Statsbudsjettet 2021: Et budsjett for FNs bærekraftsmål?

- Forpliktende internasjonalt samarbeid gjennom det multilaterale systemet er nødvendig for å nå bærekraftsmålene, står det i regjeringens budsjett for 2021, men hvor godt blir disse forpliktelsene fulgt opp i det samme budsjettet? Bistandsorganisasjonene er tilfredse med at 1%-målet for bistand opprettholdes, mens Naturvernforbundet mener at naturen er glemt i dette budsjettet. Dette er bare to av mange saker det vil stå strid om under årets budsjettbehandling ved inngangen til FNs handlingtiår, mens koronapandmien undergraver fremdriften på mange bærerkaftsmål. Her samler vi lenkene til debatten.

Statsbudsjettet 2021 og Agenda 2030.jpg

Aktuelle lenker (statsbudsjettet):

Et utvalg pressemeldinger fra departementene:

Kommentarer fra sivilsamfunnsorganisasjoner (oppdatert per 23.10.2020):

 • Disse endringene vil gjøre statsbudsjettet mer bærekraftig. ForUM 23.10.2020
  De siste ukene har ForUM deltatt på en rekke statsbudsjetthøringer. I denne saken kan du lese alle våre innspill og reaksjoner på forslaget til budsjett.
 • Norge viser vei med 1 % til bistand og en prioritering av seksuelle og reproduktive rettigheter. Sex & Politikk 08.10.2020
  Sex og Politikk er glad for at Norge nå viser vei internasjonalt, opprettholder et høyt bistandsbudsjett og understreker viktigheten av å prioritere seksuelle og reproduktive rettigheter. Dette er helt sentralt for å motvirke de negative konsekvensene av covid-19-pandemien og bidra til en positiv utvikling globalt.
 • – Årets forslag til statsbudsjett tar ikke natur- og klimakrisa på alvor. ForUM 07.10.2020
  Klimatiltakene i budsjettet fører oss ikke i nærheten av Norges mål om å kutte klimautslippene med 50-55 prosent. Og regjeringen ser ut til å ha glemt naturkrisa helt.
 • Et uansvarlig klimabudsjett. FIVH 07.10.2020
  Regjeringens forslag til neste års statsbudsjett er milevis unna det som trengs for å håndtere natur- og klimakrisen.
 • Regjeringen nedprioriterer klimarettferdighet. Changemaker 07.10.2020
  Tross en økt satsing på karbonfangst- og lagring, klarer heller ikke regjeringen å leve opp til sine egne løfter for utslippskutt i budsjettet for 2021. I framskrivingene til statsbudsjettet kommer det fram at regjeringen anslår at Norges klimagassutslipp, med nåværende tiltak, kun vil gå ned med 19 prosent innen 2030. Dette er milevis unna løftene de selv ga i februar, da Norges klimamål ble oppjustert til 50-55 prosent.
 • Bistand på 1% av BNI er bra- arbeidet mot covid-19 må ikke gå på bekostning av arbeidet med å styrke sivilsamfunnet. Norsk Folkehjelp 07.10.2020
  Norsk Folkehjelp er fornøyd med å se at nivået på bistanden opprettholdes på 1% av BNI og utgjør 38,4 milliarder. Regjeringen viser at dette ikke er tiden for å kutte i internasjonal bistand. Kampen mot covid-19 er global og verdens land må stå sammen i den. Når flere andre land har kuttet i bistanden er Norges opprettholdelse av 1% et sterkt internasjonalt signal som vil bli lagt merke til.
 • Regjeringen vil etablere studiefinansiering for utvikling. SAIH 07.10.2020
  Studiefinansiering for utvikling kom på plass som direkte resultat av SAIHs kampanje The perfect couple i 2019. Programmet er under utredning i 2020 og i utkastet til statsbudsjett planlegges etablering i 2021.- Behovet for bedre studiefinansiering er stort, og det blir bare viktigere i tiden etter pandemien som nå rammer fattige familier hardt. Det er gledelig at regjeringen tar det på alvor, sier Sunniva Folgen Høiskar, leder i SAIH.
 • FORUT med viktige gjennomslag i statsbudsjettet. FORUT 07.10.2020
  I dag la regjeringen fram statsbudsjettet for 2021. Oppsummert vil fortsatt én prosent av BNI gå til bistand, og støtten til sivilsamfunn opprettholdes. Dette er veldig bra, men det aller mest gledelige en økt satsning på global helse og arbeidet for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer, sier Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT. 
 • Regjeringen er prinsippfast og viser solidaritet i en krevende tid. Caritas 07.10.2020
  Til tross for et kutt i bistandsbudsjettet på 1,3 milliarder, opprettholdes målet om 1 prosent av BNI øremerkes bistand. I en tid med økonomisk nedgang, økt arbeidsledighet og stor usikkerhet, synes Caritas at det er beundringsverdig at regjeringen er prinsippfast og viser solidaritet med de mest sårbare i verden. Kuttet i bistand medfører økt behov for å prioritere riktig. Regjeringen må sikre at bistanden blir mest mulig effektiv i en tid der fattigdom og sult øker drastisk globalt.  
 • - Bra at bistandsmål opprettholdes. Kirkens Nødhjelp 07.10.2020
  Regjeringen opprettholder bistandsnivået på 1 % av BNI i neste års statsbudsjett. – Fattigdomskrisen øker som følge av Covid-19. Nå er denne støtten livsviktig, mener Kirkens Nødhjelp.
 • Redd Barna om bistandsbudsjettet: Ber Norge prioritere de sårbare. Redd Barna 07.10.2020
  Regjeringen legger opp til å bruke 1 prosent av bruttonasjonalinntektene til bistand og utvikling i statsbudsjettet for 2021. Det betyr likevel at bistandsbudsjettet kuttes med over 1 milliard kroner.
 • Norge må opprettholde bistanden. Flyktninghjelpen 07.10.2020
  – De globale humanitære konsekvensene av koronapandemien er dramatiske. Tre fjerdedeler av fordrevne mennesker vi hjelper i nærområdene har mistet jobb eller inntekt og fått redusert familiens daglige måltider. Det er viktig at statsbudsjettet opprettholder 1 prosent av BNI til bistand. Stortinget må ikke redusere hjelpen til verdens fattigste og mest sårbare. Behovene er mye større enn i fjor, sier Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen.
 • Gode intensjoner med store mangler – kvinner og likestilling i utenriks- og utviklingsbudsjettet 2021. FOKUS 07.10.2020
  FOKUS – Forum for Kvinner- og Utviklingsspørsmål – anerkjenner innsatsen for Covid-19, satsing på sårbare grupper og menneskerettigheter over bistandsbudsjettet, men frykter at det er mange gode intensjoner uten økonomisk gjennomføring angående kvinners rettigheter.
 • Regjeringen innfrir ikke egne klimaambisjoner. ZERO 07.10.2020
  – Regjeringen lovet mange konkrete tiltak og satsinger i Granavolden-plattformen. Mange av disse tiltakene hører hjemme i statsbudsjettet, men vi finner dem ikke i det siste budsjettet før valget. Det begynner å bli få anledninger igjen, og det holder ikke å vise til at det kommer en klimamelding. Tiltak koster penger. De trenger enten bevilgninger, eller å stimuleres av økte avgifter på utslipp. Derfor er statsbudsjettet viktig, sier Marius Holm, daglig leder i ZERO. 
 • Naturen glemt i statsbudsjettet. Naturvernforbundet 07.10.2020
  Norge ligger ikke an til å nå ett eneste av FNs naturmål for 2020. Dette budsjettet legger ikke opp til at vi skal nå målene på overtid heller.
 • Bra med 3000 kvoteflyktninger, men burde vært 5000 etter FNs ønske. Norsk Folkehjelp 07.10.2020
  Norsk Folkehjelp er glad regjeringen holder seg til Granavold-plattformen, og viderefører antallet kvoteflyktninger på 3000, men når FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) tidligere har bedt Norge om å øke kvoten til 5000 i året, er det skuffende at Norge ikke følger anbefalingen.
 • ZEROs forventninger til statsbudsjettet for 2021. ZERO 05.10.2020
  Et veldig godt klimabudsjett ville inkludert en raskere opptrapping av CO2-avgiften enn den årlige økningen på fem prosent. Det får vi nok ikke, dessverre. Men vi har likevel klare forventninger – et godt klimabudsjett vil nemlig være med på å ta både Norge og verden i riktig retning. 
 • Dette må stå i statsbudsjettet. WWF (udatert)
  Naturen forsvinner i et rasende tempo. Det er en krise som krever politisk handling på et helt annet nivå enn det vi har sett til nå. Dette er tiltakene som må finnes i statsbudsjettet.

De politiske partienes alternative budsjetter:

Medieklipp og -debatt (oppdatert 07.12.2020):

 • Snus: ja. Sirkulærsatsing: nei takk. Kommentar av Cecilie Lind (administrerende direktør i Avfall Norge) I DN (meninger) | 07.12.2020
  Budsjettkameratene Frp og regjeringspartiene, som selv formulerte en målsetning om at Norge skal være et foregangsland i en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre, og utarbeide en nasjonal strategi om sirkulærøkonomi, har satt den siste spikeren i kisten for det prosjektet.
 • Nå strammes botidskravet inn. Aftenposten (NTB) | 07.12.2020
  Regjeringspartiene og Frp strammer mandag inn asyl- og innvandringspolitikken ved å heve botidskravet for rett til permanent opphold fra tre til fem år.
 • Norsk bistand til palestinerne kuttes med 30 millioner kroner. Vårt Land (NTB) | 05.12.2020
  Frp sørget for et budsjettkutt på 30 millioner kroner til palestinerne og de palestinske selvstyremyndighetene (PA).
 • Prioriter forfulgte religiøse minoriteter! Kronikk av Sarah Zahid (24), student, på "25 under 25" I VG (meninger) | 05.12.2020
  I mange land blir religiøse minoriteter utsatt for tortur, mishandling og straff. Regjeringens beslutning om å prioritere religiøse minoriteter som kvoteflyktninger er derfor hensiktsmessig.
 • Flyktninger og kristen nestekjærlighet. Lederkommentar I Vårt Land (verdidebatt) | 05.12.2020
  Dersom kristne kvoteflyktninger prioriteres foran muslimer, er det et brudd både med kristen nestekjærlighet og menneskesyn.
 • Frp etterlyste klimaregnskap - nå får de svar. Vårt Land | 04.12.2020
  Regjeringen må finne ut av hvor mye penger de bruker på klimatiltak hvert år etter Frp-gjennomslag. – Vil endre norsk klimadebatt, tror Jon Georg Dale.
 • KrF svarer Frp: Har ingen troverdighet om flyktninger. VG | 04.12.2020
  KrF-leder og barneminister Kjell Ingolf Ropstad slår hardt tilbake mot Frp-nestleder Sylvi Listhaug, i duellen om å prioritere kristne når Norge velger ut kvoteflyktninger.
 • Listhaug «ganske så ferdig» med Venstre og KrF. Fyrer løs om kristne flyktninger. Vårt Land | 04.12.2020
  Frp-toppen Sylvi Listhaug mener hun har «tvunget i kne» de to partiene i innvandringspolitikk. Gikk i strupen på KrF-topp om kristne flyktninger.
 • Knallhardt Frp-krav: Vil passe på at regjeringen henter kristne kvoteflyktninger. VG | 04.12.2020
  Regjeringspartiene og Frp har helt forskjellig tolkning av hvordan kristne skal prioriteres når Norge henter ut kvoteflyktninger. Frp-nestleder Sylvi Listhaug er opprørt over at KrF kan være uenig med dem.
 • Kristen tro foran likhet. Lederkommentar I Dagbladet (meninger) | 04.12.2020
  Regjeringspartiene og Frp har bestemt at forfulgte kristne skal prioriteres i uttaket av kvoteflyktninger. Dermed realiseres et forslag som først ble satt fram av Frp´s innvandringsutvalg i oktober i år. Utvalget ble ledet av Sylvi Listhaug som begrunnet forslaget med at Norge er et land med kristen tro og tradisjoner. Hun tilføyde: «Jeg har troen på at kvoteflyktninger som har en kristen tro kan finne seg lettere til rette i Norge».
 • Kritikken hagler mot regjeringens prioritering av kristne flyktninger. Vårt Land | 04.12.2020
  Det er i strid med flyktningkonvensjonens intensjon å prioritere enkelte religiøse grupper, mener professor i internasjonal migrasjonsrett.
 • Ikke kristne, homofile, jesidier eller kvinner. Lederkommentar I VG (meninger) | 04.12.2020
  Norske politikere virker mer opptatt av sitt eget image, enn av utsatte flyktninger med beskyttelsesbehov.
 • Haster gjennom nye innvandringsregler. Dagbladet | 04.12.2020
  Under finansdebatten torsdag vil hun selv legge fram representantforslaget som regjeringspartienes parlamentariske ledere har undertegnet sammen med henne. Det slår fast at botidskravet for rett til permanent oppholdstillatelse skal heves fra tre til fem år.
 • Solberg og Jensen snakker «dobbelt» om kristne flyktninger. Vårt Land | 03.12.2020
  Frp jubler for budsjettseier: Prioritere kristne kvoteflyktninger. Men at det bare er kristne som hentes, avfeies av statsministeren.
 • Farlig farvann. Lederkommentar av Mari Skurdal I Klassekampen (meninger) | 03.12.2020
  For å få flertall for sitt statsbudsjett har regjeringen gått med på at kristne skal prioriteres når Norge neste år tar imot 3000 overføringsflyktninger gjennom FN-systemet. Forslaget er hentet rett fra Fremskrittspartiets innvandringsutvalg, som nylig la fram sin andre delrapport.
 • Budsjettavtale: Frp-smell på bistand og kvoteflyktninger. Dagsavisen (NTB) | 02.12.2020
  Fremskrittspartiet kan feire dype avgiftskutt, men fikk ikke gjort noe med antallet kvoteflyktninger Norge skal ta imot i 2021. Også bistandsnivået består.
 • Erna kunne mistet jobben. Dagbladet | 02.12.2020
  - Både kvoteflyktninger og bistand ville i en slik situasjon fort vært en avskjedssøknad fra regjeringen. Men midt i pandemien, og fordi vi får viktige innstramninger og gjennomslag for viktige saker som vi har kjempet for i mange år, velger vi å være ansvarlige og sikre landet et budsjett, sier Jensen i Vandrehallen i Stortinget tirsdag kveld.
 • Erna Solberg lover bærekraftig havforvaltning innen 2025. ABC nyheter (NTB) | 02.12.2020
  Statsminister Erna Solberg og 13 andre verdensledere lover 100 prosent bærekraftig havforvaltning innen 2025.
 • Frp godtar CO2-rensing: Nå kan Langskip sjøsettes. Dagsavisen (NTB) | 02.12.2020
  De tre regjeringspartiene fikk berget prestisjeprosjektet Langskip i budsjettsamtalene med Frp.
 • Siv Jensen erkjente nederlag om kvoteflyktninger. NRK nyheter | 02.12.2020
  Frp og regjeringen la fram avtale om neste års statsbudsjett. Siv Jensen innrømmer nederlag om kvoteflyktninger, men kan feire avgiftskutt.
 • Listhaugs løftebrudd: Derfor sier hun ja til 3000 kvoteflyktninger. TV2 | 02.12.2020
  Frp-nestleder Sylvi Listhaug lovte at Frp ikke ville signere på noen avtale om statsbudsjettet hvis ikke regjeringen reduserte antallet kvoteflyktninger til under 3000. Nå skylder hun på koronakrisen for å forklare løftebruddet.
 • Siv Jensen var opp som en løve, ned som en veldig, veldig dyr skinnfell. Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Aftenposten (meninger) | 02.12.2020
  – 3000 kvoteflyktninger er helt uaktuelt. Da får de ingen avtale, sa finanspolitisk talsperson og Frp-nestleder Sylvi Listhaug til TV 2 i oktober. Men Frp klarte ikke å redusere antallet med så mye som én kvoteflyktning. Partiet har godtatt 3000 kvoteflyktninger også i 2021. Og det ble en avtale. Frps trøst – og den er ikke ubetydelig – er et par innstramminger i flyktningpolitikken. Den ene skjerper kravene ved familiegjenforening. Den andre skjerper botidskravet for permanent opphold.
 • Ikke bare flyktningstrid – for Siv Jensen inngår nå hele asylfeltet i budsjettkampen. Vårt Land | 26.11.2020
  Rett fra nytt toppmøte med Høyre, KrF og Venstre løftet Frp-leder Siv Jensen frem hele asyl- og innvandringsfeltet som stridstema i budsjettkampen.
 • Frp-Jensen om budsjett-dramaet: Proppene i forhandlingene er flere enn KrFs bistand og flyktninger. Vårt Land | 24.11.2020
  Frp-leder Siv Jensen går åpent ut med farevarsel om null budsjettavtale. Men i fastlåst styrkeprøve toner hun ned harde ord mot KrF-hjertesaker bistand og kvoteflyktninger.
 • Kilder til TV 2: Har ikke fått gjennomslag for Frps viktigste krav. TV2 | 24.11.2020
  Etter to uker med Frp-nestleder Sylvi Listhaug som sjefsforhandler har ikke Frp klart å presse regjeringen til å redusere én eneste kvoteflyktning, en eneste krone på alkoholavgifter eller et desimal på bistandsbudsjettet, opplyser kilder til TV 2.
 • Avgjørende døgn for verdislag i budsjettet. Frp-Jensen: – Avstanden ikke blitt kortere. Vårt Land | 23.11.2020
  Frps krav om kutt i kvoteflyktninger, nivået på bistanden og tydelige kutt i avgiftene på grensehandelsvarer anses som de største hindrene for en budsjettavtale. Alle feltene er for KrF spesielt krevende, fordi både flyktninger, bistand og dagens alkoholpolitikk var blant verdisakene partiet jublet over etter å ha gått inn i regjering.
 • Bistandskamp i budsjettrommet – KrF med nytt varsko mot kutt. Vårt Land | 19.11.2020
  Regjeringspartiene og Frp brukte onsdagsettermiddagen i budsjettforhandlinger til å sjekke ut skriftlige forslag de kan bli enige om. Da var det en «pause» i den store kampen om milliardflyttinger. Og den går ifølge kilder tregt. Thrillere i budsjettdramaet er derfor langt fra løst: Frp krever nemlig reduksjon i bistandsnivået og kutt i antall flyktninger som sitt bidrag til å få nye budsjettsatsinger på plass. Slik vil partiet frigjøre penger til egne gjennomslag.
 • Hjelp til u-hjelp. Kommentar av Erwin Teigen (Oslo FpU, Oslo) i Nettavisen (meninger) | 19.11.2020
  Ingenting i norsk politikk er så lite bærekraftig som bistand. Norsk bistand er et konstant og tilsynelatende uendelig stort pengesluk bare Frp er villig til å gjøre noe med. Selv om Høyre, KrF og Venstre elsker bistand, er de ikke i stand til å dokumentere hva pengene brukes til.
 • Her står slagene for KrF og makkere i budsjettkampen (bistand/flyktninger/grønt skifte). Vårt Land | 18.11.2020
  Korona-krisepakken forhandlet regjeringspartiene og Frp fram mandag. Men nettopp den har tatt nesten all arbeidskraft hittil. Derfor er forhandlingskampen om milliarder og «småmillioner» i Solberg-regjeringens statsbudsjett bare så vidt i gang. Inn i helgen blir det derfor avgjort om eksempelvis KrF og Venstres 3.000 kvoteflyktninger, KrFs sikkerhet for bistandsprosenten og Venstres grønne avgiftsprofil svekkes for å få i land en helt nødvendig avtale om statsbudsjettet.
 • Alternativt budsjett: MDG foreslår milliard-pakke til insekter. TV2 | 15.11.2020
  – Vi foreslår halvannen milliard til en krisepakke for insekter, rett og slett fordi det begynner å bli en alvorlig situasjon for insektsbestanden i verden, og også i Norge. Vi er i ferd med å tape 1 200 insektsarter i Norge, sier Bastholm. Dette er alarmerende fordi verdens matproduksjon er avhengig av insektenes pollinering, forklarer hun.
 • - Innvandringspolitikken til Frp er allerede så streng som den kan bli (bistand). Kommentar av Kommentar av Arina Aamir (tidligere utviklingsminister for en dag og styremedlem i Aker Unge Høyre) og Leon Solve Mossing Knudsen (2. nestleder i Unge Høyre) i Nettavisen (meninger) | 14.11.2020
  Det at de nå også ønsker å kutte i bistandsbudsjettet viser hvor lite bærekraftig politikken deres er.
 • Ap med milliardpakke for flyktninger – betales av nødhjelp og Afrika-satsing (bistand). Vårt Land+ | 13.11.2020
  Arbeiderpartiet kutter kraftig i nødhjelp og Afrika-bevilgninger og pøser 2,5 milliarder inn i en ny solidaritetspott for nærhjelp til flyktninger.
 • Sylvi Listhaug har rett i at vi må diskutere bistand, men et rått kutt er ikke svaret. Kommentar av Hilde Øvrebekk i Stavanger Aftenblad (meninger) | 13.11.2020
  Sylvi Listhaug har rett i at det finnes eksempler på at bistanden har bidratt til korrupsjon. Men det Listhaug sier er både riktig og galt.
 • Frp tøffer seg i ny budsjettrolle. Kommentar av Kjell Werner i Dagsavisen (debatt) | 11.11.2020
  Det spesielle med mange av Fremskrittspartiets budsjettkrav er at de koster milliarder og smerter samtidig. Frp finansierer altså godsakene med å kutte i bistandsbudsjettet og redusere antallet kvoteflyktninger. For KrF og Venstre blir dette en politisk dobbeltsmell.
 • Nå er det alvor: Frp serverer tøffe budsjettkutt – rett i hjertesakene til KrF. Vårt Land+ | 10.11.2020
  KrFs finanstalsmann, Tore Storehaug, erkjenner at nettopp bistandsfeltet er det i Frps budsjettpakke som skaper aller størst avstand. – Både bistandskuttene og andre deler av budsjettforslaget deres er kjent Frp-politikk. Men prosentmålet på én prosent er svært viktig for oss. Det som er en krise i Norge nå, er en katastrofe i resten av verden.
 • Frp vil kjøpe en million klimakvoter for slippe unna nasjonale utslippskutt. Aftenposten | 10.11.2020
  I sitt alternative budsjett går Frp inn for å kjøpe klimakvoter for 290 millioner kroner. – En slags forsikring, sier Jon Georg Dale (Frp).
 • Skogsatsingen og sivilt samfunn kuttes i Frps alternative statsbudsjett. Bistandsaktuelt 09.11.2020
  Fremskrittspartiet har lenge varslet at de vil kutte 11,4 milliarder kroner i bistandsbudsjettene til Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD). Partiet vil fjerne hele den norske satsningen på å bevare av regnskogene i Amazonas, Kongobassenget og i Asia.
 • Listhaug om bistand: – Ulstein overdriver den positive effekten. Bistandsaktuelt 09.11.2020
  Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug mener KrFs utviklingsminister overdriver de positive effektene av bistand. –Folk løftes først og fremst ut av fattigdom i Sør- og Øst-Asia, ikke i Afrika der Norge gir mest bistand, sier Listhaug. Hun stiller spørsmål ved om norsk bistand er feilslått.
 • Norsk bistandsarbeid må endres. Kommentar av Aksel Nærstad (Pensjonist og aktivist) i Nationen (meninger) | 04.11.2020
  Jeg mener at andelen av norsk bistand som går til landbruket i utviklingsland bør økes til minst 10 prosent i løpet av tre år, og at et mer langsiktig mål bør være 20 prosent. Jeg vil med dette leserinnlegget oppfordre alle de politiske partiene til å gå inn for å øke andelen av norsk bistand som går til å støtte familielandbruket i utviklingsland.
 • Nei, Nordby Lunde. Ikke alle bistandsmidler går til utvikling. Debatt av Sylvi Listhaug (Frp) i Bistandsaktuelt 29.11.2020
  Når vi står midt i en pandemi kan ikke bistand være den eneste budsjettposten som er fredet, spesielt ikke når vi vet hvordan millioner av skattebetalernes penger brukes på prosjekter som har en tvilsom nytte. Det er interessant at Heidi Nordby Lunde velger å kritisere meg for et intervju jeg ga til Bistandsaktuelt. Spesielt fordi hun i utgangspunktet er helt enig med meg: Én-prosentmålet har ingen verdi i seg selv og vi må ikke kaste bort penger på tiltak som åpenbart ikke fungerer.
 • Norge må gå foran. Kommentar av Hjalmar Bø (Generalsekretær i Digni) i Vårt Land (verdidebatt) | 28.10.2020
  Rettferdskonferansen viser at det er et stort felleskirkelige engasjement for en mer rettferdig verden. En måling som kom nettopp, viser at 61 prosent av befolkning mener at det er riktig å gi 1 prosent til bistand. Det viser en sterk støtte til forslaget til statsbudsjett. Vår klare oppfordring til partiene som nå skal legge frem sine alternative budsjetter, og til de som skal inn i budsjettforhandlinger, er at bistandsbudsjettet opprettholdes. Det handler om å ta vårt ansvar i en kriserammet verden med skjev ressursfordeling.
 • Listhaug med Frps nye program: Angriper kontantstøtten, bistanden og lar alkoholen bli friere. Vårt Land | 28.10.2020
  Om velgerne gir en regjering ledet av Erna Solberg fire nye år, vil programutkastet gi sentrumspartiene en rekke verdislag om Frp inntar forhandlingsbordet. For Frp lover velgerne spissere bistandspolitikk: Maksimalt 0,7 prosent av landets nasjonalinntekt til bistand – ikke én prosent som i dag. Det innebærer kutt på rundt 11 milliarder kroner. – 0,7 er jo målet FN anbefaler. Det er ikke antall kroner som er avgjørende, men hvordan de brukes. Vi vil vri budsjettet over til å hjelpe i flyktningområder og unngå at norsk bistand bidrar til korrupsjon og terrorisme, sa Listhaug.
 • Frp: Vil «hjelpe de mange, ikke de få», og kutte 11 milliarder kroner i bistand. Bistandsaktuelt 27.10.2020
  Fremskrittspartiets forslag til en ny bistandspolitikk skal «hjelpe de mange, fremfor de få». Partiet varsler store kutt. Men er for ettergivelse av gjeld. Bistand kobles til retur av flyktninger. Frp fjerner seg nå fra utviklingspolitikken som gjaldt da de satt i regjeringen.
 • EU vedtok ny finansiering av landbruket – kritikk fra Greta Thunberg. Nationen | 24.10.2020
  Europaparlamentet har fredag ettermiddag vedtatt en ny landbruksreform. Det skjer etter at flere har kritisert den nye ordningen som de mener tar for lite hensyn til klima og miljø. Common Agricultural Policy (CAP) utgjør mer enn en tredjedel av EUs budsjett, og er systemet som gir produksjonsstøtte til europeiske bønder.
 • Ulstein om Listhaug-utsagn: – Kunnskapsløs kritikk. Bistandsaktuelt 23.10.2020
  – Sylvi Listhaug mangler veldig kunnskap om hvor viktig norsk og internasjonalt utviklingssamarbeid er for fattigdomsbekjempelse. Det sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i en kommentar til sterkt bistandskritiske uttalelser Fremskrittspartiets nestleder ga til Bistandsaktuelt nylig.
 • Nei, Sylvi Listhaug. Bistand er ingen pengefest. Debatt av stortingsrepresentant Heidi Norby Lunde (H) i Bistandsaktuelt 20.10.2020
  De som jobber tett på nød, opplever neppe situasjonen som en fest. Å kalle bistandsbudsjetter for en pengefest er en provokasjon
 • Rask omstilling av bistanden er nødvendig for å svare på covid-19-krisen. Kommentar av statssekretær Aksel Jacobsen (KrF) i Bistandsaktuelt 19.10.2020
  Å styrke helseresponsen bidrar ikke bare til å løse helseutfordringene, men er også en nøkkel til gjenåpning av samfunn, åpning av skoler og normalisering av handel, turisme og økonomisk aktivitet.I første fase gav vi også midler til IMFs katastrofefond for gjeldslette for fattige land, for å hindre at gjeldsbetjening gikk ut over smittevern. I forslaget til statsbudsjett for 2021 fortsetter vi å omstille bistanden for å møte krisen. I likhet med andre givere, og i tråd med anbefalinger fra Verdensbanken og FN, øker vi innsatsen for sosiale sikkerhetsnett, der kontantoverføringer og skolemat er viktige virkemidler.
 • Denne pengebruken irriterer Siv Jensen: Hun har ikke sett spor av endring på 20 år. Nettavisen | 18.10.2020
  I statsbudsjettet for 2020 er det satt av 40 milliarder kroner til bistand. Det utgjør nesten 3 prosent av budsjettet og ifølge Jensen over målet på 1 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI). FNs mål er at giverlandene skal bruke 0,7 prosent. - Vi mener at bistanden må spisses mye mer enn i dag, fordi den strøs ut til alles verdenshjørner til massevis av formål. Dessverre så vi liten vilje til dette mens vi satt i regjering, sier eks-statsråden.
 • Sylvi Listhaug: – Pengefesten som bistandsbransjen har hatt må ta slutt en dag. ABC nyheter (Bistandsaktuelt) | 16.10.2020
  – Det er tøffe tider. Da kan ikke bistandsbudsjettet være det eneste budsjettet som er fredet, mener Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug. Hun kommenterer en ny meningsmåling som viser at drøyt 6 av 10 nordmenn støtter 1 prosent av nasjonalinntekten til bistand.
 • For å nå klimamåla er det best å gi regjeringa fire nye år. Debatt av klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) i Nationen (meninger) | 15.10.2020
  Dei faglege framskrivingane tilseier at utsleppa vil halde fram med å gå ned kvart år framover, dersom dagens politikk består. Men politikken skal ikkje bestå som i dag; den skal bli endå betre. Vi skal skru opp tempoet og stramme skruane, og då vil kutta komme endå raskare. Det er det vi gjer i dette budsjettet, og det er det vi skal gjere framover. Utsleppa har gått ned fire år på rad. Skal vi nå klimamåla, er det best å gi denne regjeringa fire nye år.
 • Klimavennlig forbruksfest, går det an? Kronikk av Marie Kleve (Journalist og forfatter) i Aftenposten (meninger) | 15.10.2020
  Finansminister Jan Tore Sanner spår tidenes forbruksfest neste år, sto det på forsiden av Aftenposten i forrige uke, dagen etter at statsbudsjettet ble lagt frem. Det ble presentert som en god nyhet for norske arbeidsplasser, men burde egentlig vært til å grine av. Hvis Sanners spådom slår til, kan det bli tidenes blåmandag for klimaet. Med mindre du og jeg bestemmer oss for å handle litt smartere. Du har sikkert hørt det før. Forbruk er pr. definisjon miljøbelastende, ettersom alt som blir produsert, belaster miljø og klima.
 • Vårt internasjonale ansvar. Lederkommentar i Vårt Land (verdidebatt) | 14.10.2020
  Når det gjelder bistandsprosenten, har den bred støtte i Stortinget. Å satse på fattigdomsbekjempelse er viktig i en tid der mange millioner mennesker har falt ned i fattigdom på grunn av pandemi. Kombinert med den eskalerende klimakrisen kan økt fattigdom sende mange nye millioner mennesker på flukt. Det er helt avgjørende at Venstre og KrF sier et tydelig nei til kutt i bistandsbudsjettet. Ikke av partitaktiske grunner, men fordi det er vårt moralske ansvar.
 • Statsbudsjettet er et generasjonssvik (klima). Vårin Sinnes (20), Leder for Grønn Ungdom Rogaland, og Kristin Knutsen (21), Sentralstyremedlem i MDG, på Si;D i Aftenposten (meninger) | 14.10.2020
  Statsbudsjettet viser svart på hvitt at regjeringen ikke bryr seg om å nå klimamålene de har satt seg.
 • Hån mot ungdom (klima). Kommentar av Elise Åsnes (koordinator for klimautvalget i miljøorganisasjonen Spire) i Dagsavisen (debatt) | 13.10.2020
  Regjeringens statsbudsjett er en hån mot unges rettigheter og et brudd med alle dimensjoner av klimarettferdighet. Forslaget ignorerer klimastreikernes krav og er et tydelig eksempel på hvordan unges stemmer systematisk tilsidesettes i utformingen av dagens klimapolitikk. I et klimarettferdighetperspektiv har Norge, som et rikt oljeland, et særskilt ansvar for å bøte på skadene vi har påført verden.
 • Denne rapporten burde Stortinget hatt i mai. Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Aftenposten (meninger) | 13.10.2020
  Tirsdag publiserte IEA sin årlige rapport «World Energy Outlook». Den brukes som referanse internasjonalt i debatter om både energi og klima. I den nye rapporten settes anslaget på oljeprisen til dels betydelig ned. I rapporten som kom for et år siden, anslo IEA at oljeprisen i 2030 ville ha klatret opp til 90 dollar pr. fat. Det nye anslaget er 76 dollar. Det er et kutt på 15 prosent. For inntektene til oljelandet Norge har det stor betydning.
 • Klimapolitikken må skjerpast. Lederkommentar i Bergens Tidende (meninger) | 12.10.2020
  Nasjonalbudsjettet viser at regjeringa er langt unna å nå sine eigne klimamål.
 • Er svensk natur mye mer verdt enn norsk natur? Dagsavisen | 11.10.2020
  Neste år vil Sveriges regjering øke beløpet som brukes til å ta vare på natur, 28 ganger mer enn regjeringen Solberg.
 • Feil om klimabistand. Kommentar av Aksel Jakobsen (statssekretær, Utenriksdepartementet - KrF) i Klassekampen(meninger) / UD | 10.10.2020
  Klassekampen kom i fredagens utgave i skade for å påstå at regjeringen i budsjettet for neste år halverer støtten til fornybar energi i utviklingsland. Det stemmer ikke. Nedtrekket på posten fornybar energi skyldes i all hovedsak tekniske forflytninger for å følge opp bistandsreformen, og en tydeligere ansvarsfordeling mellom Norad og Utenriksdepartementet. Pengene skal fortsatt gå til fornybar energi, selv om den tekniske posteringen i budsjettet endres.
 • Regjeringen vet ikke hvor mye penger de bruker på klimatiltak. Vårt Land+ | 10.10.2020
  Regjeringen skryter av milliardøkning i klimabevilgninger, men har ikke oversikt over hvor store summer som går til å kutte utslipp.
 • Frp er ute av regjering. Lederkommentar i Dagbladet (meninger) | 10.10.2020
  HRS bør ut av statsbudsjettet. Venstre vil fjerne den, Kristelig Folkeparti vil fjerne den, Unge Høyre vil fjerne den, og store deler av Høyre vil fjerne den. Likevel opprettholder Erna Solbergs regjering støtten til Human Rights Service, HRS, på nesten to millioner kroner i statsbudsjettet. Bare ett parti på Stortinget jubler for det. Regjeringens forslag til statsbudsjett er preget av flere tidligere Frp-seire.
 • I statsbudsjettet halverer regjeringen støtta til fornybar energi i utviklingsland. Klassekampen+ | 09.10.2020
  Regjeringen satser på flere nye klimatiltak i sitt forslag til statsbudsjett. Samtidig kutter de kraftig i bistanden til fornybar energi i utviklingsland.
 • - Norge ses på som en «steinrik onkel». Dagbladet | 09.10.2020
  Skal Oslo nå klimamålene trengs EU-penger. Det er ren ønsketenkning, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Han snakker prosjektet ned, svarer Høyres Stefan Heggelund.
 • Hvor er vindskatten? Kronikk av Ådne Naper (hovedutvalgsleder for klima, areal og plan, Vestfold og Telemark fylkeskommune, SV) i Klassekampen+ (meninger) | 09.10.2020
  For alle som er opptatt av fornybar energi, har det vært knyttet stor spenning til statsbudsjettet for 2021. Spesielt har to grep i skattereglene for kraftproduksjon vært etterlyst. Det ene er skjerming fra grunnrenteskatt for vannkraftanlegg som ikke tjener penger, sammen med insentiver for oppgraderinger av vannkraftverk. Det andre er skattlegging av store vindkraftparker, som i dag er unnlatt både lokale og statlige skatteordninger som naturressursskatt og grunnrenteskatt.
 • Helt riktig å kreve penger fra elbilistene. Lederkommentar i Aftenposten (meninger) | 09.10.2020
  Et forsiktig, men nødvendig innhugg i elbilfordelene.
 • Bare nullutslippsbiler i 2025? Kommentar av Ida Krag (sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt, Bilimportørenes Landsforening - BIL) i DN (meninger) | 09.10.2020
  Stortinget og regjeringen har satt et svært ambisiøst mål: I 2025 skal alle nye biler være nullutslippsbiler. Samtidig viser de samme politikerne stigende iver etter å svekke insentivene folk har til å velge nettopp nullutslippsbiler. Dette skjer til tross for at vi bare er omtrent halvveis til målet. I regjeringens forslag til statsbudsjett beholder elbilene heldigvis praktisk talt alle fordelene i 2021, men mye er i spill i årene fremover.
 • Siv Jensen krystallklar om kvoteflyktningene: – Et av våre viktige krav. Dagsavisen (NTB) | 09.10.2020
  – Det blir litt dyr symbolsk handling fra regjeringen sin side når vi kan hjelpe mange flere i nærområdene for de samme pengene, sier Jensen under et intervju i Politisk kvarter på NRK torsdag morgen.
 • Gult budsjett for verdens fattigste. Analyse av Geir Ove Fonn i Vårt Land+ (meninger) | 08.10.2020
  Bistandsprosenten overlevde sterke krav om kutt, i et år preget av koronapandemi og økonomisk tilbakegang. Noe annet ville vært totalt uakseptabelt for regjeringspartner KrF.
 • Siv Jensen krystallklar om kvoteflyktningene: – Et av våre viktige krav. Dagsavisen (NTB) | 09.10.2020
  – Det blir litt dyr symbolsk handling fra regjeringen sin side når vi kan hjelpe mange flere i nærområdene for de samme pengene, sier Jensen under et intervju i Politisk kvarter på NRK torsdag morgen.
 • Bistandssjefer: – Fortsatt høyt bistandsnivå er et viktig signal fra Norge. Bistandsaktuelt 08.10.2020
  Norske organisasjoner gir regjeringen skryt for å ha opprettholdt 1-prosent-målet. – Et viktig signal til andre land, sier både Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp og Jan Egeland i Flyktninghjelpen. Kutt i støtten til blant annet likestilling og arbeidet med matsikkerhet får kritikk.
 • 1,1 milliard mindre til bistand. ABC nyheter (NTB) | 08.10.2020
  Bistandsrammen i statsbudsjettet kuttes med 1,1 milliard. Likevel nås målet om å bruke 1 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI) på bistand.
 • Mindre til de fattigste, men billigere brus. Kommentar av Lars West Johnsen i Dagsavisen (debatt) | 08.10.2020
  Får Frp gjennomslag for sine krav, vil det nærmest nulle ut det Venstre og KrF har fått til i regjering. Erna Solberg er riktignok en svært utpreget pragmatiker, men å gå tilbake på løftene om kvoteflyktninger og bistand, vil være en moralsk implosjon.
 • Rødgrønne med krasse budsjettangrep – Frp varsler ryddesjau i forhandlingsdrama. Vårt Land | 08.10.2020
  – Som vanlig, selv om vi er i krisesituasjon, blir det flere kvoteflyktninger og bistanden skjermes. Dette er feil. Nå må vi prioritere eget land, sa Frp-talskvinne Sylvi Listhaug i stortingsrunden etter fremleggelsen.
 • Frp: God påminnelse om hvorfor Frp gikk ut av regjering. Aftenposten | 08.10.2020
  Frp reagerer på at regjeringen øker egenandelene for syke mennesker og øker flere avgifter, mens de "prioriterer bistand og kvoteflyktninger også når Norge står midt i en krise".
 • Hun er ikke så skummel som hun høres ut (Sylvi Listhaug). Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Aftenposten (meninger) | 08.10.2020
  Det som blir vanskelig, er kravene fra Frps landsstyre om å kutte i bistanden og ta imot færre kvoteflyktninger. De kravene handler ikke bare om å få en Frp-seier. De handler om å påføre Venstre og KrF nederlag på områder der Frp vet at det smerter.
 • Frp varsler budsjettbrudulje om bistand og kvoteflyktninger. ABC nyheter (NTB) | 08.10.2020
  Frps kravliste ble enda lengre da regjeringens budsjettforslag ble kjent. Bistandsmål og antall kvoteflyktninger blir harde nøtter å knekke.
 • Statsbudsjettet blir høstens største politiske drama. Kommentar av Frithjof Jacobsen i DN+ (meninger) | 08.10.2020
  Allerede før det er lagt frem har Frp nærmest avvist flere sentrale punkter i budsjettet. Frp nekter å støtte planene om en storstilt satsing på karbonfangst. Frp krever kutt i norsk bistand, og kutt i avgiftene på alkohol, sukker og andre varer som kan handles billig i Sverige. Og i går kveld gjorde Frp-nestleder Sylvi Listhaug det klart at Frp ikke kom til på godta planen om å ta imot 3 000 kvoteflyktninger.
 • - Blodig urettferdig. Dagbladet | 08.10.2020
  Regjeringen skjermer bistanden og antall kvoteflyktninger, mens kuttene kommer for syke nordmenn. Sylvi Listhaug (Frp) vil prioritere svake grupper i Norge - og billigere øl, drivstoff og bil.
 • Dette varsler FrP omkamp om. VG | 08.10.2020
  FrP har tidligere varslet at de vil gi regjeringen kamp på flyktning og bistandspolitikken. Finansminister Sanner sier regjeringen vil videreføre mange av FrPs seire fra Granavolden-plattformen.
 • Klart for den lange valgkampen. Lederkommentar i Stavanger Aftenblad (meninger) | 08.10.2020
  De rødgrønne sentralt har bestemt seg for at de skal bruke skatt og fordeling for alt det er verdt fra nå og fram mot valget. Sp kan nok finne sammen med Frp i prosjektet «Norge først», men mindre bistand og færre kvoteflyktninger er ikke noe de andre i opposisjonen vil gå i krigen for. Det gir fordel Erna Solberg i dette slaget, men kan gi store og andre utslag i neste slag, som finner sted på valgdagen 13. september neste år.
 • Et rødgrønt budsjett hadde vært krise. Kommentar av Terje Breivik (parlamentarisk leder, Venstre) og Ola Elvestuen (parlamentarisk nestleder, Venstre) i Dagbladet (meninger) | 08.10.2020
  Vi har sørget for de laveste klimagassutslippene på 27 år. I budsjettet viderefører elbilfordelene og investerer 5 milliarder kroner på kollektiv og bane. Vi satser på framtidas klimaløsninger og starter satsingen på CCS. For miljø og klima hadde et rødgrønt statsbudsjett derimot vært krise. Krisen forårsakes først og fremst av Ap og Sp – to partier som i vår ivret for å gjøre regjeringens krisepakken til oljenæringen så miljøfiendtlig som mulig.
 • Rotevatn: – Tidenes klima- og miljøbudsjett. NRK nyheter | 08.10.2020
  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) kaller 11 milliarder til karbonfangst og -lagring, jernbane og kollektivtrafikk rekordstore satsinger. Men ikke alle er like imponerte.
 • Rotevatn jubler over klimamilliarder – naturvernere fortviler. Vårt Land 08.10.2020
  11 milliarder ekstra til klima til tross: – Et utrolig begredelig budsjett for naturen, mener miljøorganisasjoner.
 • Milevis unna klimamål. Klassekampen | 08.10.2020
  – Med det som ligger i det budsjettet her, så får fossilbilene fortsatt avgiftskutt, samtidig som vi sliter med å nå målet om at alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler. Og når vi ikke det, så når vi heller ikke 2030-målet, sier Kaski. Une Bastholm, leder for Miljøpartiet De Grønne (MDG), stemmer i. – Fra et klimaperspektiv er det ganske bekmørkt. Det står svart på hvitt i statsbudsjettet at regjeringen ikke kommer til å nå egne klimamål. Det er for svakt, sier Bastholm.
 • Statsbudsjettet avdekker stort klimagap. ABC nyheter (NTB) | 08.10.2020
  Framskrivninger i statsbudsjettet viser at klimamålet for 2030 ikke vil bli nådd før i 2050 i Norge hvis dagens politikk videreføres.
 • Kritiseres for halvhjertet klimainnsats. Dagsavisen+ | 08.10.2020
  Regjeringens klimatiltak i statsbudsjettet for 2021 blir slått i hjel av andre tiltak som kan øke klimautslippene, konstaterer Natur og Ungdom.
 • – Regjeringen lurer seg selv. VG | 08.10.2020
  Natur og Ungdom reagerer på at de store utslippskuttene uteblir på neste års statsbudsjett. De kommer om kort tid, svarer klimaministeren.
 • Krisen fortsetter. Lederkommentar i Dagsavisen 08.10.2020
  Budsjettets svakeste side er den mangelfulle satsingen på klimapolitikken. Det går fram av statsbudsjettet at Norge må stramme klimapolitikken kraftig inn for å nå klimamålene for 2030. Målet er å kutte 50–55 prosent. Regjeringen styrer mot 20,8 prosent. Det må nye koster til hvis klimamålet skal nås.
 • SV hevdar regjeringa ikkje følgjer opp stortingsvedtak. E24 (Stavanger Aftenblad) | 08.10.2020
  Havvindnæringa håpte på nye støtteordningar for å bygga opp industrien, men regjeringa meiner dei gamle er gode nok.
 • Regjeringa foreslår årsavgift for elbilar: – Enormt dårleg. NRK nyheter | 08.10.2020
  – Dette kom overraskande og er ei kraftig skatteskjerping. 320.000 elbilistar får ei rekning dei ikkje har rekna med, seier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. Ho meiner at regjeringa burde lagt seg på eit langt lågare nivå, og peiker på at avgifta for elbilar no er høgare enn veteranbilar, traktor og moped.
 • Elbileiere delt om ny avgift. VG | 08.10.2020
  «Trist og kjipt.» «På tide å normalisere dette.» Elbileiere reagerer forskjellig på regjeringens forslag om at de fra neste år må betale trafikkforsikringsavgift etter samme sats som for motorsykler.
 • Elbileiere må betale ny avgift – Håpløs elbilpolitikk. VG | 08.10.2020
  Elbileiere skal nå måtte betale en trafikkforsikringsavgift etter samme sats som for motorsykler. Det skaper reaksjoner fra NAF, Elbilforeningen og opposisjonen.
 • Varsler tøffe forhandlinger – men dette spørsmålet vil hun ikke svare på. TV2 08.10.2020
  Regjeringen vil ta imot 3000 kvoteflyktninger i 2021, men Frp har varslet at de vil kjempe for å redusere antallet. Verken Frp eller KrF vil svare på om de kan godta å ikke få det som de vil.
 • TV 2: Frp stiller ultimatum om kutt i kvoteflyktninger. Dagsavisen (NTB) 08.10.2020
  Sylvi Listhaug kvesser knivene før budsjettforhandlinger med regjeringen, men avviser at Fremskrittspartiet begynner forhandlingene med ultimatum.
 • Mot budsjettkamp om kvoteflyktninger. Dagsavisen 08.10.2020
  Norge må ta imot færre kvoteflyktninger, sier Sylvi Listhaug, mens regjeringen foreslår å videreføre årets kvote. Nå venter tøffe forhandlinger.
 • Varsler tøffe forhandlinger – men dette spørsmålet vil hun ikke svare på. TV2 | 08.10.2020
  Regjeringen vil ta imot 3000 kvoteflyktninger i 2021, men Frp har varslet at de vil kjempe for å redusere antallet. Verken Frp eller KrF vil svare på om de kan godta å ikke få det som de vil.
 • Bistandsbudsjettet: Nå starter satsingen på kontantoverføringer. Bistandsaktuelt 07.10.2020
  I skyggen av koronapandemien åpner regjeringen for en betydelig økt bruk av kontantstøtte i norsk bistand. Fattige mennesker skal heretter få mulighet til å få penger rett inn på mobiltelefonen heller enn å stå i matkø eller sitte på seminarer i regi av bistandsorganisasjoner.
 • Organisasjonene: Fornøyde med at 1-prosent-målet opprettholdesBistandsaktuelt 07.10.2020
  Norske organisasjoner gir regjeringen skryt for å ha opprettholdt 1-prosent-målet. – Et viktig signal til andre land, sier Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp. Også Redd Barna og Flyktninghjelpen gir honnør til Solberg-regjeringen for budsjettforslaget de la fram i dag.
 • Bistandskutt på 1,3 milliarder kroner. Bistandsaktuelt 07.10.2020
  Regjeringen foreslår et bistandsbudsjett for 2021 på 38,1 milliarder kroner. Det er en nedgang på 1,3 milliarder sammenlignet med årets budsjett. Det utgjør likevel én prosent av den antatte brutto nasjonalinntekten (BNI) for 2021. Helseinnsatsen økes med 500 millioner kroner.
 • Klart for budsjettkamp: Organisasjonene krever mer, vil få motstand fra FrpBistandsaktuelt 07.10.2020
  Fremskrittspartiet sier «kutt». Norske hjelpeorganisasjoner sier «vern bistanden». Og regjeringen vil i statsbudsjettet som legges fram onsdag trolig foreslå at en prosent av brutto nasjonalinntekt går til bistand, noe som kan innebære en reell nedgang.
 • Uklokt å kutte i bistanden nå. Kommentar av Dagfinn Høybråten (generalsekretær i Kirkens Nødhjelp), Henriette Westhrin (generalsekretær i Norsk Folkehjelp), Birgitte Lange (generalsekretær i Redd Barna), Jan Egeland (generalsekrretær i Flyktninghjelpen), Bernt G. Apeland (generalsekretær i Røde kors) og Martha Rubiano Skretteberg (generalsekretær i Caritas) i Vårt Land (verdidebatt) | 07.10.2020
  Mens vi venter på regjeringens fremleggelse av statsbudsjett for 2021, ønsker vi å oppfordre alle til å løfte blikket: Vi må søke kollektive løsninger på felles trusler. Det er ikke et alternativ å bli seg selv nok og å senke ambisjonene i kampen for å bekjempe fattigdom og nød. Utviklingen mot å nå FNs bærekraftsmål går feil vei, og det synes både i statistikk og i folks liv.
 • En bistand som takler kriser. Kommentar av Morten Eriksen (Atlas-Alliansen), Kaj-Martin Georgsen (CARE Norge), Hjalmar Bø (Digni), Kari Helene Partapuoli (Plan International Norge), Yngve Kristiansen (Regnskogfondet), Tina Sødal (Strømmestiftelsen) og Jan Thomas Odegard (Utviklingsfondet) i Vårt Land (verdidebatt) / Bistandsaktuelt | 07.10.2020
  Stortingsvedtaket om 1 prosent av BNI til bistand har vært en bunnplanke i norsk utviklingspolitikk. Vi er glade for at utviklingsministeren er så tydelig på at vi må opprettholde nivået, og at han forstår at det er den langsiktige bistanden som bidrar til fattigdomsreduksjon og varige endringer. Norge har en lang tradisjon i å tenke utenfor landets grenser. Vi har bidratt til å utjevne forskjeller i verden, og Norge har stått frem som et godt eksempel for andre europeiske land. En verden i krise har behov for at Norge opprettholder bistandsinnsats på et høyt nivå og retter den mot de som trenger det mest.
 • Siv med kraftig advarsel til Erna (karbonfangst og -lagring). Dagbladet | 07.10.2020
  - Vi har ingen planer om å gå til andre enn Fremskrittspartiet når det gjelder budsjettet, men CCS er en egen stortingsmelding. Så må vi ta konsekvensene av vedtaket i budsjettet. Husk at det er mange i Frp som også er veldig for dette prosjektet, sier statsminister Erna Solberg til Dagbladet.
 • NHO vil ha slutt på politisk spill om CO2-rensing. DN (NTB) | 07.10.2020
  NHO mener regjeringens plan for fangst og lagring av CO2 i Norge er for viktig til å la partipolitiske hensyn komme i veien for flertall i Stortinget.
 • Listhaug med ultimatum til Solberg: – Da får de ingen avtale. TV2 | 07.10.2020
  Hvis ikke regjeringen godtar å redusere antallet kvoteflyktninger til under 3.000 personer, så kommer ikke Frp til å gi regjeringen flertall for budsjettet for 2021, slår Frp-nestleder Sylvi Listhaug fast.
 • Barskt budsjettvarsel fra Frp-Jensen – press for full bistandsgjennomgang. Vårt Land | 06.10.2020
  Jensen ramset opp felt på felt hvor Frp vil kreve tydelige gjennomslag. Men bistandsbudsjettet gjestet hun spesielt. Nå handler det tilsynelatende ikke bare om nivået, men også om utformingen: – Vi ber regjeringen om en omfattende gjennomgang av norske bistandsmidler. En kritisk gjennomgang må på plass og vi regner med tilslutning, sa hun. Hun spurte selv «hvorfor»: – Det er skattebetalerne som får regningen, svarte Jensen.
 • Siste sjanse til å innfri, Rotevatn. Kommentar av Anne Beathe Tvinnereim (fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune, Sp) i Klassekampen+ (meninger) | 06.10.2020
  Jeg skal innrømme at jeg ikke har hatt store forventninger til statsbudsjettet de siste årene. Men i år er jeg spent. For i oktober er siste sjanse til å innfri løftet fra Granavold-erklæringen om en nasjonal støtteordning som vil gjøre tilværelsen lettere for elbilister landet over. Ja, for midlene kommer vel denne gangen, klima- og miljøminister, Sveinung Rotevatn?
 • Statsbudsjettet: Regjeringen foreslår tre tusen kvoteflyktninger. TV2 | 06.10.2020
  Frps knallharde krav foran statsbudsjettet om kutt i antallet kvoteflyktninger neste år, har ikke gitt inntrykk på regjeringen, ifølge forslaget til statsbudsjett for 2021.

Aktuell debatt nå!

Aktuell debatt nå!

Her samler vi lenker til utvalgte aktuelle debatter hentet fra dagens eller ukens medieklipp.