Utviklingsbudsjettet 2019

I regjeringens budsjett for 2019 er utviklingsbudsjettet (bistandsbudsjettet), i tråd med Stortingets vedtak, på 1% av forventet BNI. Det innebærer en økning på 7% fra 2018 til 2019. Som vedlegg til budsjettet følger også regjeringens årlige rapport om samstemt politikk for utviklingen, der regjeringen legger fram sitt opplegg for en samstemthetsreform, slit Stortinget har bedt om. Her samler vi fortløpende kommentarer fra sivilsamfunnet, såvel som medieklipp og -kommentarer til utviklingsbudsjettet.

Redaksjonen avsluttet 19. oktober 2018.

Aktuelle lenker:

UDs budsjett og pressemeldinger:

Kommentarer fra sivilsamfunnet (omfatter også kommentarer til andre departementers budsjetter som er relevante for samstemt politikk for utvikling):

Budsjettinnspill fra sivilsamfunnet:

Kommentarer fra politiske partier:

 • Statsbudsjettet 2019. Høyre 08.10.2018
  Klima, miljø og hav er en hovedsatsing på bistandsbudsjettet. Samlet foreslår vi en økning til klima- og miljørettet bistand på over 1 milliard kroner, hvor blant annet 200 millioner kroner går til klima- og skogsatsingen. Regjeringen foreslår også en betydelig økning til fornybar energi og innsatsen mot marin forsøpling.
 • Bygger Norge sterkere og tryggere. FrP 08.10.2018
  Med FrP i regjering intensiveres kampen mot marin forsøpling. – Plast truer livet i havet og tilgangen på mat og rent vann. Det er avgjørende å begrense forsøplingen og rydde opp der det er mulig. Vi foreslår derfor mer penger til Senter for oljevern og marint miljø i Lofoten og Vesterålen, sier Jensen
 • Et grønnere og rausere budsjett. Venstre 08.10.2018
  Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 innebærer en rekordsatsing på klima og miljø både nasjonalt og internasjonalt, en betydelig og målrettet satsing på fattigdomsbekjempelse spesielt rettet mot barn i lavinntektsfamiler, en rausere politikk som bl.a. innebærer at Norge vil ta mot 3.000 kvoteflyktninger i 2019 og en politikk som legge til rette for omstilling og flere arbeidsplasser gjennom et løft for utdanning og forskning, målrettet skattelette og satsing på innovasjon.
 • Statsbudsjettet: – Bruker de gode tidene feil. Arbeiderpartiet 08.10.2018
  – Tre år etter Paris-avtalen, skriver regjeringen i dette budsjettet at de fortsatt er i dialog med EU. Det er svært passivt, på et område hvor det haster med å handle, sier Jonas Gahr Støre.
 • – Skattekutt til de rike og velferdskutt til alle. SV 08.10.2018
  – Det er noen positive enkeltsaker her, men som helhet er budsjettet dårlig for fordeling og miljø. Blant annet styrer regjeringen stødig mot å bryte alle klimamål stortinget har satt. Det betyr at Stortinget denne høsten må bli enig om nye store utslippskutt i Norge, slik SV foreslått.

Medieklipp og - kommentarer (oppdatert per 19.10.2018):

 • Urimelig kritikk av norsk humanitær innsats. Debatt av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og utviklingsminister Nikolai Astrup (H) i Aftenposten 19.10.2018
  I Aftenposten 12. oktober hevder generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, at regjeringen reduserer andelen av samlet norsk bistand som går til krigsofre og flyktninger og svikter flyktninger i nærområdene. Kritikken faller på sin egen urimelighet. Med budsjettforslaget for 2019 har regjeringen økt det humanitære budsjettet med nær 65 prosent siden 2013.
 • Frp-politiker vil be regjeringen skrote biodrivstoffkrav. NRK nyheter 19.10.2018
  Ifølge Regnskogfondet har palmeoljediesel i Norge i 2017 ført til at 220 km² regnskog ble ødelagt, tilsvarende tre ganger Stavanger kommunes areal. Men selv etter avsløringer om juks med bærekraftssertifisering, massivt press fra næringen og fra Stortinget og statistikk som viser store ødeleggelser av regnskog og økte utslipp, kom det ingen tiltak mot palmeolja i neste års statsbudsjett.
 • Bekymret for USAs abortmotstand. Vårt Land 18.10.2018
  Ulikhetene mellom kvinner globalt er større enn noensinne, ifølge FN-rapport. Norge klarer ikke fylle gapet etter USAs kutt.
 • Hva skjer med maten vår? Kronikk av Lars Petter Bartnes (Norges Bondelag), Jan Thomas Odegard (Utviklingsfondet), Ellen Krageberg (Norges Bygdekvinnelag) og Tora Voll Dombu (Norges Bygdeungdomslag) i Nationen 16.10.2018
  Utviklingsminister Nikolai Astrup sier han er bekymret for at antall underernærte øker. Derfor jobber hans departement med en handlingsplan for bærekraftige matsystemer. Men i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 blir ikke landbruksbistand tilstrekkelig prioritert. Bevilgningene svarer ikke til utfordringene verden står ovenfor. Norge må ta globalt lederskap i kampen for å bekjempe sult og klimaendringer.
 • Tomme løfter til tomme mager. Kommentar av Knut Andreas Lid (Caritas Norge), Jan Thomas Odegard (Utviklingsfondet) og Reinaart Pretorius (Norges Vel) i DN 16.10.2018
  Forslaget til statsbudsjett for neste år nevner for første gang matsikkerhet og landbruk som én av hovedprioriteringene for norsk bistand. Det er positivt at regjeringen ser på kampen mot sult som et viktig innsatsområde i klimaendringenes tid, men da må penger følge satsingen.
 • Bistandsbudsjettet vs dyster klimarapportBistandsaktuelt 15.10.2018
  Svarer forslaget til bistandsbudsjett for neste år på utfordringene i FNs klimapanels dystre rapport? Ja, mener utviklingsminister Nikolai Astrup og klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Tja og nei, sier WWF Norge, Naturvernforbundet og Kirkens Nødhjelp.
 • Regjeringen svikter flyktninger i «nærområdene». Kommentar av Jan Egeland (Flyktninghjelpen) i Aftenposten 12.10.2018
  Norske politikere har bare vært enige om én sak i vår opphetede debatt om flyktninger og asylsøkere: Det må et stort løft til for å hjelpe flyktningene i deres såkalte «nærområder». Det er derfor et svik mot disse flyktningene og deres fattige vertsland at det nye bistandsbudsjettet overhodet ikke prioriterer «nærområdene» slik regjeringspartier og opposisjonspartiene har lovet.
 • Astrup om bistand: – Skattebetalerne får økt trygghet i returBistandsaktuelt 09.10.2018
  – Nordmenn har alt å tjene på at utviklingslandene lykkes bedre enn i dag, fastslår Norges utviklingsminister Nikolai Astrup.
 • Får ikke bli med på bistandsløftet. Bistandsaktuelt 09.10.2018
  Budsjettandelen til sivilsamfunnet krymper. – Mostridende og skuffende, mener bistandsorganisasjonene.
 • Ap: Regjeringen mangler 190 millioner på å nå 1 prosentBistandsaktuelt 09.10.2018
  Regjeringen mangler 190 millioner kroner på å oppfylle vedtaket om én prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) til bistand, påpeker Ap. Bistandsbudsjettet utgjør ikke 1,0 – men 0,995 prosent av Norges forventede inntekt neste år.
 • 200 mill. fra bistandsmålet. Vårt Land 09.10.2018
  Regjeringen foreslår tidenes høyeste bistandsbudsjett, men bommer så vidt på 1-prosentmålet.
 • Rekordhøyt bistandsbudsjett: Organisasjonene vil ha mer. VG 09.10.2018
  Regjeringen satser på klimabistand og arbeid mot forsøpling av verdenshavene.
 • IPCC-rapport skremmer ikke klimaminister Elvestuen fra regjeringens forbruksvekst. ABC nyheter 09.10.2018
  Klimarapporten fra IPCC skremmer ikke klimaminister Ola Elvestuen fra forbrukshoppet regjeringen ser for seg for nordmenn de kommende årene.
 • Knut Arilds statsbudsjett før klimabudsjettene. Kommentar av Torbjørn Leidal (redaktør for Næringspolitikk.no og daglig leder i kommunikasjonsselskapet Hodene AS) i ABC nyheter 09.10.2018
  Regjeringens Statsbudsjett 2019 som ble lagt frem mandag 8.oktober er unikt. Det er sannsynligvis det siste budsjettet som ikke inneholder tosifrede milliarder til klima- og miljøtiltak.
 • Slutt på solskinet. Lederkommentar i Bergens Tidende (meninger) 09.10.2018
  Noreg må redusere klimagassutsleppa i eit heilt anna tempo enn det regjeringa har lagt opp til i neste års statsbudsjett.
 • - Ingen er er på rett kurs. Det er selvfølgelig ikke Norge heller. Dagbladet 09.10.2018
  - Hva vi gjør de neste to, fire, tolv åra, er helt avgjørende for å beholde en verden som er gjenkjennelig. Det er ansvaret vi har. Det sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen under en pressekonferanse i dag tidlig, da han fikk overlevert den nye rapporten fra FNs klimapanel.
 • - Hvordan henger det på greip? Dagbladet 09.10.2018
  Ola Elvestuen ble grillet om olje og klimamål da han presenterte statsbudsjettet.
 • – Alt vi gjør i Norge, er et svar på det FNs klimapanel påpeker. DN 09.10.2018
  Hvis den globale oppvarmingen skal begrenses til halvannen grad, trengs karbonfangst i stor stil. Det viser tre av fire nye scenarioer fra FNs klimapanel.
 • Regjeringens innsats for klimaet slaktes. Dagsavisen (NTB) 09.10.2018
  Ap ber om en betraktelig styrket innsats i klimapolitikken, og MDG kaller regjeringens statsbudsjett en "parlamentarisk avskjedssøknad".
 • Bommer stort på klimamålet. Dagsavisen 09.10.2018
  Regjeringens klimapolitikk vil ikke redde oss fra klimakatastrofen, mener både forskere og fagfolk.
 • FN krever ekstreme tiltak: – Ingen vilje i statsbudsjettet. NRK nyheter 09.10.2018
  Bare ekstreme tiltak kan begrense global oppvarming til 1,5 grader, slår FN-rapport fast. Norges statsbudsjett er milevis unna, mener miljøbevegelsen.
 • Elvestuen går mot seg selv: Dropper offentlig forbud mot palmeoljediesel. Aftenposten 09.10.2018
  På Stortinget var miljøvernminister Ola Elvestuen med på å beordre Regjeringen om å forby biodrivstoff fra palmeolje i offentlige innkjøp. Nå har han snudd.
 • Rekordantall kvoteflyktninger i 2019. Listhaug: - Alle skjønner at dette ikke er noe Frp ønsker. Dagbladet 09.10.2018
  Norge skal ta imot rekordantall kvoteflyktninger til neste år. - Man må gi og ta når man samarbeider med andre, sier Frp's nestleder Sylvi Listhaug.
 • Økt flyktningkvote lavere enn snittet de siste tre årene. Aftenposten 09.10.2018
  Regjeringen foreslår å ta imot 3.000 kvoteflyktninger neste år. Det er en økning fra årets flyktningkvote, men langt lavere enn snittet de siste årene.
 • Bistand fremfor skattelettelse. Minerva 08.10.2018
  En regjering der Frp har finansministeren øker bistanden nesten dobbelt så mye som de samlede skattelettelsene. Etter fem år med en angivelig blå regjering er det tydeligvis nødvendig å minne om skattelettelser betyr å la folk flest bestemme over egne penger, istedenfor at politikere og byråkrater gjør det.
 • Økt innsats i "Europas sårbare nærområder"Bistandsaktuelt 08.10.2018
  Regjeringen foreslår en en økning på 374 millioner kroner til innsats i "Europas mest sårbare nærområder". Mesteparten av pengene skal brukes i deler av Afrika og Midt-Østen. Redd Barna mistenker at satsingen er motivert av norske interesser og ikke de sårbare landenes behov.
 • Venstre: Regjeringen tar ansvar for verdens fattige. Dagsavisen (NTB) 08.10.2018
  – Nå skal 1 prosent av brutto nasjonalinntekt brukes på bistand, og det er hele 2,5 milliarder kroner i økning. Denne regjeringen tar dermed et betydelig ansvar for verdens fattige og verdens flyktninger, sier Venstres finanspolitiske talsperson Abid Q. Raja.
 • De vil bruke mer bistand på fornybar energi, hav og skattesamarbeid. Bistandsaktuelt 08.10.2018
  Sol, vind, renere hav og skattesamarbeid er blant budsjettvinnerne på bistandsbudsjettet for 2019. Det blir mer penger til det meste. Budsjettet øker med hele sju prosent.
 • Regjeringen: «Løft for klima og miljø»Bistandsaktuelt 08.10.2018
  Fordi klima og miljø-utfordringer rammer de fattigste hardest vil utviklingsminister Nikolai Astrup (H) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) bruke mer av bistanden på dette neste år.
 • Flere kvoteflyktninger og mer til nærområdeneBistandsaktuelt 08.10.2018
  Regjeringen foreslår å øke antall overføringsflyktninger fra 2120 i 2018 til 3 000 i 2019. Samtidig foreslås en økning på 374 millioner til innsats i "Europas mest sårbare nærområder".
 • Regjeringen med KrF-vennlig budsjett – løfter barn og bistand. Dagsavisen (NTB) 08.10.2018
  Mandag klokka 10 legger finansminister Siv Jensen (Frp) fram forslaget til statsbudsjett for 2019 i Stortinget. Regjeringens egne lekkasjer i forkant viser at det allerede er krydret med KrF-vennlige saker, ikke minst et løfte om å sette av 1 prosent av bruttonasjonalinntekt til bistand, noe som tilsvarer 37,8 milliarder kroner.

Aktuell debatt nå!

Aktuell debatt nå!

Her samler vi lenker til utvalgte aktuelle debatter hentet fra dagens eller ukens medieklipp.