Trondheimskonferansen om biologisk mangfold 2-5 juli

- Det viktigste møtet på kloden denne uken skjer her i Norge, skrev generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Bård Vegar Solhjell, i en kronikk i Adresseavisen 1. juli. Da åpnet Trondheimskonferansen om biologisk mangfold, der forskere, ministere og toppledere fra hele verden skal utvikle rammene for en global avtale for naturen. Tidligere i år slo en ny rapport fra FNs naturpanel alarm om verdens natur og Ingrid Rostad i ForUM kommenterer konferansen slik: Vi har ikke råd til å se på kampen mot klimaendringene som uavhengig av arbeidet for å ivareta biologisk mangfold, de to prosessene må spille hverandre gode.

Trh.Conf-09-h-yre-stor.jpg

Redaksjonen avsluttet 14. juli 2019.

Aktuelle lenker:

Tidligere relevante saker fra RORG-samarbeidet / Global:

Kommentarer og informasjon fra sivilsamfunnet:

Medieklipp og -debatt (oppdatert 14.07.2019):

 • ​​​​​Costa Ricas radikale forslag for å redde verden. NRK nyheter 14.07.2019
  Representanter og eksperter fra 115 land var i Trondheim forrige uken for å diskutere hvordan vi kan stanse tapet av biologisk mangfold. Blant dem miljøvernministeren i den lille mellomamerikanske staten Costa Rica. Landet er verdensmester i naturvern. Nesten 28 prosent av Costa Rica er vernet, og landet har som mål å verne hele 60 prosent av sitt landareal.
 • Biolog: Verneverdig skog hugges, mens millioner brukes på å verne uinteressant skog. Aftenposten 07.07.2019
  Skogen er i ferd med å bli en ny arena for kamp mellom klimatiltak og naturvern. Tre kan erstatte plast, men økt hugst kan utrydde arter. FNs naturpanel slo nylig alarm om at sjeldne naturtyper og arter utryddes i rekordfart i verden. Representanter fra 115 regjeringer møttes for litt siden i Trondheim for å diskutere hvordan utryddelsene i blant annet skog kan stanses.
 • Er det mulig å redde verdens natur? Kommentar av Ole Mathismoen i Aftenposten 06.07.2019
  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen jobber hardt for at den prosessen skal lykkes, og har stablet på bena en slags allianse land som vil dra lasset. Blant disse er Canada, Finland, Tyskland, Japan, Storbritannia, Sør-Afrika og Costa Rica. Men som Christian Steel i norske Sabima sier det: “Det er ikke formuleringene i dagens avtaler som gjør at vi ikke når målene. Årsaken er manglende politisk vilje”.
 • Flere trær kan slette 100 år med karbonutslipp. NRK nyheter 06.07.2019
  En ny rapport fra det sveitsiske universitetet ETH i Zürich tilsier at treplanting ikke bare er et effektivt middel mot økte utslipp, men mest sannsynlig den billigste, enkleste og mest effektive løsningen på klimaproblemet.
 • Går det bra, da? Kronikk av Dag O. Hessen (professor, Institutt for Biovitenskap, UiO) i Morgenbladet 05.07.2019
  En av de sentrale innsiktene fra Lovelock er at man på tenke dypt og bredt samtidig, og vi innser at tverrfagligheten må strekke seg ut over naturvitenskapen. Ozonnedbrytingen kunne stanses ved å fase ut noen kjemiske komponenter. Klimaendringer – og tap av mangfold – krever allianser også med dem som har innsikter i vår psykologiske responser, endring i sosiale normer og også de sosiale og politiske tilbakekoblingsmekanismene.
 • Må stopp massedød. Klassekampen 05.07.2019
  Det trengs et brudd med dagens økonomiske system for å hindre økologisk kollaps, mener Sandra Diaz, lederen for FNs naturpanel.
 • NOF sjokkert over mengden myr som forsvinner: – Disse artene kan bli utryddet. NRK nyheter 05.07.2019
  En tredjedel av landets myrer har forsvunnet etter krigen, og det er en stor trussel mot flere fugler som allerede er rødlistet. Likevel fortsetter kommunene å dyrke ned myrene.
 • Klimakrisen er ikke den eneste naturkrisen verden står overfor. Kommentar av Karin Abraham i Adresseavisen 04.07.2019
  Den verdensledende forskeren Sandra Diaz sa nylig til Adresseavisen at bevaring av verdens artsmangfold ikke er forenlig med økonomisk vekst og økt konsum: – Skal verden ha noen sjanse, må vi kvitte oss med tanken om at et godt liv tilsvarer et høyt forbruk. Hva med å ta henne på ordet og satse på å redusere klimaavtrykket ved å senke tempoet, la gresset gro og humla suse?
 • Nå vil verdens storselskaper gjenskape natur. ABC nyheter 04.07.2019
  Mektige nettverk for internasjonalt næringsliv lanserte onsdag sin plan for å berge verdens natur på Trondheimskonferansen. Ett av tiltakene er å gjøre ødelagte områder ville igjen.
 • Kommer det en sothøne snart? Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i DN 04.07.2019
  Konferansen i Trondheim er ikke et forhandlingsmøte. Den er et faglig stopp på veien mot et møte i Kunming i Kina i oktober neste år. Det var dette den fuktige dagen i en trøndersk våtmark handlet om: Naturdiplomati. I Kunming skal det settes nye mål under konvensjonen for biologisk mangfold. De forrige målene ble satt i 2010 og går ut i 2020. Status er at de fleste av dem ikke er nådd. Det trengs for så vidt mer ambisiøse mål. Et av dem som luftes, er et mål om å stanse tap av natur innen 2030.
 • Et toppmøte i Trondheim kan være starten på løsningen. Kronikk av Bård Vegar Solhjell (WWF Verdens naturfond) i Adresseavisen 02.07.2019
  Det viktigste møtet på kloden denne uken skjer her i Norge. På Trondheimskonferansen 2.-5. juli skal rammene for en global avtale for naturen begynne å ta form, med forskere, ministere og toppledere fra hele verden tilstede. Høres det ut som en nerdete arena for enspora naturvernere? Tenk igjen, for verdens fremtid er avhengig av at dette møtet blir vellykket.
 • Krisemøte for verdens natur i Trondheim: – En katastrofal utvikling. ABC nyheter 02.07.2019
  Hundrevis av verdens viktigste aktører møtes i Trondheim denne uka for å stake ut en «Parisavtale» for jordas utryddingstruede natur.
 • Viktig uke for naturen. Lederkommentar i VG 02.07.2019
  Representanter fra 115 land møtes denne uka i Trondheim for å diskutere hvordan tapet av biologisk mangfold skal stanses. Samtidig har klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) invitert en rekke miljøvernministre for å diskutere et nytt globalt rammeverk. Hensikten er å finne løsninger som kan munne ut i en slags «Paris-avtale» for naturen. Tusenvis av verdens beste forskere er involvert i arbeidet med Naturpanelet, som er laget etter modell for FNs klimapanel.
 • Vi må løse naturkrisen før det er for seint. Lederkommentar i Adresseavisen 01.07.2019
  Denne uken er Trondheim midtpunkt for forskere, politikere og toppledere fra hele verden. De skal prøve å finne svarene på hvordan vi skal redde naturmangfoldet. Generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF skriver i en kronikk i dagens avis at Trondheimskonferansen er det viktigste møtet på kloden denne uken. Møtet skal være starten på en global avtale for å redde naturen.

Aktuell debatt nå!

Aktuell debatt nå!

Her samler vi lenker til utvalgte aktuelle debatter hentet fra dagens eller ukens medieklipp.