Utdanningsbistand - et nykolonialistisk prosjekt?

Makter utdanningsbistanden til norske og internasjonale aktører virkelig å bidra til å heve selve kvaliteten på utdanningen i for eksempel landene i Afrika sør for Sahara - eller er den et nykolonialistisk prosjekt? Det var spørsmålet professor ved OsloMet, Anders Breidlid, stilte i et innlegg i Vårt Land (verdidebatt) i midten av april. Siden har debatten gått om hvem som har ansvaret for lav kvalitet på utdanningen i mange land i Afrika sør for Sahara, med deltakelse fra både utviklingsministeren, Redd Barna og Strømmestiftelsen - og denne uke kastet også SAIH med. Vi har samlet lenkene.

Medieklipp og -debatt:

 • Avkolonisering av høyere utdanning. Debatt av Beathe Øgård (leder av Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) i Vårt Land (verdidebatt) 30.05.2018
  Nylig har utdanningsbistandens nykolonialistiske trekk blitt diskutert i Vårt Land. Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) setter pris på debatten og ønsker å bidra med et perspektiv på norsk bistand til høyere utdanning, globale trender og nykolonialisme.
 • Skole for å mestre livet. Debatt av Kristine Sødal og Titus Tenga (Strømmestiftelsen) i Vårt Land (verdidebatt) 29.05.2018
  Vi og mange som jobber med utvikling vil være enig i at Verdensbanken, ikke minst gjennom strukturtilpasningen, har mer eller mindre presset fattige land inn i mønstre de i realiteten ikke selv har valgt. Det er imidlertid mange krefter som undertrykker, og ikke bare tidligere kolonimakter og Verdensbanken de fattige skal frigjøre sin tanke fra. Det blir derfor litt for enkelt når Breidlid kun retter skytset mot det globale Nord.
 • Mørke skyer i horisonten. Debatt av Anders Breidlid i Vårt Land (verdidebatt) 23.05.2018
  Både Redd Barna og Strømmestiftelsen synes å mene at jeg legger skylden for den dårlige utdanningskvaliteten i det globale Sør på donorene. Selvsagt gjør jeg ikke det.
 • Norsk bistand er ikke nykolonialisme. Debatt av Titus Tenga og Kristine Sødal (Strømmestiftelsen) i Vårt Land (verdidebatt) 13.05.2018
  Vi er på et feilspor hvis man prøver å legge hele skylden for den lave kvaliteten på utdanning i Afrika på vestlige donorer. Det er de afrikanske landenes egne regjeringer som har ansvaret for sine egne utdanningssystemer og hvordan disse er innrettet. Vi er gjerne med på idédugnaden Breidlid foreslår om hvordan kvaliteten i afrikanske skoler kan bli bedre. Men da er det beste og riktigste om det er afrikanske utdanningsministre som inviterer.
 • Unyansert bistandskritikk. Debatt av Ragnhild Therese Nordvik og Sebastian Blomli (Redd Barna) i Vårt Land (verdidebatt) 09.05.2018
  Vi er glade for at Anders Breidlid i sine innlegg 13. og 28. april er opptatt av bedre kvalitet i utdanningen i lav- og mellominntektsland. Redd Barna deler hans bekymring for at utdanningen som tilbys i mange tilfeller ikke er tilpasset lokale språk og kontekst. Vi ser i vårt arbeid at det går negativt ut over barns læring. Der vi skiller lag med Breidlid er i den overordnede forståelsen av hvor ansvaret og løsningene ligger. Der utdanningen som tilbys er dårlig tilpasset lokale forhold er det utdanningssystemet som er problemet, ikke bistandsgiverne.
 • Norge bidrar til utdanning med kvalitet. Debatt av utviklingsminister Nikolai Astrup (H) i Vårt Land (verdidebatt) 23.04.2018
  Det handler ikke om «nykolonialisme», men om å sette utviklingslandene i stand til å satse på utdanning. I Vårt Land 13. april hevder Anders Breidlid, professor ved OsloMet, at bistanden ikke bidrar til å heve kvaliteten på utdanningen i utviklingsland. Hans argument er at utdanningsbistanden er et nykolonialistisk prosjekt som er tuftet på en vestlig kunnskapsforståelse. Jeg mener han tar feil.
 • Utdanningsbistand - et nykolonialistisk prosjekt? Kommentar av Anders Bredilid (professor ved OsloMet) i Vårt Land (verdidebatt) 18.04.2018
  Siden manglende utdanning er en viktig grunn til at mange land i det globale Sør ikke makter å komme ut av fattigdomsgrøfta, er det bra at utdanning har vært Solberg-regjeringens hovedsatsingsområde innen bistand. Spørsmålet er om utdanningsbistanden til norske og internasjonale aktører virkelig makter å bidra til å heve selve kvaliteten på utdanningen i for eksempel landene i Afrika sør for Sahara.

Aktuell debatt nå!

Aktuell debatt nå!

Her samler vi lenker til utvalgte aktuelle debatter hentet fra dagens eller ukens medieklipp.