Utviklingsbudsjettet 2020

Mandag 7. oktober kl. 10:00 la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2020, herunder budsjettet for Utenriksdepartementet (UD). UDs budsjett omfatter også det som ofte kalles bistandsbudsjettet eller utviklingsbudsjettet, såvel som regjeringens årlige rapport om samstemt politikk for bærekraftig utvikling. Her samler vi lenkene til informasjon, kommentarer og debatt om utviklingsbudsjettet for 2020 og årets samstemthetsrapport, så vel som samstemtpolitisk relevante saker i andre budsjetter.

bigstock-Man-Using-Calculator-And-Count-232467673.jpg

Redaksjonen avsluttet 12.12.2019.

Aktuelle lenker:

Pressemeldinger fra UD 7. oktober 2019:

Kommentarer og innspill fra sivilsamfunnet:

Sivilsamfunnets budsjettinnspill til Stortinget:

Medieklipp og -debatt, inkl. utvalgte utviklingspolitisk relevante saker fra andre budsjetter (oppdatert per 14.10.2019):

 • Regjeringen svikter samstemthetsreformen. Kommentar av Arnfinn Nygaard (RORG-samarbeidet) i Bistandsaktuelt 14.10.2019
  Regjeringens rapport om samstemt politikk for bærekraftig utvikling 2019 står ikke til forventingene. Det skyldes manglende mot og vilje til å gå inn i de interessemotsetninger og dilemmaer Norge står overfor i arbeidet med oppfølging av bærekraftsmålene. Det skyldes imidlertid også en utdatert forståelse av hva utviklingspolitikk er, til tross for god oppdatert forståelse av samstemthet.
 • Det tas skritt i riktig retning i klimapolitikken. Lederkommentar i DN (meninger) 14.10.2019
  Statsbudsjettet skrur takten i klimapolitikken opp noen hakk. Det inneholder viktige steg i riktig retning. Grunnleggende i klimapolitikken både nasjonalt og globalt er å gjøre det dyrere å slippe ut klimagasser. Norge har gått i bresjen med innføring av CO2-avgift i 1992. Men avgiften må skjerpes og det har vært for mange unntak.
 • I Nasjonalbudsjettet er det som om verden har stått stille siden 00-tallet. Kommentar av Maria Berg Reinertsen i Morgenbladet (meninger) 11.10.2019
  Da finansminister Siv Jensen presenterte budsjettet i Stortinget, skrøt hun av økt CO2-avgift, 100 millioner mer til grønn skipsfart og 700 millioner til klimainvesteringsselskapet Nysnø. Så beroliget hun bilistene med at «veibruksavgiften», som også er en del av bensinprisen, blir redusert for å kompensere for økningen i CO2-avgiften slik at «pumpeprisen på bensin ikke øker». Det er da det begynner å gå rundt for meg. Hva er summen av alle tiltakene? Mer eller mindre klimagassutslipp enn fjorårets politikk la opp til?
 • Klimastreikerne er blitt hørt i statsbudsjettet. Hilde Alice S. Gunvaldsen (17), Fylkesleder, Rogaland KrFU, på Si;D i Aftenposten (meninger) 11.10.2019
  I dette stadsbudsjettet er det blitt dyrt med utslipp, miljøvennlig adferd belønnes og vi søker etter grønne energiformer.
 • Nei, innvandrere får ikke 231 000 kroner mer i uføretrygd i statsbudsjettet. NRK nyheter (faktisk.no) 11.10.2019
  Faktisk.no har sjekket et mye delt innlegg på Facebook, som påstår at innvandrere får 231 000 mer i uføretrygd.
 • Klimakrisa skaper klasseforskjeller (bistand). Debatt av Hulda Holtvedt (talsperson for Grønn Ungdom) i Nettavisen (meninger) 10.10.2019
  Klimakrisa vil forsterke forskjellene mellom fattig og rik, by og distrikt, nord og sør. Kampen mot klimakrisa er en kamp mot urettferdighet. Derfor bommer Johanne Askedal når hun hevder at MDGs politikk vil skape større klasseforskjeller. I et leserbrev i Nettavisen kritiserer hun vårt forslag om å trappe opp klimabistanden til utviklingsland.
 • - Ikke fornøyd. Dagbladet 10.10.2019
  Statsminister Erna Solberg (Høyre) ble kraftig presset på klima i den muntlige spørretimen i Stortinget i dag. Bakgrunnen er statsbudsjettet der det kommer fram at Norge ikke vil nå utslippsmålene for 2020 fra klimaforliket.
 • Erna Solberg har et godt, gammelt forbehold i vesken. Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i DN (meninger) 10.10.2019
  – Denne uken skulle hatt det statsbudsjettet som kom med utslippstall som viste at vi lå an til å nå Norges klimamål for 2020. I stedet fikk vi et statsbudsjett som viser at vi ikke ligger an til det, sa Lysbakken. Ah, det gode, gamle klimamålet fra klimaforliket januar 2008 som senere ble fornyet i 2012! Det var tider. Da satt SV i regjering, mens Høyre var i opposisjon og hadde moro av å plage SV med å være enda friskere i klimapolitikken enn SV kunne være som del av den rødgrønne regjeringen.
 • Regjeringen innrømmer at klimamålene ikke nås. Samtidig takker de nei til det som virker.  Kommentar av Erling Sæther (Partner, rådgivningsselskapet Flowchange AS) i Aftenposten (meninger) 10.10.2019
  Regjeringen bruker mye energi på å fortelle om at Enova har fått 1 milliarder kroner over to år for å hjelpe transportsektoren. Det er vel og bra, men problemet er at teknologien for utslippsfrie tunge kjøretøyer ikke er moden før tidligst om ti år. I mellomtiden er biodrivstoff det eneste virkemiddelet tungtransporten har for å redusere sin miljøbelastning. Tas muligheten bort vil vi ikke nå utslippsmålene for veitrafikken i 2030 rett og slett fordi tunge kjøretøyer står for nesten halvparten av klimautslippene i sektoren.
 • Bra med rekordhøyt bistandsbudsjett, men …. Kommentar av Aksel Nærstad i Bistandsaktuelt 09.10.2019
  Det er veldig bra og gledelig at regjeringen nå har lagt fram et rekordhøyt bistandsbudsjett på 39,2 milliarder kroner. Tusen takk! Norge spiller en viktig og positiv rolle i arbeidet med å redusere sult og fattigdom i verden. Dessverre øker sulten i verden.
 • Ulstein sier at statsbudsjettet har et KrF-stempel. ABC nyheter (NTB) 09.10.2019
  – Jeg er veldig fornøyd med statsbudsjett. Vi løfter de sårbare gruppene enda tydeligere, sier han til Dagen. Siden KrF inntok utviklingsministerposten i 2019 har partiet prioritert de aller fattigste folkegruppene sør for Sahara i Afrika, der Høyre i sin tid var opptatt av utdanning, næringsutvikling og handel. I årets budsjett er det satt av 39,2 milliarder til bistand, en økning på 1,4 milliarder.
 • Et klimaoffensivt utviklingsbudsjett. Kommentar av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i Vårt Land (verdidebatt) 09.10.2019
  Zero og enkelte andre kritiserer i Vårt Land 8. oktober regjeringen for å redusere satsingen på fornybar energi med 255 millioner kroner. Forhistorien her er at regjeringen har doblet støtten til dette feltet i løpet av de to siste årene til over 1,14 milliarder kroner. I tillegg jobber vi nå med en satsing på garantiordninger, som senker risikoen og dermed gjør det enklere å investere i fornybar energi i fattige land. Samtidig er vi i sluttfasen av arbeidet med en ny strategi for fornybar energi i utviklingspolitikken.
 • Slik fikk gamle KrF-seire nye kutt – med partiet på innsiden i regjering. Vårt Land 09.10.2019
  I fjor kjempet de to partiene igjennom økning i en støtteordning for kamp mot atomvåpen og for nedrustning. Nå står det bare fire millioner igjen – i fjor var summen ti. Leger mot atomvåpen ber Venstre og KrF stoppe kuttet i budsjettrundene senere i høst. – Konsekvensen blir at vi må redusere arbeidet dramatisk. Det gjelder både innsatsen vi gjør for å opplyse om farene ved atomvåpen og for å redusere faren for at de blir brukt. Dette er paradoksalt i en tid der spenningen i verdenssamfunnet øker og nedrustning trengs mer enn noen gang, sier Tuva Krogh Widskjold, rådgiver i Leger mot atomvåpen.
 • Ulstein vil ha de mest sårbare ombordVårt Land 09.10.2019
  Stipendiat Nikolai Hegertun ved Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo, mener bistandsbudsjettet nærmest har et luksusproblem når det hvert år får tilført såpass mye ekstra midler: – Da blir det nok penger til både eksisterende og nye satsinger. Slik sett er dette et nesten imponerende kompromisspreget budsjett. Ulstein viderefører viktige satsinger fra sine forgjengere fra Høyre i statsrådstolen, som den tunge satsingen på helse, utdanning og bærekraftig hav. Samtidig får han markert viktige KrF-prioriteringer som kamp mot ekstrem fattigdom og moderne slaveri, og tiltak for å forebygge klimakatastrofer og sult.
 • Innvandringsminister Kallmyr skryt av at han koplar returavtalar med bistand. Vårt Land 09.10.2019
  Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) brukar statsbudsjettet til å skryte over at regjeringa har drege i land avtalar om retur av asylsøkjarar med endeleg avslag.
 • Frp gjør familieinnvandring billigere: Slik svarer Siv Jensen. Nettavisen 09.10.2019
  - Men familiegjenforening står jo for det meste av innvandringen til Norge. Hvorfor gjør regjeringen akkurat dette billigere? - Man må gå inn og se på nyansene i dette. Jeg mener at den avveiningen vi har gjort i gebyr-endringene er helt rimelig i tråd med de innvandringsregulerende hensynene som vi har.
 • Frp vil nekte flyktninger på sosialhjelp å sende millioner tilbake til hjemlandet. Nettavisen 09.10.2019
  Første halvår sendte somaliere i Norge rundt 280 millioner kroner tilbake til hjemlandet.
 • Statstøtten til Storhaug og Karlsen kan opphøre. Lederkommentar i Dagbladet (meninger) 09.10.2019
  Politiske holdninger skal ikke være noen målestokk for å motta offentlig støtte. I tilfellet HRS er det derimot åpenbart at organisasjonen ikke leverer som forutsatt, og støtten kan derfor opphøre.
 • Erna lukker øynene for alt spill på fremmedfrykt. Kommentar av Petter Farstad (samfunnsdebattant) i Dagbladet (meninger) 09.10.2019
  Det eneste som videreføres og bygges videre på i stor skala, er spillet på fremmedfrykt og klimafornektelse. I neste års statsbudsjett framkommer det at Human Rights Service vil få videreført sin statsstøtte på 1,8 millioner kroner.
 • Venstre-Raja letter på sløret om HRS-støtte. Vårt Land 09.10.2019
  Den betente budsjettkampen om Human Rights Service ble avgjort i siste liten, ifølge Abid Raja. Venstre måtte ha kompensasjon.
 • Bekjemper klimautslipp i snegletempo. Lederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv (meninger) 09.10.2019
  Når vi ligger milevis bak målet for reduserte klimautslipp innen 2020, skulle en tro regjeringen hadde servert en kraftpakke mot klimakutt i statsbudsjettet. Tafattheten blir et økende problem for Venstre og KrF.
 • Statssekretær Rotevatn (V): Klima-nederlag for alle partier. ABC nyheter 09.10.2019
  Etter seks år med Solberg-regjeringer går det mot fiasko for klimaforlikets mål om klimakutt i 2020. Nå sier statssekretær Sveinung Rotevatn (V) det er et kollektivt nederlag for alle partiene.
 • Dette er dommen over klima-budsjettet: – Handlingslammet. VG 09.10.2019
  – Regjeringen har gitt opp egne klimamål, sier Une Bastholm i Miljøpartiet de Grønne. Flere klimaorganisasjoner sier at dette statsbudsjettet ikke tar klimaendringene på alvor.
 • Når skal dere slutte å svikte oss på klimafronten? Helena Hertzberg Bugge (15), Nestleder, Oslo Grønn Ungdom, på Si;D i Aftenposten (meninger) 09.10.2019
  Folk vil ha klimapolitikk som monner. Det får vi ikke med dette statsbudsjettet.
 • Jo, Norge når klimamålet i 2030. Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i DN 09.10.2019
  I budsjettet kom regjeringen med oppdaterte fremskrivninger av norske utslipp av klimagasser for årene fremover. De viser at Norge ikke ligger an til å holde klimamålet for 2020. Det er ikke så overraskende. Det er den veien pilene har pekt hele tiden. Hva så med klimamålet for 2030? Det er her forvirringen er stor.
 • Fortsatt ingen svar om finansiering av CO2-håndtering. DN (NTB) 09.10.2019
  Riksrevisjonen følger nøye med på regjeringens planlagte bygging av to anlegg for fangst av CO2 og konstaterer at finansieringen fortsatt ikke er på plass.
 • Nytt bistandsprogram: Vi trenger en begrepsavklaring om moderne slaveri. Kommentar av Jeanette Kalmar Frøvik, Ragnhild Lindahl Torstensen og Benedicte Sundli (Lightup Norge) i Bistandsaktuelt 08.10.2019
  I talen til Kristelig folkepartis landsstyre for et par uker siden lekket Kjell Ingolf Ropstad nyheten om 150 millioner bistandskroner mot moderne slaveri. Dette ble bekreftet i det nylig fremlagte statsbudsjettet for 2020.
 • Anklager KrF for løftebrudd om fornybarsatsing (bistand). Vårt Land 08.10.2019
  Regjeringen kutter i støtten til fornybarinvesteringer i utviklingsland. ZERO og SV anklager KrF for «klima­svik».
 • MDG slakter statsbudsjettet: - Dette er et ran mot fremtidige generasjoner. Nettavisen 08.10.2019
  Samtidig som ungdommene streiker for klimaet og krever handling verden over, gjør regjeringen fint lite, mener Miljøpartiet de Grønne (MDG). MDG mener regjerings statsbudsjettet for 2020 viser nettopp det.
 • – Nesten like ille som i fjor. Dagens Perspektiv 08.10.2019
  Statsbudjsettet legger opp til generasjonssvikt og utslippsfest, mener opposisjonen.
 • De øker CO2-avgiften med småpenger. Snart må den skrus opp 150 prosent. Kommentar av Gard L. Michalsen på E24 (meninger) 08.10.2019
  Slik kan Norge sette kurs mot Parisavtalen, skattlegge klimafiendtlig luksusforbruk - og omfordele for folk flest.
 • For tregt. Lederkommentar i Stavanger Aftenblad (meninger) 08.10.2019
  Erna Solberg brenner for store og nødvendige omstillinger for å tilpasse oss endringer i samfunnet. Merkelig at det ikke gjelder klimapolitikken.
 • Klimatiltak: - Et ran mot neste generasjons frihet. Dagbladet 08.10.2019
  Det norske klimamålet for 2020 får dødserklæringen i regjeringens budsjettforslag. - Regjeringen svikter neste generasjon, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
 • - Svikter neste generasjon. Dagbladet 08.10.2019
  Hun mener regjeringen mangler mot. - For verken på klima, rettferdig fordeling eller verdiskapning viser de det motet og handlekraften som trengs. Dette er en regjering som har råd til skattekutt til de som har mest, men ikke har råd til medisin for migrenepasienter. Dette er en regjering som åpenbart tror de har tid til å vente med de store beslutningene for å få klimautslippene ned, sier Tajik.
 • Det store klimagnålet. Kommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet (meninger) 08.10.2019
  Burde ikke folk og opposisjon være fornøyde? Nei. Til tross for en rekke nye tiltak, er vi milevis unna å nå de målene som vi selv har satt oss. Når det gjelder klima og miljø er det lov å nikke anerkjennende til den nye politikken som serveres, og likevel være sur for at du ikke får mer.
 • Støre refser klimatiltakene i statsbudsjettet: – Regjeringen svikter neste generasjon. Aftenposten 08.10.2019
  Politikere og organisasjoner uttaler seg om regjeringens budsjettplaner.
 • 10 år til vi skal ha nådd klimamålet: – Tar ikke fristen på alvor. Dagsavisen 08.10.2019
  Nå har vi ti år på oss til å redusere klimagassutslippene med 40-50 prosent. Det tar ikke regjeringen på alvor, mener miljøbevegelsen.
 • Regjering på hell. Kommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen (meninger) 08.10.2019
  Statsbudsjettet for 2020 viser at Solberg-regjeringen ikke er i stand til å møte to av tidas mest brennende spørsmål: klimautfordringen og behovet for å minske de sosiale og geografiske forskjellene. I klimapolitikken er regjeringen nølende og delvis handlingslammet av intern uenighet, mens den i sentraliseringspolitikken står samlet i råkjøret mot bærebjelkene i den norske samfunnskontrakten.
 • Styrer mot klimakrasj. Klassekampen 08.10.2019
  – Tidenes grønneste budsjett, sier Venstres Ola Elvestuen om budsjettet som viser at Norge ligger an til å bryte klimamålene for 2020 og 2030.
 • Tror ikke regjeringen fikser lovede klimakutt. NRK nyheter 08.10.2019
  – Regjeringen svikter de unge med sine klimaplaner i statsbudsjettet, mener opposisjonen og klimabevegelsen. – Neida, dette fikser vi, svarer regjeringen.
 • Regjeringen vedgår at klimamålene for 2020 ikke nås. Aftenposten 08.10.2019
  Regjeringen erkjenner nå at Stortingets mål for klimakutt innen 2020 ikke blir innfridd. Miljøpartiet De Grønne vurderer mistillitsforslag.
 • God på økonomi, dårleg på klima. Lederkommentar i Bergens Tidende (meninger) 08.10.2019
  I statsbudsjettet slår regjeringa fast at utsleppa neste år vil bli om lag 51 millionar tonn. Det er omtrent som i 1990 og 3–5 millionar tonn meir enn måla i klimaforliket for 2012. Her har regjeringa rett og slett ikkje gjort jobben sin.
 • Regjeringen går rett vei, men med for små skritt. Lederkommentar i Adresseavisen (meninger) 08.10.2019
  Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 går i riktig retning for et grønt skifte og en reduksjon av klimautslippene. Men tempoet i omstillingene er for lavt.
 • Regjeringens anti-grønne skifte. Kommentar av Torgeir Knag Fylkesnes (Stortingsrepresentant og nestleder i SV) i Nationen (meninger) 08.10.2019
  Effekten av all omstilling må alltid bli mindre forskjeller, ikke mer.
 • Organisasjoner som jobber for atomnedrustning, mister 6 av 10 millioner kroner i støtte. ABC nyheter (NTB) 08.10.2019
  Kuttet gjelder blant annet Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN). – Dersom dette kuttet opprettholdes, står flere organisasjoner og kampanjen ICAN i fare for å måtte legge ned arbeidet, heter det i en uttalelse fra ICAN Norge.
 • Abid Raja om HRS-støtte: – Vi i Venstre er selvsagt imot. VG 08.10.2019
  Human Rights Service (HRS) får statsstøtte også i 2020, mot Venstres vilje. – Når de var viktigst for Frp, har vi konsentrert oss om å øke støtten til antirasismearbeid, sier Abid Raja (V).
 • Hege Storhaug mener HRS burde fått doblet statstøtten. Dagsavisen 08.10.2019
  Human Rights Service (HRS) får videreført statstøtten på 1,8 millioner i neste års budsjett. KrF steiler, Frp applauderer – og HRS selv krever mer.
 • Flyktninger mister pensjonsrettigheter. Vårt Land 07.10.2019
  Nå mister flyktninger retten til pensjon fra første dag i Norge. KrF forsvarer endringen.
 • Kutt for fornybar energi og NorfundBistandsaktuelt 07.10.2019
  Regjeringen kutter i bistand til fornybar energi. Miljøstiftelsen ZERO mener regjeringen bryter egne løfter. Samtidig stopper veksten i overføringene til Norfund opp.
 • Ulstein: – Det er tvert om, sivilsamfunnet styrkesBistandsaktuelt 07.10.2019
  – Jeg registrerer at noen har lest budsjettet slik at de tror det er svekkelse av støtten til sivilsamfunnet. Da kan jeg berolige med at det er det stikk motsatte, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein. Han viser blant annet til en ny bevilgning til sårbare grupper som i stor grad vil gå via sivilsamfunnsorganisasjoner.
 • Innfører full avgift på biodrivstoff med palmeolje. VG 07.10.2019
  Regjeringen legger nå avgift på drivstoff fra palmeolje. - Dette er ikke godt nok, sier Nils Herman Ranum i Regnskogfondet.
 • Regjeringen forkaster KrF-krav om forbud mot palmeolje i biodrivstoff. ABC nyheter 07.10.2019
  KrF fikk i Granavolden-erklæringen gjennom forbud mot biodrivstoff med høy «avskogingsrisiko». Det dropper regjeringen nå i forslaget til statsbudsjett for 2020.
 • SV om klimaprofilen: – Det er bare å begrave 2020-målene. Dagsavisen 07.10.2019
  – Vi jobber oss bort fra klimamålene i Paris-avtalen med regjeringens statsbudsjett, tordner SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.
 • Får ris og ros fra organisasjonene. Bistandsaktuelt 07.10.2019
  Regjeringen vil bruke over 39 milliarder kroner på bistand i 2020. Norske organisasjoner etterlyser allikevel mer penger til blant annet nødhjelp, klima og kvinner.
 • Rekord-budsjett – bistanden øker til 39,2 milliarder kronerBistandsaktuelt 07.10.2019
  Aldri før har Norge hatt et så stort bistandsbudsjett. Klimatilpasning med vekt på bekjempelse av sult og fattigdom, økt "stabiliseringsstøtte" og mer til menneskerettigheter er noen stikkord. Innsatsen for å nå sårbare og utsatte grupper økes. Støtten til fornybar energi reduseres.
 • Budsjettlekkasje: 466 millioner til sårbare grupper (bistand). VG 07.10.2019
  – Over halvparten av midlene, rundt 260 millioner, skal gå til mennesker med funksjonsnedsettelser. 150 millioner skal gå til et eget bistandsprogram for å bekjempe menneskehandel og vår tids slaveri, og de resterende midlene til hjelpetiltak til mennesker utsatt for smitte av hiv og aids, opplyser Ulstein til VG.
 • Ønskelistene til statsbudsjettet. DN (NTB) 07.10.2019
  Utviklingsfondet er fornøyd med handlingsplanen for bærekraftige matsystemer som regjeringen lanserte i sommer, men forventer at det følges opp med midler i statsbudsjettet. – Endelig anerkjennes landbruk som en viktig del av løsningen for å bekjempe sult og fattigdom, og ikke som årsaken til problemene, sier Utviklingsfondets leder Jan Thomas Odegard.
 • Her er klimakravene som må med i statsbudsjettet for å unngå bråk. NRK nyheter 07.10.2019
  Et bred utvalg samfunnsaktører mener dette er de viktigste klimasakene som må få penger i statsbudsjettet: CO₂-gassen må ned under Nordsjøen og det må komme en betraktelig økning i avgiftene på utslipp.
 • Budsjettlekkasje: Billigere å hente familie til Norge (flyktninger). VG 07.10.2019
  Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett for neste år å ta imot 3000 kvoteflyktninger i 2020. Det bekrefter regjeringskilder overfor VG. Det gjør at Norge ligger høyt oppe på listen over hvem som mottar flest kvoteflyktninger. Og det er atskillig høyere enn da de rødgrønne styrte.
 • VG: Regjeringen vil fjerne særordninger for flyktninger. Nettavisen (NTB) 07.10.2019
  Flyktninger som får opphold i Norge, har krav på rettigheter som ellers krever 40 års medlemskap i folketrygden. Det vil regjeringen endre, ifølge VG.
 • Dette er lekkasjene fra statsbudsjettet for 2020 (klima). Aftenposten (NTB) 06.10.2019
  Det settes av 7 mrd. kroner til klimatiltak. Av dette skal 1,8 mrd. brukes på fornybarsatsing, 1,4 mrd. på miljø og klima, 3,3 mrd. på klima og skog og 520 mill. kroner på bærekraftig hav. Av de 7 mrd. kronene går 500 mill. kroner til klimatilpasningstiltak i utviklingsland.
 • Bistandsbudsjettet: 10 milliarder er lovet bort allerede. Bistandsaktuelt 04.10.2019
  Positiv pressedekning? Intet er som å lekke fra det kommende bistandsbudsjettet. De foreløpige løftene har en verdi på omlag ti milliarder kroner. Flere av godbitene på neste års bistandsbudsjett som presenteres mandag er for lengst lekket av statsråder og statsministeren i forbindelse med FNs generalforsamling, partimøter og utenlandsreiser.
 • Svak rapportering gjør ingen klokere. Kommentar av Kathrine Sund-Henriksen (ForUM) i Bistandsaktuelt 02.10.2019
  Når statsbudsjettet blir lagt frem neste uke, får Stortinget regjeringens rapport om hvordan det står til med bærekraftsmålene og samstemthet i norsk utviklingspolitikk. Om de blir stort klokere er en annen sak.
 • Bistandsreformen – stor ståhei for ingenting? Kommentar av Catharina Bu (Tankesmien Agenda) i Bistandsaktuelt 02.10.2019
  Utenriksdepartementets politiske ledelse la nylig fram sin endelige modell for forvaltningen av bistands- og utviklingspolitikken. Seksten måneders ventetid for flere hundre ansatte er over. Men vil den nye modellen føre til bedre bistand?

Om tidligere utviklingsbudsjett fra RORG-samarbeidet / Global:

Aktuell debatt nå!

Aktuell debatt nå!

Her samler vi lenker til utvalgte aktuelle debatter hentet fra dagens eller ukens medieklipp.