskje aller mest trist hvor enkelt Jonas Gahr Støre hiver viktige økonomiske prinsipper på båten når han tenker høyt om Statens Pensjonsfond Utland fra scenekanten. Det aller verste er kanskje at Støre ikke later til å se hvilket ball han byr opp til blant sine egne på venstresiden.
 • Oljefondet som våpen. Kommentar av Anders Giæver i VG (meninger) 17.11.2019
  Oljefondet er, og har alltid vært, et politisk redskap. Både for å sikre norsk velstand og velferd og for å signalisere til resten av den globale økonomien hvilke verdier norsk politikk står for og er tuftet på. Det blir nesten helt lammende om det skal være tabu å diskutere eller tenke høyt rundt hva det betyr at et av verdens minste land kontrollerer Verdens største pengebinge.
 • Oljefondet i klimakrisens tid. Kommentar av Jonas Gahr Støre (Ap-leder) i DN 16.11.2019
  Klok forvaltning fremover krever at vi holder fast ved ansvarligheten, men også ved viljen til nytenking i møte med vår tids største utfordring. Vi tåler en opplyst og åpen debatt om klimakrisens konsekvenser og hva den vil kreve av oss, på alle nivåer. Også i politikken.
 • Støre løper bort fra egen uttalelse. Kommentar av Mudassar Kapur (medlem av finanskomiteen for H) i Adresseavisen 16.11.2019
  Ingen har kritisert at vi skal ha et etikkfond som sørger for etiske avgjørelser. Eller at Norges Bank følger opp og stiller krav til selskapene vi eier aksjer i. Støre konstruerer en stråmann for å late som han ikke går tilbake på uttalelsen. Kritikken mot Støre har gått på at han, for å få applaus på Zero-konferansen, uttalte at oljefondet skal brukes som et politisk verktøy.
 • Glem Oljefondet, Støre. Lag et grønt industrifond. Kommentar av Magnus E. Marsdal (leder for Manifest Tankesmie) i Nettavisen (meninger) 14.11.2019
  Med tanken om å bruke statens enorme oljeformue mer aktivt i den grønne omstillingen verden står overfor, lansert under Zero-konferansen forrige uke, er den angivelige tåkefyrsten Støre i sving med politisk innovasjon på et nivå som Erna «nye idéer» Solberg bare kan se langt etter.
 • Klimakrisen utfordrer oss. Også på hvordan vi sparer for kommende generasjoner. Kommentar av Jonas Gahr Støre (leder i Ap) i Adresseavisen 13.11.2019
  Å gjøre fellesskapets fond til en sparekonto er et politisk valg. Men det er ikke hele historien. Nettopp fordi det er eiet av det norske folk og fremtidige generasjoner i fellesskap, så må fondet organiseres og forvaltes på en måte som er i tråd med våre verdier. Målet er høy avkastning, men ikke for enhver pris. Derfor, og for det første, har vi politisk bestemt etiske retningslinjer. Vi har et Etikkråd som anbefaler å selge seg ut av selskaper med uakseptabel risiko for «alvorlig miljøskade», eller som i «uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser». I tillegg har Norges Bank det de kaller «klare forventninger» til hvordan selskaper tar hensyn til blant annet klima, vannkvalitet og barns rettigheter.
 • Det der skulle du ikke sagt, Støre. Kommentar av Astrid Meland i VG 13.11.2019
  Pengebingen vår skjelver. Støres grønne Oljefond-flørt gir fare for setningsskader.
 • Kan hende det gjelder å redde vår jord. Kommentar av Jo Moen Bredeveien i Dagsavisen (debatt) 13.11.2019
  De må bare kjefte. Jonas Gahr Støre har helt rett: Vi må bruke oljeformuen til å redde kloden.
 • Storm i ei oljetønne. Lederkommentar i Bergens Tidende (meninger) 11.11.2019
  Støre har sjølvsagt rett i at Oljefondet på eit vis er politisk. Så seint som i mai i år skjerpa Stortinget reglane som gjorde at fondet må selje seg ut av fleire kolkraftselskap, etter innstilling frå finansminister Jensen. Fondet er underlagt etiske retningslinjer frå Stortinget, som legg føringar om miljø, klima og menneskerettar.
 • Presser på for økt styring. Klassekampen 11.11.2019
  SV-nestlederen tar til orde for å endre fondets innretning: I stedet for at Oljefondet ettergår investeringer for å se om de oppfyller de etiske retningslinjene til fondet, vil Fylkesnes ha en ordning med prekvalifikasjon. Dermed må selskaper på forhånd dokumentere at virksomheten er innenfor klimamålene i Parisavtalen. – Oljefondet bør styres etter et enkelt prinsipp om at man ikke kan investere i selskaper som undergraver Paris-målene, sier Fylkesnes.
 • Rødgrønne partier vil bruke Oljefondets midler aktivt for klima. DN (NTB) 11.11.2019
  SV, Rødt og MDG støtter Ap-leder Jonas Gahr Støre i at Oljefondet i større grad må vurdere investeringer i fornybar energi, en linje Erna Solberg mente var dum.
 • Høyre overreagerer på oljefond-utspill. Lederkommentar i Adresseavisen 09.11.2019
  Sprengkraften i Støres utspill er verken at oljefondet skal investere i fornybare selskaper eller at politikerne kan ytre seg om investeringsprofilen.
 • Støres spill med oljefondet. Kommentar av Hanne Skartveit i VG 09.11.2019
  Ap-leder Jonas Gahr Støre sa på klimakonferansen Zero denne uken at “vi må venne oss til å si at Oljefondet er et politisk redskap”. Statsminister Erna Solberg slo hardt tilbake, og karakteriserte Støres uttalelser som “farlige”. Begge kan ha rett – avhengig av hvordan vi tolker Støre. Oljefondet er både hevet over politikken – og en del av norsk politikk.
 • Støres utspill om Oljefondet fremstår som lite gjennomtenkt. Lederkommentar i Aftenposten (meninger) 09.11.2019
  Fondet økte andelen det investerer i fornybar energi i vår – basert på en lønnsomhetsvurdering. Men hvis Støre mener at en norsk regjering skal beslutte at fondet skal investere mer i for eksempel grønn teknologi med et annet utgangspunkt, er det nytt. Da må vi få vite mer om hvordan Støre ser dette for seg.
 • Statens samvittighetsfond – utland. Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i DN (meninger) 09.11.2019
  På NRKs politisk kvarter utdypet Støre det han hadde sagt. – Fondet skal sikre våre barn og barnebarns pensjon, men også en verden de kan leve i, sa han. Dette er nytt. Til nå har ikke Oljefondet vært et fond for å redde verden. Det har vært et fond for nasjonens sparing.
 • Mener Støres forslag er «farlig»Dagbladet 08.11.2019
  Støre vil bruke pensjonsfondet som et politisk redskap. Dét får Høyre-toppene til å frese. - Støre bryter med Stoltenbergs linje, sier Jan Tore Sanner.
 • Farlig? Nei, Støre har langt på vei rettLederkommentar i Dagbladet 08.11.2019
  Fondet jobber for noe så konkret som begrensninger i lederlønninger. Alt dette er, om ikke partipolitikk, så i alle fall politikk. Og langt fra farlig. Når Støre tar opp dette på Zerokonferansen, er det selvsagt fordi han ønsker at Oljefondet skal brukes mer aktivt i kampen mot klimagassutslipp. Dette bør ikke være kontroversielt, men et samlende politisk mål. Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer, og fondet er bygget opp på store inntekter fra den varen som bidrar med noen av de største utslippene. Det minste vi kan gjøre er å forsøke å tjene penger på å bidra til kutt i andre enden.
 • 13 år etter at Norges Bank skapte utenrikspolitisk kluss med utelukkelsen av Walmart, har Jonas Gahr Støre fortsatt ikke skjønt poengetLederkommentar i DN 08.11.2019
  Mens det hittil har vært bred enighet på Stortinget om at Oljefondets mål er å sikre avkastning innenfor aksepterte rammer for ansvarlig forvaltning, snakker Støre plutselig nå om fondet som et «politisk redskap» i klimakampen. Det kan som statsminister Erna Solberg påpeker, bli veldig dyrt. Fondets suksessoppskrift er indeksforvaltning, hvilket betyr at det kjøper en liten bit av det som finnes av lett omsettelige verdipapirer i aksje- og rentemarkeder. Med en slik forvaltningsmodell er det meningsløst å snakke om fondet som et redskap, enten målet er forbedring av klodens klima eller andre ting.
 • Tidligere oljefondssjef mener Jonas Gahr Støre kan sette hele Norges pengebinge i spillDN 08.11.2019
  Støre viser til den pågående gjennomgangen av fondets etiske retningslinjer. Han mener at eksempelvis utelukkelse av selskaper må revurderes på grunn av klimakrisen, og selskapenes påvirkning på klima og miljø. – I diskusjonen om klima og miljø, mener jeg at alle sider av norsk politikk, også Oljefondet, må tenkes om på nytt, gitt den store utfordringen vi og verden står i, sier Støre.
 • Olje er politikkLederkommentar i Dagsavisen (debatt) 08.11.2019
  Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at vi må begynne å venne oss til å si at vårt pensjonsfond på 10.000 milliarder er et politisk redskap. Det har han rett i. 
 • Støre på klimakonferanse: – Vi må venne oss til å si at vårt pensjonsfond er et politisk redskap. DN 07.11.2019
  En debatt om kull endte i opphetet oljediskusjon mellom Ap-leder Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg (H).
 • Oljefondet som politisk redskap. Debatt i Dagsnytt 18 på NRK P2 07.11.2019
 • Frp-Siv i strid med Ap-Jonas om Oljefondet som politisk verktøy: – Farlig og uansvarligVG 07.11.2019
  Ap-leder Jonas Gahr Støre flyttet Aps politikk på en konferanse onsdag. Han sa at vi må venne oss til at pensjonsfondet (oljefondet) er et politisk verktøy. – Farlig og uansvarlig, sier Frp-leder og finansminister Siv Jensen.
 • Det politisk oljefondet. Debatt i politisk kvarter på NRK P2 07.11.2019
 • Ap-leder Støre: – Vi må venne oss til å si at Oljefondet er et politisk redskap. TU 06.11.2019
  – Jeg tror det Jonas sier er utrolig farlig for Norge som nasjon, svarte statsminister Erna Solberg under opphetet debatt på Zerokonferansen.

Aktuell debatt nå!

Aktuell debatt nå!

Her samler vi lenker til utvalgte aktuelle debatter hentet fra dagens eller ukens medieklipp.